Prijzenoorlog in volle gang Praktische Mercedessen debuteren in Genève Weg en wiel Waarschuwing voor gevaar lirbag blijkt verwarrend —Tommy Suharto geeft ïr auto omstreden naam L.I.A.IL&. Renault Mégane Scenic: Twingo's grote broer 'We zijn verwend in Nederland' DAG 8 MAART 1996 REDACTIE PETER LODEWUKS J| knappe kop die in een apslag begrijpt voor welk [ar de hierbij afgebeelde [er waarschuwt. Moet het Itje duidelijk maken dat er i airbag is gemonteerd? eendeel. De sticker, die fenige tijd in auto's dt aangebracht, is ;en onderzoek |de Internationale idaardisatie Organisatie i vid^) onc*er 3.600 Europea- lizeil bliïkt ^at zo n procent ingsl1' r niet t>eërijPt- -De tsiesfer 's m's'eidend en vol- ifieëP onvo'doende. Wij plei- Iineï^an ook voor een hetere Jrschuwing die niet voor ho jeërlei uitleg vatbaar is", t. iwgi Casper van Riet van de |sumentenbond. De on- pelijkheid van de airbag- ker wordt gesignaleerd in Jmaartnummer van de >ew^sumentengids. "ropoodschap op een 'alter- Ijeve' plakker, die inmid- /oraL vanwege de verwarring i a^r bestaande sticker is 'ekklyorpen door de ISO, is °Sr4ens de Consumenten- ceuiid aanzienlijk duidelijker. 1 eeje sticker bevat heldere °P Jt en een gevarendriehoek- e hdaarvan een waarschuwing ln8"raat. Bovendien is de metts van de airbag en het kinderzitje in de auto duide lijk zichtbaar en zit er als het ware beweging in de afbeel ding, zodat is te zien dat het kinderzitje naar voren klapt als bij een ongeluk de airbag ontploft", legt Van Riet uit. De bond wijst erop dat botsproeven hebben aangetoond dat een in werking tredende air bag op deze manier ver voerde kin deren ernstig kan verwon den en zelfs doden. Er zijn - in Europa en de VS drie on gelukken bekend met dodelijke afloop, en twee die leidden tot hersenletsel door dat de baby bekneld raakte tussen de opengeklapte air bag en de zitting van de stoel. In alle gevallen waren de kin derzitjes geplaatst tegen de rijrichting in, dat wil zeggen met het gezicht van het kind naar de stoelzitting. Half april adviseert de Eu ropese Commissie over in voering van de sticker, waar na de Raad van Ministers in het begin van de zomer een besluit zal nemen. Daarmee wordt de auto-industrie ver plicht de sticker in elke auto met een tweede airbag aan te brengen. De Consumenten bond hoopt echter in samen werking met de Europese consumentenorganisatie BEUC te bereiken dat het niet de omstreden sticker zal zijn die straks de dashboarden 'siert'. •dia 'ndi-CPD rs va .1 Internationale Autosalon mïjj|enève, die deze week )r, Jt gehouden, is de eerste jiesische auto nog niet te ^Inderen, maar hij is wel in jcht. Tommy Suharto, telg IS eidonesiës bekende zaken- jie, gaat in Jakarta namelijk s bouwen, met technische s •Jsteun van de Zuid-Ko- rjse constructeur KIA. !£^pednieuwe Indonesische ^enklasser moet voor het Van de eeuw een jaarpro- e"Je bereiken van 100.000 phijen voor deze ambitieuze soirneming is maar liefst een ^jjrd dollar uitgetrokken. De p tien prototypes zijn al ten gehouden door president y^jrto, en met de zegen van 1 aatny's almachtige vader ko lde zaken op de Indonesi- 1 zojmarkt meestal wel van de p. Temeer omdat de presi- [zijn zoon en diens Ko- ise zakenpartner maar n per decreet een belas foordeel heeft toegescho- 'aardoor ze hun auto ;oper op de markt kunnen en. B-jarige Tommy (officieel: §mo Mandala Putra) is als nemer niet de eerste de beste. Hij leidt de machtige Humpuss GFoep, waartoe onder meer de florerende luchtvaart maatschappij Sempati behoort. Daarnaast is hij een eerste-klas rallyrijder en eigenaar van een verzameling Lamborghini's, Ferrari's en andere peperdure luxe-speeltjes. De nieuwe Javaanse auto is in eerste instantie voor de binnen landse markt bestemd, maar Tommy wil er ook een gooi mee doen buiten de landsgrenzen. Of dat zal lukken, is zeer de vraag, want hij heeft een nogal pijnlijke naam gekozen voor zijn jongste geesteskind: Timor, wat aan alles doet denken, be halve automobielen. De'meeste Indonesiërs zullen misschien geen problemen hebben om met een nieuwe Ti- mor in de file te staan, maar in het buitenland is deze merk naam nu al met hoongelach be groet. Met zo'n politiek beladen naam dreigt Tommy zich net zo in de wielen te rijden, als de Indonesische regering met de hardhandige annexatie van de vroegere Portugese kolonie Oost-Timor. Autodealers in Australië hebben al laten weten dat ze voor geen prijs een Timor in hun showroom willen heb ben. EEN MOOI PLAATJE VAN DE 3-SERIE. EXTERIOR UNE: Speciale carrosseriekleur (metallic Petrol-mica, Oxfordgrün, Madeiraviolet of Aspensilber) f 5.349,- Bumpers en zijskirts in carrosseriekleur f 908,- Witte voor-, achter- en zijknipperlichten f 606,- Mistlampen voor f 795,- Lichtmetalen wielenset f 3.682,- Normale verkoopprijs f 11.340,- Actieprijs Exterior Line f 2.950,- Uw voordeel f 8.390,- i Deze keer geen schitterend gefotografeerde BMW I-serie sedan. Het exterieurpakket vonden wij al een •laatje op zich. De BMW 3-serie sedan is leverbaar vanaf [49.950,- incl. BTW. Rob Gorris Leiden bv loge Rijndijk 278, Leiden, pefoon: (071)589 6000. Van der Plas bv jmbachtsweg 14, Katwi|k. telefoon: (071402 61 61 BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG. LEIDEN: Vondellaan 45 071 5769303 LISSE: Meer en Duin 4 0252 419022 ALPHEN a.d. RIJN: De Schans 25 0172 475155 RIJNSBURG (service): Rijnsburgerweg 132 071 4022500 Vorig jaar viel al de trend te bespeuren dat nieuwe au to's wel completer, maar niet duurder dan hun voor ganger op de markt kwa men. Dit jaar wordt het uit verkopers-oogpunt bezien nog erger: auto's moeten gewoon goedkoper om de groei in de automarkt terug te brengen. In een reeks berichten over prijsverla ging melden zich nu Volks wagen, Peugeot (opnieuw) en Kia. Volkswagen-importeur Pon 's Automobielhandel heeft de prij zen van zijn wagens met on middellijke ingang verlaagd. In het diepste geheim is de cam pagne voorbereid. Volgens in gewijden zijn er bij Volkswagen nog meer acties op komst, die ertoe moeten leiden dat Opel in 1998 van de eerste plaats wordt verdrongen. Opel, dat vorige maand de prijzen verlaagde, is al dertig jaar marktleider in Ne derland. Bij Volkswagen gaat de prijs van de Golf Variant nu 2.000 gulden omlaag. De benzineversies van de Polo, Golf en Vento zakken 1.000 gulden. Dat geldt ook voor de gewone diesel en de turbo diesel van de Golf. De Golf TDI gaat 500 gulden naar beneden en de Golf Variant TDI zakt 1.500 gulden. De actie van Volkswagen past in de prijzenslag die momenteel aan de gang is. Eerder had Fiat ook al diep gesneden in de prijs van de Punto. Afgelopen week Ook de 'kilometervreter' VW Golf TDI daalt wat in prijs. kondigde Mitsibishi-importeur Hart Nibbrig en Greeve (HNG) aan dat de nieuwe modellen Colt en Lancer 1.500 gulden goedkoper in de markt worden gezet dan de vorige modellen. Peugeot maakte de 106 Accent goedkoper en gaat nu ook de 605 voordeliger aanbieden. Het wil niet vlotten met de verkoop van Franse toppers als de Peu geot 605 en Renault Safrane, dat is al langer duidelijk. Peugeot probeert daar wat aan te doen door elke 605 voortaan met air conditioning te leveren. Bij de goedkopere versies gaat dat zonder prijsverhoging, duurde re varianten die al standaard airco hadden gaan 4.000 gulden in prijs omlaag. Tegelijk krijgt elke 806 ruimtewagen stan daard airco, hier zelfs in combi natie met een prijsverlaging. Die loopt van duizend gulden voor SR basisversies tot liefst 9.000 gulden op de toppers SV en Pullman. Koreaanse merken staan al be kend om hun scherpe prijzen, maar ook daar kan nog wel wat af. Tenminste bij Kia, dat dit jaar veel nieuwe modellen uit brengt en zijn verkoopaantallen stevig wil opvoeren. Dat geldt voor alle exportmarkten, en omdat grotere productie een la gere prijs per eenheid met zich meebrengt kan men de klant extra voordeel geven, aldus Kia. Half april komt de 5-deurs Se- phia hatchback naast de beken de 4-deurs sedan, voor slechts 500 gulden meerprijs. De sedan is daarbij met ingang van heden 1.000 tot 2.000 gulden goedko per geworden, afhankelijk van de uitvoering. Tevens verlaagt Kia de prijs van de kleine Pride met 1.000 gulden. Half mei doet de eerste com pleet nieuwe aanbieding zijn in trede: de ruime 4-deurs mid denklasse sedan Clarus. Daar van heeft men hoge verwach tingen, gezien de messcherpe prijs/specificatie verhouding. Er komt blijkbaar eerst maar één versie, die 35.990 zal kosten. Voor dat geld zit er een 1.8 liter 16-kleppen motor in, centrale vergrendeling, elektrisch be- dienbare ramen voorin, diefstal- werende startblokkering en ga zo maar door. Met dit en meer nieuws wil Kia een verkoopstij ging van ruim zestig procent te genover 1995 bereiken. De Bovag en de RAI verwachten dat de prijsdaling zich de ko mende maanden zal voortzet ten. Volgens de belangenbehar tigers van de Nederlandse auto branche, heeft de prijzenoorlog verschillende oorzaken. Aller eerst zijn de auto's te duur ge worden. „De consument pikt dat op een gegeven moment niet meer. De kruik gaat zo lang te water tot zij barst", aldus een woordvoerder. In 1984 kostte een nieuwe auto gemiddeld 22.000 gulden, in 1990 ruim 31.000 en mede door belastingverhogingen is de prijs inmiddels gestegen tot ruim 37.000 gulden. Dat de consu ment liever een gebruikte wa gen neemt of langer doorrijdt in z'n eigen auto, blijkt uit de ver koopcijfers van de afgelopen twee jaar. Die zijn sinds 1994 gestagneerd. „In zo'n markt moet de fabrikant nieuwe ma nieren verzinnen om zich te on derscheiden. Een prijsverlaging springt natuurlijk het snelst in het oog". Een tweede reden voor de alge hele prijsverlaging is volgens RAI en BOVAG de komst van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Daewoo die zich door opvallen de acties een overtuigende plek op de Nederlandse markt wist te veroveren. „Ook dat kunnen fabrikanten niet over hun kant laten gaan." Vorig jaar bracht de Franse autobouwer Renault de eerste twee versies van de Mégane op de markt: de 5-deurs hat chback en de 3-deurs coupé. De opvolger van de R19 moet uiteindelijk uit zes modellen gaan bestaan. Op de Autosalon van Genève beleeft de derde versie mo menteel zijn debuut. Het gaat om de Mégane Scenic, een 5- deurs model dat het midden houdt tussen een stationwa gon en een ruimtewagen. Aan de voorkant heeft de Scenic het vertrouwde Mégane-ge- zicht, dat in stijl aansluit op de neus van de Laguna. Van achteren gezien lijkt het een grote broer van de Twingo. Met de Scenic introduceert Renault de eerste ruimtewa gen in de kleine middenklas se. Hij heeft dezelfde bodem- groep, grondoppervlak en motorenkeus als de 5-deurs Mégane, maar is twintig cen timeter hoger. Zo te zien schoof men ook de cabine verder naar voren, zodat be langrijk meer binnenruimte ontstaat. Het interieur zou zo veelzijdig zijn als in grotere ruimtewa gens, maar bevat in elk geval geen drie zitrijen. Daar staat tegenover dat de Mégane Sce nic een stuk minder duur zal zijn, te denken valt aan prij zen tussen 35.000 en 45.000 gulden. De Mégane-reeks zou aan vankelijk uit vijf modellen gaan bestaan. Maar naast een 4-deurs sedan en een 2-deurs cabriolet zal er ook nog een 'normale' stationwagon vol gen, heeft Renault inmiddels besloten. Later dit jaar start de productie van de Scenic, wanneer precies meldt men nog niet. Wel is bekend dat er in april een turbodiesel-mo tor voor de Mégane-serie be schikbaar komt. Praktische auto's voor de com binatie werk en vrije tijd staan dit jaar centraal bij het Duitse merk met de ster, Mercedes- Benz. Op de Autosalon van Ge nève, die gisteren zijn deuren heeft geopend, debuteren liefst vier auto's waarop we dit etiket zouden kunnen plakken. Drie daarvan komen dit jaar op de markt. Bij de personenwagens zijn dat Combi's (stationwagons) in zo wel de C-klasse als de E-klasse. In de categorie ruimtewagens stelt Mercedes de 'V-klasse' voor: de Viano, op basis van de nieuwe besteller Vito. De vierde debutant, die voor het eerst in Europa wordt getoond, is de fraaie AAV vrijetijds-terreinwa- gen. Tussen de relatief compacte C- combi en een maat grotere E- combi bestaat een duidelijk ver schil in stijl. De kleinere station wagon heeft een meer afge schuinde, sportiever aandoende achtersteven dan de hoekige, op maximale binnenruimte ont worpen E-stationwagon. In cij fers: maximaal 1.975 liter laad ruimte in de E, tegen 1.510 in de C. Gelijk voor beide is dat dezelfde keus in varianten geboden wordt als bij de gelijksoortige sedans, op een iets minder om- De grootste nieuwe Combi van Mercedes, die in de E-klasse, biedt maximaal 465 liter meer bergruimte dan de C-klasse Combi. foto mercedes vangrijk motorgamma na, voor al bij de E. Ook overeenkomstig is de niet benepen basisuitrus ting. De C heeft onder meer dakrails en een dakspoiler met derde remlicht, drie hoofdsteu nen en drie rolgordels op de achterbank. De E-combi krijgt in tegenstelling tot de E-sedan standaard zij-airbags en een re gensensor voor automatische ruitewisserbediening. Handig is een tweedelig rolnet om (hori zontaal) de bagage mee af te dekken, of (verticaal) bagage- en passagiersruimte te schei den. De C-Combi komt in mei op de markt, de E-Combi volgt wat la ter, waarschijnlijk in juni. Bij de Viano meldt Mercedes dat de levering in het najaar zal begin nen. De maximale laadruimte bedraagt hier 4.500 liter, met zeven stoelen erin blijft nog liefst 580 liter over, belooft Mer cedes. Het gamma omvat drie uitrustingsversies, allemaal be hoorlijk luxueus, en 2.3 liter benzine- of turbodiesel moto ren. In 1997 komt er een 2.8 li ter 6-cilinder bij, niet van Mer cedes maar een van Volkswagen ingekochte VR6, zoals die onder meer in de VW Sharan ruimte wagen leverbaar is. Datzelfde jaar gaat de AAV luxe-terrein wagen in productie in de VS, om vanaf 1998 ook naar Europa te komen. FIETSSTROOK redactie: Theo van der Kaaij BMW-clubs slaan de handen ineen gewenst is. Tenslotte zijn er nog steeds fietsen te koop zonder de wettelijk voorgeschreven reflec tie. Ronde vormen De Gazelle Sky Drive is een sportieve fiets, die licht, stabiel en comfortabel rijdt. Hij is ge schikt voor stadsverkeer en om mee te toeren. Volgens de jury is de fiets soepel te bedienen door een effectief schakelsys teem en is de afwerking perfect. Bijzonder zijn de ronde vormen van het frame. Er is een dames- en een herenuitvoering voor de prijs van 1.349. Voor het eerst in negen jaar was er een ligfiets genomineerd voor de Fiets van het Jaar. De Chal lenge Wizard van 3.375 kreeg een eervolle vermelding voor fraai ontwerp en mooie afwer king. Deze ligfiets geeft de berij der na enige oefening een ver trouwd gevoel en er is snel en comfortabel mee te rijden. De fiets is uitgevoerd met een fraai systeem van kettinggeleiding. Het stuur is door de berijder ge makkelijk in te stellen op de ge wenste zithouding. De Batavus Madison ontving eveneens een eervolle vermel ding, speciaal voor het door dachte fietsconcept. Het frame is geveerd en met een handbe weging volledig instelbaar. De fiets is daarmee zowel traditio neel rechtop te berijden als zeer sportief gebogen. Dames- en herenuitvoering zijn gelijk voor de prijs van 1.999. De BMW Auto Club Nederland, BMW Auto Club Belgium en de BMW Motor Club Benelux heb ben hun krachten gebundeld en gaan samen verder onder een nieuwe naam: de BCB, Benelux Club voor BMW-rijders. De nieuwe club telt ruim 1.200 le den. Het lidmaatschap met de speciale BCB ClubCard kost 60 gulden per jaar; voor meer in formatie: tel. 0570 614 692. Hessing nieuwe importeur Lamborghini Diablo daalt 1,5 ton in prijs DE BILT GPD Als importeur van uiterst ex clusieve auto's als Rolls-Royce en Bentley kan het Biltse be drijf Hessing zijn 60-jarig be staan vieren met enkele mooie uitbreidingen. Sinds kort is Hessing aangesteld als Bene- lux-importeur van Amerikaan se Fordmodellen, voor Neder land was men al importeur. Dit brengt met zich mee dat in Brussel een nieuwe vestiging gebouwd zal worden. Daarnaast is het bedrijf Bene- lux-importeur geworden van Lamborghini sportwagens, na dat deze vertegenwoordiging jarenlang langs allerlei bedrij ven zwierf. Het treft dat meteen als nieuws de Lam borghini Diablo Roadster ge presenteerd kan worden. Nog mooier is voor serieuze be langstellenden dat Hessing heel andere prijzen rekent dan de voorgaande importeur. In de prijzenoorlog die mo menteel aan de gang is (zie el ders op deze pagina), breekt Hessing alle records door de goedkoopste Lamborghini Diablo maar liefst anderhalve ton af te prijzen. Daarmee wordt het nog geen goedkope auto, want de 'gewone' Diablo met aandrijving achter kost nog altijd 433.766 gulden, de VT met vierwielaandrijving 525.262 gulden, de hierop ge baseerde Roadster bijna tien duizend gulden meer. Maar er is ook nog steeds spra ke van de komst van een iets bescheidener en dus goedko per model, met een 10- in plaats van 12-cilinder motor. BLIK IN HET VERLEDEN D Fiets van het Jaar: de Gazelle Sky Drive, foto gazelle e Sky Drive van Ga zelle is Fiets van het Jaar 1996 geworden. De jury heeft daar vanzelfspre kend een lovend rapport over, maar interessanter is om in dat zelfde rapport te lezen welke kritiek er bestaat op nieuwe fietsmodellen. „We zijn verwend in Neder land", zo zegt de jury van fiets- deskundïgen, „veel fietsen zijn weergaloos goed met deugdelij ke remmen, goed schakelende versnellingssystemen, prima za dels en uitstekende banden". Fabrikanten bekommeren zich oprecht om veiligheid, zo oor deelt de jury. Lichtdraden wor den zo beschermd mogelijk ge leid van dynamo naar lamp en kwetsbare delen worden be schermd gemonteerd. Spatbor den, sloten en bagagedragers gaan steeds meer een geïnte greerd deel van het ontwerp van de fiets vormen. De jury noteert minnetjes bij voorspatborden die zomaar kunnen losbreken. Een beveili ging daarvoor is niet altijd aan wezig. Een sticker op hét stuur geeft aan of er veilig een kinder zitje aan kan hangen. Beter zou zijn elke fiets een stevig stuur te geven. Jammer is dat fietsen die beter verdienen soms worden uitge rust met het ielste belletje om de prijs te drukken. Ook zijn fietsen nogal eens uitgerust met halogeenlampen die dat niet zijn. Ze tonen wel treffende ge lijkenis. Prijsdrukkend werkt eveneens de montage van een halve kettingkast waar een hele Voor de Tweede Wereldoorlog bouwden twee Franse vrienden, Charles Deutsch en René Bonnet, Citroëns om tot bijzondere sportwagens. Na de oorlog groeide hun liefhebberij uit tot een serieus productiebedrijf, dat auto's onder de merknaam DB (Deutsch Bonnet) leverde. De sportwagens, toen op basis van Panhard-techniek, waren aard.g suc cesvol in de racerij. In 1961 verliet Deutsch het be drijf en ging Bonnet alleen door. Hij kreeg echter fi nanciële problemen en het bedrijf werd vier jaar la ter overgenomen door Matra (Mécanique Aviation Traction), dat wel brood zag in de productie van auto's. Op de foto een DB Le Mans cabriolet uit het begin van de jaren zestig. foto hans van weel

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 9