Nutricia wil af van Chocomel en Nutroma PTT Telecom: bellen via satelliet goedkoper Economie Beurs Smit Internationale verkoopt deel vloot VRIJDAG 20 DECEMBER 1996 ECONOMISCH KORT Friesland Dairy waarschijnlijke koper De OKE-BANAAN met het Max Havelaar-keurmerk heeft vier weken na de introductie een marktaandeel van tien procent. Gerekend was op een markt aandeel van zeven tot acht pro cent in enkele weken. Het Max Havelaar-keurmerk garandeert een goede beloning voor de kweker, waardoor sociale zeker heid mogelijk wordt en een milieuvriendelijke teelt. De Porceleyne fles heeft de pe riode van saneringen langza merhand achter zich. In 1991 kwam de fabrikant van het be roemde DELFTS BLAUW in de rode cijfers terecht. Het bedrijf denkt 1996 te kunnen afsluiten met een positief resultaat in de orde van grootte van drie ton op een omzet van ongeveer acht miljoen gulden. De Duitse Philips-dochter GRUNDIG stopt in 1998 met de vervaardiging van tv-toestellen in Duitsland omdat de loonkos ten te hoog zijn. De productie wordt verplaatst naar Weneri en Hongarije. Philips zuivert de verliezen van zijn Duitse doch ter dit jaar voor het laatst aan. Met ingang van 1997 staat Grundig financieel op eigen be nen. De partners in het Europese vliegtuigbouwconsortium AIR BUS INDUSTRIE hebben een compromis bereikt over een nieuwe structuur die het bedrijf slagvaardiger moet maken. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. Airbus, gevestigd in Toulouse, is nu nog een on doorzichtige bundeling van economische belangen (Aero spatiale, Dasa, British Aero space en het Spaanse Casa. De plannen om de structuur te wij zigen zijn dringender geworden nu Boeing een samengaan met McDonnell Douglas heeft aan- Bijenkorf geeft 2,75 procent meer loon in eerste CAO 19! amsterdam anp Nutricia overweegt zijn consumentenproducten als Cho comel en Nutroma van de hand doen. Friesland Dairy wordt zeer waarschijnlijk de koper. Ook wil Nutricia zijn zuivelactiviteiten in Duitsland en Oost-Europa aan Fries land Dairy afstaan. Friesland Dairy zou op zijn beurt zijn babyvoeding en klinische producten aan Nutricia toe schuiven. zoetermeer anpking. De concerns willen zich beide op hun kernactiviteiten Beide partijen, die enkele we- richten, aldus H.J. Dekker, se- ken geleden formeel gesprekken cretaris van de hoofddirectie zijn begonnen, onderzoeken de van Nutricia en directiewoord- mogelijkheid van samenwer- voerder P den Oudsten van Friesland Dairy. Nutricia wil vooral excelleren in babyvoe ding en klinische producten. Friesland Dairy is specialist in zuivelproductie en daarvan af geleide consumentenproduc ten. Het bedrijf uit Leeuwarden is onderdeel van de coöperatie Friesland Frico Domo. met meer dan 5000 leden. Zou Nutrica zijn consumen tenproducten in Nederland en België afstoten dan gaat het om Chocomel, Nutroma, Fristi en Extran en over de grens om Ce- cemel en Fristi. Friesland Dairy heeft in België al een grootver- bruikbedrijf Food Service België (vooral bakkerijgrondstoffen). Voor zijn consumentenproduc ten voert het zuivelconcern merken als Choq en Friesche Vlag. De kans is groot dat Nutricia ook zijn zuivelproducten in Duitsland, Tsjechië, Polen en Hongarije aan Friesland Dairy zal overdragen. Koninklijke Bijenkorf Beheer mag zich erop beroemen de eerste CAO voor het nieuwe jaar te hebben afgesloten. De vak bonden zijn met de directie overeengekomen dat er een loonsverhoging komt van 2,75 procent in de nieuwe eenjarige CAO. De arbeidsovereenkomst gaat in op 1 februari. Na drie dagen onderhandelen zijn de vakbonden en de direc tie van KBB dit de afgelopen nacht overeeengekomen. Vol gens de woordvoerder van de FNV Dienstenbond krijgen de werknemers 1,6 procent loons verhoging op 1 februari en 1,15 procent op 1 oktober. Del cao heeft betrekking op 25, werknemers. Het betreft on anderen werknemers van Bij korf, Hema en Praxis. KBB zal een miljoen i storten in een werkgele heidsfonds, dat voord i voor de financiering van nit arbeidsplaatsen voor nen en gedeeltelijk arbeids geschikten. Het detailhani concern zal meer g; aan scholing van de wed mers. Bovendien zijn maata len afgesproken om moge vermindering van inkomsie: gevolg van de nieuwe Ni staandenwet te voorkomen. den haag gpd PTT Telecom rekent erop dat telefoneren per satelliet toe is aan een doorbraak naar een massamarkt. Relatief dan, want met enkele tienduizenden abonnees staat satelliet-telefo- nie niet in verhouding tot bij voorbeeld de mobiele gsm (zak telefoons). Maar met een omzet van 350 miljoen gulden over het afgelopen jaar en een bruto winst van meer dan twaalf pro cent is KPN-dochter 'Stationl2' - het oude Scheveningen Radio plus een aantal schotel- en zen derparken - bezig zich een weg uit de anonimiteit te banen. De doorbraak van de zaktele foon als massamedium heeft de telecomindustrie hongerig ge maakt naar andere winstgeven de vormen van mobiele com municatie. De satelliet-telefoon is lang een alleenrecht gebleven voor soldaten, zeelui en diplo matieke delegaties. Maar de voortschrijdende techniek, de groeiende afhankelijkheid van de telefoon in het algemeen en de lancering van steeds meer communicatiesatellieten, maakt de satelliettelefoon voor meer mensen interessant. PTT Tele com vindt de tijd rijp om de markt op te gaan met nieuwe diensten via de Inmarsat-satel- lieten. Drie jaar geleden woog een satelliet-telefoon nog tus sen de 12 en 18 kilo. Nu is er een van 2,5 kilo. De prijs van het apparaat en het telefoneren er mee daalde ook. Kostte het toestel drie jaar geleden nog mi nimaal 25.000 gulden, nu moet er nog maar 5000 voor worden neergeteld. Een telefoontje via de satelliet, die jaar geleden nog 20 gulden per minuut, kost nu rond de vijf gulden. En het wordt nog goedkoper, denkt Hank van der Put, direc teur van Station 12, de dochter onderneming waarmee de Ko ninklijke PTT Nederland zich op de satelliet heeft gestort. Vijf gulden per minuut is misschien nog duur voor particulieren, maar voor zakenlui, weten schappers, journalisten en in ternationale hulpverleners zoals Artsen zonder Grenzen en Me- misa geldt dat veel minder. De laatste gebruikt de satellietdien sten van PTT Telecom al inten sief in Afrika. De PTT wil het aantal In- marsat-gebruikers in drie jaar opschroeven van 11.000 tot 30.000. Inmarsat is het belang rijkste satellietsysteem voor rechtstreekse telecommunicatie van abonnee tot abonnee. De verbinding naar de hoog buiten de dampkring staande kunst manen gaat via (een van de) elf schotel-antennes in een wei land bij het Friese Burum. De schotels pikken de signalen uit de ruimte heel duidelijk op, zonder storing door flats en an dere hoge gebouwen. Tot Sta tion 12 horen ook het zender park in Kootwijk en Schevenin gen Radio. Aan Amerikaan Seacor :,i: rotterdam anp HéT KERSTKADO VOOR DEZE TIJD: EC rider®, 721 p, commentaar over 2000 NL-wcbsites. ISBN90-75736-029 39,95 in de boekhandel Gratis updates en www.ecrider.nl. Dè COMPLETE NEDERLANDSE INTERNET CATALOGUS Het Rotterdamse offshore-be drijf Smit Internationale heeft het contract met het bevoorra dingsbedrijf Seacor getekend voor de verkoop van 24 sche pen, en 21 waarvan het gedeel telijk eigenaar was. Met de ver koop aan Seacor is een bedrag van circa 186 miljoen dollar (ongeveer 325 miljoen gulden) gemoeid. Dat heeft een woord voerder van Smit Internationale ;ad V< bekendgemaakt. Smit en Seacor bereikten 14 oktober overeenstem over de transactie, die gis werd afgerond. Tot de vei behoort het Smit-belang m joint-ventures die aan de voorradingsvaart zijn vert den. Ondermeer geldt dat i jjxe het 50 procents-aandeel inS ere plylink, een bedrijf dat logi jch; ke diensten aan de olie- enj liet industrie levert. BINNENLANDSEAANDELEN MEEST ACTIEVE FONDSEN OPTIEBEURS 31,10 31.00e 43,10 43,10 6.62 6.61e 103.10e 106,00 27.20e 27.20e 95.00 e 96.00 43.20 42.00A 75.00A - 30.30A 30.3QA gamma holding gelderse papier 5.10 i 5,20 82,30 84.00 f 92.60 93.00 87.00A 87.00A 86,00 86.00A 37,50e 37.60 58,80 59.40 83,50 83,80 f 99,00 100,00 241,00 244,00 62.00 61,30 33,50 34,00 e 242,60 245,OOA 21,60 22,00 1,34 A 1.34A grontmi] g-oothandelsgeb nedschroef hold neways electr nkf holding 66.00 66.20 opgcert 50 137,00 47.00 60A 122,00 20 22.30 70 60.40 60 f 23.60 e 49.00 76,20 f 29.90 50A 72 50A 50 17.40 28,30 16,50e 120,50 34,10 28,30 e 16,50 A 121,70 34.50e 15,40 A 15,50 15.20e 16,50 3000.00A 3000.00A 1900.00A 1950.00A 1945.00 1990,00 f 47,90e 48.40 82.00 e 82.90 96.50 97.00 95,00A 95,00 e 241,50 241.50 24.20 24.701 helvoet holding koppelpocrt krasnapolsky landrèiglind Icicomputefgr 41,20 42.00 37.50A 37.50A 39600 395,00 57.90 15.20 e 33,10 toolex alpha tulip computer 136.00e 21.50A 140,OOA 4,301 74,30 72,50 00A 75,00 40 125,20 91,00 00A 23 00A 67,30 66,00 156,00 90,30 66,50 3,60 3,75 39,40 53,OOA 23,80 58,00 e 30,90 23,80 58,00 30,40 173,00a 172,00a 11,80 A 11,80 57,00 e 57,00 139,00 139,00b 50.80A 52,00 20,60 20,60 70,70 71,50 35,70 36,50 f 285.00A 289.00A 17500.00A 17500,00A 129,50A 132,00 2475.00 2500,00 32400.00A32800.00A 34500.00 35000.00A 84.50 85,50 38,00A 38,00 35,50 38,00 a 17,70e 92,00 48.50A 48,50A 286 50 294.70 63,70 63.70 OOA 106.00A OOA 1070,00A 60A 4350A 159.00 21,20 155,50 50A 48.50A 70,20 a akzo nobel dordtsche p. fortis amev eert. getromes gistbroc.c. hagemeyer heineken hunter dgl ing groep eert kon.hoogovensc nedlloyd nutricia vb c. océ vd gr pakhoed eert. philips polygram randstad holding unileverc. hj 114,00 98,90 109,80 237,50 37,80 99,20 314.40 181,40 30,40 59.10 46.80 58.50 142,00 402,00 133,00 60,90 73,30 64,30 48,50 296,00 68,50 47,50 266,50 197,80 54,40 70,90 106,20 147,90 59,70 299,00 77,00 76,10 35,70 233,00 25/11/96 05/12/96 15/11/96 10/12/96 04/03/96 06/11/96 26/11/96 07/05/96 05/12/96 03/12/96 16/12/96 28/06/96 07/11/96 06/06/96 07/10/96 03/12/96 10/12/96 29/05/96 23/02/96 03/12/96 19/03/96 27/11/96 02/12/96 16/10/96 23/10/96 03/12/96 18/04/96 09/10/96 21/11/96 26/11/96 19/12/96 20/11/96 29/11/96 05/12/96 69,30 66,10 62,70 176,00 25,30 67,70 234,00 120,50 20,30 41.00 18,18 46.90 80,30 275,00 70,50 41,32 49,10 39,70 34.00 216,00 57,10 28,60 127,10 95,60 38,20 45,50 75,50 66,50 37,70 216,20 45,50 45,10 21,75 147,10 vk 09/02/96 108,90 19/12/95 96,00 19/12/95 107,30 31/01/96 232,10 06/09/96 31,50 19/12/95 90,60 19/01/96 310,00 19/12/95 167,00 19/12/95 28,10 12/02/96 57.80 22/12/95 45.50 19/12/95 51,60 19/12/95 138.50 19/12/95 302,10 21/12/95 117,00 09/02/96 59.80 19/12/95 72,40 20/11/96 47,60 06/12/96 35,20 19/12/95 293,60 24/07/96 64,70 29/01/96 46,00 19/12/95 263,50 21/12/95 183,50 01/02/96 52,40 25/07/96 69,90 07/11/96 85,70 20/12/95 128,00 22/12/95 59,10 11/03/96 291,40 19/12/95 76,50 09/04/96 71,00 19/12/95 34,60 19/12/95 223.80 op 110,00 97,20 108,50 234,40 31,90 94,90 310,10 168,00 28,70 58,00 45,50 52,00 139,50 304.00 117,50 60,30 72,50 48,10 36,00 297,50 65,10 46,50 265,90 185,50 53,00 70,10 87,00 129,00 59,40 295,40 77,50 71,30 35,00 225,90 ho 111,50 97,60 109,20 236,00 32,00 96,50 313,50 168,50 28,80 58,40 46,10 52,00 139,90 304,80 117,80 60,80 73,40 48,10 36,30 298,80 65,30 46,80 269,00 185,50 53,00 70,40 87,20 129,50 59,70 296,20 77,90 71,70 35,20 226,00 28,40 58,00 45,70 51,70 28,30 57,70 45,50 51.60 72,50 47,50 35,30 294,80 295,60 77,00 77,90 71,20 71,40 34,50 34,50 224,50 225.20 4,90 f 4.90 f 760.00A 760.00A 163,40 163,50 149,50 149,00 185,00A 140,00A 34,40 34,80 f 35,50 35,80 VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers e gedaan en bieden hj hoogste koers in 12 mnd. f gedaan en laten l) laagste koers in 12 mnd. g bieden en ex dividend vk vorige koers (slotkoers) h laten en ex dividend Ik laatste koers k gedaan en laten ex dividend A advieskoers 1 gedaan en bieden ex dividend a ho hoogste koers b bieden la laagste koers stopkoers d ex dividend sk2 slotkoers 2 beursdagen terug NOTERINGEN BIJGEWERKT TOT 11.00 UUR OVERIGEOBLIGATIES :c 105,00 52 >c 110,00 419 in 80,00 50 in 100,00 85 in 105,00 60 in 110.00 183 in 115.00 874 110.00 134 115.00 39 120.00 955 105.00 75 115.00 125 jul 120.00 95 000 85.00 56 001 100,00 251 jan 100.00 100 ian 110,00 35 ian 115,00 30 apr 100,00 140 apr 105,00 100 apr 110,00 40 oOl 100,00 38 jan 95.00 128 ian 100,00 50 apr 105,00 43 o98 75,00 125 098 95,00 35 099 105,00 32 dec 220,00 48 dec 225,00 58 dec 230,00 69 dec 235,00 191 jan 230,00 53 |an 185,00 35 ian 190.00 130 ian 195,00 85 ian 220,00 40 jan 225,00 46 ian 230,00 45 mei 35.00 45 ian 30,00 32 feb 50,00 50 leb 90.00 203 feb 95.00 65 feb 100,00 92 mei 90 00 32 mei 95.00 70 feb 95,00 81 dec 170.00 45 dec 175.00 343 jan 180,00 50 apr 175,00 60 jan 26.00 60 apr 29!00 84 apr 30,00 38 098 20,00 64 099 30.00 37 dec 600,00 141 dec 610,00 176 BUITENLANDSEAANDELEN 68.20A 67.30A 48.50A 48.80A 53.00A 53.50A 52.50A - 50.00A 24,OOA 24.50A 17.10A 17.10A 11,20b 62.5QA 62.50Z 10.30A 102.00A 53.60A 68,70 49.00A 46,60A 275.00b 66.10A 159,00 19.60A 11.30 A 45.60A 39 60A 21.50e 44.80A 1450,OOA 450,00 81.20A 300,OOA 300,OOA 121,80A 96.70A 950,00 1000,00b 375,00 f 45,00A 22,OOA 6,00A 28.80A 0 75A 112,20 A 42.80A 40 00A 10.30A 103,00A 54.30A 6900A 49.50A 47.60A 67.90A 158.60 19.60A 11.30 A 46.00A 39.90A 22.00A 45.40A 375,OOA 45.50A 22.60A 6,00A 114,30 43.50A 41.00 A ricchcomp yen sanyo elec yen OOA 37.50A S)A 49.00A 50A 102.00 6.C0A sec cap us realty Suzuki motor yen tandycorp STAATSLENINGEN nl 101/280-00 nl 101/487-97 r,l 91/4 90-00 nl 990111-00 nl 990111-00 rl 990IV-00 nl 9911-11-01 nl 83/490-00 rl 83/4 901KX) nl 83/4 911-11 nl 83/4 92-07 nl 81/2 89-99 nl 81/2 91-01 nl 81/2 911-11 nl 81/4 90-00 m 81/4 921-02 nl 81/4 9211-02 m 81/4 92-071-H nl 81/4 92-071-11 nl 73/4 90-00 n: 73/4 95-05 nl 71/2 891-99 nl 71/28911-99 nl 71/2 93-23 nl 71/295-10 n 71/489 99 111,70 103,30 117.05 114,82 115,05 115,85 116,30 113,85 114.20 116,75 121,75 107,70 114,75 119,50 -111,85 115,10 115,55 118,15 118,55 110,26 113,77 108,55 109,55 112,30 112.90 108,15 nl 71/4 94-04 nl 7 891II 99 nl 7 89IM 99 nl 7 89IV-99 nl 7 93-03 nl 7 95-05 nl 63/4 78-98 nl 63/4 88-98 nl 63/489-99 nl 63/4 95-05 nf 61/2 88-98 nl 61/2 89-99 nl 61/2 93-03 nl 63/887 97 nl 61/4 87-97 nl 61/4 87-02 nl 61/4 88-98 nl 61/4 9311-98 nl 6 96-06 nl 53/4 94p04 nl 53 '4 96p02 nlgrt>31/2d m belc»t 31/4h nl belcr131/4v nlbeicrt31/4d nlgrb3d nlgrb21/2d 107,30 107,65 109.45 108,60 103,00 105.45 106,30 101,85 103,35 60.00 107,30 107,65 109,65 108,75 103,00 105,50 106,30 102,00 103,55 60.00 99,00 99.00 aab 143/4 95 zar aab 91/2 90-05 aab 75/8 95-00 aab 61/4 94 aab 9 90-97 aab 81/2 90-00 aab 8 94-04a aab bb 71/2 94 aab bb 71/4 94 aao 7 89-04 aab 7 94-02 aab bb 7 95-05 aab aus 7 93aS aab bb 7 93-03 aab 63/4 87-07 aab 61/2 96-01S aab 61/2 bbr 93 aab bb 61/2 95 aab 61/4 bbr87 aab 61/4 96-06 aab 61/8 94-07 aab 53/493-98 aab 41/2 94-97 aab 31/4 95-00 aab 3 96-00 aab p.b. 81/2 94 aegon 81/4 92-04a aegon895 p.c. aegon 77/8 95 p.c. aegon 75/8 96 p c aegon 43/4 94-04a aegon 0 90-00 ahold 75/8 93-00 akzo robel 7 95 akzo nobel 53'4 96 as dev Dnk 83/8 92 bacoB63'895 baden-w. 53-896 bayr hyp 6 95 bayr hyp 53/8 96 bayr hyp 53896 bng 71.-2 94 00 bng 71/4 95-10 bng 7 93-03 bng 61/2 86-11 bng61/8 96-06 bng 51/2 951-11-99 bng 51'4 94-98 bng 51'496-01 dm bng 5 96-00 bng 41/4 96 dm bng 3 96-01 bng-0 90-02 bng 091-03 bng 093-05 cades 63/8 96 04 cr.loc.fr. 53/496 comm ov 53/8 96 csfbf 71/2931+11, defna tin 6 96-02 deuts fin 71/896 deuts fm 6 94 deuts fin 53/4 96 dres.bnk 71/495 dres.bnk 63/4 96 dresfm 55/896 dresfm 51/295 dresf.n 51/4 96 dresfm. 51/4 96 dsl fm. 51/4 96 109,05 100,30 101,59* 105,70 100,78 100,05 100,10 103.10 194,00 81.00 A 107,50 114,60 A 104,80 102.20 104,65 A 100,70 103.60 102,00 109,00 100 30 101.59 dsm 61/4 96-06 eiC 71/889-99 eib 6 96-06 eib 5 94 99 en beh n 83/491 fort f 75/8 92 gen.bnk5 96 ger. el cap? 95 helaba61/895 -eiata €1 -8 95 heiafca 57/8 96 iadb 87/891-98 ladb 65/8 93-03 iadb55/3 93-00 ibrd 61/4 88 ing bnk 91/8 92 ing bnk 9 90-00 105,80 100,78* 100,20 100,20 103,10* 99,90 A 97 15 A 96,60 113,70A 105.00 A 102.00 104,65 A 100,85 103,30 102,00 ing bnk 7 89 99 ingbnk61496 06 ing bnk 61/4 9611 ing bnk bb 53/4 95 mg bnk bb 51/2 94 ing bnk sp 43/4 94 mgemasia 196 inggrcep 1091 ing verz 71/2 95 ing verz 61/4 95 kfwmt.f 596 73,50 69,60 63,70 104,10A 101,65A 102,00 A 108,30 103,60 A 103,40 104,10 A 101,75 102,15 nib 53/4 93-99 nib 51/4 94-00 n.bo 83/4 91-06 mbo 73/4 92-02 nkf hold 1287 nwb 758 95-01 rmb596-00 océ 638 96-06 phil 81/4 95p05 ptt 73/4 90 rabo 7 87-97 rabo 61/2 88-38 rabo 63/8 94-09 rabo 61/4 931-11 rabo 61/4 96-99$ rabo 618 93-01 rabo 618 96-06 rabo bbr 6 95-03 rabo 57/8 94-02 rabo 53/4 96-01 rabo 51/2 95-00 rabo 53/8 96-01 rabo 41/4 96-06 shvh 7,9 73-13 shv 93/8 901-11 snsgr 73/4 95-02 snsgr 63/4 95-04 unil 9 90-00 unil 51/8 96 DM Venezuela 9 96 vsbgr 63/4 93-98 wolt.kluw 57/8 96 wuh51/294 99 zwe 71/2 95-02 zwe 53/4 94-04 zwe 53 8 95-01 4.06 107,70 A 589 100,79 3,78 102,45 3 75 108 90 A 5,50 110,60 A 4,55 10165 3.41 104,00 A - 105.65 A 4.90 105.20 5.63 101,40 A 3.64 107,95 A 5.54 105,65 A 4.63 103,70 3.65 104.70 A 5,34 116,35 4 42 113,68 5.42 11510 4,19 106,45A 619 100.25 6.19 100,25 4,57 103,75 A 5,67 99,00 A - 116,00 A 1,72 97,00 A 5,04 118,55 A 4,40 109,10 A 6,00 101,50 4.20 103,00 - 104,25 4.81 106,00 A 6,26 109.40 - 105,80 4 18 107.40 A 4.11 104.30 4,38 102,35 6.45 116,60 A 5.35.- 111.50 A - 102.00 A 4,86 110,45 A 4.23 102,05 A 6,42 99,60 5.52 111,00A - 100,14 A - 102,60 3.91 104.15 619 101.35 3,60 103.95 6.16 101.00 4,83 105,40 A 5,93 101,25 5,36 104,50 A 5.70 104,30 A 4,60 104,50 - 104,00 4.71 102,80 2.89 110,70 - 116,90 4.90 113,50 - 110,80 A 5,96 104,70 A 4,54 114,15A 4,75 101,55 A 9,00 100,00 A 3,50 103.60 A 5.82 100.20 A 3.88 103,30 A - 110 30 A 5.66 100.50 - 4.80 102,30 A 99.10 107,60 100,75 A 102,45 A 108,90 110,60 101.65 A 104,00 A 105.65 A 105,10 101 40 A 108,00 105.65 A 103,55 104,65 A 116.35 113,65 115,05 A 106,35 100,40 A 100,40 A 103,70 99,00 115,95 97,00 118,40 109,00 101,70A 102,90 104,70 106,50 109,20 105,70 107,20 104.50 102,50* 116,40 111.80 A 102,00 110,20 102.15 99.65 110,60 A 100.12* 102,70 104,40 101,55 A 103,95 100,25 105,40 101.30 A 103,65 104,20 104,45 103.95 102,75 A 110,70 117,00 - 113,90A 110,55 104,80 114,15 100,00 A 103.57 100,30 103.20 110,25 A 100,50 A 102.25 A 635^00 640,00 i 615!00 l 630]00 i 635.00 645 00 r 630^00 I 630.00 625.00 19,30b 17,00 14,60 dec 635,00 jan 615,00 ian 620,00 apr 570!ö0 apr 600.00 apr 630.00 tan 50.00 jan 56,00 dec 370,00 ian 310,00 ian 290,00 ian 65.00 ian 70,00 apr 75!oO jul 70,00 jul 75,00 ian 70,00 dec 57^50 dec 60.00 jan 48,00 jan 58,00 jan 60,00 jan 62,50 apr 62,50 apr 65,00 jul 60,00 oOO 38,00 000 48,00 001 60,00 oOl 60,00 oOO 48,00 dec 40,00 59 9,10 110 14,70 30 8,50 100 8,00 a 8 212 2,50 30 0,60 a 85 3,50 a 65 2,30 113 7.60 151 3 90 140 1.60 97 3,70 77 6,90 40 0,70 0 59 10,50 i: 161 8,70 8 jan 50,00 jan 37,50 |ul 35,00 jul 40,00 ian 62.50 apr 65.00 098 55 00 ian 40,00 ian 50.00 lul 50,00 n98 110.00 nov 115,00 feb 250,00 feb 260,00 feb 270,00 dec 270,00 dec 285,00 dec 290,00 dec 295,00 dec 300.00 ian 270,00 jan 29o|oO ian -300,00 ian 310,00 apr 290,00 oOO 200,00 jan 280,00 dec bSioO dec 67,50 dec 70 00 ian 67.50 ian 70,00 ian 72,50 apr 55,00 apr 67,50 lul 65.00 Jul 70,00 12,50 56 5,50 a 15,00 92 2,80 17.50 146 0.60 65 0.40 55 2 80 122 1.50 a 32 2,80 42 3,00 96 11,30 79 6,20 a 102 0,60 a 100 2.60 b 50 4.00 a 450 7.70 a 72 19,00 125 12.90 31 7,70 50 22,60 b 43 8,30 a 110 3.50 413 0,70 681 0,10 45 24,00 164 9,70 12 73 2,00 1.40 48 1.00 100 16.00 a 110 5.60 50 8.60 a 8 098 55,00 oOO 55,00 dec 70,00 jan 55,00 apr 55,00 teb 85,00 feb 90,00 teb 85,00 dec 950,00 dec 980,00 dec 990.00 dec 1000,00 dec 1010.00 lanlOOO.OO dec 1010.00 janlOlO.OO dec 290,00 dec 300,00 jan 300,00 ian 270.0i 33 3,50 65 1,50 32 4,00 52 46.50b 158 3,20 V 137 0,90 72 18,00b 1 52 13.50 a DM 35 26,00 a I m 100 o!90a EDELMETALEN Goud onbewerkt 20 450-21.050 vorige 20.350-20.950 bewerkt 22.650 vorige 22.500 CONTANT VREEMD GEL [ho amerikaansedlr australischedlr belgische frk (100) Canadese dlr deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond finse mark (100) franse trank (100) grieksedr. (100) hongkong dlr 100) lerse pond Israel shekel ital lira(10.000) lapanse yen (10.000) noorse kroon (100) oost schill. (100) Portugese esc (100) spaanse pes (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand zweedse kr. (100) Zwitserse frk (100) 0,60 19,75 i T- 2,72 0^48 hkt 10,40 149,50 25,40 15,67 0,98 1,25 BELEGGINGSFONDSEN bever holding biogrond belegg capa city realty colon.growth sh Columbia secur. delta lloyd dlr delta lloydinv. 131,00 135,90 97.20 113,20 117,60 76,20 120,00 f 190,90 197,50A 200 232,00 163,00 66,30 72.40A 64.60A 60,30 4,90 58.00A 64,00 293,70 655,00 108.20A 110 25,80 58,00 58 111.00 112 121,40 121 72.80 72 94.40A 144.50A 146 125,80 122.30A 122 135,40A 135 106,80A 107 88.70A 20.50A 15,00 1.25 f 25,OOA 125,80b 129 62.50A 53,20 93,90 71,60 35.80 5040A 135,90 179,80 e 10,00b 10.00b 19,00a eur growth fund euro spam f europ dev.cap crp tar east sel f. finlestopr.gr f generale bnk aandf generale bnk Icq grl. generale bnk obi.df gim global envi holl.oblig.fonds holl selectie I. holland eur tund holland fund hooge huys hypf mdon cap fund i mg bnk dutch fnd ingbnkgeidmfds mg bnk glob fund mgbnkguidemtonds mg bnkrmddutcht. mgbnkob'igfds mg bnkrentegr.f mgbnkspaardf msmger global sel insinger rentselect intereff iap warr. intereff rentegr. intereffrente gr II intereftekt 500 jade fonds japan convertible japan tundcen. latin am.eq.tund leveraged cap meespobl gr I meespoffsh f 48.10A 48.80A 114.80A 106,90 109,80A 138,80A 26,50 59,80 138,50 121,00 126,50 87,30 136,00 130,60 11.30A 94.90 63,70 76.20 54,60 00 19,80 30 b 36,40 150 30 100.63 48.50 328.80A 72.00A 68.60A 78.10A 00A 537,OOA 13,00 27.50A OOA 105,00A 12.70A ohraaand f ohraobl.groeif. ohraonrgoedf ohra totaal fonds orange fund orange midcap I. pays-basprop.t. pays-basprop I wb postb beieggf postb nederlandf postb.obligatief postbank aandelenf rente plus fund rgdivirentef rgemer.mark f rgeuropetund rg hollands bezit rg nettorente f rgobl.mixfund rg pacific fund small comp. neth.f snsnederl. aandf. snsobl dividend).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 6