Radio Televisie Ziekenhuisserie 'ER' flitsender dan werkelijkheid I VRIJDAG 17 JANUAR11997 NEDERLAND NEDERLANDNEDERLAND RTL O /?7I© I Cosby show. Amerikaanse comedyse rie. Af IThe prom. Alles kits. Kinderprogramma. I Roseanne. Amerikaanse comedyse rie. AfIPlayingwith mat ches, i Get the picture. Kennisquiz. Presentatie: Judith de Bruijn. Alle dieren tellen mee. Dierenmagazine. Presen tatie: Henk Lommers. Schoolstrijd. Spelprogramma voor scholieren. Presentatie: Minoesch Jorissen en Gre- gor Bak. NOS-Journaal. Netwerk. Actualiteitenrubriek, i NOS-Weeroverzicht. Blik op de weg. Verkeersmagazine met de verborgen camera, i ER. Amerikaanse ziekenhuis serie. De eerste dag be gint slecht voor Carter; zijn vliegtuig heeft vertra ging en hij komt vast te zitten in het verkeer. I Niet geschikt voor uitzen ding. Amusementsprogramma rond nooit eerder vertoon de opnames van bekende Nederlanders. Presenta tie: Anita Witzier. Schoolties. Amerikaanse speelfilm uit 1992 van Robert Mandel. Met: Brendan Fraser, Chris O'Donnell, Andrew Lowery e.a. I Einde. 17.03 17.29 18.00 18.15 18.43 18.51 19.00 19.29 19.59 20.28 Leo de Haas presenteert het verkeersmagazine 'Blik op de weg'. (Neder land 1,21.01 uur) FOTO BERND ROUABHI Mega Top 100. Muziekprogramma. 2 Vandaag. Met om: i NOS-Journaal. Actualiteiten. Presentatie: Joanne Brou wer. NOS-Journaal. Actualiteiten. NOS-Sportjournaal. NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. Koppen dicht. Jeugdprogramma. Stapel op auto's. Automagazine. Presenta tie: Huub Stapel. De kist. Jongerenprogramma. Afl.: Geld maakt niet gelukkig. Fort Alpha. Nederlandse serie. Bas Ploos maakt werk van Ju lia Landgraaf, wat hem in conflict brengt met zijn vader, Pauline doet er al les aan haar echtgenoot te stimuleren bij het zoeken naar een nieuwe aanstel lingals rectoren Otvan Zeventer maakt het beste van de afwezigheid van zijn ouders. Dit was het nieuws. Satirisch programma over het nieuws van de afgelo pen week. M.m.v. Raoul Heertje en Thomas Acda. Presentatie: Harm Edens. Geen kwaaie jongens. (Men behaving badly). Engelse comedyserie. Gary belandt in pyjama en ochtendjas midden op Piccadilly Circus en Tony valt van het balkon in de tuin. Sesjun. Jazzprogramma. Vandaag: The four ladies of swing, met Marjorie Barnes, Dee Daniels, Elaine Delmaren Adrienne West. Socutera. Ouderdomsdoofblindheid, film van de Stichting Doof-Blinden. Studio NOS. Sportmagazine met aan dacht voor de belangrijk ste gebeurtenissen in de sportwereld. Einde. 16.00 16.08 16.35 17.05 18.00 18.15 19.27 19.55 22.00 22.16 22.34 NOS-Journaal. 2 Meter sessies. Wees blij met watje hebt. Police rescue. Australisch-Engelse poli tieserie. Georgia dreigt te worden overgeplaatst we gens haar verhouding met Mickey en vraagt zich af waarom het zo vanzelf sprekend is dat zij weg moet. Villa Achterwerk. Kindermagazine. Sesamstraat. Kleuterprogramma. Afl.: Vruchten. NOS-Jeugdjournaal. Het Klokhuis. Informatief kindermagazi ne. Afl.: Fanfare. Lingo. Woordspel. Presentatie: Frangois Boulangé. Van gewest tot gewest. Regionaal magazine. Frasier. Amerikaanse comedyse rie. Wanneer Martin en Nilesgaan ijsvissen be sluit een jaloerse Frasier om mee te gaan, hoewel hij er absoluut niet van houdt. Tijdens een woor denwisseling raakt de au to in een slip en zijn ze gedwongen de nacht door te brengen in een hut. Margreet Dolman brengt evenwicht. Amusementsprogramma met Paul Haenen. Bij nader inzien. 6-delige Nederlandse se rie naar de roman van J. J. Voskuil overeen groep studenten die in de eeer- ste jaren na de oorlog met elkaar bevriend raken. NOS-Journaal. NOS-Sportjournaal. Nova. Actualiteitenprogramma. Presentatie: Maartjevan Weegen. NOS-Gesprek minister-pre sident. Interview. Presentatie: Karei van de Graaf. Panorama vrijdag. Cultureel-informatief ma gazine. Presentatie: Jan Meng. NOS-Tekst tv. Einde. 23.10 23.50 I Vier uur nieuws. I Catherine. Praatprogramma. I Vijf uur nieuws, i 5 uur show. Gevarieerd middagmaga zine. I Zes uur nieuws. I 5 uur show. Gevarieerd middagmaga zine. I The bold the beautiful. Amerikaanse soap. Macy treft een halfnaakte Anthony in Sally's keuken aan en wil weten wat er aan de hand is. Anthony vertelt, tot zowel Macy's als Sally's verbazing, dat hij een affaire met Sally is begonnen. I Rad van fortuin. Spelprogramma. l Half acht nieuws. I Goede tijden, slechte tij den. Nederlandse soapserie. Helen is blij er even uitte zijn, wanneer ze een uit nodiging aanneemt voor een etentje in de Rozen- boom. Daniel wil Julian overhalen om Jessica te helpen in haar strijd tegen Ludo. Linda en Suzanne nemen een besluit over hun samenwerking met Huib van Groeningen. I De magic mystery show. Showprogramma, waarin illusionist Hans Kazan de kijkers meeneemt in de wereld van magic en mys tery. i Danielle Steele's: Palomi no. Amerikaansetv-film uit 1991 van Michael Miller. Met: Lindsay Frost, Lee Horsley, Eva Marie Saint, Rod Taylor, Beau Gravitte e.a. Late nieuws en sport nieuws. Blind vision. Amerikaanse thriller uit 1991 van Shuki Levy. Met: Lenny von Dohlen, Deborah Shelton, Ned Beatty, Robert Vaughn e.a. Nachtprogramma. 20.00 20.20 20.30 23.40 00.25 16.10 16.40 17.15 Zes uur nieuws. Het beste van National Geographic. Amerikaanse natuurdocu- mentaireserie. 5 in het land. Nieuwsbulletin, met actu ele informatie uit de Ne derlandse regio. Presenta tie: Margreet Spijker. Weer verkeer. De 20ste eeuw. Serie over belangrijke ge beurtenissen in de twin tigste eeuw. Acht uur nieuws. Weer verkeer. Fictie: Murder in the heart land. Amerikaanse thriller uit 1993. Met: Tim Roth, Fairuza Balk, Brian Den- nehy, Randy Quiad e.a. Late nieuws en sport nieuws. Nachtprogramma. 7v© 18.35 19.30 20.00 20.30 21.05 22.00 22.30 23.05 23.35 00.25 Smith Jones. 'Allo'allo! Dallas. Amerikaanse soapserie. Candid camera. Amerikaans amusements programma met de ver borgen camera. Presenta tie: Dom Deluise. Love boat. Amerikaanse comedyse rie. Vijf op een rij. Spelprogramma. Benny Hill. Engelse comedeyshow. 'Allo'allo! Engelse comedyserie. Miss Marple: Nemesis. Engelse misdaadfilm. Met: Joan Hickson e.a. Afl. 1. George Mildred. Engelse comedyserie. Smith Jones. Engelse comedyshow. MASH. Amerikaanse comedyse rie. Night heat. Amerikaans-Canadese de tectiveserie. Einde. 18.50 19.25 22.50 23.40 VERONICA Power Rangers. Amerikaanse jeugdserie. N.O.W.TV. MacGyver. Amerikaanse actieserie. StreetliVe. Spelprogramma. Onderweg naar morgen. Nederlandse soapserie. Denktank. Roomservice: 'n candid co medy. Nederlandse comedyse rie. Above the law. Amerikaanse actiefilm uit 1988 van Andrew Davis. Met: Steven Seagal, Pam Grier, Sharon Stone e.a. Het laatste woord. Interviewprogramma. Baywatch nights. Amerikaanse detectivese rie. ses© 16.10 16.55 Days of our lives. Amerikaanse soapserie. Ned and Stacey. Amerikaanse comedyse- 17.20 My two dads. Amerikaanse comedyse- 17.45 18.30 19.00 19.30 20.00 21.55 22.30 00.25 01.10 Jerry Springer. Amerikaanse talkshow. Broodje aap show. Spelprogramma. Goudkust. Nederlandse dramaserie. Over de roooie. Amusementsprogramma. Hart van Nederland. Magazine. Weer. Black widow. Amerikaanse thriller uit 1987 van Bob Rafelson. Met: Debra Winger, The resa Russell, Sami Frey, Nicol Williamson e.a. Blond, blond en blond. Hart van Nederland. Magazine. Weer. Hot line: Hot bodies. Franse soft-erotische speelfilm van Michel Blanc. Jerry Springer. Amerikaanse talkshow. Days of our lives. Amerikaanse soapserie. Horoscoopjournaal. Einde. SELECTIE Het klokhuis: Fanfare Bij feestelijke gelegenheden rukt de fanfare uit. Niet alle instrumenten zul je daarin tegenkomen. Waarom niet? Jeroen praat met een fanfaredirigent over muziek en leert hoe je als tamboer- maitre de stok zo moet zwaaien dat iedereen begrijpt waar de bocht geno men moet worden. Nederland 3 18-40 Van gewest tot gewest Na de bezetting van Nederland door nazi-Duitsland werden vrijwel alle voormalige Neder landse militaire terreinen en vliegvel den door de Duitsers in gebruik geno men. Zo ook de militaire Vliegbasis Twente. Voorde huisvesting van het vliegveld en technisch personeel van deze basis liet de bezetter kampen bouwen. De gebouwen op deze terrei nen hebben meer weg van boerderij en met typisch Twentse houten top gevels en suggereren op het eerste gezicht geen oorlogshistorie. Er gaan stemmen op om deze panden als mo numenten te behouden. Nederland 3 19.27 Netwerk Op een geheim gehouden plaats sprak Netwerk deze week met Piero Nava. Deze Italiaan was in 1990 bij toeval getuige van de mafia- moord op rechter Livatino. Nava meldde zich bij de politie. Door zijn getuigenis zijn de moordenaars gear resteerd en tot levenslang veroor deeld. Sindsdien is Nava's leven ver anderd in een helAl zes jaar is hij op de vlucht voor de mafia. Verder aan dacht voor het laatste seksschandaal rond president Clinton. Nederland 1 20.23 Blik op de weg Nieuwe reeks afleve ringen over het laakbaar gedrag van verkeersdeelnemers op en rond de weg. Nieuw is de aandacht voor een apart onderwerp. Vandaag is dat pol derblindheid. Verder vertelt Peter Jan Rens als eerste bekende Nederlander of hij een heer in het verkeer is. Nederland 1 21.01 Blond, blond en blond Het programma wordt ingeschakeld door Sonja uit Vught Haar moeder heeft al 25 jaar nauwelijks contact gehad met Sonja's grootvader. Dat contact wil ze weer herstellen. Verder moet een aantal oud-collega's uit een groot warenhuis in Oosterhout opgespoord worden. SBS 6 21.55 Niet geschikt voor uitzending Amuse mentsprogramma waarin Anita Wit zier nooit eerder vertoonde opnamen van bekende Nederlanders toont. Zo is Anita in het bezit van de eerste scr eentest van Gerard Cox. Ze heeft ook de hand weten te leggen op een vi deoclip van Herman Brood die nooit is uitgezonden. Verder aandacht voor speciale opnamen van Adèle Bioe- mendaal tijdens haar show 'Casablan ca1, Patty Brard, die een aankondi ging vergeet, en Peter Jan Rens. Nederland 1 22.23 Sesjun Te gast zijn 'The Four Ladies of Swing', Marjorie Barnes, Dee Da niels, Elaine Delmaren Adrienne West. Ze worden begeleid door het trio Lex Jasper. Nederland 2 22.23 Het laatste woord Gast is vanavond minister van Volksgezondheid, Els Borst. Pieter Jan Hagen stelt haar imago van onkreukbaar politica, ver heven boven alle partijen, ter discus sie en vraagt haar ook hoe het is om op hogere leeftijd een zware politieke loopbaan op zich te nemen. Veronica 22.50 Panorama vrijdag Een gesprek met Lawrence Renes, gastdirigent van het Nederlands Studentenorkest (NSO). Nederland 3 23,17 TELEVISIE BUITENLAND TELEVISIE MORGEN SPEELFILMS OP TELEVISIE Eat Drink Man Woman/Yinshi nannu (1994-RC) Komedie van Ang Lee. Kok heeft drie. nog thuiswonende dochters voor wie hij wekelijks een exquise maal bereidt. De dames willen echter maar één ding: het huis uit. Met Sihung Lung. BRTN 2 22.30 Medici positief over correct gebruik van vaktermen Theresa Russell als de zwarte weduwe in de Amerikaanse speelfilm uit 1987 'Black Widow'. (SBS 6,20.25 uur) Brendan Fraser. Nederland 1 23.01 Funny about Love (1990-USA) Gene Wilder en Mary Stuart Masterson in een komedie van Leonard Nimoy. Car toonist is gelukkig getrouwd maar er ontbreekt iets: een kind. En hij wordt nu toch wel wat oud... BBC 1 00.25 A Night in the Life of Jimmy Reardon HILVERSUM JACQUES GELUK/GPD De snelheid waarmee beslissin gen worden genomen in het fic tieve Cook Country Hospital in Chicago en de onrust en het ge schreeuw die daarmee gepaard gaan, vallen Nederlandse medi ci het eerst op als ze een afleve ring zien van de Amerikaanse ziekenhuisserie ER. Tegelijk hebben ze er wel begrip voor, omdat drama nu eenmaal snel ler dan de werkelijkheid moet zijn om te blijven boeien. Be- wondering hebben ze voor de acteurs en voor de accurate wij ze waarop medische termen worden gebruikt. Alleen in de ondertiteling zitten wat foutjes," zegt anes thesist F. Rutten van het Rotter- md/o o 16.04Welingelichte kringen. 17.07 Radio 1-Avondjournaal. 19.04 Het ge lling. 20.04 De recensenten. 21.04 Uil het nieuws. 22.04 Langs de lijn, sport en muziek. 23.07 Met het oog c?morgen. 00.04 VPRO's nachtleven, metom: 00.04 Nachtzusters-, 01.02 Ronflonflon met Jacques Plafond; "2.02 Muziek terwijl u slaapt; 05.02 lot07.00 De gezamenlijke zenders Peazens Moddergat. md/o© "•04Van Staa tot zeven. 19.04 De gouden greep. 20.04 De avond van j hee. 23.04 tot 24.00Coulissen. mo/o© '8.04 Kort en Klijn. 19.04 Spoor7. 120.04 Paperclip magazine. 21.04 ViI- 'I 'a65. Met om 21.04 De voorste linie; 22.04 Kamikaze 2000; 23.04 Dutch- masters. 00.04 tot 06.00 Dancetaria. MDIO O '6°0 De Nederlanden. Beaufort kwintet. 17.07 Songs of praise. 17.20 i iDWijzer klassiek. 18.00 Het Duitse ciatorium. 18.30 Orgelbespeling. 19.00 Het oor van 4. Amsterdam Ba- 4 "que Orch. met sopraan en bas. I 2.30 Jazz op 4. 00.02 tot 01.00 Vin- *nt na middernacht. Mo/o© '8.02Tulpen en olijven. 17.05 Radio {'J 17.50 Unie 55+. 18.08 Actuali- rienen religieus programma in het i 'abisch. 18.48 Actualiteiten in het !urks. 19.00 Nieuws en actualiteiten IjhetTurks. 19.45 Nieuws en aotua- I Wen in het Marokkaans en Ber- i *r5 20.30 Nieuws en actualiteiten "het Chinees. 21.00 Sin ke ng kai 21.30 lyi haberler. 21.45 Kayen WhEr is hoop). 22.02 tot 23.55 De ionden, met om ca. 22.04 Gespro- uitzicht; ca. 22.50 De jazz van PeteFelleman; ca. 23.10 Rudl Fuchs •Patelierbezoek; ca. 23.45 De'week- glting. damse Dijkzigt-ziekenhuis tij dens een door de AVRO georga niseerde discussie in het VU- ziekenhuis in Amsterdam. De omroep, die vanavond start met de nieuwe reeks van 22 afleve ringen, laat naar de vertaling kijken. Chirurg N.J.M. Out van het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag en medewerker van de René Stokvis-productie Chirur- genwerk. „Het gaat erg snel: snel ziek, snel beter, snel dood. Na de diagnose gaan ze hard hollend naar de operatiekamer, alsof die klaarstaat. Ook beslis singen worden te vlug genomen en dat is precies waar ik vraag tekens bij zet." „Bij sommige dingen, als een leven direct in gevaar is, moet je snel zijn. Maar soms moet je even slikken, zodat je niet het verkeerde traject gaat volgen. De vraag 'Is het wel zo?' komt in ER niet zo naar voren. Een ken- in grote ziekenhuizen, voorko men. Ze zijn het er bovendien over eens dat patiënten met een trauma voor spektakel zorgen, maar dat deze categorie in wer kelijkheid zo'n twintig procent van het aantal gevallen uit maakt. De rol van de verpleeg kundigen lijkt bovendien on dergeschikt, terwijl zij in ons land vaak over de schouder van beginnende artsen meekijken en indien nodig adviseren de 'supervisor' te bellen. „Het is een groot probleem dat juist de jongste dokters op de eerste- hulpafdelingen werken," aldus Rutten. Dr. A. van Drenth beleids medewerkster van de Neder landse Hartstichting, die be trokken was bij een aantal afle veringen van Medisch Centrum West vindt dat de manier waarop patiënten in de serie worden gereanimeerd een ver tekend beeld geeft. „Het gaat te vaak goed." Bovendien zou veel van de onrust in ER niet nodig zijn, omdat de reanimatie-ap- paratuur in Nederland vaak al naast het bed van de zieke staat. Overigens is de internationale ontwikkeling dat de procedures voor reanimatie, maar ook voor andere spoedeisende hulp, wor den gestandaardiseerd. De meeste deelnemers aan het panel vinden dat, via zie kenhuisseries, het deel van het publiek over gezondheidsvra- gen kan worden geïnformeerd dat normaal niet kan worden bereikt. Zij het dat ER wel wat te Amerikaans is. Out, in tegen stelling tot enkele van zijn colle ga's nog geen fan, heeft zich na het zien van ER in elk geval voorgenomen vaker te gaan kij ken. ER, AVRO, uitzending van avond, Ned, 1, 21.36-22.23 uur. Amerikaanse ziekenhuisserie. Afl. 1 van tweede reeks. Black Widow (1987-USA) Theresa Russell en Debra Winger in een thriller van Bob Rafelson, Misdadige vrouw trouwt rijke mannen om ze te vermoor den en de erfenis óp te strijken. Een agente moet haar zien te pakken. merk in ons ziekenhuis is dat je niets alleen doet. Ook ik vraag steeds advies," vult Rutten aan. W. van der Stappen, chirurg van het VU-ziekenhuis en verbon den aah het heli-traumateam, zegt: „Wij proberen juist de rust te bewaren. Door vaste syste men te hanteren hoeft er niet te worden geschreeuwd." Hij mist in ER vooral de diagnostiek. V. Hakkenberg van Gaasbeek, hoofdverpleegkundige eerste hulp van het Slotervaartzieken- huis in Amsterdam, is een beetje jaloers op zijn tv-colle- ga's: „Iedereen is er, er is altijd ruimte. Dat is fantastisch. Ik wou dat wij het zo hadden." Over de liefdesrelaties in ER zegt hij: ,,'t Gebeurt, maar niet zo openlijk. Bij de ambulance diensten is het percentage echt scheidingen hoog sinds er ge mengd wordt gereden." Ook ge ven de' medici toe dat wrijvin gen tussen het personeel, zeker BRTN 1 17.15 Hetcapitool. 17.35 Neighbours. 18.00 Journaal. 18.10 Blokken. 18.35 The bold and the beautiful. 19.00Thuis. 19.30 Journaal en sport 20.00 Weerbe richt. 20.05 Dedroomfabriek, amuse mentsprogramma. 21.25 Karate Kid II, actiefilm. 23.20 Journaal en sport. 23.47 Weerbericht 23.50 Silk stalkings, politieserie. 00.35 Doorlopende herha ling van journaal, sport en weerbericht.. BRTN 2 17.00 DeToeTer. 17.45 Einde. 17.55 Musti. 18.00 Tik Tak. 18.05 Bamboo Bears. 18.30 Disney festival. 19.00 Ul- tratop. 19.30 Journaal en sport. 20.00 Weerbericht. 20.05 Cordon bleu, culi nair magazine. 20.30 Vlaanderen vakan tieland. 21.10 Le destin animal, natuur- documentaires. 21.59 KENO-uitslagen. 22.00 TerZake. 22.30 Eat drink man wo man, komedie. 00.36 Coda, een beken de Vlaming licht zijn prozakeuze toe: Hendrik Van Gorp over Brieven aan Sop hie van Denis Diderot. 00.40 Doorlopen de herhaling van TerZake. 02.00 Einde. DUITSLAND 1 16.00Tagesschau. 16.03 Rolle rüc- kwarts. 16.30 Alfredissimo! 17.00 Tagesschau umfünf. 17.15 Brisant. 17.43 ARD vor acht 17.55 Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55 Mr, Bean. 19.25 Herzblatt, datingshow. 19.53 Das Wetter im Ersten. 19.58 Heu- te abend im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Grün ist die Heide, komische hei- matfilm. 21.40 ARD-exclusiv. 22.10 Tagesthemen. 22.45 Wat is? talkshow 23.15 She fought alone, drama. 00.40 Nachtmagazin. 01.00 Sportschau live. DUITSLAND 2 16.10 Die Knoff-hoff-Show, 17.00 Heu- te. 17.15ZDF-Abendmagazin. 17.55 Schlosshotel Orth, serie. 09.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Forsthaus Falken- au. 20.15 Der Alte. 21.15 Die ZDF-re- portage. 21.45 Heute-journal 22.20 As- pekte, cultureel magazine. 22.50Till death do us part, misdaadfilm. 00.25 Heute nacht. 00.40 Handle with care/Ci tizens band, speelfilm. 02.10 Aspekte. 02.40 Heute nacht. 02.55 amp de thia- roye, drama. 05.20 Strassenfeger. 05.55 DUITSLAND 3 16.30 Die wilden Verwandten der Honig- bienen. 17.00 Die Sendungmit der Maus. 17.30 Maus-Club - Best of.. Kin dermagazine. 17.59 Der Abend im WDR Fernsehen 18.00 Lokalzeit. 18.05KuK die letzte. 18.45 Aktuelle Stunde. 19.25 Lokalzeit. 19.45 Hobbythek. 20.15 Nar- rische Hitparade. 21.00 Due Ei - Das Beste vom Colonia Duett, cabaret. 21.45 Lokalzeit. 22.00 B. trifft.. - Begegnung bei BOttinger. 23.00 Lemen los. 23.45 Rückblende. 24.00 N8chtschicht - Die Werbetrommel. 00.30 Liebling der Göt- ter - Berthold Beitz. 01.00 Nachtpro gramma. RTL TELEVISION 16.00 Hans Meiser. 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter uns. 18.00 Guten Abend. 18.30 Exclusiv - Das Star-Magazin. 18.45 RTLaktuell. 19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Small talk. 21.15 Rudis Urlaubsshow. 22.10 Life! - Die Lust zu leben. 23.15 Happiness. 24.00 RTL- Nachtjournal. 00.30 Law and order, mis daadserie. 01.25 Home improvement. 01.50 Magnum P.I. 02.40 RTL-Nacht- journal. 03.10 Stern TV. 04.50 Explosiv - Weekend. BBC 1 16.30 Playdays. 16.50 The Friday zone. 17.55 Newsround extra. 18.10 Blue Pe ter. 18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws en weerbericht. 19.30 Regionaal nieuws. 20.00 Big break 20.30 Top of the pops. 21.00 Dad's army. 21.30 Noel's telly years. 22.00 Nieuws en weerbericht. 22.30 Texas justice, tv-film. 24.00 Five nations preview. 00.25 Funny about lo ve, komedie. 02.00 Weerbericht. 02.05 Einde. BBC 2 16.55 Nieuws en weerbericht. 17.00 Today's the day. 17.30 Ready, steady, cook, culinaire wedstrijd. 18.00 Esther. 18.30 Going, going, gone. 19.00 UFO, sf-serie. 19.45 Electric circus. 20.00 Ti- mewatch. 20.50 A week to remember. 21.00 Wilderness walks 21.30Garde- ning from scratch. 22.00 Red Dwarf, sf- comedyserie. 22.30 Never mind the buzzcocks. 23.00 Room 101, talkshow. 23.30 Newsnight. 00.15 Space: Above and beyond, sf-serie. 01.00 A night in the life of Jimmy Reardon, komedie. 02.35 Einde. CNN 16.30 World sport. 17.30 Global view. 18.30Q&A. 19.45 American edition. 20.00 World business today. 21.00 Larry King live. 22.30 Insight. 23.00 World business today update. 23.30 World sport. 24.00 World view. 01.30 Moneyli- ne. 02.15American edition. 02.30Q& A. 03.00 Larry King live. 04.30 Showbiz today. NBC 16.00 The site. 17.00 National Geograp hic Television: Silence of the sea lions; Journey through the underworld. 18.00 European living: Travel Xpress. 18.30 The best of The ticket. 19.00 The best of The Selina Scott show. 20.00 Time and again. 21.00 Golf. 22.00 The tonight show. 23.00 Late night. 24.00 Later. 00.30 Nightly news. 01.00 The tonight show. 02.00 Internight 'live'. 03.00 The best of The Selina Scott show. 04.00 The best of The ticket. DISCOVERY 17.00 Rex Hunt's fishing adventures. 17.30 Australia wild: Bird man of para dise. 18.00Connections II: Déjè vu. 18.30 Beyond 2000. 19.00 Wild things: Deadly Australians. 19.30 Wildfilm: Hi de and seek. 20.00 Beyond 20Q0. 20.30 Mysteries, magic and miracles. 21.00 Jurassica: Ape marr& dino's in the snow. 22.00 Medical detectives: Planted evidence. 22.30 Science detec tives: Burning curiosity. 23.00 Justice fi les: Painful memories. 24.00 Driving passions special: Mille Miglia. 02.00 Wings of the Luftwaffe-. A.R. 234 Blitz. 02.30 High five: S.K. 8 03.00 Einde MTV 16.00 Select MTV. 17.00 Hanging out. 18.00 The grind. 18.30 Dial MTV. 19.00 Hot. 19.30 News weekend edition. 20.00 Best of MTV US. 21.00 Dance floor chart. 22.00 Singled out. 22.30 Amour 23.30 Chere MTV. 24.00 Party zone. 02.00 Night videos. TV5 16.00 Nieuws. 16.15 Fa si la chanter. 16.45 Bus et compagnie. 17.30 Studio Gabriel. 18.00 Questions pour un cham pion. 18.30 Nieuws en weerbericht. 19.00 Paris lumières. 19.25 Internatio naal weerbericht. 19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Médecins de nuit, dok tersserie. 21.00 Bon week end. 21.55 Internationaal weerbericht. 22.00 Frans nieuws. 22.30 Taratata 23.45 Qa car- tonne. 00.30 Frans nieuws en weerbe richt. 00.55 Zwitsers nieuws. 01.30 Sindbad. 01.55 La marche du siècle. 03.25 Paris lumières. 04.00 Check up. NEDERLAND 1 07.00 Alles kits extra Met om 07.00 Het wakkere woud. 07.24 Dog City. 07.48 Professor Poopsnagle 08.12 Lava lava. 08.15 Robbedoes. 08.43 Droom- show. 09.08 Klips. 09.15 Quatro 09.43 'n Goeiedag met Minoesch Jorissen. 10.33 Op weg naar Hindoe-zijn. NEDERLAND 2 09.00 Koekeloere. 09.15 Nieuws uit de natuur. 09.35 Einde. 09.40Zigzag: Ri vieren en dijken. 10.00SchoolTV-week- journaal. 10.30 Einde. NEDERLAND 3 07.00 NOS-Tekst tv. RTL 4 07.00Telekids. Kinderprogramma. VERONICA 07.00 Veronica Call tv. Met om: 07.00 Op en top. 09.00 Winkel van Sinkel EURO 7 07.00 Euro 7 club. 10.00 Dossier aarde IV. 10.30 Tot het uiterste. KINDERNET/VTV 07.00 KinderNet Wekservice. 07.15 Knockouts 07.20Teddy Ruxpin 07.45 Ovide. 07.55 Toeters bellen. 08.00 Snotneuzen. 08.05 Bassie en Adriaan de verdwenen schatkaart 08.30 Little Rosey. 08.55 Superworm Jim. 09.15 Al- bert de vijfde musketier. 09.40 Ghost- busters. 10.00 Tom Sawyer. 10.25 Popeye. 10.35 Monster akademie. 10.55 Radio Noordzee start commerciële televisie-zender HILVERSUM Het aantal commerciële tv-zen- ders in Nederland wordt op 1 mei verder uitgebreid. Met in gang van die datupi zal een nieuwe oproep met de naam TV Noordzee gaan uitzenden. Het gaat om een initiatief van het radiostation Radio Noordzee Nationaal, ook wel RNN ge noemd. De programmering van de nieuwe zender sluit nauw aan bij die van het radiostation. TV Noordzee zal zich met name richten op muziek van Neder landse bodem en van interna tionaleartiesten. TV Noordzee moet vanwege het beperkte aantal kanalen op de kabel, zendtijd delen met een reeds bestaand station. Daarover wordt overleg ge pleegd met zenders als Euro 7 en SBS6. De uitzendtijd zal zich beperken tot enkele uren per dag. De nieuwe zender vraagt vandaag een uitzendlicentie aan bij het Commissariaat voor de Media.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1997 | | pagina 11