Borst zwicht: vergoeding kunstgebit Koga Miyata heeft de wind mee Binnenland kerkstraf voor handel ii illegaal vuurwerk In broodje hamburger zit vaak varkensvlees Bacterie legt in Hardenberg ziekenhuis plat Groot Dictee is volgens vereniging belachelijk Ere zij God' heeft fascistische trekjes Betalen voor overgrootvader gaat velen te ver Beleef kerst eens werelds op Schiphol Plaza. heerenveen Het gaat goed met de dure fietsen. De verkoop van tweewielers die meer dan 2.000 gulden kosten, is dit jaar met 16 procent gestegen. Een van de fabrikanten die daarvan profiteren is Koga Miyata, fabrikant bij uitstek van deze duurdere fietsen. Het merk verkoopt zo goed, dat het personeel de komende maanden 45 uur per week gaat werken in plaats van 40 uur. De bonden hebben daarmee ingestemd, op voorwaarde dat de overuren in de zomer worden gecompenseerd. foto anp JIJDAG 20 DECEMBER 1996 Vlr, lelstraf voor Ajax-fan hecht Een 23-jarige Ajax-fan uit Almelo die voorafgaand aan ^wedstrijd FC Utrecht-Ajax een agente een gebroken neus en en hersenschudding sloeg, is veroordeeld tot tien maanden cel- uaf, waarvan drie voorwaardelijk. Aan de agente moet hij 700 ulden schadevergoeding betalen. Dat heeft de Utrechtse recht- ank gisteren bepaald. De Almeloër moet zich na zijn straf zes jaanden lang melden bij de politie in zijn woonplaats op de da- en dat Ajax een wedstrijd speelt. Hij mag niet binnen een straal an een kilometer van het stadion komen waar Ajax voetbalt. )ure whisky knap slecht. lusTRiCHTGoedkope whisky onder de kerstboom? Dat is mooi. fant hoe duurder de whisky, des te meer kankerverwekkende hemicaliën erin zitten. Dat blijkt uit onderzoek van de universi- ©van Maastricht. De dure Schotse malts zijn het kwalijkst. Dat omt door de rokerige turf die de destillateurs gebruiken om de ©aak te verzachten. Amerikaanse bourbons, Ierse whiskies en j Hl le Schotse blends, die alle zonder turf worden gemaakt, bevat- ©veel minder schadelijke chemische stoffen. De onderzoeks- esultaten zijn vandaag gepubliceerd in het medisch tijdschrift Üi e Lancet. Bossen worden niet beter <fi haag De vitaliteit van het Nederlandse bos is het afgelopen aamiet verbeterd. Anderzijds is de levensvatbaarheid ook niet loemenswaardig verslechterd. Uit gegevens van het ministerie an landbouw blijkt dat het met de eik minder florissant gaat, terwijl de situatie voor de grove den beter is geworden. De vitali- eitvan boomsoorten als Corsicaanse den, beuk of fijnspar bleef iin of meer gelijk. Brokx stort zich op onderwijs recht Gerrit Brokx is gisteren benoemd tot voorzitter van de ifERaad, de vereniging van scholen voor beroepsonderwijs en olwasseneneducatie. Hij vervult nog niet meteen daadwerkelijk fi 'u jeze functie. Brokx (63) zal in de eerste helft van volgend jaar af- scheid nemen als burgemeester van Tilburg. Tot dat moment »eemt F. Remmers het voorzitterschap waar. 1.30b Zwolse trekkertrek zeer ongezond .le Bezoekers van trekkertrek-wedstrijden in de Zwolse IJs- elhallen lopen gezondheidsrisico's. De concentraties koolmo- 0x7de die vrijkomen bij het trekkersgeweld overschrijden vol gens de regionale GGD alle grenswaarden. Voor mensen met art- en vaatziekten en zwangere vrouwen zijn de risico's zo root dat hen sterk wordt afgeraden te gaan kijken naar het jaar- jkse evenement, dat op 11 januari 1997 weer wordt gehouden, eveel te hoge concentraties giftig koolmonoxyde, veroorzaakt 'oor de uitlaatgassen van de trekkers, zijn aangetoond met me ngen die de GGD deed tijdens het vorige evenement. 'elderse vuurwerkzaak voor rechter »anpbaar ministerie ziet twee mede werkers van de marine als rn handelaren in illegaal hoofdverdachten. Het tweetal urwerk zijn gisteren veroor- heeft geprobeerd via collega's eld tot dienstverlening vari- en andere relaties een distribu te! van dertig tot zestig uur. tienetwerk op de zetten voor il- ider de veroordeelden in deze legaal vuurwerk, geheten Helderse vuurwerk- De rechtbank in Alkmaar ver- ak zijn vijf medewerkers van oordeelde de hoofdverdachten Koninklijke Marine in Den in juni al tot 210 uur dienstver der. De zaak tegen twee ver- lening èn vijf maanden voor- chten is aangehouden. waardelijk. Het openbaar mi- De eisen van de Alkmaarse nisterie vond deze straffen te Scier van justitie lagen veel licht en ging in hoger beroep, iger dan de uiteindelijke von- Het gerechtshof in Amsterdam ssen. De officier overweegt* heeft dit beroep nog in behan- arom hoger beroep. De zaak deling. speciaal deze week voor de Voor de politierechter ver- toer gebracht om andere schenen gisteren ook zeven indelaren in illegaal vuurwerk minderjarigen wegens illegale le schrikken. handel in strijkers. Deze zaak Het ging bij de illegale handel staat los van de Helderse vuur- 11 zwaar vuurwerk, zoals mor- werkzaak. Vijf jongeren kregen sten en zelfgemaakte 'Nagasa- taakstraffen, variërend van 36 bommen' die volgens des- tot 80 uur dienstverlening. Twee en de kracht hebben van verdachten hoorden schuldig strijkers. Het vuurwerk zonder straf uitspreken. De po- ïd in heel Nederland ver- litierechter legde een vader40 uur dienstverlening op omdat De zaak kreeg vorig jaar lan- hij zijn zoon had geholpen met bjke bekendheid. Het open- de illegale handel. De landelijke campagne Voor kom Nekletsel heeft in 1996 vele tienduizenden automobilisten ertoe aangespoord de hoofd steunen in hun auto op de juis te hoogte af te stellen. In 1995 hadden vier op de tien bestuur ders de hoofdsteun goed afge steld, momenteel zijn dat er zes van de tien. Dat blijkt uit een onderzoek van de stichting Wetenschappe lijk Onderzoek Verkeersveilig heid (SWOV) naar de effecten van de voorlichtingscampagne. De SWOV is van plan een der gelijke campagne de komende jaren geregeld te herhalen. Daarbij wil de stichting berei ken dat de bestuurder ook zijn medepassagiers erop attandeert de hoofdsteun goed in te stel len. De stichting wil dat op zijn minst zeven van de tien be stuurders de hoofdsteun goed gebruiken. PvdA en D66 trekken motie in Wie een nieuw kunstgebit nodig heeft maar dit niet zelf kan betalen, kan vanaf 1 januari rekenen op een vergoe ding. Minister Borst (volksgezondheid) heeft dit gisteren besloten onder druk van de Tweede Kamer. De regeling die minister Borst na de jaarwisseling zal treffen, geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 1997. Het kabinet is het met de Tweede Kamer eens dat mensen die een nieuw kunstgebit nodig hebben, niet tussen wal en schip -mogen val len. Over ongeveer een maand zal een onderzoek uitwijzen hoe veel mensen precies in aanmer king komen voor een tegemoet koming in de kosten. Dan heeft Borst twee opties: blijkt een gro te groep mensen problemen te hebben met de financiering, dan keert het kunstgebit terug in het ziekenfonds. Gaat het om een beperkte groep, dan komt er voor deze mensen een spe ciale regeling. Sinds het kunstgebit in 1995 uit het ziekenfonds is geschrapt, blijken vooral veel ouderen met een laag inkomen geen nieuw kunstgebit te kunnen betalen. Zij hebben zich vanwege geld gebrek ook niet kunnen bijver zekeren. Aan de wens van de Kamer om op korte termijn iets voor deze mensen te doen, is Borst na maandenlang overleg nu tegemoetgekomen. Daarmee bereikte ze ook dat PvdA en D66 gisteren een motie tegen haar beleid introkken. Consumentenbond publiceert volgende maand resultaat van onderzoek Een broodje hamburger is doorgaans van behoorlijke kwaliteit. Maar mensen die geen varkensvlees mogen of willen eten, moeten oppassen. Dat blijkt uit een test waarvan het resultaat volgende maand wordt gepubliceerd in de Consumenten gids. De grote ketens serveren in de helft van de gevallen een hamburger van puur rundvlees, maar bij drie van de vier snack bars zit er ook meer of minder varkens vlees in. Daar komt bij dat de informatie over de ingrediënten volgens de Consu mentenbond veel te wensen over laat. „Volgens de verkopers waren 34 van de 50 ingekochte snacks echte beefburgers, ter wijl dat slechts in 20 gevallen waar was." Zelfs bedrijven die oprecht geloofden dat ze puur rundvlees serveerden, bleken er soms naast te zitten. Zo ontdekte de Consumentenbond een rundvleesburger die was vermengd met varkensbindmid del. De betreffende ondernemer heeft in middels zijn contract met de leverancier opgezegd. Behalve varkensvlees blijken hamburgers soms ook kippen- en paar- denvlees te bevatten. Los van de soms wat onduidelijke sa menstelling, blijkt het wel redelijk gesteld te zijn met de gemiddelde kwaliteit. Over het algemeen serveren de hamburgerke tens een behoorlijk smakelijke en niet te vette snack. Van de onderzochte ketens scoort alleen Het Station matig. Twee ke tens doen het redelijk, twee redelijk tot goed, vier goed en eentje zeer goed. Die zeer goede keten is Vork Fastfood (21 vestigingen in het midden van het land). Vork serveert volgens de Consu mentenbond het lekkerste broodje ham burger, zij het dat de prijs van 2,95 gulden niet echt laag is. Daarom komen de broodjes hamburger van Quick (1,95 gul den) uit de bus als beste ko<?p. Quick heeft drie filialen in Brabant. En de 138 filialen van McDonald's? Die doen het redelijk tot goed, meent de Con sumentenbond. De tegenvallende score is vooral te wijten aan het broodje, dat naar de smaak van de onderzoekers slecht is. De Consumentenbond bezocht naast de hamburgerketens ook 22 zelfstandige snackbars. Maar door de grote onderlinge verschillen valt daarover moeilijk in het al gemeen iets te zeggen. Doorgaans serve ren de snackbars grotere en daardoor iets duurdere porties, en verder zijn hun ham burgers minder vaak gemaakt van puur rundvlees. Bij de vet-test scoren de snack bars redelijk. hardenberg «gpd Een internist van ziekenhuis Röpcke-Zweers in Hardenberg (Overijssel) blijkt besmet te zijn met de MRSA-bacterie. De ziekenhuisdirectie hèeft daarom een totale patiëntenstop afgekon digd. Aanvankelijk gold die maatregel alleen voor de intensive care-afdeling. Bezoekers moeten zich houden aan hygiëne regels. Zo moeten ze hun handen wassen bij het verlaten van een zaal of afdeling. Het ziekenhuis onderzoekt welke patiënten in aanraking zijn geweest met de besmette internist. De specialist zelf mag pas weer komen werken als hij de bac terie kwijt is. De MRSA-bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) is ongevaarlijk voor ge zonde mensen. Bij zieken kan de bacterie echter infecties veroorzaken die zonder behandeling zelfs tot de dood kan leiden. De MRSA-bacterie is bestand tegen de gebruikelijke antibiotica en moet worden bestreden met een speciaal sa mengesteld middel. Kneuterige kerst favoriet bij jeugd amersfoort anp longeren vieren Kerstmis het liefst ouderwets kneuterig. Ver reweg de meeste jeugdigen vin den het kerstfeest allerminst saai of schijnheilig. Voor hen betekent het vooral gezelligheid en samenzijn met de familie. Dit blijkt uit een enquête die bureau Inter/View onder vijf honderd jongeren hield in op dracht van de jongerenkrant Primeur. Lekker eten en drin ken is voor 53 procent van de ondervraagden het belangrijk ste tijdverdrijf met kerst. Twee de staat familiebezoek (46 pro cent). Ruim 70 procent van de jon geren weet dat Kerstmis het feest van de geboorte van Jezus is. Ongeveer 17 procent weet dat niet of komt met antwoor den als 'iets met Vikingen', of 'vroeger was er een oude man die iedereen cadeautjes gaf. Bijna 3 procent verkeert in de veronderstelling dat met Kerst mis de dood en opstanding van Jezus worden herdacht. Automobilist ontdekt hoofdsteun door campagne leidschendam anp koeduk»anp Het Groot Dictee der Nederlandse Taal is belachelijk. Alles wat maar fout kan worden gespeld, is samengepropt in tien zinnen waarin ontwikkelde mensen toch nog ge middeld 27 fouten maken. Zo moet het niet langer. Dat zegt de Vereniging voor Weten schappelijke Spelling in een brief aan de Tweede Kamer. Afgelopen dinsdag werd het Groot Dictee op televisie uitgezonden. Ge middeld maakten de deelnemende promi nenten meer fouten dan ooit: 27. Het parlement heeft verzuimd gebruik te maken van zijn bevoegdheden krachtens de Spellingswet 1947 om zelf regels te stellen, meent de vereniging. In plaats daarvan hebben de volksvertegenwoordigers de re cente spellingherziening overgelaten aan deskundigen, met als gevolg de tussen-n die geen verbetering maar slechts een ver andering inhoudt. En dat, betoogt secretaris Van der Weijden, terwijl het boekje Goet Ge- spelt nog wel aan het parlement was gezon den. De vereniging bestaat 33 jaar. Doelstel ling is invoering van een tweede, sterk ver eenvoudigde spelling naast de bestaande. Die nieuwe spelling sluit zoveel mogelijk aan op wat je hoort. Goef dus in plaats van goed. Maar wel weer goede, want in dat woord is duidelijk een d te horen. Op ver zoek spelt voorzitter Bart Slooten een van de grootste problemen uit het Groot Dictee van dit jaar op geheel eigen wijze: sisters- jenserklooster. De onderwijzer uit het Noord-Hollandse Koedijk benadrukt dat het hem er niet om gaat volwassenen die al jaren met de be staande spelling werken daarvan te bero ven. De spellingen kunnen naast elkaar be staan en zijn dan allebei goed (goet). Op school, zo stelt hij zich voor, worden de leerlingen gewoon onderwezen in de offi ciële spelling. ^-hoogkerk gpd 'rijzinnig theologe Foekje Dijk hekelt kersthit: huis kan, waar mijn ongelovige echtvrien din mij met beide benen op de grond houdt." Voor haar bezwaren krijgt Dijk voor een deel steun uit wetenschappelijke hoek. „Het Is een erg clichématig lied, een muzi kaal onding met onnodig veel herhalin gen", reageert de aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden hymnoloog Jan Lu- th. „Het is ook het toppunt van simplisme met een demagogische en massapsycholo- gische werking. Dat is overigens heel wat anders is dan een fascistisch uitwerking. Die aanduiding gaat mij veel te ver", zegt hij. Luth zegt mensen in hun waarde te wil len laten. „Voor sommigen is Kerstmis niet compleet zonder het zingen van 'Ere zij God'. Maar men moet mij niet vragen de samenzang bij dit lied te begeleiden, want dan knappen werkelijk alle vullingen uit m'n kiezen." Elke zondag bespeelt Lu th het orgel van de vrijgemaakt gerefor meerde Noorderkerk in Groningen. „Aan het spelen van dit lied probeer ik zoveel mogelijk te ontkomen. Met kracht van ar gumenten lukt dat gelukkig meestal ook wel." De bekende Friese liturg Bernard Smil- de, die heeft meegewerkt aan de totstand koming van het Liedboek van de Kerken, zegt literair-theologische bezwaren te hebben tegen 'Ere zij God'. „Muzikaal is het lied al evenzeer een flop"! meent hij. Hoewel het in veel kerstdiensten wordt gezongen, ontbreekt 'Ere zij God' in het Liedboek. Hoewel Smilde wel pogingen in het werk heeft gesteld, is de oorsprong van het kerstlied niet te achterhalen. „Vermoedelijk is er een Duitse bron. In 1870 is het lied in de bundel 't Nachtegaal tje terecht gekomen." Dat het lied fascis tische trekjes zou hebben noemt Smilde nonsens. „Maar het heldhaftige, triomfan- talistische karakter is onmiskenbaar." den Raag cindy deumers Het ruimen van een graf kan een emotionele gebeurtenis zijn. De laatste rust- en ge denkplaats van een familielid of vriend verdwijnt en de na bestaanden rest niets dan fo to's en herinneringen. Voor begraafplaatsen zelf ligt het anders. „Het ruimen gebeurt om bedrijfseconomische rede nen. Begraven kost geld en de ruimte die vrijkomt hebben we nodig voor nieuwe graven", zegt een opzichter van de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam. Na de wettelijk voorgeschre ven termijn van minimaal tien jaar grafrust, mogen zogeheten algemene graven worden ge ruimd. Het recht op eigen of familiegraven vervalt meestal na twintig tot dertig jaar aan de gemeente. Wel kunnen fa miliegrafrechten door de fami lie telkens met tien jaar wor den verlengd. Op grote begraafplaatsen als de Nieuwe Oosterbegraaf plaats wordt jaarlijks geruimd. Ongeveer vijfduizend graven worden daar nu in ongeveer tien weken geruimd, vooral al gemene graven. Een begraaf plaats maakt meestal een jaar van tevoren bekend dat er zo'n opératie aan komt. Door bord jes op de graven te plaatsen, door advertenties in dagbladen te zetten of door de nabestaan den aan te schrijven. Voor al gemene graven is het niet ver plicht te melden dat de graven worden geruimd, voor familie graven wel. Op de gemeentelijke be graafplaats in Zaandam wordt ook geruimd. „Mensen reage ren over het algemeen blij als ze lezen dat een graf geruimd gaat worden", zegt Jan Smits, beheerder van de Zaanse do denakker. „Ze krijgen dan de kans het graf te behouden." Maar niet iedereen wil dat: „Als het gaat om iemand die je niet persoonlijk hebt gekend, bijvoorbeeld. En veel mensen willen niet betalen voor hun over-over-overgrootvader. Dan doen ze afstand van hun rech ten." Een opzichter van de Nieu we Oosterbegraafplaats zegt dat nabestaanden soms emor tioneel reageren als zij horen van een ruiming. „Het komt voor dat nabestaanden van een overledene die in een alge meen graf is begraven, dan kiezen voor herbegraven." Voordat tot ruimen wordt overgegaan, krijgen nabe staanden de gelegenheid de grafsteen en grafversieringen mee te nemen. Achterblijven de grafstenen worden door gaans vermalen en eindigen als bestrating. De opgegraven kist gaat naar de vuilverbran ding. Botten worden opnieuw begraven in een gemeen schappelijke beenderenkuil. Ga voor de kerst eens gezellig winkelen op Schiphol Plaza. Daar is veel te zien deze dagen. Want op Schiphol Plaza wordt nu kerst gevierd met zang en dans uit de hele wereld. Vooral in het weekend en tijdens de kerstdagen is er veel te beleven. Zodat u kerst PIAZA kunt vieren zoals u het nog nooit hebt gevierd: werelds. Je winkelt er werelds.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 5