'Het zit Ter Leede tot nu toe niet tegen' Alleen DOSR kan eigen titelkansen om zeep helpen Sport Normen en waarden geschonden bij Tennisvereniging Zuid West9 Klassement topscorers '96-'97 Rijnsburgse Boys 'bang voor nieuwe afgelasting Bastia blijft in kopgroep VRIJDAG 20 DECEMBER 1996 Routinier Floor van Duyn verdedigt morgen andere kleuren op Nieuw Zuid Floor van Duyn keert morgen even terug op sportpark Nieuw Zuid. Even inderdaad, want de rentree op het complex waar hij 22 jaar doorbracht, is vooralsnog een malig. Het is immers het bekerlot dat het Ter Leede van Van Duyn aan zijn 'oude' club Quick Boys heeft gekop peld. Maar wat Floor van Duyn betreft, blijft het niet bij dat ene bezoek. Staat dit treffen ook volgend seizoen weer op de rol. Dan als competitieduel, in de zaterdagse hoofdklasse A. VALKENBURG GERT-JAN ONVLEE Want zo'n bekertreffen is leuk, maar het winnen van de kleine Amstel Cup is toch niet het doel waarnaar Van Duyn en Ter Leede dit seizoen streven. Dat is het kampioenschap van de eer ste klasse en de promotie naar de Serie A van het zaterdagvoet bal. Een gewijzigd doel, stelt Van Duyn: „Het uitgangspunt -voor aanvang van dit seizoen \vas dat Ter Leede binnen drie jaar de stap naar de hoofdklasse moest maken. Die doelstelling is er nog steeds. Alleen zou het mij zwaar tegenvallen als we die stap niet dit jaar al maken. Ik denk dat de hele vereniging er zoover denkt." Ter Leede is dan ook al een eind op weg. Het elftal werkte inmiddels twaalf wedstrijden af in de eerste klasse B, verzamel de daarin dertig punten en koestert nu een voorsprong van acht punten op 'naaste bela gers' Ajax en WOR. Een droom- start, zo wordt ook door Van Duyn onderschreven. Op zoek naar de redenen van het tot nu toe bijna vlekkeloos verlopende seizoen, belandt de 31-jarige linkermiddenvelder al snel bij de kwaliteit van de groep. ,,Maar dat is pas het be gin van het verhaal. Je kunt goe de voetballers bij elkaar zetten, als het niet klikt, werkt het alle maal toch minder. Daarbij moet je ook geluk hebben en het heeft Ter Leede tot nu toe be paald niet tegen gezeten. In de wedstrijden niet, en met blessu res en schorsingen niet. Ik denk dat we tien van de twaalf wed strijden met hetzelfde elftal zijn begonnen. Dat is natuurlijk ook prettig." Voor de groep, en voor de technische staf onder leiding van Arie Lagendijk. Een trainer die Van Duyn nu voor het eerst meemaakt en die hem al regel matig heeft verrast. In de wed strijdbesprekingen, bijvoor beeld: „Als je ziet wat er dan al lemaal op het bord staat, dat is uniek. Wat je van de tegenstan der künt weten, weet je ook als je het veld in gaat. Maar ook de trainingen zelf. Ik wil niet zeg gen dat ik ben opgebloeid, maar ik ga heel graag naar de trainin gen toe. Ik doe nieuwe dingen, voel me heerlijk op mijn ge mak." In die doordeweekse oefen sessies is er veel ruimte voor in dividuele trainingen. „De ma nier waarop met onze spits, Ed Borst, wordt gewerkt is teke nend. Bijna alles wordt toege spitst op zijn taak in de wed strijden." Maar ook aan de technische capaciteiten van routinier Van Duyn wordt nog gesleuteld. „Mijn wreeftrap is al jaren matig. Het is misschien wel typerend voor de aanpak van Lagendijk en Du Prie dat ze daar ondanks mijn leeftijd nog aan willen werken. Verder ligt de nadruk tijdens de trainingen van Ter Leede sterk op de balcirculatie, vertelt Van Duyn. „Het snel laten gaan van de bal, dat uitgangspunt komt steeds terug. Op dat vlak kunnen we met Ter Leede ook nog heel wat winst boeken. Want we mogen dan bovenaan staan in de eerste klasse, om volgend jaar op het hoogste ni veau te kunnen meedraaien, moet er nog wel wat werk wor den verzet. Dat dat verschil groot is, zie je dit seizoen ook weer aan Rijnsburgse Boys." Wat het niveau van Ter Leede op dit moment is, weet Van Duyn niet. Ook daarom is hij blij met de confrontatie met Quick Boys, morgenmiddag. „Het is voor ons een goede test case om te kijken waar we staan. Een wedstrijd waaraan we onbevangen kunnen begin nen, omdat de competitie het belangrijkste is." Wat dat betjeft is de uitgangs positie van Quick Boys anders. Floor van Duyn: „Om op het hoogste niveau te kunnen meedraaien, moet er nog wel wat werk worden verzet." De blauwwitten van Henk Wis man weten zich in de hoofd klasse A al voor de winterstop een kansloze middenmoter en kunnen succes in de bekerstrijd goed gebruiken. Van Duyn vindt het jammer dat zijn oude club het ook in deze jaargang niet goed doet. Van leedver maak is bij hem derhalve geen sprake, ook al kreeg hij aan het eind van de vorige voetbaljaar gang dan min of meer te horen dat zijn rol in het keurkorps van Quick Boys na dertien seizoe nen was uitgespeeld. Van Duyn: „Ik kon me daarin niet vinden. Had het idee dat ik nog wel een paar jaar op het hoogste niveau zou meekunnen. Daarom ben ik ook overgestapt. Maar dat is voor mij geen reden om het leuk te vinden dat de club niet lekker draait. Ik heb het daar al tijd naar mijn zin gehad, er staat een leuke groep, mijn vrienden en kennissen lopen daar rond. Goed, morgen wil ik graag win nen, maar Quick Boys blijft na tuurlijk mijn club." Geen rancune aan de kant van Van Duyn, hoewel hij na de tijdelijke ('Ik zie mezelf wel op Nieuw Zuid terugkomen') breuk wel wat meer reacties had ver wacht. „Nadat ik bekend had gemaakt dat ik naar Ter Leede zou vertrekken, heb ik van het bestuur eigenlijk niets meer ge hoord. Er zou nog gebeld wor den, maar dat is nooit gebeurd. Dat vond ik wat vreemd, want ik kon me toch voorstellen dat AMATEURVOETBAL VOORAF mensen benieuwd waren naar de reden van mijn vertrek." Een gemiste kans, iets waar Arie Lagendijk niet van kan worden beticht. Van Duyn: „Ik had via via laten weten dat ik wel zin had om naar Sassen- heim te komen. Noem het een voorzet die door Lagendijk al tijdens ons eerste gesprek werd ingekopt. Zijn plannen met Ter Leede spraken mij wel aan, en hij wilde mij er graag bij heb ben. Het was wel een beetje een sprong in het duister, omdat ik de eerste speler was die naar Sassenheim overstapte. Ik moest maar afwachten of de trainer zijn ideeën kon waarma ken. Maar in de praktijk is dat allemaal perfect uitgepakt. Zo perfect dat Ter Leede nu al aan de deur van de hoofdklasse klopt en zich niet kansloos weet in de ontmoeting met vaste waarde Quick Boys. „Zonder al te optimistisch te zijn, als we ooit een kans hebben om dit jaar van Quick Boys te winnen, is het nu. Die ploeg zit in een dalletje en wij zijn in de win ning-mood." Van Duyn heeft er dus goede hoop op dat Ter Leede ook na morgenmiddag nog in de champagne-koeler zit. Maar dat is niet de enige reden waarom hij verlangend uitziet naar mor genmiddag. „Je komt toch weer even thuis. Het is een weerzien met vrienden en kennissen waarop ik me kan verheugen. Tijdens de wedstrijd en na af loop. Het enige probleem dat ik me kan voorstellen is dat ik voor de wedstrijd de verkeerde kant oploop. Ik moet nou naar de kleedkamer voor de gasten. Dat zal even wennen zijn." Het is soms te gemakkelijk gegaan ROELOFARENDSVEEN LOMAN LEEFMANS De enigen die DOSR dit seizoen van het kampioenschap kunnen afhouden, zijn de spelers van DOSR. Het elftal heeft in de eer ste helft van de competitie be wezen veruit het sterkste te zijn in de vierde klasse A, maar vol gens doelman Ronald van Veen kan onderschatting van de te genstanders nog voor gevaar zorgen. „Het is soms té gemak kelijk gegaan met als gevolg dat jer ook regelmatig te gemakke lijk over wordt gedacht. Zo kwa men we onlangs tegen Bemard- us, de nummer laatst, al snel met 1-0 voor. Daarna lieten we ons onnodig onder druk zetten omdat iedereen als vanzelfspre kend uitging van de goede af loop. Dat mag niet gebeuren. DOS, zoals de club door de ei gen aanhang wordt genoemd omdat de R als nodeloze toe voeging wordt beschouwd, is hard op weg om records te bre ken. De Roelofarendveense trots staat maar liefst veertien punten voor op nummer twee Nieuwkoop. Verder hebben de geelroden voor de kerst al veer tien van de 22 wedstrijden afge werkt. Als komende zondag de topper tegen datzelfde Nieuw koop in winst wordt omgezet, heeft de ploeg het ongekende aantal van veertig punten verza meld. Als dat zo doorgaat, kun nen de bloemen al worden be steld als koning winter nog re geert. Van Veen waakt voor een te groot optimisme aan het plaat DOSR-doelman Ronald van Veen: „Onverslaanbaar zijn we zeker niet." selijke Sportpad. „Onverslaan baar zijn we zeker niet. Hoewel we pas één keer gelijk speelden (in de derby tegen ROAC '79) kwam er bij sommige winstpar tijen het nodige geluk kijken. Tegen Nicolaas Boys liep het bij ons voor geen meter en stonden we vijf minuten voor tijd nog met 1-0 achter. Met een wan hoopsschot werd het nog gelijk en in de eerste de beste aanval daarna, beslisten we de wed strijd. Dan denk je: 'hoe kan dit? Je gelooft het niet." In de succesvolle elf van DOS neemt Van Veen een bijzondere plaats in. De 26-jarige elektro- monteur kwam in de jeugd nooit uit in een selectie-elftal. De afgelopen vijf seizoenen stond hij afwisselend bij het tweede of het derde onder de lat. .Alleen op mijn 19de, toen ik net uit de A2 kwam, verdwe nen er plotseling twee keepers en ben ik een half jaar in het eerste ingevallen. Daar was ik FOTO HIELCO KUIPERS toen niet aan toe. Ik was het ge moedelijke van de lagere elftal len gewend en werd 'hop' voor de leeuwen geworpen. Het werd geen succes." Arno Schouten was tot halve- wege vorig seizoen vaste keus in het doel van DOSR. „Hij had op een gegeven moment minder tijd om te trainen en toen zei de trainer na de winterstop 'we gaan het maar eens met Van Veen proberen'. Het was eigen lijk niet zo'n leuke manier om in het eerste te komen, maar ik vond dat ik er wel aan toe was. Bij de reserves miste ik de span ning, de sfeer en het publiek. Ik wilde meer. Als ik nu op zondag opsta, ben ik al gelijk met de wedstrijd bezig. Ik leef er naar toe, concenteer me volledig en presteer daardoor ook beter. Het feit dat er, uit of thuis, altijd veel DOS-mensen langs de lijn staan, geeft me een goed ge voel." Voor DOS eindigde jaargang 1995/96 in mineur. In de na- competitie werd de club nota bene uitgeschakeld door buur man en rivaal Alkmania. „We hielden ze altijd onder ons en nu spelen zfj opeens hoger. Per soonlijk heb ik niets tegen die vereniging. Er loopt zelfs familie van me rond en onderlinge con frontaties zijn altijd geweldig omdat er veel volk op afkomt. Maar het was wel even slikken." Zoals het er nu naar uitziet, wordt volgend seizoen de oude orde in Alkemade hersteld. Alk mania bezet de laatste plaats in de derde klasse en het moet raar lopen wil DOS niet pro moveren. De eerder genoemde cijfers spreken voor zich en Van Veen 'vierde' afgelopen zondag nog een mijlpaal. „Ik kreeg mijn tiende doelpunt tegen. Normaal let ik daar niet op, maar nu het er zo weinig zijn, blijft het je wel bij." Volgens de goalie is trainer Cor den Daas dé grote man achter het huidige succes. De oefenmeester is militair en ver trok begin deze maand voor een half jaar naar Bosnië. Ger van Emmerik bouwt nu verder op de fundering die zijn voorgan ger heeft gelegd. Van Veen: „Den Daas heeft een paar jaar geleden een jeugdplan en bijbe horend spelsysteem geïntrodu ceerd. Met als gevolg dat ver schillende jeugdteams in hun klassen bovenin gingen mee draaien. Het lag voor de hand dat hij dit ook op het eerste team mocht uitproberen en dat is dit seizoen gebeurd. Het ver liep boven verwachting. We spelen zeker niet iedere week briljant voetbal, maar het resul taat mag er wezen." De vraag wat dat nieuwe spel systeem inhoudt, brengt Van Veen even in verlegenheid. In typische trainerstaai zegt hij: .Achterin één-op-één waardoor je op het middenveld een man extra overhoudt en verder het veld breed houden en veel via de vleugels opkomen." Hele maal tevreden met deze uitleg is hij niet. „Ach, het belangrijk ste is dat we ongeacht de tegen stander aan ons eigen spelletje vasthouden, waardoor iedereen precies weet wat hem te doen staat. De manier van verdedi gen brengt risico's met zich mee. Zo lang ze er voorin ge noeg inschoppen - het klinkt eenvoudig - gaat het goed. En zitten er door blessures of schorsingen A-junioren op de bank, dan zijn die moeiteloos in te passen, want die zijn onze nieuwe manier van spelen in de jeugd al een tijdje gewend. Daar ligt óók onze kracht." LEIDEN GERTJAN VAN GEEN Tennisvereniging Zuid West zit voorlopig zonder bestuur. Door interne strubbelingen heeft het bestuur zich op' de algemene le denvergadering van 19 novem ber jonsgtleden demissionair verklaard. Het bestuursvoorstel om de penningmeester van de vereniging te laten aftreden werd tijdens een schriftelijke stemming verworpen, waaruit de overige zes leden hun con clusie trokken. Het demissio naire bestuur handelt wel de lo pende zaken af totdat op de ko mende ALV een nieuw bestuur is gekozen. Oorzaak van de breuk is een vermeend schenden van ver trouwen door Dick van Vene- tiën, penningmeester van de club. Van Venetiën zou zich niet aan afspraken hebben gehou den en buiten het bestuur om zaken naar buiten hebben ge bracht, die de overige bestuurs leden intern wilden houden. Voorzitter Flip Rothbarth schrijft in een emotionele brief in het clubblad onder andere: 'Bestuursbesluiten die genomen waren, werden in de eerste drie jaar door alle bestuursleden naar buiten toe verdedigd, ook al was men het er persoonlijk niet altijd mee eens. Ook werd naar buiten toe niet over de stemming in het bestuur of de meningsvorming gepraat. In de tweede plaats werd de me ningsvorming tijdens de be stuursvergaderingen besproken en vonden er geen 'onderons jes' plaats buiten de bestuurs vergadering om zaken te be spreken of te veranderen die tij dens de bestuursvergadering hadden moeten worden be sproken.' Secretaris Trudy Kwik be treurt de gang van zaken. „Ik vind niet dat dit uitgevochten had moeten worden via de le den. Maar Van Venetiën heeft dit zelf aan de orde gebracht op de ledenvergadering, waar wij bewust alleen de vergadering hebben gedraaid. Het gaat ons om normen en waarden. Er zijn afspraken geschonden. Maar wij willen waardig blijven en gaan niet met modder gooien", aldus Kwik. Van Venetiën wilde de ALV la ten beslissen of hij mocht aan blijven en een eventuele com missie in het leven roepen om CHEF WILLEM SPIERDIJK. 071-5356464. PLV -CHEF ROB ONDERWATER. 071 -5355 Leidsch Dagblad Doelpuntenmaker van de week: Henk Strijbos (Warmunda) 1) Mark Ens (VVSB) 2) Pieter van Schie (Lugdunum-za) 3) Tjeerd Verweij (SV Voorschoten) 4) Michel Turk (Meerburg) 5) Walter Koek (ROAC'79) 6) En/vin Vink (Teylingen) 7) René Bierhuizen (SVLV) 8) Theo Aanhane (VVSB) 9) Hans Zwaan (Katwijk) 10) Sjaak Kamphues (FC Rijnland) 4 0 16 0 16 1 12 0 11 3 10 0 10: 0 10 0 10 0 9 0 9 Wout Bergers Sport stelt voor de topscorer van de week een shirt beschikbaar. De winnaar kan deze prijs ophalen bij een van de vestigingen van Wout Bergers Sport na ontvangst van de waardebon. De topsco rer van de maand ontvangt een paar voetbalschoenen. Voor de drie topschutters van het seizoen 1996/97 zijn aan trekkelijke prijzenpaketten be schikbaar gesteld. De coördi natie van het topscorersklasse ment is in handen van Wim van Duivenbode. Informj dagelijks tussen 10.00 en ft uur, tel. 071-5356461 Trainer Arie Kurver van Rijns burgse Boys vreest dat het in- haalduel morgen'tegen Achilles Veen opnieuw wordt afgelast. „Het veld staat helemaal onder water. Er moet een mirakel ge beuren wil het doorgaan. Ik ben geen terreinknecht, dus wat er precies met het veld aan de hand is, weet ik niet. Slecht is het in ieder geval. Rijnsburg is al een keer als enige afgelast en dat zie ik nu weer gebeuren", aldus de oefenmeester, na af loop van de training gister avond. Helemaal ongelegen ka een eventuele nieuwe afkeun niet. Martin de Louw is op M delmors toegevoegd aan hei; tje geblesseerden waar ons meer Leon Vonk en Wd Slingerland al een tijdje op vinden zijn. „Allemaal jongens van wie hoop dat ze er na de wins stop weer bij zijn. Dus wan betreft zeg ik: 'geef ons wan Maar wordt er nou onverhoo toch gevoetbald, dan gaan zoals gebruikelijk weer voor volle winst." n SCOREBORD Lucky Ten Donderdag 19 december: 1-3-6-11-12- 18-23-37-39-40-42-43-48-51-53-64- 71-72-74-75 Mid-lotto 51A Eerste prijs: geen winnaar; tweede prijs. 2 winnaars, bruto 50.000,00; derde prijs: 163 winnaars, 1000,00; vierde prijs: 279 winnaars, 250,00; vijfde prijs: 5425 win naars. 25,00; zesde prijs: 5932 winnaars, 10,00; zevende prijs: 64.200 winnaars. 5,00 Cijferspel 51A Zes cijfers: geen winnaar; vijf cijfers: 1 winnaar, vier cijfers: 32 winnaars; drie cij fers.- 219 winnaars; twee cijfers: 2254 win- (onder voorbehoud PRIJSVRAGEN 0-50,73, 3. Rodrigo Pessoa (Bra) Be' d'Amory 0-51,78, 4. Renwick (GBr) It House 0-52,72, 5. Baryard (Zwe)Cara ball 0-55,61, 6. Romp (Ned) Pretty I man 0-59,90. Puntenspringconcoun John Whitaker (GBr) Weiham 36-41,4! Renwick/Charlie 36-46,41, 3 McNau Mandli (Zwi) Don Ramiro 23-44,78 BASKETBAL Ploiesti Kwalificatie EK Groep D: Roemenië - Turkije 58-73 (35- 37). Stand: 1Oekraïne 8-14, 2. Turkije 8- 12, 3. Kroatië 8-10, 4. Bulgarije 8-8, 5. Nederland 8-4, 6. Roemenie 8-0. Beste twee direct gekwalificeerd, Nederland uit geschakeld SCHU Groningen. Koop Tjuchemtoernooi Eerste ronde: Sjirov (Spa) - Van Wet Timman - Leko (Hon) 1-0, AkopianO Sokolov (Bols) 1/2-1/2, Omstsjoekf Svidler (Rus) 1/2-1/2, Hodgson (E Short (Eng) 0-1. Gelfand (Wru) - Korts (Zwi) 1/2-1/2. Stand: 1. Van Wely,' man. Short 1 punt, 4. Akopian, So« Gelfand, Kortsjnoi, Onistsjoek, Svidler 1 10. Sjirov. Leko, Hodgson 0 Las Palmas. Gran Canaria toernooi. Achtste ronde: Kramnik (Rus) - Kasp (Rus) 1/2-1/2, Karpov (Rus) - Topalovl 1/2-1/2, Ivantsjoek (Oek) - Anand I 1/2-1/2. Stand: 1. Kasparov 5 punte?, Anand 4 1/2, 3. Ivantsjoek 4, 4. Kaf Kramnik, Topalov3 1/2. V0E11 Istanbul. BWA World Cup finale, kwalifica tietoernooi Tweede ronde: Tremoulis (Gri) - Van der Smissen 2-0(15-1 15-12), Van derWurf- Sakkas (Gri) 1-2(15-9 3-15 7-15), Habra- ken - Rammos (Gri) 2-0 (15-6 15- 11/1,578-0,944) Derde ronde: Koorevaar - Polychronopoulos (Gri) 1-2 (13-15 15-9 10-15), Yuksei (Tur) - Joop Nicodem 2-0 (15-10 15-14) HOCKEY New Delhi. Indira Gandhi Gold Cup, vrou wen: Zuid-Korea - Rusland 10-0 (5-0). Doelpunten: Young 4, Hee 3, Soon 2 en BILJARTEN EERSTE DIVISIE TOP Oss - Helmond Sport 1-0 (1-0)4 Wijs 1-0. Scheidsrechter- Helmstrijd. schouwers: 1500. Gele kaart-. Van Roo len (TOP), Van Es (Helmond Sport) PAARDENSPORT Londen. CSI-W Springconcours na barrage: 1. Fisher (GBr) Renville 0-48,10, 2. Funnell (GBr) Comex KNVB-BEKER Speelschema l/8ste finales 6 februari: De Graafschap - Roda JC; bruari: FC Zwolle - Volendam; 8 letri Heracles - Helmond Sport, FC Twente tesse. Heerenveen - NEC; 9 februari:6 noord - RKC; 12 februari: PSV - AZ, Wi II - FC Groningen IJSHOa Moskou. Izvestija Cup, vierde dag: Ztó - Finland 3-1 (0-0 3-1 0-0), Rusland-1 nada 6-0 (2-0 1-0 3-0). Stand: 1. Rus>3 3-6 (12-2), 2. Zweden 3-5 (11-5), 3' land 3-2 (8-7), 4. Tsjechië 2-1 (4-6 Canada 3-0 (2-16) Bastia, dat het dit seizoen verrassend goed doet in de Franse coi petitie, heeft zich in de kopgroep gehandhaafd. De club van Cofi ca won op de 23ste speeldag met 3-1 van concurrent Girondi Bordeaux en verkleinde de achterstand door die overwinning- n koploper Monaco tot drie punten met een wedstrijd meerj speeld. Paris SG heeft nog een punt meer dan Bastia, dat voorn doelpunten begroette van topscorer Drobnjak, Perez en Morea Tholot deed bij 2-0 iets terug. SPORT OP TV zijn uitleg te geven. Na schrifte lijke stemming die in het nadeel van de zes bestuursleden uit viel, traden zij af. Van Venetiën is terughoudend in zijn reactie. „Ik heb op de ALV verteld wat het geschilpunt was. Het gaat mij om de vorm van besturen. Er zijn anderen dingen bijge haald, mensen zijn in een emo tionele bui in het clubblad din gen gaan schrijven. Ik wil me verre houden van commen taar." VRIJDAG 15.00-16.00 EURO. Skiën: w wen in Zwitserland, afdaling. F 16.00-17.00 EURO: Autosport, kampio- race vanaf Gran Cana 17.00-17.15 Old 2: 17.00-18.00 EURO: 18.00-18.30 BBC 2: Zwemmen Britse Kam pioenschappen vanuit Sheffield. 18 00-19.00 EURO. Ski special: magazine. 18.43-18.51 Ned 2- Sportjournaal 18.45-19 10 RTL Sport 19 00-20.00 EURO. Motorsport, seizoensover- 19.30-20.05 BRT 1. Sport 20.30-20.35 RAI UNO Sport. 21.00-22 00 NBC This is the PGA Tour, golf- magazine. Hei 21.00-22.00 EURO: Off the road: magaz» 22.00-22 16 Ned 3. Sportjournaal. 22.00-23.00 EURO. Paardensport Volvo* reldbeker voor springruiters in Londen. 23.00-23.45 RTL 4 Sportnieuws. 23 00-00.00 EURO: Sumo-worstelen: W toernooi vanuit Fukuoka. He 23.05-23.35 BRT 1: Sport 23.15-23.55 Ned 2. Studio NOS: maga»* met aandacht voor de belangrijkste gebeid nissen in de sportwereld. 00 00-00.30 EURO: Snowboarden 00.30-01.00 EURO: Olympisch magazn» Herh

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 20