/EIDEN Files op Haagweg door nieuwe verkeerslichten Aaibare stinkdieren en oerlelijke kalkoenen brullende leeuwen in circus Ons Eiland Videofilm over wonen in Agaatflat: 'Leven en laten leven' iANDAG 23 SEPTEMBER 1996 971 nelkraker betrapt ntei den Een snelkraker liep zaterdagnacht tegen 4e lamp door- t hij terugging naar de plek van het misdrijf. De 19-jarige Lei- "ve (naar had op de Haarlemmerstraat samen met zijn 25-jarige n een winkel ingegooid en kleding ontvreemd, jtuigen wezen agenten erop dat de jongeman, die terugkwam ,n te kijken wat de politie zou doen, één van de twee daders k°n is. De 19-jarige bekende later nog twee snelkraken op de acht aarlemmerstraat. Zijn broer is inmiddels ook aangehouden, lede doorgereden na aanrijding bjj Diüi De politie is op zoek naar een automobilist die vrijdag- ond is doorgereden nadat hij op de Hoge Rijndijk een 17-jari- bromfietser uit Hazerswoude had geschept. De man wilde af- lan richting Kanaalweg en verzuimde daarbij de bromfietser orrang te verlenen, die de Wilhelminabrug wilde oprijden. De izerswoudenaar kwam door de klap op de motorkap van de terecht. De automobilist stopte even, maar reed zonder rjj j ;h bekend te maken weg toen zijn motorkap vrij a omfietser liep door de botsing verwondingen aan zijn enkel rde Jjacistische teksten op moskee get 5eni Onbekenden hebben - naar nu bekend is geworden - >lert id vorige week de moskee aan de Rembrandtstraat beklad. ingetroffen werden onder andere hakenkruizen en teksten als sn |il them all' én 'White Power'. 'echtpartijen in cafés )ENDe politie moest er zaterdagnacht twee keer aan te pas men om vechtersbazen in horecabedrijven aan de Stations- de Oude Vest te sussen. In de gelegenheid ationsweg probeerde een werknemer een groepje lastige jo te verwijderen. Hij deelde daarbij een klap uit. Korte tijd ier verschenen er meerdere vrienden van de geslagene c al te halen. Iets eerder in de nacht ontstonden er problemen ssen bezoekers van het café aan de Oude Vest. Hier werden r en weer klappen uitgedeeld. De politie heeft de vechtersba- gescheiden waarna de rust weerkeerde. arkeerautomaat gestolen den» Aan de Schipholweg is zondagochtend even na half vier n parkeerautomaat van de sokkel gehaald en gestolen. Een ge- ige zag de dieven in de weer met het apparaat en waarschuw de politie. De daders waren echter al gevlogen toen de agen- 50i aankwamen. De politie heeft wel een signalement van de even. De afgelopen maanden zijn in Leiden al vaker parkeer- tomaten gestolen. De afgelopen week kondigde de dienst par- erbeheer aan de automaten van alarm te gaan v anhoudingen na modelauto-diefstal den» Uit een winkel aan de Burgsteeg is zondagochtend vroeg partij modelautootjes ter waarde van duizend gulden weg- omen. De dieven sloegen een ruit in. Enige tijd later, tegen lfacht kon de politie een 21-jarige Belg en een 22-jarige Leid- aanhouden. In hun bezit werd een modelauto aangetroffen, politie zoekt verder naar eventuele andere verdachten. Leidse Start 8 Zakenman Cor van Duijn is gastspreker tij dens de vierde ronde van de ondernemerswedstrijd de Leidse Start. Molens 9 Zes gerestaureerde molens van de Rijn landse Molenstichting zijn weer zeker van de toe komst. NNO 1896 Woensdag 23 September Ivertentiën. den Schilder- en Teeken-Academie „Ars aemula naturae" it voor een tweetal dames nog gelegenheid om deel te ne- tan den Wintercursus 1896/7, mits zich daartoe aanmel- nde, vóór lo. October e. k., bij den ondergeteekende, Verster iiWulverhorst, Secretaris. Gevestigd: L. Meijboom, Tandarts, Bloemmarkt 5. Spreeku- 10 tot 3. Kosteloos van 9 tot 10 uren. NNO 1971 donderdag 23 september irgemeester Kolfschoten van Leidschendam heeft vanmorgen opening verricht van het eerste gedeelte van het winkelcen- Leidsenhage". Het winkelcentrum verrijst in het zuid- n pitsten van Leidschendam. Het zal in 1975 geheel gereed zijn. -oimorgen openden reeds 26 winkels hun deuren. Binnenkort r nog vier opengaan. Wanneer „Leidsenhage" is voltooid Leidschendam het grootste winkelcentrum van Europa, me parkeergelegenheid en een plein met bomen en ter- DOODGEGAAN „Een verkeerslicht lost hier niets op", zegt Paul van der Laan gedecideerd. „Het beste is hier een tunnel on der het spoor aan te leg gen." Van der Laan is coör dinator van het parkeerter rein Haagweg. Sinds de verkeerslichten zijn ge plaatst op de splitsing Haagweg/Morsweg ziet hij dagelijks lange files staan. LEIDEN HANS KOENEKOOP „Kijk, het is natuurlijk een druk en chaotisch verkeerspunt. Al tijd al geweest. Maar toen die lichten er nog niet waren, liep het allemaal best goed. Auto's die vanaf de Morsweg de Haag weg wilden oprijden, voegden druppelsgewijs in. Er stonden op de Morsweg meestal een paar auto's te wachten. Maar in plaats van dat korte rijtje staan er nu files twee kanten op." Voor het parkeerterrein aan de Haagweg zijn de files heel vervelend, zegt Van der Laan. „Klanten die het terrein willen afrijden, komen in de proble men. Ze worden er niet tussen gelaten door de andere auto mobilisten. En onze bus doet er tegenwoordig een kwartier over De nieuwe verkeerslichten op de splitsing Haagweg/Morsweg veroorzaken dagelijks lange rijen auto's. „Heb je net groen, gaan de spoorbomen weer omlaag." foto henk bouwman in de binnenstad te komen: En dat is niet bevorderlijk voor on ze klandizie." Terwijl het parkeerterrein aan de Haagweg juist zo goed draait. „Er zit nog steeds groei in. Op een doordeweekse dag parkeren hier zo'n 100 tot 120 auto's, op zaterdag staan er 350 auto's. Nog even en we werken kostendekkend. Dan kunnen we zelfs verder kijken en misschien andere terreinen gaan exploite- Van der Laan heeft zijn klach ten doorgespeeld aan de Stich ting Stadsparkeerplan Leiden, de exploitant van het terrein aan de Haagweg. „Er zijn recht streekse connecties met de ge meente, dus ik hoop dat er snel iets verandert." De verkeerslichten lijken hun doel volledig te missen. Ze zijn juli jongstleden geplaatst om het autoverkeer beter te laten doorstromen op de splitsing Haagweg/Morsweg. Door de af sluiting van de Beestenmarkt en de aanleg van de Stationsplein tunnel moeten steeds meer au to's via de Morsweg naar de Haagweg om het centrum te kunnen bereiken. Maar in plaats van doorstro ming is er sprake van opstop ping. Van der Laan van parkeer terrein Haagweg is niet de enige die klaagt. Omwonenden van de beruchte splitsing vinden al lemaal dat de situatie is ver slechterd. „Toen er nog geen lichten stonden, kon ik altijd doorrijden. Nu doe ik er tien minuten over vanaf de Chur- chilllaan. Want daar begint de file al", zegt Thea de Groot van glashandel Ton de Gunst, die op de hoek van de Haagweg en de Morsweg zit. „Ik rijd tegen woordig maar via allerlei omwe gen door de wijk om hier sneller te komen." „Waardeloos", verzucht me vrouw E. Voskuil. „Ik woon hier inmiddels 22 jaar en heb hier heel wat zien gebeuren. Nooit had het iets met de splitsing te maken, maar nu denk ik soms; dit gaat een keer mensenlevens kosten." Zij vindt vooral de situ atie voor fietsers levensgevaar lijk geworden. „Het is hier nu zo druk dat je als fietser nauwelijks kunt oversteken. Ik kom soms gewoon niet bij mijn eigen huis. En als je dan een keer groen hebt, dan gaan de spoorbomen weer omlaag." „Het is hier altijd al een on mogelijk punt geweest", zegt de mevrouw die in een oud huis woont net voorbij de spoorweg overgang. „Het zware vracht verkeer heeft al heel wat ellende veroorzaakt. Door de trillingen vallen de gaten in de muren. De verkeerslichten hebben geen verbetering gebracht. Je hoort voortdurend getoeter van onge duldige automobilisten. Buurtvereniging Vreewijk is vast van plan actie te onderne men. „Je hoort iedereen erover praten", zegt secretaris me vrouw M. Hogeboom. „Het pro bleem heeft zich ook verplaatst. Er staan soms files tot ver op het Noordeinde. Daardoor ont staan er ook lange rijen wach tende auto's op de Witte Singel, want verkeer op het Noordein de laat niets door." Het is gedaan met het referendum in Leiden. Stuiptrekkend is het dezer dagen ten grave gedragen. Een korte dolk stak in de rug van het nog zieltogende, jonge lijfje. Het waren de moordenaars zelf die de lijkbaar droegen. D66'ers schreden emotieloos voort in een zwarte stoet op weg naar een diep donker gat... Leiden liep een paar jaar geleden onwennig voorop met plannen om de politiek dichter bij de mensen te brengen. Een paar raadsleden ging zowaar de wijken in, het referen dum deed zijn intrede. Maar welk een schrik: al snel maakten Leidenaars er ook ge bruik van. Dankzij een volksraadpleging werd verdere ontta keling van het Militair Invalidenhuis voorkomen. De actie voerders liepen zich werkelijk uit de naad om deur aan deur 4500 handtekeningen te verzamelen om een referendum te mogen houden. Dat soort ongeleide volksacties wenst het Leidse gemeente bestuur niet meer. Wie een referendumverzoek wil steunen, moet zijn stem gaan uitbrengen op een politiebureau of het stadhuis. Dat is een slimme zet van de gemeenteraad. Die weet dat de opkomst bij verkiezingen in sommige wijken zeer laag is; laat staan dat mensen hun huis uit komen om te gaan vra gen of zij over een bepaalde kwestie straks wellicht mogen gaan stemmen (of een volksraadpleging mag worden ge houden). De politiek verwacht een actie ve houding van haar stemvee. Burgers moeten hun huis uit, de lanen in, de paden op en vechten en stemmen voor hun principes. Dat is veel meer dan raadsleden doen, die afwach tend lui onderuit zitten op het pluche. Wat ze wel doen, is stemmen tellen: één stem telt niet, zelfs 3000 stemmen tellen niet en 4500 is onhaalbaar. Het referendum is de doodsteek toegebracht. Helaas is ook de politiek weer een beetje dood- Kringloopwinkel op de markt De Leidse kringloopwinkels presenteren zich deze week op de markten in de stad. Ze doen dat wegens de gemeentelijke campagne Zwaar hè, dat grof vuil. De kringloopwinkels zijn bij deze actie betrokken om te onderstrepen dat veel spullen bestemming kun nen krijgen via een kringloop winkel. De winkels zijn op dins dag 24 september aanwezig op de markt aan de Vijf Meilaan, een dag later op de woensdag- markt in het centrum van Lei den, op vrijdag 27 september in de Merenwijk en op zaterdag 28 september weer in het centrum. LEIDEN» ANNETV „Het is vechten tegen de bierkaai", zegt een dame van bewonerscommis sie 'Samen Verder' op de video. „De bewonerscommissie interesseert de mensen niet. We hebben hier aan de Agaatlaan 230 woningen maar naar een vergadering komen maar twintig bewoners." Hoe bevalt het u hier, vraagt filmmaker Karim Traïda aan een bewoner. „Het gaat", zegt de man. „Te veel buitenlanders, te veel over last." Negatieve geluiden zijn in de video film 'De wijk is van ons allemaal', die de bewoners van de Agaatflat zater dagavond voor het eerst te zien kre gen, veel te horen. Maar de film - een project van de Leidse Welzijnsorgani satie en het landelijk fonds 'De wijk is van ons allemaal' - kent toch ook wat lichtpuntjes. „Leven en laten leven is mijn motto", zegt een bewoonster. LWO-buurtwerker Tony van der Haar ziet kans op verbetering van de ver houdingen in de Agaatflat. „De aanleiding om dit project te doen was ronduit negatief', zegt hij. „De Turkse arbeidersvereniging HTIB zou zich hier in de straat vestigen. Dat had een handtekeningenactie tot ge volg en een stroom van racistische uit latingen. We zijn er indertijd erg van geschrokken. Daarom zijn we met de bewonerscommissie met dit project begonnen. Ik heb nu het idee dat er een deur is opengegaan. Er moet nog een hoop narigheid worden verwerkt. De Agaatflat is niet direct een paradijs. Maar er is nu sprake i openheid." Perestrojka in de Agaatflat, woonko- los in de Hoge Mors. De LWO en be wonerscommissie Samen Verder vier den zaterdag een klein feestje. Voor de kinderen overdag kindertheater en een optreden van Sesamstraatbekendheid Hakim, voor de volwassenen 's avonds de première, discussie en muziek. „Het was een noodkreet van ons, mee doen aan dit project", zegt Richard van Bakkum van de bewonerscommis sie. „De bewoners hier zijn het ver trouwen een beetje kwijt. Het vertrou wen in de gemeente, in de politie... En het vertrouwen in elkaar. Bij mij op de galerij leeft het wel. Als er nieuwe be woners komen, is het direct van 'kom gezellig een biertje drinken'. Maar er zijn ook galerijen waar de mensen el kaar straal voorbij lopen." Wethouder H. de Goede (D66/wel- zijn), die een exemplaar van de video in ontvangst kwam nemen, had twee tips opgepikt uit de film. „Een me vrouw zei in de video 'ze moeten niet zo over elkaar zeiken'. Dat is een be langrijke boodschap. En verder: ze moeten meer met elkaar lullen. mmend slaat een vervaarlijk iende leeuw zijn klauwen naar de dompteur in het 'len van de piste. Het pu- houdt de adem in je maar nooit met die bees- Maar de dompteur geeft krimp. Hij knalt met zijn |p en houdt gebiedend een izende hoepel omhoog. nog weifelt het roofdier, si kiest dan toch eieren voor geld. Sierlijk springt het de hoepel, waarna het iggeëerd publiek weer rustig [erover kan zitten, de landing komt de leeuw ir verkeerd neer en zet het Ikeels op een brullen. On- Idellijk snelt een vrouw op dier toe en legt troostend )m zijn nek. De leeuw zijn kop tegen haar borst, ir het lijkt allemaal erger Alleen is door de tra- de schmink op het gezicht de leeuw enigszins verlo- waardoor de snorharen er triest bijhangen. Maar met streepje oogpotlood is dat erholpen. 'eeltuinvereniging Ons Ei- bestond afgelopen zater- vijftig jaar en om dat te vie- had het wijkcomité van de leldenbuurt de vereniging workshop circus cadeau ge- i. Vanaf 's morgens negen konden kinderen uit de srt naar de speeltuin komen, twee professionele bege- ers hen in sneltreinvaart het tier van circusartiest rachten. Ongeveer veertig leren in de leeftijd tussen de en tien jaar hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven en waren de hele dag druk in de weer om de eenmalige voorstel ling tot een daverend succes te maken. De show van circus Ons Ei land was tot in de puntjes ver zorgd. Anderhalf urn" voor de voorstelling hadden de arties ten, begeleid door een kleine fanfareband, een optocht door de wijk gemaakt om affiches in de brievenbussen te stoppen. Bovendien hadden ze de hele middag gewerkt aan het bou wen van een circustent en het instuderen van allerlei acts. Toen de voorstelling om vier uur begon, zat de tent dan ook tot in de nojc toe vol. Het publiek genoot van de koddige capriolen van een drie tal clowns, de halsbrekende koprollen van een groep gym nasten en de uitmuntende dres suur van een trio volbloed stok paarden. Na elk dierennummer veegde een een circusknecht de denkbeeldige uitwerpselen weg, zodat de piste er steeds keurig uitzag. Eén van de hoogtepunten van de voorstelling was het optre den van Kees, de sterke man van het circus. Nadat hij zijn handen uitvoerig met magnesi um had ingewreven, wist hij met inspanning van al zijn krachten een gewicht van twee honderdvijftig kilogram op te tillen. Hoewel er niet minder dan drie man aan te pas waren gekomen om het gewicht naar binnen te torsen, tilde een hummeltje van hooguit vijf jaar het even later met één hand weer naar buiten. Alsof het kar ton was in plaats van staal. Na drie kwartier was de voor stelling afgelopen en verander den de leeuwen weer in school kinderen en de piste weer in een kantinevloer. Sterke man Kees had echter besloten wat hij later wilde worden: tiest natuurlijk!' Beestenspul telt 20.000 bezoekers Eigenlijk is het stinkdier te lief voor deze wereld. En zeker voor Beestenspul, de dierenmanifestatie in de Groenoordhallen. Direct bij de ingang staat een lege ren. Hoewel, in de aller, allerverste hoek, zodat je ze bijna niet ziet, liggen twee roerloze zwart-witte bollen. Het straalt aan alle kanten uit: ik wil hier niet zijn. Begrijpelijk, want een stink dier ligt het liefst in je armen. Het zijn de meest aaibare beesten van de tentoonstelling. Bij A. Mizee ligt zo'n harige knuffel als een baby op zijn borst te slapen. Het is een soort buiten model kat met zwart-witte banen, als een zebra, de oversteekplaats welteverstaan. In verhouding tot het bolronde lichaam heeft het een kleine kop met bijna onzichtbare oortjes. Om de paar minu ten staan mensen stil om 'm te aaien. Mizee: „Ze zijn aanhankelijker dan katten, ze hebben echt behoefte aan contact." Misschien omdat niemand iets van ze moet hébben, want zelfs beren gaan een blokje om als ze een stinkdier tegenkomen. „Stinkdieren heb ben geen natuurlijke vijanden en ja, misschien zijn ze daarom zo lief, ze hoeven voor niemand bang te zijn." De veroorzakers van die gruwelijke stank, de anaalklieren, worden op jonge leeftijd verwijderd. „Daar hebben ze nauwelijks last van als het deskundig gebeurt", aldus Mizee. Hij heeft er vier thuis, en het zijn rustige dieren. „Als ze aankomen hoor je alleen: gdoenk, gdoenk, want alles gaat in slowmotion." Inmid dels is er een oploopje van kinderen om ons heen ontstaan; aaien, aaien, aaien. Want vaak hangt de liefde voor een beest van de aaibaarheid af, zeker bij kinderen. „Ik wil een klein zacht beestje", zegt een meisje bij de chinchilla's. Volgens de organisatie zijn er dit weekeinde bijna 20.000 mensen naar Beestenspul geweest. Toch heerst er een rustige sfeer. Eigenlijk is er al leen geroezemoes van mensen en de doordrin gende dierentuinstank. Een Shetlander hinnikt, maar komt niet boven de achtergrondruis uit. Al leen het gekrijs van de papagaaien gaat door merg en been, maar zij grijpen dan ook hun kans, lekker tegen je soortgenoten schreeuwen. Wat rustiger gaat het toe bij de geiten. De enige dieren waar kinderen bij mogen, want ze komen van een kinderboerderij. Onverstoorbaar laten de die ren zich door tientallen kinderhandjes aanraken, stro over zich gooien en van alles opgedrongen krijgen. De geiten lopen desnoods over een kind heen als ze weg willen. Zoveel beesten, zoveel oren. De hangoren van geiten zijn net snelwegknooppunten met al die vertakte aders. De chinchilla heeft bijna als enige, klassiek ronde teddyberenoren. Sommige oortjes zijn roze en klein als babynageltjes, zoals van de Mongoolse gerbil. Maar je hebt ook harige ezelsoren, zacht gevoerd en afgezet met een bies je. Cavia's hebben geschulpte afdakjes, handig bij regen. Er worden ook dieren om uitgelachen, zoals de Vlaamse reus, een konijnenras. „Kijk 's wat een oren!" wijst een vrouw lachend. Ze zijn inderdaad enorm, bijna neporen uit de speel goedwinkel. Maar wel mooi, een paarsroze on dergrond van fragiele aders met doorschijnend wit bont. Er zijn ook dieren zonder oren. Zo zijn vogel spinnen harig en zelfs aaibaar volgens sommigen, maar ze hebben vast geen oren. En misschien heeft een kalkoen wel oren, maar zijn ze niet te vinden in de chaos van het beest. Mijn hemel, wat lelijk, een kop als een nare ziekte, vol bulten en puisten, met bengelende lellen. Het kost bijna moeite om er naar te kijken. Geen wonder dat ze opgegeten worden. Dit beest krijgt het predikaat 'minst aaibare dier zonder oren'. „Oe, wat lelijk!" zegt een jochie huiverend en loopt snel door. Het heeft ook zijn voordelen niet zo aaibaar te zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 7