Siemerink kan zich weer oppeppen Carolijn Brouwer maalt niet om merkwaardige selectieprocedure Sport Seattle Supersonics verlengen NBA-finale DONDERDAG 13 JUN11996 SCOREBORD juni: Hoek - Scheveningen. VOETBAL ie 38.85: hoog 1 Ortiz (Spa) 2.20 m. 2 Mayo (Col) 2,20 m: polshoog: 1. Arcos (Spa) 5.75. hinkstapsprong: 1. Wellman loek 4-1(1- (Ber) 1715 2. Urrutia (Cub) 17.15. Gl|Sf 1-1. speer 1. Gonzalez (Cub) 82,10 m. 2. Lua- aas Wakker ces (Spa) 80 00 m Vrouwen. 100 m: 1 Ottey (Jam) 11,07: 400 m 1 Bonne (Cub) 51,50, 2. Myers (Spa) 51.74. 800 m: 1. Quirot(Cub) 1.58,77; 100 mh: 1. Enquist- Narosjilenko (Zwe) 12,52, 2 Lopez (Cub) Scheveningen; 12,82; 400 mh: 1 Paniapua (Spa) 56,90; hinkstapsprong 1. Lasovskaja (Rus) 1.45.21; 1500 m: 1. Jimenez (Spa) 5599. 3 34,47, 2 Cacho (Spa) 3 35,58, 3. Osmond Ezinwa (Nig) 10.46 3. Van I kom (Ned) 10.55. 200 m: 1 Van Ball 21,32; 400 m, tweede serie 1. Ernsperger (Dui) 47,38. Roeske (Hellas) 47.56; derde serie: 1 Douglas (Ber) 46,84, 800 m 1 Koers (Ned) 1.47,11, 1500 m- 1 Hoff (ZAf) 3.42,11, B-serie: 4. Hulisz (Leiden Atletiek) 3.50,94; 3000 m: 4 La Lau (Lei den) 8.33,49, 110 mh (-2.3 m/s): 1. Kor ving (Ned) 14,13; hoog: 1 Lee (ZKo) 2,20 m; polshoog: 1. Sikorra (Dui) 5,30 m, 2. Tamminga (Alphen) 5,20 m, 3, Blom (ju nior, Ned) 5,20 m, Looije mist aanvangs- hoogte, Vrouwen: 100 m- 1 Edehen (Nig) 11,86, 2 Bogaards (Ned) 12,06, 200 m 1 Op ara (Nig) 23,78, 2 Kramer (Ned) 23,96. 400 nv 1. Vriesde (Sur) 53,29, 800 m 1. Ewerlöf (Zwe) 1.59,60, 2 Jong- mans (Ned) 1.59.70. 1500 m: 1 Hartman (Dui) 4 20.66. 3000 m Boonstra 9 36,49 (Leiden Atletiek) 100 mh (-1.6 m/s): 1 Nagel (Dui) 14.04, 3 Van Diessen (Ned) 14,38; ver: 1 Jaklofsky (Ned) 6.37 m +0,2 m/s); discus. 1. Goormachtigh (Ned) 61,44 m. 2. De Bruin (Ned) 60,18. tenhagen (Dui) 22,83; 800 r (Jam) 2.04,00; 100 mh 1,8 m/s): 1. Rose (Jam) 12,83, 2. Patzwahl (Dui) 12,84; 400 mh: 1. Rieger (Dui) 55.24, 2 per Boekelte Love Spint. DRACHTEN Draverijen. Eerste r Boekelte (Pool) 2 44,5 - 1.20,6. 2. I mya D. Toto: winnend 1.60 6.00 koppel 28.60 trio 372.30. Tweede koers. 1640 m: 1. Jeanny Baldwin (Lukje) 2.09,0 - 1.18,7, 2. Joint Venture, 3. Jumping Jewel. Niet gestart: Jacky Vliethoeve. Toto: winnend 6,40 plaats 3,60 3,60 koppel 21,10 trio 319.30dubbelwmnend 43,20. Derde koers, 2040 m: 1. Jazz Kades (Pool) 2.46,7 - 121,7, 2 Kelly Dragon, 3 Ju- - Nestor (Can) 5-7 7-6 6- Dubbelspel, eerste ronde: Kempers/Nijssen (Ned) - Davids/Suk (Ned/Tsj/2) 6-4 7-6, Kilderry/Vizner (Aus/Tsj) - Noteboom/Wi- (Ned) 3-6 7-5 7-6, Tarango/Thorne (GBr)6-2 6-2 (Zwe/Can) - Grabb/Reneberg (VSt) Queens. Mannen, 1,15 miljoen gulden. 2040 m: 1. Ibintulu (De Leeuw) 2.39,3 - 1 18,1, 2. Jean Bermick, 3. Grada Mor- rn Niet gestart- Hadi Badi Toto: winnend 30 plaats 2,00 1,70 koppel 1.80 trio 12,50 Negende koers, 2040 m: 1 Ellas Forget (Fra/9) 6-2 7-6. Korda (Tsj/10)-Jo- Cha| Dhenin (Fra) 6-3 7-5, Singer (Dui Cristea (Roe) 7-5 6-1, Callens (Bel/ioj - Feber (Bel) 6-7 7-5 6-3, Rinaldi-Stunkel (VSt) - Jecmenica (Joe/16) 4-6 6-3 6-4, Pizzichini - Kremer (Lux) 6-4 6-2, Courtois (Bel/8) - Strandlund 6-2 6-2, Neiland - e (Aus) 6-2 7-5. Fernandez - Miller Scheppingen (Ned) - Braasch (Dui) 3-6 7- WIELRENNEN (Den), 8. Faresin (Ita), 9. Zabel (Dui) 1.15. 10. Rebellin (Ita), 16. Dekker, 43. Van Bon 1.44, 48. Breukink 1.53, 84. Nelis- 23.14.36, 2. Ballerini (Ita) 1.03. 3. Roosen (Bel) 2.01, 4 Bouwmans 2.13. 5. Kastenhuber (Dui) 2.48, 17.' 4.25, 39 Van den Meule Buurstede 14.43, 43. Melis (Oos). 5. Steigenga (Allingerwe 6. Van der Meyden (Den Haag). 7 (Neede), 8 Kemper (Volendam), 1 Ampsen (Laren Gld.), 10 Vos (Kamper Vrouwen: 1. Mansveld (Gasselterni)v SPORT OP TV Sterkste Nederlandse zeilster in Europe-klasse ontbreekt bij Spelen LEIDEN TIM BROUWER DE KONING Een ander zou de vloer hebben aangeveegd met de gehanteer de selectieprocedure. Maar over de lippen van Carolijn Brouwer konit geen onvertogen woord. De beste Nederlandse zeilster van 1996 in de Europe-klasse ontbreekt deze zomer bij de Olympische Spelen, omdat zij in 1995 niet aan de norm vol deed. Margriet Matthijsen, die onlangs tijdens de Spa Regatta achter de Leidse als tweede ein digde. verdedigt in Savannah de Nederlandse eer. „Ik gun het haar. Zij kan er wat moois van maken. Het was erger geweest als zij 25ste was geworden.' Het vreemde aan de Olympi sche Spelen is dat er slechts één boot per land mag uitkomen. Voeg daarbij de extreem vroege Nederlandse selectie, ruim een jaar voor de olympische race in Savannah, en de mogelijkheid doet zich voor dat de sterkste zeilsters op het grootste sport evenement ter wereld ontbre ken. Zoals Carolijn Brouwer, die vlak voor het begin van de Spe len met nummers twee en drie uit andere landen om de we reldtitel strijdt in Palma de Mal- lorca. Op papier een gedeva lueerd kampioenschap, want al le olympische deelneemsters ontbreken. Maar omdat aan het WK (8-13 juli) meer dan één boot per land mag deelnemen, zou dat toernooi in de breedte wel eens sterker bezet kunnen zijn dan de olympische regatta in Savannah. Brouwer wil niet te lang stil staan bij de merkwaardige gang van zaken. Zij wist immers van tevoren aan welke voorwaarden zij moest voldoen. Maar omdat zij vorig jaar net de overstap had gemaakt van de 470 naar de Europe, was zij op dat ogenblik nog niet klaar voor de olympi sche test. „Wel begon ik de Spa Regatta vorig jaar verbazing wekkend goed met een over winning', herinnert de 22-jarige studente zich. „Maar toen het harder ging waaien, was Mar griet in het voordeel. Zij won uiteindelijk en ik belandde op de derde plaats." Omgedraaid Een jaar later zijn de rollen om gedraaid. Brouwer won niet al leen de Spa Regatta in Medem- blik, maar ook de pré-olympi sche wedstrijden in- het Franse Hyères. „Het komt zelden voor dat dezelfde zeilster die twee sterkbezette wedstrijden op rij wint. Maar mÜn concurrente toonde met haar tweede plaats op de Spa Regatta vormbehoud en gaat dus naar de Olympische Spelen.' Brouwer zegt het zonder een spoor van jaloezie. De in Brazi lië geboren zeilster, die zich ver volgens in Voorhout als zeilta- lent ontpopte, rekent erop dat haar tijd nog wel komt. Te be ginnen met het WK. Aan de Spaanse locatie bewaart zij goe de herinneringen, omdat zij er begin dit jaar bij internationale wedstrijden als derde finishte. Weliswaar een punt achter Mat thijsen, maar die kan haar tij dens het WK niet dwarszitten. Tussen de wedstrijden door leidt Brouwer twee levens. Het ene, dat van de studente talen en culturen van Latijns-Ameri- ka,'speelt zich af in de universi teitssteden Leiden en Rotter dam. Het andere leven, dat van topzeilster, leidt Brouwer in alle delen van de wereld. Zo zocht zij afgelopen winter haar Nieuw-Zeelandse vriendin en concurrente Jenny Armstrong aan het andere eind van de we reld op. Tijdens die trainings stage, gelardeerd met enkele wedstrijden, kon zij naar harte lust haar materiaal uitproberen. „Dat was een prima voorberei ding op dit seizoen.' Om één en ander te bekosti gen, heeft Brouwer een aantal sponsors gestrikt. „Van mijn ouders kan ik dat niet verlan gen, hoe zeer zij ook geïnteres seerd zijn in mijn sportieve ver richtingen. Het geld groeit niet in onze achtertuin, heeft mijn moeder eens gezegd. Boven dien heb ik ook nog een broer. Gelukkig heb ik twee sponsors gevonden. Hoofdsponsor ÓNeill steunt mij zelfs tot 2000, het jaar van de Olympische Spelen van Sydney. Van het Verbond (Koninklijk Nederlands Water sport Verbond) hoef ik in dat opzicht weinig te verwachten. Aan alle adminstratieve romp slomp heb ik een hekel. Geluk kig houdt mijn moeder mijn za ken bij, als ik weer eens onder weg ben." Na het WK is het met dat rei zen even afgelopen. Brouwer stelt zich voor dat zij daarna haar studie kan afronden. Haar zeilaspiraties zet zij tijdelijk op een lager pitje. „Dat moet kun nen in een na-olympisch jaar. Misschien stap ik wel tijdelijk over naar een ander boottype. En zón intensieve trainings- maand als dit jaar in Nieuw-Zeeland vind ik ook niet nodig. Maar ik wil wel bijblij ven, ook op het gebied van nieuwe materialen. Bovendien heb ik de grootste lol in dat zei len, ook in sociaal opzicht. Waar Het komt zelden voor dat dezelfde zeilster Hyères en de Spa Regatta op rij wint." Carolijn Brouwer; ik ook ter wereld verzeild raak, last van heimwee heb ik nooit. Al moet ik er niet aan denken om net als Henk de Velde hele maal in mijn eentje over de we reld te varem' Tijdens wedstrijden duldt Brouwer niemand anders meer naast zich in de boot. Dat leerde de voormalige wereldkampioe ne in de Laser-klasse in de pe riode dat zij in de 470, een twee-persoonsboot, zat. „Dat was de boot van mijn dromen. Maar hoewel ik altijd aan het FOTO TACO VAN DB roer zat, voelde ik me toch veel afhankelijk van mijn pi ner. Achteraf bezien had ik ter een jaar eerder voor de I rope kunnen kiezen." Rijnsburger probeert 'het heilige vuur' weer te vinden Lammers vierde in training p« jan Lammers heeft gisteren bij de eerste training voor de 24 Uur van Le Mans, die zater dagmiddag begint, de vierde tijd gerealiseerd. Lange tijd was de Zandvoortse coureur, aan het stuur ven een Coura ge-Porsche C36, de snelste. Bij hef vallen van de avond, toen de temperatuur zakte, streefden de Duitser Hans Stuck en de Fransman Yan- nick Dalmas, beiden ook ttl een, Porsche, en de Belgiscl^ni Ferrari-rijder Eric van de Po^o* hem voorbij. j n fe Stuck, die een team vorrjor met Thierry Boutsen en Bode Wollek, haalde op het 13,6 k^jc lange circuit een gemiddelq snelheid van 213,762 km/uu Lammers rijdt de befaam<pl 24-uursrace met de Amerikaai Mario Andretti en de Brit Df^ rek Warwick. Voor een overwinning in de tweede ronde van het ten nistoernooi in Rosmalen was het gebaar ietwat overdre ven. Jan Siemerink zocht na zijn zege op Brett Steven (4- 6, 6-3, 6-2) met een lachend gezicht zijn familieleden op de vooral door kinderen bevolkte tribunes en balde on beschaamd zijn vuisten. De revanche voor de nederlaag tegen de Nieuw-Zeelander tijdens de laatste Australian Open was leuk en aan de komende Daviscup-ontmoe- ting met de 'Kiwi's' had Siemerink slechts even gedacht. De constatering dat het zogeheten 'heilige vuur' diep in hem toch nog smeult, deed hem echter veel meer deugd en veroorzaakte met name de opmerkelijke blijdschap. „Eindelijk was ik weer in staat mezelf op te peppen toen het tegenzat. Want na het verlies van de eerste set voelde ik me echt behoorlijk klote. Ik bleef echter tegen me zeggen dat ik me moest concentreren. En dat is gelukt. Daarom vind ik dit zo n belangrijke overwinning", sprak Siemerink, die gisteren op het Brabantse gras voor de eer ste keer in zijn loopbaan de der de ronde binnenstapte. Sinds 1990 kwam Siemerink alleen twee jaar geleden niet naar het Autotron, omdat hij toen met een knie-blessure kampte. De vijf bezoekjes die hij wel afleg de, duurden echter steeds maar twee partijen. Terwijl het ser vice/volley-spel van de 26-jarige Rijnsburger toch uitermate ge schikt lijkt voor het snelle gras. De prestaties van Siemerink, die pas vorig jaar met een plaats in de derde ronde (verlies tegen Becker) zijn beste prestatie op Wimbledon realiseerde, blijven echter net zo onvoorspelbaar als zijn spel. 'Bij Jan moet het plezier voorop staan en niet hfét resultaat. Dan voelt hij zich op zijn gemak en komt hij tot zijn beste tennis', heeft coach Tjerk Bogtstra wel eens over zijn pu pil gezegd. Maar juist dat ple zier ontbrak de laatste maanden een beetje bij Siemerink. Nota bene na het beste seizoen in zijn carrière, met drie finale plaatsen (Amsterdam, Long Is land en Basel) en plaats zeven tien op de wereldranglijst, stagneerde het plotsklaps bij de gevoelsspeler. En dan vooral in zijn hoofd. Siemerink ging het tennissen als routine zien en dat is iri de sport nooit een goede basis om tot resultaten te komen. Voor alweer de achtste keer begon hij in januari aan zijn wereldreis langs de diverse toernooien. Niet met tegenzin, maar ook weer niet tot in zijn teennagels gemotiveerd. „Ik merkte dat de echte motivatie ontbreekt. Het heilige vuur, zoals ze dat zo mooi zeggen, brandt niet echt", bekende Siemerink gisteren. „Dat betekent niet dat ik niet wil winnen of dat ik met een chagrijnig gezicht de baan op ga. Ik doe nog steeds mijn uiter ste best, maar dat beetje extra om die gozer aan de andere kant van het net toch nog te pakken, is er niet altijd." Vreemd voor een speler die net aan zijn tweede jeugd leek begonnen. Na een periode vol blessures en een fikse val op de ranking (hij stond zelfs even buiten de top-honderd) besloot hij begin vorig jaar definitief met trainer Frits Don te breken en voortaan met Bogtstra langs bintenis bleek succesvol. Na ja renlang in de verdediging te hebben gezeten, ging aanvaller Siemerink weer naar voren. De Jan Siemerink plaatste zich voor het eerst in zijn c verwachte doelpunten blijven momenteel echter uit. „Hoe ik dat moet veranderen, weet ik nog niet. Ik ben op zoek naar een manier om de motiva tie weer te pakken te krijgen. Wellicht moet ik andere toer nooien gaan spelen. Of wat meer rust nemen. Ik ben toch al vanaf 1989 als profspeler actief. Dat is een hele tijd." De hoop een oplossing te vin den, groeide gisteren bij Sieme rink door de zege op Steven. Gelukkig, want het blijft een ge not om te zien hoe hij soms de ballen schijnbaar moeiteloos achter het net neerlegt. De 3400 kinderen die waren uitgenodigd op de jongerendag van de Hei- neken Trophy, genoten er even eens van. Veelal luidkeels. Het lawaai op de tribunes bracht Siemerink, die in de eerste set een 4-1-voorsprong verspeelde, even uit zijn concentratie. Ver volgens vond hij de kracht om orde op zaken te stellen. Sjeng Schalken, de andere Nederlander die gisteren in het enkelspel in actie kwam, bleek daartoe niet meer in staat. De negentienjarige Limburger pak te tegen de Zweed Jonas Björk- man, de volgende tegenstander van Siemerink, alleen de tweede set: 1-6, 6-4, 2-6. Schalken was desalniettemin niet echt teleur gesteld over zijn uitschakeling. Met het bereiken van de tweede ronde beschouwde de kroon prins van het Nederlandse ten nis zijn missie op gras al als ge slaagd. „Ik wilde in elk geval één partij winnen. Dat is gelukt. Voor mij is dit nog een leerpro- Seattle Supersonics hebben de finale van de NBA met minstens één wedstrijd verlengd. De bas ketballers versloegen in de vier de wedstrijd de Chicago Bulls met 107-86 en behaalden hun eerste overwinning in de best- of-seven serie. De Bulls leiden deze serie met 3-1. Nate McMillan was de grote inspirator van de eerste zege van de Supersonics. De van een heupblessure herstellende gu ard maakte in het vierde duel zijn rentree. In 13 minuten maakte hij acht punten, gaf drie assists en produceerde drie re bounds. „Hij was fantastisch", sprak George Karl, coach van Seattle over McMillan. „Hij geeft de andere spelers vertrou- Met 25 punten was Shawn gespeeld in Seattle. ka Kemp topscorer aan de ki van Seattle. „We moesten wA* nen", zei Kemp. „We wildenF1 finale absoluut niet zonPr 1 overwinning verliezen." jre dunkspecialist ziet nog kan£a op de eindzege. „We zijn vf'a daag 48 minuten voluit gegaj11' Als we de titel willen verover) 'i is dat hetgene wat we moei1' doen." kk De Supersonics kwamen, het eerste kwart voor het edf. sinds lange tijd op voorspnr in een wedstrijd tegen de BiLj 13-7. In het twee kwart namkl club uit Seattle een beslisseikn voorsprong van 53-32. In Lr] derde periode brachten de Biicc de achterstand nog terug jtei dertien punten, maar in L; laatste deel maakten de Supjeii sonics het karwei af. Morgen wordt het vijfde cIl. lx Romario niet naar Atlanta Romario heeft zich erbij neerge legd niet aan de Olympische Spelen te kunnen deelnemen. De Braziliaan, volgend seizoen speler van Valencia, trok die conclusie uit de keuze van bondscoach Mario Zagalo voor een oefenwedstrijd tegen Polen. Zagalo selecteerde Bebeto en Ronaldo. fch Gemakkelijk was het afschlg van Atlanta niet voor RomaL0 „Ik denk dat ik Brazilië ook ijs deze belangrijke trofee kan Ijor pen", zei de ex-PSV'er, diehe, het laatste kampioenschap fci Rio de Janeiro 26 keer scoojjf voor Flamengo. „Maar die d<Je punten waren kennelijk niet I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 24