Leidsch Dagblad 'EMU-norm moet worden gehaald' TRACKS arco Akerboom Leids letballer van het jaar TO RIALTO KADO'S VAN GLAS Bij Tracks wordt laderdag pas echt een feestl Rellen in Amsterdam op eerste 'chaosdag' Doodstraf voor Timothy McVeigh TWEE WEKEN GRATIS DE WERELD OM U HEEN. jERDAG 14 JUNI 1997 Politici steeds vaker in tv-quizje of ander babbelprogramma. OPGERICHT 1 MAART 1860 De vehuizing van een dode dierentuin. LOSSE NUMMERS 1,75 ZATERDAG ƒ2,25 René Appel chrijft misdaadverhaal Besmet Gebied af. VANROYC.S. ADVOCATEN Rapenburg 55 2311 GH Leiden Tel. (071)5122362 Het nieuwe Naturalis, wat staat voor het Nationaal Natuurhistorisch Museum, is klaar. zeggen: de bebouwing aan de Leidse Ples- aan/Darwinlaan is voltooid. Nu de verhuizing Ie tien miljoen objecten uit de zes verschillen- ipots in de binnenstad.nog. Een gigantische die bijna een jaar in beslag zal nemen. Pas in april van het volgend jaar, opent het muse- ijn poorten. In de tussentijd doet het Naturalis wel van zich spreken. Dat gebeurt bijvoorbeeld over de gehele breedte van de voorgevel. Door middel van grote platen met tekst en beeld com- muncieert Naturalis met de buitenwereld. Op die manier ook kondigt het museum, dat in totaal 130 miljoen gulden kost, de open dag van morgen aan. Een dag waarop het alvast een tip van de sluier op licht. Zaterdags Bijvoegsel: Dode dierentuin komt tot leven. foto loek zuyderduin TIM BROUWER DE KONING Akerboom heeft op het Leidse voetbalgala de irijs gewonnen. De verde- van UVS volgde gister- in Holiday Inn Kees van 9 9 ren van Lugdunum op als g'g foetballer van het jaar. 2.5 boom komt net als vorig met UVS uit in de lasse A van de zon- iteurs. De nieuwe com- 5.5 -indeling werd gisteren c g ld. De zaterdaghoofdklas- it de Leidse regio beleef- 49§en unicum. Liefst zeven veertien clubs uit de isse A komen uit de istreek of Rijn- en Veen- 9.9 ist ARC, Katwijk, FC Lisse, Iwijk, Quick Boys en urgse Boys treedt in het Weversbaan 12 j?§ Leiderdorp £1071 -5417 493 5! seizoen 1997/98 ook promo vendus Ter Leede uit Sassen- heim toe tot 'de eredivisie van het zaterdagvoetbal'. Pagina 27: Akerboom verguld met gouden schoen NIEUWE RIJN 26, LEIDEN TEL. 071-5144288 Maak deze Vaderdag tot een onvergetelijke met drie fantastische aanbiedingen van Tracks ultitronics De handigsnelle ohderwegwinkel op Btion Leiden Centraal. Waar je 7 dagen per week recht kunt voor al je kleine elektronica. Van batterij discman, van fototoestel tot computerspel. En nu •k nog met feestelijke Vaderdag-ideeén Alle CD-ROM's met gratis T-shirt Bij elke CD-ROM in ons assortiment krijgt vader nu een lekker zittend T-shirt Alle zippo's met 20% korting De stoere benzine aansteker voor een aanstekelijk prijsje. Ideaal voor vader's rookgenot of tijdens z'n jaarlijkse survival weekend. travel chess computer met f 20,- korting Vader's eigen Deep Blue voor op reis. Hier kan hij nog van winnen! En de prijs vereist geen zwaar denkwerk: van f 79.- voor slechts f 59,- aanbiedingen zijn geldig tot en met 15 juni 1997 Op deze "biedingen zijn niet de 10% OV- of studentenkaart-korting toepassing Komende president Nederlansche Bank fluit Duisenberg terug 'Beach Movie' strandt door foute generator NOORDWUK MINKA DE GRAAF De festiviteiten die in Noord- wijk het badseizoen openen, zijn gisteravond slecht begon nen. De Beach Movie, een open luchtvertoning van een film op een levensgroot scherm, moest worden afgelast. De ongeveer 500 bezoekers die op de gratis voorstelling van Cliffhanger wa ren afgekomen, moesten teleur gesteld naar huis. Volgens organisator reclame bureau AdCetera is een ondeug delijk aggregaat de oorzaak. „De leverancier heeft een apparaat bezorgd met veel te weinig ver mogen. De buitenverlichting kon er niet eens op 6randen aldus een woordvoerster. Ze kijkt nog of er een vervangende voorstelling komt. CNV wil vijf miljard extra voor onderwijs ZOETERMEER ANP De overheid moet de komende jaren vijf miljard gulden meer besteden aan onderwijs, vinden de Onderwijsbonden CNV. Dat geld is onder meer nodig voor hogere salarissen, verdere ver kleining van de klassen in het basisonderwijs en vermindering van de werkdruk van docenten in het voortgezet onderwijs. De CNV-bonden (KOV en PCO) hebben hun wensenlijst gisteren opgestuurd naar de po litieke partijen. Die zijn bezig met de opstelling van hun ver kiezingsprogramma's. CNV- voorzitter Van Overbeek noemt de claim 'heel reëel, als je ziet wat er in de jaren tachtig is wegbezuinigd'. Het bedrag van vijf miljard gulden is afgeleid van de opvat ting van de zogenaamde OESO- norm. Die organisatie meent dat landen 6,2 procent van hun bruto nationaal product aan onderwijs moeten besteden. Nederland geeft 5,5 procent uit, zo n 37 miljard gulden. Er is volgens CNV ook meer geld nodig om meer ondersteu nend personeel aan te stellen en om de mbo- en hbo-instellin- gen een ruimer budget te geven. Minister Ritzen (onderwijs) zei in februari dat onderwijs er in de volgende kabinetsperiode drie miljard bij moet krijgen. Europa moet vasthouden aan de normen voor toetreding tot de Economische en Monetaire Unie (EMU). Dat zei de komende president van De Nederlandsche Bank (DNB), A. Wellink, gisteren in NOVA. De norm voor het begrotingstekort ligt op 3 procent van het bruto binnen lands product. „Daar moetje aan vasthouden, omdat an ders alles gaat glijden", aldus Wellink. landen. „Het maakt niets uit als dat drie maanden later gebeurt. De teksten liggen klaar", aldus Wellink. De kans op ondertekening in Amsterdam leek er gisteren al leen maar kleiner op te worden, nadat de leiders van Frankrijk en Duitsland na hun eigen top in een sombere sfeer uiteen gin gen, zonder een akkoord over de euro. Jospin is tegen het stabiliteits pact. Volgens hem heeft zijn rechtse voorganger Juppé een 'knieval voor de Duitsers' ge maakt door het te tekenen. Een geïrriteerde Kohl zei gisteren dat er geen sprake van wijziging HILVERSUM-POITIERS ANP-GPD Zittend DNB-president Duisen berg had eerder opschudding veroorzaakt met de uitspraak dat 3,2 procent 'geen ramp' zou zijn. Wellink volgt per 1 juli Dui senberg op. Die krijgt de leiding van het Europees Monetair In stituut en heeft een goede kans de eerste president van de Eu ropese centrale bank te worden. Het is volgens Wellink niet zo'n probleem dat tijdens de Eurotop in Amsterdam mogelijk geen akkoord wordt getekend over het stabiliteitspact. Dat voorziet in duurzame begro tingsdiscipline van de EMU- van het pact kan zijn. „Die dis cussie is gesloten. Jospin eist niet langer herzie ning van het pact, maar wil in ruil daarvoor een bijlage over werkgelegenheidsbeleid. Aange nomen wordt dat hij met zijn roep om meer overheidsuitga ven in Amsterdam alleen staat. De meeste EU-landen worste len met begrotingstekorten. Kohl was volgens een mede werker 'geheel van de slag' toen hij donderdag het plan-Jospin zag. „Ik heb er niets op tegen om over bestrijding van werk loosheid te praten zei Kohl na de top. „Maar ik wil geen extra geld uittrekken aan een banen plan. Je kunt het niet twee keer uitgeven". Jospin zou een crisis ontkete nen als hij volhardt. „We kun nen het ons niet veroorloven dat het fout gaat in Amster dam", zei de Duitse minister van buitenlandse zaken Kinkel gisteren. Twee pagina's over Eurotop HAARLEM-LEIDEN De Europese Unie maakt moeilijke tijden door. Voor zitter Nederland heeft als taak alle neuzen dezelfde kant op te krijgen voor het Verdrag van Amsterdam, dat maandag en dinsdag wordt besproken. Ondanks de bereikte welvaart en vre de is de vraag actueel of de Europese integratie zijn grenzen heeft bereikt. „We zijn op de harde kern van de staatssoevereiniteit gestuit: het buitenlands be leid, de justitiepolitiek en de sociale politiek. Gaan we de gevoeligste delen van onze nationale soevereini teit ook overdragen? De trend is: overal in Europa valt men terug op de laatste verdedingingslinie.Dat zegt oud-eurocommissaris Andriessen vandaag in deze krant. Twee pagina's in deze edi tie zijn gewijd aan de Euro top van de komende dagen, gevuld met beschouwende en informatieve verhalen over 'Europa' en over de praktische consequenties van de Eurotop voor Am sterdam en de Amsterdam mers. Kijk op pagina 7 en 9. HET WOORD IS AAN Laurillard Wie in de hemel wil komen, zorge dat de hemel in hem komt. i - r af erf toe r .■■■y.d zon r I C' 9716° 9717° 10718° ISSjfg 30% 40% 30% 40% 40% 30% Uitgebreid weeroverzicht op pagina 8 VANDAAG 48 PAGINA'S Binnenland3 Buitenland5 Cultuur19 Feiten en meningen2 Kerk en Samenleving14 Randstad16 Regio13,15,17 RTV/programma's10,11 Sport25.27 Strips8 Met de bon drie kaartjes ha len, twee betalen naar de film Secrets and Lies in Voor schoten. Lanimenschansweg 130 Leiden Een opvallend uitgedoste relschopper wordt door 'stille' rechercheurs gearresteerd na ongeregeldheden in de Amsterdamse binnenstad. Volgens ooggetuigen gingen de aanhoudingen met het nodige geweld gepaard. foto anp marco okhuizen AMSTERDAM ANP De zogenoemde 'chaosdagen' in Amsterdam zijn gisteravond kort na een rustig begin ontaard in vernielingen. Zo'n driehon derd demonstranten, onder wie een groot aantal punkers, ver nielden autoruiten en vlaggen masten. De politie, die met veel ME'ers en 'stillen' aanwezig was, verrichtte veertien arresta ties. Dat gebeurde volgens oog getuigen in sommige gevallen met 'fors geweld'. De chaosdagen werden enige tijd geleden aangekondigd op Internet. Daaruit bleek ook dat Duitse autonomen him 'chaost- agen' speciaal voor de Eurotop van Hannover naar Amsterdam hadden verplaatst. Aan het begin van de avond was alles nog rustig. Circa tach tig punkers verzamelden zich op de Nieuwmarkt en dronken, aten, praten en rookten daar. De politie keek toen nog rustig toe. Kort daarop begaven de ac tievoerders zich richting Kei zersgracht. Ze vernielden auto ruiten en vlaggenmasten en probeerden naar het Frederiks- plein te gaan, waar het tenten dorp van de Eurotop is opge bouwd. De stoet werd begeleid door meer dan tien busjes met ME'ers, die inmiddels de toe gang tot het Frederiksplein had den afgesloten. Een groot aantal demonstranten was op dat mo ment voorzien van een bivak muts. De groep splitste zich rond kwart voor negen. Zo'n honderd demonstranten begaven zich naar het Weteringcircuit, de rest naar het Museumplein waar zij korte tijd plaatsnamen in de tuin van het Stedelijk. I^at op de avond begaven enkele kleine groepjes zich nog door de stad. Zij werden begeleid door de po litie. Het was toen redelijk rustig in de stad. Voor de komende periode rond de Eurotop staan er nog diverse acties op het program ma. zoals het lila verven van het Paleis op de Dam en aanslagen op politiebureaus. 's Avonds studeren met een uitstekend toekomstperspectief. Opleiding leraar basisonderwijs/Pabo Dag-avondvariant (4-jarig) toelatingseisen: diploma HAVO. VWO. 3-jarig MBO, V-HBO of via Informatieavond donderdag 19 juni van 19.15 - 21.15 uur Postbus 13336 2501EH Den Haag Johanna Westerdijkplein 75 070 - 445 86 30 32 DENVER HANS DE BRUÜN CORRESPONDENT Timothy McVeigh moet sterven voor zijn rol bij de bomaanslag van Oklahoma City. De twaalf koppige jury in het proces te Denver veroordeelde de 29-jari- I De lasso 60, Roelofarendsveen, telefoon 071 -331 53 61 Duurzaam en weerbestendig Minimaal onderhoud Eigen fabricage 10 Jaar garantie KOMO-certificaat en VKG-keur Vakkundige montage *15 Jaar ervaring ge ex-sergeant gisteren tot de doodstraf door middel van een dodelijke injectie, nadat zij hem eerder al schuldig had verklaard aan de aanslag die op 19 april 1995 aan 168 mensen het leven kostte en honderden verwond de. Nabestaanden en overleven den vielen elkaar op de stoep voor het gerechtsgebouw in de armen en lieten hun tranen de vrije loop. „Deze straf past bij het misdrijf', zei lim Denny, wiens kinderen bij de aanslag zwaar gewond raakten. Paul Heath, wiens dochter in de puinhopen van het Alfred P. Murrah-gebouw omkwam, zei 'volledig achter deze jury' te staan. Toen het vonnis werd voorge lezen, vertoonde McVeigh geen enkele reactie. Bij het verlaten van de rechtszaal maakte hij het V-teken. De jury beraadslaagde elf uur over de vraag of McVeigh de doodstraf verdiende, dan wel levenlang moest krijgen. Zij oordeelden dat hij een 'opzette lijke daad van terrorisme' had Ja, ik wil een abonnement op het Leidsch Dagblad. I Naam:Voorleners n: 'Adres:- - Plaats: - Tel: - (I.v.m. controle bezorging) 1 Na de eerste twee weken betaal ik mijn abonnement: |D Per maand Per kwartaal Oautomatisch (f- 92.05) l isch (f. 31.95) Oacceptgiro (f. 93.03) Er waren volgens de jury geen verzachtende omstandigheden die een levenslange celstraf tot gevolg hadden kunnen hebben, zoals McVeighs verweer dat hij had gehandeld om het bloedige FBI-optreden tegen de sekte van de Davidians in Waco te wreken. Pagina 5: Executie McVeigh pas over paar jaar I Nr. bank/giro: Handtekening: - i Bij automatische betaling krijgt u een handige recreatickaart cadeau. Leidsch Dagblad DE WERELD OM JE HEEN. :e bon in een envelop, zonder postzegel. OF BEL 071-51 28 030 712141400121 -MULTITRONICS-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 1