Ahold breidt uit naar Azië Chips worden gekocht oi% speeltje, niet om product Economie Beurs Onzekerheid voor personeel Ciba na fusie VRIJDAG 8 MAART 1996 -ï ECONOMISCH KORT De winst van STORK is vorig jaar met 33 procent gestegen, van 81 naar 108 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat verbeterde met ruim twintig procent tot 153 miljoen. In verband met de goede gang van zaken zal het dividend met vier dubbeltjes worden opgetrokken tot 1,50 gulden per aandeel. De machi nebouwer verwacht op grond van de fors gestegen orderpor tefeuille voor dit jaar wederom een toename van het nettore sultaat. De omzet bedroeg 4,12 miljard tegen 3,9 miljard in 1994, terwijl de orderportefeuil le met 459 miljoen groeide tot ruim 3 miljard. De hoeveelheid nog uit te voeren orders nam toe met 422 miljoen en be draagt momenteel 1,6 miljard. De SPAR-GROEP in Amster dam, de grootste supermarktor ganisatie ter wereld, gaat sa menwerken met Casino, het op twee na grootste detailhandels concern in Frankrijk. Doel is het explosief uitbouwen van Spar in Frankrijk, van 300 naar 2.000 fi lialen. De Spar-groep telt meer dan 19.000 winkels in 25 lan den. De omzet bedraagt onge veer 31 miljard dollar. Casino telt 3.000 filialen en een omzet van 14 miljard dollar. ING Groep krijgt als eerste grote financiële instelling in Neder land een Europese onderne mingsraad. Omdat Groot-Brit- tannië destijds niet de richtlijn van de Europese Unie over de instelling van ondernemingsra den ondertekende, is ING-on- derdeel Barings niet vertegen woordigd. De instelling van een Europese ondernemingsraad is vanaf 22 september verplicht, maar ING gaat er al op 1 mei toe over. Binnen vijf jaar minstens tweehord supermarkten erbij Koninklijke Ahold wil binnen tien jaar 10 procent van zijn omzet uit Azië halen. Voor dat doel wil het detailhan delsconcern nog dit jaar de winkelformule van een van zijn Amerikaanse supermarktketens in Zuidoost-Azië van de grond tillen. Dat maakte Ahold gisteren bekend tij dens de presentatie van de jaarcijfers over 1995. Die cij fers waren als vanouds: meer winst, meer omzet en om lijst met de verwachting van een nog hogere winst over dit jaar. ZAANDAM KAREL BECKMANS Ahold verwacht binnen vijf jaar tweehonderd tot duizend su permarkten te hebben in het Verre Oosten. In Singapore en Maleisië heeft Ahold samen met de Kuok Groep joint-ventures opgericht. Ahold neemt hierin voor 60 procent deel. Het is de bedoeling dat er supermarkten verrijzen in meer Aziatische lan den, met inbegrip van China. De nettowinst van Ahóld is vorig jaar met 11,5 procent ge stegen naar 456,6 miljoen gul den. De omzet steeg met 2,1 procent van 29 miljard naar 29,6 miljard gulden. Voor dit jaar verwacht de onderneming een verdere groei van de winst. Ahold-president C. van der Hoeven wilde echter niet, zoals voorheen gebruikelijk, aange ven met hoeveel de winst zal stijgen. De onzekerheid over de dollarkoers was daar vooral de bet aan. De dollar heeft de cijfers van Ahold vorig jaar geen goed ge daan. Zou de afkalving van 21 cent (naar een omrekenkoers van 1,61 gulden) zich niet heb ben voorgedaan dan had Ahold gisteren een winststijging van 17,1 procent kunnen melden en een toename van de omzet met 8,3 procent. Dan ook had Van der Hoeven vol trots kunnen zeggen dat hij Aholds belofte uit 1991 had ingelost en dat de winst in vijf jaar tijd is verdub beld. Nu is dat doel net niet ge haald. Het kon de stemming in Zaandam niet deren. Op vrijwel alle deelterreinen wisten Ahold en de Ahold-bedrijven vorig jaar verbeteringen van resultaat en omzet te boeken. In Nederland steeg de omzet met 2,3 procent naar 14,3 mil jard. Vooral de speciaalzaken (Etos, Jamin, Gall&Gall) droe gen daaraan bij met hun omzet stijging van 6 procent. Marktlei der Albert Heijn zag zijn markt aandeel licht groeien tot 27,2 procent. VIANEN CPD ARNHEM Rtr-DPA-GPD De gisteren aangekondigde fusie tussen de twee Zwitserse farmaciereuzen Ciba-Geigy en Sandoz heeft ingrijpende gevolgen voor een deel van de 900 Nederlandse werkne mers. Hoeveel van hen hun baan verliezen is echter nog onduidelijk. Wereldwijd ver wachten de beide concerns over tien jaar met zo'n tien procent personeel minder toe te kunnen. Ciba-Geigy heeft onder an dere een vestiging in Hoofddorp. Het verlies aan werkgelegenheid zal vooral te merken zijn in de divisies gezondheids zorg, landbouw en voedingsmiddelen. Dat zijn de divisies die worden ondergebracht in de nieuwe Ciba-Sandoz onderneming BINNENLANDSE AANDELEN athlon groep aucon group baan Company baliast nedam c batenburg beh. beers begemann groep burgman heybr 25,40 25,40 2,55e 2.55A 124,00 123,50e 33,50 33,50 62,10 62,30e 24,20 51,80 f 33.20A 33,00 425,00A 3.60A 3.60A 66,40 67,20 117,00 118,00 82.50A 82,50A 81.00 81.00e 47,90 d 47.90 f 84,90 85.30 76.00 76,50 f 96,50 1 96,00 f 216.00A 216.00A 260,00 260.00 31,00 31,50 237,00A 237.00A 25,00 24.70 0.55A 0.55A 17,50 f 17.50 82,50 84,00 2630.00A 2630,OOA 1510.00A 1510,OOA 1500,00 1500,00A 25,301 24,80 69,00 68,90 69.40 69,00 96.00A 96,50A 234,00A 234,00A 12.40 f 12,301 45,00 45,40 153,801 153,901 77,00A 77,00 21.00 f 20,60 40,30 40,30 44,90 44.90A 28.30 28.30A 49,00 e 49,101 23,70 23,80 176.00A 176,00A 10,40 10.40A 146.40 146,30 55,50 grolsch div'96 grontmij groothandelsgeb. gb holding guccigroup h.dougl pref. 64,00 42,80 60.00 f 122,50 f 52,30 018A 41,50 69,50 nedcon groep nedschroaf hold newayselecir. 0.18A 41.50 69.00 68.00A 67,00A opgce 65,30 66,00 8,47 8.55e 121,001 121,00 kiene holding kon.knpbt cum.pref kpndiv'96 kon.sphmxgustavsb 27,90 49.50 309.00A 309.00A 8.0> 8,01 64,40 krasnapolsky landré&glmd lei computer gr maxwell petr. 65.50 27.80 e 49,50 e 400,00A 400,00a umlever 4 prt unitever 6 prf 39,50 e 39.20e 4,60 f 4 60 f 235,00a 236,00a 8000.00 8400,00A 106,00 106,00A 2023,00 2015,00A 26100,0OA2615O.DOA 28000,00 28100 00A 66,80 f 66,70 28.50A 4,50 f 4.40e Iree record shop gamma hold.pr. gamma holding 85,OOA 51.50 600.00 a 600,00a meert. 122.00 121.00 nv.bnk.a 121,00 121,801 nv bnk c pret 185,00A •amsteil 26.60 26.60 amst prefconv 28,20 28.10 1330.00A 1330,00A 61,60 61.60 8380,OOA 8380,00A ïd.part. BUITENLANDSEAANDELEN fluor ccrp ford motor general electric general motors graces co hitachi yen 82,00 80.60A 3,00A 36.00 a 38,50 e 9.50A - 1850.00A 1470.00A - 80.50A 80.50A occidental petr pacific telesis perkins foods 1450.00A 500,00 b 65.80A 65.70A 300.00A - 300,00A 112.50A 114.00A 1000,00b 280.00a 280.00a 51.50A 52,OOA ricoh comp. yen saint-gobm fr f. sanyo elec.yen seklsui house yen tandy corp. the coastal corp. toshibacorp. yen usx marathon wool worth 34.30A 54.50A 75,00b 6,00a 47.70A 18.50A 32.50A 20.50A 18.50A 14.50A 130.00A 4.70A 64.90A 0.75A 103,30 STAATSLENINGEN nl 123/4 86-96 nl 101/280-00 nl 101/4 86-96 nl 101/4 87-97 nl 91/4 90-00 nl 9 901-11-00 nl 990111-00 nl 9 90IV-00 nl 9 911-11-01 nl 83/4 90-00 nl 83/4 9011-00 nl 83/4 911-11 nl 83/4 92-07 nl 81/2 89-99 nl 81/2 91-01 nl 81/2 911-11 nl 81/4 90-00 nl 81/4 921-02 nl 81/4 9211-02 nl 81/4 92-071-11 nl 81/4 92-071-11 nl 73/4 90-00 nl 73/4 95-05 nl 71/2891-99 nl 71/2 8911-99 nl 71/2 93-23 106,30 113,20 103.90 104.95 116,05 114,22 113,20 109,30 109,70 108.30 108,65 104,95 nl 71/295 10 nl 71/4 89-99 nl 71/4 94-04 nl 7 891-11-99 nl 7 89111-99 nl 7 89IV-99 nl 7 93-03 nl 7 95-05 nl 63/4 78-98 nl 63/4 88-98 nl 63/4 89-99 nl 63/4 95-05 nl 61/2 86-96 nl 61/288-96 nl 61/2 83-98 nl 61/2 89-99 nl 61/293-03 nl 63/887-97 nl 61/4 86-96 nl 61/4 86-96 nl 61/487-97 nl 61/487 02 nl 61/4 88-98 nl 61/4 9311-98 nl 6 88-96 nl 53/4 94p04 nl grb 31/2d 106,96 107,60 106.65 106,75 106.79 106,90 106,00 104.55 102,10 105,85 105.95 102,80 100,27 101.35 105,05 105,35 10305 104.45 100,70 101.12 102,60 103,00 103,20 nl beiert 31/4h 99.00A nl bekrt 31/4v 99.00 nl beiert 31/4«J 99,00 nl grb 3d 50,00 nl grb 21/2d 40,00 Novartis. De overige divisies zullen volgens een woordvoerder van Ciba Nederland zelf standig verder gaan. Hij sluit echter niet uit dat andere bedrijven belangstelling zullen tonen voor de bedrijfsonderdelen die bui ten de fusie blijven. Volgens de twee bedrijven levert de inte gratie van de activiteiten een besparing van 1,8 miljard frank (2,5 miljard gulden) op in de komende drie jaar. De helft daarvan zal Novartis in de eerste anderhalf jaar realise ren. Het schrappen van banen levert naar alle waarschijnlijk de grootste kostenbespa ring op. Van het gezamenlijke aantal ar beidsplaatsen verdwijnt 10 procent, onge veer 13.000 werknemers. De analisten wezen tevens op de omvang van het nieuwe concern. Behalve de num mer twee positie in de farmaciesector, zal Novartis wereldleider worden in gewasbe schermingsmiddelen en bij de aanverwante activiteiten in de landbouw. Daarnaast nes telt het concern zich op de tweede plaats in zowel zaden als dierengeneesmiddelen. De bekendmaking van de fusie komt in een periode dat de hele farmaciewereld druk bezig is met herstructureringen. Ge dwongen door overheden en zorgverzeke raars die mede door de vergrijzing van de bevolking steeds lagere prijzen eisen, zoe ken farmaceuten nieuw mogelijkheden om hun kosten te verlagen en hun inkomsten te vergroten. Ook de steeds hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling vormen belangrijke factoren. Concentratie is een van de oplossingen. Merkentrouw bestaat nauwe lijks bij chips en snacks. De consument kiest niet voor de chips, maar voor de toeters en bellen. „Veel meer dan we ooit voor mogelijk hadden gehou den", vertelt commercieel di recteur Rob de Zwart van Croky Chips vanuit z'n kantoor in Via- nen. „Het enorme succes van de flippo's heeft ons veel ge leerd. In feite verkopen we een speeltje in plaats van een hoog waardig chipsproduct". Tot maart vorig jaar was de chips- en snacksmarkt over zichtelijk. Smiths had het groot ste marktaandeel (45 procent volgens De Zwart) en Croky was met 33 procent goede tweede. De rest was voor Golden Won der en de huismerken van de supermarkten. Maar dat verandere drastisch toen Smiths Food Group uit Maarssen flippo's in de zakken chips stopte. Binnen de korste .keren was het een enorme rage. De concurrenten van Smiths moesten veel marktaandeel in leveren. Croky bijvoorbeeld viel terug van 33 procent in maart naar 18 procent in juni. De Zwart: „Voor een marksegment waar de veranderingen nooit meer dan 1 of 2 procent be droegen, was dat ongekend. Wij werden compleet verrast door het succes van de flippo". Wat te doen? Croky besloot te counteren met voetbalflippo's: topshots met plaatjes van voetballers uit de eredivisie. Vanaf begin decem ber waren ze in de zakken chips en snacks (Nibb it bijvoorbeeld) te vinden. Niet echt origineel natuurlijk om de grote concur rent zo na te apen, „maar ja, ...als de consument alleen maar chips koopt met flippo's erin, dan moetje wel". De campagne slaat aan, aldus De Zwart. Er zijn inmiddels zo'n 120 miljoen schijfjes in omloop: ruim 200.000 verzamelalbums verkocht. En het belangrijkste: de verkoop van de zakken chips en snacks zit weer in de lift. „Volgens de laatste onderzoeks- cijfers zitten we weer op 26 pro cent marktaandeel. Eind maart hebben we weer 33 procent; evenveel als vóór de flippo. Dan hebben we onze eerste doelstel ling gehaald. Onze tweede is om daar nog bovenuit te komen. Daarom starten eind mei met de Oranje-topshots. :en iïi Na het EK onstaat er tn een groot probleem voo Chips: wat moet de op\ 111 van de topshot worden looflijk belangrijk voort drijf, omdat sinds de fli 3e kend is dat je met een 311 schijfje de concurrente Bel kunt vernietigen en daletf een ander schijfje het v marktaandeel weer ten veroveren. Rob de Zwart: „Er li voorstellen. Daaruit m< es: kiezen. Maar dat is niet;ei kelijk. Dat geldt natuur en voor Smiths. Hun flippqrp ook niet het eeuwige leng zij zullen iets nieuws m bedenken. Het is natuu. frusterend dat de consul jouw product niet koop ge het product, maar v< het speeltje. Dat is nu n j1' paald wat je als fabrikai Claim Van den Nieuwenhuy DEN HAAG ANP De voormalige Begemann-top- man joep van den Nieuwen- huyzen zegt honderden miljoe nen gulden te gaan claimen bij de Amsterdamse effectenbeurs en het openbaar ministerie. De schade die hij heeft geleden in de zogenoemde HCS- en RDM- affaire bedraagt volgens hem anderhalf a twee miljard gul den, aldus Van den Nieuwen- huyzen vanmorgen na afloop d< van de zitting bij het Hl, rechtshof. Dat bepaaldhe den Nieuwenhuyzei blaam treft in de HC die alles bij elkaar vijf j geduurd. Volgens het de voormalige Begem man zich in de zomer niet bezondigd aan van voorkennis bij de aandelen HCS Technojfl vrijspraak is conform de procureur-generaal. MEEST ACTIEVE FONDSEN OPTIEBEURS 93,00 93,00A 32,50e 32,50 102,00 102,00 24,00 23,80 300,00 300,00e 287.00A 287,00A 20,301 20,30 f 142.00A 144,00A 46,70 46,80 40,20 40,20 35,50 35,00 70,OOA 70,00A 65,40 63,40 15,60 15.60 159,00 f 160,00 f 24,00A 24,00A 148,80A 148,80A 13,20 13,30 46,00 46,00 64.601 64.40 f 70,00 70.00A 43.00 42.00 79,10 81,50 46,00 46,00 27.50 27.50A 19,10 19,10 53,40 53,10 f 279,00 281,90 49,80 49.80A 17,20 17.20 65.00 65.00 57.50A 57,50 221,00 220,00 62 00A 62.00A 92.10 92.10A 106.50A 106.50A 1070,00A 1070.00A 41.00 41,00 23,00A 104,80 105,00 21,00 20,501 187,90 188,20 182,00A 182 00A 45,00A 45,00A 66,40 66.40A 35,70 34,70 dordtschep. fortis amevcert. getromes gist broc.c hagemeyer heineken hunter dgl. Ing groep eert kon.hoogovens c. nedlloyd nutriciavbc. océ vd gr. pakhoed eert philips polygram randstad holding stork vendex int. c. wolters-kluw.c 80,30 75,80 70,00 209,70 37,80 78,80 254,00 157,60 24,50 114,50 112,00 54,50 103,80 321,50 100,50 113,50 74.50 60,80 54,50 244,40 67,50 61,50 149,30 132,20 53,00 83,90 108,30 83,50 46,70 242.90 57,80 52,00 28,90 180,50 05/03/96 53,40 03/01/96 42,80 23/02/96 50,20 26/07/95 164,00 04/03/96 27,10 16/02/96 63,70 14/02/96 189,30 23/02/96 116,50 14/02/96 14,80 22/01/96 70,30 05/03/96 60,90 19/01/96 35,20 04/03/96 62,25 29/02/96 193,20 05/03/96 64,00 05/03/96 74,70 16/03/95 48,20 21/07/95 42,30 24/07/95 37,90 14/02/96 177,50 07/03/96 52,70 16/08/95 28,10 31/01/96 87,50 27/02/96 74,50 18/07/95 38,20 13/07/95 50,20 20/09/95 79,50 28/02/96 42,65 05/03/96 35,70 25/01/96 193,80 01/03/96 37,80 07/02/96 40,20 05/03/96 16,29 06/03/96 117,50 24/03/95 79,30 23/03/95 72,70 10/03/95 69,80 23/03/95 183,80 08/03/95 36,70 24/03/95 77,00 08/03/95 244,40 02/11/95 155,40 13/03/95 24,00 10/03/95 111,70 03/04/95 110,00 24/03/95 50,60 20/04/95 102,40 10/03/95 318,90 07/04/95 97,50 23/03/95 111,60 13/12/95 62,90 23/03/95 55,40 23/11/95 46,00 08/03/95 232,80 28/03/95 67,50 30/11/95 35,10 23/03/95 147,70 13/04/95 129,50 01/02/96 44,30 24/03/95 66,40 19/12/95 98,50 10/04/95 81,30 20/11/95 45,50 11/05/95 221,00 24/03/95 55,30 06/07/95 47.80 18/04/95 27,40 29/03/95 176,90 op 79,50 72,70 70,30 184,30 36,90 77,20 246,00 155,80 24,10 112,50 110,70 50,60 102,50 319,00 97,70 112,30 62,50 55,40 46,00 233,80 67,30 34,70 147,70 129,50 43,90 66,40 97,50 81,30 45,10 221,20 55,40 47.80 ho 79,70 73,20 72,00 185,30 37,00 77,20 246.00 156,40 24,30 112,50 111,50 50,80 102,50 320,40 98,40 112,30 62,90 55,90 46,20 234,40 67,80 35,10 152,40 131,00 44,40 66,40 98,80 81,50 45,80 221,50 55,50 47,90 27,80 177,30 79,30 72,60 70,30 79,40 72,80 71,50 62,30 55,40 46,00 112,00 62,40 55,70 46,10 65,30 97,50 80,40 45,10 65,50 98,50 80,40 45,50 juli aprl aprl 175,50 175,50 VERKLARING DER AFKORTINGEN op openingskoers e gedaan en bieden hj hoogste koers in 12 mnd. f gedaan en laten Ij laagste koers in 12 mnd. g bieden en ex dividend vk vorige koers (slotkoers) h laten en ex dividend Ik laatste koers k gedaan en laten ex dividend A advieskoers 1 gedaan en bieden ex dividend ho hoogste koers b bieden la laagste koers stopkoers d ex dividend sk2 slotkoers 2 beursdagen terug NOTERINGEN BIJGEWERKT TOT 11.00 UUR OVERIGEOBLIGATIES aab 121/4 81a aab 111/282 aab 1181a aab 1182a aab 63/8 94-00 aab 61/4 94 aab 91/4 91 aab ban 83/4 95$ aab 83/4 91-96 aab k 81/4 85 aab 71/2 85 aab 71/2 93-08 aab bb 71/2 94 aab 71/489 99 aab bb 71/4 94 aabaus.81/4 95a$ aab bb 7 93-03 aab 63/4 85 aab 63/4 88-98 aab s 63/4 93 aab 53/4 93-98 aab 31/4 95-00 aegon 83/4 91-01 aegon 77/8 95 p.c aegon 73/4 95 p c aegon 57/8 93-98 aegon 51/894-99 aegon 0 90-00 asfmag 63/4 95 asdev bnk 61/4 96 aus982-97 aus 71/4 86-01 baden-w! 73/894 bcoabn am 81/8 96$ bayr.hyp. 81/4 92 bayr i giro 61/2 95 bayr I giro 61/4 95 bayr .ver. 51/496 bnat par 83/8 92 bng895-05 bng 73/495-05 bng 75/8 92-02 bng 71/4 95-10 bng 7 93-99 bng 7 93-03 bng 63/4 93-08 bng 65/8 93-01 bng 63/8 96-06 bng 61/4 93-00 bng 6 95-00 bng 6 95-01 bng 6 95-02 bng 51/2 951-11-99 bng 41/2 96-99 bng 093-05 bührm-t.ant 91/4 caisse83/4 cff 61/2 87-97 cr.loc.fr 53/496 - comm.ov.81/292 commo*61/895 csfb f.71/2 931+11 deuts fin. 6 94 deutsfin 53/4 96 dres.bnk 63/4 93a dres.fin. 51/295 113,30 102,00 102,76 103,00 94,00 A 113,30 104,76 99,95 A 104,30 97 00 A 105,50 99.60 A 56,90 A 102,30 104,42 5,15 101,50A 101,41 dres.fin. 51/4 96 dsm 9 92-99 eurofima 7 941-11 eurofima 61/8 93 eib 65/8 93-03 eib 61/2 38-98 eib 6 96-06 en.beh.n.63/495 eurbnkrec 195 fiatfin.tr 87/8 gen.bnk 9 91-01 genelcap7 95 gen.el cap517295 gen el.cap21/2 96 nelsba 61/8 95-00 helaba 61/8 95-01 helaba 57/8 96-04 ladb 71/4 89-99 ladb 55/8 93-00 ibr&d 63/4 93 int.fm.c. 31/4 95 ing bnk 7 89-99 ing bnk 7 93 ing bnk 61/2 86-06 mg bnk 61/2 88-98 ingbnk bb 61/2 95 ing bnk 61/4 96-03 ing bnk bb 51/2 94 ing bnk bb 5 94 ing bnk bb 43/4 94 ing bnk sp 61/2 95 i ng groep 1091 ing verz 7 95-05 ing verz 61/2 93 lans 73/4 95 Ikb fin 71/4 92 Ikb fin 53/4 94 meesp 9 90-97 nib 81/4 92-97 nib 6 95-00 mb 51/4 94-00 nib 5 96-01 nibo 71/2 84-99 nwb 53/4 94-04 nwb 5 96-00 océ 91/8 92-97 oostenr 61/293 pakh 7 88-98 pakhoed 71/8 93 pr quebec 73/4 92 ptt 71/4 89 rabo 81/2 92-97 rabo895-05 rabo 71/2 94-05 rabo 71/2 941-11 rabo 71/4 bbr 94 rabo 67/8 94,99 rabo 61/4 93111 rabo 61/8 93-01 rabo 61/8 96-06 rabo 57/8 94-02 rabo 51/2 95-00 rabo 51/4 96-01 shv 6 7,973-13 shv 8 93-03 shvmakro 71/4 951-11 snsgr693-99 wuh63'4 87-97 awe 71/2 95-02 awe 53/4 94-04 apr4 apr 5! apr 52 o985 mrt4 mrt5 apr 5 apr 5 apr 5 omz vk Ik 115 0,50 0,60 50 11,50b 12,10 90 4,60 b 5,00 253 2,70 2,90 65 1,40 1,60 22 7,30 a 7,40 139 3,'20 3,50 67 2,10 2,20 90 1,60 b 1,90 60 14,30 14,50 89 11,20 b 11,30 29 19,30 19,60 47 12,80 b 13,00 205 0,60 00 29 4,50 4,40 21 2,00 18 1,30a 30 9,00 b 11,60 118 3,00 4,50 344 1,70 2,60 145 1,00 a 1,20 155 3,00 b 5,20 50 2,40 3,40 55 1,50 a 2,30 23 24.50 26,00b 100 4.50 6,00a 20 3,30 4,20 45 2,50 a 3,10 70 19,90 22,10 108 13,70 15,10 20 0,50 a 0,10 19 4,00 a 2,20 20 6,60 7,40 18 2,10 2,60 22 6,00 6,90 mg 50 0,90 a 0,70 ing 35 3,20 a 2,40 mg 31 3,20 3,10 ing 90 2,10 2,20 klm 60 0,80 0,90 kpn 20 5,50 5,50 kpn 63 1,10 1,15 kpn 20 0,70 a 0,70 kpn 60 1,75 1,60 kpn 24 9,50 9,70 kpn 20 27,00 a -26,50 nedf 40 16,00 b 16,00 nedl 20 3,10 2,50 nedl 40 4.10 4,00 nil 20 1,70 1,70 nut 27 2,00 2,10 nut 59 5,70 5,90 nut 55 1,20 1,20 nut 87 11,00b 11,20 oce 77 6.60 b 7,00 olie 97 3.60 3,60 olie 226 1,50 b 1,60 olie 150 49,50 b 50,00 olie 45 11,00 b 11,80 olie 00 496 8,50 8,80 olie 00 25 4.30b 4 70 olie 00 89 6,00 6,50 ol.e 1006 4,50 a 4,80 olie 155 13,00 a 13,00 olie 20 55,00 58,00 olie 20 27,00 b 28,00 olie 45 44,50 44,00 pak 100 0,40 a 0,20 phil 37 0,60 0,50 a phil 174 0,90 0,80 phil 216 1,70 1,70 phil 126 3,70 a 3,10 phil 100 0,20 a 0,10 phil 2455 0,90 0,80 phil 00 881 1,40 a 1,20 b phil 00 42 3,50a 3,10 phil apr 520,00 jul 450.00 lul 460,00 jul470,00 okt 410,00 jul 5,00 apr 2.50 apr 105,00 apr 47,50 jul 50,00 okt 55,00 mei 390,00 mei 390,00 apr 280,00 apr310,00 jul 310,00 apr 300,00 aug 100,00 mei 100,00 apr 60,00 apr 65,00 jul 55,00 jul 60,00 jul 65,00 jul 70,00 okt 65,00 apr 55,00 apr 60,00 apr 65,00 apr 70,00 jul 60,00 okt 60,00 apr 110,00 apr 115,00 jul 105,00 jul 110,00 jul 115,00 okt 115,00 apr 105,00 apr 55,00 apr 65,00 jul 65,00 jul 67,50 okt 70.00 097 55,00 098 55,00 apr 37,50 apr 40,00 apr 32,50 n97 105,00 mei 150.Q0 mei 160,00 aug 160,00 aug 145,00 jul 110,00 mrt 230.00 mrt 235,00 apr 210,00 apr 230,00 apr 240,00 iul 220.00 jul 230,00 jul 240,00 okt 160,00 oOO 200,00 apr 230,00 apr 240,00 mei 45,00 mrt 65,00 mrt 67,50 mrt 70,00 apr 65,00 apr 67,50 apr 70,00 apr 85,00 jul 70,00 jul 75,00 099 75,00 mrt 67,50 720 2,30 a 185 2,70 34 1,30 a 45 0,30 a 20 1,80 40 8,20 b 133 3,40b 144 2,50 22 1,50 50 13,00 a 20 5,50 19 41,50a 40 13,00 b 19 18,50 a 23 2,00 50 5,70 20 2,80 20 4.00 52 4,20 39 2,70 30 1,30 126 3,70 b 25 0,70 47 2,60 18 6,30 30 11,50 52 4,30 26 12,50 33 2,20 a 30 1,20 a 50 0,50 25 1,30 36 3,20 45 4,00 56 2,00 a 35 2,80 b 175 7,40 a 25 19,90 a 321 4.20 65 1,60 25 23,50 30 6,70 40 2,10 150 4.10 107 74,50 a 25 42,30 33 2,90 20 8,10 114 1,60a 150 2,10 21 0,60 88 1,70 b 584 1.00 200 0,20 a 32 2,80 23 1,40 25 10,60 45 1,60 apr 60,00 apr 65,00 apr 70.00 jul 65,00 jul 70,00 okt 60,00 okt 65,00 o99 60,00 mei 100,00 mrt 850,00 mrt 860,00 apr 850,00 apr 860,00 mrt 790,00 mrt 830,00 mrt 840,00 mrt225,00 jul 230,00 apr 230,00 aug 26,00 aug 28,00 mei 25,00 50 1, 25 0, 20 8. 6,00 20 0, EDELMETALEI Goud onbewerkt vorige bewerkt vorige onbewerkt vorige 20,710-21,310 20,650-21,250 22,910 22,850 CONTANT VREEMD amerik dollar austr dollar belg frank (100) canad. dollar deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond fmse mark (100) franse frank (100) griekse dr. (100) hongkongdlr, (100) Ierse pond israel shekel ital.ltre (10.000) jap.yen (10.000) noorse kroon (100) oost.schill. (100) port.escudo(lOO) spaanse pes. (100) turkse lira (100) zuid-afr. rand zweedse kr (100) zwits.fr. (100) '7,595 1,2C 09, 153,001, 24,15 15,64 1 0.96 1.21 0,0019, 0,34 5.17 89,00 - 101,20 99.75 A 104.15 99.75 A 97,00 95,70 100,60 101,00 BELEGGINGSFONDSEN 100,50 99,00 - 104,30 99,40 96,50 A 95,50 - 100,45 101.00 abnamrofaref. abn amro groen f 97,00 A 105,45 104,75 97,00 A 105,45 104,75 A 91,40 92,10 100,80 75,20 111,80 189.70 152.50 55.70A 53.60A 57,70 5,00A 50,80 59,00 93,00 100.90 76,10 113,00 189,70 152,90 224,20 163.90 55,60 283,10 268,30 537.00 91.70A 30,00 104,35 102,15 97,70 A 100,55 asn aandelenfonds austria glob ash bever holding tnogrond belegg. capacity realty capital int.f. colon.growth sh 287,40A 268,30 541,00 91,80 29,80 59,70 105,90A 105,50 cumpreferentf delta lloyd dlr delta lloyd inv delta lloyd mix delta lloyd rent donau fonds 68.80A 14,10A 14.10A 10,80 A 10.80A 1,21 1,21 A 135.00A 21.50A - 187.00A 186.00A 46,90 f 87,10 67.80 31,90 f 45,30 120,00 86,90 68.50A 31,90 45.40A 120,50 I eng holl.2e pr eng holl.trust esmeralda part. eur.growth fund europ.dev.cap crp finlestopr gr.f generate bnk aandf. generate bnkhq.grf german city est gim global envf holl.oblig.fonds holl,selectief, holland eur.fund holland fund hoogehuyshypf. indon cap.fund ingbnk dutch fnd ingbnkgeldm fds mg bnk glob fund ing bnk guldem foods mg bnk oblig fds ingbnkrentegr f ingbnkspaard f. ingbnk verre oosten mtneth enhsel f. mt.neth.selectf intereff.jap.warr. intereff.rentegr. intereff rente gr II intereffekt 500 ■nvesta part dm is himalayan f. japan convertible! malaysiacap.f 00a 176,00a meespobi.gr f 42,70 7,60 A 63.60A 95A 5,95 ohra liq grfonds 25.90A 58,10 00A 133.00A 10e 122,50 00 111,OOA 30A 70,OOA 80A 108,50A 50 138,50 10A 13.10A 102,20 105,80 105,80 pays-basprop. f pays-bas prop f. phoenix 78,50 63,22 64,10 51,70 35,40 141,10 101,57 47,10 rente plus fund rgaand mixfund rg america fund rgdivirente f. rgemer mark f rgeurope fund rg florente f rg hollands bezit rg netlorente f. rgobl.mixfund rg pacific fund rg rente mixfund 41,30 111.20A 14.40A 83,40 87,40 900.00A 10.80A 68,70 373,00 81,70 57.30A 62.10A 62.10A 60.10A 68.50A 35,90 f 4,70 65,20 69.40 92.90A 37,75 48,70e 66,50 149,40 68,70 374,00 81.90A 57.30A 61,90 A 62.00A 60.10A 68.50A 35,90 f 4.90A 54.20A 64,50 51,90 65,20 69,50 92,80 f 37.80A tgoliehaven tg petroleumhaven tg rente groeif tokyopac hold tolsteeg, beleggmij 66,70 f 149,401 52,20 90,10 141,00 f 135.40 f 122,40 110,40e 67,20 142,70e 143,30 vpv hollandhaven vsbaand.londs vsb liq.groeif. world prop!, zomfloridaf 90,50 e 139,80 135,20 121,30 110,50 89,50 70,20 80,50 56 °5 16.50A 120,20 130,80 96.00A 94.80 30,40 e 18.70A small comp. neth.f. snsguldensdiv f snsguldensgr.f. snsnederl.aandf snsobl. dividend! 46,50e 91,00 129,80 96,10 94,80 30.40A 18.50A 73,20 51,80 51,70 65,40 60,50

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 6