/?n.O KRO haalt bezem door team van tv-presentatoren Radio Televisie 7V(5) Marleen Houter niet bij Sport7 DINDSDAG 20 AUGUSTUS 1996 NEDERLAND^ NEDERLANDNEDERLAND rtlQ j 17.10 18.10 18.39 19.09 20.00 20.24 20.30 21.45 22.19 22.54 Alles kits. Kinderprogramma. Roseanne. Amerikaanse comedyse rie. Get the picture. Kennisquiz. Presentatie: Judith de Bruijn. Aso show. Programma over opmer kelijk menselijk gedrag. Presentatie: Anita Witzier. NOS-Journaal. NOS-Weeroverzicht. De partizanen. 3-delige Nederlandse se rie. Het vonnis over de overmoedige groep ver zetsstrijders lijkt geveld te zijn als de schuilplaats ontdekt wordt waar ze meer dan dertig Duitsers in gijzeling houden. Ze zijn echter niet van plan het op te geven. Televizier. Actualiteitenrubriek. Pre sentatie: Karei van de Graaf. Levenslied. Serie gesprekken over het leven en de dood. Van daag: Paul Witteman en Connie Palmen. NCRV Dokument: Tabee Toean. Reportage over vier Ne derlandse Indië-veteranen die na vijftig jaar terugke ren naar de plekken waar ze ooit Indische burgers ombrachten. Einde. 17.58 18.00 18.15 18.43 18.51 19.29 19.58 21.10 21.44 23.28 23.33 00.03 00.33 2 Vandaag. Met om: NOS-Journaal. Actualiteiten. NOS-Sportjournaal. NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. Highlight. Vandaag: Katma Boyz uit Samoa. Ik weet het beter. Spel program ma. Op expeditie naar de neus hoorns. Natuurfilm over de neus hoorn. Nederland zingt. Vanuit de Martinikerk in Doesburg. De verandering. Serie gesprekken. Wings over the world. Nederlands-Engelse do cumentaireserie over de geschiedenis van de luchtvaart. Afl.: Dornier en Messerschmidt. Bliksems belicht. Documentaire over het verschijnsel bliksem en hoe de mens ermee om gaat. NOS-Journaal. Middernacht klassiek. Vandaag: Mozarts Symfo nie nr.39 in Es, uitge voerd door hetSinfonia Academica Orchestra, o.l.v. Zdzislaw Szostak. Projectmanagement. Afl. 6: Het evenement. Einde. 16.00 16.07 16.30 17.05 18.00 18.15 18.30 18.40 19.00 19.25 22.00 22.16 22.34 23.55 07.00 NOS-Journaal. In living color. Amerikaanse comedy- show. The wonder years. Amerikaanse comedyse rie. Flying doctors. Australische doktersserie. Mal lijkt een gouden toe komst tegemoet te gaan in de topsport. Dan krijgt hij na een overwinnings feestje een auto-ongeluk. Villa Achterwerk. Kindermagazine. Sesamstraat. Kleuterprogramma. Afl.: Ontbijt. NOS-Jeugdjournaal. Klokhuis. Informatief kindermagazi ne. Afl.: Schutkleur. Lingo. Woordspel. Presentatie: Francois Boulangé. Love war. Amerikaanse comedyse rie. Dana heeft een knob beltje ontdekt in de borst van Jack en tot diens gro te ergernis moet er een mammogram gemaakt worden in een vrouwenkli niek. Maigret et la vieille dame. Franse misdaadfilm uit 1994 van David Delrieux. Met: Bruno Cremer, Odet te Laure, Olivier Cruveiller e.a. A bit of Fry and Laurie. Engelse comedyserie. NOS-Journaal. NOS-Sportjournaal. Nova. Actualiteitenprogramma. Presentatie: Maartje van Weegen. Afdeling moordzaken (Homicide). Amerikaanse politieserie. Giardello is erachter gekomen dat ko lonel Granger zijn zwager een loodgietersklus heeft laten opknappen en hier voor extra geld heeft op gestreken. Hierdoor wordt Granger gedwongen met vervroegd pensioen te gaan. NOS-Teksttv. Einde. Paul Witteman in gesprek met Connie Palmen ii derland 1,22.19 uur) HILVERSUM SUSANNE VAN VELZEN 'Het levenslied'. (Ne- FOTO KIPPA 2 De KRO haalt flink de bezem ia door het team van tv-presenta- on toren. Naast Marcel Verreck ee(ASO Show) en Rob Fruithof Waku Waku) verdwijnen ko- x mend seizoen ook Frank Kra- 's mer (Hintsen Frank Rigter 2 (Fasten seatbelts) van het KRO- scherm. Anita Witzier neemt de pre- ientatie over van de spelpro- jamma's Hints en Fasten Seat- 4 beits. Dé voormalige Veronica- ,5 presentatrice is bij de KRO al 'nkele weken te zien in het pro- ramma De ASO Show. Ook zal 3j Anita Witzier volgend jaar het l >rogramma Niet geschikt voor ïitzending bij de IGtO gaan pre- RADIO O senteren. Dit programma, waar in screentesten en nooit eerder uitgezonden materiaal te zien is, werd afgelopen seizoen door Veronica op het scherm ge bracht. Volgens de KRO is het ver dwijnen van de presentatoren het gevolg van het „opwaarde ren" van hun programma's. „Voor elk programma komt een moment waarop er vernieuwd moet worden. Dan kan beteke nen een nieuwe formule of een nieuwe presentator. We hebben komend seizoen niet zoveel nieuwe programma's en wilden daarom de bestaande program ma's een impuls geven. Soms is een presentator in combinatie met een programma niet per fect. Dat was bij voorbeeld met Marcel Verreck en De ASO Show 16.00 16.10 17.00 17.10 18.00 18.10 19.25 19.30 20.00 20.30 21.05 22.05 23.00 23.20 23.45 00.10 Vier uur nieuws. Sisters. Amerikaanse dramaserie. Vijf uur nieuws. On our own. Amerikaanse comedyse rie. Herh. Harry and the Hendersons. Amerikaanse comedyse rie. Herh. Zes uur nieuws. Catherine. Praatprogramma. Herh. Rad van fortuin. Spelprogramma. Herh. Zomerweerbericht. Half acht nieuws. The bold the beautiful. Amerikaanse soap. Het staatslot op locatie. Spelprogramma. Wolff. Duitse misdaadserie. Het uur van de waarheid. Late nieuws. Sportnieuws. Goede tijden, slechte tij den. Nederlandse soapserie. Goede tijden, slechte tij- 17.15 18.05 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 23.05 23.50 Summertime. Jeugdseries. The A-team. Amerikaanse actieserie. Herh. Highway Patrol. Amerikaanse realityserie. Denktank. Quiz. Herh. Ellen. Amerikaanse comedyse rie. Herh. 24 Uur. Texas adios. Italiaans-Engelse western uit 1967 van Ferdinando Bald i i Love street. Amerikaanse erotische se rie. Ricki Lake. Amerikaanse talkshow. The late show met David Letterman. Amerikaanse talkshow. Nachtprogramma. Nederlandse soapserie. 00.35 Goede tijden, slechte tij den. Nederlandse soapserie. 01.00 The Oprah Winfrey show. Amerikaanse talkshow. Herh. 01.45 Santa Barbara. Amerikaanse soapserie. Herh. 02.35 Nachtprogramma. SPORT O 16.15 16.45 17.20 19.45 20.35 21.05 16.00 Sportzone. Jongerenprogramma. 16.30 No limits: Jeugd World 22.00 Soccer. 17.30 Aanvalluh. 22.35 Spelprogramma. 18.00 Sportcafé. 23.00 Sportactualiteiten. 18.50 Smith's scoorkaart. Spelprogramma. 23.30 19.00 Sport7nieuws. Sportactualiteiten. 00.20 19.30 Auto motor magazine. 20.30 Wereldgoals van hier tot 00.45 Tokyo. 21.15 Voetbal7. 23.00 Sport7nieuws. Sportactualiteiten. 23.30 Voetbal7: Juan Camper-toernooi Barcelona. Samenvatting. 00.30 Einde. Allo allo. Daar komen de schutters. Dallas. Amerikaanse soapserie, i Diff rent strokes. Amerikaanse comedyse rie. i Fantasy Island. Amerikaanse comedyse rie. Love Boat. Ameriakaanse serie. Benny Hill. Engelse humoristische show. Heeft u gebeld meneer? (You rang, milord?). En gelse comedyserie. Daar komen de schutters. Engelse comedyserie. Allo allo. Engelse comedyserie. MASH. Amerikaanse comedyse rie. Hill Street blues. Amerikaanse serie. Tales of the unexpected. Engelse serie. Einde. het geval", aldus de woordvoer der. Zo is volgens hem ook een programma als Spoorloos met Karin de Groot veel beter gaan scoren dan in de tijd met Debby Petter en Han van der Meer. Frank Kramer presenteerde het populaire spelprogramma Hints vanaf de allereerste uitzending in 1982. „Het is niet zo dat Frank Kramer niet goed meer was. Het programma is aan ver frissing toe. Natuurlijk is dat voor die presentatoren pijnlijk, maar we zijn een professioneel bedrijf.' Frank Kramer was niet bereikbaar voor commentaar. Rob Fruithof besloot zelf de KRO te verlaten nadat deze om roep had laten weten naast Wa ku Waku niets voor hem te heb ben. HILVERSUM ANP Zestien dagen na haar over stap van RTL4 naar Sport7 is Marleen Houter al weer ver trokken bij de nationale sportzender. Door de komst van Barend en Van Dorp kon ze bij Sport7 minder pro gramma's maken dan aan vankelijk was afgesproken. Omdat ze daar niet mee kon leven, heeft ze besloten met onmiddellijke ingang te ver trekken. Sport? betreurt het vertrek. Frits Barend en Henk van Dorp bereikten het afgelopen weekeinde een akkoord met Sport7. Wat ze er precies gaan doen, is nog niet bekend. Ba rend en Van Dorp zullen in elk geval hun programma De Ballen, met buitenlands voet bal, voor Sport7 presenteren. De sportzender heeft de rech ten daarvan overgenomen van de HMG-groep, waartoe RTL4 behoort. Het duo blijft het programma Barend en Van Dorp overigens gewoon voor RTL4 presenteren. Studio Sport op woensdag avond wordt voortaan ten overstaan van publiek gepre senteerd door twee vaste pre sentatoren: Jack van Gelder en Kees Jansma. In elke uit zending wordt rechtstreeks verslag gedaan van een sport evenement en worden wed strijden uitgebreid samenge vat. Vast onderdeel is Het Moment. Kijkers kunnen via briefkaarten aangeven welk sportmoment ze nog eens te rug willen zien. C 6.05 Old wise. 17.07 Radio 1 0 toondjournaal 19.04 Tijdsein: Het - lurU. 20.04 AVRO Radiojournaal - let radiocafé. 22.04 Langs de lijn, port en muziek. 23.07 Met het oog ,i ip morgen. 00.04 tot 07.00 VPRO's C Nachtleven, met om 00.04 Het jong- 8 te oordeel; 01.02 Het paradijs; 02.02 0 Muziek terwijl u slaapt; 05.02 De ge- c tamenlijke zenders Peazens Mod- J Dergat. RADIO Q 7.04 Van Staa tot zeven 19.04 De louden greep 20.04 KRO's Country- r, ime. 21.04 Nederland zingt: Sing in. 1.30 Nederland zingt: Licht op jon- G erenkoren 22.04 De bovenste plank. 3.04 tot 24.00 Music all in. RADIO 0 3 7.04 TROS Somertijd 18.04 Kort en (lijn. 19.04 Spoor 7. 20.04 Forza. 1.04 Villa 65. Met om 21.04 De c Jorste lime; 22.04 Destompin" vel len. 00.04 Umma gumma. 02.02 Py- f ma FM 04.02 tot 06.00 TROS 0 lachtwacht RADIO Q 6.00 Vocaal. 16.45 Leger des Heils- wartier17.00 Muziek in vrije tijd. 8.04 Stemmen. 18.45 Orgelconcert. 9.15 Dokument op 4 20.00 tot *.00 Avondconcert. Muzvoor piano. RADIO 0 6 02 Vrouwengeschiedenis. 17.08 adio UIT. 17.50GPV 18.02Tot uw •enst 18.55 Scheepspraat 19.00 «uws en actualiteiten in het Turks. 5 Ï.45 Nieuws en actualiteiten m het 'arokkaansen Berbers 20.30 ieuws en actualiteiten in het Chi- ees 21.00 De wereld van de coun- ymuziek. 21.30 Family album USA 22.00 De avonden, met om ca -02 Onbestelbaar; ca. 22.24 Mu- «kkeuze uit Music Hall-seizoen 5/96; ca. 23.20 Donkere materie. 3-55 tot 24.00 ANWB-berichten SPEELFILMS OP TELEVISIE Scène uit de Amerikanse speelfilm uit 1990 'Misery'. (BRTN 2,22.20 uur) DINSDAG The Perils of Pauline 1947-USA) Mu sical over het leven van Pearl White, een voormalige ster van de stomme film Betty Hutton speelt haar rol met verve. De regie was ir, handen van Ge orge Marshall. Veronica 16.15 Lethal Ninja (1993-USA) Aktiefilm van Yossi Wem, waarin een m karate ge schoolde voormalige CIA-agent in Afri ka zijn gegijzelde vrouw gaat bevrijden. Dat gaat uiteraard met zachtzinnig. Met Ross Kettle SBS 6 20.25 Texas, addio 1966-l/E) Spaghetti wes tern van Ferdinand Baldi. Een sherriff wordt op een wraaktocht samen met zijn broer geconfronteerd met harde waarheden Met Franco Nero en José Suarez. RTL 5 21.00 If Looks Could Kill 1991 -USA) Komi sche aktiefilm met Linda Hunt en Ri chard Grieco. Een onbenul wordt aan gezien voor een ClA-agent en dat be valt hem wel. De vraag is of hij de ge volgen aankan. Regie: William Dear Veronica 22.25 Misery (1990-USA) Horrorfilm met Ja mes Caan en Kathy Bates naar een ver haal van Stephen King. Een licht ge handicapte schrijver wordt door een zwaar gestoorde vrouweh|ke tan gegij zeld De regie deed Rob Reiner. BRTN 2 22.20 Dick Tracy (1990-USA) Verfilming van het bekende stripverhaal door Warren Beatty, die zelf de hoofdrol op zich nam. Tracy neemt het op tegen Al Capone, maar heeft het ook moeilijk met een vrouw (Madonna) BBC 1 23.15 Heaven Can Wait(1978-USA) Komedie van en met Warren Beatty Een egoïsti sche profsporter hoort aan de hemel poort dat hij terug mag naar de aarde. Maar in eer. ander lichaam. Ook met Ju lie Christie BBC I 0.55 WOENSDAG Oon't Lose Your Head 1966-GB) Sid ney James en Jim Dale in een komedie van Gerald Thomas. De Franse revolu tie is het decor waartegen allerlei plat te grappen worden verteld De titel spreekt boekdelen BBC 1 11.20 16.00 16.15 17.55 18.15 18.40 19.25 20.20 21.35 22.20 23.55 00.20 16.25 17.10 17.35 18.25 18.55 19.25 19.55 20.25 21.55 22.30 22.50 23.00 23.30 00.10 00.55 01.05 VERONICA Classic cartoon. Serie tekenfilms. Hollywood classics: The perils of Pauline. Amerikaanse musical uit 1947 van George Mars hall. Adventures. The Simpsons. Amerikaanse tekenfilmse rie. Ricki Lake. Amerikaanse talkshow. Melrose Place. Amerikaanse serie. De travestie show. Veronica goes down under. If looks could kill. Amerikaanse actie kome die uit 1991 van William Dear. Hearts afire. Amerikaanse comedyse rie. Einde. SSS0 Days of our lives. Amerikaanse soapserie. Pacific drive. Australische soapserie. 21 Jump Street. Amerikaanse politieserie. Herh. Van onze speciale verslag gever. Kripto. Spelprogramma. Over de roooie. Amusementsprogramma. Goudkust. Nederlandse dramaserie. Herh. Lethal ninja. Amerikaanse actiefilm uit 1993 van Yossi Wein. Met: Ross Kettle, Norman Coombes, David Webbe, Frank Notaroe.a. De wallen op stap. Hart van Nederland. Magazine. Kripto. Spelprogramma. Hotline: Aphrodisia. Franse soft-erotische se rie. Herh. Jerry Springer. Amerikaanse talkshow. Days of our lives. Afnerikaanse soapserie. Herh. Horoscoop journaal. SBS 6: 't Hart van je tv. De najaarsprogrammering van SBS 6. SELECTIE In 'Dokument: Ta bee Toean' halen Nederlanders her inneringen op aan hun deelname aan de politionele ac ties in Indonesië. Op de foto de lui tenant en de oog getuige. (Neder land 1, 22.54 uur) FOTO PIETER V/D HOUWEN Highway Patrol - In Bedford achter volgt de politie een joyrider die in een gestolen auto rijdt die te water raakt. - Een auto wordt in Newton voor de tweede keer binnen een maand aan gehouden. - In Californié worden twee mannen uit hun auto geslingerd na dat ze met een zeer hoge snelheid de vangrail hebben geraakt - Nadat in Villanoween truck wordt aangehou den voor een snelheidsovertreding en wordt de dienstdoende agent door de verdachte bedreigd met een wapen. RTL 5 19.00 Veronica goes down under Anita Wit zier duikt het nachtleven van Sydney in en doet daarbij een opvallende ont dekking. In Australië spelen heel veel coverbands, die alleen maar num mers van één groep spelen Een an der fenomeen is 'Panthers', een gi gantisch uitgaanscentrum met een casino, een discotheek, restaurants en kroegen Anita brengt een bezoek aan de redactie van een pornotijd schrift en gaat vervolgens op stap met een topless-verslaggeefster Deze af levering eindigt op het eiland Tasma- nié. waar Anita een ontmoeting heeft met de wereldkampioen houthakken Veronica 21.35 Wings over the world De twee belang rijkste pioniers van de Duitse vliegtui gindustrie zijn Claude Dornier en Wil ly Messerschmidt. Voor Dornier begon het allemaal toen hij graaf Von Zep pelin ontmoette, die toen veel succes boekte met zijn luchtschepen. Hij raakte gefascineerd door het vliegen en gmg vervolgens voor Zeppelin wer ken Messerschmidt begon zijn vlieg- tuigbouw-carrière met het bouwen en zweefvliegtuigen Nederland 2 21.44 Het uur van de waarheid Vivian Boele presenteert een uitgebreide reportage over hoogbegaafde kinderen. Zo is onder meer te zien hoe een hoogbe gaafde jongen van twaalf jaar een vliegtuig kan besturen en een volwas sen gesprek over politiek kan voeren met een lid van de Tweede Kamer De kijker zal zich verbazen over de vra gen die een meisie van tien jaar aan Wubbo Ockels stelt. Verder vertellen ouders van hoogbegaafde kinderen over de problemen die zij hebben om dat hun kind te slim is voor de onder wijzers. RTL 4 22.05 Het levenslied Paul Witteman in ge sprek met Connie Palmen Witteman groeide op in een katholiek milieu Van zijn moeder kreeg hij een grote liefde voor muziek mee, zijn vader die minister van buitenlandse zaken was, gaf het intellectuele voorbeeld. Tegen de verwachting van zijn ouders in, kiest Witteman voor de journalistiek Na enige jaren maakt hij de overstap naar de televisie. Als gesprekspartner voor deze aflevering nodigde Witte man de schrijfster Connie Palmen uit. Door haar eerste boek 'De Wetten' werd ze in één klap beroemd. Nederland 1 22.19 Bliksem belicht Wat is bliksem nu pre cies? Van dit natuurverschijnsel is nog steeds niet alles bekend en daar om wordt er nog steeds onderzoek naar gedaan 'Bliksem belicht' gaat in op dit verschijnsel en laat zien hoe de mens er mee omgaat. Nederland 2 22.36 Dokument: Tabee toean Documentaire over de herinneringen van vijf Neder landse soldaten, die tussen 1947 en 1949 in voormalig Nederlands-lndiê deelnamen aan de zogenaamde Poli tionele Acties. Uit de ervaringen van de vijf geportretteerde soldaten blijkt dat het excessieve oiptreden, met na me dat tegen de burgerbevolking, on derdeel uitmaakte van de militaire strategie. En dat het niet. zoals de re gering in 1969 in de Excessennota constateerde, de verantwoordelijk heid was van de individuele militairen en dus slechts een incidenteel karak ter had Nederland 1 22.54 TELEVISIE BUITENLAND BRTN 1 17.35 Het capitool. 18.00 Journaal. 18.10 The bold and the beautiful 18.35 Neighbours. 19.00 Zonnekloppers. 19.30 Journaal en sport 19.58 Weerbe richt. 20.00 Het pleintje. 20.25 Fienaco- lada. 21.00 Sweet justice 21.45 Alle vijf 22.15 Journaal en sport. 22.43 Weerbericht 22.45 Tekens Het verhaal van de Kever. 23.30 Doorlopende herha ling van journaal, sporten weerbericht. BRTN 2 17.00 De ToeTer. 17.45 Einde 18.00 Tik Tak. 18.05 Foofur 18.30 Samson- clip 18.35 Disney Festival 19.05 Zorro. 19.30 Journaal en sport. 19.58 Weerbe- richt. 20.00 Sport extra: Voetbal. 21.49 KENO-uitslagen 21.50 Journaal en sport 22.18 Weerbericht 22.20 Misery, thriller. 00.05 Coda. DUITSLAND 1 16.00 Tagesschau 16.03 Fliege. 17.00 Tagesschau 17.10 Brisant. 17.40 ARD voracht. Met om: 17.40 Regionale infor matie 17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55Verbotene Liebe 18.00 Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof 18.49 Tagesschau-Telegramm 18.54 AufAch- se. serie 19.53 Das Wetter im Ersten. 19.58 Heute abend im Ersten. Porgram- ma-overzicht. 20.00 Tagesschau 20.15 Reporter. 21.00Grünschndbel. 21.30 Globus 22.05 Sketch-Parade 22.30 Tagesthemen 23.00 Boulevard Bio. 24.00 Ellen 00.25 Nachtmagazin. 00.50 Beware of pity, speelfilm 02.25 Nachtmagazin 02.45 Fliege. 03.45 Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands. 04.00 ARD-Ratgeber Gesundheit 04.30 Globus. 05.00 Brisant. DUITSLAND 2 16.35 Jede Menge Leben. 17.00 Heute. 17.05ZDF-Abendmagazin 17.45 Tele- Rita. 17.55 Forsthaus Falkenau. 18.00 Forsthaus Falkenau. 19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25 Mensch, Pial. 20.15 Eine Frau in den allerbesten Jahren. 21.00 Nordafrika - Sturm aus der Sahara 21.45 Heute-journal. 22.15 37 22.45 Ein Fall für zwei 23.45 Heute nacht. 24.00 Scener ur ett aektenskap, speel film 01.25 Babel oued City, tv-film 02.55 Text aktuell DUITSLAND 3 16.30 Auto Mobiles 17.00 Pumuckl TV. 17.57 Der Abend im WDR Fernse- hen 18 00 Loka'zeit 18.05 KuK 18 30 Job 18.45 Aktuelle Stunde 19.25 Lo- kalzeit. 19.45 Vermisst 20.15 Men schen hautnah 21.00 Lokalzeit 21.10 WDR aktuell. 21.15 Reporter 21.45 Mit der Sonne geplant - Solararchitektur für Europa 22.30 Herzjagd - Wege aus dem Singlefrust 23.00 Titash ekti nadir naam, tv-film. 01.30 Tagesschau vor 20 Jahren. 01.45 Fliege. 02.45 KuK 03.10 Aktuelle Stunde mit Lokalzeit 05.45 Auto Mobiles 06.15 Telekolleg II 06.45 Reporter 07.15 Vermisst 07.45 Herzjagd - Wege aus dem Singlefrust RTL TELEVISION 16.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30 Unteruns. 18.00Guten Abend 18.30 EXCLUSIV - Das Star Magazm 18.45 RTL aktuell 19.10 Explosiv-Das Magazin 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 SK-Babies. misdaadserie 21.15 lm Namen desGesetzes. politie serie 22.15Quincy, M E 23.15Miami Vice 24.00RTL-Nachtjournal 00.30 Cheers. 01.00 Sledge Hammer! 01.30 Golden Girls. 02.00 Bérbel Schêfer 02.55 RTL-Nachtjournal. 03.20 llona Christen 04.10 Hans Meiser. 05.05 Ex plosiv - Das Magazin BBC 1 16.05 Unspeakable verse 16.20 Flying doctors. 17.50 Knots Landing. 18.00 Knots Landing. 18.35 Neighbours 19.00 Nieuws en weerber 19.30 Regio naal nieuws 20.00 Watchdog: Value for money 20.30 EastEnders. 21.00 Dawn to dusk safari 21.30 Goodnight swee theart 22.00 Nieuws en weerber 22.30 Out of this world, documentaireserie over paranormale verschijnselen 23.15 Dick Tracy, komedie 00.55 Heaven can wait, komedie. 02.35 Weerbericht BBC 2 16.00 Nieuws en weerber 16.05 The na tural world. 16.55 Nieuws en weerber 17.00 Tekentilm 17.05 The family Ness -17.10 Little mouse on the prairie. 17.30 Ocean Odyssey. 18.00 News round 18.10 Byker Grove. 18.35 Para lympics. 19.20 Star trekkers. 19.30 Star trek 20.20 Student choice 96 20.30 Black Britain. 21.00 Picture this. 21.30 Tracks. 22.00 Lonesome Dove 23.30 Newsnight. 00.15 Edinburgh nights. 01.05 Grace under fire 01.30 The lear ning zone. Met om: 01.30Open univer sity 03.00 Summer nights 05.00 Lan guages CNN 16.30 World sport. 17.30 Earth matters 18.00 Earth matters. 20.00 World busi ness today 21.00 Larry King live 23.00 World business today update 23.30 World sport 24.00 World view 01.30 Moneyline 02.30 Crossfire. 03.00 Larry King live 04.30 Showbiz today 05.30 World report. NBC SUPER CHANNEL 16.00 The US money wheel 17.30 FT Business tonight. 18.00 UN World news. 18.30 Ushuaia 19.30 The Selina Scott show 20.30 Dateline. 21.30 ITN World news. 22.00 World sport series 22.30 The world is racing 23.00 The to night show. 24.00 Late night. 01.00 La ter. 01.30 NBC Nightly news 02.00 The tonight show 03.00 The Selina Scott show 04.00 Talkin'jazz 04.30 Profiles. 05.00 The Selina Scott show DISCOVERY 17.00 Compass The quintessential Eng lishman. 18.00 T me travellers: Riddle of Roanoke 18.30 Jurassica The legen dary T-rex 19.00 Beyond 2000 20.00 Wild things: Which sex' 20.30 Myste ries. magic and miracles Life on Mars, psychic detective and the devil 21.00 Ancient sky watchers 22.00 Great com manders Julius Caesar 23.00 Chrome dreams: Horsepower to burn. 24.00 Not too young to die MTV 16.00 Select MTV 17.00 Hanging out summertime 18.00 Hanging out sum mertime 18.30 Dial MTV 19.00 Han ging extra 19.30 Road rules 2 20.00 US Top 20 countdown 21.00 M Cyclo pedia. 22.00 Singled out 22.30 Gay amour 23.30 Beavis Butt-head 00.00 Alternative nation 02.00 Night videos TV5 16.00 Nieuws 16.15 Bibi et sesamis 16.50 Fa si la chanter. 17.15 Pyramide 17.45 Questions pour un champion 18.15 Visions d'Amérique 18.30 Nieuws en weerbericht 19.00 Paris lu- miéres 19.25 Internationaal weerbe richt 19.30 Zwitsers nieuws 20.00 in tervilles 21.55 Internationaal weerbe richt 22.00 Frans nieuws 22.35 Passé moi les jumelles 23.30 Histoires natu- relies 00.30 Frans nieuws en weerbe richt. 00.55 Belgisch nieuws 01.25 Vi sions d'Amérique 01.40Antome Rives 03.10 Espace francophone 03.40 Mix monde multi mix - musi mix 04.00 Thalassa. 05.00 Le point médias. TELEVISIE MORGEN NEDERLAND 1 07.00 NOS-Tekst tv. NEDERLAND 3 07.00 NOS-Journaal. 07.05 Klokhuis. 07.22 Een rare kwast 07.30 NOS-Jour- naal. 07.33 Captain Scarlet 08.00 NOS- Journaal. 08.05 Kids for animals 08.30 NOS-Journaal 08.35Goud. zilveren brons 09.00 NOS-Journaal 09.05 Kook-tv 09.26 Een koffer vol boeken 10.01 Ontdek de geologie 10.31 Zoove- nirs. 11.03 Gospeiclip 11.08Taptoe Ahoy'95. 12.00 NOS-Journaal 12.07 Fasten seatbelts. 13.00 NOS-Journaal. 13.07 Wie-o-wie. 13.54 Zembla 14.34 Theatercafé. 15.07 Straatmuzikanten 15.32 The wonder years 16.00 NOS- Journaal. 16.05 Desmonds. 16.32 MC TV. RTL 4 07.00 Ontbijtnieuws. 07.10 Telekids cartoon express: Tjilp. 07.15Telekids cartoon express: Snorkels. 07.30 Ont bijtnieuws. 07.40 Telekids cartoon ex press Snorkels. 08.00 Ontbijtnieuws 08.08 The bold the beautiful 08.30 Ontbijtnieuws 08.35 As the world turns Deel 1 09.00 Ontbijtnieuws 09.10 As the world turns Deel 2 09.30 St. Else where 10.25 The Oprah Winfrey show H.IOSanta Barbara 12.00Lunchkids: Bob in a bottle 12.30 Lunchkids Little mermaid 13.00 Lunchkids: Scooby Doo 13.30 Mimplaybackshow 14.40 Lome Greene's New wilderness. 15.10 As the world turns 16.00 Vier uur nieuws. 16.10 Sisters VERONICA 07.00 Veronica Call tv Met om 07.00 Wekdienst. 09.00 Winkel van Sinkel. 11.00 De droogkap. 12.00 Game time. 14.00 Van 2 tot 4 op 6. 16.00 Hollywood classics: Cyrano de Bergerac, speelfilm. SBS 6 07.00 SBS 6: 't Hart van |e tv De na jaarsprogrammeringvan SBS 6 15.10 Hart van Nederland. 15.35 Call to glory 16.25 Days of our lives EURO 7 07.00 Euro 7 club 09.00 De laatste wil de dieren I 10.00 Een mafketel in Australié. culinaire rondreis. 10.30 Glo betrotters. Gevarieerd reismagazine 11.00 Schilderen met Bob Ross 11.30 De rijke traditie, culinaire reportages 12.00 TV Shop 13.00 Euro 7 club 14.00 Met behoud van smaak 14.30 Globetrotters 15.00 Karachi Kops 15.30 Van de noordpool tot de zuidpool met Michael Palin 16.30 Mysterieuze dieren SPORT 7 16.00Sportzone. Jongerenprogramma. 16.30 No limits: Mountainbike TV 10 11.00 TV 10 telespel. 12.00 Einde 13.25 TV shop 14.25 Tales of the unex pected 14.55 Hill Street blues 15.45 MASH. 16.15 Allo allo 16.45Daar ko men de schutters. KINDERNET/VTV 07.00KinderNetWekservice 07 150vi de 07.30 Starstreet 07.45 Dommel 08.00 Toeters en bellen 08.05 Batfink 08. lOOvide 08.25 Snotneuzen 08.30 Wasbeertjes 08 55 The finder 09 15 Batfink 09.30 Secret Valley 09.55 Maple Town 10.20 Bassie en Adnaan 10.25 David de kabouter 10.50 Kloon- tje II.OOEinde

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 7