ierenbescherming 'helpt' zwerfkatten 'Goh leuk, maar eh... waar blijven de bloemen?' pneenten Leidse 'gio besparen ergie en water Leiden Regio China in De Muzenhof :^ezing belangenvereniging hoogbegaafden Twintig verpleegbedden in 't Hofflants Huys Rijnlands Lyceum haalt oude paarden van stal 416918 'zóndHl 'Je va'* van paard weg 61 Met een hersenschudding en een enkelbreuk is een spre{meisje uit Wassenaar gistermorgen overgebracht naar rp oef>Jnovoziek:enhuis 'n Den Haa8- De Wassenaarse reed met lard op de parallelweg van de Rijksstraatweg. Ter hoogte Smaal. Pauwlaan schrok het dier van een achterop komende au- dorp. te ;gon te draven. De berijdster wist het dier tot stoppen te eekuur n> maar de viervoeter maakte toch nog enkele sprongen, h f ïg6 ^aar0P van ^aar Paard- i tbaar proefritje met motor Een proefritje met zijn motor kwam een 22-jarige laarder gisteravond duur te staan. De man werd op de iatweg aangehouden. Bij de controle van zijn papieren jij in het bezit van een vals kenteken. De Wassenaarder de politie dat de registratie afkomstig was van een mo lhuis stond. Het voertuig waarop hij rond reed bleek hij tel. Olisland te hebben gekocht. Behalve een proces-verbaal Uofwn va^s kenteken kreeg hij ook een bekeuring voor het rij- ~ra"° ider verzekering. Bovendien wordt de douane in kennis van het feit dat de Wassenaarder een motor uit het bui- ilschac^ heeft ingevoerd zonder daarvoor invoerrechten te heb- |tels vergeten, auto kwijt Een bewoner van de Prins Hendriklaan raakte in de ran woensdag op donderdag zijn auto, een rode Saab, )e man had de huissleutel in de voordeur van zijn woning itten. Aan de bos zaten ook de sleutels van de auto. Kort waren de sleutels en de auto verdwenen. ^pe, Zoeterwoude, Voor- en Oegstgeest gaan in emeentelijke panden en water besparen. De 1 vormen de aanzet tot cs milieumaatregelen in gemeenten in de Leidse )e zes (ook Leiden en Drp doen mee) willen het broeikaseffect en ji regen terug te dringen, id) jelopen tijd zijn vier ge- ijke panden doorgelicht gas-, water- en elektrici- iruik en daaruit blijkt paringen van negen tot lertig procent mogelijk ingrepen in de gemeen telijke panden zijn simpel. Zo schakelt de beheerder van zwembad De Tweesprong in Alkemade 's nachts de warm- waterpompen uit: 's nachts is immers geen warm water no dig. In Voorschoten zijn op de boilers van het gemeentehuis tijdschakelaars aangebracht. De geplande ingrepen kosten nauwelijks geld en kunnen snel worden uitgevoerd. Het blijft niet bij de kleine verbeteringen aan gemeentelijke panden. Het is de bedoeling samen met scholen, architecten, bedrijven en glastuinbouworganisaties de komende tijd energie- en water besparende maatregelen te be denken en uit te voeren. Eerste 'Dag van de doktersassistenteslaat aan e mie actie om dieren te castreren en te steriliseren erenbescherming Leiden en omstreken begint "ag 11 maart een actie met als doel iedereen in de nheid te stellen zijn kat tegen gereduceerd tarief te castreren of steriliseren. De organisatie vindt dat er ar teveel katten worden geboren, waardoor er meer zwerfdieren op straat komen. egio raymond grimbergen n 8 3 de Dierenbescherming veel kattenbezitters nog /ert dat hun kat een keer ge- n83fmoet hebben. „Onzin", van der Meer, vrijwillig- de Dierenbescherming made. „Het is een raad- dit fabeltje de wereld in- in is." Ook wat betreft iestaan er volgens haar nog veel misverstanden. „Een kater gaat echt niet iedere avond op de versiertoer, in te genstelling tot wat veel mensen denken. De voortplantingscy- clus van katten is niet hetzelfde als van mensen. Bovendien wordt een kater alleen maar lie ver als hij gecastreerd is. Hij zal bijvoorbeeld veel minder vech ten. Dat je je huisdier iets ont neemt als je het laat castreren, is dus niet waar", zegt Van der Meer. Volgens de vrijwilligster zijn er drie soorten zwerfkatten. Ten eerste de groep katten die van huis is weggelopen, in het asiel terechtkomt en vervolgens niet wordt opgehaald. Deze katten zijn over het algemeen tam. De tweede groep bestaat uit katten die zijn weggélopen en niet in een asiel terechtkomen. Deze katten kunnen maanden op straat overleven, maar zijn in principe tam, zodat ze gewoon weer bij mensen opgenomen kunnen worden. De actie van de Dierenbescherming richt zich echter op verkleining van de laatste groep. Dit zijn de kat ten die in het wild worden ge boren, en die in de eerste zes weken niet met mensen in aan raking komen. Hierdoor raken de beesten verwilderd, waar door ze niet meer geschikt zijn om als huisdier op te nemen. Twaalf jongen De jongste cijfers over aantal zwerfkatten in Nederland date ren van begin jaren '90. Toen waren het er ongeveer dertig duizend. Van der Meer: „Maar dat aantal is de afgelopen jaren flink toegenomen. De oorzaak hiervan is logisch: steeds meer mensen nemen een kat als huisdier maar realiseren zich niet dat ze zo'n vijftien tot twin tig jaar voor het beest moeten •zorgen. En één poes die niet 'geholpen' is, kan binnen een jaar wel twaalf jongen krijgen. Dat zijn in totaal dertien katten die zelf ook weer twaalf jongen kunnen krijgen, zodat er binnen twee jaar al 156 katten bij kun nen komen. Als je deze bereke ning doorvoert naar nog een jaar later, kom je op een aantal van 1872 zwerfkatten in drie jaar, omdat één poes niet geste riliseerd was. Dit zijn natuurlijk schrikbarende cijfers." Om te voorkomen dat er bin nenkort weer te veel 'zwerfkat ten' worden geboren, stelt de Leidse afdeling van de Dieren bescherming iedereen in de re gio in de gelegenheid om zijn of haar kat te laten castreren of steriliseren, tegen gereduceerd tarief. De kosten bedragen 55 gulden voor de poes en 25 gul den voor de kater. Normaal lig gen de prijzen twee keer zo hoog. Iedereen die belangstel ling heeft, kan zich telefonisch opgeven van maandag 11 tot vrijdag 15 maart tussen 19.00 en 20.30 uur. Telefoon: 071- 3315050. Voor agrariërs is er een spe ciale regeling. Omdat zogeheten boerderijkatten vaak schuw zijn en daarom moeilijk op te pak ken, is de Dierenbescherming bereid om deze katten zelf naar de dierenarts te brengen. Voor deze service kan gebruik wor den gemaakt van hetzelfde tele foonnummer. Vaders, moeders, arbeiders, se cretaresses; allemaal hebben ze een dag waarop ze eens extra aandacht krijgen. Sinds gisteren kunnen ook doktersassistenten erop rekenen jaarlijks in het zonnetje te worden gezet. Om dat het werk van deze krachten te weinig wordt gewaardeerd, heeft de Nederlandse Vereni ging van Doktersassistenten, de NVDA, 7 maart uitgeroepen tot de 'Dag van de doktersassisten te'. En het initiatief slaat aan, zo blijkt uit een belronde door de streek. „Een grote taart met een wulps aangeklede verpleegster erop, een leuke verrassing ja", meldt één van de doktersassis tenten bij Gezondheidscentrum De Merenwijk enthousiast. „Ge kregen van de baas. We hebben hem tijdens de koffiepauze ge zellig met z'n allen opgegeten. Die dame was de enige geschik te versiering die de banketbak ker had. In haar hand had ze een enorme spuit. Onderaan stond de tekst 'Lang leve onze doktersassistenten'. Verder heb ben we allemaal een doos bon bons gekregen." Haar collega spreekt van 'een goed begin'. „De dag van de doktersassisten te is natuurlijk nog nauwelijks bekend, maar de trend is hier in elk geval gezet." Een aangename verrassing wachtte ook een assistente bij het medisch centrum 'De Hof van Roomburg'. „Een prachtige bos rozen van een patiënt. Hij had me vorige week al gezegd dat het vandaag de dag van de doktersassistente zou zijn, maar ik was het allang weer vergeten. Totdat die man dus met een grote bos bloemen voor me stond. Voor mij hoeft het overi gens niet zo hoor, zo'n speciale dag", vervolgt ze, „ik vind het veel leuker om spontaan een kadootje te krijgen." De assistente van dokter Haasse in Lisse heeft wegens al le drukte haar kadootje nog niet uitgepakt. „Zo te horen zijn het noblemen van hoogbe- e kinderen op de middel- school: dat is het thema TijDeen lezing van de belan- Ül ereniging voor hoogbe- pen, HINT Zuid-Holland. De lezing wordt op 25 maart gehouden in de aula van de Hogeschool Rijn-Delfland in Oegstgeest. De lezing wordt gegeven door Germaine Knipscheer en Riet Piet, verbonden aan de Dalton Scholengemeenschap in Voorburg. Vanuit de eigen onderwijspraktijk proberen ze antwoord te geven op de vol gende vragen: hoe kan het voortgezet onderwijs omgaan met hoogbegaafde kinderen?, wat te doen met sociale en emotionele problemen van hoogbegaafde kinderen?, en hoe kun je dergelijke proble men voorkomen? De lezing begint om 20.00 uur in de aula van de school aan de Hazenboslaan 101 in Oegstgeest. Jd" lda eJustitia kt nog altijd n orde van- childerach- u vel van het luis'te (oop. Het stamt uit fotograaf Pukmar ist dagelijks ot deel van k om het voor de beeld vast Tijdens n komt hij kjes die Samenvoeging verpleging en verzorging De doktersassistenten van het Gezondheidscentrum De Merenwijk: taart en bonbons van de baas. bonbons. Alle teamleden heb ben vanmorgen zo'n pakje ge kregen. Tooh wel heel leuk. Daar hadden de dokters zelf voorg Ze is het er wel mee eens dat het werk van doktersassistenten vaak wordt ondergewaardeerd. „Wij hebben meer in petto dan de meeste mensen denken. Naast administratief werk, ver richten we ook veel medische handelingen. Maar om nou lan delijk speciaal een dag voor doktersassistenten te organise ren, vind ik wat ver gaan. Overdreven Arianne Verhoog, assistente bij Gezondheidscentrum EMAL aan Het Plantsoen in Leiden wist niets af van een bijzondere dag voor haar en haar collega's. „Goh leuk, maar eh... waar blij ven. de bloemen?" Nee, aan waardering voor haar werk ont breekt het zeker niet. Een spe ciale dag voor doktersassisten ten vindt ze dan ook een beetje overdreven. „Dat mijn werk op prijs wordt gesteld, blijkt voor mij gewoon in de praktijk van Caroline Kloos, assistente bij dokter Boels in Leiden, vindt de dag van de doktersassistente een aardig idee. „Er is toch ook een dag van de secretaresse? En wij zijn tenslotte ook een soort van secretaresse, maar dan op medisch gebied. Ik doe mijn werk met veel plezier, maar het valt niet altijd mee om patiën ten op te vangen als ze in een nare situatie zitten. Dat mag best eens extra worden gewaar deerd met een bloemetje of zo." Een assistente bij de GGD in Katwijk is wél in de bloemetjes gezet. „Het hoofd van de dienst had namens de artsen voor alle assistenten een bloemstukje ge regeld. Wij hadden in de agenda geschreven dat het vandaag 'onze' dag was. Het is prettig om te merken dat één zo'n noti tie in mijn agenda al genoeg is voor een leuke reactie van mijn baas." foto loek zuyderduin Met de waardering voor de doktersassistenten uit de Leidse regio zit het dus wel goed. Voor assistenten is een gebakje overi gens ook geen onbekend klei nigheidje. „Laatst nam een pa tiënt een gebakje voor me mee ter ere van haar vijfentwintigste consult", vertelt een tandartsas sistente uit het Houtkwartier. Op de vraag of ze het niet jammer vindt dat er niet zoiets is als een dag van de tandartsas sistente is haar reactie, „Ach, wij hebben weer een liedje..." voorschoten eric de jager Het verzorgingshuis 't Hof flants Huys in Voorschoten krijgt nog deze zomer twintig verpleeghuisplaatsen. Dat is de verwachting van de directie van het Leidse verpleeghuis Zuydtwijck. Nu het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de nieuwe richtlijnen voor zorgvoorzie ning heeft vastgesteld, kunnen 't Hofflants Huys en Zuyd twijck 'eindelijk aan de slag'. De plannen voor een 'dependance' in Voorschoten zijn al enkele jaren oud. In 1994 zegde het ministerie, na anderhalfjaar beraad, tien mil joen gulden toe voor de ont wikkeling van verpleegplaatsen in 't Hofflants Huys. Daarna wachtten het verpleeg- en ver zorgingshuis nog meer dan een jaar op de nieuwe richtlij nen van het Rijk en de provin cie. Met de samenvoeging wil len Zuydtwijck en 't Hofflants Huys voorkomen dat ouderen gedwongen uit Voorschoten moeten verhuizen als zij een beroep op verpleging moeten doen. Volgens directeur A. Bruse- ker van Zuydtwijck zou 't Hof flants Huys al over drie maan den 'twintig verpleegbedden open kunnen stellen. Uiteinde lijk zou de Voorschotense de pendance plaats moeten bie den aan zestig personen. Daar voor moet 't Hofflants Huys eerst een ingrijpende verbou wing ondergaan. Een Apel- doorns architectenbureau ont werpt de nieuwbouw. Onge veer de helft van het verzor gingshuis bestaat straks uit verpleegeenheden, met uitslui tend één- en tweepersoons slaapkamers. Landelijk verblijft ongeveer tweederde van de verpleeghuisbewoners in een kamer met meer dan twee per sonen. De nieuwbouw is uiter lijk in 1998 gereed. Door de nauwe samenwer king lijkt een vervlechting de organisaties en van Leids en Voorschotens personeel onver mijdelijk. De besturen van 't Hofflants Huys en Zuydtwijck hebben daarom besloten on derzoek te doen naar de moge lijkheid tot fuseren van de stichtingen. De fusie zou per 1 januari 1997 moeten ingaan. Symposium humanisme en samenleving oegstgeest aan het Wilhelminapark. Het symposium duurt van 12.30 tot Een symposium over '50 jaar 18.00 uur. Deelname kost voor humanisme en samenleving' leden van het Humanistisch wordt op zaterdag 23 maart ge- Verbond 25 gulden, niet-Ieden houden in hotel Het Witte Huis betalen 35 gulden. leiderdorp» Kleurige Chinese gewaden in Leiderdorp. Internationale Vrouwendag is officieel vandaag, maar Leiderdorp vierde de dag gis teren. Tijdens een avond gehouden door de Stichting vrouwenover- leg Leiderdorp stond 'De Chinese vrouw in China en in Nederland' centraal. Acteurs in kleurige gewaden voerden sketches op en er was een kostuumshow. foto holvast/mark lamers Onder het motto 'Oude paarden van stal' nodigt het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest opa's en oma's van brugklassers uit om een kijkje te komen nemen in de klas. Het Rijnlands bestaat 40 jaar en organiseert daarom al lerlei activiteiten rond het the ma 'paard'. Zo ook de 'oude paarden' die in Oegstgeest wel een heel bijzondere betekenis hebben gekregen. Op vrijdagmiddag 15 maart worden meer dan vijftig groot ouders tussen 15.00 en 17.30 uur ontvangen op het Rijnlands. De kinderen van de brugklas leiden ze rond in de school, to nen ze kleine tentoonstellingen en voorstellingen. De ouders van de brugklassers zijn niet welkom.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 15