Tsjetsjenen: Politiek motief voor moorden an Mierlo noemt speciale enheid Bosnië voorbarig Buitenland China's laatste eunuch blaast laatste adem uit Griekse boerenwoede Steun burgers voor Europese Unie daalt Servië denkt over nieuwe verkiezingen Vissers moeten vangst platvis weer beperken Studeren in Kenya hachelijke onderneming 'Netanyahu niet afkerig van Palestijnse staat' RIJDAG 20 DECEMBER 1996 Aanhangers Megawati de straat op mart a Zo'n 300 demonstranten hebben gisteren in Jakarta ge- list dat Soerjadi, de man die Megawati Soekarnoputri is opge- iulgd als leider van de oppositiepartij PDI, wordt vervolgd in rerband met rellen die in juli aan vijf mensen het leven kostten. Die braken uit nadat Megawati was afgezet, en met steun van de machthebbers was vervangen door Soerjadi. De regering pro beert de populaire Megawati het zwijgen op te leggen, omdat ze een bedreiging vormt voor president Suharto. foto reuters Schip met 'genenmaïs' geblokkeerd 1 mn haag Actievoerders van Greenpeace hebben gisteren in de IT Franse havenstad Saint Nazaire het lossen van een schip met ge- oetisch gemanipuleerde maïs tijdelijk verhinderd. De actie kwam een dag nadat de Europese Commissie haar goedkeuring had verleend aan de import van gewijzigde maïs uit de Verenig- 'emn Staten. Volgens Greenpeace is genetisch gemanipuleer met s( oedingsmiddelen slecht voor de volksgezondheid en het J Bleu. ngin ve bVoordse landen lid van Schengen iuxemburg-den haag Denemarken, Finland en Zweden zijn gis- '1 in! eren toegetreden tot het Schengen-verdrag, dat voorziet in af- logt ïhaffing van controles aan de binnengrenzen van Europa. De iiet-EU-landen IJsland en Noorwegen sloten een overeenkomst mt samenwerking met de Schengen-club. De nieuwe leden zul- en het verdrag pas in 1999 of 2000 gaan toepassen. Het verdrag iold al voor België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Frank- Duitsland, Portugal, Spanje, Italië en Griekenland. CDU royeert drie Scientologen pnn» De grootste Duitse regeringspartij CDU heeft drie leden iroyeerd die tot de Scientology-sekte behoren. Volgens de Duitse overheid is Scientology, dat zichzelf een kerk noemt, er leen op uit om geld te verdienen en heeft de beweging trekken an een georganiseerde criminele organisatie. Bovendien zou cientoloy streven naar wereldheerschappij en een bedreiging oor de democratie zijn. tVeer brandje op trein Kanaaltunnel onden Op een nagenoeg lege trein is gisteren voor de ingang an de Britse kant van de Kanaaltunnel brand uitgebroken. De irandweer kon het vuur na een half uur blussen. Niemand raak- gewond. Volgens de brandweer was een storing in het verwar- mingssysteem de oorzaak van de brand. Op 18 november moest Kanaaltunnel worden gesloten, nadat een vrachtwagen op sen trein in de tunnel in brand vloog. Daarbij werd enorme chade aangericht. Cou in Mexico kost veertig levens 'ExicoEen koudegolf in Mexico heeft de afgelopen dagen aan leker veertig mensen het leven gekost. Vooral het noorden van Set land heeft last van lage temperaturen. De zwaarst getroffen deelstaat is Chihuahua, waar 33 mensen zijn omgekomen. Ne gen van hen stierven in Ciudad Juarez, een plaats bij de grens 1 toet de Verenigde Staten. In de stad Nuevo Laredo is de tempe- latuur gedaald tot veertien graden onder nul. Echtgenoot blijkt vrouw te zijn Washington De Amerikaanse Margaret Hunter heeft na vier tiaanden huwelijk ontdekt dat haar echtgenoot een 26-jarige touw bleek te zijn. Hunter eist nu een schadevergoeding van GEL >i)na 1 miljoen gulden wegens zwendel. Hunter ontmoette Oiorne Groves via Internet. Het contact liep op een huwelijk uit. Sroves vertelde dat 'hij' aids had en in een gelukkig huwelijk wilde sterven. De vrouw kreeg argwaan toen haar echtgenoot :ooit ziek bleek te zijn en zich nooit van een verband over de torst wilde ontdoen. Bewaker doorziet Hugo de Groot-truc pint of the mountain* Een ontsnappingsplan a la Hugo de koot van een gevangene in de Amerikaanse staat Utah is mis- ikt. De man, die levenslang uitzit wegens misbruik van een md, had zich door medegevangenen in een kist met boeken la- En insluiten, net als De Groot eeuwen geleden in Slot Loeves- ?ijn. De kist was al onderweg naar de vrijheid, toen een bewa- er intuïtief voelde dat er iets niet klopte. Hij maakte de kist O, ipen en trof de 48-jarige gevangene aan. i Republiek Herceg-Bosna is niet meer lEvo* Kresimir Zubak, president van de Moslim-Kroatische ïderatie in Bosnië, heeft gisteren het einde bezegeld van de ïlfuitgeroepen Bosnisch-Kroatische staat Herceg-Bosna. De loor geen enkel land erkende staat had al op 31 augustus ont manteld moeten zijn, maar Zubak heeft nu pas officieel laten weten dat Herceg-Bosna niet meer is. Ook alle symbolen en do cumenten van de staat worden verwijderd, aldus Zubak. Niette- min wapperde gisteren in Mostar nog de roodwitte vlag, het na- tonale symbool van Kroatië. HAAG ANP |de arrestatie van de van oor- »smisdaden verdachte Bosni- Serviërs Karadzic en Mla- blijft het vooralsnog bij goe- bedoelingen. NAVO-minis- ^van defensie zeiden woens- 8 dat een internationale poli- nacht oorlogsmisdadigers gaan oppakken, maar gis- ïn noemde minister Van erlo (buitenlandse zaken) dit wbarig. be bewindsman erkende tij- is overleg met de Tweede mer dat binnen en buiten de iVO wordt gezocht naar mo etheden om Mladic en Ka- &ie aan te houden. De multi- "onale vredesmacht SFOR ökt in elk geval niet actief op de twee Servische voormannen, vooral omdat de Amerikanen zich daar tegen verzetten, aldus Van Mierlo. Het zoeken naar een alterna tief voor SFOR betekent niet dat nu een speciale arrestatie-een heid in het leven wordt geroe pen om oorlogsmisdadigers in de boeien te slaan. Van Mierlo wilde niet inhoudelijk op alter natieven vooruitlopen. De Kamer stemde gisteren in met de Nederlandse deelname aan SFOR, die eind december de taken van IFOR overneemt. Defensie levert 1.350 militairen, een halvering van het aantal dat in IFOR diende. Ten opzichte van IFOR (65.000 militairen) le vert SFOR zo'n 30.000 man schappen in. De vredesmacht blijft vooralsnog 18 maanden in Bosnië. Tsjetsjeense troepen hebben een aantal mensen gearres teerd die worden verdacht van de moord, afgelopen dinsdag, op zes medewerkers van het Rode Kruis in Novye Atagi. Dit heeft de Tsjetsjeense minister van veilig heid Movsajev vanmorgen bekendgemaakt. Hij wilde niet zeggen hoeveel personen zijn aangehouden en wel ke nationaliteit ze hebben, maar volgens Movsajev heeft de moord 'een puur politiek karakter'. MOSKOU-GENEVE GPD-AFP-Rtr Gisteren en eergisteren zijn ook in totaal tien inwoners van Gro zny met de Russische nationali teit doodgeschoten. De com munistische voorzitter van het Russische parlement, Zeleznjov, heeft gisteren geëist dat de voor 27 januari uitgeschreven verkie zingen in Tsjetsjenië worden uitgesteld, vanwege de golf van geweld die de Russische deelre publiek nu overspoelt. Gisteren stelde de Tsjetsjeen se regering 'krachten binnen de Russische veiligheidsdienst' verantwoordelijk voor de moord op de Rode Kruis-mensen, on der wie de Nederlander Hans Eikerbout. Minister van voor lichting Oedoegov zei dat de Tsjetsjeense regering niets te maken heeft met de moorden. Volgens hem zijn ze uitgevoerd door huurdemoordenaars om de verkiezingen te saboteren en de Tsjetsjeense regering in dis krediet te brengen. Moskou heeft nog niet gerea geerd op deze beschuldigingen. De Russische regering zei eer der 'diep geschokt' te zijn door de gebeurtenissen, en zegde toe dat alles zal worden gedaan om de schuldigen te vinden. Tot dusver heeft niemand zich ver antwoordelijk gesteld voor de drie moordpartijen. Er is ook nog niets bekend over het lot van een delegatie uit het buurland Noord-Ossetië, die woensdag door een Tsjetsjeense groep werd ont voerd. Er wordt een losprijs van ruim tien miljoen gulden ver langd. De relaties tussen Tsjets jenië en Noord-Ossetië, een deel van de Russische Federatie, zijn buitengewoon slecht. Noord-Ossetië werd tijdens de Tsjetsjeense oorlog door de Russen gebruikt als uitvalsbasis. Waarnemers achten het mo gelijk dat deze ontvoering ook bedoeld is om de toestand in Tsjetsjenië te destabiliseren. Hetzelfde geldt voor de woens dag afgelopen gijzeling van 21 Russische commando's en een Dagestaanse politieman door de radicale Tsjetsjeense com mandant Radoejev. Onder zeer zware druk van de Tsjetsjeense regering liet hij de 22 na vier da gen vrij. Het Internationale Rode Kruis heeft vandaag in verband met de moorden uitgeroepen tot een dag van officiële rouw voor alle Rode Kruis-organisaties ter wereld. In Genève werd van morgen een herdenkingsdienst worden gehouden ter nage dachtenis aan de zes vermoorde medewerkers. De rouwdienst werd gevolgd door een 'stille mars' van internationale hulp organisaties van het Palais des Nations naar het hoofdkantoor van het Rode Kruis. HONG KONG ✓AP China's laatste eunuch is dood. Sun Yaoting werd dins dag op 94-jarige leeftijd dood aangetroffen in de boeddhis tische Guang Hua-tempel in Peking, waar hij zijn laatste levensjaren sleet. Sun werd in 1902 in een dorp vlakbij Tianjin, honderd kilometer ten zuidoosten van Peking, geboren als zoon van een pannenkoekenventer. Zijn vader castreerde hem toen hij acht jaar was opdat hij een stralende toekomst als eunuch tegemoet zou gaan. In de tijd van de Chinese keizers hadden duizenden eunuchen het dagelijks leven aan het keizerlijk hof in han den. Aanvankelijk bestond hun rol louter uit het bewa ken van de harem van de kei zer, maar ze werden later steeds meer betrokken bij staatszaken. Sun werd op vijftienjarige leeftijd naar de Verboden Stad gestuurd, waar hij ten dienste stond van de laatste prinsessen van de Qingdynas- tie en de bijzitten van keizer Pu Yi. In 1924 vertrok Sun sa men met de keizer naar de Ja panse vazalstaat Mantsjoek- wo. Toen deze staat werd om vergeworpen, ging Sun weer terug naar Peking, waar hij met andere eunuchen in ver schillende tempels woonde en onder meer werkte voor een zouthandelaar. Tijdens de Culturele Revo lutie van 1966-1976 belandde hij voor enkele jaren in een werkkamp. De laatste twintig jaar van zijn leven heeft hij in de Guang Hua-tempel door gebracht. Zijn laatste uitstapje was vijf jaar geleden, toen hij werd meegenomen voor een autoritje door Peking. Zijn commentaar: „Het is verbijs terend. Peking is nu vol met auto's, nieuwe wegen en hoge gebouwen." Het is niet bekend of Sun er in zijn lange leven in is ge slaagd zijn 'schat' te bewaren. Eunuchen pleegden de resten van hun mannelijkheid te be waren om als volwaardig man naar de hemel te kunnen gaan. athene Een boze Griekse boer schreeuwt anti-regeringsleuzen naar het parlementsgebouw in Athene. Duizenden boeren lieten gisteren hun barricades bij snelwegen en spoorwegen in de steek, om zich in de hoofdstad bij andere groepen aan te sluiten voor een grote protestmars tegen de bezuiningingen van de regering-Simitis. Naast de ongeveer 10.000 boeren liepen bouwvakkers, gepensioneerden en studenten in de optocht mee. De boeren demonstreren al weken, en ook de acties van artsen in overheidsdienst, belastinginspecteurs en douanepersoneel duren al dagen. Simitis wil Griekenland met zijn sanerings plannen klaarstomen voor deelname aan de Europese Monetaire Unie. foto reuters yannis behrakis brussel* ap Voor de eerste keer in vijftien jaar denkt minder dan vijftig procent van de Europese bevol king dat het lidmaatschap van de Europese Unie een goede zaak is. Dat blijkt uit een giste ren gepubliceerde opiniepeiling door de EU, uitgevoerd door het bureau Eurobarometer. Zo'n 48 procent van de Euro peanen zei in de peiling achter de Unie te staan. Dat is zeven procent minder dan bij de vori ge peiling uit 1995. Vijftien pro cent was zelfs van mening dat de EU een 'slechte zaak' is en 37 procent had geen uitgesproken mening. Italianen blijven de meest fer vente aanhangers van de EU. Daar zei 75 procent van de on- belgrado afp-ap De Servische autoriteiten zijn eventueel bereid tot het houden van nieuwe gemeentelijke ver kiezingen, als de Organisatie voor Veiligheid en Samenwer king in Europa (OVSE) met een acceptabel voorstel komt. Dat zei de Joegoslavische minister Milutinovic (buitenlandse za ken) gisteren. Een OVSE-delegatie is in Ser vië om te bemiddelen tussen re gering en oppositie. Het is al ruim een maand onrustig in het land. De oppositie zegt dat de regering haar van een zekere overwinning heeft beroofd door de verkiezingen van november ongeldig te verklaren. Voor het eerst sinds de pro testen tegen het bewind van president Milosevic begonnen, is gedreigd met politie-optreden tegen de demonstranten. Vice- voorzitter Perosevic van Milose vic' Socialistische Partij zei in een interview dat de betogers 'het functioneren van onze eco nomie in gevaar brengen' en dat 'de bescherming van onze burgers zo snel mogelijk ter hand moet worden genomen'. dervraagden voorstander te zijn van een EU-lidmaatschap van hun land. Ook in Nederland, Ierland en Luxemburg lag dat cijfer boven de 70 procent. De Zweden zijn de meest kri tische EU-leden. Slechts 29 pro cent staat achter het lidmaat schap en 42 procent is tegen. In Oostenrijk, Groot-Brittannië, Finland en Duitsland steunt minder dan 40 procent van de bevolking het EU-lidmaatschap. De steun voor de invoering van de Europese Monetaire Unie is wel gegroeid: 53 procent van de ondervraagden is vóór invoering van een gezamenlijke munteenheid, met de Italianen, Nederlanders en Ieren als grootste supporters. De Zwe den, Oostenrijkers en Britten zijn het minst enthousiast. Ingang van mijn Jumet gevonden charleroianp De Belgische Rijkswacht heeft gisteren een ingang gevonden van de oude kolenmijn St. Louis in Jumet, waar de bende van Mare Dutroux mogelijk de stof felijke overschotten van enkele slachtoffers heeft verborgen. Het kan echter nog dagen duren voor agenten de mijn in gaan, omdat die eerst moet worden gestut. De zoektocht op het terrein van de oude kolenmijn begon gisterochtend. Agenten en le den van de burgerbescherming zochten naar de ingang van een mijnschacht, die op 24 meter diepte zou liggen. De afgelopen dagen was zon der resultaat gezocht aan de an dere kant van het mijnterrein. In oktober kamde de rijkswacht al zeer zorgvuldig een oude mijngang in het gebied uit, maar dat leverde niets op. brussel» anp Nederlandse vissers mogen in 1997 aanmerkelijk minder schol en tong opvissen uit de Noord zee dan in 1996. Het quotum voor tong gaat omlaag van 17.300 ton naar 13.545 ton. De toegestane vangsthoeveelheid schol daalt van 30.120 naar 28.150 ton. De Europese ministers van visserij bereikten vanmorgen na een nacht vergaderen in Brussel een akkoord over de visquota voor volgend jaar. Voor de meeste vissoorten blijven de vangsthoeveelheden hetzelfde. Alleen voor schol, tong en ha ring gelden beperkingen. Deze drie zijn voor Nederland van groot belang. Vorig jaar was ook al sprake van forse beperkingen. Het scholquotum voor de he le EU plus Noorwegen daalt van 81.000 ton naar 77.000 ton, tot groot ongenoegen van minister Van Aartsen. De EU en Noorwe gen beheren gezamenlijk de vis standen in de Noordzee. On langs kwamen beiden overeen de scholquota terug te brengen tot 77.000 ton. Van Aartsen eist dat dit akkoord wordt openge broken. „Biologisch is er geen enkele reden voor zo'n laag quotum. Economisch brengt dit een slag toe aan de Nederlandse visserij." Over de overige quota is Van Aartsen wel redelijk tevreden. Hij noemt ze 'gezien de om standigheden reëel'. Het EU- quotum voor tong gaat van 23.000 ton naar 18.000 ton. Vol gens het oorspronkelijke voor stel van de Europese Commis sie zou het tongquotum bijna worden gehalveerd. De vangst hoeveelheid voor haring komt voor de hele EU en Noorwegen op 159.000 ton. Nederland mag volgend jaar 41.240 ton opvis sen. De Nederlandse Vissersbond en het Produktschap Vis- en Visprodukten noemden het ak koord vanmorgen 'zeer teleur stellend'. Ze begrijpen niet waarom Brussel heeft besloten onder het biologische advies te duiken. De bond en het schap vrezen dat de werkgelegenheid in de visserij en de visverwer- kende industrie in Nederland nu onder nog grotere druk komt te staan. „De rek is eruit", aldus een het schap. nairobi frans van den houdt correspondent Studeren in Kenya is allesbehalve een pretje. In twee dagen tijd heeft de politie drie studenten doodgeschoten. En dat alle maal vanwege het simpele feit dat autoritei ten en studenten niet met elkaar kunnen of willen communiceren. Zijn de studenten ontevreden dan veroorzaken ze meteen rel len en sturen de bestuurders er vervolgens onmiddellijk zwaar bewapende politieagen ten op af. Resultaat: het bloed vloeit en de universiteit gaat weer voor onbepaalde tijd dicht. De vijf openbare universiteiten in Kenya hebben de naam vaker dicht dan open te zijn. Als middel om onrust, ongenoegens, frustraties en politieke visies effectief de kop in te drukken, grijpt het universiteitsbe stuur meestal direct naar sluiting. In de ja ren tachtig was het schering en inslag dat studenten voortijdig en maanden lang naar huis werden gestuurd. Het was in die tijd dat de roep om democratisering opkwam, de kritiek op het autoritaire Moi-regime toenam en de regering onafhankelijk den kende geesten hardhandig de mond snoer de. In de jaren negentig ontstond er opnieuw voortdurend oproer op de universiteiten maar waren de oorzaken van trivialer aard. Zo leidden klachten over maaltijden regel matig tot rellen en sluiting. De laatste jaren gaat het vooral om studiefi nanciering. Een paar weken geleden ver zochten studenten van de Universiteit van Nairobi om een onderhoud met de secreta ris van de Raad voor Studieleningen. Ze wil den weten waarom het zolang duurde voor ze hun geld kregen. De studenten vingen bot en gingen daarom maar de straat op. Passerende auto's wer den met stenen bekogeld en een pop die de secretaris moest voorstellen werd in het midden van de snelweg verbrand. De op roerpolitie werd ingeschakeld en het gebied nabij de universiteit veranderde tijdelijk in een slagveld. Begin deze week raakten studenten van de Egerton Universiteit, tweehonderd kilome ter ten westen van Nairobi, buiten zinnen omdat ze niet meteen een terugbetaling van een kleine twintig gulden laegen van het universiteitsbestuur. De decaan liet we ten dat het geld in januari zou worden te rugbetaald, de studenten wilden het voor Kerstmis. Gevolg was dat de jongelui brand stichtten en zwaar gewapende politieagen ten het vuur openden. Een student werd van dichtbij doodgeschoten. Als gevolg van deze gebeurtenissen sloeg woensdag ook d.e vlam in de pan op de Ke- nyatta Universiteit, twintig kilometer buiten Nairobi. Uit solidariteit gingen studenten de straat op voor, wat zij verzekerden, 'een vreedzame demonstratie'. Maar opnieuw verscheen zwaarbewapende politie op het toneel, werd op studenten geschoten en verloren twee van hen het leven. Eerder dit jaar was het een lid van de rege ringspartij KANU die precies de zere plek aanwees binnen het universitaire systeem. Hij verweet de bestuurders en docenten veel te arrogant te zijn, neer te kijken op studenten en niet naar hun klachten te wil len luisteren. „Uit frustratie zit er voor de studenten vervolgens niet veel anders op dan de straat opgaan." Oproepen vanuit de samenleving om het systeem drastisch te veranderen en proble men effectief aan te pakken, hebben tot op heden niets uitgehaald. De wees van meni ge Kenyaan dat gewelddadige botsingen op 's lands universiteiten zullen blijven terug keren, lijkt dan ook terecht. Bovendien wordt door het optreden van de schietgrage politie het begrip staatsterreur nieuw leven ingeblazen. JERUZALEM* AFP moeten zijn, vooral wat betreft de aard van zijn veiligheidstroe pen en zijn recht allianties te sluiten met derde landen. „De voorwaarde voor de vor ming van een dergelijke entiteit is dat zij niet kan beschikken over een leger van een kwart miljoen man, dat zij niet haar eigen niet-conventionele of conventionele wapens mag pro duceren en dat zij geen betrek kingen mag aangaan met extre mistische regimes als Irak of Iran." De Israëlische regering heeft gisteren ondanks zware Ameri kaanse kritiek verklaard dat ze blijft vasthouden aan de uitbrei ding van de joodse nederzettin gen op Palestijns gebied. De re gering van premier Netanyahu het weten dat Israël en de VS over dit thema 'van mening ver schillen', maar dat de joodse staat nauw wil blijven samen werken met de Amerikanen. Een adviseur van de Israëlische premier Netanyahu heeft van morgen de mogelijkheid geop perd van een Palestijnse staat met beperkte soevereiniteit. Het is de eerste maal sinds de recht se regering in juni aan de macht kwam dat een hoge Israëlische functionaris de mogelijkheid van een Palestijnse staat niet uitsluit. Netanyahu sprak zich er tot dusver tegen uit. David Bar-lllan, adviseur poli tieke en mediazaken, zei in de Jerusalem Post dat „u het kunt noemen zoals u wilt, autonomie plus of staat min. wat Neta nyahu op het oog heeft is een beperkte soevereiniteit. Wat men een staat noemt of niet, dat is werkelijk niet belangrijk", aldus de adviseur. Bar-lllan onderstreepte dat de soevereiniteit van de Palestijnse nationale entiteit beperkt zal

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 7