Miljoenenkorting bedreigt omroepen ch Onze Top 10 van deze week. Binnenland Trucker mag niet inhalen 'Er is maar één oplossing: Dit varken hakken we dood' Rooie advocaat CDA: Wijers niet open >ver zaak-Securitel Borst wil miljoen extra mensen aan het werk Typische zomerstorm met extreme kracht Politiechefs fel tegen uitbreiding korps R'dam O 0 0 O 0 0 0 0 0 Topper van de week [AANPAP 9 JUNI 1997 Slechte banden slurpen brandstof itrecht Een groot deel van het vaderlandse wagenpark rijdt net een bandenspanning die afwijkt van de norm. Met een iets ets hogere norm en een scherpere controle valt jaarlijks 100 niljoen liter brandstof te besparen. Dat wijst een een onderzoek lit van de Nederlandse onderneming voor energie en milieu JOVEM. De resultaten van de steekproef onder 572 auto's zijn jaterdag gepresenteerd. De NOVEM meldt dat 45 procent van le personenwagens een te lage bandenspanning heeft. Dat leidt ot hoger brandstofverbruik en een langere remweg. Man pikt 26.000 liter benzine (Mtwerpen Met een gestolen tankkaart is een 26-jarige man uit iet Brabantse Hoeven erin geslaagd bij een onbewaakt benzine- .tation in Antwerpen in totaal 26.500 liter superbenzine te ste en. Omdat hij geen maat kon houden de man kwam tien da ten achtereen terug werd hij op heterdaad betrapt. De West- Jrabander had een vrachtwagen gehuurd en vulde op rustige jjdstippen tal van olievaten met benzine. Tegenover de Ant werpse politie verklaarde hij dat hij het internationale tankpasje lt tia-via voor vijfhonderd gulden had gekocht. ^oektocht stel in Venezula gaat door jir^TTERDAMDe zoektocht naar de twee Nederlanders in het on- eloegankelijke grensgebied van Venezuela en Frans-Guyana heeft ditog altijd geen spoor van de vermisten opgeleverd. Dat heeft de i hulpdienst Omnicare gistermiddag bekendgemaakt. Een 29-jari- 'Eije man en zijn 30-jarige vriendin verongelukten op 24 mei in nnen Cessna-vliegtuigje, samen met de piloot en een Duitse toe- tejste. Sinds de zestiende dag na het verdwijnen van de Cesnna- 139, die door nog onopgehelderde oorzaak verongelukte tussen i hle gehuchten Kavac en Canaima in zuidoost-Venezuela, con- es>entreert de zoekactie zich op drie bergachtige gebieden, itl ïrote cokevangst bij Hoorn aanduk» Een rechercheteam van de politie Zaanstreek-Water ed heeft een partij van meer dan duizend kilo cocaïne in be- 1 lag genomen. De drugs zaten, in geperste plakken van ongeveer ,01.150 gram, verstopt tussen de buitenwand van een container en ■en inwendige dakplaat. De politie was de drugs op het spoor jekomen na samenwerking met en tips van de Belgische politie, pe inhoud van de container, dozen met sinaasappelen, was in plelgië gelost. Daarna werd de container leeg neergezet op een Parkeerterrein in Hoorn. Een drugshond ontdekte waar de drugs oc»recies zaten verstopt. De politie verwacht nog aanhoudingen in leze zaak te verrichten. Vorige week onderschepte de politie ook J een partij van 400 kilo cocaïne. Massale vechtpartij bij houseparty imere Bij een illegale houseparty bij Pampushaven even bui en Almere is vannacht een massale vechtpartij uitgebroken tus- en politie en bezoekers van de houseparty. Zo'n 35 mensen aakten daarbij gewond, onder wie een politieagent. Vijf vech- ersbazen zijn gearresteerd. Na een tip trof de politie van Almere :irca tweehonderd bezoekers, een professionele muziekinstalla tie en een flinke hoeveelheid alcohol aan. Een vergunning voor Met feest ontbrak echter en de organisatoren wensten zich niet lekend te maken. Daarop besloot de politie de houseparty te leëindigen waarna een flinke vechtpartij uitbrak, t Schimmel nekt haring ^'ien haag Een schimmelziekte is mogelijk mede de oorzaak van Je dalende haringstand in de Noordzee. Berichten als zou sinds n| 990 één miljoen ton haring zijn gestorven door de aandoening ei)ijn echter niet waarschijnlijk. Dat heeft minister Van Aartsen jWsserij) op Kamervragen van onder andere de WD geant woord. De schimmel (ichtyophonus hoferi) is altijd aanwezig Jt linnen haringpopulaties, maar vormt slechts bij een massale Vlitbraak een bedreiging voor de haringstand. De minister meldt c|lat sinds 1992 het paaibestand in drie opeenvolgende jaren met (e(>ngeveer 400.000 ton is afgenomen. ,,De teruggang zou mogelijk 'erklaard kunnen worden door de schimmelziekte. Het is echter a(jinzeker in welke mate de ziekte heeft bijgedragen aan de dalen- jle omvang van het paaibestand in relatie tot de vangsten van de Jommerciële visserij. Staatssecretaris Nuis dwingt 'Hilversum' te bezuinigen Staatssecretaris Nuis dreigt de publieke omroepen (KRO, NCRV, EO, VARA, VPRO, TROS) op jaarbasis honderd miljoen gulden te korten op hun budget. Woensdag is er een laatste overleg tussen de omroepbestuurders en Nuis over het hoog opgelopen conflict. hilversum anp Eind vorig jaar heeft Nuis hon derd miljoen gulden aan om roepbijdragen op de plank ge legd. Dit geld zou beschikbaar komen als de omroepbegrotin gen spijkerharde bezuinigingen lieten zien op de overheadkos ten. Omdat de omroepvereni gingen in de ogen van Nuis on voldoende bezuinigingsmaatre gelen hebben genomen, wil hij de honderd miljoen gulden niet beschikbaar stellen. Drie omroepdirecteuren, Huisman (TROS), Krijnen (VARA) en Maréchal (AVRO) hebben inmiddels in een brandbrief bij het bestuur van de NOS aan de bel getrokken. Zij denken dat de korting van honderd miljoen gulden zal lei den tot tientallen ontslagen. Voorzitter Van Dodewaerd van de TROS vindt het moment om de honderd miljoen terug te trekken hoogst ongelukkig ge kozen. Komende maand moe ten de omroepen contracten af sluiten voor de winterprogram ma's met buitenproducenten Bovendien worden traditioneel in de komende tijd de jaarcon tractanten van de omroepen aangetrokken. Met dreigende ontslagen en financieel zwaar weer op komst worden die groepen kopschuw. De kleine televisieproducenten, die al steen en been klagen over verminderde opdrachten van de publieke omroep bij JDTV vallen bijvoorbeeld al ontslagen krijgen de doodsteek, voor ziet de TROS-voorzitter. Dode varkens mogelijk naar een stortplaats den haag anp Het ministerie van landbouw onderzoekt of het bij Noord- Brabantse stortplaatsen terecht kan als de problemen met de verwerking van dode varkens te groot worden. Het departement is naarstig op zoek naar alterna tieve mogelijkheden om de honderdduizenden varkens die het opkoopt in het pestgebied te verwerken of op te slaan. Er zijn al gesprekken geweest met de provincie en de beheer ders van stortplaaten. Destruc- tiefabrieken kunnen de stroom kadavers namelijk amper meer aan. Een woordvoerster van het departement verklaarde zater dag dat het gebruik van stort plaatsen een mogelijkheid kan zijn, maar dat dit nog niet aan de orde is. Van Aartsen wil de- structiefabrieken in Duitsland en België in te schakelen. den haag Vrachtwagens mogen in de spits niet meer inhalen. Het inhaalverbodsbord staat sinds vandaag op tal van snelwegen in de Randstad waaronder de A 4 en de A 9 en geldt sinds vanmiddag vier uur. De transporteurs staan positief tegenover de maaregel mits het wel leidt tot een aantoonbaar verbeterde doorstroming van het verkeer. foto anp ed oudenaarden chibbele moord p Nederlands tel in camper Zurenberg anp IV: dfvee Nederlanders die gisteren '■J het Duitse Neurenberg in ni-n Nederlandse camper dood ?nn aangetroffen blijken te zijn fTmoord. De stoffelijke over rotten van de man en een ruw zijn nog niet geïdentifi- ^erd, aldus de politie in Neu- vfnberg. Passerende vrachtwagen chauffeurs zagen gistermorgen s'l een parkeerplaats langs de 'nïg Neurenberg-Altenfurt en teiucht een camper in brand r'lian. Toen de gewaarschuwde a«andvveer de brand had ge ilst, bleken in de camper twee ichtoffers te liggen. 1 "Volgens de Duitse politie is de hfan door zijn hoofd geschoten, Jwendien was zijn keel doorge leden. De vrouw had een elhot door de borst en vertoon- lf! diverse steekwonden in de ,o:ils. De achtergrond van de 'Pibbele moord is de politie nog Se:n raadsel. Een grootscheeps 3ailderzoek is inmiddels gestart. politie zoekt mogelijke ge- 0!igen die de camper met Ne- 5 glands kenteken onlangs nog b') de parkeerplaats Moserbrüc- 'I of in de nabije omgeving iaibben gezien. GEORGE CAMMELBEECK1919-1997 den haag anp den haag door achille prick en dennis mulkens „De Nederlandse regering moet hem aan ons geven. Dan hak ken we hem in stukken en ver branden we dit varken. Hij is geen mens. Hij is slecht. Hij was altijd al slecht. Hij is zelfs mee geweest naar de begrafenis in Turkije. Mijn broer heeft onze familienaam besmet. Ik durf niet meer over straat. Ik wil een andere naam. Voor ons bestaat hij niet meer." Het is even na elf uur zondag avond op de bank in een wo ning niet ver van de Haagse Markt tussen de Schilderswijk en Transvaal. Memet Kösedag schaamt zich er voor de broer te zijn van de man die er van wordt verdacht op 26 maart de brand te hebben gesticht waar bij zes leden van de familie Kö sedag omkwamen. De 30-jarige Memet is moe en vol van emotie. Vader Kösedag moest afgelopen woensdag bij de politie komen. Ze vroegen hem naar een videoband te kij ken. „Zeki keek en zag op de band hoe een jongeman met witte trui op de avond van 25 maart benzine kocht bij een tankstation. En hij herkende zijn neef. Zijn eigen neef. Mijn broer. En de politie vertelde hem dat deze neef brand heeft gesticht in Zeki's woning." „Nadat Zeki bij de politie was geweest, riep hij mijn vader. Ze ki vroeg hem of het klopte dat zijn zoon het huis in de Frans Halsstraat had aangestoken. Mijn vader wist van niets. Uit eindelijk wilde Zeki per se dat mijn broer zelf met hem kwam praten. Broers en andere neven gingen hem afgelopen vrijdag ophalen bij zijn huis op de Pa rallelweg, vlak bij de Frans Hals straat. Mijn broer ontkende en weigerde naar Zeki toe te gaan." Toen familieleden stelden dat hij gewoon naar Zeki kon gaan als hij niets gedaan had, ging hij overstag. „Mijn broer ging naar binnen en verklaarde tegenover Zeki niets met de brand te ma ken te hebben. Eenmaal buiten bedacht hij zich kennelijk. Toen zei hij plotseling tegen een oom van mij: Ik heb het wel gedaan. En hij ging weg. Mijn oom vroeg hem: Wat voor kleding droeg je die dag? Hij zei: Een witte trui. Later die dag is mijn broer aangehouden. Volgens Memet heeft het de fa miliebanden van de Kösedags niet verstoord. „Zeki is niet kwaad op mijn vader, ook niet op mij. Zeki is een grote man. Wij dragen dit samen. Wij scha men ons allemaal diep voor dit varken. Hij was altijd al slecht. Hij was nog klein toen hij in 1980 naar Nederland kwam. In het begin woonde hij in dezelf de straat als Zeki en andere fa milieleden. Ze kwamen veel bij elkaar over de vloer. Ze lachten, ze huilden en ze aten samen." „Hij is slecht geboren. Altijd problemen. De laatste jaren was hij bijna nooit meer bij de fami lie. Hij zat alleen maar in de co ffeeshop. Hij dronk veel en gok te. Zat achter de vrouwen aan en had verkeerde vrienden. Met niets was hij tevreden. Hij wilde altijd meer en het moest altijd duurder." Memet vertelt dat zijn broer na de brand heeft meegehuild: „Hij vond het ook erg. Nu heeft hij het zelf gedaan. Ik weet echt niet waarom. Memet schaamt zich diep. „Mijn broer is geen Kösedag. Zo zijn wij niet. Nu hebben wij een slechte naam. Hij krijgt in de gevangenis te eten, hij kan de krant lezen en lachen. Er is maar één oplossing voor hem: Hij moet dood." De progressieve strafpleiter en oud-politicus mr. G.J.P. Cammelbeeck is vrij dag in zijn woonplaats Vreeland overleden. George Cammel beeck (77) verwierf in de jaren zestig landelijke bekendheid als voorzitter van het eerste Neder landse televisieforum met het programma 'Welbeschouwd'. De 'rooie advocaat uit Eind hoven', verzetsman, Nieuw Linkser, lid van de Eerste Kamer voor de PvdA, en voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam, maakte onder meer naam als advocaat van beroemde provo's van Roel van Duijn en Luud Schimmelpenninck. Cammelbeeck gold als een zogeheten doorbraak-socialist. Hij werd in 1919 in Utrecht ge boren, groeide op in een katho liek milieu, bezocht het Domi- nicuscollege in Neerbosch bij Nijmegen en haalde zijn eind examen bij de Jezuïeten in Den Haag. Na zijn studie rechten aan de universiteit van Nijmegen van 1938 tot 1942 vluchtte de jonge advocaat voor de Duitsers naar Eindhoven. Na de oorlog verde- digde hij collaborateurs terwijl hij zelf verzetskranten had rondgebracht. „Ik vond en vind dat iedere verdachte recht heeft op een eerlijk proces", zo ver klaarde hij die keuze eens in een vraaggesprek. Cammelbeeck werd in 1946 lid van de SDAP, de voorloper van de PvdA. Hij maakte 23 jaar deel uit van de Eindhovense ge meenteraad en trad in 1952 toe tot de Eerste Kamer. Hij bleef senator tot 1970. Medio jaren zestig was hij één van de zeven leden van Nieuw Links die on der aanvoering van André van der Louw wisten door te drin gen tot het partijbestuur. Cammelbeeck werd in '72 voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Hij voerde daar de Wet Universitaire Bestuurs structuur in die het leven schonk aan de radendemocra tie. De baas van de UVA nam daar in 1984 teleurgesteld af scheid. „Het niveau is me te gengevallen. Ik ben met idealen de universiteit binnengestapt, maar zoals alle nieuwlichters lijd ik ook onder de teleurstel ling over die barre wereld", zo motiveerde hij zijn vertrek. WHAAG ANP e CDA-fractie in de Tweede jjner wil een spoeddebat over Securitel-zaak. Volgens frac- eJvoorzitter De Hoop Scheffer eP in de NOVA-uitzending f sel meer gegevens bekendge- aakt dan de minister in zijn en media-optredens 1 egeeft.' Hij hekelt de 'traag- :'d' van minister Wijers van pnomische zaken, die volgens Jni de problemen voor zich uit -huift. polgens De Hoop Scheffer "•jgt de Kamer niet 'de infor matie die zijn nodig heeft.' Een debat noemt hij de beste ma nier om de feiten snel boven water te krijgen. „Burgers en bedrijven hebben daar recht op." Wijers heeft gisteren in het tv- programma Buitenhof gezegd dat er een onderzoek komt naar wie de informatie heeft gelekt dat tal van Haagse wetten niet zijn aangemeld bij de Europese commissie. „Je kunt je afvragen welk belang ermee is gediend dit soort informatie naar buiten te brengen." den haag anp Aanstaand D66-lijsttrekker Borst wil in de komende kabi netsperiode een miljoen extra mensen aan het werk helpen. Ouderen kunnen langer blijven werken, psychisch arbeidsonge schikten en zieken dienen snel ler behandeld te worden voor terugkeer in het arbeidsproces. De minister van Volksgezond heid zei dat zaterdag in een vraaggesprek met de Volks krant. Borst wil dat een tweede paarse kabinet van PvdA, WD en D66 komt met een 'deltaplan tegen inactiviteit'. „Nu werken er zes miljoen mensen en zijn er vier miljoen thuis. Daar neem ik niet langer genoegen mee. Ik vind dat we toe moeten naar een verhouding van zeven mil joen actieven en drie miljoen die niet werken", stelt Borst. Volgens haar kan een efficiënte gezondheidzorg zonder lange wachtlijsten „een flinke bijdrage leveren aan het terugdringen van onnodige inactiviteit." GPD Geassocieerde Pers Oiensten den haag gpd Alsof er een gordijn werd dicht getrokken, zo verdween zater dag in het zuidwesten van het land rond drie uur 's middags de zon achter gitzwarte wolken. Hevige regen en een bij vlagen orkaanachtige storm kregen een uur vrij spel en richtten op vele plaatsen in het land forse scha de aan. Als een langgerekte band bewoog het noodweer zich met een snelheid van zo'n vijftig kilometer per uur over het land. Rond zes uur was het over. Dat het zou gaan spoken stond voor de meteorologen van het KNMI in De Bilt al enkele dagen vast. Alleen was pas op het laatste moment duidelijk met welke enorme krachten de storm zou gaan huishouden. Dat hangt bij dit soort weers omstandigheden nauw samen met de temperatuur en de luchtvochtigheid. Hoe warmer en vochtiger, hoe heftiger de ontladingen, aldus KNMI- woordvoerder F. Kroonenberg. Juist op een broeierige dag als zaterdag bevatte de warme lucht veel vocht, die in enorme hoeveelheden opsteeg tot zeer grote hoogte. Het KNMI bena drukt dat het daarbij veel uit maakt of het dertig graden is, zoals zaterdag, of bijvoorbeeld maar drieëntwintig graden Cel sius. Als de opstijgende waterdamp in botsing komt met een koude- front, koelt die damp razend snel af en verandert in water druppels en hagelsteentjes die omhoog en omlaag worden ge slingerd en uiteindelijk in ware hoosbuien naar beneden klette ren. Daarbij komen geweldige hoeveelheden energie vrij in de vorm van rukwinden en wind hozen. Het KNMI had zaterdag wind snelheden voorzien tot negentig kilometer per uur, maar er wa ren plaatselijk uitschieters die wel 130 kilometer haalden. De krachten zijn dan zo groot dat bomen met gemak worden ont worteld of afknappen als luci ferhoutjes. Auto's worden van de weg gesmeten en zeilbootjes zijn als notendopjes volledig overgeleverd aan de krachten van wind en water. Vooral het tijdstip waarop de zone met koude lucht het vaste land bereikte, was bepalend voor de heftigheid van de storm. Om drie uur zaterdag middag piekte de temperatuur tot dertig graden. Eerder op de dag was het nog niet zo warm en dan waren de gevolgen van deze botsing van warme en koude lucht minder extreem ge weest. Het verraderlijke was bovendien dat de vernietigende winden ruim voor de dreigende zwarte wolkenpartij uittrokken, zodat watersporters en anderen toch nog door deze typische zomer storm werden verrast. Het KNMI had vrijdag al ge waarschuwd voor zwaar weer met hevige buien en rukwin den. Toen echter duidelijk werd met welke krachten die uitbar sting werkelijk gepaard ging, werd zaterdag besloten in te breken in de nieuwsuitzendin gen van de NOS. Vanaf half drie werd ieder half uur op de radio stations aangeven waar de stormzone zich bevond en waar die heen trok. „Het is pas de tweede keer dat ik dat mee maak in vijftien jaar", aldus Kroonenberg. Hij karakteriseert de storm dan ook als 'zeer uit zonderlijk'. Volgens Kroonenberg hebben de oproepen aan watersporters om direct met hun boten de wal op te zoeken goed geholpen. Op het IJsselmeer en de Friese wa teren zijn daardoor minder bo ten in problemen gekomen, stelt hij. De meteoroloog meent dat watersporters meer nog dan automobilisten rekening moe ten houden met een omslag in het weer. „Net als in de bergen doen zich op het water soms in korte tijd extreme weersveran deringen voor. Je mag verwach ten dat iemand op zijn minst naar het weerbericht luistert voordat hij het water op gaat." rotterdam anp Een uitbreiding van de politie top in Rotterdam is zinloos zo lang korpschef Brinkman blijft zitten. Dat heeft een onbekend aantal districtschefs van de re giopolitie Rotterdam-Rijnmond onlangs geschreven aan burge meester Peper, zo bevestigt voorzitter K. Notenboom van de ondernemingsraad van de poli tie. De chefs reageerden op het rapport van burgemeesters R. Jansen van Krimpen aan den IJssel en J. Broekhuis van Spij- kenisse. Die stelden voor een extra commissaris te benoemen die het overleg met de bonden en de ondernemingsraad zou moeten overnemen van Brink man. Het advies is overgeno men door alle 22 burgemeesters in het Rijnmondgebied, tegen de zin van Brinkman. De me ning van de chefs is volgens voorzitter K. Notenboom al achterhaald nu Brinkman moet vertrekken. De geplaagd korpschef wil overigens zelf niet van wijken weten. Hij wordt ge steund door de Rotterdamse hoofdofficier van justitie De Wit die nog steeds vindt dat er een 'vertrouwwekkende relatie' mo gelijk is met de korpschef. De Wit is ook bereid op verzoek te bemiddelen tussen korpschef Brinkman en het regionaal col lege van burgemeesters. Brink man zelf dringt eveneens aan op een spoedig gesprek met burgemeester Peper om het conflict uit te praten. Hollandse Golden Delicious, kilo Snijbonen, 500 gram Hamburgers, 100 gram V& 1.05 kilo ®a®® X598" CU Voorgebakken Ciabatta I235T of Ciabattina J255I, per stuk 225 gram ÖlCötes du Roussillon, Rheinhessen of Valdepeflas, rood of wit, fles I liter Nutricia Chocomel, vol of halfvol, pak lliter Koopmans bakmixen, diverse soorten, b.v. kwarktaart, pak 200 gram CU Engelse theemelange, 2 doosjes, 40 zakjes a 4 gram Uit de diepvries: Iglo Wokschotel, Javaans, Thais of Vietnamees, zak 700 g CU Tissue toiletpapier, wit, pak 24 rollen 1.25 1.99 9.90 1.98 >45 5.45 zaff 1.99 >9€r 1.99 vs 4.49 4.99 ms 8.99 Ch Appelsap, qq pak lliter Cammelbeeck bij zijn afscheid van de universiteit. archieffoto 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 14 juni as.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 3