Eerste supportersmoord is al lang gepleegd Clubs komen om in bekervoetbal Sport Jager of natuurliefhebber In de rij voor het zwembad Nederland profiteert van ouderen Recht op een gesprek Arsenal verliest Tuchtcollege voor Thuiszorg DINSDAG 20 AUGUSTUS 1996 16 CHEF WILLEM SPIERDIJK. 071-5356464, PLV.-CHEF ROB ONDERWATER. 071-5356463 Nieuwe Revue-verslaggever trekt twee jaar op met Feyenoord-fans LIVERPOOL »RTR Hassie van Wijk, voormalig hulptrainer van Ajax, heeft eens gezegd dat zijn club een mooie vrouw is, met wie ie dereen wel zou willen flaneren en gezien worden. Haar parfum van het succes is onweerstaanbaar. „Zo bezien is Feyenoord niet die 'femme fatale', maar de vrouw met wie je in werkelijkheid bent getrouwd.'' Paul van Ga geldonk lacht om de spontaan geboren vergelijking. „Met haar hebben de supporters een onverbrekelijke band van trouw. Scheiden is uitgesloten." m'n boek. Hij heeft destijds een supporter van FC Twente dood gestoken en heeft gezeten voor moord. Er zijn nog altijd men sen die zeggen dat het voetbal regelrecht op de eerste suppor tersmoord afdendert. Nou, die is al gepleegd, daar in Ensche de." ROTTERDAM CPD Om hun liefde te onderstrepen lopen de fans van de Rotter damse club niet weg voor een crime passioneL dat wil zeggen voor buitensporig agressiefge- drag. Journalist Van Gageldonk van De Nieuwe Revu heeft er de laatste twee jaar met zijn neus bovenop gestaan. Oorlogsjour- nalistiek op de barricaden van Bremen, Düsseldorf, Enschede. Amsterdam, of een bowtingcen- trum in Gouda of de studio's van RTL Alle ervaringen zijn opgete kend in het boek "Hand in hand' dat deze week in de schappen komt te liggen. Cen traal staan de hooligans, dat harde deel van het Legioen dat niet alleen op de tribune staat- zit maar als het een beetje meezit ook de aanhang van de tegenstander te lijf gaat. ..Zij hebben een duidelijk wereld beeld." weet Van Gageldonk uit eigen ervaring. „Er zijn Feye- noorders, 'joden' met wie ze de Ajacieden bedoelen en vrienden van joden. De laatste twee groe pen zijn de vijanden." DJ Paul Elstak, de Rotterdam se maker van housemuziek, bracht Van Gageldonk in con tact met de harde kern. „Dl Paul is zeker geen hooligan, maar hij kent wel de juiste men sen. Ze stonden niet te trappe len. Journalisten zijn altijd ne gatief over ons. zeiden ze. Ik moest een soort toelatingsexa men ondergaan. Ze stelden twee voorwaarden. Ze moesten volstekt anoniem blijven en ik mocht niet in de buurt komen van André, althans zo heet-ie in Leiders „De test was in Bremen, Wer- der-uit. Ik liep mee met de har de kem, die uit een mannetje of honderd bestaat. Die jongens vertrouwen elkaar en hebben een staat van dienst. Vier leiders zijn er dan, die in onderling co mité de meeste beslissingen ne men. Dag en nacht zijn ze met die club bezig. Alles zien ze, ho ren ze, lezen ze." „Het feit dat de vier leiders het goed vonden dat ik mee- mocht, wilde niet zeggen dat de andere echte hooligans mij zonder slaag of stoot accepteer den. Er is een ingebakken wan trouwen, zeg maar haat, tegen journalisten. De hooligans ge bruiken heel veel dope en drank en dan zijn ze snel geneigd agressief te reageren. In het be gin zeiden sommigen dat ik een kopje kleiner zou worden gesla gen als ik één woord verkeerd zou schrijven. Ik had de indruk dat ze dat ook werkelijk van plan waren. De Ajax-hooligans die ik ken en ook heb geportret teerd, houden het vaak bij bluf. De Feyenoorders die ik ken, doen ook echt wat ze zeggen. Ik heb weieens een klap op mijn bek gehad, maar dat ging over iets heel lulligs. Ik hoefde zelf niet mee te doen aan de agres sie. Die jongens begrepen ook wel dat ik journalist ben. Er wa ren zelfs jongens aangewezen, die mij uit de wind moesten houden." Knettergek „Men zegt wel dat de hooligans knettergek zijn. Dat geldt maar voor een deel van de groep en dan alleen bij speciale gelegen heden. Ajax natuurlijk, dat zijn voor hen de twee hoogtepunten van het jaar. Ajacieden en Duit sers, ja die haten ze. Ze hebben het 'geluk' dat Feyenoord toch een wonderlijk talent heeft om telkens weer een Duitse tegen stander in de Europa Cup te lo ten. Dan gaat alles 'loos', zoals ze dat noemen. Iedereen en al les doet mee. Dan hebben ze urenlang in de bus naar Duits land gezeten, gerookt en ge dronken en continu naar knet- terharde housemuziek geluis terd. Dan zijn ze zó opgefokt. Dan is het hit and run." „Hooligans zijn 'holenmen- sen', wordt er beweerd. Dat klopt misschien voor de eerste generatie die in de jaren'70 met Feyenoord op stap gingen. Zij zijn de typische arbeidersjon- gens uit Rotterdam en Schie dam. Maar het Legioen is al aan zijn vierde generatie toe. Ge welddadiger dan de eerste on getwijfeld, want ze willen zich bewijzen. Die jongens hebben toch wel een bepaald gogme. Bij Feyenoord zoeken ze de spanning en de humor. Dat was misschien wel het aantrekkelijk ste van die reizen. De grappen en grollen, practical jokes, die helemaal niets met vandalisme en geweld te maken hadden." „Zo zou men de spreekkoren in de stadions ook moeten zien. Ik wil het niet goed praten, net zo min als ik alle geweldadighe- den onder het tafelkleed wil schuiven. Maar het andere ui terste is Youp van 't Hek met zijn selectieve verontwaardiging over de spreekkoren over de vrouw van Louis van Gaal. Hij is de hypocrietste van allemaal. Hele volksstammen maakt hij belachelijk, hij mag alles zeg gen, maar hij hangt wel bij mij aan de bel als hij wordt be dreigd door de Feyenoord-hool- igans na zijn uidatingen. Of ik die jongens kon ompraten. Hij was bang dat ze zijn optredens zouden versjteren. Politie „Eén keer heb ik op het punt gestaan uit mijn rol van journa list te stappen en de politie in te schakelen. Dat was ook in En schede, Twente-uit. Eén van de Feyenoord-hooligans stak daar een jongen neer die kermend van de pijn en hevig bloedend bleef liggen. Ik had me toen voorgenomen dat ik naar de po litie zou stappen als die jongen ernstige schade zou overhou den. Maar hij was al snel weer uit het ziekenhuis. Geschrokken ben ik wel vaker. In Düsseldorf werd na de uitwedstrijd tegen Mönchengladbach het hele par keerterrein schoongeveegd. Er verdwenen paaltjes zo door de voorruiten van de rijdende au to's. Dat was angstaanjagend geweld, zo erg dat veel fans zich daarvan hebben gedistanti eerd." „Of ik sympathie heb gekre gen voor de hooligans? Laat ik het op begrip houden, want hun geweld niet is niet sympa thiek of goed te keuren. Ik heb wel aan hun gevoel van span ning geroken en ook ik heb moeten afkicken. Voor mijn boek ben ik bij het Centraal In formatiepunt Voetbalvandalis me geweest. Mensen die van achter hun bureau de hooligans in kaart brengen, hoewel dat een onmogelijke zaak is. Het CIV liet al doorschemeren dat er geen oplossing is voor het pro bleem van de hooligans. Men maakt dat alleen niet openbaar, want dan kunnen ze de tent na tuurlijk wel sluiten. Het boek van Paul van Ga geldonk, Hand in Hand. Twee jaar tussen de Feyenoord- hooligans, komt op 22 augus tus uit bij Nijgh Van Ditmar. Prijs: f29,90. Paul van Gageldonk: „Feyenoord is niet de femme fatale, maar de vrouw met wie je in werkelijkheid bent ge trouwd." foto cpd SCOREBORD LBOEN LOMAN LEEF MANS Amstel Cup, Leidsch Dagblad Cup, Motorhuistoemooi en Henny's Rits-toernooi. Er wordt in Leiden en de regio wat afge- bekerd aan het begin van het voetbalseizoen. En niet zelden komt het voor dat standaard- teams voor twee verschillende wedstrijden op e'e'n avond zijn vastgelegd. Drukke tijden der halve voor de secretarissen van de diverse clubs om dat in goe de banen te leiden. Het eerste 'slachtoffer' van het overvolle programma is het Henny Rits-toernooi geworden. Aan dit nieuwe evenement zou den. van volgende week don derdagavond tot en met de zon dagmiddag daarop, alle vijf ver enigingen van de Boshuizerka- de deelnemen. De KNVB dacht daar anders over en stelde voor de verschillende clubs duels vast voor de Amstel of de Leidsch Dagblad Cup. „Het Henny's Rits-toernooi gaat in ieder geval door", laat woord voerder Henk Piket van UDWS weten. „Maar wellicht zoeken we naar een andere formule. Waarschijnlijk wordt het in sep tember of oktober op dinsdag avonden verspeeld. Het Motorhuistoemooi van UVS dat komende donderdag van start gaat, is een al wat lan ger lopende wedstrijdenreeks en coördinator Chiel Gijzenij kon gisteravond meedelen dat nog geen enkel duel is ver plaatst. Wel waren sommige van de acht geïnviteerde vereni gingen druk bezig andere data te zoeken voor hun partijen om de Amstel of LD-Cup. UVS- Motorhuistoemooi: Donderdag 22 augustus: UVS - VCL (19.00 Kikker polder I). Roodenburg - De Sleutels (19.00 Noord) Vrijdag 23 augustus: Docos - Lugdunum (19.00 Morsch) Oegstgeest - RCL (19.00 IGkkerpolder I). Zondag 25 augustus: VCL - Rooden burg (14.30 Vliet). De Sleutels - UVS 14.30 (Vliet). Lugdunum - Oegstgeest (14.30 Kikkerpolder II). Docos - RCL (14.30 Kikkerpolder I). Donderdag 29 augustus: UvS - Roodenburg (19.00 Kikkerpolder 1). Oegstgeest - Docos (19.00 Voscuyl). Vrijdag 30 augustus: De Sleutels - VCL (19.00 Kikkerpolder I). RCL - Lugdunum (19.00 Bloemerd). Zondag 1 september: Finaledag bij UVS met drie wedstrijden om 12.00 uur en de eindstrijd om 14.30 uur. LD-CUP, Zaterdag 24 augustus: Al- phia - LSW '70 (za) 14.30 (9), Hazers- woudse Boys - Foreholte (za) 14.30 (8). Kagia - Roodenburg 14.30 (12). Leiden - VVoubrugge 14.00 (6). LFC (za) - Lugdunum (za) 14.00 (3). MVKV - (1), UVS (za) - Koudekerk 14.30 (4), Valken '68 GWS 14.30 (5), Voorscho ten SVLV(za) 1430(11) Zondag 25 augustus: Alkmania - DOSR 14.00 (2). Alphen - Gol Spon 14.00 (9). Altior - Leidsche Boys 14.00 (4). ASC - FC Rijnland 14.30 (7), Ber- nardus - Warmunda 14.30 (8). Docos (zo) - UDWS 14.00 (1), FC üsse (zo) - Teylingen 14.00 (3), MMO - LFC (zo) 14.00 (6). SJZ - Meerburg 14.00 (5). SVLV (zo) - Stompwijk '92 14.00 (12). UDO - Roac '79 14.00 (10). VCL - VNA 14.00(11) Donderdag 29 augustus: Docos (za) - ASC 18.30 (7), DOSR - Abbenes 18.30 (2), Rijnland - MVKV 18.30 (7). Fore holte (za) - Bemardus 18.30 (8). Gol Sport - Alphia 18.30 (9). GWS - SJZ 18.30 (5). Koudekerk - .Altior 18.30 (4). Leidsche Boys - UVS (za) 18.30 (4). LFC (zo) - Leiden 18.30 (6), LSW '70 (za) - Alphen 18.30 (9). LSW '70 (zo) - UDO 18.30, Lugdunum (za) - FC Lisse (zo) 18.30 (3). Meerburg - Valken '68 18.30 (5). Roac '79 - Oegstgeest 18.30 (10). Roodenburg (za) - SVLV 18.30 (12). Stompwijk - Kagia 18.30 (12). SVLV (za) - VCL 18.30 (11). SVOW - Docos (zo) 18.30 (1), Teylingen - LFC (za) 18.30 (3). UDWS - TAW 18.30 (1). VNA - Voorschoten 18.30 (11), Warmunda - Hazerswoudse Boys 18.30 (8). Wou- brugge - MMO 18.30 (6). SPORTPRIJSVRAGEN Lucky ten, trekking van maandag 19 au gustus: 2 - 3 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 20 - 21 - 24 - 28 - 42 - 47 - 61 - 62 - 63 - 64 - 73-76-78 (onder voorbehoud) ATLETIEK Gateshead. Internationale wedstrijden. Mannen. 100 m: Bailey (Can) 10,19, 2. Mackie (GBr) 10.25. 200 m 1. Regis (GBr) 20,62. 2. Christie (GBr) 20,64. 3. Williams (VSt) 20,70. 400 m: 1. Black (GBr) 44,64, 2. Mills (VSt) 45,11 1500 m: 1. Mayock (GBr) 3.37.75, 3000 m.- 1 Caddy (GBr) 8.03.59. 110 m horden: 1. Johnson (VSt) 13.25, 2. Jarrett (GBr) 13,33. 3. Jackson (GBr) 13,43. 400 m horden 1. Davis (VSt) 48.99. Speer: 1 Pukstys (VSt) 85,38 m. 2. Backley (GBr) 85.06. Hoog: 1. Austin (VSt) 2,30 m, 2. Grant (GBr) 2,30. Hinkstap: 1. Edwards (GBr) 17.38 m, 2. Agyepong (GBr) 16,62, 3. Harrison (VSt) Manson (VSt) 5,60 n 5.60. .6,60. Polshoog; 1 i. 2 Tarpenning (VSt) PAARDENSPORT Alkmaar. Draverijen Eerste koers, 2040 m 1. Jasper Berkelaar (Crebas) 2.44.4 - 1.20,6, 2 Kilimanjaro W, 3. Joe Lee Evalee Toto: winnend 5.80 plaats 5,20 1.80 koppel 12.50 trio 183,50. Tweede koers. 2040 m: 1. Iris S (Schagen- Imming) 2.40,8 - 1.18.8,, 2. First Dream. 3. Knut Rozz. Toto: winnend 4.50 plaats 2.00 5.80 koppel 25,00 trio 149.10 dub bel winnend 35.70. Derde koers, 2040 m: 1. Kerry Baldwin (Kooyman) 2.46,2 - 1.21.5, 2. Justus K, 3. Kash Buitenzorg. Toto: winnend 7,10 plaatgs 3,00 5,70 koppel 71,30 trio 2017.30 Vierde koers. 2040 m: 1 Liz Hagen (Van der Horst) 2.43.7 - 1.20.2. 2. Hurry Medo, 3. Houtspecht S. Toto: winnend 3,40 plaats 2,40 2,70 koppel 20,20 trio 276,60. Vijfde koers, 2040 m.- 1. Kaelic Worthy (Huel) 2.42.6 - 1.19,7. 2. Isolde d'Alme- re, 3. Jilke van Venlo Toto: winnend 6,40 plaats 3.30 2,80 koppel 15.40 trio 278.50. Zesde koers, 2040 m: 1. Irrwind Diepnow (Huel) 2.50,2 - 1 22,6, 2. Golden Girl, 3. Grant Avenue. Toto: winnend 4,90 plaats 3,60 9,20 koppel 58,60 trio 203.20. Zevende koers, 1700 m: 1. Hilde Buiten zorg (Pools) 2 19.7 - 1.22,2. 2. Isola Mon tana. 3 Happyness Elco. Niet gestart: Heavenly Spirit. Toto: winnend 1,70 plaats 1,40 2,50 koppel 9,60 trio 62.80. Achtste koers, 2040 m: 1. Handy C (Arend de Wrede) 2.44,9 - 1.20,8, 2. Joshua Re bel, 3 Indurain Pompano. 4. Igor van Pru- bo. Toto winnend 5.90 plaats 2.80 1,70 koppel 19.80 kwartet 687.70. Negende koers, 2040 m-. 1Go Go Vryen- esse (De Vlieger) 2.43,4 - 1.20,1, 2. Hol land, 3. Hekla Kievitshof. Niet gestart: Iris Weber. Toto: winnend 2,10 plaats 1,30 2.40 koppel 13.90 trio 146.20. Totalisator-omzet: 140.541,00 Liverpool heeft zijn eerste over winning voor de premier league te pakken. Gisteravond werd in een thuiswedstrijd Arsenal, met Dennis Bergkamp in de basis, met 2-0 verslagen. Steve McMa- naman was de grote man bij Li verpool met twee treffers. Hij scoorde kort achter elkaar in de tweede helft, in de 68e en de 74e minuut Er waren 38.100 toeschouwers. SPORT OP TV Amsterdam. Donner Memorial, derde ronde Van Wely (Ned) - Sokolov (Bos) 1/2-1/2, Piket (Ned) - Hodgson (GBr) 1/2-1/2, Morozevich (Rus) - Timman (Ned) 0-1, Sa- lov (Rus) - De Firmian (VSt) 0-1Ivantsjoek (Oek) - Kamsky (VSt) 1/2-1/2, Adianto (Ino) - Granda Zuniga (Per) 1-0. Stand: 1. Piket, Van Wely 2 1/2. 3. Adianto, De Fir mian, Ivantsjoek 2, 6. Hodgson, Kamsky 1 1/2,8. Granda Zuniga. sokolov, Timman 1. 11. Morozevich, Salov 1/2. TENNIS Long Island, 425.000 dollar Long Island. Mannen, 425.000 gulden. Eerste ronde: El Aynaoui (Mar/6) - Lapentti (Ecu) 6-4 6-3, Arazi (Mar) - Larsson (Zwe/8) 6-3 2-6 6-4, Kucera (Slw) - Canas (Arg) 2-6 6-3 6-4, Johansson (Zwe) - Pes- cosolido (Ita) 6-3 6-4, Damm (Tsj) - Mirnyi (WRu) 6-2 7-6, Bruguera (Spa) - Tsjerkas- ov (Rus) 3-6 6-3 7-6. WIELRENNEN MAANDAG 15 00-16.30 EURO Tennis: Umag Internatio- naai Kampioenschap vanuit Kroatië, finale, 16.00-16.30 Sport 7. Sportzone: jongerenpro gramma 16.30-17.30 Sport 7 Voetbal7: AZ -Allstars Alkmaar, samenvatting. 16.30-18.00 EURO: Motorsport: GPvan Ts|«- chiè vanuit Brno. Herh 17.30-18.00 Sport 7- Aanvalluh: Spelpro- gramma. 18.00-18.50 Sport 7: Sportcafé: Sportactuah teiten 18.00-19.00 EURO: Speedworld: auto- en m torsportmagazine 18.35-19.15 BBC 2: Paralympics.- verslag van de Olympische Spelen voor gehandicapten vanuit Atlanta 18.43-18.51 Ned 2- Sportjournaal. 18 45-19.10 RTL Sport 19.00-19.30 Sport 7: Sport7meuws. 19 00-23.00 EURO Tennis: ATP-toernooi va Toronto (Canada). 19.30-20.00 BRT 1: Sport. 19.30-21.00 Sport 7. Voetbal7: nabeschou wing voetbalweek 20.25-21.00 Veronica: Ajax! Voetbalprogram. ma met uiteenlopende nieuwtjes en wetens waardigheden rond deze Amsterdamse voet ba club. 20.30-20.45 RAI UNO: Sport. 20.30-21.00 BBC 2 Gower's cricket monthly, cricket-magazine. 21 00-22.40 BBC 2 Atletiek: internationale atletiek-meeting vanuit Gateshead 21.00-23.00 Sport 7Wereldgoals Europa. 21 30-22 00 BRT 2: Sport. 22.00-23.00 NBC-. Golf: WGA kampioen schappen. 22 16-22 34 Ned 3: Sportjournaal 23 00-23.30 Sport 7 Sport7nieuws. 23 00-00 00 EURO Eurogoals: overzicht Eu ropese voetbalcompetitie 23 05-23.35 BRT 1: Sport. 23.20-23.45 RTL 4: Sportnieuws 23.30-00.30 Sport 7; Voetbal7: nabeschou wing voetbalweek. Herh. 00 00-01.00 EURO Eurogolf. golfmagazine. 00.10-00."50 BBC 1 Match of the seventies: reportageserie over voetbal uit de jaren "70. 0i.00-01.30 EURO: Autosport: Formule 1, GP-magazine Herh. DINSDAG 08.30-09 30 EURO: Wielrennen: wereldbeke Leeds International Classic. Herh. 09.30-11.00 EURO Motorsport: GPvan Tsie chiê vanuit Brno Herh 12.00-13.00 EURO Eurogoals: overzicht Eu- ropese voetbalcompetitie. Herh- 13.00-14.00 EURO: Boksen: WB0 Kampio» schapweltergewicht Herh. 14 00-15.00 EURO; Triathlon: ProTour Mrs. Ts Chicago (Rus), 8. Van de Vijver (Bel), 9. Alessandi Cappellotto (Ita), 10. Ruano (Spa), 31 D Bruin. 33. Rombouts, 41. Mansveld. 4E Hillinga. 46. Klep Algemeen klassement. 1 Longo (Fr! 19.45.54, 2. Luperini (Ita) 1.33, 3. Jota Polikivitsjoet (Lit) 4.14, 4. Alessandi Cappellotto 4.33, 5. Dunlap 6.39, 6. Het 7.11, 7 Messnri (Fra) 8 03 8 Van de V: ver 8.31, 9. Rasa Polikivitsioet (Lit) 8.41 10. Bonanomi (Ita) 10.05, 12. De Bru 10.16, 26. Rombouts 17.48, 35. Kk 24.10, 39. Mansveld 26.53, 46. Brunt 33.15, 52. Hillinga 36.02. 2-0. PARALYMPIt SCHAKEN Ronde van Burgos Eerste etappe, Burgos-Aranda de Duero: 1. Minali (Ita) 145 km in 3.40.48, 2. Koerts (Ned), 3. Traversoni (Ita), 4 Blijlevens (Ned), 5. Aranguren (Spa), 6. Prudencio Indurain (Spa), 7 Guenetxea (Spa), 8. Jalabert (Fra), 9. Smetanin (Rus), 10. Espinosa (Spa), 47. Nijdam, 58 Den Bak ker, 59 Miguel Indurain (Spa), 63. Romin- ger (Zwi), 64. Nijboer, 69. Voskamp, 71. Van der Meer, 81. Hoffman, 92. Knaven. TourFéminin Zesde etappe, Aries-Marseille. 1. Dunlap (VSt) 141 km in 4 06.14, 2. Urbona.te (Lit), 3 Brunen (Ned), 4 Vouets (Ser), 5. Marsal (Fra). 6. Heeb (Zwi), 7. Boebnekova BASKETBAL: Mannen: Nederland - Frani rijk 41-46 (21-20). Stand: 1. VS 4-8, Nederland en Frankrijk 4-6, 4. Japan 4-i 5. Zweden 4-0. Vrouwen: Nederland - Canada 41-56 (li 35). Stand 1 Canada 3-6, 2 Nederlat 3-4, 3 Japan 3-2,4. Groot-Brittannlë 3-( GOALBAL Nederland - Italië 5-1. Stan 1. Australië en Slovenië 4-8, 3. Duitslat 4-5, 4. Nederland 4-4, 5. Italië 4-3, Tsjechië 4-0. TENNIS: Mannen, kwartfinales: Moli (Ned) - Douglas (VSt) 6-2 6-4, Welch (VS Stuurman (Ned) 6-3 6-3. VOETBAL: Nederland - Portugal 2-1 (2-0 Doelpunten Nederland Heersink en Do ners. Stand: L Nederland 2-4, 2. Argenl nië en Spanje 2-2,4. Portugal 2-0. ZITVOLLEYBAL: Mannen: Nederland Duitsland 3-0 (15-10 16-14 15-12 Stand aan kop 1 Noorwegen en Nedt land 4-8, 3 Oekraïne en Duitsland 4-4. SCHRUVENDE LEZERS Voor de zoveelste keer een arti kel gelezen over de problema tiek van de AOW. Ik vind het een complete belediging wat er allemaal gezegd en geschreven wordt over de oudere mensen. Dikke kranten vol daarover. AOW is al lange tijd 15 20 pro cent minder. Ik laat buiten be schouwing wat allemaal duur der is geworden. Wij ouderen hebben Neder land opgebouwd tegen lage lo nen en daar profiteert de huidi ge bevolking van. tegen 48 uur werktijd. 1 week vakantie. 2 procent toeslag (niet voor ieder een). Werkgevers en regering zijn nu bezig alles grondig te veranderen, op een sluwe ma nier. De mensen zo te pakken, dat hun leven verkort wordt, op zijn zachtst uitgedrukt euthana sie, slim hè? Maar het wordt zo erg niet. trucendoos Kok gaat open in de compensatievorm. die voor vernieuwing van de wetten staat. Ik doe een drin gend beroep op al de ouderen mensen vanaf 55 jaar om bij de nieuwe verkiezingen op de ou deren partij te stemmen. Bij het nalaten daarvan komt de armoe van voor 1940 terug. A. Kluivers, Leiden. Als reactie op uw artikel van 27 juli 'lagen in Leiden mag niet meer' en de reactie hierop van G. van Tilburg in het Leidsch Dagblad van 8 augustus, het volgende. Allereerst wil ik de gemeente Leiden feliciteren met het baanbrekende beleid om de jacht in Leiden te ver bieden. Opvallend in de moti vatie is het uitgesproken kie zen voor de zelfregulering door de natuur. Na vele jaren on derzoek en gedachtenvorming over dit onderwerp, komt men in Nederland meer tot het be sef dat de mens niet de uitver koren regulator van dierenpo- pulaties is of kan spelen. Uiteraard was te verwachten dat de jagers in Leiden tegen het besluit in actie zouden ko men. De tegenwerpingen van hun kant blijven echter steken in stokoude en achterhaalde argumenten. Van Tilburg schrijft in zijn brief impliciet dat de jacht schade aan land bouwgewassen kan voorko men. Het voedselaanbod be paalt echter het aantal groot gebrachte iongen. zodat bij be jaging slechts sprake is van een vanuit het standpunt van de natuur ongewenste en ondes kundige selectie. Verder ge bruikt hij niet relevante argu menten. zoals een verkeerd be heer van rietkragen (in het science park grasvelden). Na tuurlijk is het soort voorvallen dat hij beschrijft treurig, maar dit heeft niets te maken met de discussie over de jacht op zich. Tot slot nog even iets over de typerende toonzetting in de brief van Van Tilburg. Om de betreffende ambtenaar 'een ty pische burocraat' te noemen, die het allemaal wel meent te weten, geeft mijns inziens aan dat Van Tilburg meent de wijs heid in pacht te hebben. De ja gers aJs hoeder van de natuur, ae brief is immers ondertekend met 'jager en natuurliefheb ber'. Laten we er niet om heen draaien: deze woorden kunnen slechts met het woordje 'of met elkaar vergeleken worden. Reni Dool. Leiden. __r"V - Het Leidse zwembad De WÊEL vl'e< imgbeg archieffoto pfggffi taco van der eb Graag wil ik mijn mening kwijt over het zwembad De Vliet (Leidsch Dagblad 6 augustus jl). Ik voorzie dat de twee buitenba den De Vliet en De Zijl gesloten moeten worden, dat kan zo niet langer. Ik. die al zo n 80 jaar meezwem. heb in de loop der jaren alles meegemaakt. Neem nu het buitenbad De Zijl, je hebt daar totaal geen accom modatie. tochtige kleedhokjes en veelal te koud water. Als wij 's ochtends daar zwemmen, met hoogstens 20 25 mensen, dan is dat toch niet haalbaar meer? Kijk, er zijn nu meer moge lijkheden dan vroeger De Vliet - landen, Valkenburg, Oegstgeest en de stranden. Bovendien heeft 60 procent van de mensen nu een auto. Voor de meeste gezinnen is de prijs van de zwembaden ook te hoog, een gezin met 2 3 kinderen is toch al gauw 25 kwijt. De meeste mensen hebben geen abonne ment want dat zijn 'mooi weer zwemmers'. Als je het hele jaar zwemt, zoals wij, dan koop je een abonnement en die heb je er dan in drie maanden uit, je kan dan zowel binnen als bui ten zwemmen. De tijd dat je in het oude bad in rijen moest wachten, elk uur een andere ploeg voor 3 cent, dat komt nooit weer. W. Bodrij, Leiden. Hierbij wil ik graag reageren op het ingezonden stuk van de heer Alfred Lagerweij met als ti tel 'Telefonische Hulpdienst is niet echt onmisbaar', in het Leidsch Dagblad van 19 juli jl. Natuurlijk kun je je dan direct afvragen: wat is echt onmisbaar in dit leven en je zult daar ook zeer diverse antwoorden op krijgen. Maar toch!!! Ik werk sinds enige tijd als vrijwilligster bij deze dienst en nog steeds zijn wij er voor het geven van informatie en om acute crisis te helpen onderdrukken. De heer Lagerweij heeft het echter mis als hij schrijft dat wij meehel pen aan het in stand houden van telefoonverslaving want hier is een duidelijk beleid voor uitgestippeld waar wij ons aan te houden hebben. Echter, de tijden zijn aan het veranderen, het individualisme viert hoogtij met alle gevolgen van dien. Er zijn steeds meer mensen die alleen wonen (gewild of on gewild) en als je steeds meer te lefoontjes krijgt van mensen die de hele dag nog geen stem ge hoord hebben en de deur uit kunnen om wat voor red dan ook, dan vind ik dat mensen ook recht hebben een gesprek zonder dat je telefoonverslaving meehelpt Er staat tegenwoordig voor niets bijgeschreven een gesprek van mens mens". Als ik ettelijke jaren rug, midden in een nacht voor mij grote problemen, weten had dat er een 'gesp van mens tot mens' moge was geweest, dan had dat moeilijke ogenblikken op moment zeer kunnen verli ten. Ook al omdat je niet al je familie of vrienden met jo problemen wilt opzadelen, ker 's nachts niet en juist kunnen muggen gelijk olifan zijn. Communiceren door de lefoon wordt naar mijn me steeds belangrijker, zeker v mensen die de deur niet m uit kunnen en alleen zijn of verlaten voelen. Een huidige vrijwilligst (naam en adres bij redactie ke Tijdens de vakanties stopt de Leidse Thuiszorg 'zomaar' gedure vier weken de twee keer per week zorg aan een ernstig zieke Lei bejaarde patiente. Redenen: budgetten. Als huisartsen dit zou doen, komen zij in aanraking met het Medisch Tuchtcollege. Wa om bestaat er geen Tuchtcollege voor de Thuiszorg? Nogm Hoe lang neemt de Nederlander dit nog? H.J. Klaassen, Leid

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 16