Detroit autoshow onderweg naar morgen Weg en wiel West-Europa kocht 12,8 miljoen nieuwe auto's ten kwestie va„ kwaliteit HET BEGINT BIJ DE VOLVO DEALER Verkoop Rolls-Royce en Bentley 12 procent groter Jubileum-voordeel bij VW Skoda Octavia debuteert op AutoRAI Klassieke brommers en motoren in Autotron Helm zou normaal moeten zijn TJ gRUSSEL ANP De autoverkoop in West-Euro pa is vorig jaar gegroeid met 1S 6,5 procent tot ruim 12,8 mil joen stuks. Na de minieme groei van 0,6 procent betekent dat een aardige opleving van de verkoop. Nederland zat met een verkoopgroei van 6,1 pro cent tot 473.500 wagens vrij wel op het gemiddelde. De op mars van Koreaanse autobou wers als Daewoo en Hyundai lijkt niet te stuiten. In aantal was hun verkoop (ruim 248.000) nog niet erg groot, maar in vergelijking met 1995 verkochten ze 38 procent meer. Hun marktaandeel ging van 1,5 naar 1,9 procent. Een en ander blijkt uit cijfers die de ACEA, het Europese verbond van autofabrikanten, deze week publiceerde. De ge gevens hebben betrekking op de vijftien landen van de Eu ropese Unie plus Zwitserland en Noorwegen. Het laatstge noemde land registreerde een toeneming van de verkoop van 39,1 procent, het hoogste groeipercentage van het afge lopen jaar. Ierland is goede tweede met een groeipercen tage van 32,3. Ver onder het gemiddelde zit Italië, waar maar 0,3 procent meer nieuwe I personenauto's werden ver- kocht. Marktleider bleef Volkswagen. Het aandeel van de Duitse autoproducent in West-Euro pa nam vorig jaar toe van 16,8 tot 17,2 procent. VW verkocht bijna 2,2 miljoen auto's, ruim 9 procent meer dan in 1995. De Skoda-divisie van het VW- concern verkocht met ruim 81.000 auto's 26 procent meer. Ondanks een achteruitgang van zijn marktaandeel bleef General Motors (GM), met merken als Opel en Vauxhall, tweede op de ranglijst. De ver koop nam weliswaar toe met I,9 procent tot 1,6 miljoen au to's, maar het marktaandeel zakte van 13,1 tot 12,5 pro cent. PSA (Peugeot en Citroën) was derde. Het marktaandeel van deze Franse autofabrikant ging van 12 naar 11,9 procent, maar de autoverkoop groeide met 6,1 procent tot ruim 1,5 miljoen stuks. Na PSA komt Ford, met een marktaandeel dat verminderde van 11,9 tot II,6 procent. Er werden vorig jaar in West-Europa 1,48 mil joen Fords verkocht, 4,2 pro cent meer dan in 1995. De Japanse autoproducenten brachten 1,37 miljoen wagens aan de man, 7,2 procent meer dan in 1995. Hun marktaan deel ging van 10,6 naar 10,7 procent. Het Zweedse Volvo was de enige die genoegen moest nemen met een achter uitgang van de verkoop. Een vermindering van 5,5 procent resulteerde in een afzet van ruim 206.000 auto's. Volvo's marktaandeel zakte van 1,8 tot 1,6 procent. foto pon Vier jaar geleden leek de Corvette ten dode opgeschreven, nu is er toch een nieuwe. foto epa Zonder al te grote spijt neemt Amerika afscheid van de vertrouwde, grote en dorstige limousines. Zelfs daar worden auto's kleiner en economischer, gezamenlijk wordt gewerkt aan schone en zuinige au to's voor de toekomst. Het regent op de belangrijkste Amerikaanse autoshow dan ook studiemodellen, met als hoogtepunt een nog zeer prille, maar veel belovende Chrysler-studie voor een brandstofcel-auto die benzine in elektriciteit omzet. Ook Europese mer ken brengen daar nieuws, want de Amerikaanse au tomarkt staat er gezond voor. DETROIT GPD Er heerst een tevreden sfeer op de internationale Noordameri- kaanse autoshow te Detroit, welke momenteel wordt gehou den, ondanks de steeds hardere concurrentie van andere shows, zoals die in Los Angeles een week eerder. De crises die de Amerikaanse auto-industrie de laatste tien jaar doormaakte, lie ten diepe sporen na in 'de auto hoofdstad van de wereld', zoals het ernstig in verval geraakte Detroit zich noemt. Op de auto show blijkt echter weer vertrou wen in de toekomst. Symbolisch is wel het spectacu laire debuut van de vijfde gene ratie Chevrolet Corvette, sinds 1953 een boegbeeld van de Amerikaanse autobouw. Vier jaar geleden leek de Corvette ten dode opgeschreven. Te lage verkopen, en vooral een record- verlies van fabrikant General Motors leidden tot het vrijwel definitieve besluit geen nieuwe Corvette meer te maken. De be zuinigingsdrift ging zelfs zo ver, dat overwogen werd hele merk- divisies op te doeken, zoals Old- smobile. Zo ver heeft het niet hoeven ko men. Het is wel zo dat General De Volvo C70 gaat een belangrijke rol spelen in een nieuwe film van 'The Saint', die op 14 maart in Amerika in première gaat. De fraai gelijnde sportcoupé is de nieuwe auto van Simon Templar, die zich in de bekende tv-serie uit de jaren zestig in een Volvo F1800 voortbewoog (zie Blik in het verleden). Deze Cabrio-versie, ook C70 geheten, komt pas in de loop van volgend jaar naar Europa. foto ap Motors besloot enkele haast even befaamde grote modellen uit het gamma te nemen, zoals de enorme Cadillac Fleetwood en het sinds 1941 gevoerde grootste Oldsmobile-type 98. Maar er kwam wel een echt he lemaal nieuwe Corvette. De ster van de show heeft een eveneens nieuwe, sterkere maar vooral veel lichtere 5.7 liter V8-motor. Met een liefst 4,5 maal stijver en toch iets lichter chassis dan het vorige model en voorzien van volledig nieuwe wielophanging. Dat moet de Corvette stukken lichtvoetiger maar tevens zuini ger maken. Uiterst belangwekkend onder een reeks ontwerpstudies van Chrysler, die steeds fantasievol uitpakt op deze show, is hun voorzet voor een brandstofcel aandrijving. Weinig meer dan een schets in neon-buizen van hoe zoiets zou moeten werken, maar wel uitdagend. Bernard Robertson, verantwoordelijk voor nieuwe technische ontwik kelingen, riep collega-autobou wers van de hele wereld op de handen ineen te slaan om brandstofcel-auto's zo snel mo gelijk op de weg te brengen. Chrysler, Ford en General Mo tors werken gesteund door de overheid al samen aan dit soort geavanceerd onderzoek naar de auto van de toekomst, waarbij gedacht moet worden aan er gens rond 2005. De brandstofcel zet zonder ver branding, dus zonder uitlaatgas, waterstof om in elektriciteit. „Techniek uit de Space Shuttle", zegt Robertson, „die nu compact genoeg is om in een auto te bouwen." Probleem is alleen: waar kun je waterstof tanken. „In het huidige net van tankstations is miljarden dollars gestoken, dus is het niet realis tisch te verwachten dat zomaar een nieuw net van waterstof stations kan ontstaan. Daarom hebben we een manier uitge werkt om in de auto uit benzine waterstof te destilleren." Daar bij komt wel kooldioxide vrij, „maar een brandstofcel-auto zou toch 90 procent schoner en 50 procent zuiniger zijn dan een gewone benzinemotor. De nadere uitleg, die we hier niet herhalen, klinkt nogal inge wikkeld. Maar het lijkt toch weer een stap vooruit, nadat Mercedes een halfjaar geleden al een experimentele, echt rij dende brandstofcel-auto toon de. Zonder echter een oplossing te geven voor het innemen van brandstof, zoals Chrysler nu laat zien. Wat inderdaad de indruk wekt dat verregaande samen werking van automerken wei eens nodig kan zijn om deze veelbelovende techniek snel marktrijp te maken. Al relati veert Robertson wel: „een brandstofcel is nu nog tienmaal zo duur als een gewone auto motor." Maar in het hedendaags Ameri ka staat feestelijk autorijden zonder zorgen om het milieu in het achterhoofd vooralsnog meer in de belangstelling. Eu ropese merken willen ervan meeprofiteren met nieuwe sportmodellen die in Detroit debuteren. Volvo laat bijvoor beeld de cabrioletversie van zijn C70 coupé zien, terwijl die cou pé nog niet eens op de markt is. De getoonde cabrio komt pas in 1998 naar Europa. Mercedes doet het min of meer andersom. In Los Angeles debu teerde pas voor Amerika de compacte SLK Roadster, die meteen tot 'Auto van het Jaar' werd gebombardeerd. In Det roit zette men deCLK coupé er naast, die op de Amsterdamse AutoRAI straks als primeur voor Europa te zien is. Tevens toont Mercedes nieuwe V6-motoren en het onderstel voor een nieuwe 'sport-utility', een luxe maar relatief compacte vrijetijds-terreinwagen. Die gaat als de Mercedes M-klasse ko mende zomer in productie in het Amerikaanse Tuscaloosa en komt in 1998 naar Europa. Volkswagen verrast door ook een coupé te brengen, maar nog als studie. Gebaseerd op de bodemgroep van de Audi A3, doch uiterlijk naadloos aanslui tend op de grotere nieuwe Pas sat (in de VS nog niet versche nen). „Nee, er zijn geen produc tieplannen", horen we op de persconferentie. „Maar hij zou best in de VW-fabriek in Mexico gebouwd kunnen worden", volgde daar meteen op. Ondui delijk is nog of we deze VW-stu- die CJ ook in Europa te zien krijgen, op de autoshows in Amsterdam of in maart te Ge- nève. Er zouden geen productieplannen zijn voorde O-studie van Volkswagen. BAARS PERSONENWAGENS LEIDEN B.V. 'orig jaar zijn er over de hele 'ereld 1.744 Rolls-Royces en lentleys verkocht, 12 procent neer dan in 1995. Het in dat aar verkochte aantal van 1.556 ras al 10 procent hoger dan in 994. irootste afzetmarkt voor de ixueuze wagens blijft veruit iroot-Brittannië, de thuismarkt an de twee automerken die ei- fndom zijn van het concern ickers. Daar groeide de ver- oop spectaculair met 29 pro fit, van 493 naar 638 exempla- In Amerika groeide de verkoop van 420 tot 462 stuks, in Japan van 121 tot 130 stuks en in Afri ka en het Midden-Oosten van 79 tot 89. Daarentegen zakte de verkoop op het Europese vaste land van 230 naar 210. Het best verkocht waren de Rol ls-Royce Silver Dawn, met in Groot-Brittannië een adviesprijs van 118.557 pond (tegen de hui dige koers 352.000 gulden) en de Bentley Brooklands van on geveer 320.000. Ook de ver koop van de 580.000 kostende Bentley Continental en van de Bentley Azure 665.000) was volgens Vickers 'bevredigend'. lit jaar, om precies te zijn op 8 ugustus, is het vijftig jaar gele en dat de gebroeders Pon als erste buitenlandse vertegen- oordiger het importschap for Nederland van Volkswagen envierven. Het hele jaar door dPon's Automobielhandel dit ouden jubileum feestelijk ge enken. Het begint nu met ex- a aangeklede Milestone-ver- es van alle (personen)auto's «halve de nieuwste, Passat en haran. Van de Golf en Golf Va- ^nt komen er zelfs twee hlestone-uitvoeringen, stan dard en Sport. •aamaast wijzigt VW het een "ander in het normale Golf- "Vento-gamma. Het betekent Pnieuw meer waar voor het f'd, nadat prijsverlagingen vanaf een kleine twee jaar gele den er al toe leidden dat VW nu haast evenveel auto's verkoopt als de jarenlang onaantastbare marktleider Opel. Weinig ge vraagde versies verdwenen per 1 januari uit het Golf/Vento- gamma, duurdere varianten krijgen zonder prijsstijging meer uitrusting. Niet meer leverbaar zijn onder andere de Golf GT en GTi 16V, bij de Vento de versies GL en VR6. Bij de Golf GL voegt men aan de uitrusting als belangrijk ste elementen vier elektrisch bediende zijramen en metallic lak toe, ook voor de Variant GL, terwijl de Golf GTi en Variant GT plus de Vento GT verder ver rijkt worden met standaard twee airbags en ABS. In de jaren zestig vergaarde de tv-serie The Saint, met Roger Moore in de hoofdrol, veel roem. Tussen 1962 en 1969 maakte Moore 118 afleveringen en al die jaren reed hij als hoofdpersoon Simon Templar rond in een Volvo P1800. De Saint keert nu terug en wederom zal zijn vervoermid del een Volvo coupé zijn. Nu echter doet de moderne C70 dienst als Saint-auto. De P1800 (foto) was destijds een inspire rende sportcoupé, die Volvo in Italië had laten ontwerpen. Het modieuze koetswerk stond op een chassis van de P444, beter bekend als de Kattenrug, terwijl de meeste techniek uit de Ama zone afkomstig was. De P1800 werd in 1959 voorgesteld, maar de productie startte pas twee jaar later. De eerste 6.000 exempla ren bouwde Jensen Motor in En geland. In 1963 haalde Volvo de productie naar Zweden. De P1800 werd tot in 1973 ge bouwd in een oplage van rond 40.000 exemplaren. In de laatste jaren van zijn bestaan was de Saint-Volvo geëvolueerd tot een soort combi-coupé. foto peter lodewijks Eindelijk laat de importeur van Skoda officieel iets weten over het debuut van de grote 5-deurs Octavia, die voor het eerst te zien was op de Parijse autosa lon in oktober vorig jaar. In de wandelgangen was reeds verno men dat dit model voor ons land gepresenteerd wordt op de AutoRAI in februari. De prijzen zullen beginnen bij 29.995 gul den. De importeur blijkt een heel nieuwe start te gaan maken met de komst van deze auto. Bij de dealers zal het voor onrust zor gen. Importeur Pon Mobiel maakt bekend dat 35 bedrijven zijn uitverkoren om 'regio-dea ler' te worden. Die mogen in een groter gebied de nieuwe Octavia verkopen, vrijwel zeker aan een ander soort publiek dan het merk eerder over de vloer kreeg. Dat vraagt om een andere benadering en service graad, reden om het dealerbe stand op te delen. Bij 35 'lokale dealers' komt de Octavia niet te staan, die blijven alleen de Feli cia bieden. Daarnaast zijn er nog tien service-dealers, geen verkopers maar reparateurs. De Octavia is de eerste Skoda die volledig gebaseerd is op techniek van moederconcern Volkswagen. Om precies te zijn staat de 4,5 meter lange auto op de bodemgroep van de Audi A3, die tevens onder de later dit jaar komende VW Golf zal zitten. Hoewel de afwerking nuchtere Skoda-soberheid uitstraalt ligt tevens technische hoogwaardig heid in VW/Audi stijl er dui- mendik bovenop. Neem alleen maar de tien jaar doorroest-ga- rantie op de volledig verzinkte carrosserie. Vanaf de AutoRAI wordt keus geboden uit vier va rianten, halverwege 1997 ko men er nog drie bij. BUK IN HET VERLEDEN Het eerste evenement in het nieuwe kalenderjaar in Autotron Rosmalen is zoals gebruikelijk een in ternationale ruilbeurs voor klassieke motorfiet sen. De 17de aflevering van deze beurs wordt dit weekeinde gehouden. In de ruime museumhal ligt enkele honderden meters standruimte afgela den vol met de meest uiteenlopende onderdelen en accessoires. Maar ook zijn er kant en klare mo dellen te koop en motoren die nog een stevige opknapbeurt kunnen gebruiken. Overigens kun nen ook brommerliefhebbers hier alles van hun gading vinden. De ruilbeurs is zaterdag 18 en zondag 19 januari geopend van 9 tot 17 uur. De entree kost 15 gulden voor volwassenen, kinderen van 4 tot 12 jaar betalen de helft. Voor meer infor matie: tel. 073 5219 050. FIETSSTROOK redactie: Theo van der Kaaij lk jaar weer a krijgen 35 scholieren on der de dertien jaar een dodelijk ongeluk op de fiets. Het overgrote deel overlijdt aan hersenletsel. Bovendien komen jaar lijks duizend kinderen door een fietsongeluk in het ziekenhuis. Van hen heeft de helft ernstige verwondingen aan het hoofd. Deze kinderen houden vaak voor hun leven geheugen- en leer stoornissen, oogafwijkin gen en chronische hoofdpijn. Dan zijn er nog elk jaar 19.000 kin deren die na een val van de fiets met een minder ernstige hoofdwond langs de EHBO moeten. Voor Veilig Verkeer Ne derland staat vast dat kinderen met een fiets- helm op het hoofd beter af zijn bij een valpartij. Daarom komt er een lan delijk experiment om honderd scholieren in het basis onderwijs zestig dagen een fietshelm van en naar school te laten dragen. Het is de bedoe ling dat de kinderen de helm dragen in groepjes van vijf en daarover een dagboek bijhou den. Tragisch is dat de jongeren drie kwart van de ongelukken zelf veroorzaken. Omdat ze nog on voldoende motorische vaardig- Kinderen vallen vaak van de fiets bij het op- en afstappen. foto rai heden bezitten vallen ze vaak t bij het op- en afstappen, als de trapper tegen de stoeprand komt en bij het rijden met de handen los van het stuur. In delen van Amerika en Austra lië is het gebruik van de fiets helm verplicht. In Canada, Duitsland, Denemarken, Enge land, Japan, Noorwegen en Zweden zijn fietsers met een helm een normaal beeld op straat. Amerikaans on derzoek heeft aange toond dat fietshelmen ef fectief zijn voor iedereen, ongeacht de leeftijd. Het gebruik reduceert het ri sico op hoofdwonden met 69 procent en op hersenbeschadigingen met 74 procent. Veilig Verkeer Nederland en het Europees Parle ment zijn groot voorstan der om het vrijwillig ge bruik van de fietshelm te bevorderen. Daarbij is het van belang dat zowel kinderen als ouders van hun schroom voor de helm worden afgehol pen. Zodra de helm maatschappelijk is geac cepteerd, moet de rijks overheid aan een draag plicht gaan werken, meent WN. Volgens de organisatie kunnen fietshelmen na een grootscheepse voor- lichtings- en educatie campagne wel eens een grote rage in ons land kunnen worden. Gedacht wordt aan de helm die TNO vorig jaar heeft gelanceerd, strak vormgegeven, voorzien van een open boven kant en een geïntegreerde kin band. Veilig Verkeer Nederland houdt de actie in samenwerking met de stichting Consument en Vei ligheid en met steun van de kin derchirurgen in Nederland.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 9