The Celluloid Closet toont homo-angst in Hollywood 4 Cult-acteur Depp slecht op zijn plaats als Jan Modaal Dienstmeisje Mary Reilly centraal in horror classic Sean Penn staat weer vóór de camera in 'Dead Man Walking' TUSCHINSKI 4 18.45,21.30. do vr madi ook 13.15, 16.00: Diaboli- TUSCHINSKI 5 13.15, 16.00, 18.45, 21.30: Things to do in Denver TUSCHINSKI CINEAC 11.45, 14.15, 18.45, 19.15, 21.45: Outbreak DE UITKIJK (020) 6237460 15.00, 18.00: Blue In The 19.30, 22.00: Dead Man Het programma van de Haagse en Leidse bioscopen staat op de kunstpagina. 140NDERDAG 13 JUN11996 FILMS AMSTERDAM ILMS IN LEIDEN in huis, al verandert hij niet in een harige gruwel met beesten gebit (zoals bij Mamoulian), maar in een even knappe als angstaanjagende jonge woeste ling. Dat is een slimme zet want nu begrijpen wij kijkers tenmin ste waarom Mary Reilly (Julia Roberts) zich tot hem aange trokken kan voelen. In feite speelt Julia Roberts eveneens een dubbelrol. Als dienstmeisje koestert ze warme gevoelens voor de gekwelde Dr. Jekyll. Die gevoelens kunnen door het standsverschil nooit gerealiseerd worden, ze leeft ze uit door de rol van moeder op zich te nemen. Dan verschijnt Mr. Hyde en jegens hem ont popt ze zich gaandeweg tot minnares, ondanks de dodelijke dreiging die van hem uitgaat. Het is op een raadselachtige manier mooi. Helaas heeft Frears gemeend Mary te moeten voorzien van een pijnlijke jeugdherinnering aan haar vader die van een aar dige man in een alcoholische sadist veranderde, waardoor haar merkwaardige gedrag van een psychologische verklaring wordt voorzien. Kennelijk kon Frears zelf niet helemaal gelo ven in het mooie raadsel van Mary Reilly. Documentaire is een hilarisch en ontnuchterend portret Nick of Time: Frustrerende race tegen de klok STAN LAPINSKI lary Reilly. Te zien: Babyion 3, Den J Haag. alle jekyll Hyde-ver- is die van Rouben (1932) het be- t. Als geen ander wist hij van het klassieke dub- bloot te leggen en er filmfiguur van te waarbij het draait om i tussen goed en kwaad, cultuur en natuur en tussen romantische lief- seksuele perversie. Step- ears gaat met Mary Reilly verder. Zijn film gelijknamige ro- Valerie Martin, die het Stevenson-verhaal vanuit de point-of-view vrouw, Jekylls dienst- Mary. Dat betekent nog ra laag: die van de tegen- tussen sociale klassen. Jekyll Hyde-verfilming om een zorgvuldige cas- mannelijke dubbelrol is uitdaging voor elke acteur in zijn mars heeft: bij van Hyde moet de kij- Jekyll vergeten en anders- Wat dat betreft heeft Frears John Malkovich een goede 'Wie een kaartje koopt voor een Holly- woodfilm, verwacht en krijgt een hetero - film', is een veelzeggende uitspraak uit de documentaire The Celluloid Closet. Homoseksualiteit was tot vrij recent een taboe in de commerciële filmindustrie, en nog steeds laat de portrettering van anders geaarden in Hollywoodfilms te wensen over. The Celluloid Closet toont aan dat de geschie denis van homo's en lesbo's in de cinema even oud is als het medium zelf, alleen moet je vaak goed zoeken om een glimp op te vangen van hun aanwezigheid. Heeft Doris Day het wel over een man als ze in Calamity Jane haar 'secret lo ve' bezingt? Waarom keuren de bodybuilders de smakelijke Jane Russell in Gentlemen Prefer Blondes geen blik waardig? En wat is het werke lijke gespreksonderwerp van John Ireland en Montgomery Clift wanneer ze in Red River lief devol eikaars pistolen vergelijken? Auteur Vito Russo heeft een leven lang ge speurd naar de (verborgen) verbeelding van ho moseksualiteit in films, en schreef daar het standaardwerk The Celluloid Closet over. De ge lijknamige documentaire van tweevoudig Os car-winnaar Rob Epstein is de visualisering van dat speurwerk, en het resultaat is een feest dat met honderd minuten nog veel te snel voorbij is. Epstein en co-regisseur Jeffrey Friedman be ginnen bij het begin een herendansje voor de camera van pionier Thomas Edison om zo chronologisch de filmgeschiedenis tegen het licht te houden. Hun keuzes zijn vaak zeer ver rassend, en de hoge beeldkwaliteit van de selec tie doet vermoeden dat ze alle medewerking van de grote studio's hebben gekregen. Deskun dig en vaak hilarisch commentaar wordt ver schaft door een keur aan prominenten onder wie Shirley MacLaine, Tony Curtis, Susan Sa- randon en Harvey Fierstein. Epstein en Friedman openen niet zozeer de aanval op Hollywood om zoveel homohaat en hypocrisie, maar prijzen vooral de inventiviteit waarmee homoseksuele regisseurs, schrijvers en acteurs hun sporen hebben nagelaten. 'Zoeken naar kruimels' noemt een van de ondervraag den het speuren naar boodschappen aan de goede verstaander. Vooral in de jaren vijftig, toen de greep van de censor begon te verslap pen, kwamen homo's voorzichtig uit de kast. En dan nog was het vooral suggestie, zoals bij de lesbische bewaarders in een vrouwengevange nis Caged)de ver doorgevoerde verkleedpartij in Some Like it Hot en de dubbelzinnige dialo gen tussen Stephen Boyd en Charlton Heston in Ben Hur. Gore Vidals met zichtbaar genoegen opgehaalde herinneringen aan het schrijven van Mariene Dietrich in Morocco; sexsymbool voor man die film vormen het hoogtepunt van deze rol prent. Vidal wilde het saaie verhaal wat oppep pen door een homo-erotisch relatie tussen Boyds en Hestons karakters te suggereren, maar bracht alleen Boyd daarvan op de hoogte. Wie met die kennis de betreffende scènes terugziet, krijgt plots een heel andere kijk op Charlton Hestons machogedrag. De humoristische toon Waar Epstein en Friedman voor hebben gekozen krijgt geregeld een ernstige ondertoon. Afgezien van een hand jevol positieve uitzonderingen zijn lesbiennes en homoseksuelen in Hollywood doorgaans als lachwekkende mietjes, moorddadige psychopa ten of te genezen seksovertreders afgebeeld. Zeer goed getroffen is een snelle montage van scheldpartijen die aantoont hoezeer homofobe vloeken als faggot, fruit en queer onderdeel zijn van de Hollywood-terminologie. Filmtijd is geen echte tijd. Da gen, jaren, soms eeuwen kun nen worden ingekrompen tot een periode van anderhalf uur, en geen mens die daar moeite mee heeft. Een film in 'echte' tijd, da's pas opvallend. Nick of Time van John Badham duurt niet alleen negentig minuten, de periode waarin de actie ver strijkt beslaat eveneens negen tig minuten. Nieuw is het niet, Alfred Hitchcock deed het al in Rope, net als Fred Zinneman in High Noon. Spannend is het wel, zeker voor een thriller waar tijd zo'n allesbepalende factor is. De openingsbeelden van Nick of Time maken dit meteen duidelijk. De camera kruipt in het uurwerk van een klok, en als we er aan de andere kant weer uitkomen is het twaalf uur pre cies. Het avontuur kan begin nen. In een treinstation om precies te zijn, waar een man en een vrouw ongeduldig de komst van een intercity afwachten. Nauw keurig observeren ze de passa giers, waarbij ze hun keus pro beren te maken uit verschillen de stelletjes. Maar het ene paar is te oud en een ander blijkt buitenlands. Dan valt hun oog op een jonge vader die alleen met zijn dochtertje reist. Bingo. De twee identificeren zich als politieagenten, nemen de ver baasde man mee hun busje in om hem vervolgens van hun werkelijke bedoelingen op de hoogte te stellen. De nietsvermoedende zaken man Gene Watson (Johnny Depp) krijgt at gunpoint te ho ren dat hij tot half twee die mid dag de tijd heeft om een gast van een groot hotel dood te schieten. Mocht hij daar om wat voor reden niet in slagen, dan zal zijn dochtertje gedood wor den. In een staat van verbijste ring wordt Watson vervolgens op pad gestuurd, pistool en op dracht in de hand. In het hotel blijkt de gast in kwestie een kandidate voor het gouverneur schap te zijn. Terwijl de secon den wegtikken en zijn manne lijk opdrachtgever (Christopher De onwillige moordenaar en zijn nietsvermoedend doelwit: Johnny Depp en Marsha Mason in Nick of Time. Walken) constant op de loer ligt, blijkt het voor Watson on mogelijk zich tot wie dan ook te wenden voor hulp. De echtgenoot van een suc cesvolle gouverneurskandidate besluit zijn vrouw uit de weg te ruimen en maakt daarvoor ge bruik van een willekeurige man in de straat. Dat dit onwaar schijnlijk klinkt komt omdat het zo is: wil je de plot van Nick of Time verkopen, dan moetje van goeden huize komen. Hitchcock had er vast wel wat moois van gemaakt, en ook met een perfectionist als Brian de Palma of Michael Mann aan het roer had Nick of Time beslist potentie gehad. Maar de produ centen moesten het doen met een script dat teveel slordighe den voor lief neemt en een re gisseur met niet de minste flair voor suspense, John Badham. Neem de gimmick van de echte tijd: we zien af en toe een klok, maar verder hadden de hande lingen net zo goed een dag kun nen duren. Ook aan de dramati sche mogelijkheden wordt slechts geroken. Deze man moet toch compleet verbijsterd zijn dat juist voor hem dit wre de lot lag te wachten? De ver wachte paranoia blijft groten deels uit, vooral ook omdat cult-acteur Depp slecht op zijn plek is als Jan Modaal. Doordat we van geen van de betrokkenen enige motivering leren blijft onze inleving tot een minimum beperkt. Waarom moet deze vrouw nou perse dood? Waarom is Walken zo'n meedogenloze killer geworden? En wat is er met de moeder van het kind gebeurd? Het invullen van die lege plekken had de film in elk geval een stuk sympathie ker gemaakt. Zoals zo vaak het geval is met Hollywood-middelmaat ging het met Nick of Time al fout op de tekentafel, en was er ditmaal geen regisseur voorhanden om er nog wat van te maken. Wat rest is frustratie om verspilde moeite. En tijd. Jekyll en Hyde-film van Stephen Frears lia Roberts als Mary Reilly in de gelijknamige film van Stephen Frears. Babe is een uiterst vermakelijk verhaal ver schaapherdershond had wil len zijn. Babe heeft daarmee een pro bleem, want een varkentje straalt natuurlijk lang niet zo veel kwaadaardigheid en gezag uit als een hond. Maar toch wil de baas van Babe hem opleiden tot hulpje bij het hoeden van een kudde lastige schapen. Uit eindelijk doet het varkentje zelfs mee aan een wedstrijd voor herdershonden en wint die zelfs. Aan de Australische film is lang gewerkt en dat is dan ook te zien. Waarschijnlijk hebben de makers computers gebruikt, maar dit hebben ze goed weten te verbergen. Het verhaal gaat dan misschien niet zo diep, maar Babe is een feest om naar te kijken. Alleen haalt de nage synchroniseerde versie, zoals al tijd het geval is, het niet bij het origineel. Man Walking met Sean Penn en gespiegeld Susan Sarandon mera. Regisseur Tim Robbins wist hem over te halen om weer 'te gaan acteren. Penns eigen er varing in de gevangenis kwa men hem goed van pas bij het schieten van Dead Man Wal king, waarin de Amerikaanse acteur een moordenaar speelt die op zijn executie wacht en die trouw steun van een non krijgt. Een prachtige rol vol uit daging, die Penn in Berlijn een Zilveren Beer opleverde. Oscars Een paar maanden geleden speelde de film Babe het klaar om de Oscar-gemoederen flink bezig te houden. Want het kon toch niet zo zijn dat zo'n on conventionele film een prijs in de wacht zou slepen voor Beste Film? Uiteraard gebeurde dat niet en dat is jammer. Want Ba be is het uiterst vermakelijke verhaal van een biggetje dat lie- MARCO VAN PELT Breestraat 31, Leiden Dead Man liking, do 13/6 tot en met woe 19/6, 30 en 21.45 uur Lido/Studio Theater, enstraat 39, Leiden: Babe, vr, za, zo en woe, 14.30 uur paar jaar geleden was Sean vooral de (ex-)man van adonna die zich bezighield het mishandelen van zijn ;0uw en journalisten. Zijn op vegende karakter deed hem de cel belanden. Penn d genoeg van alle aandacht zocht rust. Hij kondigde aan ioit meer' te zullen acteren dat deed hij aanvankelijk n ook. Penn legde zich toe op 't schrijven en regisseren van in eigen films. Indian Runner i The Crossing Guard zijn be- ind bij een select groepje bio- oopgangers. Toch verscheen Penn een dje geleden weer vóór de ca-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 11