Leidsch Dagblad Groenoordhallen geprivatiseerd 'Fatsoenswet' mag niet gelden voor Internet t Kees van Tongeren Leids voetballer van het jaar Slaperig op weg naar Oranje Ml» Drie doden door brand in vliegtuig Begeleider jeugdmuziekband bekent ontucht met jongens DE GROOTSTE aLEOLUX COLLECTIE CAS3A 100,-KORTING GOED NIEUWS Japans spreekwoord Het is moeilijk sterk te zijn en niet overijld te handelen. zonnig ep warnier VANDAAG 28 PAGINA'S Feiten en meningen2 Kerk en Samenleving10 Randstad18 Regio15,16,17,19 RTV/programma's27 Sport23,24,25 Strips26 Uitgaan21 De Acteurs Opleiding Utrecht laat de Eindexamen productie 1996 zien in de Leidse Schouwburg op dins dag 18 juni, waarvoor een kortingsbon. Autodief neemt telefoon aan weg c ik wel op", kreeg een eigenaar van een zwarte Mercedes 300 uit Heenweg (gemeente 's Gra- venzande) te horen toen hij gis teren telefoneerde met de dief van zijn auto. De auto van de 28-jarige man was 's nachts ge stolen van de parkeerplaats voor zijrt woning. In de auto lagen papieren en een autotelefoon. Toen de eige naar merkte dat de auto weg was, draaide hij zijn eigen mo biele telefoonnummer en kreeg de dief aan de lijn. Die verbrak na de korte reactie de verbin- ding. Feiten en Meningen Japanse tunnel staat model voor Hoge Snelheidslijn Binnenland Leiden D66 wil dat er meer geld Ff wordt uitgetrokken voor gezondheidszorg 'Leidse Gym' - blinkt uit in 1 O wiskunde Sport Siemerink kan zich weer oppeppen Kees van Tongeren is uitge roepen tot de beste voetballer van Leiden. De aanvoerder van zondag tweedeklasser Lügdunum kreeg gisteravond in In Casa de hoofdprijs uit gereikt van het voetbalgala 1996, het eerste in de geschie denis. De avond viel niet al leen bij Van Tongeren, maar ook bij de andere aanwezigen zo in de smaak, dat het gala vrijwel zeker ook volgend jaar wordt gehouden. Behalve voor de beste voet baller van Leiden, werden in nog zes categorieën verkie zingen gehouden. In de bom volle danssalon aan de Lam mermarkt riep de Noordwijk- se presentator Jack van der Voorn scheidsrechter Wim Rijsbergen, vrijwilliger Dirk Bakker, topscorer Dennis Stuifzand, trainer Wim Visser, vereniging De Sleutels en jeugdig talent Laurent Aal- Kees van Tongeren is gelukkig met zijn verkiezing tot beste voetballer van het jaar. foto holvast/mark lamers bergsberg naar voren. De prijzen werden bij toer beurt uitgereikt door bekende Leidse (ex-)profvoetballers (Wim Meutstege, Hennie de Romijn, Jeffrey van As, Theo van Seggelen) en burgemees ter Cees óoekoop, die zich tot verbazing van Van der Voorn onder de aanwezigen bevond. Pagina 25: Van Tongeren huurt zijn smoking niet voor niets Een beetje slaperig wegens het vroege tijdstip zijn de eer ste groepen Oranje-suppor ters vanmorgen op Schiphol aan hun reis naar Birming ham begonnen. De eerste vlucht steeg op om kwart voor zeven. Drieduizend fans vlo gen naar Engeland, nog eens tienduizend landgenoten zijn per boot afgereisd vanuit Hoek van Holland en Calais. Volgens een woordvoerster van de luchthaven Schiphol verliep het vertrek vanaf de luchthaven vandaag in alle rust. Het Nederlands elftal speelt vanavond tegen Zwitserland de tweede wedstrijd op het EK. De wedstrijd begint om half negen en is rechtstreeks te volgen op Nederland 2. Libéma investeert negen miljoen Werk voor 190 mensen Beheersmaatschappij Libéma Vrijetijdsparken neemt met ingang van 1 januari 1997 de exploitatie van de Leid se Groenoordhallen over. Dat zijn gemeente Leiden en Libéma overeengekomen. De zogeheten intentieverkla ring is getekend en gaat zo snel mogelijk naar de ge meenteraad. Het personeel is vandaag ingelicht door wethouder Koek van personeelszaken. Aan de privatisering van de Groenoordhallen hangt voor de gemeente Leiden een prijs kaartje van vier miljoen gulden. Voor dat geld zal de gemeente de bijhal, waar nu rommel markten worden gehouden, bruikt voor beurzen en evene menten. Wel is afgesproken dat Libéma zal vijf miljoen gulden tot eind 1998 de Groenoordhal- steken in het renoveren van de len zijn sportfunctie behoudt, huidige grote hal en het bou- Daarna zal de gemeente een wen van een tweede hal voor de andere ruimte moeten hebben veemarkt. De grote hal zal voor het zaalvoetbal en zaal- straks uitsluitend worden ge- korfbal. Vermoedelijk komen er verga derzalen en horecavoorzienin- gen in. Ook moet Leiden een geluidswal aanleggen aan de kant van de Floris Versterlaan. Die is nodig om Libéma een milieuvergunning te kunnen verstrekken. Wethouder Langenberg, die de zieke wethouder Van Bocho- ve van economische zaken ver vangt, zegt dat Leiden de vier miljoen betaalt uit het zogehe ten 'meerjareninvesteringspro- gramma'. „Libéma is een on dernemer en die kan veel beter en ook met meer risico dan de gemeente beurzen en evene menten organiseren." De be heersmaatschappij is er in korte tijd onder meer in geslaagd van de noodlijdende veemarkten in de IJsselhallen in Zwolle en de Barbanthallen in Den Bosch winstgevende evenementen- complexen te maken. Libéma denkt de Groenoord hallen, die nu jaarlijks enkele tonnen verlies lijdt, ook zo'n impuls te kunnen geven. Er wordt op termijn werkgelegen heid voor 190 mensen beloofd. Nu werken er ongeveer twintig vaste krachten en ongeveer evenveel invalkrachten. Het inlichten van het perso neel verliep overigens moei zaam. De meeste medewerkers van de Groenoordhallen zou den vandaag en morgen vrij zijn. Directeur De Jong heeft gisteravond nog zoveel mogelijk medewerkers ingelicht, zullen wel zien wie e zijn om te luisteren." DONDERDAG 13 JUN11996 951 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 41'105 LOSSE NUMMERS 1,75 II ZATERDAG 1,95 Museum Volkenkunde heeft vijftien gordelknopen terug Het Rijksmuseum van Volken kunde heeft vijftien Japanse gordelknopen terug. Daarmee is een klein deel van de in totaal 124 verdwenen 'netsukes' weer boven water. Wie de knopen de afgelopen week bij "het Leidse museum heeft bezorgd, wilde de politie niet zeggen. Uit be trouwbare bron is evenwel ver nomen dat het spoor wijst in de richting van 'iemand' uit Utrecht. Naar aanleiding van publica ties in het Leidsch Dagblad en later in de landelijke bladen, kwam de onbekende er achter dat hij vijftien van deze kostba re knopen nog op de plank had liggen. Ooit waren deze voor re paratie aan hem meegegeven, maar nooit geretourneerd aan het museum. De Leidse politie zet het on derzoek naar de verdwijning van de andere 109 knopen, die een waarde van enkele miljoe nen guldens vertegenwoordi gen, voort. In het kader daarvan is een aantal medewerkers en ook oud-medewerkers van het museum intussen verhoord. In het belang van het onderzoek wil de politie verder niet ingaan op de resultaten daarvan. De vermissing van de 'netsu kes', kleine beeldjes die als 'an- ti-verliesknoop' werden ge bruikt bij het dichtmaken van de traditionele Japanse kimono, kwam drie weken geleden aan het licht. Vermoedelijk zijn ze al in de jaren tachtig uit het muse um ontvreemd. Tokyo» Bij een ramp met een Indonesische DC-10 in het Zuid-Japanse Fukuoka zijn drie mensen om het leven gekomen en honderd personen gewond geraakt. Dat heeft de brandweer vanochtend gemeld. Het toestel van Garuda, dat 260 passagiers en 15 bemanningsleden aan boord had, raakte tijdens de start van de startbaan en vloog in brand. De meeste passagiers wisten van boord te komen voordat het toestel uitbrandde. Volgens een Japanse regeringswoordvoerder zouden nog twaalf passagiers worden vermist. Die kunnen aan de aandacht zijn ontsnapt door de chaos die na het ongeluk ontstond. Op vier na waren alle passagiers Japanners. Het toestel zou via Bali naar Jakarta vliegen. foto ap BIJ CASBA WONEN Een 50-jarige Sassenheimer heeft gedurende twee jaar on tucht gepleegd met vier jongens van de jeugdband van de Drum- en Showband Adest Mu- sica in Sassenheim. De man, die als begeleider van een groep van dertig jongens in de leeftijd van acht tot zestien jaar optrad, heeft dat tegenover de politie bekend. De ontucht bestond uit het diverse keren in die twee jaar betasten van de jongens en het plegen van seksuele hande lingen met hen. De zaak kwam aan het licht toen drie jongens halverwege vorige maand voorzitter K. de. Jong benaderde met klachten over de begeleider. „Blijkbaar hadden de jongens er onderling over gepraat en waren ze tot de conclusie gekomen dat er din gen gebeurden die niet door de beugel konden. Een speciale aanleiding was er in ieder geval niet", zegt woordvoerder D. Roos desgevraagd namens de muziekvereniging. Er volgde een gesprek tussen de de jeugdafdeling en de betrok ken leden, waaruit volgens de vereniging duidelijk bleek dat de begeleider in de privé-sfeer ontucht pleegde. En dat zou hij volgens mededelingen van de politie gedaan hebben vanaf het moment dat hij bij de Jeugd band kwam. „Ik heb geen idee, want als vereniging hebben we alles overgedragen aan-de poli tie. We hebben intern bewust geen details bekend gemaakt. Maar ik kan wel zeggen dat hij pas twee jaar begeleider was en volgens de politie heeft de on tucht in die periode plaatsge had", zegt Roos. De complete "LEOLUX" collectie vindt u bij CASBA Wonen. Er is al een LEOLUX 2- en 2,5 zitsbankstal "B0RA-B0RA" in stof bij Casba Wonen vanaf Hoge Rijndijk 315 4995r «_P_! tel. 071 - 589.93.46 LEOLUX YOUNG HF STYLE INTERSTAR MOLINARI Amerikaanse rechtbank verklaart censuur in strijd met de grondwet Een federale rechtbank in Philadelphia in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft gisteren de omstreden Communi cations Decency Act (CDA) gedeeltelijk ongrondwettelijk verklaard. Deze 'fat soenswet', die het beschikbaar stellen van obsceen materiaal strafbaar stelt, mag volgens de rechtbank niet gelden voor het Internet. „Dit is niet de juiste manier om het Internet te reguleren", al dus het vonnis. Het recht op vrije me ningsuiting zoals dat in de grondwet van de Verenigde Staten is vastgelegd zou door deze wet onnodig in het gedrang komen. De burgerrechtenbeweging American Civic Liberties Union, ACLU, die het pro ces tegen het ministerie van justitie was begonnen, ziet de uitspraak als een grote overwinning voor de vrijheid van me ningsuiting. Dit ondanks de verwachting dat het ministerie van justitie tegen het vonnis in beroep zal gaan. De democra tische senator Feingold, één van de felste bestrijders van de wet in het Amerikaan se parlement, zei in een eerste reactie dat de rechtbank de nieuwe media tegen censuur in bescherming heeft genomen. „Het gaat om meer dan obsceniteiten. Het gaat om de vraag of de overheid kan beslissen wat burgers mogen lezen, ho- Het doel van de Communications De cency Act was enerzijds het voorkomen van de verspreiding van kinderporno en ander seksueel getint materiaal via het Internet. Anderzijds moest de wet voor komen dat kinderen met pornografie in aanraking zouden kunnen komen. Om dat doel te bereiken werden aanbieders van 'obsceen materiaal' strafbaar ge steld, tot grote schrik van de aanbieders van internetaansluitingen. Veel tegenstanders van de wet zien het als een taak van de ouders om te voorko men dat hun kinderen met ongewenste informatie in aanraking komen. Bewindslieden denken aan lager pensioen Minister Melkert en staatssecre taris Linschoten (sociale zaken) overwegen de regeling voor aanvullende pensioenen te ver soberen. Zij willen toe naar een systeem waarbij het pensioen (inclusief AOW) slechts 70 pro cent bedraagt van het gemid delde loon dat een werloiemer gedurende zijn loopbaan ver dient. Op dit moment bedraagt het pensioen voor de meeste werknemers nog 70 procent van het laatstverdiende loon. Melkert en Linschoten doen hun voorstel in een discussie nota over het sociale zeker heidsstelsel op lange termijn, die vorige week met de meest betrokken bewindslieden i sproken. Dat is vandaag doo betrouwbare bronnen beves tigd. Volgens deze bronnen be vat het stuk alleen een inv risatie van ideeën en zijn er nog geen conclusies getrokken. De definitieve nota verschijnt op Prinsjesdag. Volgens de discussienota dreigt de betaalbaarheid van de aanvullende pensioenen, in ge vaar te komen door de toene mende vergrijzing. Door de af trekbaarheid van pensioenpre mies te beperken tot 70 procent van het gemiddelde loon, zou de financiering gewaarborgd kunnen blijven. Voor al uw binnen- en buiten zonweringen jiiweH^ sèrre overkappingen en Rolluiken ^oflwer'nt| NU VOOR IEDEREEN 1 BEREIKBAAR I Snelle levertijden I zaM(H WAARDEBQIM NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. la, dat Ls goed nieuws. Dus n e weken betaal ik mijn abonnement: natisch (f. 31.30) "J Per kwartaal i, acceptgiro (f. 91.20)- J 3 automatisch (f. 90.20) D N B Deze aanbieding geldt alleen als u in de afgelopen 3 maanden geen (proef)abonnement heeft gehad. Deze bon in een envelop, zonder postzegel, Antwoordnummer 10050,2300 VB Leiden OF BEL 071 -51 28030 712141 "4001 14" maandag t/m vrijdag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 1