A Overtuigende zege Dole in New York >y Buitenland IRA: 'Strijd gaat voort' Schotten klonen schapen met een nieuwe techniek IFOR in slag met nonnen Gevechten in Grozny i gaan hele nacht door Anti-terrorismetop volgende week betekent steun voor Peres Pluto op de plaat Communistische tijden beginnen in Servië te herleven Jag 8 maart 1996 iirmond oudste senator ooit in VS Strom Thurmond heeft de mijlpaal bereikt: vandaag ~[93 jaar en 94 dagen, waarmee hij de oudste Amerikaanse lor aller tijden is. Hij passeerde Theodore Green uit Rhode H, die in 1961 uit de politiek stapte. Thurmond zit voor h Carolina al sinds 1954 in de Senaat. Eens Democraat maar Ige tijd Republikein, is Thurmond immens populair in |i Carolina, waar zelfs een meer naar hem is genoemd, er trd "opSniërs kiezen nieuw parlement oor süs In Iran zijn vanmorgen de stemlokalen opengegaan le fli eerste ronde van de vijfde parlementsverkiezingen sinds 'en s amitische revolutie van 1979. De ongeveer 35 miljoen mti< gerechtigden kunnen kiezen uit 3.220 kandidaten voor de dal ete's *n ^et Parlement- ïetvj tcninden van kiezers afgehakt iggepwNDe rebellen in Sierra Leone hebben vorige maand bij t mtfesidentsverkiezingen de handen afgehakt van tientallen nietten die waren gaan stemmen. Ook zouden de rebellen ogen :uurjen uitgerukt van kiezers. Ooggetuigen vertelden verder dat lippipelingen zijn gebrandmerkt met de woorden 'Geen Ver- je leggen /s ml ansjina niet bang voor graantekort ar van 'n dreigt geen gebrek aan voedsel. Pessimistische nu iFse V00rsPe^'ngen over mogelijke graantekorten de ko- rikaff1e eeuw z^n °ngegrond- Dat verklaarde de Chinese minis- jm landbouw, Liu Jiang, gisteren. Wel erkende Liu dat er lie moeilijkheden' zijn die moeten worden overwonnen, ja heeft in 2030 bij een verwachte bevolkingsgroei tot 1,6 rd mensen zeker 600 miljoen ton graan per jaar nodig. Dat ;ent dat de productie de komende 35 jaar elk jaar met vier en ton moet stijgen. [jiotse politie arresteert hond urgh Een vergissing van de bankrover heeft de Schotse gisteren een belangrijk spoor gegeven naar de dader van verval: die liet zijn hond achter, vastgebonden aan een hek le bank. De politie houdt de hond in hechtenis. Ze ver door de halsband en de riem de overvaller en zijn hand- ir op het spoor te komen. hncjjman lijdt nederlaag in Zagreb m d b» De oppositie in de Kroatische hoofdstad Zagreb, die in meenteraad tweederde van de zetels bezet, heeft gisteren üeuwe burgemeester voor de hoofdstad benoemd. Daar- is de kandidaat afgewezen die president Tudjman naar vo- ad geschoven. Als Tudjman deze benoeming naast zich jlegt, zijn nieuwe verkiezingen in Zagreb onvermijdelijk. Het 0 eke touwtrekken in de stad duurt al vier maanden. 2, j niaz belooft Koerden beterschap si! ia_» De nieuwe premier van Turkije, Mesut Yilmaz, heeft >fd dat hij het noodbestuur in het Koerdische zuidoosten iet land zal opheffen. Maar hij toonde zich vastberaden in itreven om een 'krachtige' campagne te blijven voeren te- 5; le Koerdische rebellen die voor autonomie.vechten. Yilmaz 0. aarde gisteren in het Turkse parlement dat de Koerden die l' is de oorlog hun dorpen moesten verlaten, hulp zullen krij- 1.: lij hun terugkeer of een vervangende woning zullen krijgen, gj wogen wordt ook een eind te maken aan het verbod op de i!: dische^aal. i!i 0 stralische ministersploeg kleiner y? De Australische kabinetsformateur John Howard heeft 7"P| aag in Canberra zijn ministersploeg voorgesteld. Zoals hij Lk! is de verkiezingscampagne had beloofd, hebben minder voriiien 'n ^et kabinet zitting dan onder zijn voorganger, Labor- tiier Paul Keating. Vier van de 28 ministers zijn vrouwen. De (stersploeg wordt maandag beëdigd. pns schoolsysteem niet verbeterd L Een test die was ontworpen om aan te tonen dat het (se schoolsysteem vergeleken met de jaren '20 sterk is verbe- heeft het tegendeel bewezen. Het onderzoek werd gehou- jonder 6.000 middelbare-scholieren. In wiskunde, dictee, iimatica en logica bleven zij achter bij hun overgrootouders, as de schrijfvaardigheid verbeterd. put piloot oorzaak vliegramp' Een fout van de piloot is volgens het Duitse ministerie irerkeer de oorzaak van de vliegramp bij de Dominicaanse ilibliek, die op 6 februari aan alle 189 inzittenden van het huig, onder wie veel Duitse toeristen, het leven kostte. De - |pt zag op de startbaan al dat de snelheidsmeter kapot was, :jr besloot de vlucht toch te laten doorgaan. Dat blijkt uit het jerzoek van de vluchtgegevens en de cockpitopnamen van de rte doos. iina ontkent mishandeling weesjes jiG* China heeft gisteren boos de verwaarlozing en mishan- Jïg in een weeshuis in Sjanghai ontkend. Het noemde be- Élten van de mensenrechtenorganisatie Human Rights wh/Asia (HRW/A), die eind januari internationaal grote ver vaardiging wekten, volledig ongegrond. Er zijn bewijzen dat beschuldigingen overdreven zijn en dat de feiten worden ver bid, zei een functionaris volgens het persbureau Xinhua. HR- J stelde in haar rapport dat veel weeshuizen en tehuizen "r gehandicapte kinderen in China sterfhuizen zijn. Buchanan en Forbes komen er niet aan te pas Na alweer een overtuigende zege lijkt senator Bob Dole de Republikeinse kandidatuur voor de strijd om het Amerikaanse presidentschap nauwelijks meer te kunnen ontgaan. Dole veegde gisteren in de staat New York de vloer aan met zijn twee uitdagers, miljonair-uitgever Ste ve Forbes en tv-commentator Pat Buchanan. New York met lege handen staan. Dole heeft nu 382 van de 993 afgevaardigden die nodig zijn voor de nominatie. Forbes heeft er 73 en Buchanan 62. Dole haalde in New York 53 procent van de stemmen, For bes 30 procent en Buchanan 14 procent. Maar omdat per dis trict afgevaardigden werden ge kozen, kon Dole die op een na allen achter zijn naam krijgen. Forbes zei moed te putten uit het feit dat toch eenderde van de Newyorkers voor hem had gekozen. Hij noemde zijn ne derlaag dan ook 'een morele overwinning'. Forbes en Buchanan lieten weten te zullen doorvechten, vooral in staten waar een even redig kiessysteem bestaat en zij toch nog afgevaardigden bijeen kunnen sprokkelen, zoals Texas, washington hans de bruun correspondent Dole deed een indirecte oproep aan het duo om zich terug te trekken, zodat de Republikeinse Partij eensgezind de strijd met Bill Clinton kan aanbinden. Maar noch Forbes, noch Bucha nan lijkt van plan op te geven. Zij kondigden aan Dole in de komende voorverkiezingen in grote staten als Florida, Texas en California te zullen blijven bestrijden. De 72-jarige Dole won vol gens de laatste cijfers in New York 92 van de 93 afgevaardig den naar de Republikeinse con ventie van augustus, waar defi nitief wordt beslist wie het in november tegen Clinton moet opnemen. Forbes won één ge delegeerde, Buchanan bleef in Oregon en Michigan. Forbes mikt daarnaast vooral op Cali fornia. Dinsdag is het Super Tuesday, waarop de Republikeinse kie zers in zes staten, waaronder grote als Texas en Florida, naar de stembus gaan. Dinsdag staan 362 afgevaardigden op het spel. Als Dole ook daar de meerder heid van wint, dan heeft hij al meer dan tweederde van de be nodigde stemmen achter zich. Buchanan zei dat Dole 'geen ideeën, geen passie, geen over tuiging heeft'. Dat is algemeen gehoorde kritiek: Dole is een vi sieloze, saaie en als presidents kandidaat weinig inspirerende beroepspoliticus. Politieke waarnemers geloven echter dat Dole, zodra de race om de nominatie beslist is en hij zijn pijlen op Clinton kan richten in plaats van op zijn ei gen partijgenoten, beter uit de verf zal komen. Volgens recente opiniepeilingen zou Clinton hem op dit moment echter ruimschoots verslaan, met 56 tegen 40 procent. DUBUN-LONDEN DPA De Noordierse verzetsbeweging IRA lijkt niet bereid in te gaan op de eis van de Britse en de Ierse regering weer een staakt - het-vuren in acht te nemen. De terreurorganisatie kondigde gis teren „voortzetting van de ge wapende strijd" aan. Dit is een klap in het gezicht van Londen en Dublin, die proberen vredes overleg voor Noord-Ierland op gang te brengen. Het Brits-Ierse vredesplan ontbeert de dynamiek om een oplossing te bieden voor het conflict in Ulster, verklaarde een lid van de IRA-leiding in het weekblad An Phoblacht van Sinn Fein, de partij die nauwe banden met de IRA heeft. De IRA, die sinds 25 jaar strijdt tegen het Britse bestuur over Noord-Ierland, weigert voorts zijn arsenaal aan wapens en explosieven in te leveren. De ontwapening van de IRA zou het belangrijkste onderwerp zijn tijdens de onderhandelin gen tussen alle bij het conflict betrokken partijen die op 10 ju ni moeten beginnen. Het is niet duidelijk of de verklaring van gisteren het definitieve IRA- standpunt is over het Brits-Ierse vredesinitiatief. Megan en Morag, de twee gekloonde schapen waarop wetenschappers in Edinburgh bijzonder trots zijn. foto epa EDINBURGH AP Wetenschappers van het Roslin- instituut in de Schotse hoofd stad Edinburgh hebben met een nieuwe techniek schapen gek loond. Met deze techniek is het mogelijk genetisch identieke schapen te laten ontstaan. Het klonen gebeurt door uit een embryo een groepje cellen te nemen, deze in het laborato rium te vermenigvuldigen en vervolgens te laten fuseren met een eicel waaruit het genetisch materiaal is verwijderd. Voor heen was het alleen mogelijk schapen te produceren uit een gesplitst embryo. Het voordeel van de nieuwe techniek is dat een kudde die ren kan worden verkregen die volkomen identiek zijn. Voor boeren is dat een groot voordeel omdat alle beesten bijvoorbeeld op hetzelfde moment de slacht- leeftijd bereiken en hetzelfde karakter hebben, waardoor ze makkelijk te hoeden zijn. De techniek staat echter nog in zijn kinderschoenen. Het Roslin-instituut wist slechts twee schapen te laten overleven uit 250 embryo's. De weten schappers moeten de overle vingskans bij de nieuwe kloon- techniek dan ook aanzienlijk vergroten om deze commer cieel aantrekkelijk te maken. moskou hans hoogenduk soldaten worden vermist. Hij schatte de Tsjetsjeense verlie zen op 300 man. Hoeveel bur gers zijn omgekomen, is niet bekend. Vele duizenden inwo ners van Grozny hebben de stad verlaten. Het gaat om de zwaarste strijd sinds de Russen in de cember 1994 Tsjetsje nië bin nenvielen om een einde te ma ken aan de eenzijdig uitgeroe pen onafhankelijkheid. De Rus sische president, Jeltsin, bleek gisteren opnieuw slecht geïnfor meerd over de werkelijke situa tie in de rebelse deelrepubliek. Toen hij verklaarde dat de Rus sen de toestand weer meester waren, kwamen uit Grozny juist meldingen over straatgevechten en omsingelde Russische een heden. CORRESPONDENT Gesteund door tanks, pantser wagens en artillerie zijn Russi sche elite-eenheden vannacht het centrum van Grozny, de hoofdstad van de opstandige Russische deelrepubliek Tsjets jenië, binnengetrokken. Ook de luchtmacht is ingezet. Dat meldden de Russische persbu reaus Itar-Tass en Interfax van morgen uit Grozny. De hele nacht is er in de stad fel gevoch ten. Over het aantal slachtoffers zijn weinig betrouwbare gege vens beschikbaar. Een Russi sche militaire zegsman ver klaarde vanmorgen dat aan Russische kant 130 doden en gewonden zijn gevallen. Veertig V-raad handhaaft sancties Irak mali ston Britse en Italiaanse IFOR-militairen meten hun voetbalkrachten met een ploegje weeskinderen en nonnen, op een terrein dat hoort bij een klooster in het dorp Mali Ston in Bosnië. foto epa chris north NEW YORK-AMMAN Rtr-AFP De VN handhaven de economi sche sancties tegen Irak die werden ingesteld na de Iraakse inval in Koeweit (1990). De Vei ligheidsraad vond gisteren dat Bagdad nog niet aan de VN-ei- sen voldoet. Irak moet zijn mili taire industrie ontmantelen en inzage geven in zijn wapenarse naal. Gisteren onderschepte Jordanië onderdelen voor ge vechtsvliegtuigen, bestemd voor Irak. Ze kwamen uit Polen. TEL AVIV AD BLOEMENDAAL correspondent De Amerikaanse president Bill Clinton woont vol gende week in Egypte een topconferentie over de bestrijding van terrorisme bij en brengt daarna een kort solidariteitsbezoek aan Jeruzalem. Vol gens medewerkers van premier Shimon Peres wordt de top woensdag gehouden in Cairo of in het Egyptische vakantieoord Taba, aan de grens met Israël. Amerikaanse functionarissen willen dat niet bevestigen omdat de organisatie nog niet rond is. Minister Barak (buitenlandse zaken) heeft van morgen in Haifa gezegd dat Israël Yasser Arafat nog een 'laatste kans' geeft om strijd te voeren te gen de terroristen. „Als hij geen actie onderneemt gaan wij de gebieden binnen die onder zijn con trole staan. Als hij het niet doet doen wij het zelf, en dat zal ernstige gevolgen hebben", aldus Ba rak. De Israëlische radio meldde vanochtend dat Is raël, de Palestijnse Autoriteit, Egypte, Jordanië, Rusland, de Europese Unie en een aantal landen uit Noord-Afrika en het Golfgebied de conferentie willen bijwonen. Het is niet duidelijk of Syrië, dat veel terroristische organisaties herbergt, wordt uitgenodigd. De meeste deelnemende landen zouden van plan zijn staatshoofden of regerings leiders af te vaardigen. In Washington verklaarde Mike McCurry, de woordvoerder van het Witte Huis, dat de Verenig de Staten via diplomatieke contacten 'op een agressieve manier' proberen het vredesproces in het Midden-Oosten vooruit te helpen. Vandaag nog wordt een officiële Amerikaanse verklaring verwacht over de topconferentie. De bijeenkomst van wereldleiders lijkt vooral bedoeld om de sinds de bomaanslagen in Israël verzwakte positie van Shimon Peres en de Pales tijnse president Jasser Arafat wat op te vijzelen. Verder willen de deelnemers een signaal geven aan landen in het Midden-Oosten, die leiders van extremistische groepen gastvrijheid verlenen en weigeren terreur te veroordelen, zoals Iran en Li bië. De gramschap van de leiders die de top bijwo nen, zal zich met name richten tegen Iran. Pre mier Peres gaf gisteren al een voorproefje in een vraaggesprek met een Frans televisiestation. Hij zei dat Teheran gevaarlijker is dan destijds nazi- Duitsland, omdat het hard werkt aan de fabricage van atoomwapens. Israël weet wie de vier Hamas-terreuraanslagen van de afgelopen weken heeft georganiseerd. Moshe ShachaJ, Israëls minister van openbare veiligheid, maakte gisteravond bekend dat er een arrestatieverzoek is gestuurd naar het Palestijnse bestuur van president Jasser Arafat. Het verzoek zou zowel de naam als de verblijfplaats van de Hamas-leider bevatten. „Israël wacht nu op zijn aanhouding", zei Shachal. Igton De ruimtetelescoop Hubble heeft fo- n de planeet Pluto naar de Aarde doorgestuurd :r wetenschappers razend enthousiast zijn. leine fotootjes zijn de originele opnamen, de Mijn computerbewerkingen. De beelden laten dat de buitenkant van Pluto meer bijzonderhe- Vertoont dan andere ijzige hemellichamen aan d van het zonnestelsel. „Hubble biedt ons de eerste opwindende blik van dichterbij op Pluto", zei gisteren Alan Stern van het NASA-onderzoeksinsti- tuut in Boulder, in de Amerikaanse staat Colorado. Het is de bedoeling dat begin volgende eeuw een sonde langs Pluto vliegt. Het is de enige planeet die nog niet door een ruimtevaartuig is bezocht. Pluto heeft een omvang van maar tweederde van de Maan. foto reuter President Milosevic haalt teugels aan volgens beproefd recept boedapest hans gertsen correspondent Ruim zes jaar na de val van de Berlijnse Muur en van de meeste communistische regi mes in Centraal- en Oost-Euro pa lijkt Servië vrijwel terug bij af. Onder leiding van president Slobodan Milosevic gaat Servië steeds meer op een ouderwetse communistische staat lijken. Na een catastrofaal verlopen nationalistisch avontuur, dat resulteerde in de oorlogen in Kroatië en Bosnië, omarmt de nu officieel tot 'vredesduif be keerde vroegere communisti sche partijbons weer de oude leer. Terwijl de meeste andere lan den in het voormsalige Oost blok al jaren geleden voor de mocratie, markteconomie en privatisering van staatsbedrij ven hebben gekozen, is de ten dens in Servië eerder omge keerd. Volgens een recente wet kan de staat de controle over de weinige geprivatiseerde be drijven in een aantal gevallen weer overnemen. De autoritei ten gebruikte de omstreden wet enkele weken geleden om de kleine, onafhankelijke tele visiezender Studio B uit te schakelen. Daarmee was de Servische oppositie haar be langrijkste spreekbuis kwijt. Milosevic laat weinig na om zijn greep op de Socialistische Partij van Servië (SPS) en op het land te versterken. Het af gelopen weekeinde liet hij zich tijdens een strak geregisseerd partijcongres opnieuw tot voorzitter kiezen. Slechts vier van de 1.799 deelnemers waag den het tegen zijn kandidatuur te stemmen. Zo mogelijk nog sprekender is het feit dat het nieuwe, 185 le den tellende Centraal Comité van de partij voortaan geheel uit Milosevic-aanhangers be staat. In de partijtop is nie mand meer te vinden van de nationalistische vleugel, ooit zijn 'werktuig' om aan de macht te komen. Milosevic' nadrukkelijke stre ven om de teugels aan te ha- lep, houdt verband met de par lementsverkiezingen van eind dit jaar. Hoewel hij op papier van de versplinterde oppositie weinig te vrezen lijkt te heb ben, neemt de president geen enkel risico Waar hij maar kan, ontneemt hij de oppositie de toch al ge ringe mogelijkheden om haar stem te laten horen, zoals de overname van Studio B heeft aangetoond. De weinige nog onafhankelijke kranten en lo kale radiozenders staan onder voortdurende druk. Ze kampen bijna allemaal met geldgebrek en, in het geval van kranten en weekbladen, bovendien met door de staat veroorzaakte pa piertekorten en distributiepro blemen. Vorige week verloren de onaf hankelijke media en de Servi- scheburgerrechtenorganisaties bovendien een belangrijke mo rele en financiële ruggesteun. Een nietig grammaticaal foutje in een aanvraagformulier was voor het Joegoslavisch Hoog gerechtshof voldoende om de Soros-stichting buiten de wet te plaatsen. De stichting, ge noemd naar de Brits-Hongaar se multimiljardair en weldoe ner George Soros, sluisde jaar lijks miljoenen guldens door naar burgerrechtenorganisa ties, onafhankelijke media, scholen, ziekenhuizen, kunste naars en wetenschappers in Servië. Met zijn miljoenen wil Soros in het vroegere Oostblok het ontstaan van open, demo cratische samenlevingen be vorderen. Ook in andere lan den beziet men zijn activiteiten niet altijd met even veel genoe gen, maar het is voor het eerst dat Soros een vestiging geheel moet sluiten. Hoewel Milosevic steviger dan ooit in het zadel lijkt te zitten, vreest hij dat zijn positie in ge vaar komt als de beloofde eco nomische opleving en verbete ring van de levensomstandig heden uitblijven. De Servische economie is door de oorlog en de internationale sancties te gen klein-Joegoslavië (Servië en Montenegro) totaal ingezakt en de werkloosheid bedraagt bijna vijftig procent. Hoewel de sancties inmiddels zijn opgeheven, is de kans op een radicale verbetering klein. Veel westerse handelsdelega ties die de afgelopen maanden in Servië op verkenning gin gen, keerden onverrichterzake en geschrokken terug. Volgens zakenlieden is het 'levensge vaarlijk' om in het huidige Ser vië te investeren. Niet alleen vanwege het zeer onderne- mersonvriendelijke klimaat, maar ook omdat er in het Bel- gradose bedrijfsleven tal van niets ontziende criminelen zouden verkeren, zoals de be ruchte militie-leider Arkan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 7