Van Dijk wil wethouder blijven 'Die lucht gaat overal in zitten' Top Point verder aan Dobbeweg Bewoners Leiderdorp in de rij voor woningbouwproject Splinterlaan Leiden Regio Man met twee gezichten Meerderheid Leiderdorpse politiek kiest voor HSL door het Groene Hart Bonden akkoord met overname PKF/Steijn )|NSDAG 12 MAART 1996 CHEF HENNY VAN EGMOND. 071-5356414. PLV -CHEF HANS KOENEKOOP. 071 -5356429 Sigaretten buitgemaakt bij inbraak mperdqrpBij een inbraak in de Spar-supermarkt aan de Hoofdstraat in Leiderdorp is een aanzienlijke hoeveelheid rook artikelen buitgemaakt. De voordeur van de winkel werd openge broken. Voorschotense gewond bij ongeval voorschoten Een 56-jarige Voorschotense is gistermiddag na een ongeluk op de Veurseweg met verwondingen aan hoofd en onderbeen naar het ziekenhuis Antoniushove in Leidschendam gebracht. De vrouw werd door een auto aangereden toen zij ter hoogte van de Karei Doormanstraat op de fiets de weg overstak. Achter het stuur van de auto zat een 24-jarige vrouw uit Voor schoten. Fietstasroof in Warmond warmond Op de Rozenlaan in Warmond is gistermiddag rond drie uur een 74-jarige vrouw van haar fietstas beroofd. De vrouw reed op de Rozenlaan en werd ingehaald door een meisje. Op het moment dat dit meisje voorbijreed pakte zij de tas van de bagagedrager. In de tas zaten de huissleutels, een portemonnee met inhoud en boodschappen. Leidenaar botst op stilstaande auto oegstgeest Op de kruising Rhijngeesterstraatweg en Nassaulaan in Oegstgeest is gistermorgen een 37-jarige Leidenaar gewond geraakt. De man reed met zijn auto tegen een voor hem stil staande personenauto. Het slachtoffer is naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden overgebracht. Bewoners maken balans op na bedrijfsbrand voorschoten eric de jager nd ldf Wapperende roodwitte linten ;n ijzeren dranghekken houden ie wacht aan de ingang van de nn 'apelaan. Zij markeren wat eer- :~v psteren nog rampgebied was. )aags na de brand, in de loods m< ran het bedrijf Top Point, is de ust in de straat weergekeerd. Er is tijd om de gevolgen van de vuurzee die zondagochtend het bedrijfspand vernietigde te iverzien. Aan de stille getuigen van de jrand valt in de Papelaan niet te ontkomen. Overal op straat dwarrelen verkoolde deeltjes en dain de lucht hangt een penetran te brandgeur. De meeste buurt bewoners hebben de ramen van ■d" hun woning wagenwijd openge zet, om zo de rook uit huis te la- ten waaien. „Die lucht gaat pveral inzitten, ik heb geen idee hoe lang het duurt voor we daar iranaf zijn", verzucht A. van der /lugt, de bewoonster van num- finer 28. De brand woedde let- erlijk in haar achtertuin. „In het begin was ik niet bang jat het vuur naar ons huis zou iverslaan, omdat toen alleen log maar rook te zien was. Maar toen de vlammen meters- l23hoog uit het dak sloegen en de H7 vind ook nog eens in onze rich- 20 ing draaide, veranderde dat ;21 vel", vertelt Van der Vlugt. In- 15tniddels is het vuur geblust. De ir tuin van de familie grenst nu 56 lan een zwartgeblakerde ruïne. De enorme rookontwikkeling leeft sporen nagelaten op en in de woning. „Je ruikt het nog steeds. Ik heb vanochtend alles 33tegen elkaar opengezet. Ook gjjeen pretje met deze kou. De 9C jordijnen zal ik wassen, maar 351 ïoe ik verder die geur uit het B5C ïuis krijg, weet ik niet. Ik had /annacht ook behoorlijk last /an mijn keel. Dat is nu geluk- Npkig bijna over, hoewel ik nog o#vel een droge mond heb." ;sh Geen van de buurtbewoners 'and veet precies of er schade aan de mi luizen is, hoe ze dat moeten n i vaststellen en wat er eventueel lan te doen is. Ook A. van der Vlugt tast nog in het duister. „Er zit roet op de gevel en in de verf ;)p de kozijnen zitten allemaal I warte puntjes. De rookontwik- celing was zwaar. Tegen de nuur van de loods hadden wij ïog wat hout staan. Mijn man irobeerde dat nog weg te halen, naar de rook was inmiddels zo Burgerbelangen slikt besluit college Leiderdorp De fractie van Burgerbelangen (BBL) in Leiderdorp stapt niet uit het college van B en W. BBL heeft zich gister avond tijdens een raadsvergadering definitief neergelegd bij het plan van het college voor het aantrekken van twee tijdelijke medewerkers om de achterstanden op de afde ling ruimtelijke ordening in te lopen. Aanvankelijk zette de partij fors in: gedreigd werd om wethouder A. van Dijk (ruimtelijke ordening) uit het college terug te trekken als er niet minstens drie vaste krachten bij zouden komen. werkt. Volgens de overige frac ties had BBL juist een enorme nederlaag geleden. De opvat ting van de andere leden van het college en de politiek is im mers dat Van Dijk zélf de oor zaak is van de achterstanden op zijn afdeling. Van Dijk zit nu meer dan ooit in een idem om dat hij als het ware onder cura tele is gesteld. Om de drie maanden moet hij kunnen aan tonen dat hij zijn zaakjes weer op orde heeft. De politiek betreurde het dat BBL de kwestie zo fors had in leiderdorp judy nihof BBL zag echter genoeg positieve kanten aan het collegebesluit om de samenwerking voort te zetten. Daarbij doelde de partij onder meer op de mogelijkheid om de tijdelijke contracten eventueel te verlengen als daar een goede reden voor is. Vol gens wethouder Van Dijk was er de afgelopen tijd wel degelijk 'ruimte' ontstaan om met elkaar van gedachten te wisselen over de manier waarop de achter standen moeten worden wegge gezet. W. Kruidenier (WD) sprak van 'het afsteken van een grote vuurpijl die uiteindelijk met een dampwolkje in het wa ter terecht komt'. Volgens E. Grootaarts (D66) had BBL grote politiek schade aangericht en had dit negatieve gevolgen voor het imago van het college. „Wethouder van Dijk heeft de afgelopen tijd allerlei uitspraken gedaan namens het college over achterstanden en misstanden op het gemeentehuis. Wordt dit onderschreven door de andere collegeleden?", vroeg Groot aarts zich af. Zowel bij de colle gepartijen als de oppositie heer ste grote twijfel of wethouder Van Dijk na alles wat er was ge beurd, de collegebesluiten wel 'loyaal' zou uitvoeren. De wethouder draaide hier aanvankelijk een beetje om heen, maar na aandringen van de politiek beloofde hij de be sluiten onvoorwaardelijk uit te voeren. „Dat spreekt voor zich", leiderdorp henny van egmond „Ik voel niet dat we ergens samen voor gaan. De discussie over de uitbreiding van mijn afdeling is eigenlijk heel helder. Maar je merkt dat de kwestie vertroebelt. Het gaat allang niet meer om de uitbreiding. Het gaat om mij, dat heb ik wel door." En: „Er is geen sterk coalitiegevoel." Wethouder Arnold van Dijk had weinig goede woorden over voor zijn collega-wethouders in een interview dat op 17 februari in deze krant stond en dat hij voor publicatie had gelezen. Gisteravond was Van Dijk plotsklaps poeslief voor zijn collega-bestuurders. „We hebben wel eens zakelijke meningsverschillen, maar de sfeer in het college is goed", zei Van Dijk. D66-fractie- voorzitter Ed Grootaarts wilde wel eens weten welk van de twee gezichten van Van Dijk was. Hij vroeg hem of hij het interview van tevoren had gelezen. Want door de uitspraken gister avond suggereerde Van Dijk volgens Grootaarts dat de krant zijn uitspraken verkeerd had weer gegeven. Van Dijk, die het interview vooraf ac cordeerde, wilde er niet meer op reageren. „Ik ga op die vraag niet meer in." Waarop Groot- aarts reageerde met: „De wethouder Iaat zich nu pas echt kennen. Wat is dat verschrikkelijk kin derachtig." aldus Van Dijk. De sfeer in het college was volgens Van Dijk inmiddels niet verpest. „We verschillen zakelijk wel eens van mening maar dat is een goede zaak." Burgemees ter M. Zonnevylle haastte zich dik, dat je geen hand voor ogen meer zag. Het was te gevaarlijk. De brandweer heeft vanuit onze tuin geblust. De schade aan de tuin moeten we ook nog bekij ken. De klimplant die tegen de muur van de loods stond, moet in elk geval weg, hoeveel plant jes er vertrapt zijn weet ik niet. Ik heb de gebeurtenissen alvast gemeld bij de verzekering." Een gipsgieterij aan de ach terzijde van het verbrande pand kon dat niet doen. „Wij zijn niet verzekerd", stelt eigenaar R. van der Reijden beteuterd vast. „Wij werken hier alleen met gips en water, aan brand heb ik nooit gedacht." Hij had net een partij gipsen beeldjes klaargezet voor transport. Pal naast de loods van Top Point. „Die kan ik weg gooien." In een zijkamer van de werkplaats staat de rest van de beschadigde artikelen. Alles is bedekt onder een dikke laag roet. „Die troep is zo vet als bagger. Van het glas krijg ik het nog wel af, maar het gips is on bruikbaar." Van der Reijden schat de schade aan zijn han delswaar op zeker twintigdui zend gulden. „Zij hebben brand en wij zitten met de rotzooi. Misschien kan ik een deel van de onkosten op het bedrijf ver halen." Omwonenden morren al ja ren over de aanwezigheid van de bedrijfjes bij de Papelaan. Nu de overlast door de brand bij één van de ondernemingen weer heel dichtbij is gekomen, neemt de weerstand tegen het door woningen ingeklemde be- drijventerreintje weer toe. „Wat mij betreft hoeft de loods niet meer te worden opgebouwd", vindt A. van der Vlugt. „Ik vind het niet prettig dat de bedrijven zo dicht op de huizen zitten, ze ker niet nu blijkt hoe gevaarlijk het kan zijn." Büurtbewoner J. Schroder denkt iets milder over de bedrij vigheid achter zijn woning. „Misschien dat dit een goed moment is om het bedrijf naar een plekje aan de rand van het dorp te verhuizén. Hoewel ik nooit echt hinder heb onder vonden van Top Point. Als je al le bedrijven in de nabijheid van woningen gaat weren, houd je niets over. En de nieuwe super markt van Hoogvliet zal ook wel overlast veroorzaken. Ach, we zien het wel. Het was in ieder te zeggen dat de sfeer in B en W Grootaarts (D66) wees erop 'uitdrukkelijk goed' is. Volgens dat Van Dijk onlangs nog be- hem zorgden juist discussies weerde dat er 'mensen in het over de sfeer, zoals D66 die aan- college' zijn die hem weg willen zwengelde, voor schending van hebben. Maar op dergelijke uit- het imago van 'het hele ge- spraken weigerde Van Dijk nu meentebestuur'. nog in te gaan. leiderdorp judy nihof De fracties van D66 en Groen Links in Leiderdorp willen zich sterk blijven maken voor een Hoge Snelheidslijn (HSL) over bestaand spoor. Volgens Groen Links-fractievoorzitter C. Bos is het veel te gevaarlijk om nu al te kiezen voor een tracé door het Groene Hart (zoals het college van B en W voorstelt) omdat nog niet duidelijk is of dit tracé wordt ondertunneld. „Het is te vroeg om een zwaai te maken naar het tracé door het Groene Hart. Want je moet nog maar afwachten of je dit tracé onder tunneld krijgt", aldus Bos. Groen Links en D66 kregen voor deze opvatting echter geen steun van de meerderheid van het college. De collegepartijen wilden wel afstappen van de va riant over bestaand spoor om dat uit onderzoek is gebleken dat deze niet haalbaar is. Daar door blijven er nu twee varian ten over: de Bos-variant, die grote schade aanricht in een groot deel van Leiderdorp of de Groene Hart-variant, waarbij de schade bij ondertunneling be perkt kan blijven. Voor die tun nels wil wethouder C. Huigen vechten. J.Hermans (PvdA) vond dat Leiderdorp niets anders kon doen dan kiezen voor het Groe ne Hart-tracé. „Maar het is een keuze tussen de kogel of de strop." Volgens wethouder C. Huigen (VVD) is blijven kiezen voor een HSL over bestaand spoor hetzelfde als 'niet kiezen'. „En dan vallen we buiten de discussie. Kiezen we voor het Groen Hart-tracé, dan wil de minister wel met ons praten over onze eisen en wensen." Medewerkers van de technische recherche deden gisteren onderzoek naar de oorzaak van de brand in het bedrijfspand aan de Papelaan. FOTO LOEK ZUYDERDUIN voorschoten eric de jager De grootste gedupeerde van de brand aan de Voorschotense Papelaan is Top Point, de eigenaar van de in de as gelegde loods. Het grootste deel van het pand is verwoest en de gehele voorraad is onbruikbaar. Hoe groot de schade precies is, is nog onbekend, maar het bedrag is waarschijnlijk hoger dan de één miljoen gulden die zondag nog ge noemd werd. De technische recherche van het district Hollands Midden doet onder zoek naar de oorzaak van de brand. De gor dijnenfabrikant probeert inmiddels zo goed en zo kwaad als het kan de bedrijfsvoering voort te zetten in de vestiging aan de Dob beweg. Terwijl twe.e medewerkers van de techni sche recherche de ingang naar de loods af zetten met linten, bekijkt bedrijfsleider J. Stegeman de chaos in het kantoor. Hij is duidelijk aangeslagen. „Wat een trieste aan blik. Je voelt je machteloos. Ik zag het voor mijn ogen afbranden, maar kon niets doen." Door een laag bluswater plast Stege man naar het magazijn, waar de gespaarde rollen gordijnstof liggen uit te druipen. „Het grootste gedeelte is afgebrand en wat nog over is, heeft ernstige rook- en waterschade. Achterin lagen de vitrages, die zijn allemaal verbrand. Daarin zat nylon verwerkt, maar verder zijn de stoffen van katoen. Al die ver halen over chemische stoffen zijn dus over dreven. De gele rook was waarschijnlijk af komstig van verpakkingsmaterialen. Het bedrijf probeert vanuit het kantoor aan de Dobbeweg haar klanten op de hoog te te stellen van het drama. In allerijl heeft het personeel maandag telefoons en faxap paraten naar de Dobbeweg gesleept. „Het is moeilijk, maar we proberen zo goed moge lijk door te gaan met het werk", zegt P. Snel van Top Point. Over de omvang van de schade kan zij nog geen mededelingen doen. Ook de toekomst van het bedrijspand is nog onzeker. „Daar hebben wij nog niet over nagedacht. Het is ons pand, dus ik kan me voorstellen dat we daar weer verder gaan. Maar we wachten eerst de resultaten van het onderzoek af, voor we een beslis sing nemen over herbouwen of verhuizen." Bedrijfsleider Stegeman schat de waarde van de aanwezige voorraad op ongeveer twee miljoen gulden. Hoeveel de schade aan het gebouw bedraagt, is hem niet be kend. De resultaten van het technisch onder zoek laten nog even op zich wachten. Wel hadden de deskundigen het vermoeden dat de oorzaak van de brand in de computer ruimte aan de achterzijde van het gebouw te vinden zou zijn. voorschoten rudolf kleun De bonden en hei papiercon cern KNP BT hebben een ak koord bereikt over de verkoop van kist- en palletfabriek PKF- /Steijn aan Post Pallets in Fin- sterwolde. PKF Steijn heeft het hoofdkantoor met ruim twintig medewerkers in Voorschoten. Ooit was het bedrijf de groot ste werkgever van Voorschoten, maar de productie bij het voor malige familiebedrijf Steijn is al enige jaren geleden beëindigd. De verwachting is dat na de overname het kantoor wordt verplaatst naar Heinenoord waar het grootste productiebe drijfvan PKF/Steijn is gevestigd. Andere vestigingen staan bij Venlo en het Belgische Eeklo. PKF/Steijn telt een kleine 300 werknemers en is goed voor een omzet van zo'n 100 miljoen gul den. Post Pallets, dat het bedrijf nu overneemt, is ongeveer de helft kleiner. Het overleg met de bonden over de overname liep eerder vast omdat er geen toe zeggingen werden gedaan over werkgelegenheid en sociale ze kerheid. De bonden achtten Post bovendien niet in staat de kosten van een sociaal plan voor PKF/Steijn te dragen. Vori ge week maandag legde het personeel in Heinenoord het werk neer om de eisen van de bonden kracht bij te zetten. Het nu bereikte akkoord voorziet er in dat het al bestaande sociale plan bij het bedrijf wordt ver lengd. KNP BT stelt zich daarbij garant voor aanvullende finan ciering. Het papierconcern kon digde al enige tijd geleden aan PKF/Steijn te willen verkopen omdat de productie van kisten en pallets niet tot de kernactivi teiten hoort. Extra vertoning film Doesbrug Wie de vertoning van de videofilm over de Leiderdorpse Doesbrug in februari heeft gemist, kan vanavond om 20.30 uur terecht in café Doesbrug aan het Jaagpad in Leiderdorp. Op een groot scherm is de afbraak en de renovatie van de historische brug te zien. De film, die ook opnamen bevat van het openingsfeest, is gemaakt door Leiderdorper P. Naeyé en duurt ongeveer vijftig minuten. Tot 1937 overspande >ij dit witte 'aWoonhuisje in Alphen lan den Rijn een ophaalbrug het vi Aarkanaal. Rechts, achter de wapperende was, is de moderne, ;sjbetonnen vervanger zichtbaar. Onze fotograaf Wim ss Dijkman doorkruist dagelijks een groot deel van de streek om het nieuws voor de krant in beeld vast te leggen. Tijdens die ritten komt hij langs allerlei 'beeldige' plekjes die niet direct b hot news vormen, maar het zeker waard 7 zijn om te presenteren. Voor 49 huizen niet minder dan 2500 inschrijfformulieren leiderdorp judy nihof Verbaasd keken sommige men sen gistermorgen om zich heen tijdens de inschrijving voor de eerste 49 koopwoningen aan de Splinterlaan in Leiderdorp. Ze konden maar moeilijk geloven dat er zo veel belangstelfing be staat voor het nieuwe wijkje in de omgeving van wijkgebouw Zijlkwartier. „Alsof je de huizen voor niks krijgt", merkt een as pirant-koper op in het kan toortje aan de Touwbaan 12, waar de informatiepakketten over het project tot en met 29 maart klaarliggen. J. van Oostrum van makelaar dij De Leeuw, die de verkoop van de huizen regelt, had de grote drukte juist wel verwacht. „Je zag het met Leyhof. Daar waren de pakketten zo snel op dat ze er nieuwe bij moesten la ten drukken. Om dat te voorko men, hebben we gelijk maar 2500 setjes gemaakt." Om 9.00 uur begon de in schrijving en even later is Van Oostrum al door de eerste vijftig informatiepakketten heen. „De grote hausse komt de eerste da gen. De mensen verwachten dan dat ze eerder een huis kun nen krijgen als ze er vroeg bij zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Als de inschrijfformulieren maar op 29 maart binnen zijn." Meer dan één pakket meene men is bij dit project uit den boze. Anders slinkt de stapel veel te snel. „Die regel moet je wel hanteren. Bij Leyhof liepen sommige mensen met wel ze ven pakketten weg", zegt Van Oostrum. De meeste mensen reageren hierop wel begripvol. „Ik had een pakket willen mee nemen voor mijn zoon en mijn dochter, maar ach, dan moeten ze alles maar kopiëren", klinkt het ergens in de rij. Net als bij Leyhof gelden er voor de woningen aan de Splin terlaan ook weer allerlei criteria. Zo maken mensen die een goedkope huurwoning achterla ten in de Leidse regio, meer kans op een sociale koopwo ning. Bij de premie-koopwonin gen en de huizen in de vrije sec- tor krijgen Leiderdorpers met een huurhuis voorrang. Een wat oudere vrouw uit Leiderdorp komt een pakketje voor haar zoon halen, maar ze ziet het somber voor hem in. Zeker nu ze al die mensen om zich heen ziet. „Het is gewoon een gekken huis op de woningmarkt. Mijn zoon wilde in Leyhof een huis voor bijna vier ton kopen. Bijna vier ton! Je zou denken dat de meeste mensen dat niet kunnen betalen. Hij liet bovendien een premie-koopwoning achter. Maar hij kreeg het huis mooi niet."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 13