'Niet meer teren op Bassie en Adriaan' Radio Televisie MAAK KENNIS MET HET BESTE TV-TIJDSCHRIFT: VARA TV MAGAZINE DAG 27 DECEMBER 1996 ieder la ndq neder land nederland rtl o RTL© het I Cosby show. Amerikaanse comedyse rie. Af IBookworm. Clair heeft Cliff uitgenodigd op de leesclub. Maar Cliff moet het boek dat de club gaat bespreken, nog hele maal lezen. Alles kits. Kinderprogramma. Met: Het wakkere woud, teken filmserie; Kinderen van de wereld, serie portret ten; Willie Nellie, come dyserie. Willie en Nellie ontdekken dat Scheete- maekers hen wil vermoor den. Roseanne. Amerikaanse comedyse rie. Af ILooking loans in all the wrong. Roseanne en Jackie proberen een le ning van de bankte krij gen voor hun zakelijke plannen, maar dat valt niet mee. Get the picture. Kennisquiz. Presentatie: Judith de Bruijn. Weg van de snelweg: Ver weg. Serie reisreportages. Afl.: Belize, de parel van Mid- den-Amerika. Zo vader, zo zoon. Spelprogramma. Wie is de echte vader van Yvonne van Gennip. Presentatie: Gregor Bak. NOS-Journaal. Netwerk. Actualiteitenrubriek. NOS-Weeroverzicht. Herman van Veen in Carré. 2-delige registratie van de theatershow 'Alles in de wind' van Herman van Veen. Joop Gaston. Serie humoristische pro gramma's met Joop Dode- reren Gaston Berghmans. Due south. Canadese actieserie. Een oude vlam van Fraser, Vic toria, is terug in zijn leven en het vuur tussen beiden vlamt weer op. Ze komen er echter achter dat ze het verleden niet zomaar kun nen laten rusten. 8 The diamond fleece. Amerikaanse speelfilm uit 1992 van Al Waxman. Met: Ben Cross, Kate Nel- ligan, Brian Dennehye.a. Einde. 16.33 16.59 18.00 18.15 18.43 18.51 NOS-journaal. Widget. Tekenfilmserie. Afl. 11: Thuis dieren. Herh. Mr. Bogus. Animatiefilm. Herh. Mega Top 50. Muziekprogramma met de vijftig populairste platen van Nederland. 2 Vandaag. Met: i NOS-Journaal. Actualiteiten. Presentatie: Joanne Brou wer. NOS-Journaal. Actualiteiten. NOS-Sportjournaal. NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. Zoovenirs. Compilatie uit dit pro gramma over Nederlandse dierentuinen. Stapel op auto's. Huub Stapel presenteert de nieuwste modellen en klassiekers. Schone schijn (Keeping up appearan ces). Engelse comedyse rie. Hyacinth Bucket heeft de reis van haar le ven geboekt. Zij gaat sa men met haar man een super-de-luxe cruise ma ken. Nadat ze met veel moeite aan boord zijn ge komen, grijpt Hyacinth el ke mogelijkheid aan om haar status recht te doen. De pret duurt echter niet lang, Hyacinth ontdekt dat er een stel aan boord is dat zij liever uit de weg 21.36 TROS TV Show. Gevarieerd amusements programma, met Ivo Nie- he. 22.38 Cor&Co. Muziekprogramma. Van daag o.a. Zucchero, Louis van Dijk en Tania Libert- ad. Presentatie: Cor Bak ker. 23.31 Socutera. Een uitzending van de StichtirïgSOS-Kinderdor- pen. 16.47 Wintermiddag op 3: Dieren centraal. Reportageserie over die rentuinen. 17.05 Police rescue. Australisch-Engelse poli tieserie. 18.00 Villa Achterwerk. Kindermagazine. 18.15 Sesamstraat. Kleuterprogramma. Afl.: Warm/koud. 18.30 NOS-Jeugdjournaal. 18.40 Het Klokhuis. Informatief kindermagazi ne. Afl.: Vragen. 19.00 Lingo. Woordspel. Presentatie: Frangois Boulangé. 19.30 Van gewest tot gewest. Regionaal magazine. 19.58 Frasier. Amerikaanse comedyse rie. 20.27 Twee voor twaalf. Kennisquiz. Presentatie: Astrid Joosten. 21.04 De draden van Anansi. Nederlandse tv-film van Ruud Schuitemaker. Met: Rik van Uffelen, Jacques Commandeur, Matasyo Kagwae.a. 22.00 NOS-Journaal. 22.16 NOS-Sportjournaal. 22.34 Nova. Actualiteitenprogramma. Presentatie: Maartjevan Weegen. 23.07 Panorama vrijdag. Cultureel-informafief ma gazine. Afl.: Special: En geland 1996. Presenta tie: Jan Meng. 23.47 NOS-Teksttv. 07.00 Einde. 20.30 21.30 22.30 23.00 23.40 i Vier uur nieuws, i Catherine. Praatprogramma. i Vijf uur nieuws. 5 uur show. Middagmagazine, i Zes uur nieuws, i 5 uur show. Gevarieerd middagmaga zine. i The bold the beautiful. Amerikaanse soap. Sally is benieuwd hoe de avond tussen Anthony en Macy is verlopen, i Rad van fortuin. Spelprogramma. i Half acht nieuws, i Goede tijden, slechte tij den. Nederlandse soapserie. Sylvia vertelt dat ze een tijdje weg zal gaan. Kim snapt er niets van. Het spijt me. Emotie-programma. Baantjer. Nederlandse politieserie. De Cock en vledder wor den geconfronteerd met het levenloze lichaam van heilsoldate Betty de Wijn. Wat een familie. Portretten. Late nieuws en sport nieuws. Mrs. Lambert remembers love. Amerikaanse dramafilm uit 1991 van Charles Matthau. Met: Ellen Burs- tyn, Walter Matthau, Ryan Todd, William Schallert, Kathleen Garrett e.a. Nachtprogramma. 17.00 17.45 18.10 19.00 19.30 20.30 23.05 23.35 Goede tijden, slechte tij den. Nederlandse dramaserie. Herh. Power time. Jeugdactieseries. Harry and the Hendersons. Amerikaanse serie. Babyion 5. Amerikaanse sf-serie. Elke seconde telt. Reality-programma. Renegade. Amerikaanse actieserie. Herh. Maxi-movie: Courage. Amerikaanse dramafilm uit 1986 van Jeremy Paul Kagan. Met: Sophia Lo- ren, Hector Elizondo, Dan Hedaya e.a. Denktank. Quiz. Herh. Men of Sherwood Forest. Engelse speelfilm uit 1954 van Val Guest. Met: Don Taylor, Reginald Beckwith, Eileen Moore 01.00 Nachtprogramma. 7V(5) Kunstenaar Frans Vos te zien in de af levering van 'Van gewest tot gewest'. Op de foto: de schil der in café 'Vogel- struys' in Maastricht. (Nederland 3,19.30 uur) FOTO KIPPA 16.40 17.15 18.00 18.30 19.25 19.55 20.30 21.05 23.05 23.30 00.00 00.45 Special: Wordt u al gehol pen? Dallas. Amerikaanse soapserie. Candid camera. Amusementsprogramma met de verborgen camera. Love boat. Amerikaanse comedyse rie. Vijf op een rij. Spelprogramma. Benny Hill. Engelse humoren sketches. 'Allo'allo! Engelse comedyserie. Miss Marple special: They do it with mirrors. Engelse speelfilm uit 1991 van Norman Stone. Met: Joan Hickson, Jean Simmons, Joss Achland e.a. MASH. Amerikaanse comedyse rie. Taxi. Amerikaanse comedyse- Tros zoekt op vrijdagavond de jeugd op :ugdprogrammering van de S heeft de laatste jaren al- geteerd op Bassie en Aclri- „Maar er is zoveel meer. mij betreft gaat er op het ed van jeugdprogramma's veranderen bij de TROS. Ik dankbaar dat de directie de sloten weg heeft openge- ;en," aldus het nieuwe fd van de afdeling jeugdpro- nma's Fieke Landré. eerste resultaten van de iwe koers worden al begin lari zichtbaar. Op de vrij- avond gaat de TROS zich ten op jongeren met de ds bestaande) programma's :ulkan (waarin technische ivikkelingen voor jongeren den 'vertaald') en de vol de TROS succesvolle dra- id/oQ IWelingelichte kringen. 17.07 1-Avondjournaal. 19.04 Het ge- 20.04 De recensenten. 21.04 'et nieuws. 22.04 Langs de lijn, en muziek. 23.07 Met het oog lorgen. 00.04 VPRO's nachtleven, om: 00.04 Nachtzusters; 01.02 opgave ontvangen; 02.02 Mu- terwijl u slaapt; 05.02 tot 07.00 ezamenlijke zenders Peazens maserie Fort Alpha. In januari komen er - om het jongeren- blok compleet te maken - twee programma's bij: Koppen dicht (19.00 uur) en De kist (20.00 uur). Beide programma's zijn door Fieke Landré bedacht. Fieke Landré, die zichzelf in troduceert als „een oud dwerg je, dat al 32 jaar bij de TROS werkt" is van mening dat jeugd programma's bij de TROS hó ren. „Wat dat betreft hoop ik dat er wat gaat veranderen bij mijn omroep." De vroege vrijdagavond be gint vanaf 3 januari dertien we ken lang steeds met Koppen dicht voor kinderen van tien tot veertien jaar. In Koppen dicht spelen vier manshoge poppen de hoofdrol. Dit wonderlijke ge zelschap bewoont samen met een rat een oud pandje in Am sterdam. De dagelijkse gebeur tenissen rond de bewoners vor men de rode draad in het ma gazine-achtige jeugdprogram ma. Verder biedt Koppen dicht kinderen de kans een verhaal af te steken dat hen bezighoudt. In de serie wordt soms nogal 'on- TROS' met taal omgegaan. „Je zus, da's wild, da's ruig, dit is totale madness." Enkele meisjes vertellen iets over dans, met na me over rap. „Rap is eigenlijk snel praten," zeggen ze. Een jongetje zegt vervolgens iets overAjax. „Het zijn mietjes." Om 20.00 uur start De kist. Een jongerenprogramma waar géén deskundigen en géén hulpverleners aan het woord komen. Wel jongeren die - staand op een houten krat - kond doen van hun irritaties en genoegens. „Het moet een Hy de Park voor jongeren worden," zegt de TROS. Elke aflevering draait om een bepaald thema, dat de TROS zelf kiest. Vanaf een kist op een schoolplein, in de kantine of bij het jongeren centrum kunnen jongeren ge vraagd maar ook ongevraagd hun mening spuien. In de eer ste aflevering staan familiever houdingen centraal. „Ik vind m'n broer irritant," zegt een meisje, „ik vind m'n vader aar diger." Weer een ander roept: „Ik heb een hele goede band met m'n oma," terwijl een klas genoot roept: „M'n opa en m'n oma zijn heel ouderwets op het gebied van waarden en nor men." In de onderwerpkeuze worden de jongeren wel gere gisseerd, maar als ze eenmaal op de kist staan mogen ze roe- dat hun mening waardevol is en pen wat ze willen. „Wij willen gehoord dient te worden," al- de jongeren het gevoel geven dus de programmamakers. Deze week ónder andere Hoezo hakkelaar? Mijn eerste jaar als Journaal presentator, door Philip Freriks Koop 'm in de winkel of word direct lid/abonnee voorfl 0,- tot 1 juni plus gratis videoBel (035) 6 711 911 dioQ 4Van Staa tot zeven. 19.04 De in greep. 20.04 KRO's Country 21.04Gospelhits. 22.04 Radio nolia. 23.04 tot 24.00 Toppers D/O© 4 Kort en Klijn. 19.04 Spoor 7. 4Paperclip magazine. 21.04VÜ- 5. Met om 21.04 De voorste linie; ,l0 Kamikaze 2000; 23.04 Dutch -3 Iers. 00.04 tot 06.00 Dancetaria. ID/O© -27f0De Nederlanden: Edward Elgar i msterdam. 17.00 Operette. 18.04 7 «ieke kamermuziek. 20.02 l idconcert: De matinee. Rotter- Filharm. Ork. 22.00 Drieluik. OJazz op 4. EBU Jazz season. lOtot 01.00 Vincent na midder- -5; %/o© 19 6Radio UIT. 17.50 PvdA. 18.08 22 ialiteiten en religieus programma speelfilms op televisie VRIJDAG Singin' in the Rain (1952-USA) Musi cal van en met Gene Kelly. Twee ac teurs in de stomme film worden be dreigd door de nieuwe ontwikkelingen in de cinema. Maar het leven gaat door en Gene Kelly krijg je er niet on- 18.20 BBC 2 "The Dead Pool (1988-USA) Clint Eastwood en Liam Neeson in een thriller van Buddy van Horn. Dirty Harry moet een serie moorden oplos sen en doet dit op de van hem beken de wijze niet zachtzinnig. Make my day punk! Veronica 21.00 Look Who's Talking 1989-USA) Kirs- tie Allen en John Travolta in een ko medie van Amy Heckerling. Jonge on gehuwde moeder zoekt een vader voor haar baby. Een aardige taxi chauffeur lijkt een goede gegadigde BRTtn 21.25 The Firm (1993-USA) Thriller van Sydney Pollack over een advocaten- firma waar duistere machinaties plaatsvinden. Een ambitieuze jonge medewerker komt daardoor in de pro blemen. Met Tom Cruise en Gene Hackman. BBC 1 22.30 Marilyn mon amour 1985-F/CH) Olin- ka Hardimann en Laura Clair in een erotische film van Michel Leblanc. Twee jongens leven zich lekker uit op vrouwelijk schoon. Voorde liefheb bers. SBS 6 22.55 Men of Sherwood Forest 1954-GB) Wat ouderwetse avonturenfilm met Don Taylor en Reginald Beckwith. Ro bin Hood probeert de Engelse koning te beschermen tegen politieke intri ganten. De regie was van Val Guest. RTL 5 23.35 Mrs. Lambert Remembers Love 1991 - USA) Ellen Burstyn en Ryan Todd in een drama van Charles Matthau. Een oma raakt door dementie in de pro blemen en dan proberen ze ook nog de voogdij over haar kleinzoon af te pakken. RTL 4 23.40 Tacones lejanos/High Heels (1991-E) Victoria Abril en Marisa Paredes in een aparte komedie van Pedro Almo- dóvar. Moederen dochter staan te genover elkaar, zeker ook omdat ze dezelfde man hebben gehad. BBC 2 0.10 Carry On Matron 1972-GB) Wat flau we komedie van Gerald Thomas waar in het 'Carry On'-team het leven in een ziekenhuis grappig probeert voor testellen. Er zijn leukere films ge maakt. BBC 1 2.00 John Travolta in de Amerikaanse speelfilm uit 1989 'Look who's talking'. (BRTN 121.25 uur) 17.55 18.50 19.25 22.40 23.35 veronica Onderweg naar morgen. N.O.W. TV: Saved by the bell. Amerikaanse jeugdserie. MacGyver. Amerikaanse actieserie. StreetliVe. Spelprogramma. Onderweg naar morgen. Nederlandse soapserie. Denktank. Roomservice: 'n Candid co medy. Nederlandse comedyse rie. The dead pool. Amerikaanse actiefilm uit 1998 van Buddy van Horn. Met: Clint East wood, Patricia Clarkson, Evan C. Kim, Liam Neeson, David Hunt e.a. Deelder. Personal ityshow. Mega Music Dance Expe rience - Dance Awards '96. Registratie. Einde. ses© 19.00 19.25 19.52 22.00 22.30 Webster. Amerikaanse comedyse rie. N- My two dads. Amerikaanse comedyse rie. i Rabotop40. Jerry Springer. Amerikaanse talkshow. Goudkust. Nederlandse dramaserie. Over de roooie. Amusementsprogramma. Hart van Nederland. Nederlands nieuws en shownieuws. Weer. Nash Bridges. Amerikaanse actieserie. De bende van zes wordt driejaar oud. Documentaireserie. Blond, blond en blond. Problemen-programma. Hart van Nederland. Magazine met Nederlands nieuws en shownieuws. Weer. Hot line: The come-back of Marilyn. Soft-erotische speelfilm van Michel LeBlanc. Days of our lives. Amerikaanse soapserie. Herh. Horoscoopjournaal. Einde. selectie Herman van Veen in Carré met z'n theatershow 'Alles in de wind'. (Neder-1 land 1, 21.05 uur) I FOTO JAN SWINKELS I Jeugdjournaal Vanaf vandaag zendt het Jeugdjournaal, naast het nieuws van de dag, langere reportages uit over bij zondere onderwerpen. Vanavond is een portret te zien van de 13-jarige Nabil, wiens vader in Algerije spoor loos verdween en die drie jaar geleden met zijn moeder naar Nederland vluchtte. Begin 1997 valt de beslis sing of hij mag blijven. Nederland 3 18.30 Weg van de snelweg: Ver weg De meest indrukwekkende overblijfselen van de Maya cultuur zijn te vinden in Belize Belize is het dunst bevolkte land van alle Midden-Amerikaanse landen en ondanks de beperkte oppervlakte is de diversiteit aan landschapen klimaat zeer opmerkelijk: vanuit de Maya Mountains stromen duizenden beken en riviertjes richting zee, er is een dichtbegroeid regenwoud en dan zijn er nog de ruim 600 ruïnes van de Maya's. Nederland 1 19.01 Zoovenirs Compilatie, met aandacht vooronder meer: IJsbeertje Huggies komt aan op Schiphol en krijgt een plekje in het nieuwe ijsberenverblijf in Ouwehands Dierenpark; in Artis be reidt men het vertrek van giraffe Moni que voor. Zij verhuist naar een dieren tuin in Duitsland en in het Noorderdie renpark krijgt een tijger een hormoon- preparaat ingeplant. Voorlopig zal hij. zich niet kunnen voortplanten. Nederland 2 19.01 Van gewest tot gewest Kunstenaar Frans Vos woonde in de jaren vijftig min of meer in de Maastrichtse Vogel- struys. Hij tekende er de stamgasten. Scherpe contrasten, diepe groeven en sombere blikken verraden tientallen levensverhalen. In 1964 overleed hij, net veertig jaar. Zijn tekeningen han gen nog steeds in het café. Ook aan dacht voor Valesca Wilke (77), de 'grande dame' van het circus. Nederland 3 19.30 De draden van Anansi Nederlandse tv- film van Ruud Schuitemaker. Met: Rik van Uffelen, Jacques Commandeur, Matasyo Kagwa e.a. Bavo keert terug naar Nederland nadat hij jarenlang als missionaris in Ghana gewerkt heeft en nodigt zijn beschermeling Joey uit voor een verblijf van drie maanden. Eenmaal terug in Nederland ontglipt zijn beschermheer hem echter. Nederland 3 21.04 Alles in de wind Onder deze titel brengt de NCRV in twee delen de registratie van de voorstelling zoals Herman van Veen die de afgelopen maanden speel de in theater Carré. Nederland 1 21.05 Cor Co Gastheer en pianist Cor Bak ker ontvangt gasten. Zo speelt Zuuchero het nummer II Volo. Daar naast zingt Joke de Kruijf uit de musi cal 'Charlie' 'Er verandert iets in mij'. Andere muzikale gasten zijn Louis van Dijk, Philippe Elan en Tania Libertad. Het finalelied, 'Love is the Message', wordt gezongen door alle optredende artiesten. Nederland 2 22.38 Mega Music Dance Experience - Dance Awards '96 Verslag van het dansfeest dat Veronica op 21 december jongstle den in de Utrechtse Jaarbeurs heeft gehouden. Met optredens van Captain Jac, Spymaster featuring Eric Nouhan, Kristine W en T-Spoon. Presentatie: Jeroen van Inkel, Gijs Staverman, Edwin Evers en Robert Jensen. Veronica 23.35 televisie buitenland BRTN 1 17.15 Het capitool. 17.35 Neighbours. 18.00 Journaal. 18.10 Blokken. 18.35 The bold and the beautiful. 19.00Thuis. 19.30 Journaal en sport. 20.00 Weerbe richt. 20.05 De droomfabriek. 21.25 Look who's talking, komedie. 23.00 Journaal en sport. 23.27 Weerbericht. 23.30 Silk stalkings. 00.15 Doorlopende herh. van journaal, sport en weerbericht. 08.00 Einde. BRTN 2 17.00 DeToeTer. 17.45 Einde. 17.55 Musti. 18.00TikTak. 18.05 Bamboo Bears. 18.30 Disney festival. 19.00 Ul- traTop. 19.30 Journaal en sport. 20.00 Weerbericht. 20.05 Look. 20.30 Doe- het-zelf. 20.50 Vlaanderen Vakantie land. 21.30 Alien empire. 21.59 KENO- uitslagen. 22.00 Ter zake. 22.30 Film fan: Latchodrom. 00.15 Coda. 00.20 Doorlopende herh. van Ter zake. 02.00 DUITSLAND 1 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40 ARD vor acht. 17.50Tagesschau-Tele- gramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.00 ARDvoracht. 18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-Telegramm. 18.54 Mr. Bean. 19.25 Herzblatt. 19.53 Weerbe richt. 19.58 Progr.overz. 20.00 Tagesschau. 20.15Goldene Europa '96. 21.45 Himmlische Momente. 22.30 Tagesthemen. 23.05 Der Geschichtener- zahler, tv-film. 00.40 Nachtmagazin. 01.00 Pretty poison, misdaadfilm. 02.25 Nachttanke. 02.55 DanceHAUS. 03.45 Nachtmagazin. 04.05 Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands. 04.45 Himmlische Momente. 05.30 Brisant. 06.00 Einde. DUITSLAND 2 16.00 Heute. 16.05 lm Tal der Sonne. 17.00 Heute. 17.05 1996 - Das Sport- jahr. 18.00Schlosshotel Orth. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15 Ein Fall für zwei. 21.15 Album '96 - Bilder eines Jahres. 22.30 Heute-journal. 23.00 Glanzlichter eines Kultur-Jahres. 23.30 Heute nacht. 23.45 The memory of Eva Ryker, ram penfilm. 02.05 Glanzlichter eines Kul- turjahres. 02.35 Body and soul, speel film. 04.15 Heute nacht. 04.30 Stras- senfeger 04.55 The boy in blue, speel film. 06.30 Einde. DUITSLAND 3 16.05 Zugluft - Kölner Bahnhofsge- schichten. 17.05 Die Kreuzzüge. 17.55 Progr.overZ. 18.00 Lokalzeit. 18.05 Sen- dungmitder Maus. 18.35 Der kleine Hawelmann. 18.45 Aktuelle Stunde. 19.25 Lokalzeit. 19.45 Die Fussbroichs. 20.15 Lachsalven und Juxraketen. 21.45 Lokalzeit. 22.00 B. trifft. - Be- gegnung bei Böttinger. 23.00 Rückblen- de. 23.15 Köln lacht - Das Beste vom Köln Comedy Festival 1995. 00.45 Die Fussbroichs-Nacht. 07.45 Tagesschau vor 20 Jahren. 08.00 Einde. RTL TELEVISION 16.00 Hans Meiser. 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter uns. 18.00 Guten Abend. 18.30 EXCLUSIV - Das Star-Magazin. 18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv- Das Magazin 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Bruder Esel. 22.30 Life! - Die Lust zu leben. 23.30 T.V. Kaiser. 24.00 RTL-Nachtjournal. 00.30 Law and order. 01.20 Golden Girls. 01.50 Hör' mal wer da hémmert! 02.15 Mann Ma chine. 03.00 RTL-Nachtjournal 03.30 Mann Machine. 04.20 Mann Machi ne. 05.05Tekenfilmserie. 05.30 Einde. friends. 18.05 Blue Peter: The best bits. 18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws en weerbericht. 19.15 Reg. nieuws. 19.30 Big break. 20.00 Dad's army. 21.00 Only fools and horses. 22.00 Nieuws en weer bericht. 22.30 The firm, thriller. 01.00 Jackie Mason live at the London Palladi um. 02.00 Carry on matron, komedie. 03.30 Weerbericht. 03.35 Einde. BBC 2 17.40 Choir of the year. 18.20 Singin' in the rain, musical. 20.00The house de tectives. 20.30 Escaping from Liberty 21.20 The works. 22.00 Shooting stars 22.40 The fast show. 23.25 Knowing me, knowing Yule... with Alan Partridge. OO.IOTacones lejanos, speelfilm. 02.00 A night of Wonder. 03.10 Einde. CNN 16.30 World sport. 17.30 Global view. 18.30Q&A. 19.45 American edition. 20.00 World business today. 21.00 Larry King live. 22.30 Insight. 23.00 World business today update. 23.30 World sport. 00.00 World view. 01.30 Moneyli- ne. 02.15 American edition. 02.30 Q A. 03.00 Larry King live 04.30 Showbiz today. 05.30 Insight. 06.00 Einde. NBC 16.00 The site17.00 National Geograp hic Television 18.00 European living: Travel Xpress. 18.30 The best of The tic ket. 19.00 The best of The Selina Scott show. 20.00 Time and again. 21.00 Golf. US Senior PGA: Lexus Challenge. 22.00 The tonight show. 23.00 Late night. 24.00 Later. 00.30 Nightly news. 01.00 The tonight show. 02.00 Inter- night 'live'. 03.00 The best of The Selina Scott show. 04.00 The best of The tic ket 04.30 Talkin' jazz, 05.00 The best of The Selina Scott show. 06.00 Einde. DISCOVERY 17.00 Rex Hunt's fishing adventures. 17.30 Roadshow. 18.00 Time travellers: Mummies of ancient chile. 18.30 Terra X: Blood of the Aztecs. 19.00 Wild things: Untamed Africa: The brother of Talek. 20.00 Next step. 20.30 Arthur C. Clarke's world of strange powers: An ele ment of the divine. 21.00 Crime lab: Science detectives. 22.00 Hunt for the serial arsonist. 23.00 To catch a thief. 24.00 Arthur C. Clarke's mysterious uni verse: Psychic detectives. 00.30 A case of murder. 01.00 Classic wheels: Corvet te. 02.00 The extremists. 02.30 Special forces: Taiwan reconnaissance com mandoes. 03.00 Einde. MTV 16.00 Dance connection: 1996 compi lation. 17.00 Happy hour. 18.00Wheels. 18.30 Dial MTV from MTV!s winter won derland. 19.00 News weekend edition. 20.00 Top 20 dance tunes of all time. 21.00 Dance floor chart. 22.00 The Si- mone session. 22.30Club MTV. 23.00 Dance, drum bass. 24.00 Party zone - Best of 1996. 02.00 Orbital live. 03.00 Night videos. 08.00 Einde. TV5 16.00 Nieuws. 16.15Gourmandises. 16.30 Bibietses amis. 17.05 Fa si la chanter. 17.30 Studio Gabriel. 18.00 Questions pour un champion. 18.30 Nieuws en weerbericht. 19.00 Paris lu- mières. 19.25 Intern, weerbericht. 19.30 Belgisch nieuws. 20.00 L'énigme de l'oiseau blanc. 21.00 Bon week end. 21.55 Intern, weerbericht. 22.00 Frans nieuws. Met weerbericht. 22.35 Wap doo wap. 23.45 Qa cartonne. 00.30 Frans nieuws en weerbericht. 00.55 Zwitsers nieuws. 01.25 Les trains. 02.55 Courants d'art. 03.25 Paris lumières. 04.00 Faut pas rêver. 05.00 Courteman- che nous fait une scène. 06.00 Einde televisie morgen NEDERLAND 1 07.00 Alles kits extra. Met om: 07.00 Het wakkere woud. 07.25 Pippi Lang kous. 07.49 Lava lava. 07.51 Droom- show. 08.19 Willem Wever. 08.44 De ko ningszoon. 09.36 'n Goeiedag met Jos Brink. 10.26 Gita Jayanti10.51 Rondom tien. RTL 4 07.00Telekids. Kinderprogramma. VERONICA 07.00 Veronica Call tv. Met om: 07.00 Op en top. 09.00 Winkel van Sinkel. EURO 7 07.00 Euro 7 club. 10.00 Dossier aarde IV. 10.30 Passie, liefde en relatie. KINDERNET/VTV 07.00 KinderNet Wekservice. 07.15 Ovi- de. 07.30 Dino babies. 07.50 Toeters bellen. 08.00 Bassie en Adriaan en het geheim van de schatkaart. 08.25 Kmno Kiepert. 08.30 Little Rosey. 08.55 Toe ters bellen. 09.05 Superworm Jim 09.30 Albert de vijfde musketier. 09.55 Toeters bellen. 10.00Tom Sawyer. 10.25Ghostbusters. 10.50 Popeye. Theatershow Herman van Veen te zien bij NCRV AMSTERDAM BERRIT DE LANGE/GPD De NCRV brengt in twee delen de theatershow Alles in de Wind van Herman van Veen op het scherm. Van Veen speelde de voorstelling de afgelopen weken in Carré. Na optredens in het buitenland, van New York tot Wenen, was hij dit jaar voor het eerst sinds vijf jaar weer te zien op de Nederlandse podia. „In verhouding tot de vorige shows valt er veel te lachen", zegt NCRV-eindredacteur Roek Lips over de nieuwste voorstel ling van Van Veen. De vaak gevoelige liedjes van Herman van Veen staan bekend om hun grote zeggingskracht. Niet alle mensen kunnen zijn zeer verfijnde spel waarderen, maar recensies van Van Veens programma zijn vrijwel una niem lovend en zijn voorstellin gen zijn overal uitverkocht. Een heel seizoen lang reisde Herman van Veen samen met zijn vaste begeleiders Erik van der Wurff (piano) en Nard Reijnders (saxofoon) langs vele theaters in Vlaanderen en Ne derland. In Alles in de Wind zit ten uiteraard veel nieuwe num mers, maar Van Veen brengt ook nummers uit vroegere voorstellingen ten gehore, zoals Liefde van Later en Lieg je. Het publiek krijgt tot slot van Alles in de Wind onder meer de vol gende toegiften: Opzij, Als ik kon toveren en Alfred J. Kwak. Alles in de Wind van Herman van Veen, 27 december en 3 ja nuari op Ned, 1, ca, 21.00 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 11