Radio Televisie Spocumentaire over woelig orkestleven in Concertgebouw /oq WO O .w ,NDAG 9 DECEMBER 1996 neder land o nederlandQ nederlandQ rtl o rtl0 Schifï3 Cosby show. Amerikaanse comedyse rie. Af I.: Andalusian flu. Alles kits. Kinderprogramma. Roseanne. Amerikaanse comedyse rie. AfIThe commercial show. Get the picture. Kennisquiz. Presentatie.- Judith de Bruijn. 4 Willem Wever. Kinderprogramma waarin vragen beantwoord wor den. Presentatie: Jochem van Gelder. Waku waku. Spelprogramma. Panel: Jeroen Kramer, Maxine, Maureen Eerdmansen Willem Duys. Presentatie: Sybrand Niessen. NOS-Journaal. 5 Netwerk. Actualiteitenrubriek. 0 NOS-Weeroverzicht. 7 Taxi. Serie opmerkelijke ge sprekken in een taxi. Chauffeurs: Loes Luca en Jan Mom. Presentatie-: John Buisman. Paradijsvogels. Reportageserie over uit zonderlijke mensen. 3 Een koninklijk gezelschap. Documentaireserie over het Koninklijk Concertge bouw Orkest. AfICon flicten. 6 Miniatuur. De bijzondere plek in het leven van bijzondere men sen. Vandaag: Mathilde Santing. 4 Murder one. Amerikaanse rechtbank serie. Afl. 14. Herh. Einde. 16.36 17.23 17.29 18.00 18.15 18.43 18.51 19.29 20.03 20.30 21.21 21.47 22.20 23.15 NOS-Journaal. De ark van Stekeltje. Kinderprogramma. De Waltons. Amerikaanse serie. Gospelclip. Videoclip. 2 Vandaag. Met: NOS-Journaal. Actualiteiten. Presentatie: Marjan Moolenaar. 2 Vandaag. Vervolg. Met: NOS-Journaal. Actualiteiten. NOS-Sportjournaal. NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. Einde. Het pakhuis. Reportageserie over verza melaars. Radar. t Consumentenrubriek. America's funniest home video's. Amusementsprogramma met homevideo's. Let's make music. Muziekprogramma met muziek van eigen bodem. Space tech. Pop.-wetensch. magazine over toepassingen voor de ruimtetechnologie. De specialist. Afl. 6: De medisch psy choloog. Het elfde uur. Praatprogramma. Presen tatie: Andries Knevel. Studio NOS. Sportmagazine met aan dacht voor de belangrijk ste gebeurtenissen in de sportwereld. Einde. 16.00 16.05 17.02 19.00 19.30 NOS-Journaal. De plantage. Heartbreak High. Australische jeugdserie. Andrew zet zijn studenten zwaar onder druk om goed te presteren tijdens de examens. Danielle bez wijkt onder de stress. Uitz. politieke partijen: CD. Villa Achterwerk. Kindermagazine, met: Ik dans, Bertje en De Hon denshow. Sesamstraat. Kleuterprogramma. Afl.: Schrijven. NOS-Jeugdjournaal. Het Klokhuis. Informatief kindermagazi ne. Afl.: Europortret Duitsland, 6-delige serie over het hoe en waarom van de Europese Eenwor ding. Lingo. Woordspel. Presentatie: Frangois Boulangé. Grenzeloze liefde. Reportage over twee Ne derlandse en één Vlaamse vrouw die hun geliefden naar Japan zijn gevolgd. Novellen. 8-delige Nederlandse se rie korte films. Afl. 1: Een Hollandse held. Meesterwerk. Documentaireserie over muzikale meesterwerken. Over de Missa Veni Sanc- te Spiritus van Pierre de Manchicourt. Afl. 1: De ontdekking van De Man chicourt. NOS-Journaal. NOS-Sportjournaal. Nova. Actualiteitenprogramma. Presentatie: Paul Witte- 23.04 NOS-Den Haag vandaag. Parlementaire rubriek. Presentatie: Ferry Minge len. 23.22 Het uur van de wolf: IDFA 1996-De Zilveren Wolf. Documentaire van de win naar van de Zilveren Wolf tijdens het Internationale Documentaire Festival Amsterdam. 00.12 NOS-Teksttv. 07.00 Einde. 16.00 16.10 17.00 17.05 18.00 18.10 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.30 22.00 22.16 22.34 23.45 00.35 01.20 Vier uur nieuws. Catherine. Vijf uur nieuws. 5 uur show. Zes uur nieuws. 5 uur show. The bold the beautiful. Amerikaanse soap. Ridge staat op het punt om Eric en Stephanie te vertellen dat hij van plan is Brooke over te halen haar aandeel in Forrester Creations op te geven, wanneer Sheila binnenkomt. Ridge ver zoekt haar vriendelijk om weer weg te gaan. Rad van fortuin. Half acht nieuws. Goede tijden, slechte tij den. Nederlandse soapserie. Jessica merkt dat haar woede bij Ludo een ave rechts effect heeft. Jef probeert bij Sylvia af te dwingen dat ze vertelt wat er met haar aan de hand is. Postcode loterij record show. 't Zonnetje in huis. Nederlandse comedyse rie. Cath en Erik gaan met de auto naar Frankrijk, maar hun huwelijk is niet tegen de Franse autowe gen bestand. Wie durft? Themaprogramma over de verkeersproblematiek in Nederland. Late nieuws en sport nieuws. Catherine. The Oprah Winfrey show. Santa Barbara. Amerikaanse soapserie. Herh. Nachtprogramma. 18.05 19.00 16.25 Goede tijden, slechte tij den. Nederlandse dramaserie. Herh. 16.50 Power time. 17.35 Herman's head. Amerikaanse serie. Highlander. Amerikaanse serie. Herh. 5 in het land. Onderwerpen uit de regio. Presentatie: Margreet Spijker. 19.30 Renegade. Amerikaanse serie. Herh. 20.30 The nightman. Amerikaanse dramafilm uit 1991 van Charles Haid. Met: Jenny Roberts on, Ted Marcoux, Kerns e.a. 22.10 Ricki Lake. Amerikaanse talkshow. Afl.: Jij hebt me gekop peld aan een foute man. 22.55 W.A.R. Amerikaanse actiefilm uit 1987 van Raphael Nuss- baum. Met: Frank Stallo ne, Martin Landau e.a. 00.40 Nachtprogramma. El/ 16.25 'Allo'allo! 16.55 Blackadder. 17.25 Dallas. Amerikaanse soapserie. 18.15 Operation Petticoat. Amerikaanse comedyse rie. 18.45 Love boat. Amerikaanse comedyse- 19.35 Vijf op een rij. Spelprogramma. 20.05 Benny Hill. Engelse humoren sketches. 20.35 'Allo'allo! Engelse comedyserie. 21.05 Twin Peaks. Amerikaanse serie. 21.55 Blackadder. Engelse comedyserie. 22.30 Coogan's run. Engelse comedyserie. 23.00 MASH. Amerikaanse comedyse- 23.25 Taxi. Amerikaanse comedyse- Andries Knevel ont vangt drie gasten in 'Het elfde uur'. (Neder land 2,22.20 uur) gRSUM ELS BOER/GPD ijn vijfdelige documentaire inklijk Gezelschap toont taker Roel van Dalen het :ertgebouworkest in al zijn Méér nog dan de mu- king. ^staan de mensen in het or- centraal. Op vijf maandag- iden wordt de kijker een gegund in het woelige or- nationale s, die nog niet eerder zoveel nheid van zaken heeft gege- Het was moeilijk om het ver even te winnen," vertelt ondJvan Dalen die aanvankelijk anoninden met het orkest mee- voordat hij zijn camera J het eerst gebruikte, "maar SnP me 8elukt- Ik wilde de ar- L L07pe en de commerciële kant —chten. Juist in de maanden 'er 07 tjk filmde vond er toevallig J crisis plaats, die voor mij maiiiurlijk als een engeltje uit de kwam." Een groot deel de eerste aflevering is daar- ,gewijd aan het conflict tus- Méér nog dan de muziek staan de sen zakelijk leider Willem Wijn bergen en artistiek leider Jan Zekveld. Beider ideeën waren te ver uit elkaar gelopen, een lijm poging mislukte en Jan Zekveld vertrok. Zijn afscheidsspeech spreekt boekdelen en wordt in ijzige stilte door het orkest aange hoord, waarna het hand jeschudden begint: 'jammer', 'tot ziens', 'misschien kunnen we nog eens met elkaar eten', is wat Zekveld daarbij te horen krijgt. Is er alleen maar drama in deze aflevering? Nee, ook prettiger zaken als de borrel bij contract van diri gent Chailly worden gefilmd. Dat het tussen dirigent en or- kesüeden niet altijd botert blijkt wel uit het gemopper van de orkestleden dat de werkdruk te hoog is en er na een veeleisend Sacre du Printemps beslist geen encore meer bij kan. Een dele gatie van het orkest wordt door Chailly uiterst vriendelijk ont vangen en hij geeft toe. Later zegt hij daarover: ,,Het is de cal vinistische inslag van het or kest." De tweede aflevering (16 de cember) is nog emotioneler dan het gefilmde vertrek van Zekveld. De harde werkelijk heid van het auditeren komt aan bod: gespannen sollicitan ten die achter een scherm uit het zicht van de beoordelings commissie voorspelen en dan maar moeten afwachten. Hoofdpersoon is hoornist Jan Harshagen die thuis wordt ge filmd bij zijn intensieve voorbe reidingen. Optimistisch begint hij aan de audities, want het or kest kent hem al omdat hij re gelmatig op freelance basis in valt bij de hoomsectie. De voorronde komt hij goed door, maar bij de laatste zes is er toch één collega die hem voor bijgaat. De baan waar hij op gehoopt heeft gaat naar Jaap van der Vliet. Zijn teleurstelling is groot en pijnlijk. „Ik weet dat ik niet sterk ben in proefspel. Op deze manier kom ik niet aan een baan. Ik heb dit altijd een slecht systeem gevonden. Iemand kan bij een proefspel goed presteren en zijn 'circus nummer' goed afdraaien, maar daarmee weet men nog niet hoe iemand functioneert in het orkest." Teleurgesteld pakt hij zijn koffer en vertrekt naar Ita lië voor een baan bij een ander orkest. Demonstratief scheurt hij het label van het Concertge bouworkest van zijn koffer, met de verzuchting: „Die kan er wel af." Een koninklijk gezelschap, AVRO, vanaf vanavond, Ned 1, 22.33 uur. Vijfdelig portret van het Concertgebouworkest. 4De tafel van Pam. 17.07 Radio jjfcndjournaal. 19.04 NCRV's Hier jt W/Praatradio. 20.04 Opium radio, op Langs de lijn, sport en muziek. 1 f7 Met het oog op morgen. 00.04 8[sRadiodocumentaire: Damok- 2 01.02 tot 07.00 Niemandsland. oioQ BVan Staa tot zeven. 19.04 De jen greep. 20.04 Route 66. 21.04 i «ijzer. 22.04 Cabaret en klein- io 2. 23.04 tot 24.00 ID/O0 51 Kort en Klijn. 19.04 Spoor 7. ÏJForza. 21.04 Villa 65. Met om J4 De voorste linie; 22.04 Semtex. ^(jUmma gumma. 02.02 Pyjama 1 4.02 tot 06.00 TROS Nacht- P De Nederlanden. 17.00 De kof- ,18.04 De wandelende tak. Talen- I3»cht in de wereldmuziek. 19.00 l5|Jlankencontinent. 20.02 Supple- Madoera. 24.00 tot 01.00 Vin- ia middernacht. I D'O© Jf Radio UIT. 17.45 Kwartier Hu- feme. 18.08 Hoe creatief zijn hin- lanen? 19.00 Nieuws en actuali- i in het Turks. 19.45 Nieuws en iliteiten in het Marokkaans en ers. 20.30 Nieuws en actualitei- 13 i het Chinees. 21.00 De verbeel- t 21.45 Het radioverhaal. 22.02 -55 De avondenmet om ca. Gesproken uitzicht; ca. 22.15 !n des aanstoots; ca. 23.00 De ik van Louis Lehmann; ca. 'Voorleesuur; ca. 23.45 De man- an de radio. MAANDAG Masters of the Univers 1987-USA)'Fan- tasy van Gary Goddard over de strijd tussen goed en kwaad waarin teken filmfiguren en speelgoed tot leven komt. Met; Dolph Lundgren en Frank Langella. speelfilms op televisie SBS 6 20.30 Dangerous Indescretion 1994-USA) •Reclamejongen C. Thomas Dowel I be gint een verhouding met Joan Howell, zonder te weten dat zij getrouwd is met bezitterige, steenrijke zakenbons. 22.15 besluiten vrouwen zelf het r< den te nemen. Zeer matige b-actiefilm van Raphael Nussbaum met o.a. Frank Stallone. RTL 5 22.55 Song of the Thin Man (1947-USA) Laatste misdaadfilm rond het rijke speurkoppel William Powell en Myrna Loy. Deze keer vormen nachtclubs hun jachtterrein. Regie: Edward Buzzell. Duitsland 1 00.55 DINSDAG Der Kinozahler 1993-D) Armm Muel- ler-Stahl is in het tijdperk van de zwij gende film verteller in de bioscoop. Ook na de opmars van de geluidsfilm blijft hij verhalen vertellen. Drama van Bern- hard Sinkel .Duitsland 2 11.04 Kali Yug, la Dea della Vendetta (1) (1963-l/F/D) Eerste deel (deel 2 volgt morgen) van Mario Cameri's avonturen film De jonge arts Paul Geurs raakt in koloniaal India betrokken bij een ge- Duitsland 1 14.03 Fragment uit de Amerikaanse s 16.00 16.30 16.30 19.55 20.30 21.05 21.35 22.10 veronica Onderweg naar morgen. N.O.W.TV. N.O.W.TV: Saved by the bell. Airwolf. Amerikaanse serie. StreetliVe. Onderweg naar morgen. Nederlandse soapserie. Ed voelt zich bedrogen en Melle ziet de organisatie van het feest niet meer zitten. Denktank. Ajax! De regenjas. Studio nonsens. 06-11 Weekend. Reportages over het werk van ambulance-, brand weer-en politiediensten. Friends. Amerikaanse serie, leder een is verbaasd wanneer bekend wordt dat Phoebe is getrouwd met de Cana dese schaatser Duncan. De heilige koe. Hearts afire. Amerikaanse serie. Einde. SBS© 17.10 17.10 17.40 18.10 18.55 19.25 19.52 20.30 22.30 22.50 22.55 23.30 Webster. Amerikaanse serie. Einde. Liberty Street. Canadese jeugdserie. Comedy uur. Met: My two dads. Amerikaanse serie. Married with children. Amerikaanse serie. Jerry Springer. Amerikaanse talkshow. Goudkust. Nederlandse dramaserie. Over de roooie. Hart van Nederland. Masters of the universe. Amerikaanse fantasyfilm uit 1987 van Gary God dard. Met: Dolph Lund gren, Frank Langella, Meg Foster, Courteney Cox, Ja mes Tolkan e.a. Hart van Nederland. Weer. De wallen op stap. L.A. Heat. Amerikaanse serie. Days of our lives. Amerikaanse soapserie. Herh. Horoscoopjournaal. Einde. selectie ■liefde Grenzeloze liefde Documentaire van Puck de Leeuw. Twee Nederlandse en een Vlaamse vrouw werden verliefd op een Japanner. Zij volgden hur naar Japan. Een cultuur die, en een land dat mijlen ver van ons af ligt en alles wat vreemd is afwijst. Een Ja pans spreekwoord zegt: Een spijker die uitsteekt moet ingeslagen worder Anke, Greet en Nel ondervonden dit den lijve. Westerlingen in de schoenen van de allochtoon. 19.30 Netwerk De medici luiden de noodklok over de lange wachttijden in asielzoe kerscentra. Verder aandacht voor de nazorg die Defensie besteedt aan uit gezonden militairen. Een oud-militair beklaagt zich over een gebrek aan res- ijn vroegere werkgever. Paradijsvogels Beeldhouwer Wim Kuijl (50) uit Arnhem beweert dat hij vrou wen als prooidieren ziet. Maar voor zijn grootste liefde, zijn moeder, moe ten alle andere vrouwen wijken. Net als Wim Kuijl is Harry Dressel, gebo ren in Winschoten, een ladykiller Zijn hele leven is hij artiest gèweest. Jaren lang leidde Dressel een mondain leven in het buitenland Hij" treedt nu op voor bejaarden en invaliden. Nederland 1 22.03 Het elfde uur Andries Knevel ontvangt de volgende gasten: YvonneKeuls, schrijfster van onder andere de ro mans Jan Rap en zijn maat. Het Ver rotte Leven van Floortje Bloem en De Nederland 1 Novellen Achtdelige Nederlandse serie korte films Aflevering: Een Hollandse held. Freddy was twintig jaar geleden een populaire hitzanger Door een te levisieprogramma waarin zijn eigen verleden aan de orde wordt gesteld, wordt hij met zichzelf geconfronteerd. Nederland 3 20.29 Het meesterwerk: De ontdekking van De Manchicourt Welke passie en emotie gepaard gaan met het uitvoeren van de 'Missa Veni Sancte Spiritus' van Pierre de Manchicourt uit de 16e eeuw, ho ren we van Paul van Nevel die het Ne derlands Kamerkoor dirigeert. In bour- gondische sferen reconstrueert Renee Jonker de ontdekkingstocht van Paul van Nevel naar de Renaissance en naar de eigenaardigheden die deze mis tot meesterwerk maken. Nederland 3 20.58 Utrecht herdenkt Bomans' en de heer 20.25 H. Pruis, directeur van Agapè Nederland 2 22.20 De wallen op stap In deze uitzending ontmoet Patrick Hollander 's werelds beroemdste pornoster, de Amerikaan Jeff Strycker In het gezelschap van een aantal Amsterdamse fans reisde Hollander naar Brussel voor een exclu sief interview met Jeff en bracht hij ;n bezoekje aan zijn J SBS 6 22.55 Het uur van de wolf: I0FA 12996 - de Zilveren Wolf Vanaf 28 november tot 5 december vond het Internationale Do cumentaire Filmfestival in Amsterdam plaats. Dit jaar wordt voor de tweede keer De Zilveren Wolf uitgereikt. Van- televisie buitenland BRTN 1 17.15 Het capitool. 17.35 Neighbours. 18.00 Journaal. 18.10 Blokken. 18.35 The bold and the beautiful. 19.00Thuis. 19.30 Journaal en sport. 20.00 Weerbe richt. 20.05 Zo vader, zo zoon. 20.35 Afrit Negen. 21.10 Herexamen. 21.55 Oh Dr. Beeching. 22.25 Alle Vijf. 22.58 Paardenkoersen. 23.00 Journaal en sport. 23.27 Weerbericht. 23.30 Vlaams-Nationale Omroepstichting 24.00 Doorlopende herh. van journaal, sport en weerbericht. 09.00 Einde. BRTN 2 17.00 DeToeTer. 17.45 Einde. 18.00 Tik Tak. 18.05 Beestenbos is boos. 18.30 Disney Festival. 19.00 Lucky Luke. 19.30 Journaal en sport. 20.00 Weerbericht. 20.05 Document: Schoon schip. 21.00 La piovra 21.59 KENO-uit- slagen 22.00 Ter zake. 22.30 Drop the DUITSLAND 1 16.00 Tagesschau 16.03 Fliege 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40 ARD vor acht. 19.53 Das Wetter im Ersten 19.58 Progr.overz. 20.00 Tagesschau. 20.15 Wunder der Erde. 21.00 Report. 21.40 Zwei Manner und die Frauen 22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort. 00.35 Nachtmagazin. 00.55 Song of the 02.20 Nachtma gazin 02.40 Fliege 03.40 Die schön- sten Bahnstrecken Deutschlands. 03.55 Europamagazine. 04.20 Report. 05.00 Brisant. 05.30 Einde. DUITSLAND 2 16.00 Heute. 16.05 Ein Heim fürTiere. 17.00 Heute. 17.15ZDF-Abendmaga- zin. 17.50 DerAlte. 19.00 Heute. 19.20 Weerbericht. 19.25 Verkehrsgericht. 21.00 Auslandsjournal. 21.45 Heute- journal. 22.15 Dangerous indiscretion, erotische thriller. 23.35 Heute nacht. 23.50 Die sieben Sakramente von Ca- nudos, episodenfilm. 01.15ZDF-Nacht- express. 01.45 Heute nacht. 02.00 Vor 30 Jahren - In Bayern leben. 02.45 integer. 03.55 ZDF-Abendmaga- DUITSLAND 3 16.30 KostProbe. 17.00 Kapt'n BlaubSr Club. 17.57 Progr.overz. 18.00 Lokal- zeit. 18.05 KuK unter Freunden 18.30 Das Nachste bitte! 18.45 Aktuelle Stun- de. 19.25 Lokalzeit. 19.45 Auto Mobi les 20.15 Auf eigene Gefahr. 21.00 Lo- kalzeit. 21.15 Markt. 21.45 Spureri 22.15 Kurzgeschichte(n): Die Spraydo- se. 22.30 Lindenstrasse. 23.00 Yeshaya- hou Leibowitz. 00.25 Nachrichten. 00.30 100 Meisterwerke. 00.40 Tagesschau vor 20 Jahren. 01.00 Do- mian 02.00 KuK unter Freunden 02.25 Aktuelle Stunde mit Lokalzeit. RTL TELEVISION 16.00 Hans Meiser. 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter uns. 18.00 Guten Abend 18.30 EXCLUSIV - Das Star-Magazin 18.45 RTLaktuell. 19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40GuteZeiten, schlechte Zeiten 20.15 Columbo: Rest in peace Mrs Columbo, misdaadfilm 22.05 EX TRA - Das RTL Magazin. 23.00 10 vor 1123.30 EXCLUSIV Kino. 24.00 RTL Nachtjournai. 00.30 Cheers. 01.00 Gol den Girls. 01.30 Home improvement. 02.00 Barbel Schater, 02.55 RTL- Nachtjournal. BBC 1 16.00 Incogmto. 16.30 The busy world of Richard Scarry. 16.55 Bodgerand Badger. 17.10 Ace Ventura: Petdetecti- 20.30 Tomorrow's world. 21.00 EastEn- ders. 21.30 Chef! 22.00 Nieuws en weerbericht. 22.30 Panorama. 23.10 Billy Connolly's world tour of Australia. 23.50 Common as muck 00.50 Film 96 with Barry Norman. 01.20Smillie's people. 02.05 Weerbericht. 02.10 Ein de. BBC 2 16.00 Nieuws en weerbericht. 16.05 The natural world. 16.55 Nieuws en weerbe richt. 17.00 Today's the day. 17.30 Ready, steady, cook 18.00 Esther. 18.30 Going, going, gone. 19.00 Space precinct. 19.45 As seen on tv. 20.00 1914-18 Documentaireserie. 20.50 Human rights, human wrongs. 21.00 Horizon. 21.50 Gardeners' world take two. 22.00 Wicked women: King girl, tv- film. 23.15 Match of the day. 23.30 Newsnight 00.15 A room with two views 00.45 Human rights, human wrongs. 01.00 The midnight hour. 01.30 The learning zone. CNN 16.30 World sport 17.30 Computer con nection. 18.30Q& A 19.45 American edition 20.00 World business today. 21.00 Larry King live 22.30 Insight 23.00 World business today update 23.30 World sport. 24.00 World view. 01.30 Moneyline. 02.15 American edi tion. 02.30 Q& A. Fashion file. 18.30 The ticket. 19.00 The Selina Scott show 20.00 Dateline 21.00 NHL Power week. 22.00 The best of The tonight show. 23.00 Best of Late night 24.00 Best of Later. 00.30 Nightly night DISCOVERY 17.00 Rex Hunt's fishing adventures. h for El Dorado. 19.00 The mob. 20.00 Next step, 20.30 Arthur C. Clarke's mysterious world: The great Si berian explosion. 21.00 History's tur ning points: The siege of Constantino- pel 21.30 Wonders of weather: Torna do. 22.00 Trailblazers: Journey to the centre of the earth. 23.00'Air p'ower: Air to air. 24.00 Salvaged lives. 01.00 Wings of the Red Star: The great patrio tic war. 02.00 The e. MTV 16.00 Select MTV. 17.00 Hanging out. 18.00 The essential kula shaker 18.30 Dial MTV 19.00 Hot 19.30 Michael Jackson in black and white. 20.00 Hit list UK. 21.00 Best of Snowball '96. 21.30 Real world 5- Miami. 22.00 Sing led out. 22.30 Club MTV. 23.00 Amour 23.30 Beavis Butthead 24.00 Yo! 01.00 Night videos. 06.00 Einde. TV5 16.00 Nieuws. 16.15Gourmandises. 16.30 Bibietses amis 17.05 Fa si la chanter. 17.30 Studio Gabriel. 18.00 Questions pour un champion 18.30 Nieuws en weerbericht. 19.00 Paris lu- mières. 19.25 Intern, weerbericht. 19.30 Zwitsers nieuws 20.00 Thalassa 21.00 Enjeux Le Point. 21.55 Intern, weerbericht. 22.00 Frans nieuws. 22.35 Le monde est vous 00.05 Francofo- lies 00.30 Frans nieu\ 00.55 Belgisch nieuws. 01.30 P vue 03.30 Paris lumières. televisie morgen NEDERLAND 1 07.00 NOS-Journaal. 07.07 KRO's Te- kenfilmfesti.val07.29 Ontbijt tv 09.00 NOS-Journaal. 09.05 Get the picture. 09.33 'n Goeiedag met Jos Brink. 10.23 Taxi. 11.17 ER. 12.02 Uitzending Poli tieke Partijen: RPF. 12.05 NOS-Tekst tv. 15.10 Zo vader, zo zoon 15.39 'n Goeiedag met Jos Brink. 16.33 Cosby NEDERLAND 2 09.00 Techniek in de praktijk. 11.45 Einde. 12.30 De specialist 13.00 Het pakhuis. 13.27 Radar. 14.00 Het vra genuurtje 15.00 Spreekuur 16.00 NOS-Journaal. 16.08 Alleen op de we reld 16.36 De Waltons. NEDERLAND 3 07.00 NOS-Tekst tv. 12.00 NOS-Jour naal. 12.07 MiddagEditie. 13.00 NOS Journaal. 13.08 Van gewest tot gewest 13.33 Lingo. 13.58 Zembla 14.41 VPRO Laat: Zeeman met boeken. 15.33 Het RFO van binnenuit. 16.00 NOS- Journaal. 16.05 Wat doe jij nou? 16.40 Alle kinderen zingen RTL 4 07.00 Ontbijtmeuws 07.10 Telekids cartoon express: Looney tunes. 07.30 Ontbijtmeuws. 07.40 Telekids cartoon express: Looney tunes. 08.00 Ontbijt meuws 08.08 Tbe bold the beautiful. 08.30 Ontbijtmeuws. 08.35 As the world turns. 09.00 Ontbijtmeuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Goede tijden slechte tijden. 10.00 Koffietijd! 11.00 The Oprah Winfrey show. 11.45 Santa Barbara. 12.30 Lunchkids: Little mer maids 12.55 Lunchkids: Camp Candy 13.30 Postcode loterij record show 14.30 Film videomeuws. 15.05 As the world turns. 16.00 Vier uur nieuws. 16.10 Catherine, VERONICA 07.00 Veronica Call tv. Met 07.00 Op en top. 09.00 Winkel van Sinkel. 11.00 Dedroogkap. 12.00 Game time. 14.00 Terugkijken met... 16.00 Einde 16.00 Onderweg naar morgen. 16.30 N.O W. TV. 16.30 N.O.W.TV: Saved by the bell. SBS 6 14.40 Horoscoopjournaal. 14.45 Hart van Nederland. 15.05 Days of our lives. 15.50 SBS 6 Kids club. 15.50 The ad ventures of T-Rex. 16.20 Webster. 16.45 Einde. 16.45 Liberty Street EURO 7 07.00 Euro 7 club 10.00 Een wereld verdwijnt. 11.00 Het brein binnenste buiten. 11.30 Exotische huisdieren 12.00 TV Shop. 13.00 Euro 7 club 13.55 Op op 14.00 Schilderen met Bob Ross. 14.30 Floyd in Amerika 15.00 Exotische huisdieren. 15.30 Een wereld verdwijnt. 16.30 Het brem bin- TV 10 13.25 TV shop 14.25 Taxi 14.55 MASH 15.25 Vijf op een rij 15.55Co ogan's run. 16.25 Allo 'allo! 16.55 Blackadder. KINDERNET/VTV 07.00 KinderNet Wekservice. 07.150vi- de 07.30 Boes 07.45 Dommel 08.00 Toeters bellen 08.05 Freddy de kat 08.15 Starstreet 08.30 Bobobobs 08.55 Brum 09.05 Tik tak 09.15 Klein, klein kleutertje. 09.30 David de kabou ter 09.55 Barbapapa. 10.25 Knock outs. 10.30 Secret valley. 11.00 Einde

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 15