Cultuur Kunst 'Nauwelijks tijd om te ademen' GEINIGE TREITERAARS De Hartogh eregast op filmfestival Van Oorschot in actie tegen nieuwe spelling Isabel Allende rjmm DONDERDAG 13 JUNI 1996 9 Gorris gaat roman Woolf verfilmen amsterdam Marleen Gorris gaat de ro man Mrs. Dalloway van Vir ginia Woolf verfilmen. De Britse producent Shepherd heeft haar daarvoor ge vraagd. Het budget van de Engelstalige film bedraagt 4 miljoen dollar. Vanessa Red grave speelt de hoofdrol. Hans de Weers, producent van Gorris' speelfilm Anto- nia, heeft dat gisteren beves tigd. Antonia won begin dit jaar een Oscar voor de beste buitenlandse speelfilm. „Marleen wilde heel graag eens een script van iemand anders verfilmen", zegt De Weers. „Door het succes van Antonia kreeg ze heel veel Deze koos ze De opnames voor de film beginnen deze zomer in Shepperton Studio's, buiten Londen. De film komt waar schijnlijk volgend jaar in de bioscoop. Er doen geen Ne derlandse acteurs aan mee. Inmiddels hebben ruim een miljoen mensen Antonia gezien. De helft daarvan zijn Amerikanen. De film stond bovendien in de toptien van Italië, Spanje en Zwitserland. In het najaar gaat hij in Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland in première. In Nederland draait hij nog in tien theaters. Antonia ging vorig jaar september in pre mière tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. Tijdens de zestiende editie van het Nederlands Film Festival zullen de Gouden Kalveren en andere filmonderscheidingen niet langer allemaal tegelijk op de slotavond worden uitgereikt maar verspreid over de hele week. Slechts een handvol Kal veren in de belangrijkste cate gorieën (beste speelfilm, beste acteur en actrice'e.d.) worden op 4 oktober tijdens het tradi tionele galafeest aan de win naars overhandigd. De in het Amerikaanse Hous ton woonachtige, Nederlandse schrijver jan de Hartogh zal men tijdens het komend festival een eresaluut brengen met een retrospectief van op zijn oeuvre gebaseerde films. Zijn meest bekende boeken die in Neder land film- of tv-bewerkingen hebben gekregen zijn 'Ergens In Nederland', 'Schipper Naast God' en 'Hollands Glorie'. Ze ven andere films werden door Amerikaanse, Britse, Duitse en Franse regisseurs vervaardigd op basis van o.m. de romans 'Stella', 'Gods Geuzen', 'Het He melbed' en 'De Kleine Ark'. De 82-jarige Jan de Hartogh zal de festiviteiten in Utrecht komen bijwonen. Ook aan de films van produc tiemaatschappij Nieuwe Gron den die in 1980 werd opgericht wordt een terugblik gewijd. On der leiding van René Scholten bracht zij veel filmmakers bij een die tevoren actief waren ge weest bij Het Amsterdams Stadsjoumaal. Tot de meest prominente cineasten van de Nieuwe Gronden-stal behoren Annette Apon, Digna Sinke, Danniel Danniel en Mijke de Jong. Nieuwe speelfilms uit de ze studio die in Utrecht in we reldpremière worden gebracht zijn 'De Nieuwe Moeder' (van Paula van der Oest) en 'De Ker senpluk' (van Arno Kranen- Verder komt van Theo van Gogh de nieuwe film 'Freddies Verjaardag' en van Ian Kerkhof de discofilm 'Naar De Klote 'tij dens het Nederlands Filmfesti val in wereldpremière. Van Ge orge Sluizer worden zelfs twee nieuwe speelfilms gepresen teerd: 'Crime Time' en 'Dying To Go Home'. Filmuziek krijgt op het ko mende festival extra aandacht met o.m. een seminar en een speciaal Gouden Kalf. Mede in dit verband werd de opdracht tot het ontwerpen van de festi valposter voor 1996 gegeven aan filmcomponist Vincent van Warmerdam. Spuiplein in Den Haag ingehuldigd den haag Het voltooide Spuiplein in Den Haag wordt vrijdag 21 juni officieel ingehuldigd met een groots muziekfeest, het Fête de la Musique. Het idee voor dit feest is overgewaaid uit Frank rijk. De zomer wordt daar sinds jaar en dag ingeluid met een straatfeest voor jong en oud waaraan amateurs en professionals meedoen. Het feest begint om 12.00 uur. Op allerlei plekken op en rondom het plein worden podia opgesteld. Het ligt in de be doeling dit evenement jaarlijks te organiseren. Choreograaf Ulysses Dove dood new york De Amerikaanse choreograaf Ulysses Dove, die bal letten ontwierp voor Alwin Ailey, Bob Wilson en de Opera van Parijs, is dinsdag in New York op 49-jarige leeftijd overleden aan AIDS. De gereserveerde en bescheiden Dove maakte lichamelij ke, extroverte en soms gewelddadige balletten, die enorm veel energie van de dansers vragen. Het New York City Ballet voerde in mei zijn laatste choreogafie 'Twilight' op. Celine Dion mist alleen nog het moederschap 'Ik heb één ziel en ben niet schizofreen De Amsterdamse uitgeverij Van Oorschot gaat de nieuwe spel ling boycotten. De boeken die bij Van Oorschot uitkomen, ver schijnen gewoon in de oude spelling. Van Oorschot roept collega-uitgevers op hetzelfde te doen. Wouter van Oorschot spuide gisteren zijn gram in een artikel in NRC Handelsblad. „Wij vin den de voorgestelde 'verbete ring' buitengewoon discutabel en willen geen verantwoorde lijkheid dragen voor een verdere toename van spellingsverwar ring in de komende vijftig jaar." De Taalunie presenteerde vo rig jaar een nieuwe spelling, die op 1 augustus officieel ingaat. 3 verandering is het den als zielerust. Van Oorschot vindt dat kletskoek: „Ik heb één ziel, ben niet schizofreen en wens daarom geen zieleNrust." Secretaris R. Vrij van het Ne derlands Uitgeversverbond (NUV) vindt dat Van Oorschot eigenlijk wel een beetje als mos terd na de maaltijd komt. „In 1994 zijn de uitgangspunten vastgesteld, in 1995 is de beslis sing genomen. De nieuwe spel ling wordt al veel toegepast, door de kranten bij voorbeeld. Alle schoolboeken verschijnen met ingang van het nieuwe sei zoen in de nieuwe spelling en in 1998 zijn de eindexamens ook aangepast. Ik vraag me ook af of Van Oorschot dit echt kan door voeren. Hij zou zich weieens buiten spel kunnen plaatsen." Boeken die blijven Schitterende luxe-edities van alle boeken van Gebonden in goudgestempelde linnen banden met gekleurde schutbladen en leeslint De eenmalige goedkope editie van Het goud van Tomas Vargas bevat kortingsbonnen voor alle boeken van Isabel Allende, ook voorde luxe-edities! Haar persoonlijke sprookje kent eigenlijk slechts één be langrijk gemis: een wolk van een liefdesbaby. „Maar ook die hartewens hopen mijn man en ik binnen afzienbare tijd in werkelijkheid te hebben omgezet," bekent Celine Dion. gehad dat ik al op vroege leeftijd door de juiste mensen ben ont dekt," verwijst ze naar met na me naar René Angeli, de studio baas die haar al op haar twaalf de onder zijn hoede nam en die behalve haar manager ook haar echtgenoot is. „Daarnaast heb ik van mijn naaste familie altijd de steun gekregen die ik nodig had. Dat ik zo sterk in mijn schoenen sta, komt denk ik omdat ik uit een degelijk en warm nest kom. Is de fundering goed, dan kan het .gebouw ook een stootje heb ben. Thuis moesten we elke cent drie keer omdraaien voor dat die kon worden uitgegeven, maar we waren toch rijk omdat we met z'n allen geloofden in de waarden waar het in het le ven om gaat: liefde, eerlijkheid, beleefdheid, hulpvaardigheid. Die mentale basis zal door het grote succes nooit worden aangetast, weet ze heel zeker. Want millionsellers en mega- populariteit blijven toch tijdelij ke fenomenen voor vrijwel iede re artiest, dus daar zal ze zich nooit op blindstaren. „Puur commercieel gezien hou ik ze ker al rekening met mindere pe rioden," bekent Dion, die in 1988 namens Zwitserland het Eurovisie Songfestival won (met 'Ne Partez Pas Sans Moi'), maar toch niet direct een internatio nale vedette werd. „Ik ben ook niet bang voor zogenaamde missers, zolang ik voor mezelf maar het gevoel heb dat ik me nog steeds verbeter of happig ben op nieuwe uitdagingen." „De geweldige prestatiedruk, waar iedereen het steeds maar over heeft, is er alleen omdat ik die mezelf opleg. Ik wil de lat steeds hoger kunnen leggen. Kan dat op een kwaaie dag niet meer, dan zal ik het publiek niet meer lastig vallen. Maar goed, dat probleem is voorlopig nog niet aan de orde." Atlanta Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tot dat spannende zwanger- schapsavontuur weet Canada's meest gewilde exportproduct zich verzekerd van een overvol le agenda plus vrijwel maximale media-aandacht. Allemaal haar eigen schuld, moet ze maar niet zo 'overdreven' hitgevoelig aan de weg blijven timmeren. Want dat is natuurlijk wel het geval, sinds alweer een dikke vijf jaar. Celine Dion (28) hoeft maar een single uit te brengen of het is meteen prijs. Is het niet in het Engels (zoals thans 'Because You Loved Me'), dan is het wel in haar moedertaal, het Frans (denk aan 'Pour Que Tu M'Ai- mes Encore'). „Dat betekent ook dat ik in feite met twee car rières tegelijkertijd bezig ben, dus soms nauwelijks tijd heb om te ademen," glimlacht de frêle sterzangeres, die even in Almere is voor televisie-opna- Welke me het meest dier baar is? Ik weet het echt niet. Wel dat ik ze allebei niet cadeau heb gekregen. Voor mijn Franstalige succes heb ik eerst jarenlang alles opzij moeten zetten. Toen ik daarna ook in het Engels ging zingen, had ik dan wel het voordeel van een behoorlijke naamsbekendheid, maar weer het nadeel dat ik me die taal helemaal eigen moest maken. Ik ben naar school te ruggegaan en heb me werkelijk suf geleerd, omdat ik per se wil de voorkomen dat ik me met een moddervet accent zou pre senteren. Die 'overwinning' heeft ook zeker bijgedragen tot mijn acceptatie in de Verenigde Staten en andere Engelstalige landen." Broers en zussen Vergeleken met haar evenzeer muzikaal geschoolde dertien broers en zussen is ze niet méér getalenteerd, vindt Celine Dion zichzelf. „Ik ben alleen wat am bitieuzer waarschijnlijk. En ik heb natuurlijk het grote geluk Celine Dion: „Thuis moesten we iedere cent drie keer omdraaien voordat die kon worden uitgegeven." foto Adanta volgende maand be- zake mijn aandeeltje zal het niet schouwt Celine Dion het als liggen." haar opdracht om zoveel moge- „David Foster heeft met 'The lijk zielen op deze aarde aan Power Of The Dream' een zich te binden. „Daarvoor is prachtnummer over sportpres- zo'n spektakelshow natuurlijk taties geschreven, dat hij zelf zal ook bedoeld. Of het zal lukken? dirigeren voor zo'n honderd Aan de kwaliteit en de inzet in- muzikanten en een koor van driehonderd personen. Op die manier is het voor mij zo onge veer een dubbele eer geworden om daar van de partij te mogen zijn. Dus je mag erop vertrou wen dat ik ook niet ga voor minder dan een Olympisch re cord." Leuk,leuk,leuk Kleine treiteraars die je 's och tends met kabaal uit de veren krijgen. Wekkers zijn een nood zakelijk kwaad. Wellicht dat ze er daarom altijd zo functioneel en gewoon uitzien. De HEMA wilde daar verandering in bren gen. Waarom zou een wekker niet functioneel en mooi tegelijk kunnen zijn? Deze waag werd voorgelegd aan bijna 800 ont werpers die deelnamen aan de negende HEMA ontwerpwed strijd. Vijf juryleden beoordeel den uiteindelijk 142 wekkers op actualiteit, originaliteit en be dieningsgemak, maar kwamen niet ,tot een winnaar. Geen van de inzendingen is volgens de ju ry losgekomen van het traditio nele idee 'wekker'. Geen van de wordt in productie Berend-Jan Engbers FOTO PI Een open huis vol kunst. Ja, dokter, dat is wel even wat an ders dan een open been vol zweren. Dat is heel mooi. Men sen die zomaar hun huis be schikbaar stellen voor beelden de kunstenaars en in de serre, waar anders het naaimandje staat en de poedel met tikkende tanden in zijn vacht ligt te bij ten, plaats inruimen voor de beelden van Sigrid van Rheden en de 'kastjes' van Annemarie Corman. Als alles goed gaat, is bij Mies Schoneveld en Jan Haasnoot in de Katwijkse Voorstraat 91 op vrijdagavond 21 juni van 19.00 uur tot 22.00 uur, op zaterdag 22 juni van 14.00 uur tot 20.00 uur en op zondag 23 juni van 14.00 uur tot 18.00 uur het werk van bovengenoemde dames te bezichtigen. In een brochure en bijgesloten persbericht wordt alles keurig aangekondigd. Er zijn zelfs drie foto's ingesloten met daarop twee dames van, ik schat, achter in de twintig. Leu ke dames. Dat moeten wel kun stenaars zijn. Maar wie wie is, wordt er niet bij vermeld. De kiekjes doen ouderwets aan on danks het geperforeerde hesje van de "zwartharige dame en de broekrok van de blonde. Ze zijn een beetje bruinig, zoals da- guerrotypes dat wel waren. Maar even bellen om uitsluit sel te krijgen. „De donkere da me ben ik", zegt Annemarie Corman. Juist ja. Dan moet de andere dame Sigrid van Rheden zijn. „Ik maak relikwiekastjes", zegt Annemarie. „Kleine kastjes met voorwerpjes erin die ik vind in de natuur. Die voorwerpjes zet ik naar mijn hand. Ze lijken natuurlijk, maar ik geef er een andere vorm aan. Ik heb me la ten inspireren door die kastjes in Italiaanse kerken. Van die dinged waarin ze de nagels van een heilige bewaren." Leuk, leuk, leuk, leuk. Gaan naar die tentoonstelling! Let wel: het gaat hier om kunst. Dus niet zomaar even bij Mies en Jan binnenwippen om het inte rieur te bekijken. cees van hoore rest is onverteerbaar. Willem Mengelberg heeft de muziek van Mahler behoorlijk gepro pageerd. Zeer ten onrechte." „Hoe het dan komt dat hele volksstammen naar Mahler luisteren? Ach, dat is een mo de geworden. De mensen hebben elkaar aangepraat dat Mahler mooi is. Net zoals dat het geval is met Satie, ook zo'n vreselijk zwaar over schatte componist. Toen ik piano ging studeren, moest ik stukken van Satie spelen. Van die kleverige muziek. Je kunt aan die muziek horen dat die man zich nooit waste, maar zich met puimsteen afschuur de. Als ik tijdens de pianoles een stuk van hem had ge speeld, waste ik daarna gauw mijn handen." tekst cees van hoore foto dick hogewoning In de afgelopen jaren spraken stad- en streekgenoten op de donderdagse kunstpagina hun bewondering uit over kunstvoorwerpen die hun in vervoering brengen. Voor een aantal weken draaien we de zaken om en vragen we mensen welke kunst hun met afgrijzen vervult. Vandaag spreekt de schrijver en columnist Maarten 't Hart. „Het is voor mij een straf om naar de muziek van Gustav Mahler te luisteren. Een sym- phonie van hem duurt wel an derhalf uur. Veel te lang. Het wordt allemaal eindeloos uit gesponnen. En overal zijn die versleten marsritmes weer in te horen. Je kunt bij elke sym- phonie merken dat hij ooit te genover een kazerne heeft ge woond. En dan die vreselijke volksliedachtige motieven! Al les kruipt voort als een slak. Wat iemand in tien minuten kan zeggen, daar doet Mahler anderhalf uur over. Diep treu rig allemaal. Die man zwelgt in zelfmedelijden. Een slappe componist. Als ik Mahler hoor, lopen de rillingen over mijn rug. Het adagietto uit de vijfde symphopnie is misschien nog wel een beetje te pruimen. En sommige liederen, zoals 'O, Mensch, gib acht!'. Maar de 'Buddy'van Björn Weggelaar. foto»pr 'Juffrouw Janny' van Maarten Scheffer. foto»pr< tje) heeft volgens de jury niet de 'zorgvuldigheid van de een voud'. Maarten Scheffer kreeg een eervolle vermelding voor zijn 'Juffrouw Janny; een wekker die is gekoppeld aan een glaasje water. Hij wekt je door tegen het glas aan te rammelen. Eer volle vermeldingen gingen er verder naar Istvan Kovacs (21) voor zijn gele wekker met draai bare schijf en Guurt van Dijk (26J voor zijn reiswekker met beweegbare rubberen flappen, Hein-Willem van Dam voor zijn zachte wekker die eigenlijk één grote alarmknop is en Benny Ef- dé, voor zijn blauwe 'handgra- 'Double Up' van Guurt van Dijk. FOTO Guurt van Dijk genomen voor uitbreiding van het HEMA-assortiment. De bes te inzending kwam niet verder dan een tweede prijs. Naast een derde prijs werden vijf wekkers beloond met een eervolle ver melding. Een wekker met een sinaas appelhuidje, getiteld 'Buddy' kreeg de tweede prijs. Een ron de, oranje reiswekker (met bij geleverde draagzakjes) van Björn Weggelaar (22) die vol gens de jury wel geinig is, maar niet zo praktisch. De wijzerplaat is onduidelijk en de bediening niet meteen helder. Simpel en attractief is het ontwerp 'H'AAN' van derde prijswinnaar Berend-Jan Eng bers (24). Maar ook deze rode wekker met opvallende alarm knop (een fosforescerend haan- 'Boomer' van Benny Efdé. foto

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 9