felle kritiek CDA ip eigen wethouder Ook extra koopzondagen in Jacobswoude Voorlopig geen ieuwe wijk bij eukenlaan Toekomst watertoren onzeker Gezondheidscentrum in bankgebouw Rijn- Veenstreek xtra geld voor fiets- en j wandelpaden Rijnwoude Groen licht reconstructie tuinbouw in Gogerpolder Ri.iverl)()d IDAG 20 DECEMBER 1996 chef hans jacobs, 071 -5356414, plv.-chef rudolf kleijn, 071-5356436 jaarde vrouw gewond wetering Bij een aanrijsding op de Hoogmadeseweg in Rijp- lering is gistermorgen een 70-jarige vrouw uit die plaats ge- 'a nd geraakt. Zij fietste richting Hoogmade toen een 21-jarige IJ omoblist uit Rijpwetering - die de vrouw inhaalde - naar jits uitweek. De rechterbuitenspiegel van de auto bracht de iuwuit balans. Ze kwam op de motorkap van een achter haar igl lende wagen terecht. Met verwondingen aan haar enkel is zij n .rgebracht naar het Elisabeth-ziekenhuis. nder invloed hen aan den rijn* De politie heeft gisteren een 48-jarige Alphe- no ar op de bon geslingerd omdat hij onder invloed reed. Hij i hani ieg ook een rijverbod van drie uur opgelegd. Zijn rijgedrag irmeerde de politie; op een gevaarlijk punt op de President nnedylaan haalde hij een andere auto in. jacobswoude robbert minkhorst Winkels mogen vanaf volgend jaar ook in Jacobswoude vaker op zondag open. De gemeenteraad schaarde zich gister avond achter het voorstel om het aantal koopzondagen van vier naar acht uit te breiden. Het CDA stemde om principiële redenen tegen. Het college zegde gisteravond wel toe een passief beleid ten aanzien van de koopzondagen te voeren. „We gaan dit voorstel niet promoten", aldus burge meester W. van Beek. In de praktijk komt dat erop neer dat Jacobswoude niet zelf de dagen kiest, maar dat de middenstanders met voorstellen moeten komen. De behandeling van het voorstel be gon met een schorsing. Fractievoorzitter H. van der Nagel van het CDA wilde met zijn partijgenoten overleggen of de partij niet een voorstel moest indienen om toch tot minder koopzondagen over te gaan. Dat gebeurde uiteindelijk." Overigens waren de christendemocra ten niet de enigen die bezwaren hadden, ook vanuit de ondernemers zelf en bijna alle kerken in de gemeente kwamen pro testen. Die bedenkingen hadden echter weer weinig invloed op de overige raads fracties in Jacobswoude. WD'er M. Dambrink: „Vanuit onze achtergrond moeten we dit voorstel niet afwijzen. In de praktijk verwachten we ook geen verschillen met vroeger, gezien het feit dat het huidige aantal dit jaar ook niet opgesoupeerd is. Het karakter van onze gemeente geeft ook aanleiding om terughoudend met de verzoeken vanuit de middenstand voor koopzon dagen om te gaan." Fractievoorzitter P. van Hoesel van D'66 kon zich mede in de nieuwe win keltijdenverordening vinden omdat nie mand dwang wordt opgelegd om twaalf zondagen per jaar open te gaan. „Ook vanuit het oogpunt van de concurrentie is het handig om vaker open te mogen. In naburige gemeenten mag dat name lijk al." sluit ook geen brandverzekering met een pyromaan inoM Zoeterwoudse CDA-wethouder R. Hogenelst (ruimte- i ordening) is gisteravond tijdens de gemeenteraads- jadering stevig bekritiseerd door zijn eigen fractie het protocol met projectontwikkelaars Aegon en iwfonds Nederland over bebouwing van de Grote Pol- irwoude liesbeth buitink tievoorzitter P. van Son stak onder stoelen of banken ij het protocol alleen goed je de om de coalitie niet te n^iden. „Ik voel me in deze Zoeterwoude moeilijke en ;e Ei? ekere tijd mede verantwoor- jk voor een brede en krach- bestuursbasis", aldus Van nerfc wel Van Son het protocol inde, had hij er geen goed ;dh®; muiden ziet af van grondaankoop üiden robbert minkhorst 'hs januari woord voor over. „Wethouder Hogenelst noemde het protocol zelf flinterdun, maar wat is dan de reden om het te willen? Als we toch moeten bouwen in die polder komen we die private partijen vanzelf tegen. We mo gen nooit zelf de motor zijn van ontwikkelingen die we eigenlijk niet willen." CDA'er M. Ate§ haalde nog feller uit en stemde samen met fractiegenoot S. van der Salm tegen het protocol. „Ik schat het bouw van een nieuwe nwijk in Leimuiden gaat de jaren niet door. De ge uite Jacobswoude ziet voor- j af van de grondaankoop i de Beukenlaan. Het ter- zo'n zes hectare groot, is enige locatie voor een wbouwwijk in het dorp» ,rpsslfi let doet ons pijn dat de idaankoop niet lukt", aldus houder C. de lange (ruimte- ordening) gisteravond tij de gemeenteraadsverga- j. Maar definitief is daar- de aankoop nog niet van laan. „We moeten ons nu iden op onze strategie voor omende jaren." gemeente was al sinds in onderhandeling met de -l &Tr= naar van de grond. Er meld- ich echter nog een gegadig- de Stichting Woningbouw traal Nederland (SWCN). heuse kaper op de kust ««g onlangs, want volgens De ge had die stichting ook een .eiden.n ïische claim op de grond. SWCN had in 1994 een leenkomst met de eigenaar oten. Zij wilde alleen mede- iro!ing verlenen aan de ver- li van het terrein aan de ge- nte als zij zelf 54 duurdere «I ingen mocht bouwen. Tij- de commissievergadering fle weken terug bleek al dat 532 41 P°ütici daar voor voel- )eze situatie roept frustratie op", zei CDA'er C. Vink gister avond. „De onderhandelingen over de aankoop verliepen steeds moeilijker: er kwamen meer en meer eisen op tafel." De SWCN wilde namelijk ook niet dat de gemeente voor de eventuele bouw bodemonder zoek naar mogelijke vervuiling zou doen. Voor de CDA'er stond vooral de claim van de stichting voor 54 kavels centraal. „Voor ons is dat een veel te zware claim. Wij willen bovendien voor een flink deel in de sociale sector bou wen." D66'er P. van Hoesel zag de SWCN vooral als een 'projectontwikkelaar'. „Die rol mogen ze best spelen, alleen dan wel onder de voorwaarden die wij zien zitten." 'Krakkemikkig', betitelde de liberaal J. van Dam het verloop van de onderhandelingen. „Vol gens mij heeft de eigenaar ook bewust gezocht naar een ande re gegadigde, omdat de onder handelingen met de gemeente niet lekker liepen." „Er is achter onze rug om ge werkt", vond ook wethouder De Lange. Met het collegevoorstel om de grond niet te kopen speelt Jacobswoude de bal nu toe aan de SWCN. Wil zij name lijk gaan bouwen, dan heeft de stichting altijd de gemeente no dig om het bestemmingsplan van het gebied te bestrijden. De raad kon zich daar unaniem in vinden en hoopt nu ook dat de SWCN toenadering zoekt. v/jsga ^0ude arjan van dijk voorstel van CDA'er G. iBostelen om een financië- eevaller van ruim achtdui- pSgj Jd gulden ten goede te laten men van fiets- en wandel- hen, is gisteravond onder West door de gemeenteraad Rijnwoude aangenomen, meeste partijen hadden liswaar geen bezwaar om geld voor recreatieve doel den te gebruiken, maar "den dat dit soort besluiten op een 'achternamiddag' »nderdJfgworden genomen. W Böstelen was verbaasd zijn voorstel op zoveel erstand stuitte. „Met onze md belijden we allemaal dat meer geld voor recreatie hen uittrekken, maar heel vaak lukt dat niet. Ik vind dat we zo'n buitenkansje niet mo gen laten schieten." H. Gerrit- se (D66) zei echter nog 'tal van andere suggesties' te hebben om het geld aan uit te geven en vond dat meevallers niet zomaar in een recreatiepotje mogen verdwijnen. Hoewel wethouder G. Ho- gendoorn (CDA/Ruimtelijke Ordening) het daarmee eens was, wees ze erop dat de mee valler een 'uitzonderlijk geval' was. De achtduizend gulden kwam namelijk vrij door de verkoop van een gemeentelijk pand in Koudekerk aan den Rijn aan woningbouwvereni ging 'Goed Wonen'. Die gaat het aan de Dr. Vlaanderenlaan gelegen gebouw als kantoor gebruiken. risico dat het protocol met zich meebrengt te groot in. Je sluit toch ook geen brandverzekering bij een pyromaan", verklaarde Ate§. Hogenelst vond PZ en de WD wel volledig aan zijn zijde. „Met het protocol verplicht Zoeter woude zich niet, never, nooit tot bouwen", verzekerde PZ-frac tievoorzitter R. de Lange. Hoge nelst verdedigde het protocol. „We willen vooruitkijken en of dit het juiste moment is... tja, als ik alles zeker wist kon ik daar naar handelen. Maar als we niets doen en wachten tot we het vanzelf tegen komen, is dat zwakte. Het getuigt van be stuurskracht om het protocol nu te ondertekenen." Celstraf voor twee overvallen den haag/alphenaan den rijn Een zwaar aan drugs verslaafde Alphenaar (24) is gisteren door de Haagse rechtbank tot drie jaar celstraf veroordeeld voor twee overvallen. Op 27 augustus wist hij 850 gulden buit te ma ken bij de Alphense sigarenwin kel Straver en Zoon. Daar moest een 23-jarige verkoopster het geld afstaan. De verkoopster was al een keer eerder overval len en werkt nu niet meer van wege de haar overkomen ellen de. Een dag later had de Alphe naar een vrouw met een pistool bedreigd op zijn vaste drugs adres. Haar kinderen keken daarbij toe. Hij eiste drugs van de vrouw, maar die voorgeno men beroving mislukte. Twee weken geleden werd vier jaar cel tegen hem geëist. EEN NIEUWE KIJK OP MUZIEK BeoSound 9000 FM/AM radio en CD-speler. Dat alles in een vormgeving waarvan alleen Bang&Olufsen het geheim kent. Bang&Olufsen Ooit kiest u voor mooist KATWIJK Electro World Peursum b.v. Voorstraat "S1b-33. LEIDEN Van Cleef Bang Olufsen Center, Botermarkt 25. Barning Muziek Totaal, Stationsweg 11-17. Swaak Beeld Geluid, Haarlemmerstraat 279. LISSE Johan van Stijn Bang Olufsen Center, Kanaalstraat 32. NOORDWIJK Expert De Lange Bang Olufsen Center, Molenstraat 49. OEGSTGEEST G.W. Roest b.v. Bang Olufsen Center, Lange Voort 11. ROELOFARENDSVEEN Hoogeveen Beeld Geluid, Noordplein 15-17. VOORSCHOTEN T.V./Radio de Ru Bang Olufsen Center, Voorstraat 25. roelofarendsveen marieta kroft De toekomst van de Veense watertoren is onzeker. Eigenaar Watermaatschappij Zuid Hol land-Oost (WZHO) wil ervan af. Per 1 januari wordt de toren namelijk buiten gebruik ge steld. De watermaatschappij heeft Alkemade gevraagd om de toren over te nemen. Burge meester en wethouders bera den zich daar nog over. Tegen welke prijs de ge meente het op de Noordhoek staande bouwwerk kan overne men, maakt woordvoerster J. Bos van de WZHO niet bekend. „Het is tegen een taxatieprijs." De watertoren in Hazerswou- de-Rijndijk deed de WZHO en kele jaren geleden nog voor het symbolische bedrag van één gulden van de hand. Van een symbolisch bedrag wil de WZHO nu niets weten. „De to ren in Hazerswoude had geen waarde. Die wilden wij slopen. Daarvan is in Roelofarends- veen geen sprake." Indien de gemeente de kolos niet aan koopt, wordt die in handen van een makelaar gesteld. De uit 1932 daterende water toren neemt in Roelofarends- veen een centrale plaats in. Op tientallen kilometers afstand zijn de tegen de zijkanten be vestigde verlichte tulpen te zien. Deze bloem is het sym bool voor het kwekersdorp waar zo'n twintig procent van de tulpen die op de wereld markt verschijnen, vandaan komen. De WZHO stoot het markan te bouwwerk af omdat pompen en kelders de functie overne men. „De toren zorgde voor ex tra druk op het waternet bij pieken in het verbruik", legt woordvoerster Bos uit. „Nu doen pompen dat. Een andere functie is de opslag van water. Maar ook dat is niet meer no dig omdat we overal in ons ge bied kelders voor wateropslag hebben." B en W van Alkemade bera den zich in januari over een eventuele overname. Burge meester A. Meerburg loopt daar liever nog niet op vooruit. „Als het aan mij ligt blijft de to ren behouden voor Alkemade. Hij is niet mooi, maar wel beeldbepalend. Ik moet alle pro's en contra's echter nog te gen elkaar afzetten." De Veense watertoren. foto hielco kuipers 'Laatste' diploma voor verplegers Hooge Burch zwammerdam De laatste geslaagden voor de interne opleiding tot verpleegkundige binnen de Hooge Burch voor de zwakzinnigenzorg hebben gisteren hun diploma ont vangen. Daannee is aan de Z-opleiding in het cen trum voor verstandelijk gehandicapten definitief een eind gekomen. Het centrum denkt met de overheveling van het theoretische deel van de opleiding naar Tergouw in Gouda voordelen te beha len. Het praktische deel blijven leerlingen volgen in Zwammerdam. In Gouda krijgen zij een alge mene opleiding tot ver pleegkundige A (algemeen ziekenhuis), B (psychia trie) en Z (zwakzinnigen zorg). Positief gevolg van de verhuizing van het theore tische deel is dat leerlin gen ook vakken uit de al gemene en psychiatrische verpleegkunde gaan vol gen. Naar deze twee vak gebieden is meer behoefte ontstaan, zo heeft Hooge Burch geconstateerd. Van de docenten van de huidige Z-opleiding ver huizen er drie mee naar Tergouw. Voor de overige medewerkers is veel werk te verrichten in de diverse bij- en nascholingen die personeelsleden van Hooge Burch jaarlijks krij gen. Gemeentewerken vindt definitief onderdak in Woubrugge woubrugge» Architectenbureau Pact bv uit Hoogamde gaat het nieuwe on derkomen van Gemeentewer ken in Woubrugge ontwerpen. Behoudens de fracties van WD en D66, ging de gemeenteraad van Jacobswoude daar gister avond mee akkoord. De ge meente stelt 25.000 gulden be schikbaar voor een eerste on derzoek en een ontwerp. D66 wilde liever uitstel, om dat de partij niet overtuigd was dat Woubrugge de beste plek was. VVD bleef bij haar eerdere voorstel, namelijk om het on derkomen te realiseren in Rijnsaterwoude, achter het ge meentehuis. Uit oogpunt van efficiency is dat beter, meent de fractie. Het voorstel van de libe ralen kreeg eerder al geen mee- derheid in de commissieverga dering. Oude bankkluis ideaal voor fysiotherapeuten zoeterwoude-rijnduk liesbeth buitink Trots lopen ze rond in wat al over twee weken hun nieuwe onderkomen moet worden. De nieuwe eigenaren van de voor malige Rabobank aan de Pan- cratiusstraat in Zoeterwoude- Rijndijk kunnen vanaf maandag 6 januari opgelucht ademhalen. Huisarts A. Poot is nu nog ge vestigd in een benauwde porto- cabin naast het bankgebouw. Fysiotherapeut J. Duindam deelt met zijn maatschap-part ner P. Haker een kleine ruimte in de Eendenkooi. „Dat was zeer patiëntonvriendelijk", weet Duindam. Kans Toen de Rabobank twee jaar ge leden uit Zoeterwoude-Rijndijk vertrok, zagen de twee fysiothe rapeuten hun kans schoon en ze kochten het pand. Inmiddels is de eigendomsconstructie ver anderd, maar dat het drietal in het kleine gezondheidscentrum trekt is zeker. Het pand oogt nu binnen nog chaotisch, hoewel de opening al aanstaande is. Poot krijgt een ruime spreekkamer en een be handelkamer en richt boven dien een extra kamertje in voor assistenten-in-opleiding, die bij hem ervaring komen opdoen. De twee fysiotherapeuten krij gen eindelijk elk een eigen be handelruimte. Voor hun appa ratuur met magnetische straling blijkt de voormalige bankkluis ideaal. Duindam: „Er zitten hier dikke gepanserde muren in. Zonder zo'n bescherming zou den de televisies in de straat gaan storen." In een andere ruimte kan Haker werken als podotherapeut. Daarnaast is nog ruimte genoeg om ook een manueel therapeut te herber gen. Verbetering „Het is een aanzienlijk betere entourage. Voor de patiënten is het een verbetering van het dienstenniveau, een prettiger omgeving om in te wachten en om in behandeld te worden. En voor ons is het een beduidend betere werkomgeving", vindt Poot. Huisarts A. Poot (links) en fysiotherapeut J. Duindam voor het gezondheidscentrum. Links is de porto-cabin te zien waarin Poot de laatste anderhalf jaar praktijk hield. foto henk bouwman roelofarendsveen De reconstructie van het glastuinbouwge bied in de Gogerpolder in Roelofarendsveen kan doorgaan. De provincie Zuid-Holland heeft het sein op groen gezet. Hetzelfde geldt voor drie glastuinbouwgebieden in het Westland en een in de Noordsebuurt bij Zevenhoven. Voor de reconstructie heeft het ministerie van landbouw, natuur en visserij in totaal 82 miljoen gulden beschikbaar gesteld. De provincie moet dit bedrag de komende ja ren verdelen. Het geld wordt besteed aan de verbetering van het wegennet, de waterbe heersing en de kwekerijen in de kassenge- bieden. Sloten Volgens voorzitter van de reconstructie commissie en burgemeester van Alkemade, A. Meerburg, komt het grootste deel van de subsidie die voor de Gogerpolder beschik baar komt, ten goede aan het opknappen en verbreden van de wegen en het maken van bredere sloten. Mogelijk krijgen de Sotaweg en De Baan ook een fietspad. Meerburg weet nog niet wanneer de werk zaamheden beginnen. „Dat hangt ervan af wanneer wij de subsidie krijgen." Een 42-jarige automoblist uit Leimuiden die over de Grietpol derweg reed wekte zoveel arg waan dat de politie besloot de man aan te houden. De oorzaak voor zijn rijgedrag bleek snel gevonden: hij had drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. De man kreeg een rijverbod van acht uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 17