LSVV gaat op voetbalclub lijken (J Heldin van Ierland zwemt niet veel Sport AAN DAG 24 FEBRUAR11997 Vl SPIERDIJK. 071-5356464. PLV -CHEF ROB ONDERWATER. 071-5356463 MAN of the MATCH Onno Schuitema Ie/zo Schuitema kwam voor h studietijd uit in de jeugd n het Wassenaarse Blauw J/art met enkele spelers die e wmenteel bij de koploper in de 2.Jeede klasse in de basis staan, student medicijnen kon zich, ntrjewel hij zelf een paar keer i schutterde in de afwerkingen de leq/ vaak van zijn voet zag weg- ïn fingen, wel vinden in zijn uit- 8 -tfkiezing tot Man of the Match >ve^ hem een paar nieuwe voet- terjIschoenen oplevert. „Juist om- 7-jt het niveau vandaag niet zo ie jog lag, was het makkelijk om kv\|r te ontstijgen", zo luidde zijn er Immentaar. goi de VISIE van Ronald Rosdorjf eij del VCL-trainer Ronald Rosdorjf had het niet makkelijk. In het rP" van de partij maakte hij nog een paar aantekeningen maar Vtfarmate het duel vorderde, bleek dat een nutteloze bezigheid. „Het l vel héél rommelig wat ik vandaag heb gezien. Er ging zóveel fout y jr het moeilijk is de lijnen in herspel of de tactische bedoelingen orrr beide ploegen te herkennen. Abbenes startte in ieder geval met ,ee spitsen en het is duidelijk een elftal waar het op de fysieke acht aankomt. De studenten begonnen met drie aanvallers en n peten het meer van combinatiespel hebben. Wat me direct al op- gt was dat er weinig van de zijkanten gebruik werd gemaakt. Er enfstond ontiegelijk veel balverlies, meestal door onnodig lang met de bal aan de voet te lopen. Beide ploegen werden hier door genoodzaakt veel om te schakelen. Dat kost weer veel kracht waardoor op het laatst alles fout ging. „De eerste doelpoging viel na ongeveer een kwartier te no teren en de hele eerste helft was eigenlijk niet om aan te zien. Wat ook opvalt is dat als een van de keepers de bal in zijn handen heeft nie mand zich komt aanbieden. De onderlinge coaching ont brak eveneens. Even roepen van mannetje-in-je-rug'zou al helpen. Drie keer mocht LSWeen vrije trap nemen op de rand van het straf schopgebied. En dan wach ten ze netzo lang tot Abbenes de organisatie op orde heeft terwijl eraan beide kanten van de muur spelers vrijston- Allemaal van die domme dingen, ik werd er af en toe treurig heb voor Onno Schuitema als Man van de Wedstrijd gekozen \dat er bij hem als een van de weinigen iets dreigends vanuit ging. \deed wel veel verkeerd en verdedigend zag je hem helemaal niet lar hij durfde ten minste een actie te maken. Noem het maar de nst slechte. W: Storm 6, Idrissi 6, Van cler Linden 6, Poelman 6, Huyskes 6, hit man 6 (66. Van der Kroon 6) Van der Broek 6, Schuitema 7, Van Burg 6, De Koning 6, Blom 6. e plbenes: Lamers 7, R. Kattenberg 6, E. Kattenberg 6, Ar. Kattenberg g \n. Kattenberg 6, Lammertse 6, Meyer 6, Schalk 6 (80. Kroon-), Tel n der Spek 7, Zaal 6, (45. Elshout6), Zijsling6. x) Uiterlijk begint LSW steeds meer op een normale voet balvereniging te lijken. Er zijn heuse golfplaten dug outs verrezen langs het terrein aan de Einsteinweg en de spelers van de zaterdagvierdeklasser komen bij de war- ming-up het veld op in uniforme trainingspakken. De elf studenten draven zo waar in dezelfde gesponsorde tenues op. En dat staat in schril contrast met nog niet eens zo lang geleden toen iedere LSW'er op zaterdag ochtend domweg iets roods uit de eigen klerenkast trok wat tijdens de wedstrijd zorgde voor een kakelbonte schakering van te heet gewassen katoentjes variërend van roze tot bordeaux. De Leidse Studenten Voetbal rig bestaan niet op het allerlaag- Vereniging speelt dit seizoen ste standaardniveauEen inde- ook voor het eerst in haar 27-ja- ling in de nieuwe vijfde klasse wisten de studenten vorig sei zoen door een klassering in de middenmoot van de onderbond af te wenden. Verder zijn ook andere zaken zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van corner- vlaggen, een kopje koffie voor de scheidsrechter of een degelij ke wedstrijdbal tegenwoordig geregeld. Op het Piet Paaltjes pad, zoals het universitair sport complex vroeger werd aange duid, waren dat tot voor kort echt geen zekerheidjes. De omstandigheden aan de Einsteinweg zijn er dus op voor uitgegaan. Afgaande op de wed strijd van zaterdag tegen Abbe nes is het spelpeil omgekeerd evenredig afgezakt. Het was be droevend, soms zelfs lachwek kend slecht. Balbezit duurde zelden langer dan pakweg vijf tien seconden. Een aaneen schakeling van individuele fou ten, knullig balverlies, domme overtredingen en moeizaam sa menspel typeerde de partij. Bei de ploegen deden hun uiterste best elkaar in hulpeloosheid te overtreffen. Het was zelfs zo erg dat beide coaches, die door gaans nog wel eens wat foutjes van de eigen ploeg willen ver bloemen, volmondig toegaven zoiets in geen tijden te hebben meegemaakt. Wim Mugge, die al een jaar of één klap een blijvend plaatsje te veroveren in het Leidsch Dag blad Topscorers Klassement. Keer op keer bleek zijn inzet te zacht of verkeerd geplaatst en zijn voorbeeld werd daarna nog vier de studenten onder handen door zijn teamgenoten Onno WEDSTRIJD van de WEEK LSW '70 - Abbenes neemt: „We missen vijf man. Niet geschorst of geblesseerd, nee ze moeten afstuderen of zijn op bezoek bij hun ouders. Zaken waarmee je bij een stu dentenvereniging nu eenmaal te maken krijgt en dat wil ik niet eens als excuus aanvoeren. Ie mand die maar één keer per week komt trainen op de bank laten beginnen, dat is hier on mogelijk." LSW had gezien de hoeveel heid kansen de wedstrijd moe ten winnen. Een half uur voor tijd, bij een 2-1 stand voor de thuisploeg, kreeg Jeroen de Ko ning binnen kort tijdsbestek ge noeg mogelijkheden om zich in Schuitema en Joost van der Burg gevolgd. De vier goals maakten nog iets goed van het verder beneden- maatse treffen. VCL-trainer en deskundige Ronald Rosdorff toonde zich in aanwezigheid van zijn twee collega's, een waar diplomaat in het geven van zijn oordeel over de partij: „Ik denk dat er in de vierde klasse op zondag toch iets ver zorgder wordt gevoetbald. LSW '70 - Abbenes 2-2 (0-0). 48. Van der Burg 1-0.54. Zijsling 1-1. 67. Huys kes 2-1. E. Kattenberg 2-2. Toeschou wers: 25. Scheidsrechter: Vis. Gele kaarten: Idrissi en Van der Burg (LS- W), Schalk en Lammertse (Abbenes). LOMAN LEEFMANS ER TUSSENIN of peens dook vorige week een de I opvallend bericht op. Mi- :n ïelle Smith, drievoudig olym- rot isch kampioene zwemmen, as niet thuis toen de vliegen val e dopingcontroleurs voor de kleur stonden. Zou dat nog een eer gebeuren, dan moest ze de iei evolgen maar accepteren, was e i e strekking, lar er oormalig discuswerper Erik 1< e Bruin, tevens echtgenoot en ainer van Smith, was zaterdag ij de NK indooradetiek in Den 1 aag ^n gaf enige tekst en uit :g. Het ging om vijftig zwem- ïers en zwemsters die niet op C e verwachte plek waren. Al- lsf len de naam van Smith was ruit gelicht, waarbij het overi- ens ging om een bezoek van e dopingvorsers in oktober, b ijn achterdocht was gewekt. Tg. lij belde met de NOS, hoe ze illf peens aan dat wat loze bericht ivamen. De Bruin: „Pérsbu- tf eau AP was het antwoord", ïnilat is Amerikaans. De Bruin fist wel genoeg. Sinds Smith in it bad van Atlanta drie keer oud weggriste, konden de I merikanen het niet nalaten et gebruik van verboden mid- elen te suggereren. In die brief met vermelding an vijftig zwemmers staat ook te elemaal niet dat ze wordt ge- ct horst als ze er nog een keer 1 iet is. Het kan wel dat ze dan osten in rekening brengen j mdat de controleurs voor niks j jngekomen." Ie Bruin, wiens eigen loop- lt'f aan in het slop raakte door -t( en dopingaffaire, vindt het be gaan van de onverwachte con- oles in periodes van training en goede zaak. Wel zijn ze een ïbreuk op de privacy. Ie moet constant laten weten 'aar je bent. Als Michelle een itnodiging krijgt om ergens Vi lezing te houden, sturen fe een fax naar de FINA w tvvembond, red.). Maar in het 'eekeinde zijn de kantoren gp iet bezet. De boodschap komt j-e an te laat door. Stel dat je ,n lecht slaapt en een training Verslaat, dan ben je op het angegeven tijdstip dus niet in het bad. En als je even naar de supermarkt bent, ben je ook niet thuis." Overigens is het niet te zeggen dat Smith, die doorgaans in Hardinxveld verblijft, weer zo gaat presteren als in het olym pische jaar. In Ierland is ze een heldin en spoedt ze zich van opening naar 'motivation speech'. Van trainen is niet overdreven veel gekomen. Mis schien doet ze mee aan de EK in Sevilla, zeker is dat nog niet. De Bruin: „Mogelijk beschou wen we 1997 als een tussen jaar". Bij de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord heeft de Am sterdamse club voor het eerst bij een officieel duel in Neder land beelden gedurende de wedstrijd herhaald op een groot televisiescherm. Het is de bedoeling dat dit voortaan bij alle duels in de ArenA gebeurt. De actie is nogal opvallend. Tot dusver hebben de internatio nale overkoepelende organisa ties uit het voetbal zich tegen een dergelijk initiatief uitge sproken. De FIFA maakte daar op vorige week een voorzichti ge uitzondering, door Frankrijk toestemming te geven bij een vriendschappelijke interland tegen Zweden, volgende maand, met een dergelijk ini tiatief te experimenteren. Ajax echter zegt dat er geen en kel juridisch beletsel is. „We hebben de reglementen van de KNVB en de UEFA erop nage keken en nergens stond dat het niet mag", zei een woordvoer der. Vooraf waren tegenstander (Feyenoords coach Haan) en scheidsrechter (Luinge) inge licht. Volgens Ajax hadden ze geen bezwaar. In principe hanteert de club wel een strenge selectie: mooie doelpunten wel, discutabele voorvallen niet. De woordvoer der: „Die kopstoot van Sanchez tegen Musampa hebben we bij voorbeeld niet nog eens laten zien. Dat zou tot onrust kun nen leiden, hetgeen we natuur lijk willen voorkomen". Bij de selectie van de beelden zal Ajax daarom ook een des kundige aanstellen, die als het ware de beelden arbitreert. Bij voorbeeld Bep Thomas, oud- scheidsrechter, ras-Amster dammer, tijdens Ajax - Feye noord overigens toevallig op vakantie. Ajax wil binnenkort de UEFA en de aanstaande Eu ropese tegenstander in de Champions League, Atletico Madrid, op de hoogte brengen van de nieuwe gewoonte. „Ze zullen toch met goede argu menten moeten komen om ons er van af te houden ook op 5 maart bij de wedstrijd tegen de Spanjaarden beelden te herha len", verklaarde de woordvoer der. Nico Rienks en Ronald Florijn zijn zaterdag benoemd tot ereleden van de Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KN- RB). Trainingscoördinator René Mijnders en chef d'equipe Henk Hospers ontvingen de erepenning in goud. De KNRB presenteerde tevens een nieuwe sponsor. Het com puterbedrijf Pink Elephant uit Zoetermeer zal de roeibond tot en met de Olympische Spelen in 2000 in Sydney financieel steunen. Rienks en Florijn zijn tweevou dig olympisch kampioen, in Se oul 1988 wonnen zij de dubbel- twee, vorig jaar in Atlanta maakten ze deel uit van de gouden Holland Acht. Rienks en Florijn zijn de jongste erele den in de lange geschiedenis van de roeibond. De Italiaanse skiër Pietro Vi- talini kreeg zaterdag de schrik van zijn leven. Tijdens de wereldbeker-afdaling in Garmisch-Partenkirchen be vond zich plotseling een man op de piste. Vitalini kon door abrupt remmen een botsing net voorkomen. Later mocht hij opnieuw starten, de Italiaan eindigde als tweede. Vitalini raasde met een vaartje van honderd kilometer per uur over de Kandahar-piste, waar drie jaar geleden de Oostenrijk se Ulrike Maier verongelukte. Vitalini zag na een sprong op de Eishang een man in de sneeuw liggen. Hij reageerde alert. „De adem stokte in mijn keel", zei de Italiaan later. „Ik had zo over hem heen kunnen skiën, dan was er een ver schrikkelijk ongeluk gebeurd. Hoe de onbekende man op de piste terecht was gekomen, bleef onduidelijk, hij verdween in de menigte. Hubert Ostler, voorzitter van het organisatie comité van de wedstrijden in Garmisch-Partenkirchen, rea geerde geschokt op het inci dent. „Een uiterst pijnlijke situ atie." Hij gelastte een onder zoek. Sinds de dood van Maier heeft de internationale skifederatie (FIS) veel aandacht aan veilig heidsmaatregelen besteed. Vo rig jaar, bij de wereldkam pioenschappen in de Sierra Nevada, raakten een skiër en een official gewond bij een bot sing tijdens de training. Luc Alphand won zaterdag de wereldbeker-afdaling in Gar misch-Partenkirchen. De Fransmem kon niet geloven wat er was gebeurd. „We hebben op de afdalingen al genoeg pro blemen te overwinnen, het hoeft niet nog moeilijker te worden gemaakt." Kunstrijdster Tonya Harding heeft zaterdag haar rentree gemaakt. De Amerikaanse wil deelnemen aan de Olympische Winterspelen, volgend jaar in Nagano. Voor welk land, dat maakt niks uit. Harding eindigde in 1991 als tweede bij de wereldkampioen schappen. Drie jaar later was ze tijdens de Olympische Winter spelen de meest gehate sport ster. „Skategate" heette het schandaal, waarin landgenote Nancy Kerrigan het slachtoffer was. Zij kreeg op 6 januari 1994 met een aluminium knuppel een tik tegen de knie. Harding en haar ex-man Jeff Gillooly bleken een complot te hebben gesmeed. In Nagano wil Harding weer schaatsen. „We proberen een land te vinden waarvoor Tonya kan starten", zei manager Schmidt. Of de regels van het Internationaal Olympisch Co mité een dergelijke stap toe staan, is onduidelijk totdat een geïnteresseerd land zich heeft gemeld. In Reno, als intro voor een ijs- hockeywedstrijd, verscheen Harding weer op het ijs. Haar optreden was niet fameus, het publiek waardeerde twee drie voudige sprongen maar matig. GESPROKEN Ronald Koeman in Nieuwe Re- vu: Kluivert en Bogarcle moeten aanpassen, aanpassen, aanpas sen. De taal leren, direct. Want als die jongens te veel metz'n vieren gaan optrekken, hebben ze een probleem. Een groot pro bleem. Idem: „De beste was toch Van Basten. Je dacht wel eens: wat doet-ie nou weer? Of met Romario, dat ik dacht: kolere, hoe flikt-ie dat? Maar Marco, die controle, die aanname, dat achteloze: feno menaal. Marc Overmars in SI: „Gek dat we in Europese wed strijden wel konden brengen wat we in de competitie niet konden. Je mag eigenlijk niet zeggen dat we weerde finale zullen halen, maar ik moet toch bekennen dat ik daar een goed gevoel over heb. Edwin Winkels, journalist van El Periodico in VI: „Cruijff was zo slim om met Carlos Rexach een assistent te nemen die de club en de Catala nen door en door kende en hem kon vertellen wie een vriend was en wie een vijand. Robson wist helemaal niets van de club. En dat terwijl Barcelona met geen enkele club op de wereld te ver gelijken is. Bar ga wordt door al les en iedereen op een verschrik kelijke manier geleefd. Door de supporters, door de pers, cloor ondernemers, door politici en noem maar op. Mart Smeets in Nieuwe Revu: „Dat moet die keeper Segers ook gedacht hebben. Óm hem heb ik wel het meest gelachen. Eerst had hij grote sommen geld ver diend aan autodiefstal of zoiets, later bedacht hij zich ineens. Nee, het was toch niet zo, hoe kon hij zich zo vergist hebben. De poen kwam van een meneer die hem vroeg of hij de uitslagen in Nederland een beetje kon voorspellen. Segers is een lullig diefje. Een leugenaar ook. In een lange voetbaljas. Ik ga mijn voetbaltoto invullen. Even Se gers bellen, vragen of hij 'iets nieuws wil gaan doen'. Heerlijk dat we weer voetballen. Frans Thuys, ex-coach van El len van Langen, in Vrij Neder land: „Zonder stimulantia is het ook onmogelijk om de Tour de Fran ce uit te rijden. Renners genoeg die dat bevestigen. Iedereen weet dat onderhand, maar we blijven er metz'n allen ingewikkeld overdoen. De halfslachtigheid van de internationale bonden is stuitend. Ze tolereren gebruik, maar voor de vorm bestrijden ze het ook een beetje. Wat een hy pocrisie. Jack van Gelder in Vrij Neder land: „Studio Sport stelde geen enkele voorwaarde meer, ze vonden het in de slag met HMG te belang rijk om mij erbij te hebben. Fi nancieel had ik beter voor het aanbod van HMG kunnen kie zen, maar mijn gevoel zei: Stu dio Sport. Ik wilde laten zien dat ik er thuis hoorde. Geld is be langrijk voor mij - op school noemden ze me al Cheque van Geld - maar nooit zo belangrijk dat ik mijn gevoel verloochen. Idem: „Natuurlijk, het was in het be gin best moeilijk om samen met Kees Jansma een programma te doen. We zijn alletwee manne tjes, hebben allebei een aura om ons heen. Maar ik heb het heer lijk naar mijn zin met hem, al zou ik dat programma natuur lijk ook best alleen kunnen doen. Basketbalbalcoach Ton Boot in SI: „De meest corrupte landen in Europa hebben het beste basket bal. Wij speelden vroeger de Grieken en Turken naar huis. Nu betalen ze daar hun Ameri kanen één miljoen dollaren Idem: „Een Bankrasmodel voorliet basketbal? Waarom niet. Dan gebeurt er tenminste iets. Ik zei het toch al: stel als bond vast dat het niks is, dan doe je al wat. Hoeveel leden hebben ze? 45.000? Die hadden ze tijdens de Slag van Nieuwpoort ook al en dat was in 1600. Ex-basketbal international Kees Akerboom in SI: „Maar wat dan nog, als het zwarte geld de sport ten goede komt. Zestig ton van de slager, zeventig van de groentenboer, zo gaat dat in België. En elke spon sor is bij zijn clubje betrokken. Onze bedrijven reageren te Ame rikaans. Elke gulden moet meteen winst opleveren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 21