Leidsch Dagblad 23 Postorder-farmacie Zilveren Kruis w"9B Chinese raketten belagen Taiwan bedenkt variant r Archeon Fiscus gaat LETS-Leiden aanpakken Baalbergen Speelster Ter Leede voetbalprof in Japan VROOM D REE SM ANN GOED NIEUWS AG 8 MAART 1996 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 41025 LOSSE NUMMERS ƒ1,75 ZATERDAG ƒ1,95 jnenland Buitenland Leiden m Bedrijfsleven moet streven naar meer vrouwen in topposities Dole veegt vloer aan met Buchanan en Forbes Klück in de luwte na reorganisatie CDA- fractie Sport Krajicek blijft man van dalen en pieken Jan den rijn jan winde Apothekers in Leidse regio zeer verontrust >24 (ur Willem Bos uit Zoe- heeft een ludiek plan '^Tid om het archeologi- imapark Archeon in Al- den Rijn van de on- te redden. Bos ziet voor idlijdende park in de toe een rol weggelegd als werk- en winkel bastion regio. [ïgenieur geniet in het Hart grote bekendheid jn alternatieve tracé voor snelheidslijn (HSL), de emde Bos-variant, waar- spoor van de flitstrein eld wordt met bestaan- vegen. Bos heeft zich re- k verdiept in de proble- larmee Archeon kampt, t park een nieuwe kans gen te geven, heeft hij rlevingsplan geschreven k afwijkt van dat van de van het themapark, t overlevingsplan dat Ar- r.elf heeft opgesteld wor- jongeveer de helft van de lakte van het park villa's 'd. Met de opbrengst van idverkoop kan Archeon iuldenlast verlichten, die lopen tot 75 miljoen gul onderhandelingen tus- incier ABN AMRO en de ite over deze redding rcheologische thema- jn bijna rond. Reden voor ik om weer één miljoen in het park te steken, zo- :heon in ieder geval dit gewoon zijn poorten :nen. Bos houdt er een ande- op na dan de bank en „Waarom niet van de een deugd gemaakt", 'hij zich af in een brief directie van het park. ie moeten er niet buiten irk woningen worden bet, maar moeten er juist park meer gebouwen ver- In de drie thematische jken dienen woonkernen |nen. Deze woonkernen een passende architec- jl hebben die volledig be- )rdt aan de bouwstijl van rie tijdperken", aldus Bos lan toevoegt dat 'de be- zich uiteraard aan be- vers toren' I prehistorische, romeinse (ddeleeuwse woonwijkjes worden gegroepeerd itraatjes met winkels, ho- ledrijfjes en musea met fembachten. „De gedachte 4-/)|hter is om Archeon tot "■gezellig uitgaanscentrum iet hele gezin te maken", Bos. Voor de exploitatie t park zijn er volgens Bos mogelijkheden. Of Ar- blijft alleen tegen beta- lilsjoegankelijk, óf het park vrij opengesteld. Naast scjisten uit de verhuur of ordjop van woningen en kan kan het park ook aan de van winkels en horecage- stJieden verdienen. Boven- ,anf°mt er in Bos' 'welvaarts- pn' ook geld binnen met (ren en de entree van de musea, [de Bos-variant is verder fen plaats ingeruimd voor bnorail, die Archeon moet Men met het station en jidscentrum. Zilveren Kruis/Spaarneland gaat dit jaar beginnen met het verstrekken van medicijnen per post. De zorgverzekeraar onderhandelt over het opzetten van een postorder-farma cie met onder meer groothandels en apothekers. Zilveren Kruis gaat zich in eerste in stantie richten op medicijnen voor chronisch zieken. Op termijn moet postorder-far macie leiden tot verlaging van ziektekostenpremies, zo verwacht Zilveren Kruis/Spaar neland. HOOFDDORP/HAARLEM ED BLAAUW Zilveren Kruis heeft niet de in tentie zelf een groothandel te beginnen. „Hoe we de distribu tie verzorgen, is nog onderwerp van gesprek", aldus K. Bruin tjes, hoofd voorlichting van Zil veren Kruis. „Onze belangrijkste zorg is hoe we de bewaking van de medicatie voor onze patiën ten kunnen garanderen." OPG, één van de drie belangrijkste groothandels van geneesmidde len, zegt geen „formeel verzet tegen de plannen te zullen on dernemen. Laat de competitie maar beginnen. Wij praten niet met Zilveren Kruis. Want we gaan de concurrent toch niet in het zadel helpen", aldus H. Suy- kerbuyk van OPG. Minister Borst van volksge zondheid zou de postorder-far macie zien als mogelijkheid om de markt „los te trillen". De apothekers uit de Leidse regio reageerden met veront rusting op de plannen van het Zilveren Kruis'om medicamen ten per post te verstrekken. Pie- ter Ooms van de Katwijkse Apo theek: „Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Op die manier ra ken wij het overzicht en de con trole kwijt. Uit ons bestand we ten wij precies wat de patiënten gebruiken, in welke doseringen en op welke stoffen ze al dan niet verkeerd reageren. De kans is straks groot dat we langs el kaar heen gaan werken en dat kan nooit in het voordeel zijn van de patient." Voor concurrentie is apothe ker Ooms overigens niet bang. „Nee, dat aspect van de zaak spreekt me juist wel aan. Het kan helemaal geen kwaad om eens goed naar jezelf te kijken om te zien waar eventueel scherper gecalculeerd of effi ciënter gewerkt kan worden. Voor mij staat louter het belang van de patiënt voorop. Dat-ie straks niet een tientje goedko per uit denkt te zijn, waar hij mogelijk later de rekening voor gepresenteerd krijgt. HET WOORD IS AAN Een optimist Ik moet wel op een bed van rozen liggen, want ik voel doornen in mijn vlees. -vw- zonnig 'en f schraal Beheerste angst in hoofdstad Taipei TAIPEI-PEKING GPD-Rtr-AP China heeft vannacht twee en vanochtend nog een derde ra ket afgevuurd. De projectielen kwamen neer in twee testgebie den voor de kusten van Taiwan. De regeringen van Taiwan en «Je VS noemden de Chinese ra ketproeven vanochtend onver antwoordelijk. China heeft er kend dat ze zijn bedoeld om het Taiwanese streven naar onaf hankelijkheid te kop in te druk ken. Dat streven speelt een rol bij de Taiwanese presidentsver kiezingen van 23 maart. Voor paniek aan Taiwanese zijde is geen reden, zo lieten di verse regeringsfunctionarissen in Peking vanochtend weten. Niettemin heeft de regering in Taipei een deel van de strijd krachten in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Peking kondigde eerder deze week aan dat de proeven vandaag zouden beginnen en een week duren. „Schrijf alsjeblieft niet dat de Taiwanese bevolking niet bang is." Eleen Chen (28), secretares se bij een handelsfirma in Tai pei, zegt het een beetje sme kend. „Op het oog is iedereen kalm en rustig, maar in hun hart zijn de meesten echt bang dat de communistische leiders Taiwan met geweld op de knie- en willen dwingen. Berichten in de wereldpers dat de raketoefe ningen de Taiwanezen koud la ten, zullen er alleen maar toe leiden dat het Chinese leger zijn doelen steeds dichter bij het ei- Prijs bij gelijktijdig afsluiten van een Libertel abonnement (prijzen excl. B.T.W.) Geopend v.a. zat. 9 maart U BERT EL Deze aanbieding is geldig van 11 maart t/m 16 maart '96. io/5° -2750 -570» 10% 20% 20% SSSSffiijï 80% 50% 40% Uitgebreid weeroverzicht op pagina -\ Q VANDAAG 26 PAGINA'S Binnenland Buitenland Computer Cultuur Economie 19 Feiten en meningen2 Kerk en Samenleving14 Randstad18 Regio13,14,15,17 RTV/programma's11 Schrijvende lezers14 Sport22,23,25 Strips10 Uitgaan16 Weg en wiel9 Terwijl voorTaiwans kusten Chinese raketten in zee neerkomen, staat een Taiwanese soldaat op wacht bij een f slechts negen kilometer van de kust van het Chinese vasteland. land zal gaan kiezen en dan zul- vuren, kunnen ze een blokkade len er onvermijdelijk raketten leggen en ons isoleren van de op Taiwan zelf terecht komen", rest van de wereld. Dan stort vreest ze. Taiwan op een gegeven mo ment vanzelf als een kaarten huis in elkaar." De twee zeegebieden waar de Chinese raketten neerkomen, .Natuurlijk zijn wij bang, maar het leven gaat verder. We kunnen niets anders doen dan afwachten", valt John Chang haar bij. De 47-jarige investe ringsadviseur is ervan overtuigd dat Taiwan zichzelf niet kan verdedigen als China aanvalt. „Door af en toe een raket af te LEIDEN/DEN HAAG WIM KOEVOET De viering van het éénjarig be staan, een paar weken geleden, zou wel eens het laatste feestje van LETS-Leiden (Local Ex change Trade System) kun nen zijn geweest. Spelbreker is de staatssecretaris van financi en, PvdA'er W. Vermeend, die in een aantal richtlijnen voor de belastingdienst laat weten dat hij 'inkomsten uit lokale geld stelsels' wil belasten. Deelne mers en leden van de kerngroep LETS-Leiden zijn ervan over tuigd dat Vermeend hiermee 'het sociale alternatief voor de kille geldmaatschappij' de nek omdraait. In Amsterdam wordt met 'noppes' betaald en in Gronin gen met 'eco's'. In Leiden heet de munteenheid 'sleutels'. Het Leidse LETS begon in februari 1995 op initiatief van Paul Schwartzmann. Er doen inmid dels zestig mensen aan mee. Zij leveren elkaar de meest uiteen lopende diensten: ze passen op andermans kinderen, lenen au to's of cd 's of ze bieden hulp bij feesten of bij klussen in de tuin. De sleutels bestaan alleen boek houdkundig. Betalingen worden met cheques verricht. In een administratiekantoortje aan de Leidse Morsstraat wordt het sleutelsaldo van de deelnemers bijgehouden. Rood staan mag. Rente wordt niet geheven. liggen dichter dan ooit tevoren bij Taiwan. De projectielen kun nen inslaan op 36 kilometer van de noordelijke havenstad Keelong waar er vanochtend één neerkwam, en op 54 kilo meter van Taiwans grootste ha venstad, Kaoshiung, waar er twee neerkwamen. De KLM blijft de komende week gewoon op Taipei vliegen en de schepen van Nedlloyd zullen gewoon de havens op Taiwan aandoen. „De KLM vliegt al niet meer exact dezelf de route als voorheen vanwege de militaire oefeningen van het Chinese leger", zegt directeur Jaap Mol van het Nederlands Handels- en Investeringskan toor in Taipei. Hij geeft daar mee aan dat de KLM-vluchten buiten de sectoren blijven die de Chinezen gebruiken als oe fenzones. Via diplomatieke ka nalen heeft Mol 'geruststellende informatie' ontvangen dat Chi na en Taiwan maatregelen heb ben genomen om een groot schalig conflict te voorkomen. De kortingsbon betreft van daag het toneelstuk 'Een maan voor de misdeelden' van Nobelprijswinnaar Euge ne O'Neill. Het wordt ge speeld door De Korre in het LAKtheaterin Leiden. Bafl Wie Hülsta kent voelt zich thuis bij... Om de persoonlijke benadering Om het ontwerp op maat Om de unieke presentatie Bel vanavond met Katja en Reinout bij SBS 6 Speel mee en maak kans op een Mitsubishi Charisma! De Tele-Bel-Show, vanavond 20.20 ZONDAG 10 MAART OPEN LEIDEN HAARLEM GOVERT WISSE In navolging van enkele manne lijke collega's kiest de 24-jarige Haarlemse Nathalie Geeris ko mende zomer voor het voetbal- avontuur in Japan. Geeris speelt nu nog als aanvallende midden velder bij Ter Leede in Sassen- heim. Binnenkort staat ze als full-prof op de grasmat in Shi- mizu, even ten noorden van Tokyo. Vorige week keerde ze terug uit Japan, waar ze met Su- zuyo FC tot een akkoord was gekomen over een eenjarig con tract. Ze is de eerste voetbalster die prof wordt in Japan. Ze gaat naar eigen zeggen goed verdie nen en kan aan haar avontuur ook nog een redelijk zakcentje overhouden. „Voor dat geld hoef ik alleen maar te trainen en wedstrijden te spelen. Bo vendien ga ik in een leuk appar tementje wonen en krijg vijf keer per week Japanse les." NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws. Dus neem ik nu een abonnement. Naam: Voorletters:M /V controle bezorging) Na de eerste twee weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch (f. 31,30) Per kwartaal ;cn envelop, zonder postzegel, OF BEL 071-51 28030 7.12141 "4001 14 maandag t/m vrijdag

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 1