[(Catharina-expositie ontkracht mythe Cultuur&Kunst Smakelijk eten Evita favoriet voor een Golden Globe loijmans koopt 'Van Dalem' St. George's Chapel ïen wolk van engelen Herkenning bij Ellen Rodenburg RIJDAG 20 DECEMBER 1996 CHEF JAN RIJSDAM, 071 -5356444 fannenverslindende tsarina Groot Russisch vorstin regelde de moord op haar echtgenoot, had zeker twin- minnaars, liet een collectie met 3996 schilderijen na ar n zorgde voor een forse uitbreiding van haar grondge- Het geroddel over haar nam zulke bizarre vormen rpijan dat er zelfs werd gezegd dat ze de dood vond tijdens rdvojen vrijage met een paard. In de Nieuwe Kerk verwei - vasl omt deze Catharina de Grote de bezoeker met een be- linnelijke glimlach en als ze aan het eind in haar gou- j en koets stapt heeft ze zich met superieur gemak een rasu rouw van uitzonderlijk formaat getoond. B ^STERDAM FRANCOISE LEDEBOER e vc expositie is samengesteld uit Catharina-collectie van het ermitage-museum in Sint Pe- >rsburg en toont als hoogte- rnnt een aantal meesterwerken an Rembrandt, Frans Hals, Ti- iaan, Rubens, Van Dyck en Jor- aens. Via haar uitgebreide net- jerk van informanten schafte e in de 34 jaar van haar bewind 762-1796) ook nog honderd- eizenden antieke beelden, ge leden stenen, tekeningen, leubels, porselein, zilver, siera- ai en boeken aan. In het zach- licht van met gepantserd glas ^j.j eveiligde vitrines in de kerk ge- ltajl ligen schitterende voorbeel- jn(j en van een gepassioneerde de' uropa grote faam bezorgde. straal l°en Sophie Auguste von An- u alt-Zerbst in 1744 als veertien- *ig meisje naar Rusland werd ituurd om te huwen met de leinzoon van Peter de Grote, g het voor de hand dat ze een aaj ven zou leiden als 'anonieme' |g d thtgenote van de zoveelste ussische tsaar. Onder haar euwe voornaam Catharina, ie ze kreeg bij haar overgang Jaar de Russisch Orthodoxe irk, moest ze wel eerst zeven- 'ops in Jaar 8e(iuld oefenen naast e troonopvolger Pjotr Fjodoro- N- de latere Peter III. rang jjke gaven haai huwelijk was niet geluk- istere zou de Franse gezant graaf e Ségur later in zijn memoires defii hijven. „De natuur had de n8e vorst rdet rijkelijk met ga- sn bedeeld, maar Catharina j, ss te meer. Het leek of door 0pS en vreemde grilligheid van het g pn it aan de echtgenoot de lafhar- jjf gheid, inconsequentheid en gon lentloosheid van een onderge- de 1 kikte waren geschonken en nkrim ziJn echtgenote het ver gui and, de moed en de hardheid lcj a- an een man die geboren is loud chtrw f 5 utu üd «I Wl irzameldrift die haar in heel voorde troon." Hoe planmatig en listig Cat harina in die eerste periode te werk ging heeft ze zelf opge schreven. Terwijl ze zich ver maakte met het lezen van Cice ro, Seneca, Racine, Corneille, Montesquieu en Voltaire pro beerde ze aan het hof van keize rin Elisabeth vooral een neutra le indruk te maken: „Ik mengde me nergens in, deed altijd vro lijk, was attent, vol aandacht en beleefd tegen iedereen. Meer dan ooit deed ik mijn best de sympathie van allen, groot en klein te verwerven. Ik heb nooit iemand vergeten en ik maakte het voor mij zelf tot stelregel te bedenken dat ik iedereen nodig heb. Ik moest op alle mogelijke manieren de algemene sympa thie winnen, wat mij ook gelukt Nadat Elisabeth op 26 decem ber 1761 was overleden maakte Peter III zich zeer impopulair vanwege zijn onbeholpenheid en openlijke sympathie voor aartsvijand Pruisen. Met haar superieure intelligentie, grote diplomatieke gaven en fascine rende charme slaagde Cathari na er al op 28 juni 1762 in haar man van de troon te stoten. En inmiddels is komen vast te staan dat Peter III een paar da gen later werd gewurgd door een groep officieren waarbij ook de broer van haar minnaar Gri- gori Orlovwas. Verhe.ven Hoe Catharina eruit zag weten we dankzij een aantal portret ten. Het staatsieportret van Alexander Roslin opent de ex positie en daarop zien we de keizerin in pracht en praal in een hermelijnen mantel. Ze heeft een aardig gezicht en slimme ogen, maar dat er onder haar lange rij minnaars ook mannen van tientallen jaren jonger waren, wekt verwonde ring omdat ze zeker niet als een RECENSIE LI DY VAN DER SPEK ïstconcert: St. George's Chapel Choir Jonathan Rees-Williams. Gehoord: 19/12, Pieterskerk, Leiden. let St. George's Chapel Choir er één cherubijntje bij. en snuitje met honderd ranje sproetjes, waaromheen aureool van oranje-roze 1 q lulletjes, en twee grote ernstige litvvg ijkers. Hij zingt met een en al rergave, de lucht uit zijn lon- [j ai. 'Hark! The angels sing', 'A itlebit of heaven'. Gelukkig, zó heilig is het koor ou ook weer niet. Hun toga's j, itten niet even onberispelijk; er ordt aardig gerommeld met lerhande partituurtjes, de larsen staan een beetje uit het tod in de standaards en ook de naapjes staan bepaald niet in in hoek van 90 graden, zo ypical English'. Een enkele eer slaat een stem over, of in- tneert zo'n gabbertje niet hele- zuiver. Zelfs de Engelse •pijko ^1/ ,T 106 in| |e English Patient, Evita, Shine en The People vs. Larry Flynt tieren de lijst nominaties aan vaor de Golden Globe-filmprij- ngl0i zen. De nominaties zijn gisteren in Lós Angeles bekendgemaakt. Madonna, die de hoofdrol speelt in de film over de legendari- che Evita Peron, werd genomineerd voor de beste actrice in een ïiüsical of komedie. 'Andere genomineerden in deze categorie zijn Glenn Close in 101 Dalmatiers, Frances McDormand in Fargo, Debbie Reynolds 5 «.Mother en Barbra Streisand in The Minor Has Two Faces. De 11 Golden Globes worden 19 januari uitgereikt tijdens een recht- freeks uitgezonden televisieshow. Alles draait deze dagen om eten, lekker eten en nog lekkerder Maar in werkelijkheid zal mijn kerstdis er een stuk ver eten. De 'Tip Culinair' verschijnt standiger uitzien. Om te begin- als een speciaal kerstnummer, nen maak ik een cocktailsausje verbluffende schoonheid oogt. ven getuigenissen van tijdgeno- Voor de verklaring van haar ten op een rijtje gezet. De eer aantrekkingskracht heeft Galina der genoemde Franse gezant Komelova in de catalogus een schreef over zijn eerste ontmoe- aantal verhelderende geschre- ting met Catharina in 1786: „Zij stond, weelderig gekleed tegen een pilaar geleund: ik was zo getroffen door haar verheven uiterlijk, het voorname en edele van haar houding, de trots van haar blik en haar enigszins ge kunstelde pose, dat ik even van de wereldwas." Wie vermoedt dat Catharina het voornamelijk heel druk had met al die minnaars en haar kunst heeft het mis. Want blij kens de dagindeling die haar se cretaris heeft nagelaten, stond ze om zeven uur op en hield ze zich daarna tot negen uur bezig met het opstellen van instruc ties voor de Senaat. Tot het middaguur hield ze audiëntie en na het middageten ging ze door met het lezen van buiten landse post (ze correspondeer de met onder meer Voltaire, een van de grootste geesten van haar tijd), wetgevingsarbeid of het bestuderen van haar came eën. 's Avonds kwam men bij een in haar boudoirs of bezocht het theater in de Hermitage. De exposities over Catharina (Nieuwe Kerk, Dam, Amster dam) is te zien t/m 13 april 1997. De openingstijden van de Nieuwe Kerk zijn dagelijk van 10.00 tot 18.00 uur, op Eerste Kerstdag en nieuwjaars dag is de kerk gesloten. 'Lekker' komt met een lijst van de beste restaurants in Neder land... En dit jaar was er in de Leidse Pieterskerk zelfs een beurs die de sfeer en het culinaire van de kerstmaand nader zou moeten belichten. Helaas bleek het een gewone ordinaire kerstmarkt te zijn, waar huisvrouwen uit onze contreien door voor te dringen en elkaar met paraplu's te lijf te gaan, zich van de vermeende koopjes meester maakten. Het culinaire gedeel te was niet of nauwelijks te be speuren. Of het moet de ontoe gankelijke de monstratie soep- koken in de keu ken van de orga nisatie geweest zijn. December is voor mensen die dik zijn en daar wat aan willen doen bepaald niet de makke lijkste tijd van het jaar. Ikzelf ben inmiddels tien kilo afgeval len met behulp van brood-kool hydraten annex duizend calorieën-dieet. Maar als dan de fabrikant van je zoetjes een prijsvraag uitschrijft over hoe en waarom je met zes tien personen een kerstdiner in je favoriete restaurant wil hou den. slaan alle stoppen door. Ik schreef op het wedstrijdformu lier dat ik in mijn eentje, met verder niemand dus, wilde aan zitten aan een diner voor zestien personen, om zestien voorge rechten te proeven, zestien soep jes te lepelen, zestien entrees aan te prikken, zestien hoofdgerech ten te proberen, zestien toetjes naar binnnen te laten glijden en tot slot een kopje koffie met zes tien cognacjes te drinken. Dat is volgens mij de geheime wens van iedere lijnende mens. Ik hoop dat ik niet in de prijzen ge vallen ben. door een kopje van die in iedere supermarkt verkrijgbare calorie arme saladedressing met twee eetlepels nepsuiker, drie eetlepels mosterd, een eetlepel tomaten puree en een scheutje whisky in de keukenmachine te mixen, er daarna anderhalf kopje magere kwark doorheen te roeren en op smaak af te maken met zout, vers gemalen peper en kerrie dan wel verse kruiden (naar be lieven bieslook, peterselie, selde rie, korean- VALLENTGOED heren op de achterste rij zingen niet altijd even homogeen. Maar toch, er wordt muziek gemaakt, veelkleurig, juichend, stralend, sereen, 't Zijn de be kende Engelse Carols steeds af gewisseld met nieuwe, verras sende en spannende composi ties. Hier gaan hoog niveau, senti ment en spontaniteit hand in hand. Dit koor weet alles van ademhalingstechniek en fra sering. Als je denkt mee te kun nen zingen, dan wordt nèt weer even anders gefraseerd, waar door de vertrouwde carol weer als herboren klinkt. De allermooiste song is 'A Christmas proclamation'. Hier wordt Christus' geboorte aange kondigd in alles doordringende windvlagen, die schallend tus sen de pilaren razen en weer worden teruggekaatst. Christ is born! Christ is bom! Een wolk van engelen had het gister avond voor het zeggen. de vaste collectie van het muse um. Het schilderij is met 88 bij 165 centimeter het grootste van de zes schilderijen die van Van Da lem bekend zijn. De in Antwer pen geboren Van Dalem zal niet direct bij iedereen een belletje doen rinkelen, denkt Boijmans. De schilder staat volgens het museum bij specialisten echter in hoog aanzien. Rome herdenkt bewonderde en beminde acteur Even na zonsondergang doofde de straatverlichting. Het water uit het marmeren Neptunusbeeld in de Trevi- fontein hield op te stromen. Een enkele muzikant speelde een melancholiek wijsje op een fluit. Rome nam gisteravond af scheid van Marcello Mast- roianni, de Italiaanse acteur die gisterochtend in zijn huis in Parijs overleed. De 72-jari- ge ster leed aan kanker van de alvleesklier. De Trevifontein is de loca tie van een van zijn be roemdste scenes. In Federico Fellini's La Dolce Vita' uit 1960 lokt een verleidelijke Anita Ekberg Mastroianni het water van de fontein in. Dé burgemeester van Ro me, Francesco Rutelli, houdt de hand van Flora, Mast- roianni's weduwe, vast. Met tranen in de ogen kijken ze allebei toe hoe twee zwarte draperieen zich over de zij kant van de beroemde 18e- eeuwse fontein plooien. Een zwijgende menigte van 500 mensen luistert naar een muzikant die de filmmu ziek uit '8 1/2', een andere Fellini-film waarin Mast roianni schittert, ten gehore brengt. Daarna komt de fan fare van de Romeinse politie aan de beurt, die fragmenten uit een symfonie van Handel speelt. „Deze fontein heeft uiter aard ook historische waarde, maar vooral vertegenwoor digt ze voor de hele wereld de beroemdste scene van de Italiaanse cinema. Deze plechtigheid is ons gebaar van liefde en dankbaarheid aan Mastroianni", zegt bur gemeester Rutelli. De Italiaanse president Os car Luigi Scalfaro heeft Flora Mastroianni een telegram gestuurd waarin hij haar „uit naam van het hele land" condoleert. „Het volk heeft een man verloren die be mind en bewonderd werd", aldus Scalfaro. Marcello Mastroianni, vorig jaar tijdens de pauze van zijn laatste voorstelling 'Le ultime lune' in het Venetiaanse Goldoni Theater. foto epa Overleden: Marcello Mastroianni 1923-1996 Marcello Mastroianni was hét gezicht van de Italiaanse film. Een acteur met een uiterlijk voor alle rollen en alle seizoe nen: een minnaar, een kome diant, een oplichter, een naïe veling, een zoekende intellec tueel. Mastroianni zette ze alle maal neer onder de grootste re gisseurs van zijn land en van de cinema. In een filmcarrière die begon in 1947, met een klein rolletje in een Italiaanse versie van Victor Hugo's 'Les miséra- bles'. Zijn laatste rol speelde hij op het Italiaanse toneel, waar hij ook zijn allereerste dramati sche stappen zette: een sloffen de acteur in een matige kome die, 'le ultime lune'. Mastroian ni was moe. Mastroianni was een van de merkwaardigste acteurs in de cinema. Geen man waarvan de actie uitstraalde. „Ik ben lui", zei hij altijd. Maar hij werkte zijn leven lang aan een stuk door. „Ik heb geen ambities, ik heb geluk gehad." Hij werd in één keer onvergetelijk door die eerste grote rol die Federico Fellini hem gaf in 'La dolce vi ta', met een van de klassieke scènes uit de moderne cinema: in de Trevi-fontein met Anita Ekberg. Hij roerde de harten van de wereld als de homo seksueel naast een slonzige Sophia Loren in Ettore Scola's 'Una giornata particulare'. Hij was sardonisch in zijn element in Marco Ferreri's 'La grande bouffe', waarin hij zich letterlijk dood vrat en wat was hij mooi in een Tsjechovachtige rol in Nikita Michalkovs Russisch- Italiaanse 'Oei ciornie'. Het zag er aanvankelijk niet naar uit dat Mastroianni we reldfaam zou halen als de 'Ita lian lover'. Men vond hem eerst maar passief, niet interes sant genoeg. Het Italiaanse antwoord op Gregory Peck, schreef een criticus: de sympa thieke buurman in een keurig pak. Het was Fellini die hem uit dat pak bevrijdde. En het was Fellini die hem zou blijven ge bruiken, als een alter ego van zichzelf soms: de regisseur in 'Otto e mezzo', als vijftiger tus sen de vrouwen en het feminis me in 'Citta delle donne', als de oude variété-artiest naast Gi- ulietta Massina in 'Ginger e Fred'. Er zal geen acteur meer zijn die zozeer het gezicht van de Eu ropese cinema bepaalt als Ma stroianni deed. Geen acteur die ooit nog zo willig gereedschap zal zijn in de handen van een regisseur. Met een gezicht dat vroeg om bestudering, om het zoeken naar de emoties. En je mag je tegelijkertijd afvragen of er ooit weer films worden ge maakt die een Mastroianni waardig zijn. Mastroianni overleed, 72 jaar oud, in zijn woonplaats Parijs. Wie op de televisie een compi latie van zijn mooiste filmscè nes heeft gezien, zal beseffen hoe groot hij in al zijn vanzelf sprekende simpelheid is ge weest. BERTJANSMA Het hoofd gerecht is kip uit de oven en daarbij een stoofpot van champig nons met groente. De kip wordt dwars door de borst opengesne den, omge draaid en zo plat mo- gelijk gesla- gen; vervol gens worden dan alle gaatjes en kiertjes, ook onder de huid, ge vuld met teentjes knoflook, lau rierblaadjes en tijm; de boven kant van de kip wordt tenslotte met zout en peper ingesmeerd; na vijftig minuten op een bak plaat in de oven is de kip gaar. Vanwege het vet mag het velletje natuurlijk niet geconsumeerd worden... In de braadpan worden champignons met uien heel zachtjes opgezet; als de padde stoelen hun vocht hebben afge geven, wordt zout, peper, roze marijn en een naar eigen inzicht samengesteld groentepakket toe gevoegd; het hele boeltje stoven tot het gaar is. En als toetje een fruitsalade. Smakelijk eten! BEELDENDE KUNST RECENSIE TITIA FUCHS Expositie: Ellen Rodenberg - hoekschilde- rijen en reeksen. Te zien: t/m 5/1, dage lijks van 10-17 uur, Galerie AZL, Acade misch Ziekenhuis, Leiden. In een stad zoals Ellen Roden berg die schildert zouden vol gens mij niet veel mensen zich gelukkig voelen. Niet omdat de meubelen op straat staan, de bomen in de lucht hangen of auto's kunnen zweven. Dat zijn herkenbare objecten in een stad en hoe die op het schilderij staan geeft eigenlijk niets. Nee, men zou er ongelukkig zijn vanwege de volledige afwe zigheid van leven - van mensen (op één na). Er is stilte en stilte kan soms een hels kabaal zijn. Dat geeft een angstig en be klemmend gevoel. Ik heb het over het werk van Ellen Rodenburg dat momen teel door Galerie AZL wordt ge- exposeerd: 'Reeksen en Hoek- schilderijen'. Zo'n hoekschilde- rij is eigenlijk ook een reeks. Het zijn samenstellingen van losse delen. Verschillende schilderij en die samen een nieuw beeld vormen. Bij een hoekschilderij raken de delen, die overigens al lemaal een ander formaat heb ben, elkaar in een hoek van een muur. De reeksen zijn wat schetsmatiger opgezet dan de hoekschilderijen, kleiner en wat intiemer. De werken geven een wijds beeld op de stad met alles daar in. En treurig ziet het er niet uit, er is wel suggestie van leven. De draaimolen draait en de auto's rijden en die moeten toch ook bestuurd worden. Hèt is als een bevroren toestand, niet vrolijk en niet somber. Het lijkt alsof de 'betovering' ieder moment kan worden opgeheven door een muntje in de automaat te gooien, net als op de kermis. De doeken doen me denken aan tekeningen van kinderen en tegelijkertijd aan grote bill boards. Die associatie met bill boards komt misschien door het formaat. Met beelden die breed en veelzijdig zijn, slaagt Ellen Rodenberg er uitstekend in herkenning en beklemming op te roepen. En twijfel, want is dat wat je herkent nu een ge dachte of is het werkelijkheid? Is het dichtbij of veraf? En: is het verleden, heden of toekomst?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 19