Scholieren roken en drinken meer Binnenland iychiaters: Hulp bij 4lfdoding aanvaardbaar Ei Xtc-gebruik schadelijker dan drinken 'Besmette' hasjdealers balen van ABN-AMRO Open Fries kampioenschap E' fNU loost topman Boermans |js VN-top moet harde afspraken maken over verbetering milieu' Wegwerkers aangereden bij Afsluitdijk !elmaten vermoordden camperpaar' gNBERGDe Duitse justitie verdenkt twee voortvluchtige sische criminelen van de moord op een Nederlands echtpaar Delden bij de Duitse stad Neurenberg. De politie heeft een 9 te zoekactie op touw gezet. De Russen, die bekend staan als 9 r gewelddadig en vermoedelijk zijn gewapend, zijn onlangs 9 snapt uit een Beierse gevangenis. Het echtpaar werd op 7 ju- fermoord in de buurt van de Chiemsee. De verkoolde licha- n van de 63-jarige man en zijn 61-jarige vrouw zijn een dag >r in hun uitgebrande caravan gevonden op een parkeerplaats ten bos bij Neurenberg. [eet heroïnetablet onderzocht iHAAG Minister Borst van volksgezondheid wil in augustus jnnen met een onderzoek naar het effect van heroïnetablet- >nze bij verslaafden. Ze wil tien gebruikers maximaal vijf keer een vr let geven. Ze hoopt dat de Tweede Kamer nog voor juli het lene licht geeft voor de proef onder tien verslaafden die vooraf aan een groot experiment met heroïneverstrekking. Het ka- et wil gratis heroïne geven aan verslaafden bij wie de gebrui- jke aanpak geen effect sorteert. Het gaat om mensen die zo slaafd zijn dat ze er waarschijnlijk nooit meer van afkomen, gratis dope moet de gezondheid van de verslaafde iets verbe- :n en meer structuur en regelmaat in zijn leven brengen. rugsrunner op Curasao veroordeeld 14( imstadEen Nederlander is gisteren op Curasao tot drie celstraf veroordeeld voor de smokkel van 35 kilo cocaïne. De ocaat probeert de man zijn straf in Nederland te laten uitzit- De straf is conform de eis. De rechter wilde eerst een hogere f gezien de grote hoeveelheid drugs en de beloning van een Lot die de smokkelaar in het vooruitzicht was gesteld. Wegens t ilechte fysieke en geestelijke gesteldheid van de man besloot echter lager te vonnissen. De man is nog niet hersteld van de olgen van een beroerte. rijs allochtoon-vriendelijk beleid' haag Er moet een prijs komen voor ondernemingen die allochtoon-vriendelijk personeelsbeleid voeren. Dat zei het •Kamerlid Bakker gisteren in een overleg met minister cert van sociale zaken en werkgelegenheid. Melken vindt het aardig, maar of het een prijs moet worden, liet hij in het patiënt vecht ontslag aan ningen Een aidspatiënt heeft gisteren voor de Groningse tonrechter een schadevergoeding van 150.000 gulden geëist zijn werkgever Graphic Shop. De man meent dat het Gro pe bedrijf hem wegens zijn ziekte heeft ontslagen Het bedrijf ;ent dat het ontslag heeft te maken met de ziekte van de «linger. De Groninger zit al geruime tijd ziek thuis en ging al- iaf en toe op therapeutische basis aan het werk. De kanton- iter doet uitspraak op 7 juli. loorbouwers krijgen 36-urige week echt» De drieduizend spoorbouwers krijgen een36-urige kweek. Daarnaast gaat hun loon met terugwerkende kracht af 1 april dit jaar met 2,25 procent omhoog. De CAO geldt irdrie jaar. Naast prijscompensatie krijgen de spoorbouwers ijdens de rest van de looptijd in totaal 1,75 procent structu- Ibij. Met dit akkoord, dat gisteren is afgesloten, is de weg vrij irde verkoop van spoorbouw- en onderhoudsactiviteiten van NS-onderdeel. Een deel daarvan gaat naar NMB-Amstelland, ander deel komt bij Volker Stevin. De rest gaat naar Struk- een volle NS-dochter. -■ ndt immige gevallen mag een een psychiatrische patiënt bij zelfdoding verlenen. \inden twee van de drie iriandse psychiaters. De ten kunnen zich voorstel- it zij zelf die hulp zouden nen. In de praktijk werken iar echter nauwelijks aan Dat blijkt uit een onder van dr. Groenewoud van asmus Universiteit Rotter- dat gisteren is gepubli- in de New Engeland Jour- Medicine. lerde van de psychiaters wel eens een dringend ek van een patiënt gekre- hem te helpen. Slechts Onderzoekers willen campagnes weer opfrissen Scholieren roken en drinken meer dan vier jaar geleden. Volgens het Trimbos-instituut, dat gisteren de cijfers over het gebruik van genotmiddelen presenteerde, is het de hoogste tijd voor een nieuwe landelijke antirookcampag ne en preventie op lokaal niveau. Het harddrugsgebruik blijft beperkt, heroïne wordt door de jongeren zelfs ge zien als loser-drug, als je dat gebruikt hoor je er niet bij. den haag gpd-anp Meer voorlichting werkt goed. „In Amerika worden preventie ve acties in wijken en op scho len gehouden. De ervaringen zijn daar bemoedigendzegt professor H. Rigter, directeur van Trimbos. Op zich gaat het om een lich te stijging van het rookgedrag. Iets minder dan een kwart van de scholieren van twaalf jaar en ouder zei in 1992 dagelijks te roken. Dat aantal is nu opgelo pen naar 28 procent. Daarbij dient opgemerkt dat jongens vaker roken dan meisjes. Die hang naar genotmiddelen is over de hele linie overigens gro ter bij de jongens. Ook als het gaat om het gebruik van alco hol, softdrugs of een xtc-pilletje scoren jongens hoger. Het gebruik van harddrugs, waar ook xtc onder valt, blijft beperkt. Van de tienduizend scholieren uit het basis- en voortgezet onderwijs zegt nog geen één procent er ooit aan toe te geven. En wie heroïne ge bruikt, ligt al snel uit de groep, zegt Rigter. Trimbos en 32 GGD's in het land bestookten de jongeren vorig jaar met tal van \ragen rondom 'actueel gebruik'. Eén op de vijftig gaf toe de laatste vier weken xtc te hebben ge bruikt. Ten aanzien van soft drugs kan worden gezegd dat 2,5 procent van de ondervraag den binnen een maand meer dan tien keer had geblowd. Het gebruik van hasj of marihuana onder jongeren van twaalf jaar en ouder is in vier jaar tijd met vier procent toegenomen. Vol gens de onderzoekers is die stij ging gerelateerd aan de popula riteit van het roken. Van alle scholieren dronk in 1996 de helft. Vier jaar geleden was dat exact tien procent minder. Een kwart van de drinkers gebruikt binnen een maand meer dan tien keer alcohol. Onder hen waren twee keer zoveel jongens als meisjes, maar dat komt om dat jongens meer de neiging hebben zich stoer voor te doen. Jongens tussen de 16 en 18 jaar drinken het meest, tijdens een avondje uit is dat acht glazen of meer. Twaalf procent van de scho lieren gokt regelmatig aan de fruitautomaat, dat is drie pro cent minder dan vier jaar gele den. De onderzoekers hebben ook het hasjgebruik van Neder landse scholieren vergeleken met dat van buitenlandse scho lieren. Groot-Brittannië staat dan op de eerste plaats met 42 procent hasjrokende scholieren. Nederland en Spanje staan met 25 procent op de tweede plaats. londen-amsterdam dpa-anp De populaire discodrug ecstasy (xtc) kent ernstiger bijwerkin gen dan alcohol. Gebruik kan aanleiding geven tot depres sies, concentratieproblemen en vergeetachtigheid. Dat blijkt uit een onderzoek onder gebruikers dat gisteren in het gezaghebbende tijdschrift New Scientist is gepubliceerd. De Amsterdamse Jellinek- kliniek waarschuwde eerder in een folder al voor depressies als bijwerking. In vergelijking met de effecten van drankge bruik zijn depressies als gevolg van xtc-gebruik veel zwaarder en langduriger, zo blijkt nu uit het onderzoek. De depressie kan dagen aanhouden en moet vaak medisch worden behan deld. Eerder onderzoek bij ratten en apen heeft aangetoond dat xtc zenuwcellen kan beschadi gen. De beschadiging verstoort de afgifte van serotinine in de hersenen. Die stof is belangrijk bij het bepalen van stemmin gen. Het nieuwe onderzoek on der dertig regelmatige gebrui kers laat zien dat bij hen de af gifte van serotinine was ver minderd. 'Bank speelt moraalriddertje amsterdam anp Hasjhandelaren overwegen een rechtszaak tegen de ABN-AMRO aan te spannen. Hun belangenbehartiger, de Bond van Cannabisdetaillis- ten, meent dat de bank over de schreef gaat door de reke ningen van coffeeshophou ders op te zeggen. „De regering heeft gezegd dat onze inkomsten geen be smet geld zijn. In het regeer akkoord is expliciet vastge legd dat coffeeshops gewoon door de fiscus worden aan geslagen en er wordt ook op grote schaal belasting be taald. Wie zijn de banken dan om moraalriddertje te gaan spelen?", aldus een woordvoerder van de bond. Erg groot schat de zegs man de kans op een juridisch succes niet in, maar het gaat de coffeeshophouders vooral om het principe. „Het is ook bedoeld als een opstapje om een reactie los te maken van bijvoorbeeld Vermeend (staatssecretaris van financi en, red.) of de Nederlandsche Bank als toezichthouder. Eigenaren van coffeeshops vrezen dat ze in toenemende mate het doelwit zullen wor den van overvallen, omdat ze hun inkomsten niet veilig kunnen stellen. „De banken verwaarlozen hun oerfunctie, dat is letterlijk bescherming bieden door zaken van waar de achter een grote, dikke ijzeren deur op te bergen." Een toename van het aantal overvallen op coffeeshops is overigens nog niet geconsta teerd. De ABN-AMRO liet zijn klanten die zich bezighou den met de handel in soft drugs, in maart weten dat zij niet langer welkom zijn. Vooral de gewone betaalre keningen zijn door de bank opgezegd. Veel coffeeshop houders hebben echter nog wel een hypotheek bij de ABN-AMRO of één van haar dochters. De leningen heeft de bank volgens de Bond van Cannabisdetaillisten niet durven opzeggen, omdat daaraan flinke boeteclausu les zijn verbonden. zes procent van de psychiaters gaf daar gehoor aan. Meestal ging het om mensen die ook li chamelijk ernstig ziek waren en daardoor niet meer lang had den te leven. Psychiaters die hulp weiger den. vonden dat de geestelijke problemen van de patiënt kon den worden behandeld, dat de patiënt niet ondraaglijk hoefde te lijden, of waren uit overtui ging tegen zelfdoding. Volgens een uitspraak van de Hoge Raad in 1994 kan hulp bij zelfdoding door een arts ge rechtvaardigd zijn, als de pa- tiënt lijdt aan een ondraaglijke psychische ziekte, zelfs als de patiënt lichamelijk in orde is. makkum Heel voorzichtig werkt Lipkje Ferwerda uit Joure met spatel en rietje aan een zeemeermin en zeemeerman van zand op het strand van Makkum in Friesland. In het centrum van Makkum en op recreatieterrein de Holle Poar- te hebben zeven teams gewerkt aan metershoge zand sculpturen. De deelnemers kwamen uit Leiden, Delft, Am sterdam, Tilburg, Scheemda, Joure en Makkum. Met schil der-, metsel- en beeldhouwersgereedschap gingen ze de zandbergen lijf. Het zand is aangestampt en verhard met water. De beelden blijven de komende weken in Makkum staan. Organisator Hennie de Vries hoopt dat het evene ment uitgroeit tot een jaarlijkse happening. Volgend jaar zullen waarschijnlijk twaalf ploegen aan de strijd om het Open Fries kampioenschap deelnemen. Het telt dan meer deelnemers dan het concours in Scheveningen, waar maxi maal tien beelden worden gebouwd, foto gpd catrinus van der veen onthullingen over omstreden aandelendeals in deze krant 'ersconcem VNU heeft gisteren topman irmans zonder een cent op straat gezet, moet ook vertrekken bij de Holland Media 'p (RTL 4, RTL 5 en Veronica), waar hij VNU was gedetacheerd. Boermans heeft hierbij neergelegd. it besluit volgt een dag na onthullingen in krant over een aandelenzwendel waarbij Tians is betrokken. Officieel zegt VNU dat dienstverband in 'onderling overleg' is be- 'igd. Het bedrijf doet ook geen aangifte, it Boermans in de publiciteit al genoeg is zeggen goed ingevoerde bronnen, dubieuze transactie had plaats met aan- van het Teletekst-bedrijf Brokerline, on- leel van Teleworld in Rotterdam. Uit gehei- contracten blijkt dat Boermans samen met IG-secretaris H. Roemer en SBS-topman F. yes vijf miljoen gulden in eigen zak heeft ge ien door zich bij Brokerline ten onrechte uit geven als vertegenwoordiger van RTL4. De ideelhouders van Brokerline, KPN en Phi- dachten in 1995 de helft van hun eigen idelen aan de commerciële omroep RIT 4 te hebben verkocht. In werkelijkheid deed bedrijf zaken met drie privé-personen: ermans, Roemer en Thyes. HMG, VNU en L/UFA geven geen details over de beëindi- igvan het dienstverband. In een korte verkla- van VNU wordt Boermans bedankt voor belangrijke bijdrage' aan de tijdschriftacti- iten van VNU. IMG-secretaris Roemer, door de Luxem- tv-gigant CLT/UFA uitgeleend, is sinds teren ook zijn baan kwijt. Volgens Luxem- tgse kringen verdenkt CLT/UFA Roemer van meer dubieuze handelingen. Hij zou zijn 'itie als algemeen secretaris van HMG op ïdere fronten hebben misbruikt voor per- lijk gewin. Roemer was niet voor commen «tii taar bereikbaar. Het lot van de derde betrokke ne, SBS-topman F. Thyes. wordt zeer binnen kort bekend als de Amerikaanse aandeelhou ders hun oordeel bekendmaken over de du bieuze Brokerline-constructie. Een vierde be trokkene, Ruud Hendriks, lijkt buiten schot te blijven. Hendriks, verbonden aan Endemol, deed zijn bezit volgens insiders al in 1994 (voor een onbekend bedrag) van de hand. Zowel Boermans als Roemer kreeg begin juni de kans om HMG met opgeheven hoofd te ver laten. De Luxemburgse CLT/UFA-topman R. Sautter, die zichzelf tijdelijk tot voorzitter van de Raad van Bestuur van HMG had gebombar deerd, bood het tweetal een vrije aftocht. De dubieuze aandelenhandel zou binnenskamers blijven als Boermans en Roemer uit eigen be weging zouden opstappen en geen aanspraak maakten op een financiële vergoeding. Dit aan bod werd door het tweetal geweigerd. Boer mans en Roemer beriepen zich op persoonlijke toestemming voor de deal van onder anderen VNU-topman Brentjens, vertegenwoordiger in HMG. Volgens geheime documenten waarop deze krant beslag wist te leggen, gaf Brentjens inderdaad groen licht voor privé-transacties van het RTL-management, maar niet voor aan delenhandel uit naam van RTL zelf. Saillant detail is dat Boermans zijn eigen ad vocaat, J. Trap uit Amsterdam, aanvankelijk niet alle stukken van de dubieuze aandelen transactie heeft gegeven. Pas nadat deze krant Trap woensdag met de geheime verkoopdocu menten confronteerde, kreeg de jurist inzage in de ontbrekende stukken van zijn cliënt. Boer mans wil geen commentaar geven. „De zon schijnt, de zonnebloemen bloeien en ik ga nu met vakantie." Headhuntersbureau Eegon Zehnder in Amsterdam zou inmiddels door Ve- ronica-baas J. van der Reijden zijn aangezocht om een opvolger voor Boermans te vinden. CDA gaat door met kruistocht tegen Van Dok den haag «jan kuys Het CDA-Kamerlid Leers zet zijn kruistocht tegen staatsse cretaris Van Dok (economische zaken) voort. Een rapport van de Algemene Rekenkamer over de economische samenwerking met Oost-Europa leverde hem munitie voor een nieuw sper vuur richting Van Dok. „Dit rapport bevestigt eerdere kri tiek", meent hij. De CDA'er joeg een maand geleden de Tweede Kamer en de staatssecretaris tegen zich in het harnas met zijn kritiek op Van bok. Zij zou onvoldoende initiatieven nemen, te vaak in het buitenland vertoeven en een visie missen op het econo mische beleid. Leers heeft de opmerkingen van de Rekenka mer over het economische hulpprogramma voor Oost-Eu ropa met instemming begroet. Het beleid zou een 'opmerkelijk gebrek aan prioriteiten' hebben en Van Dok zou hebben ver zuimd de Kamer tijdig in te lichten over problemen bij de uitvoering. Van Dok is het voor een deel van de kritiek met de Rekenka mer eens. Zij heeft verklaard dat het beleid inmiddels is aange past op basis van de kantteke ningen. Aan andere punten wordt nog gewerkt. Van Dok noemt het hulpprogramma 'een jong instrument, dat nog volop in ontwikkeling is'. Dit jaar is 88 miljoen gulden beschikbaar voor het steunprogramma. Wereld Natuur Fonds vijfjaar na 'Rio Het Wereld Natuur Fonds (WNF) wil dat de komende VN- top over Milieu en Ontwikkeling besluit tot 'keiharde' toezeggin gen ter verbetering van het we reldmilieu. De staatshoofden en regeringsleiders mogen in New York niet volstaan met een vrij blijvende politieke slotverkla ring. Vijf jaar na de grote Milieutop in Rio de Janeiro is de tijd van mooie woorden defini tief voorbij, aldus het WNF. Maandag komen in New York staatshoofden, regeringsleiders en ministers bijeen om te zien wat terecht is gekomen van de afspraken van Rio. De grote fracties in de Twee de Kamer zijn somber gestemd over de kans op een werkelijk succesvolle afloop van de VN- conferentie. Grootste knelpunt aan de vooravond van de top is het geld. Ondanks toezeggingen in löo hebben de meeste rijke landen zich niet aan hun voor nemens gehouden. De Europe se Unie zegde destijds drie mil jard dollar toe voor de uitvoe ring van het actieplan van Rio. maar uiteindelijk kwam er geen cent. Ook andere rijke landen gaven geen stuiver. Nederland voldoet samen met Denemar ken en Zweden overigens wel aan de financiële afspraken van Rio. De ministers De Boer (milieu beheer) en Pronk (ontwikke lingssamenwerking) en de Ka mer noemen de resultaten van vijf jaar mondiaal milieubeleid 'ronduit pover', ondanks een aantal succesvolle (lokale) pro jecten. Het WNF vraagt vooral aan dacht voor de toestand van de bossen. Hoewel de ontbossing minder snel gaat dan in de ja ren tachtig verdwijnt jaarlijks nog steeds een areaal van drie maal Nederland aan bossen. Volgens de organisatie moeten er maatregelen komen ter be scherming van ten minste tien procent van de bossen op aarde tegen het jaar 2000. In de voor bereidende onderhandelingen voor de top in New York is tot dusver geen overeenstemming bereikt over een bindend Bos senverdrag. Het WNF wil ook een actie plan om de schaarse zoetwater reserves in de wereld te be schermen. Het gebrek aan schoon drinkwater, irrigatiewa ter en industrieel water is zo nij pend dat de Verenigde Naties vrezen voor een 'watercrisis', die zelfs kan uitmonden in oor logen. Ook EU-voorzitter Ne derland wil dat deze kwestie in New York hoge prioriteit krijgt. wieringerwerf anp re kant van de weg en raakte twee wegwerkers die bij de vangrail aan het werk waren. Eén van hen is zwaar gewond overgebracht naar het zie kenhuis in Hoorn. Het andere slachtoffer kon ter plaatse aan zijn verwondingen worden ge holpen. De automobilist is ook met lichte ver wondingen naar het ziekenhuis afgevoerd. Twee wegwerkers zijn gisteren gewond geraakt bij een ongeval op de A 7 ter hoogte van Wierin gerwerf. Een automobilist die vanaf de Afsluit dijk kwam is waarschijnlijk in slaap gevallen en kwam in de berm terecht. Vervolgens schoot de auto door naar de ande- Ouderenpartijen verbreken hun verloving den haag anp Enkele maanden geleden leek er nog iets moois te ontstaan in de wereld van de ouderenpartij en. Het Algemeen Ouderen Ver bond en de Unie 55+, beide ver tegenwoordigd in de Tweede Kamer, kondigden hun 'verlo ving' aan. Tegelijk werd trots gewag gemaakt van samenwer- kingsbesprekingen met Soli- dair'93 van oud-vakbóndsman Jaap van der Scheur. Die heb ben maar kort geduurd. De ge sprekken zijn weer afgebroken. Zoals telkens als het gaat om conflicten tussen de ouderen partijen wijzen de beschuldi gende vingers elk een andere kant op. Navraag bij AOV/Unie 55+ leert dat de woordvoerder nog van niets weet. „Als het zo was, had mijn voorzitter me ze ker op de hoogte gesteld", zei hij. „Het laatste contact dateert van twee maanden geleden. Toen was iedereen nog bereid samen te werken." Na enig na denken komt het idee op dat de bron van de narigheid mis schien in Rotterdam, de baker mat van Solidair'93, ligt. Daar liepen Van der Scheur en de zij nen wel erg hard van stapel, meent de AOV/Unie 55+- woordvoerder. Volgens een woordvoerster van de Rotter damse afdeling van Solidair'93 waren haar partij en de Unie 55 al geruime tijd met elkaar in gesprek, toen daar ineens de vrijage met het AOV tussendoor kwam. „Vanaf dat moment liep het erg moeizaam aldus Ank van Bruggen. „De Unie heeft de gesprekken toen afgeblazen. Ze zeiden dat het AOV niet met ons wilde. Toen hebben wij ge zegd, laat het dan ook maar zit- VVD vraagt naar alternatief opslag radioactief afval den haag gpd De TweedeKamerfractie van de WD wil weten of er alternatie ven zijn voor de opslag van kernafval nu de Raad van State de vergunningsaanvraag voor de bouw van een opslagruimte bij de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (Covra) in Borssele heeft geschorst. De partij vraagt de ministers Wïjers (economische zaken en De Boer (milieubewheer) welke maatregelen genomen kunnen worden om een patstelling te voorkomen. De Covra moet volgens con tracten in 2001 hoogradioactief afval terugnemen uit Frankrijk en Groot-Brittannië. Ook moet het gevaarlijk kernafval van on derzoeksinstellingen uit Neder land opslaan. De uitspraak van de Raad haalt een Fikse streep door de rekening van Covra. Er had dit jaar al een begin ge maakt moeten worden met bouwen om in 2001 klaar té zijn met de opslagruimte voor hoog radioactief afval. Het schorsen van de bouwvergunning zou een ramp zijn, aldus de verte genwoordiger van Covra tijdens de zitting bij de Raad van State vorige week. De WD vraagt zich af of de Covra inderdaad onder enorme tijdsdruk komt te staan gezien de tijd die nodig is om de opslag te bouwen en uit te testen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 5