D66: haast maken met referendum Gabbers willen vrachtwagen om in te hangen Alphen zet postwezen in de etalage Leiden Regio Amsterdamse avond in lobahohallen Lisse Flexibel reserveren Nog steeds weinig aanbod grofvuil Stompwijk in jazzsfeer Kunstbeurs Oegstgeest succes Hozen bij strijd om Kaagcup Leiderdorp in teken van rolstoelhockey BAANDAG 12 MEI 1997 CHEF HANS JACOBS, 071-5356414, PLV.-CHEF RUOOLF KLEUN, 071-5356436 iTQMPWUK» Het jazzfestival in Stompwijk wordt ondanks het slechte weerdruk bezocht. Terwijl de regen buiten zijn eigen solo's speelt, >rengt La blusa het publiek in De Gouden Leeuw in hogere sferen. Voor de jazzleifhebbers reed gedurende de avond een borrelbus door iet dorp. FOTO TACO VAN DER EB e Harddraverij vereniging Lisse Omstreken houdt op 24 mei de Hobaho een Amsterdamse rond. Het is een van de evene- lenten waarmee de vereniging t jaar het 125-jarig bestaan Jrdenkt. De veilinghal van de obaho krijgt met verschillende rrassen zoals het Rembrandt- lein of Leidseplein, een Am sterdams karakter. In het mid den van de zaal komt een podi um waarop onder anderen Wil- leke Alberti en Nico Landers op treden. De zaal gaat om 20.00 uur open en het feest duurt tot 01.00 uur. Kaarten kosten 25 gulden en zijn verkrijgbaar bij de VW. Le den van de Harddraverijvere- ninging betalen 20 gulden. NIEUW van Huur op Maat Als u 's ochtends ineens besluit uw familie met een bezoek te verrassen, kunt 's middags instappen en wegwezen. Dat is pas Huur op Maat! iapositie in Rijnkade 11 JHEN AAN DEN RIJN TYCHO HOFF ■ij die last hebben van transpi- irende voeten, moeten de voe- jn dagelijks wassen en daarna oed afdrogen en met talkpoe- 2r bestrooien. Ook kunnen zij e voeten inwrijven met kam- Tspiritus'. Aldus luidt de tip in bh instructieboekje voor post- Bstellers uit 1955. 0p de expositie in het Al- lense 'Rijnkade 11', die zater- van start ging, zijn meer Menswaardigheden te vinden ver het postwezen-door-de- pven-heen. De kleine ten- onstelling, samengesteld door Historische Vereniging Al- hen aan den Rijn, gaat niet Oor niets over het wel en wee &n de posterijen. Het dorp kan amelijk terugkijken op een im- osante rol in de geschiedenis 111 het nationale briefverkeer. Het begint allemaal bij de Ro meinen, die in het toenmalige Albanianae reeds een vesti gingsplaats van 'mansiones' (poststations) en 'mutationes' (wisselstations) zagen. Pas na de renaissance werd de postale communicatie, met de uitvin ding van de boekdrukkunst, van groter belang. Door de strategi sche ligging van Alphen, Aarlan- derveen en Oudshoorn, pas in 1918 samengevoegd tot Alphen aan den Rijn, maakten zij in 1590 al deel uit van de vaste postverbinding Den Haag-Arn hem. Met de 80-jarige oorlog wordt een goed verdeelstation onmisbaar en rond 1650 neemt Alphen een van de eerste post huizen in Nederland in gebruik. Het plaatsje groeit in het begin van de 18e eeuw uit tot hèt knooppunt in het postverkeer tussen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Utrecht. Een periode van bloei in Al phen, maar voor de expositie helaas lang geleden. Het meren deel wordt dan ook ingenomen door stukken uit de twintigste eeuw, zoals foto's, diploma's en kostuums. En, natuurlijk, veel brieven en postzegels. Zo is bij voorbeeld een envelop met 'zeppelinpost' te zien en ont breekt ook de boodschap van postduif en trekschuit niet. Meest indrukwekkend zijn echter de symbolen van de be zettingsjaren. Filatelist J.C. Plomp (74), oud-postbeambte en samensteller van de tentoon stelling, werd destijds in Duits land tewerkgesteld. Later spe cialiseerde hij zich in postzegels uit de dagen van onderdrukking en bevrijding. Hij laat zien hoe de bezetter het kleinood voor propaganda-doeleinden ge bruikte en enige inventiviteit kan ze daarbij niet worden ont zegd. Zo beeldden de Duitsers in 1943 Nederlandse zeehelden af, in de hoop de aversie tegen de Engelsen nieuw leven in te blazen. Ook worden zegels ten bate van Duitse fondsen, zoals de Volksdienst en de 'winter hulp', getoond. Minder 'subtiel' zijn daarentegen de 'Wilhelmi- na's', waarop het koninklijk ge laat wordt verminkt met haken kruizen en de woorden 'Deut sche Besetzung'. Zelfs voor Seys-Inquart een iets te lompe wijze van indoctrinatie, zodat hij persoonlijk de uitgave van de serie tegenhield. Het zijn boeiende anekdotes die een kijkje op de expositie de moeite waard maken. Helaas hebben ze, waarschijnlijk onbe doeld, weinig met Alphen aan den Rijn te maken. alkemade Inwoners van Alkemade voelen er nog steeds weinig voor om te betalen voor het aanbieden van hun grofvuil aan de gemeente. Uit cijfers over het laatste kwar taal van 1996 blijkt dat er aan zienlijk minder grofvuil is aan geboden dan in het laatste kwartaal van 1995. Daarentegen is het aanbod van het restafval, het vuil dat in de grijze contai ner wordt gegooid, aanzienlijk toegenomen. Dit beeld wijkt niet af van de rest van 1996 ten opzichte van dat jaar daarvoor. Inwoners van Alkemade moe ten sinds 1 januari 1996 betalen voor het aanbieden van grof vuil. Morgenavond bespreekt de commissie ruimtelijke ordening het rapport. Hangjongeren Oegstgeest zoeken een plek de kaag Van de waterscouts uit de regio's Leiden en Den Haag en de Duin- en Bollenstreek werd vrijdag en zaterdag tijdens de 22ste zeilwedstrijden om de Kaagcup veel inzet en uithou dingsvermogen gevraagd. Stuur manskunst was een eerste ver eiste, teamwork een tweede. Maar de bemanningen moesten ook de kunst van het hozen ver staan om de vletten van water te ontdoen. Uit de regio Leiden lie ten de scouts van Leif Erikson uit Voorschoten, Jan van Galen uit Leiden, Lodewijks en Van der Does Liethorp uit Leiderdorp en Sagara Satrya's uit Warmond zich niet onbetuigd. In totaal wa ren er 242 lelievletten en lelie- schouwen ingeschreven met een kleine duizend meisjes en jon gens als bemanningsleden. Bij de vletten sleepte de Macdonald- groep uit Den Haag de wissel- prijs in de wacht. De wedstrijden op de Kagerplassen werden ge organiseerd door de stichting Zeeverkenners-activiteiten Zuid- Hollands Plassengebied, een sa menwerkingsverband tussen de regionale Scoutingsadmiralitei- ten Delfland en Rijnland. Gestolen auto terecht ^phfn/rotterdam De Rotterdamse politie heeft gisteren drie jannen aangehouden die in een auto reden die 's nachts aan de Leeuwenburg in Alphen was gestolen. Toen de politie de ei genaar belde had de man nog niet gemerkt dat zijn vervoermid del weg was. De verdachten (23 en 25 jaar) komen uit Alphen. Borstkankeronderzoek Rijnwoude piiMWOUPEIn Rijnwoude wordt vanaf 22 mei een onderzoek naar borstkanker gehouden. Het bevolkingsonderzoek is be stemd voor vrouwen tussen de 50 en 69 jaar. Vrouwen die gebo ren zijn tussen 1928 en 1947 ontvangen een oproep. Het onder zoek wordt uitgevoerd op twee plaatsen in de gemeente. De mo biele onderzoeksbus staat bij de Landvliethal in Hazerswoude- J)orp en bij de brandweerkazerne in Koudekerk. Landelijke scoutingwedstrijden ynnRscHOTENTwee scoutinggroepen, de Kimball 0'Hara en de jüauritsgroep voor lichamelijk gehandicapte kinderen doen op |17,18 en 19 mei mee aan de landelijke scouting wedstrijden in Baarn. Eerder is abusievelijk gemeld dat de groepen het afgelo pen weekeinde aan de wedstrijden zouden meedoen. De wed strijden zijn niet toegankelijk voor publiek, maar geïnteresseer den kunnen het verloop wel volgen via internet. De bewuste pa- jgina is te vinden op het adres: http: www.lsw.scout.net. Medewerker De Ridder mishandeld Een groepje van drie jongeren heeft gisteren buurtcentrum De Ridder aan de certweg mishandeld. Hij werd geschopt en geslagen en een de jongeren sloeg een stoel stuk op de rug van de man. De had het drietal buiten de deur gezet omdat zij rom- jnèl maakten in het buurtcentrum. Daar legden de drie zich ech ter niet bij neer. oegstgeest afke van der toolen Dat er in Oegstgeest nogal wat hangjongeren' zijn staat vast. Dat zij enige overlast veroorza ken ook. Volgens Leefbaar Oegstgeest echter is die over last zo erg, dat een samenscho lingsverbod de enig afdoende maatregel is. Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Oegstgeest (SJJO), een door de gemeente gesubsidieerde insteling, heeft een adviesbureau onderzoek laten doen naar het probleem. De resultaten hiervan worden binnenkort bekend. Vraag een alto ('alfernatieve jongere') of hij een alto is, en hij zal het ontkennen. ,,Ik ben een skater", zegt Joost (15). „Alto, daar schelden de gabbers (jon geren met kaalgeschoren hoof den en bomberjacks) ons voor uit." Joost is aan het skaten op de halfpipe aan de Lange Voort. „Skaters hangen niet", legt hij uit. „Dat doen alleen gabbers. Zij veroorzaken de overlast, wij niet. Ze vervelen zich en daar om vernielen ze dingen en ma ken ze herrie met hun scodters." Gabber Mark (16), die een eindje verderop bij de Montes sorischool een jointje staat te roken met Bastiaan (15), ziet dat wat anders. „Die overlast vorig jaar in dat parkje in de Oranjebuurt, dat waren wij niet, maar alto's." Mede-gabber Chantal (16) doet een een ande re duit in het zakje: „Alto's stin ken. Ze wassen zich niet en ge bruiken geen deo." De invoering van het referendum dreigt in Leiderdorp op de lange baan te worden geschoven, zo vreest fractie voorzitter Ed Grootaarts van D66. Twee jaar nadat zijn partij met een initiatief kwam voor de invoering van het referendum heeft de raad nog steeds geen voorstel gekre gen. Grootaarts komt daarom van avond met een amendement waarin hij wil vastleggen dat de raad op 23 juni hoe dan ook een besluit neemt over de invoering van het referendum. Grootaarts klaagt erover dat twee jaar gele den het initiatiefvoorstel van zijn partij aan alle andere raads fracties en het college is toege stuurd ter advisering. Dat leidde ertoe dat aanvullingen van de kant van andere fracties in het voorstel zijn opgenomen. Maar volgens Grootaarts is het vooral het college van B en W dat de behandeling van een referendumverordening op houdt. Zo schrijft hij in een toe lichting op zijn amendement: „Na lang doordrammen onzer zijds heeft ook het college een reactie gegeven via wethouder Bouman en burgemeester Zon- nevylle. Hun suggesties, onder meer om ook de mogelijkheid te openen voor schriftelijke stemmingen, zijn verwerkt. Daarnaast is een ambtelijke vi sie gegeven. Ook de gegevens daaruit zijn verwerkt. Na vrij lange tijd volgde de commissie behandeling. De inhoudelijke elementen daaruit hebben ge leid tot het uiteindelijke voor stel." Volgens Grootaarts kon daar om worden verwacht dat de be handeling ervan niet meer op problemen hoefde te stuiten. Alleen het college moest nog met een advies komen, maar dat is er nog altijd niet en het ziet er ook niet naar uit dat het er snel komt. Grootaarts oor- oegstgeest Op de kunstbeurs van Oegstgeest, dit weekeinde, zijn honderden mensen afgekomen. Op de beurs, die elk jaar aan de Lange Voort wordt gehouden, toonden en verkochten 48 kunstenaars eigen werk. De organisatie is tevreden: „Het weer was naar ik me herin ner iets beter dan vorig jaar. De drie portrettekenaars hadden volop werk. Er zijn mensen die niet eens aan de beurt zijn gekomen." deelt dan ook dat het college het advies gebruikt om de hele zaak op de lange baan te schui ven. Reden voor hem om nu aan te dringen op een snelle be handeling ongeacht of het colle ge advies heeft uitgebracht. Want: „Het college mag een ad vies geven, maar hoeft dat niet", zo geeft hij aan. Het mag duidelijk zijn: gab bers en alto's mogen elkaar niet zo. Ze gaan elkaar uir de weg en soms raken ze slaags. „Een beetje schoppen", noemt Basti aan dat. Want echt gewelddadig zijn de hangjongeren in Oegst geest niet, daar is iedereen het wel over eens. Er zijn geen gangs. Gehandicapten verslaan nationaal elftal Toch is er wel een probleem pje. Want er zijn massa's gab bers in Oegstgeest. „Heel Oegst geest is gabber", zo zegt Basti aan met gevoel voor overdrij ving. En juist die vele gabbers hebben geen eigen plek. Het enige jongerencafé in het dorp, dat van de SJJO (Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Oegst geest), is namelijk alto-territori- um. En dus: „Het is er vies en het stinkt er", in de woorden van Chantal. Géén plek voor een echte gabber. „En daarom hangen we op straat." Die hangjongeren zijn een doorn in het oog van vele bewo ners én van Leefbaar Oegst geest. Die partij riep vorige maand om een samenscho lingsverbod. De SJJO (Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Oegst geest) op haar beurt heeft een adviesbureau een onderzoek la ten doen. Hoe erg is het nu ei genlijk met die overlast? En wat willen de hangjongeren zelf? Dat zijn zo een paar vragen waarop de antwoorden binnen kort bekend worden. „Wat we willen? Warm zitten. Beschut." Chantal hangt met een groepje van een stuk of tien gabbers op een tochtig plein 'Hangjongeren' aan de Lijtweg. „We willen alleen maar gezellig bij elkaar zitten. Een jointje roken en een kaartje leggen. Dat is alles." FCITD TAi aan de Lijtweg. Ze zijn zojuist het dromen. „Een grote vracht door de politie het overdekte wagen, met bankjes erin en een winkelcentrum uitgezet. Een el- stopcontact voor de muziek." ke avond weerkerend ritueel. Maar een gewoon buurthuis Gabber Ferry (16) slaat aan mag ook, vindt Chantal. Zelfs FOTO TACO VAN DER EB officiële hangplekken, zoals die ten? „Natuurlijk, waarom niet? in Leiderdorp, zijn goed. „Maar We willen alleen maar gezellig dan moeten ze wel beschut zijn bij elkaar zitten. Een jointje ro- en een afdakje hebben." Zou- ken en een kaartje leggen. Dat is den ze daar dan echt gaan zit- alles." Op eigen benen is hij chef d'é- quipe van de Nederlandse hoc keyspelers geworden, maar op wielen kan Roelof Oltmans er niets van. De sterspeler van Oranje moet tijdens de demon stratiewedstrijd, waarin het na tionale elftal tegen rolstoel- hockyers uit verscheidene lan den speelt, dan ook vals spelen om te kunnen scoren. Teleurge steld moesten Oltmans en zijn mannen toezien hoe de scheidsrechter het doelpunt af keurde. Gelaten ondergingen zij hun nederlaag. Het internationaal rolstoel- hockeytoernooi in het Leider- dorpse sportcentrum De Does kende naast het serieuze sport programma voor gehandicap ten ook een leuke publiekstrek ker. Een beetje onwennig na men de heren van Oranje zit ting in de rolstoelen. De geoe fende tegenstanders bewogen behendig heen en weer in hun karretjes en zelfs met één hand konden zij moeiteloos de wielen en de sticks manoeuvreren. Olt mans had beide handen hard nodig om vooruit te komen en de stick stak hij tussentijds in de rugpand van zijn shirtje. „Op die manier zijn zij in feite ook gehandicapt", zegt toernooi-or- ganisator T. van der Voort. Tevreden kijkt hij naar de rondcrossende deelnemers uit Denemarken, Duitsland, Slove nië, Zwitserland en Nederland. Bondscoach Roelof Oltmans moet teleurgesteld aanzien dat een door hem gescoord pdoelpunt wordt afge keurd. FOTO TACO VAN DER EB In de sportzaal krioelen karre tjes en supporters door elkaar. Uniek voor het Leiderdorpse evenement, dat werd georgani seerd door de stichting Jespa en Jesstars Leiderdorp, is de com binatie van elektrisch en hand- bewogen rolstoelen. „In het buitenland is het handbewogen rolstoelhockey niet bekend. Wij doen dat wel altijd om het te promototen", zegt organisator E. Trago. Ook de demonstratie wedstrijd werd gemengd ge speeld. Na afloop van het toernooi komt staatssecretaris en spor- tidolaat Erica Terpstra de hoc keyers een hart onder de riem steken. „Ik ben hier omdat bij zo'n evenement eigenlijk de tv had moeten zijn", zegt de voor malige zwemkampioene. Vol gens Terpstra is er veel te wei nig belangstelling voor gehandi capte topsporters. De populaire staatssecretaris maakte haar toespraakje kort. „Ik ben vroe ger zwemster geweest en had toen al een hekel aan bobo's met hun lange toespraken", al dus Terpstra. De winnaars van het toernooi kregen naast een ferme hand druk een dikke kus van haar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 11