PORT FC Lisse de ware kampioen 'Dit zal mij altijd bijblijven' Hingis trappelt van ongeduld Basketballers ongeslagen in kwalificatie voor EK 'Alleen datum zat ons tegen' NDAG 26 ME11997 ie Kievit terug naar UVS )en» Walter de Kievit speelt volgend seizoen weer voor UVS. 26-jarige spits nam afgelopen weekeinde het besluit om lick Boys te verlaten na een 'niet zo positief verlopen gesprek et Cees Tempelaar, de nieuwe trainer van de Katwijkse zater- ghoofdklasser. De Kievit: „Ik ga liever spelen bij een club die ij graag wil hebben. Het is jammer dat het zo is gelopen. Quick lys is een prachtige club, maar door allerlei oorzaken heb ik >t kunnen brengen wat van mij verwacht werd." Naast De Kie- i spelen volgend seizoen Andy Veldman (Scheveningen 2) en nny Grootveld (Telstar 2) voor UVS. ebuut Michael de Roode bij Haarlem den» Leidenaar Michael de Roode heeft zaterdag zijn debuut maakt in het eerste van Haarlem in de uitwedstrijd tegen VW. •eerstedivisionist heeft de middenvelder voor een jaar gecon- icteerd. De oud-speler van UVS en UDWS kreeg twee jaar ge len al een aanbod van de Haarlemse club, maar sloeg dat af ndat hij een semi-profcarriere moeilijk kon combineren met werk bij een drukkerij. Nu gaat hij daar minder uren in de >ek werken. De 20-jarige De Roode is tevreden over zijn eerste itreden in Venlo. „Ik heb de laatste dertig minuten meege- eeld en het ging goed, ik heb geen foutjes gemaakt. Als het ed is, doe ik zaterdag weer mee." nils met één been in finale mi De Chicago Bulls staan met één been in de finale van de nerikaanse basketbalcompetitie. Zaterdag wonnen Michael rdan en consorten ook de derde wedstrijd tegen Miami Heat de Western Conference. In Miami versloeg de titelverdediger Heats met 98-74. De Bulls hebben nu een voorsprong van 3- De vooruitzichten voor Miami zijn weinig perspectiefvol, loit eerder in de geschiedenis van het Amerikaanse profbas- bal slaagde er een ploeg in een achterstand van 3-0 om te igen in een overwinning. iiiswerk voor stuur van het lateurvoetbal Advocaat haalt eerste landstitel in dertien jaar als coach eindhoven marc hoeben gpd-verslaggever Hij moet voor zichzelf ooit een plechtige belofte hebben afge legd. Trainer Dick Advocaat in één van de vele gesprekken over de persoon Dick Advocaat: „Ik ga mezelf niet verloochenen. Ik doe 't op mijn manier. En ik doe 't niet zo slecht." Sinds gisteren geldt de veertiende landstitel van PSV, behaald met een 3-1 overwinning op Willem II, als het beste bewijs. Ook bij de belangrijkste prijs in een dertienjarige loopbaan als coach verloochende Advo caat zichzelf niet. Opnieuw was hij de driftkikker, die hij in vroe ger dagen als speler ook was. Bij een 1-1 stand in de eerste helft had hij een aanvaring met Roelofsen, de vierde arbitrale man langs de lijn. Harde woor den vielen er en scheidsrechter Dick Jol stuurde de PSV-trainer naar de tribune. Lijdzaam keek Advocaat vanaf dat moment toe hoe het kampioensbal op het veld zich voltrok. „Ik schijn iets gezegd te heb ben", klonk het veel later en eenmaal omgeven door de lucht van champagne in de kleedkamer. „Natuurlijk het was een heel vervelend moment. Maar ik vond het meer nervosi teit van de scheidsrechter. Met nervositeit van mijn kant had het niets te maken." Het publiek van PSV was woedend, de ploeg raakte ook al even de kluts kwijt en bijna bracht Feskens met een schot Willem II op voorsprong. Maar vervolgens herstelde PSV zich vliegensvlug op het veld, twee doelpunten gaven Advocaat ge lijk. Terecht, zo zei hij zelf, had hij olie op het vuur gegooid. „Het was dus het juiste mo ment. We zijn nu wel lekker kampioen." De 49-jarige Advocaat begon op 15 december 1994 aan een zware klus. Hij diende het zwal kende PSV van Aad de Mos, die toen al het veld had geruimd voor tussenpaus Kees Rijvers, terug te brengen aan de top. En dat met relatief bescheiden middelen. Gisteren hief Advo caat nog maar eens de vinger. „Iedereen vergeet gemakshalve dat we aan het begin van het seizoen onze beste voetballer, Ronaldo, zijn kwijtgeraakt." Volgend seizoen speelt de ploeg van Advocaat in de Champions League. Het verze kert PSV van hogere inkomsten, maar de vraag is hoe lang dat zal duren. Tijdens het huidige seizoen zag Advocaat bij herha ling aanleiding sombere gelui den te laten horen. „Voor de Europese top is 't huidige elftal niet sterk genoeg. Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Het zal dus op inventivi teit moeten aankomen. Maar ook dan bereik je niets zonder geld." Het aantrekken van de Belgi sche aanvaller Gilles de Bilde was een sprekend voorbeeld van 'inventiviteit'. Weggekaapt tegen een relatief laag bedrag (4,5 miljoen) voor de neus van Feyenoord. De Bilde ontpopte zich als een stuwende kracht tij dens PSV's finale jacht op de ti tel. Advocaat: „Met Gilles erbij hebben we één keer gelijk ge speeld en zes keer gewonnen. Dat zegt genoeg, lijkt mij." Toch moet de Belgische aan koop als een heel grote uitzon dering worden gezien. Geregeld tastte PSV in het recente verle den mis, soms omdat potentiële krachten de Nederlandse com petitie niet aantrekkelijk genoeg vonden. En soms omdat PSV zich in de salarissfeer niet kan meten met landen als Italië, Spanje, Engeland en Duitsland. Advocaat: „Ik ben niet somber over de toekomst van het Ne derlandse voetbal. Ik ben hoog uit verdrietig over wat er om ons heen gebeurt. Ik ben bang dat we de race met het buiten land niet kunnen volhouden. Met zijn eerste landstitel op zak kon Advocaat, voor het der tiende jaar coach, afrekenen met zijn criticasters. Hij zou te behoudend zijn, zo is hem vaak verweten. PSV zou de kampioen van de armoede zijn, zo werd hem geregeld voorgelegd. Met opdracht die het bestuur leurvoetbal van de KNVB rdag kreeg van de algemene adering was duidelijk: de oting voor het seizoen '97- noet opnieuw. De grote dis- en gingen niet akkoord met geldelijke bijdrage die zij den te leveren. Het bestuur in september met een iwe begroting. herstructurering die de B vorig jaar doorvoerde - lantal districten werd terug- acht van 20 naar 9 - kost Door de samensmelting rt het uiteindelijk wel winst maar de komende seizoe- moeten vooral de kleine peten (West 1,11, III, IV, Zuid Midden) bloeden. Afge- ken werd dat de grote drie seizoenen lang het tekort de kleintjes zouden betalen iewijs van solidariteit. Dat ag mocht echter niet hoger dan 85.000 gulden, bestuur had echter in de oting voor het komende ien het totale tekort van de ie districten (729.000) voor ning van de grote drie ge- Daartegen protesteer- ze fel. Zij wilden het tekort verken door de contributie rhogen, maar daar zag het ïur van af. Het college gaat nu buigen over alternatie- De vergadering nam zater- de begroting aan met het behoud dat de grote drie )0 gulden bijdragen. En niet rkansing voor rde degradant lateurvoetbal erde degradant krijgt in het leurvoetbal een herkansing, rerd zaterdag tijdens voor- vergadering in Zeist beslo- Clubs die in een klasse op ilaats eindigen, mogen met klasse-periodekampioenen 'en lagere klasse die in aan- ing komen voor de desbe- inde positie strijden om be- 'c.q. promotie. Voorbeeld: lunmer tien van de tweede A, strijdt met de klasse- dekampioen van 3 A en B één plaats in de tweede Voorts werden de vol le besluiten genomen: komt geen nieuw over- ivingsreglement. Het be- amateurvoetbal nam bij ik aan het steun het voor erug. De oude regeling - ichrijving kan tot 1 juni - daarom van kracht, scheidsrechters krijgen een iging van hun onkosten- >eding. Zo gaat de basisver ing omhoog van tien naar üden per duel. De operatie ',6 miljoen gulden. lorverkoop clubhuis is vanavond van uur tot 20.00 uur een erkoop van buskaartjes de uitwedstrijd van FC Lis tgen GVW, morgen om luur. Na een dwaze, bloedstollende voetbalwedstrijd wees de klok in Rijnsburg 90 minuten aan. Step- han Spruijt had de stand een mi nuut eerder op 3-2 in het voordeel van FC Lisse gebracht. Het gele le gioen waande zich kampioen en verkeerde in opperste staat van verrukking, terwijl de Schevenin- gers gedesillusioneerd huiswaarts trokken. rijnsburg rob onderwater Nogeenmaal pompte de heersende landskampioen de bal in de richting van het vijandelijke doel. De bal leek een makkelijke prooi voor Marek Kujach, maar de doelman was overmand door zenuwen, zoals zo veel van zijn ploegge noten. John Blok sprong onder het mot to 'je weet maar nooit' mee en kreeg de bal op zijn arm. Hij draaide zich om en zag dat de bal in het doel lag. Scheids rechter Bakker had niets onregelmatigs gezien: 3-3. Er kwam nog een toegift voor de 7000 op elkaar gepropte toe schouwers. Met FC Lisse kwam uiteindelijk alles nog goed. De formatie van trainer Ted Immers zette zich over de tegenslag heen en verzekerde zich in de vierde mi nuut van de verlenging (Marco Kleijn vanaf de penaltystip) van het in de win ter nooit meer verwachte kampioen schap van de serie A van het zaterdag voetbal. Scheveningen foeterde en reageerde de frustraties af op scheidsrechter Bak ker, die de 'brutaliteit' had om FC Lisse drie strafschoppen te geven. De klap kwam hard aan bij de ploeg die in de winterstop op weg was naar prolongatie van de titel, maar zich vergiste in de veerkracht van FC Lisse. Zaterdag leek alles toch nog goed te komen in een rechtstreekse confronta tie. De ploeg van Cock Jol was tot op het bot gemotiveerd; paarde hardheid en geslepenheid aan klasse en confronteer de de tegenstander met een 2-0 achter stand dankzij Jimmy Charité (een van richting veranderde vrije trap) en Yurion Girigoria (na schitterend voorbereidend werk van Ron de Jager). „Ze wisten het niet meer bij FC Lisse", vond trainer Cock Jol. De tweede helft was drie minuten oud toen de Scheveningse oefenmeester het niet meer wist. Twee keer wees leidsman Bakker na overtredingen op René Ras en Ralph Polman naar de stip en beide ke ren schoot Jimmy Simons onberispelijk raak. Bij de eerste strafschop ontstond er een herkenbaar tafereel. Marco Kleijn, koud in het veld voor Remco van Bem- mel, wilde (net als Seedorf tegen Turkije) de strafschop wel even nemen. Leon van der Zwet herinnerde de invaller aan ge maakte afspraken en stuurde de veron gelijkte Kleijn weg. Hoe dan ook: de score was binnen een mum gelijkgetrokken en de wedstrijd, tot dusver van Lisse-zijde tegenvallend, kwam tot leven. Ted Immers: „Dat het bij ons niet liep, was de verdienste van Scheveningen. Ze speelden het hard, maar sportief." De tweede helft bracht weinig oogstre lend spel, maar de ploegen maakten dat gemis met hartverwarmende inzet meer dan goed. FC Lisse presenteerde zich na de stroeve start als de beste ploeg. Sche veningen, het elftal met de betere voet ballers, kreeg steeds minder vat op de wedstrijd. Lisse kreeg nog twee kansjes (Simons' inzet werd op de lijn gekeerd, Linger kreeg een kopkans maar raakte de bal niet), maar toen de treffer uitbleef begon het uitpuilende Middelmors reke ning te houden met een verlenging. Nog eenmaal trok verdediger Stephan Spruijt naar voren. Leon van der Zwet nam een aanloop en plaatste de bal richting doel. Spruijt torende hoog bo ven de rest uit en kopte via de lat raak: 3-2. Het idee dat de titel voor het grijpen was, bracht de spelers in volledige ver warring. Immers: „Ze dachten dat ze er al waren. Ik zag spelers als Leon van der Zwet door het midden uitverdedigen, dat doet-ie normaal nooit. Ik begreep het wel. Je moet niet vergeten dat de druk verschrikkelijk groot was voor de spelers. Heel Lisse verwachtte een kam pioenschap. De spelers waren bloedner veus." Dat kampioenschap kwam er, on danks het ongelukje van de verder goed spelende Marek Kujach. De winnende treffer werd gescoord uit een penalty, dat wel. Strafschop nummer drie, gege ven na een overtreding van Ron Cramer op Jerrel Linger, werd dit keer gegund aan Marco Kleijn. Cramer kon direct in rukken na zijn tweede gele kaart. Dat deed Scheveningen pijn en arbiter Bak ker moest het ontgelden in de ogen van de Scheveningers. Met tien maakte Scheveningen het FC Lisse nog knap las tig. De mooiste kansen waren echter voor de geelhemden (Simons over voor vrij doel, Ras naast na solo), maar ge scoord werd er niet meer. Het laatste fluitje van scheidsrechter betekende een verlossing voor aanhang en spelers. FC Lisse eindelijk kampioen! Bij Scheveningen waren de druiven zuur, met name bij trainer Cock Jol. Hij kwam nadat broer Martin naar Roda vertrok in een gespreid bedje, maar het rijk van Scheveningen stortte ineen. Daar kon de in Rijnsburg aanwezige Martin Jol (druk aanwijzingen gevend) niets meer aan veranderen. Scheidsrech ter Bakker was de boosdoener. Hij was de cijfers in de hand sloeg de en 23 tegen. Het is logisch dat je PSV-coach, vastgelegd tot me- af en toe last hebt van faalangst, dio 1999, gisteren iedereen om Maar we zijn de terechte kam de oren. „We hebben 29 wed- pioen. Dit is een prachtig mo- strijden van de 34 bovenaan ge- ment. Het zal mij altijd bijblij- staan. We hebben 89 goals voor ven." dublin» anp Het werk van Toon van Helfte- ren als coach van de nationale basketbalploeg zit er na vier jaar op. De recordinternational wik kelde in Dublin zijn laatste mis sie vlekkeloos af. Hij stuurde zijn ploeg met vaste hand naar de halve finaleronde voor het EK van 1999. Oranje bleef in de Ierse hoofdstad ongeslagen. Het ver sloeg achtereenvolgens Noor wegen (79-63), België (82-76) en het gastland (78-67). Vooral de overwinning zaterdagavond op de Belgen sprak tot de verbeel ding. De hoger aangeslagen Bel gische Lions werden verslonden door een hecht collectief met een excellerende Huybens (27 punten, 11 rebounds) en een sterke Hammink (17 punten, 8 rebounds). „Mijn beloning", zei Van Helfteren ironisch, „is een schop onder mijn kont." Voor de 46-jarige Delftenaar is geen plaats in de toekomstplannen van Oranje. De nationale ploeg wordt half juni min of meer ge privatiseerd. In de ogen van de plannenmakers mist Van Helf teren de ervaring en flexibiliteit van een topcoach. parijs rob van der zanden een lafaard in de ogen van Cock Jol en had Scheveningen ook een strafschop moeten geven. Alle scheidsrechters wa ren dit seizoen tegen Scheveningen ge weest, foeterde de oefenmeester. Achilles Veen en Noordwijk denken daar trouwens heel anders over, want die ploegen voelden zich door de arbi trage tekortgedaan in de confrontaties met de onttroonde kampioen. Arbiter Bakker floot inderdaad niet sterk. In de eerste minuut ging de spelleider in de fout door Scheveninger Ron Cramer geel in plaats van rood te geven na het on deruithalen van de doorgebroken Si mons. Wellicht daardoor legde Bakker de bal drie keer op de stip, hoewel op de beslissingen niet veel viel af te dingen. En Jol was het kennelijk ook ontgaan dat de 3-3 van John Blok wegens hands nooit goedgekeurd had mogen worden. De KNVB kreeg er van Scheveningen ook nog van langs, want de bond was zo onbehoorlijk geweest om vrijdagmorgen een fax te sturen met een opgelegde schorsing van Marcel de Jager. De trai ner was een slecht verliezer en toonde weinig respect voor de tegenstander van zaterdag. Want een ploeg die over zoveel veer kracht beschikt als FC Lisse, is de ware kampioen. FC Lisse - Scheveningen 4-3 (0-2). 44. Charité 0- 1. 45. Girigoria 0-2, 46. Simons (strafschop) 1-2, 48. Simons (strafschop) 2-2, 89. Spruijt 3-2, 90. Blok 3-3. 94 (verlenging). Kleijn 4-3 (strafschop) Scheidsrechter Bakker. Toeschouwers 7000. Rode kaait. Cramer (Scheveningen, twee keer geel). Gele kaarten Tellier. De Rijk, Knoester, Charité, (Scheveningen) Van der Zwet, Simons, Groene- weg, Ras (Lisse). FC Lisse: Kujach; Polman (Van Rooyen), Van der Zwet, Spruijt, Strijks; Ras. Wubben (Wiebenga), Groeneweg; Van Bemmel (Kleijn), Simons, Linger Scheveningen: Van de Water; De Rijk, Cramer, Danen, Charité' (Roeleveld); Tellier, Knoester, Blok, Martina; De Jager, Girigoria (Rijntjes) Martina Hingis is niet van plan het paardrijden op te geven voor haar tenniscarrière. De nummer één van de wereld viel ruim vijf weken geleden van haar paard en liep een knieblessure op. De 16-jarige Zwitserse meldde zich gisteren op Roland Garros om te zeg gen dat ze fit is en dat ze naast het tennis de komende weken ook nog graag even wil 'jum- pen' als de tijd het toelaat. Ze is van het paard gevallen, niet van haar geloof. Ze vindt niet dat ze het noodlot tart door de hinder nissen op te zoeken. „Paardrij den is een deel van mijn leven, net als tennis. Ik zal het nooit opgeven. Nu ben ik ongeluk kig terechtgekomen, dat kan gebeuren. In Melbourne viel ik begin dit jaar ook, tijdens de Australian Open. Het heeft me toen geen problemen gegeven. Ik won het toernooi." Het was haar eerste Grand Slam-titel. Ze gelooft dat Rol and Garros haar tweede grote prijs kan zijn. 's Werelds beste is eerste geplaatst. „Ik voel me fit. Eigenlijk wilde ik er sowie so drie weken uit voor Parijs. Nu zijn dat er vier weken ge worden. Ik heb een kijkopera tie in mijn knie ondergaan en stond vier dagen later alweer te trainen. We zullen zien hoe ik ervoor sta." Hingis ontmoet morgen of overmorgen in de eerste ronde de Slowaakse nummer 37 van de wereld, Henrieta Nagyova. Het beste paard van stal trap pelt van ongeduld. „Ik heb het gevoel gehad alsof ik thuis in een gevangenis zat. Ik ben erg opgewonden nu ik in Parijs aan de start sta." De Open Franse tenniskam pioenschappen beginnen met veel afzeggingen en met vraagtekens achter de namen van enkele favorieten. Steffi Graf, tweede geplaatst, maakte enkele weken geleden haar rentree na een knieblessure en liep in Berlijn tegen een re cordnederlaag aan. Tegen Amanda Coetzer verloor ze met 6-0, 6-1. In Straatsburg herstelde ze zich met een overwinning op Coetzer en won het toernooi. Graf durfde gisteren geen „honderd pro cent" te zeggen toen haar de vraag werd gesteld in hoeverre ze klaar is voor Roland Garros. „Ik kan het niet aangeven." Monica Seles begin dit jaar ook al maanden in de lappen mand geweest is derde ge plaatst. SJC - FC Lisse om LD Cup op 3 juni dat de finaledag volgende keer in Leiden wordt afgewerkt. Door de kraker in Rijnsburg tussen Lisse en Scheveningen ontbrak het bij Noordwijk niet alleen aan een grote publieke belangstelling, ook werd het evenement zijn hoofdnummer ontnomen. Dat had het treffen tussen de finalisten SJC én FC Lisse moeten worden. Die con frontatie wordt nu ingehaald op dinsdagavond 3 juni (19.30 uur), opnieuw bij Noordwijk. De overwinning van FC Lisse op Scheveningen heeft Noord wijk duidelijkheid verschaft in het toernooi om de Amstel Cup. De nummer drie van de hoofd klasse A bekert als vervangend periodetitelwinnaar tegen AFC. Noordwijk speelt op zaterdag 31 mei uit. Scheveningen gaat dan op bezoek bij ACV. noordwijk loman leefmans Gerard van Dijk, vice-voorzitter van het voetbaldistrict West 3, kijkt tevreden terug op de fina ledag op de Leidsch Dagblad- Cup. „Met name van de Haagse deelnemers, voor wie het de eerste keer was in 'het Leidse', kregen we veel lof over de ma nier waarop het evenement werd georganiseerd en ook wij vonden dat de mensen van w Noordwijk de zaakjes perfect voor elkaar hadden Toch was het zaterdag op Sportpark Duinwetering aan merkelijk minder druk dan bij voorbeeld de vorige twee edities bij RCL en Ter Leede/ Teylin- gen. „Dat is een teleurstelling en had alles te maken met de wedstrijd FC Lisse - Schevenin gen. Zo iets valt niet te plannen, alleen de datum zat ons tegen", aldus Van Dijk die niet uitsluit Jimmy Simons (nr. 9) heeft zojuist zijn tweede penalty benut en de stand op 2-2 gebracht. Jerrel Linger (nr. 11) en Richard Groeneweg (nr. 8) willen het met hem vieren. FOTO KEES VAN HOOCDALEM

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 17