SLEUTE FAMILIEBERICHTEN r BON VOOR HET OPGEVEN VAN SLEUTEI SLEUTELS IN HET LEIDSCH DAGBLAD (Bill We've got the business in Leiden. 071-5143545 Vlooienmarkt DE KRANT, HET ENIGE DRUKWERK WAAR MEN ZICH PAS AAN ERGERT ALS HET NIET IN DE BUS VALT. 071-5143 071-532350b DINSDAG 26 MAART 1996 Opgave per telefoon 023-5150370 Opgave per fax 023-5317337 of 023-5320216 Overlijdensberichten geboorteadvertenties kunnen de dag van verschijnen vóór 09.00 uur worden opgegeven. (Voorde zaterdagkrant) telefonisch vrijdag tot 16.45 uur schriftelijk (fax) vrijdag tot 18.30 uur. 'n beetje Sterven doe je niet ineens maar af en toe een beetje en alle beetjes die je stierf 't is vreemd, maar die vergeet je het is je dikwijls zelf ontgaan je zegt: ik ben wat moe maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe. Met de herinnering aan de gelukkige jaren die hij aan ons heeft gegeven, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, on ze zorgzame vader, schoonvader en opa ROELOF HEIDEMA 27 november 1916 t 25 maart i 996 Wij danken het personeél van verpleeghuis .Leythenrode"afd. A, voor de liefdevolle verzorging. Leiden: W. G. HEIDEMA-TELENG Alkmaar: HARRV Leiden: RIEK en HANS BIANCA VANESSA Leiden: COBV en ROB MICHAEL ANGELA en ALEX Voorschoten: WILLEKE en ALEX Mijn man, onze pa is opgebaard in het uit vaartcentrum Soek Zn., Van Geerstraat 2a te Leiderdorp, waar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op woens dag 27 maart van 1 9.45 uur tot 20.1 5 uur. De Uitvaartmis zal worden gehouden op donderdag 28 maart om 10.30 uur in de parochiekerk ..Meerburg", Hoge Rijndijk 16 te Zoeterwoude Rijndijk, waarna aan sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof. Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in ,,de Eendenkooi', Kooikerspad 3 te Zoeterwoude Rijndijk. Opa, bedankt voor alle fijne jaren die we met je hebben mogen doorbrengen. We zullen je missen. BIANCA. MICHAEL. VANESSA, ANGELA en ALEX Blijf bij mij Heer, want d'avond is nabij. De dag verduistert. Here blijf bij mij!" Gezang 282 Toch nog onverwacht is van ons heenge gaan mijn lieve man. onze zorgzame va der, schoonvader en opa LEONARDUS VAN KAMPENHOUT 12 mei 1912 24 maart 1 996 C. M. VAN KAMPENHOUT VAN DER DOES G. M. VAN KAMPENHOUT J. VAN KAMPENHOUT L. VAN KAMPENHOUT M. VAN KAMPENHOUT BAKKER R. F. VAN KAMPENHOUT J. VAN KAMPENHOUT A. VAN KAMPENHOUT VAN KRUISTUM C. M. VAN KAMPENHOUT P. Th. LAMENS H. A. VAN KAMPENHOUT G. VAN KAMPENHOUT VAN PELT W. VAN KAMPENHOUT H. W. VAN KAMPENHOUT DIJKSTRA M. M. VAN KAMPENHOUT en kleinkinderen Onze man, vader en opa is thuis opge baard, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen dinsdag 26 maart van 1 9.00-20.00 De rouwdienst is bepaald op woensdag 27 maart om 1 3.30 uur in de ..Groene- of Willi- brordkerk". Haarlemmerstraatweg te Oegstgeest, waarna de begrafenis op het kerkhof zal plaatsvinden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in de kerk. Bedroefd omdat wij je moeten missen maar dankbaar voor alles wat je voor ons hebt betekend. Onze lieve en zorgzame broer HERMANUS VAN WIJNGAARDEN Wij zullen je nooit vergeten. Je broers en zusters Dan ga ik op tot Uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel Uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eind'loos mij verblijdt. In dit vertrouwen is van ons heengegaan mijn lieve man, onze vader, broer, zwager CORNELIS ABRAHAM KRUIJT 25 maart 1 996 C. J. KRUIJT-SMIT WILFRED KRUIJT en verdere familie Correspondentieadres: C. J. Kruijt-Smit Sandtlaan 27 2231 CB Rijnsburg Gelegenheid tot condoleren donderdag 28 maart a.s. in de zaal van de Geref. Kerk (Vrijgemaakt) aan de Katwijkerweg te Rijnsburg van 1 9.30 tot 21.00 uur. De samenkomst zal gehouden worden vrij dag 29 maart a.s. om 14.00 uur in de zaal van bovengenoemde kerk. waarna de be grafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Sandtlaan te Rijns- Sterven is vallen in Gods hand. Na een ernstige ziekte van 2 maanden overleed op 77-jarige leeftijd DIRK JACOB FOKKER Officier in de Orde van Oranje Nassau Met bewondering keken wij toe hoe hij omging met zijn beperkingen van de laatste 7 jaar. Dankbaar dat hij mijn man, onze vader en opa mocht zijn. MARCHIEN FOKKER-KUIPERS RINEKE FOKKER ALBERT LEDDER HANNIE VAN DER VENNE- FOKKER SJEF VAN DER VENNE ROGER MARTIN MONICA DIJKSTRA-FOKKER ANNO DIJKSTRA EVELYN ROEL HUGO 25 maart 1 996 van Alphenplein 65 2353 BX Leiderdorp Mijn man is opgebaard in het uitvaartcen trum Soek Zn., Van Geerstraat 2a te Lei derdorp, waar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 28 maart van 18.30 uur tot 19.00 uur. De Uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 29 maart om 13.00 uur in de ..Dorpskerk", Hoofdstraat 19 te Leider dorp. waarna om 14-00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraaf plaats gelegen aan de Hcogmadeseweg te Leiderdorp. Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van het uit vaartcentrum. Ik heb U bij de rechterhand gevat CORNELIS DIRK VAN LEEUWEN op de leeftijd van 81 jaar Rijnsburg: A. VAN LEEUWEN t C. VAN LEEUWEN- KORPELSHOEK Heemskerk: M. B. HOFSTRAAT VAN LEEUWEN Mr. F. HOFSTRAAT Neven en Nichten 24 maart 1 996 Mevrouw M. SIERAT-DU PRIE en de heer H. VAN HOOVEN zijn ons ontvallen. Beiden stonden aan de wieg van onze vereniging. Beiden zijn en blijven voor ons voorbeelden van vereni gingsgezindheid. Hun daadkracht en pres taties hebben er mede toe geleid, dat in De Burcht thans weer nieuwe energie stroomt. Zo zijn zij, bij het eind van hun leven, blijvend aan ons verbonden. Onze gedachten zijn bij degenen die zij achterlaten. Muziekvereniging De Burcht n MM- j-1 Residence U KIEST NU EENMAAL VOOR SFEER AAN TAFEL. Gezellig samen tafelen behoort lot de prettigste momenten van de dag Zeker als dat in de juiste sfeer gebeurt De Residence-colleclie is een scleclic van stijlvolle, uit massief kersehout Subtiel afgewerkt met enkele geraffineerde details in zitmeubelen Wij adviseren u graag. om (s/jentJudmi Benthuizen - Dorpsstraat 70-74 079-3311200 U KUNT NIET ZONDER Te koop aangeboden PROJECT MEUBILAIR, veel kantoormeubilair voor zowel voordelig nieuw als gebruikt voorradig. Gebruikt bv; kas ten, laden- en brandkasten, div. stoelen en werkplekken. Open in Voorsch. en Alphen 9.00 - 17.00 ma t/m vrij. Za alleen Voorsch. 11-15u. 071-5618513/0172-437220. SLEUTELS BIJMAKEN Lips Yale; auto-voordeursleutels Klaar terwijl u wacht! Tuinbanken; tafels, stoelen en alles voor uw tuin. W.P. Hartwijk Zn BV: Nw Beesten markt 7-11; 2312 OG Leiden. Tel.: 071-5126627. Muziek-/ instrumenten Te koop PIANO, merk Tcaika, 950,-. 071-5131895/ 010-4361766. Lessen/ clubs/ opleidingen Verkeersschool „Tempo" 42,00 per les, div.auto's, tel. 071-5122046. 1e les 4,95 Motorrijlessen 42,50 Ook vrachtwagen en auto bus. Nu ook in Alphen e.o. Fietsen en bromfietsen T.k. door inruil verkregen gebruikte FIETSEN. Fiets- centrum Oude Rijn 76 Ldn. 071-5131853 J v.Polanen. Bonaparte 1e klas 2e hands rijwielen v.a. 99,- en 10-50% kor ting op demonstratiemo dellen. Kaasmarkt 4-5, Leiden. Tel 071-5124124. Diversen PRANGERS Luxe auto's vanaf 35,- per dag. Personenbusjes vanaf 75,- per dag, excl. BTW. Tel.: 071-5894040. Auto's en motoren Morsgarage VOOR ALLE REPARATIES, groot of klein. Vooraf prijsopgave. Morsweg 82, Leiden. Tel: 071-5760730. Huwelijken kennismaking Heer van 60 - 65 jaar. bent u een beetje een zaam? Zouden wij samen nog niet wat van het leven kunnen maken? Mijn naam komt u te weten als wij elkaar ontmoeten. Br.o. nr.LD08548 v.d. blad. Markten Braderieen elke zat. naast de Rei- nekeboulevard. Tafelhuur 10,-.lnl. 071-5803623 of 06-54.68.06.55 tot 23 uur. Cebuco//// ECHT EEN BAND MET JE KLANT? DAT MAG WEL IN DE KRANT. Nu met aantrekkelijke doorplaatstarieven naar VUL de b0n in Nieuwsweek Weekend en de Leidse Post Zuid-Holland Post (LP ZHP) Dagbladuitgeverij Damiate bv Postbus 507 - 2003 PA Haarlem RUBRIEKSADVERTENTIE* tg Dagblad Leidsch Dagblad Leidsch Dagblad i (.nel BTW) end BTW) end BTW, i 17,67 37,18 36,43 3 4 5 22,09 46,47 45,53 6 26,51 55,77 54,64 7 30,93 65,06 63,74 8 35,34 74,35 72,85 9 39,76 83,65 81,96 10 44,18 92,94 91,06 Onze medewerk(st)ers kunnen u dan eventueel met het opstellen van de tekst helpen Tel. 071 - 514 35 45 of per fax 071 - 5323 508 Voor extra grote regels z.g. "slagregels". 3 regels rekenen met 12 letters of tekens per regel telecom Of zenden naar: Leidsch Dagblad, t.a.v. Afd. Sleutels Postbus 507, 2003 PA Haarlem AAN SCHOON MAKEN IN JE VRIJE TIJD KUN JE SCHOON HEEL WAT OVERHOUDEN Wij zoeken voor een groot object in Leiden: PARTTIME SCHOONMAKERS EN MEEW. VOORLIEDEN M/V Voor de functie van meew. voorman-/vrouw genieten sollicitanten met ervaring en/of SVS-diploma de voorkeur. Voor nadere informatie en/of sollicitatie kunt u telefonisch contact opnemen met de afd. Personeelszaken, tel.nr. 070-3469545. LAVOLD^= SCHOONMAAK Lavold Schoonmaak Tel.: (070) 3469545 Sluitingstijden: Plaatsing volgende dag, opgegeven voor 12,00 um Plaatsing maandag, opgeven vrijdag voor 12.00 uuai Felicitaties bedankjes worden dagelijks in onze bladen geplaatst. Uitsluitend voor particu lieren om uw familie, vrienden en kennissen te bedanken of te feliciteren. 1 koloms advertentie 25,- 2 koloms advertentie ƒ45,- TvexAesi- omTne/it&i, Met pasfoto 2 koloms advertentie De tekst kan worden opgege k bij ons kantoor. Leidsch Dagblad Rooseveltstraat 82 Leiden telefonisch: Center geeft men graag advie t effectieve produktcn e diensten op het gebied v ok telecommunicatie. En de vele manieren waarorf' u die apparatuur kunt schaffen. Want u kunt ook huren en lease Kom dus naar het PTT Telecom Business Center in Leiden. Vanaf de A4. vanuit richting Den Haag neemt u afslag Zoetetwoude-Rijndijk. Aan het einde van de afrit gaat u bij de stoplichten linksaf. U gaat dan onder het viaduct rechtsaf (Roomburg) Vervolgens neemt u de eerste afslag links. Geopend: maandag-vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Overigens komen er nog steeds Business Centers bij. Bel graus voor alle adressen- 06-0403. business centeu DE ZAAK VOOR ONDERNEMER jat

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 4