Leiden Holiday Inn in nood 'Ik hoef niet per se op televisie 'Over uitslagen praten leuker dan erop wachten' Beperkt treinverkeer TV-West is nog kwestie van tijd Advies 1 DONDERDAG 13 JUNI 1996 Verrassing verstoord door politie leiden Of zijn vriendin blij was met de verrassing die een 39-ja- rige Leidenaar voor haar in petto had is niet bekend. De man werd vannacht rond één uur betrapt in een tuin aan de Ketel meerlaan in Leiden. Uit het perkje had de man wat jonge plant jes gehaald. Tegenover de agenten verklaarde hij dat hij voor zijn vriendin een cadeautje wilde t Gasleiding doorgeslepen leiden Een bewoner van de Leidse Sumatrastraat bezorgde gis teravond de brandweer en het energiebedrijf nogal wat werk. De man had met een slijpschijf een oude gasleiding in zijn woning doorgeslepen. Deze leiding bleek echter nog in verbinding te staan met de gasleiding in de straat. De brandweer heeft het gas weggezogen en het energiebedrijf heeft de schade hersteld. Inbraken in huis en winkel leiden Enkele honderden guldens en betaalkaarten zijn gister nacht gestolen uit een huis aan de Etta Palmstraat. De inbreker heeft met de betaalkaarten inmiddels tweeduizend gulden opge nomen. Twee verrekijkers, een barometer en een hygrometer zijn gisternacht gestolen uit de etalage van een winkel aan de Hogewoerd. De dader gooide een ruit in. Winkeldief had nog straf staan leiden Nadat een 31-jarige Leidenaar gistermorgen was betrapt bij diefstal van acht pakken koffie werd hij onmiddellijk ingeslo ten. De man bleek nog een celstraf te moeten ondergaan. De Leidenaar was betrapt door personeel van een supermarkt aan het Diamantlaan. ANNO 1896 Zaterdag 13 Jui Op Vrijdag 26 dezer zal het zestigjarig bestaan der in binnen- en buitenland beroemde zaak van de firma J.M. Van Kempen en Zn. te Voorschoten herdacht worden. Op dien dag maken de fir manten met het geheele personeel een stoomboottocht naar het eiland Marken. De feesttocht wordt besloten met een feestmaal tijd in de groote zaal van „Natura Artis Magistra" te Amsterdam. Men is bezig met het boren naar water voor de te Zoeterwou- de aan den Hoogen Rijndijk te maken Nortonpompl door den Zoeterwoudschen Raad vergunning is verleend. ANNO 1971 maandag 14 juni De werkgroep Milieubeheer van de Leidse Universiteit gaat deze zomer onderzoeken hoe groot het belang van het Kagerplassen- gebied is voor de recreanten. Aanleiding is de ongerustheid die nog steeds heerst bij deze werkgroep, dat er binnen afzienbare tijd toch een elektriciteitscentrale aan cïe Kaag zal worden ge bouwd. „Twee jaar geleden is de bouw uitgesteld, maar uit di verse bronnen hebben we vernomen dat de Kagerplassen nog steeds in de belangstelling staan," aldus drs. J.C. van Lenteren van de werkgroep. NS-station Lammenschans krijgt sjieke fietsenstalling Het kost bijna een miljoen gulden, maar voor dat geld krijgt station Leid§n-Lam- menschans dan ook qen sjie ke fietsenstalling. „Iets heel anders dan dat lelijke ding dat er nu staat", zei architect J. Geurts gisteravond in de raadscommissie voor ruim telijke ordening. Geurts ont wierp een stalling voor 240 fietsen. Opgetrokken uit rode baksteen en glas. En met een rond, aluminium dók dat een mosgroene kleur krijgt, als was het verweerd koper. Het voornaamste bezwaar van de bewoners van hgt Ka- merlingh Onnesplein en om geving tegen de nieuwe fiet senstalling was dat die te hoog was. Geurts paste zijn ontwerp dciar al op aan, maar de raadsleden lieten gister avond merken dat zij het ge bouw graag nog wat lager wilden hebben. Zij stelden voor de stalling voor een deel ondergronds te bouwen. Maar dan zou het gebouwtje, dat toch al twee keer zoveel kost als de gemeente er aan vankelijk voor had uitgetrok ken, nog veel duurder wor den, zei de architect. „Bovendien is het een heel mooi gebouw, wat best ge zien mag worden." Leidse scholier Thomas Grosse Stüve speelt hoofdrol in reclamefilmpje leiden herman joustra Thomas Grosse Stüve speelt een hoofdrol in een reclame voor frisdrankmerk 7Up. „Leuk, maar meer ook niet", zegt de 16-jarige Leidenaar, vwo-scho lier van het Vlietland College. „Het is niet iets waar ik nog steeds van wakker lig. Ik hoef ook niet per se op televisie." Dat klinkt behoorlijk vreemd voor iemand die zo'n beetje el ke dag op de buis is te zien („en binnenkort komt de reclame, in een langere versie, ook "in de bioscoop") maar het serieuze gezicht van Thomas spreekt wat dat betreft boekdelen. „Vorig jaar heb ik me laten inschrijven bij een castingbureau, gewoon, om eens te proberen of er op die manier af en toe iets te doen zou zijn voor mij. Weet je, ik speel nu bijna tien jaar toneel. Ik begon al op mijn zevende, toen kreeg ik al les. Ik heb een paar stukken gespeeld op het Stedelijk Gymnasium waar ik een paar jaar op heb gezeten. En nog een toneelstuk via een studente drama. Daarom dacht ik: laat ik het eens proberen bij een castingbureau. „Ik kreeg steeds telefoontjes. Ik hoorde bij de laatste vier kan didaten voor een Grundig-re- clame. En ik hoorde bij de laatste vier voor een spotje van de Postbank. Maar ik redde het niet. Daarna heb ik een spotje geweigerd. Van Vrij Veilig. Want daar zit je je hele leven aan vast, aan zo'n soort reclame. Toen kwam dit, van 7Up. Het is een korte reclame: een jongen zit achter het loket in een supermarkt waar de klanten kauwende macho staan die lege flessen kunnen inleveren, hem een briefje overhandigd Voor hem komt een kauwgom waarop staat: ,,Sla geen alarm. Vul de tassen met lege 7Up-fles- sen.De jongen doet wat hem wordt gevraagd. De volgende klant, een oudere vrouw, komt naar voren. Ook zij legt zo'n briefje neer. Een reclame van een halve minuut misschien. De opna men namen echter zestien uur in beslag. De fotosessie voor de ze krant, die opvallend genoeg zonder 7Upfles afgehandeld moet worden simpelweg omdat dat merk frisdrank niet in huis is, duurt aanmerkelijk korter. Een minuutje of twee mis schien. „Zo'n reclame duurt na tuurlijk niet zo lang, ik ben ook niet lang in beeld. Op straat word ik dan ook niet herkend. Maar op school heb ik natuur lijk genoeg reacties gekregen. Heel veel reacties. Ik ben het nu wel een beetje zat." „Er zijn andere dingen die be langrijk zijn. Mijn school vind ik leuk. Vooral biologie. Ik ben voorzitter van de afdeling Lei den van de Nederlandse Jeugd bonden voor Natuurstudie. Elk weekeinde worden er wel ex cursies gehouden. Er is van alles wat. Planten bekijken, zweef vliegen detennineren. Er zijn zo veel dingen die ik leuk vind. Ik zou ook wel iets in de econo mierichting willen doen. Maar ach, als er nog weer eens zo'n kans komt voor een recla mespotje, zal ik geen nee zeg gen. Maar het is dus niet zo dat ik mijn toekomst in de reclame zie liggen. Het is leuk, meer niet. Nou ja. Ik verdien er na tuurlijk mee. Ik hoef nu tenmin ste geen drie weken vakantie- werkte doen." Leverancier stemmachines: burgemeester Goekoop hangt aan belegen sentimenten Van de 57 gemeenten in Nederland met 50.000 inwoners of meer is Leiden de laatste die nog geen plannen heeft om het stembiljet en het rode potlood te verruilen voor de stemmachine. Een kwestie van gebrek aan informatie en belegen sentimenten, denkt directeur J.W. Groenendaal van bureau Nedap Groenendaal, dé leverancier van stem machines in Nederland. „Alle gemeen ten die zijn overgegaan op electronisch stemmen zijn er dolblij mee." Groenendaal reageert op uitlatingen van de Leidse burgemeester C. Goe koop, die vorige week op viagen van D66-raadslid W. Egels zei, dat hij eigen lijk helemaal geen zin heeft om het stemmen met rood potlood op biljetten af te schaffen. De romantiek, de span ning van het 'langzaam toegroeien naar de uitslag' zou erdoor verdwijnen. „Met één druk op de knop weet je straks al les." Volgens Groenendaal is Goekoop zo langzamerhand de laatste der Mohika nen. „Het zijn bijna altijd,burgemees ters die zo hangen aan ouderwets stem men. Die roepen: oh gut, het is zo gezel lig. Van raadsleden en ambtenaren die de hele dag op het stembureau hebben gezeten en dan tot laat in de avond be zig zijn de stemmen te tellen hoor je dat soort geluiden niet." Het aantal kiezers dat electronisch stemt lag in 1994 al rond de 55 procent. Van de grote gemeenten zijn er 43 al mee begonnen. In 1998 gaan weer 13 gemeenten over op de stemcomputer, en dan is Leiden de laatste die niet mee doet. Van de 550 gemeenten met min der dan 50.000 inwoners zijn er ook al 230 waar je bij verkiezingen je stem kunt uitbrengen met een druk op de knop. „In bijna alle gemeenten in Ne derland zijn wel al uitgenodigd voor een demonstratie, maar niet in Leiden", zegt de directeur yan het bedrijf uit Groenlo. Leiden zou 480.000 gulden moeten investeren in de benodigde stemappa- ratuur, weet Groenendaal. „Maar je be spaart ongeveer een ton per verkiezing. Na vijf verkiezingen heb je het geld er uit. En de apparatuur gaat zo'n vijftien keer mee. Dus tegen die tijd heeft Lei den een miljoen gulden verdiend." Van het argument van Goekoop, dat verkiezingsavonden waar de informatie langzaam binnendruppelt zoveel leuker zouden zijn begrijpt Groenendaal niet veel. „Het is toch veel leuker om over de uitslagen van de verkiezingen te praten dan erop te wachten? Alle leden van stembureaus kunnen tijdig aanwezig zijn bij het bekendmaken van de defini tieve uitslag om kwart voor acht. De co alitie-onderhandelingen kunnen bij wij ze van spreken op dat moment al pu bliekelijk beginnen. Amsterdam-Weesp-Lelystad Amsterdam-Weesp Hilversum-Amersfoort/Utrecht Schiphol-Weesp-Lelystad Schiphol-Weesp Hilversum-Amersfoort/Utrecht zaterdag 15 en zondag 16 juni Bij Weesp werkt NS aan verdubbeling van de sporen, een nieuwe brug over het Amsterdam- Rijnkanaal en de bouw van diverse fly-overs. Hierdoor is het noodzakelijk om het treinverkeer rond Weesp op zaterdag 15 juni te beperken en op zondag 16 juni geheel stil te leggen. Bussen vervangen op sommige plaatsen de trein. U moet hierdoor rekening houden met minstens 30 minuten extra reistijd en/of extra overstappen. Binnenlands treinverkeer zaterdag 15 juni Er is een beperkte dienstregeling met uitsluitend stoptreinen op de volgende trajecten: Amsterdam CS-Diemen-Weesp-Almere-Lelystad Amsterdam CS-Diemen-Weesp-Hilversum-Amersfoort Schiphol-Duivendrecht-Diemen Zuid Er rijden geen treinen tussen Diemen Zuid en Weesp. In plaats daarvan rijden bussen tussen de stations Diemen Zuid en Diemen. Houd rekening met gewijzigde vertrektijden en soms een extra overstap in Weesp of Naarden- Bussum. Uw reis duurt gemiddeld 30 minuten langer dan normaal. De Intercity's Amsterdam CS-Amersfoort-Groningen/Leeuwarden/Enschede v.v. worden omgeleid via Utrecht. Extra reistijd: 30 minuten. Binnenlands treinverkeer zondag 16 juni Er rijden geen treinen naar, van of via de stations Diemen en Weesp. Er is een beperkte dienstregeling met uitsluitend stoptreinen op de volgende trajecten: Amsterdam CS-Muiderpoort Almere Muziekwijk-Lelystad Naarden-Bussum-Hilversum-Amersfoort Schiphol-Duivendrecht-Diemen Zuid Er rijden zes verschillende busdiensten tussen de stations waar de stoptreinen beginnen en eindigen. Uw reis duurt gemiddeld 30 minuten langer dan normaal. De Intercity's Amsterdam CS-Amersfoort-Groningen/Leeuwarden/Enschede v.v. worden omgeleid via Utrecht. Extra reistijd: 30 minuten. Internationaal treinverkeer zaterdag 15 en zondag 16 juni De nachttrein naar Berlijn via Hengelo wordt tussen Amsterdam CS en Amersfoort omgeleid via Utrecht CS. De dagtreinen Schiphol-Amersfoort-Hengelo-Hannover/Berlijn beginnen in Utrecht CS en rijden op de normale tijd van Amersfoort naar Duitsland. Reizigers vanaf Schiphol en Amsterdam CS moeten TIJDIG naar Utrecht CS reizen. Bel voor een internationaal reisadvies op maat: 06-9296 (50 ct/min.). Meer informatie? Haal dan de uitgebreide folder op het station of bel OV Reisinformatie 06-9292 (50 ct/min.) Aktuele informatie vindt u ook op Teletekst pagina's 751 en 754. Natuurlijk staan onze lokettisten en conducteurs u ook graag te woord. Een beter spoorwegnet. We gaan ervoor. leiden TV-West is nog slechts een kwestie van tijd. Na maan denlang onderhandelen te kenen De Telegraaf/Het Leidsch Dagblad, Sijthoff/Wegener, Casema, Rijn en Gouwe/Perscombinatie en Radio West op woensdag 19 juni de contracten voor het regionale televisiestation in Zuid-Holland. Huurschuld opgelopen tot 5,2 miljoen Met een totale schuld bij de bank van 28 miljoen gulden en een huurschuld die is opgelopen tot 5,2 miljoen gul den is de Hotel Maatschappij Leiden (HML), de huidige eigenaar van het Holiday Inn in Leiden, vermoedelijk ten dode opgeschreven. De financier van de HML, de Berli ner Handels und Frankfurter Bank AG, eiste gisteren in kort geding dat directeur Kazantzis van het hotel aan de Haagse Schouwweg snel de sleutel inlevert. Een anonie me koper staat klaar om het hotel, mét de meeste perso neelsleden, over te nemen. Zijn raadsman M. Meijer pre senteerde de in Duitsland gebo ren Griek Kazantzis gisteren in een kort geding voor de Haagse rechtbank als redder van Holi day Inn Leiden. De bank vindt dat Kazantzis van de reorgani satie niets gebakken heeft en beschuldigde de eigenaar bij monde van advocaat J. Weer- meijer van verduistering en wanprestatie. Holiday Inn Leiden verkeert al jaren in financiële proble men. In 1993 diende Kazantzis zich aan als redder in nood. Volgens Meijer heeft de nieuwe eigenaar veel goeds gedaan. „Na een uitermate roerige tijd is Holiday Inn Leiden een onder neming die recht van leven beeft." De raadsman vroeg rechtbankpresident Punt de eis van de bank tot ontruiming af te wijzen. Al was het maar in het belang van het personeel. Maar volgens Weermeijer heeft de HML de laatste drie jaar de bank alleen maar aan het lijntje gehouden. Sinds het aantreden van Kazantzis in 1993 zijn er maar twee maan den huur betaald. „Toen kwam de klad erin", zei Weermeijer. De bank wil het hotel nu snel ontruimd hebben. „Er is na lang zoeken een koper gevonden, en die blijft niet in de wachtkamer zitten." Voor het hotel hoeft de ont ruiming geen ingrijpende gevol gen te geven, aldus Weermeijer. „Kazantzis hoeft alleen maar zijn sleutel in te leveren. Het hotel blijft open. En het meeste personeel kan blijven, want je plukt niet even een hotelstaf van tachtig mensen van straat." Kazantzis geeft zich echter niet zonder slag of stoot gewon nen. Zijn advocaat Meijer er kende het recht van de bank om hotel en boedel te veilen. Maar daarmee zou de bank zijn eigen belang ondergraven. „Mijn cliënt heeft eerst de andere schuldeisers tot zwijgen ge bracht. Nu de bank aan de beurt zou komen gooit die zelf roet in het eten." De bank hoeft zich volgens Meijer geen zorgen te maken. „Het hotel heeft nog voldoende waarde om als onderpand te dienen. Het is zes jaar geleden getaxeerd op 33 miljoen gul den." Weermeijer moest lachen om dat verweer. „Kazantzis is nu wél in staat om aan de bank te denken. Hij moet het de bank maar niet kwalijk nemen, dat die daar niet op wacht en nu zelf gaat denken." De rechtbank doet op 19 juni uitspraak in de zaak. FLORACONCERT - Het Leiderdorps Kamerkoor brengt op zondag 16 juni onder meer Liebeslieder van Johannes Brahms ten gehore in de Oranjerie van de Hortus Botanicus. Het concert begint om 15 uur en een kaartje kost 10 gulden. Kaarten verkrijgbaar bij de Hor tus en de VW. leiden» De verrichtingen van Oranje in Engeland stemmen tot nu toe niet tot tevredenheid. Direct na de wedstrijd tegen Schotland prijkten dan ook twee spandoeken op het kruispunt Churchilllaan-Vijf Mei laan met welgemeende adviezen aan het adres van het Nederlands elftal. Gisteren zijn de spandoeken overigens al weer uit het straatbeeld verdwenen. Met de wedstrijd tegen Zwitserland in het vooruit zicht, misschien niet zo'n verstandige stap. FOTO HIELCO KUIPERS HEINTJE DAVIDS Nog niet zo lang geleden wilde ik haar een medaille geven voor moed, beleid en trouw. Thans, een paar weken later slechts, moet ik vaststellen dat deze eer voor haar te veel zou zijn geweest. De dame in kwestie heeft zich zodanig op geblazen dat haar grote ego in het luchtledige is komen te hangen. Terug naar de feiten. In Leiderdorp stapt een PvdA-wethou- der (Bouman) op. De nummer laatst (Molkenboer) van de kandidatenlijst probeert zich als enige waarachtige opvolger naar boven te persen ten koste van circa tien anderen. Slechts één mens staat deze vorm van handjeklap in de PvdA in de weg. Dat is mevrouw Honnef. Maar die wil geen wethouder worden, wil slechts raadslid zijn. Daarmee heeft zij zich in een positie gemanoeuvreerd die ze graag wil: zij beslist of de PvdA in het college blijft. Want de twee andere PvdA-raadsleden willen ook geen wethouder worden. Ik wilde haar lauweren omdat zij niet week voor de druk van haar eigen partij om Molkenboer - de nummer laatst dus - op te laten stomen naar het wethouderschap. Maar nu heeft ook bij haar de grootheidswaan toegeslagen. In haar eentje wil ze de toekomst van de partij regelen. Dat is buiten alle proporties. Want niet de toevallige aanwezigheid van me vrouw Honnef bepaalt of de PvdA in het college zit, dat doet de partij. Wil de partij een wethouder, dan mand anders op de kandidaten- j lijst wil, dan moet desnoods Molkenboer - hij wil zo graag dat BKhk het bijna verdacht is dat kruis gj De patstelling drukt inmiddels 3SÊ zwaar op de huidige wethouder ook nog een soort Heintje Da vids wordt. HENI<

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 15