Tuin verdwijnt in groenversnipperaar 109,- 399,-" 2.995,- 795.- business center m Discoportier niet veroordeeld voor doodschieten bezoeker Vertraging vijfde Schipholbaan DINSDAG 20 AUGUSTUS 1996 97: 12 Nog even en dan breken de drukke tijden weer aan. Daarom is het nu oogstmaand bij het Business Center. Kom eens langs om u uitgebreid te laten adviseren in het Business Center. We hebben een aantal zeer praktische produkten in de aanbieding, om ervoor te zorgen dat u het komende drukke werkseizoen nóg sneller, gemakkelijker en slagvaardiger zaken kunt doen. U kunt zich natuurlijk ook laten adviseren over installatie, abonnementen en servicecontracten op maat. Kom snel langs bij één van de PTT Telecom Business Centers of bel gratis 06 - 0403. De aanbiedingen gelden tot 31 augustus! Al onze -toestellen zijn sterk in prijs verlaagd!! Bovendien krijgt u nu bij aankoop van een Pockeüine Jazz', Marco Polo"+ of Darwineen fTT TtH U ontvangt een 3 j /T bij aankoop van een Carvox Explorer". Beide aan biedingen gelden alleen indien u gelijktijdig een SuperSpace-abonnement afsluit. In plaats van deze aanbiedingen kunt u ook kiezen voor gratis 3 jaar Premium Plus Service. Pocketline Jazz* zeer gebruiksvriendelijk kan tekstberichten ontvangen en verzenden (SMS) voorbereid op data- en faxcommunicatie nu voor (excl. BTW) Pocketline Darwin* 125 (alfa)numerieke geheugenplaatsen kan tekstberichten ontvangen en verzenden (SMS) Idesherhaling 10 laatst- gekozen nummers voorbereid op data- en faxcommunicatie nu voor (excl. BTW) Pocketline Marco Polo* gewicht 170 gram (kleinste en lichtste GSM-zaktelefoon) kan tekstberichten ont vangen en verzenden (SMS) kiesherhaling 10 laatst- gekozen nummers voorbereid op data- en fax communicatie nu voor (excl. BTW) Bi) gelijktudig afsluiten van een 3-iang abonnement op Het Mobiele Netwerk. Bij aankoop van een rTT^TTTTTTTTm Vox Nuance",Vox Progress",Vox Novo Compact", Vox Supreme" of Vox Supreme Novo' bij het Business Center van PTT Telecom, mag u nu ter waarde van jkwy* itRti-\m .-rf l-l een keuze maken uit ons uitgebreide assortiment randapparatuur. Bovendien is er de superaanbieding op de Vox Novo Compact" en de Vox Supreme Novo": bij aankoop van een van deze centrales ontvangt u ruim FT'lifl'vl ili 17°TI op de aanschaf van de Vox" D342. Vox* D342 tekstberichten verzenden en ontvangen handenvrij telefoneren tcrugbelbericht te programmeren met snelkiestoetsen van 500,- voor F (excl. BTW) Op alle KEEC533I m.u.v. de Colorado en Hudson, krijgt u nu maar liefst bij het Business Center van PTT Telecom. Bovendien is er nu een superaanbieding op de Telefax 356. Telefax 356 zeer professionele laserfax hoge verzendsnelheid 30 pagina's automatisch invoeren 32 pagina's documentgeheugen Bijna 15% korting van 3.495,- voor Greenhopper* 150/160 digitaal draadloos toestel gewicht handset 185 gram display met menubesturing geheugen voor 10 nummers en nan\pn Koopt u in deze Oogstmaand de Greenhopper 150 in combinatie met het basisstation 160, dan krijgt u ruim Op=Op!M van 553,- voor Coinvox* 22 zeer solide munttoestel ijzersterke constructie ingebouwde tellers 50 nummerblokkades programmeerbaar hoorn met luisterspoel Ruim 15% kortin van 3.550,- voor Boston* 250 digitaal draadloos toestel gewicht handset 200 gram uitstekende geluidskwaliteit blokkering uitgaande gesprekken mogelijk 4 handsets aansluitbaar Nu met extra handset, incl. batterij en extra lader. van 930,- voor Het complete ISDN Pakket Internet nu nog voordeliger bij inruil van uw bestaande telefoonlijn voor een ISDN- aansluiting. ISDN Pakket Internet via 1 ISDN-aansluiting de beschikking over 2 netlijnen 2 tot 5 maal sneller Inter nenen huidige apparatuur aansluitbaar versturen/ontvangen van computerbestanden (file transfer) versturen/ontvangen van faxen via PC Ruim 50% kortin (excl. BTW) Semadigit* 710 degelijke semafoon numeriek display met tijdmelding geheugen voor 30 bood schappen signaal via trilling, toon of knipperend lampje automatische aan-/uitschakeling van 494,- voor region van 349,- voor (excl. BTW) (excl. BTW) J (excl. BTW) bij inlevering van 2 anologe lijnen. Business Center vma PTT Telecom: Haarlem, Ouilcwcg 1 SI idsc on 00 - 18.00 uur DE ZAAK VOOR ONDERNEMERS Arnhem. Vlamoven 2c Al wennet Hengelo. Rotterdam- Noordwest n btt ssnvrsag van een aamluinng op Het Mobiele Netwerk van PTT Telecom een geldig legmmiticbewiis mee te nemen en n gm>-bank-creditcard-bctalmtnjvcruchi niet ouder dan een maand) Aan /akelnke klanten wordt naast een geldig legitimauebewin tevens om een uittreksel van de Kamer van deT dan een taart gevraagd, of om een Business Center scope ka^rt PTT Telecom: Alkmaar, Kocbnalaan 150 Amstrrdam-Duivendrecht. Van der Madeweg 12. Amsterdam-Slotrrdijk, a Guarduweg 7 Apeldoorn, laan van Maikcnschotcn 40 Donk I Breda, Takkebnsters 5 Den Bosch, l'topulaan 22 Den Haag, Chroomstraat 15 Eindhoven (Son), EkJcersnit 5057 Goes, Lmngstoncweg 11 Groningen, 6-12 Hilversum. .Marathon I Leeuwarden, Cehiuaweg 6 Leiden. De Hevderwcg 7-15 Nijmegen, Takenhofplein I Nuth, Handelstraat H Rijswijk, Madame Cunelaan I 3J-J5 Slérdrecht, Brunmgstraat 5 Tilburg, Dr H van Doomeweg 101 Utrecht, Europalaan 97a Venlo, Noorderpoon -II Zwolle, Schuttevaerkade 88 Bel voor meer informatie gratis 06-0403. Vervroegde ingebruikname vrijwel uitgesloten DEN HAAG/SCHIPHOL JAN KUYS Het vervroegd aanleggen van de vijfde baan, een grote wens van de luchthaven Schiphol, is niet haalbaar. In de voorberei dende procedures is al een ver traging opgetreden van vijf maanden. Dit blijkt uit een voortgangsrapportage van de Rijksluchtvaartdienst (RLD) over de uitvoering van de Schiphol-plannen. De vertraging zit zowel in de procedure rond het zogenoem de aanwijzingsbesluit als in het maken van een ontwerp-be- stemmingsplan. Desalniette min zijn de verantwoordelijken ervan overtuigd dat de nieuwe baan volgens plan in het jaar 2003 in gebruik kan worden genomen. In het algemeen komt de uit werking van de plannen nu op gang. zo staat in de rapportage. De gedetailleerde invulling van het luchtvaartterrein is vrijwel klaar. Ook de inspraakreacties op het aanwijzingsbesluit zijn inmiddels verwerkt. Het plan is om één loket in te stellen voor het afhandelen van schade claims. Over opzet, organisatie en uitvoering wordt nog ge dacht. In Haarlemmermeer wordt druk gewerkt aan het opstellen van een zogenoemde struc tuurvisie en een voorontwerp bestemmingsplan voor het ge bied van de vijfde baan. Vol gens plan wordt het vooront werp in april volgend jaar door het college van B en W vastge steld. Problematisch blijft de enor me groei van de luchthaven. Daardoor is het extra lastig binnen de nog vast te stellen geluidszones te blijven. Met speciale maatregelen, zoals het aanpakken van lawaaiige vlieg tuigen, probeert Schiphol de geluidsoverlast binnen de per ken te houden. Sanering grootste gifaijk van Nederland begonnen MAASSLUIS CPD De sanering van de grootste gifwijk van ons larid is begonnen. Medewerkers van een hoveniersbe drijf hebben zich op de tuinen gestort Planten worden uitgegraven, een vogelkooi gaat tegen de vlakte en schuttingen worden in onderdelen ge demonteerd. Op de achtergrond produceert een groenversnipperaar een oorverdovend lawaai. Dertien jaar van onderzoeken, praten, onder handelen en voorbereiden ging er vooraf aan de sanering van de achthonderd woningen tellende wijk in Maassluis. In 1983 werd bekend dat de Steendijkpolder met zijn vele groen en vriendelij ke eengezinswoningen begin jaren zestig was ge bouwd op een metersdikke laag ernstig verontrei nigd slib uit de Rotterdamse havens. De gemeente Maassluis heeft na de onthulling jarenlang met de provincie en het ministerie van VROM gediscussieerd over de vraag of en hoe de baggerspecie moest worden afgegraven. Het op ruimen van het gif gaat 55 miljoen gulden kosten. De vervuilde grond wordt 1,30 meter afgegraven, waarop een schone leeflaag komt met een dikte tussen de 1 en 1,30 meter. Na zoveel jaar wachten, hebben de meeste be woners geen zin meer in een grootschalige schoonmaakactie. „Mijn kinderen zijn al groot, dus ze spelen niet meer in het zand. En uit de tuin eten we niks," vertelt een vrouw van middel bare leeftijd. „De schadelijke gevolgen zijn dus nihil. Ik snap niet dat ze na al die jaren toch door zetten. De bewoners ondervinden er alleen maar hinder van. Er blijft niets meer van je tuin over en je zit wekenlang in het stof en de herrie. Hovenier Dirk Rodenburg kan zich de kritiek goed voorstellen. Met zijn mannen probeert hij de overlast dan ook zoveel mogelijk te beperken. „We werken het liefst in goede harmonie met de bewoners. De sloop van de tuinen gaat dan ook met beleid. We zijn hoveniers, geen slopers." Over de hoogte van de schadevergoeding, die de gemeente ter beschikking stelt om een nieuwe tuin te kunnen aanleggen, zijn de meeste bewo ners te spreken. Ook zijn ze blij dat Maassluis met de sanering eindelijk het imago van gifstad van zich af kan schudden. De afgelopen dertien jaar hebben zo'n twee honderd mensen de Steendijkpolder verlaten uit angst voor schadelijke gevolgen van het giftige havenslib. Een groot aantal van deze ex-bewo ners is nog druk in onderhandeling met de ge meente Maassluis over schadeclaims. De Hoge Raad oordeelde in 1992 dat de gemeente aan sprakelijk is voor de vermogensschade, die bewo ners opliepen na het bekend worden van het gif schandaal. In één klap werden de huizen in de wijk tienduizenden guldens minder waard. De schadeloosstelling gaat de stad naar verwachting vele miljoenen kosten. Reden tot feest is er dan ook niet, bij de start van de 2,5 jaar durende sa neringsoperatie. De grootste gifwijk van Nederland - de Steenwijkpolder-zuid in Maassluis - wordt onder handen genomen. FOTO ANP ROTTERDAM ANP De rechtbank in Rotterdam heeft de 31-jarige portier van discotheek Parkzicht niet ver oordeeld voor het doodschieten van een bezoeker. Volgens rechtbankvoorzitter F. van Dooren wordt de portier ontsla gen van rechtsvervolging omdat hij uit noodweer heeft gescho ten. Officier van justitie R. de Rijc- ke eiste een week geleden acht jaar cel omdat de man op 31 maart de 21-jarige bezoeker had doodgeschoten voor de ingang van de discotheek. Het slachtof fer maakte deel uit van een groepje dat de toegang werd ge weigerd omdat twee van hen buiten ruzie hadden gekregen. Het groepje kreeg hierna ruzie met de portiers. De afgewezen bezoekers werden door drie portiers, onderwie de man die voor de rechter moest verschij nen, met honkbalknuppels van het terrein verjaagd. Eén van de bezoekers brak enkele vingers toen hij met een knuppel op zijn hand werd geslagen. Een van de verjaagde bezoe kers, die volgens zijn vrienden speed had gebruikt, keerde even later terug met een vuurwapen. Op het moment dat de portier naar buiten kwam om te con troleren of de mannen waren vertrokken, schoot de woeden de bezoeker enkele keren in de richting van de portier. Die trok daarop een pistool dat hij bij zich droeg en vuurde terug. De bezoeker werd dodelijk getrof fen in het hart. De portier vond zelf dat hij uit zelfverdediging heeft gehan deld. „Ik kon geen kant op", verklaarde hij vorige week tegen de rechtbank. Officier De Rijcke weersprak dat er sprake was van noodweer. Volgens hem viel uit verschillende getuigenverklarin gen op te maken dat de Rotter dammer geconcentreerd en ge richt had geschoten. ,,U had een verdere confrontatie moe ten vermijden en naar binnen moeten gaan", aldus De Rijcke. De rechtbank, die vervroegd uitspraak deed, achtte bewezen dat de uitsmijter de dodelijke schoten had afgevuurd. Volgens Van Dooren is er echter geen sprake van een strafbaar feit omdat de portier uit zelfverde diging heeft gehandeld. Volgens de rechtbank staat vast dat het slachtoffer als eer ste heeft geschoten. De portier stond op dat moment midden in de schietbaan. „Het is hem niet te verwijten dat hij zijn vuurwapen heeft gepakt en heeft teruggeschoten", aldus Van Vooren. Volgens de rechtbank was het voor de uitsmijter niet mogelijk weer naar binnen te gaan. „De deur was nagenoeg gesloten. Bovendien waren dan de men sen die binnen stonden in ge vaar gekomen." De portier krijgt ook geen straf voor illegaal wapenbezit omdat in de dag vaarding werd gesproken van een automatisch pistool. Maar omdat het pistool na de schiet partij is verdwenen, is niet vast komen te staan dat het om een automatisch wapen ging, aldus de rechtbank. Wel veroordeelde de recht bank de Rotterdammer voor de achtervolging van de groep met honkbalknuppels. De portier kreeg hiervoor vier maanden gevangenisstraf, wat overeen komt met de tijd die hij in hech tenis heeft doorgebracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 12