LEIDEN Meer politie tegen geweld in centrum emeente sluit 'eigen' drugspand Testhal Fokker voor robotarm Negen katten uit woning Noorderstraat gehaald Spoorloos Krakers blazen nieuwe actie af LEIDEN Een aantal krakers dat aan vankelijk van plan was het pand aan de Musschen- broekstraat vanochtend op nieuw binnen te dringen, heeft gisteravond besloten die actie af te blazen. Ze kwamen tot de slotsom dat het pand dusdanig was ver nield, dat bewoning niet meer mogelijk bleek. Een woordvoerder van het kraakspreekuur laat weten zeer ontstemd te zijn over de actie van de gemeente. „Een woning vernielen, terwijl er grote woningnood bestaat, dat is schandalig. Formeel juridisch gezien staat de ge meente helaas wel in haar recht, maar het verhaal dat daar wordt opgehangen is bezijden de waarheid. Al kan ik me wel voorstellen dat er wat verwarring is ontstaan. Want de mensen die het be neden hadden gekraakt, zijn gewoon met vakantie ge gaan. Een van hen komt van de week terug. Dat hadden ze alleen duidelijk moeten aangeven. Aan de andere kant: de gemeente had ge woon contact kunnen opne men met het kraakspreek uur. Dan hadden ze geweten dat het beneden bewoond was. En wat boven betreft: de gemeente had een gebrui kerscontract afgesloten met de mensen die er woonden. Dat dat junkies waren, wist de gemeente." Hij zegt zich te verbazen dat de actie van afgelopen weekeinde toen een aantal krakers bezit nam van de bo venwoning, door gemeente en politie niet als kraakactie wordt gezien. „De krakers hebben ter plekke met de politie gesproken en uitge legd wat de bedoeling was: ze wilden eerst de boel op ruimen om er daarna in te gaan zitten. Dat is ook tegen Van der Nat gezegd." De woordvoerder van het kraakspreekuur zegt boven dien dat de gemeente en po litie zich niet aan de zogehe ten kraaknotitie heeft gehou den. „Politie, gemeente en kraakspreekuur hebben vorig jaar afgesproken dat sloop woningen niet ontruimd zouden worden." ISDAG 6 MAART 1996 NNY VAN ECMOND. 071 -5356414. PLV -CHEF HANS KOENEKOOP. 071 -5356429 [orrijders gewond l Twee motorrijders zijn gisteren gewond geraakt bij ver- ingevallen. Een 46-jarige man uit Leiden kreeg op de krui- kselmeerlaan/Zwartemeerlaan/Ketelmeerlaan geen voor- an een 62-jarige plaatsgenoot die een auto bestuurde. De rijder kwam daarbij ten val en brak zijn linker onderbeen, [-jarige man uit Leiderdorp bracht zijn motorfiets te laat stand in de Oosterkerkstraat, waardoor hij achterop een lapte die werd bestuurd door een 24-jarige man uit Lei- ij zijn val brak hij zijn sleutelbeen. Beide motorrijders zijn et ziekenhuis vervoerd. lijnen gestolen Uit een hok van een boerderij aan de Besjeslaan zijn drie en gestolen. Dat moet zijn gebeurd in de nacht van maan- dinsdag. Het betreft witte en grijze Vlaamse reuzen. Alle aren ze drachtig. Van een van de konijnen werden de jon- )od in het hok aangetroffen. nkeman toch achter het stuur Agenten hebben gisteren een dronken Leidse automobi- igehouden. Ze hadden hem kort daarvoor in de Paramari- at zwalkend naar een geparkeerde auto zien lopen en n hem gewaarschuwd dat hij niet mocht rijden. Even later lij toch achter het stuur van zijn auto aangetroffen. Op het j bleek dat hij dermate veel had gedronken, dat onmiddel- i rijbewijs in beslag werd genomen. ikanten en dekbedden in vlam Een aantal ledikanten en dekbedden is gisteren verloren i bij een brand in een showroom van een woninginrichter Hoge Rijndijk. Personeel van de winkel heeft de brand ;t. Het vuur was veroorzaakt door een lamp die op de edekking was gevallen. DO 1896 tir. Zangvereeniging „Asaf' gaf te Hillegom een uitvoering t kerkgebouw der Hervormde gemeente. Om elk nummer iet programma afzonderlijk te bespreken zou te veel tijd :ren, toch willen wij enkele nummers niet onvermeld laten. L 2 hinderde ons de minder zuivere uitspraak van een der n. No. 3 werd uitstekend voorgedragen en was het glans van den avond. No. 11 zou meer succes gehad hebben, eer de bromstemmen niet zoo luid hadden geklonken. Re- erende mogen wij deze uitvoering als goed geslaagd be- iwen. DO 1971 Dubbele diensten in weekeinde pand aan de Musschenbroekstraat is ren onbewoonbaar gemaakt. In op- it van de gemeente Leiden verwijderde lannemer onder meer enkele vloerde- n de trap. Doel van deze actie was te nderen dat verslaafden het pand, in voorheen koffieshop Sky was geves- nog langer gebruiken. „Puur om veilig- ^redenen voor de buurt dus", verduide- i. van der Nat van de afdeling grondza- ..Er was sprake van een enorme aan- van verslaafden." gemeente liep al een tijdje met plan- rond het pand, dat zij zelf in eigendom onbewoonbaar te maken, omdat bewoners klaagden over overlast door sgebruikers. De krakers die sinds de am t van het vorig jaar in de benedenwo- zaten, waren vlak voor de jaarwisseling ding verdwenen. Omdat de gemeente ïr in de veronderstelling verkeerde dat ovenwoning nog wel bew.oond was, nog niet tot actie overgegaan, een melding vorige week van de poli- at de deur van de bovenwoning open- en de ramen kapot waren, werd on- lellijk besloten deze ruimte dicht te timmeren. Te meer daar de politie bij in spectie van de bovenwoning een tas had aangetroffen met een aantal portemonnees, bank- en giropasjes die buitgemaakt bleken te zijn bij een aantal inbraken. „We wisten dat de bovenwoning al langere tijd gebruikt werd door verslaafden", zegt Van der Nat. „Toen we een kijkje namen lag de vloer be zaaid met spuiten. Omdat er ook geen spra ke meer was van bewoning hebben we de zaak dicht laten spijkeren." Gebruikerscontract Met de mensen die in de bovenwoning woonden, had de gemeente een gebruikers contract gesloten. Dat gebeurde nadat vorig jaar het hele pand werd aangekocht door de gemeente, na de sluiting van koffieshop Sky wegens overlast en verkoop van softdrugs aan minderjarigen. Het huurcontract voor de bovenwoning werd daarbij omgezet in een gebruikerscontract. Van der Nat. „Het pand wordt over een tijdje toch gesloopt. Het leek ons dan ook redelijk geen huur meer te vragen tot de sloop. Maar het bleek onlangs dus dat daar niemand meer woont." „We hebben ons toen meteen afgevraagd of de benedenwoning nog bewoond was", vervolgt Van der Nat. „Die woning bleek óók leeg te staan. Omwonenden bevestig den dat. Omdat het gehele pand ook nog eens uitgewoond was - er zat geen water, gas en licht meer in - en binnenkort tegen de grond moet, hebben we besloten het pand aan niemand meer in gebruik te ge ven en beide woningen onklaar te maken." Dat gebeurde overigens pas nadat deze week overleg met politie en met de officier van justitie had plaatsgevonden en nadat men nogmaals ter plekke poolshoogte was gaan nemen. De gemeente had namelijk geluiden opgevangen dat de bovenwoning afgelopen zaterdag zou zijn gekraakt. „We troffen echter niets en niemand aan in de bovenwoning. En in de politierapporten was ook niets over een mogelijke kraakactie terug te vinden. Bovendien ziin wij ook niet officieel in kennis gesteld van een kraakac tie. Ons is dan ook door de officier van jus titie meegedeeld dat we in ons recht staan", aldus Van der Nat. Politievoorlichter R. Blom bevestigt de le zing van Van der Nat. „Afgelopen weekein de waren er wat bewegingen in het pand, om het zo maar eens te noemen. Een paar mensen liepen daar de boel schoon te ma ken. Maar officieel gekraakt is het niet." e afgelopen met het wachten voor de bruggen in de Leidse enstad. Luid toeterend en toegezwaaid door (flat)bewoners uidwest is gistermiddag het eerste schip het nieuwe Korte (canaal doorgestoomd. Het was een grote salonboot van [una, met aan boord de gemeentebesturen van Leiden en (schoten. Het andere scheepvaartverkeer van en naar Kat- zal vandaag deze nieuwe koers volgen, om de zo vaak ver- e Leidse grachtenroute (met daarover maar liefst acht brug- [te mijden. 'Bloot geweld', heet het in politietaal. Slaan om het slaan, mishandeling zonder motief, geweld om het geweld. En het neemt in de Leidse binnenstad hand over hand toe. Vooral op vrijdag- en zaterdagavond is het vaak raak. De politie heeft haar plan getrokken en stuurt in het week einde twee keer zoveel agenten de straat op. ,,We willen dit fiks de kop indrukken", zegt woordvoerder R. Blom. slachtoffer van geweld, een jaar later 674. Daarbij raakten vorig jaar 355 mensen gewond. „Elke dag wordt in deze stad iemand in mekaar geslagen ofzo", con cludeerde raadslid W. Egels van D66. „Deze cijfers pleiten er voor het toezicht op straat te versterken", zei burgemeester C. Goekoop. Maar de politie had die poli tieke ontzetting niet nodig om tot actie over te gaan, zegt Blom. „Wij hadden het pro bleem zelf ook al gesignaleerd en besloten om in te grijpen. We denken dat er meer geweld is dan bij ons bekend: dat er veel mensen zijn die geen aan gifte doen uit angst voor repre sailles." De extra politie op straat - sinds twee weken nu - heeft nog niet geleid tot afname van het geweld, maar wel tot een handvol aanhoudingen van ge weldplegers. Sowieso worden er meer aanhoudingen verricht. Autokrakers, inbrekers en van dalen lopen in het weekeinde een grotere kans om gepakt te worden. „Maar ja, dat is logisch, da's makkelijk scoren", zegt Blom. „Als je meer mensen op straat hebt heb je ook meer suc- Als iets een aanslag op het ge voel van veiligheid is, dan is het wel geweld om niks, weet Blom. En de statistieken stemmen niet tot tevredenheid. In januari 1994 noteerde de politie zo'n veertig gevallen van zinloos ge weld op straat. Dit jaar waren dat er in één maand meer dan zestig. En daarbij telt de jongen die voor een gulden, een ijs muts en een aansteker van zijn fiets wordt getrokken nog niet eens mee. „We zien juist de laatste maanden een opgaande lijn", zegt Blom. „Er zijn groepen die door Leiden lopen en die maar wat om zich heen slaan. Vooral in de omgeving van de Haar lemmerstraat en de Breestraat wordt ontzettend veel op men sen ingemept, worden mensen zomaar in mekaar geslagen. Daar moeten we iets aan doen. En we hadden voor 1996 al ex tra uren gereserveerd om ge weld tegen personen tegen te gaan. Die zetten we nu in." De Leidse politiek toonde zich vorige maand geschokt door de toename van het aantal geweldsmisdrijven. In 1994 wa ren 470 mensen in Leiden het De stedenband tussen Leiden en Oxford is dit jaar een halve eeuw oud. Duizenden Leide- naars hebben in de afgelopen vijftig jaar de zustergemeente in Engeland bezocht. Ter gele genheid van dit gouden jubile um roept het Leidsch Dagblad Leidenaars op die in het kader van de stedenband in Oxford in een gastgezin verbleven, maar het contact zijn kwijtge raakt. Stuur, onder vermelding van 'Oxford', uw naam, adres en telefoonnummer in, vermeld het jaar waarin u Oxford be zocht, de groep waarin u was ingedeeld en de naam en het laatst bekende adres en tele foonnummer van uw gast- heer/vrouw in Oxford. Ons adres is: Redactie Leidsch Dagblad, Postbus 54. 2300 AB Leiden. Wij doen ons best om - in samenwerking met de Oxford Mail die een dergelijke oproep plaatst voor de Engelsen die in Leiden verbleven - uw gastge zin op te sporen en u weer met hen in contact te brengen. Het leukste 'verhaal' wordt be loond met een reis voor twee personen naar Oxford. Fokker Space heeft deze week de contracten getekend voor nieuwbouw aan de Plesman- laan in Leiden. Het gaat daarbij om een testhal voor de ERA-ro- botarm die naast de kantoren in Leiden komt. Fokker Space blijft overigens ook nog testfacilitei ten gebruiken op Schiphol- Oost, bij de vliegtuigfabriek. Fokker Space is een geza menlijke dochteronderneming van Urenco en de gelijknamige vliegtuigfabriek. Het Leidse be drijf is winstgevend. Het werd in december verzelfstandigd en blijft daardoor buiten een even tueel faillissement van het Fok kerconcern. Ruim twee jaar ge leden verhuisde Fokker Space van Schiphol naar Leiden. Het bleef echter voor testfaciliteiten afhankelijk van Schiphol-Oost. De nieuwe hallen worden speciaal gebouwd voor het tes ten van de robotarm ERA waar voor Fokker Space de hoofd aannemer is. ERA is bestemd voor het Russische deel van het internationale ruimtestation Alpha. De nieuw hal meet 50 bij 43 meter en heeft een bruto vloeroppervlak van 2150 vier kante meter. Er komen drie ver diepingen kantoorruimten bij met een oppervlakte van 1080 vierkante meter. De hal kost on geveer 10 miljoen gulden en moet voor het eind van het jaar klaar zijn om het testprogram ma van ERA ongestoord te kun nen uitvoeren. De eerste paal wordt in april geslagen. Na de bouw van deze hal blijft overigens nog ruimte over op het terrein van Fokker Space. Daar wil het bedrijf op termijn nog hallen bouwen zodat uit eindelijk alle testactiviteiten in Leiden kunnen worden onder gebracht. Een maquette van de gebouwen van Fokker Space aan de Plesmanlaan na voltooiing van de ERA-testhal. Links de bestaande kantoren, rechts de nieuwbouw. Achter de nieuw hal is nog ruimte voor uitbreiding van de testfaciliteiten. foto pr Sport en computers LEIDEN Tafeltennisvereniging DoCos en de Hobby Computer Club (HCC) afdeling Leiden houden op zondag 10 maart een geza menlijke Sportinstuif en een computerbijeenkomst. In de grote zaal van het Verenigings gebouw DoCos Tafeltennis aan de Hoge Morschweg kan men kennismaken met de wereld van het tafeltennis. In de kanti ne geven leden van de HCC on der meer informatie over Inter net en de Digitale Stad Leiden. Aanvang: 13.30 uur. Meer infor matie bij Ari Sadarjoen, telefoon 015-2578975. activiteiten van de gemeente biedt het pand aan de Musschenbroekstraat een desolate aanblik. Negen katten zijn gisteren uit een woning aan de Noor derstraat gehaald. In het pand zitten naar schatting nog zo'n tien katten die de komende da gen worden gevangen. De die ren waren eigendom van een 69-jarige Leidenaar, die afgelo pen weekeinde dood in het huis aan de Noorderstraat werd aan getroffen. De man heeft zo'n twee tot drie weken dood in het pand gelegen. Zijn katten hiel den zich in leven door het stof felijk overschot van hun baasje op te eten. Moeite Medewerkers van de reiniging- dienst, die het huis ontruimden, en vrijwilligers van de Dieren bescherming hadden de groot ste moeite de katten te vangen. „De dieren krijgen een eerlijke kans", zegt Carla Schotmeijer van de Dierenbescherming. „Ze worden onderzocht door de dierenarts en vervolgens naar het dierenasiel gebracht. Een van de katjes, die gisteren wer den gevangen, bleek zo zwak dat hij voorlopig bij de dieren arts moet blijven." De Dierenbescherming heeft al eerder met de levende have van de 69-jarige te maken ge had. „In oktober gaf de man vijf katten aan ons mee voor sterili satie. We wilden een kattenex- plosie in de buurt voorkomen. De katten die we toen gezien hadden, waren in goede condi tie. We dachten eigenlijk dat we toen, behalve een nestje klein tjes, alle katten van de man on- Het vangen van de katten in het pand aan de Noorderstraat bleek geen eenvoudige klus te zijn. De enorme hoeveelheden troep in de woning waren een grote hindernis voor de medewerkers van de Dierenbescher ming. Vandaag en morgen wordt de jacht op de schichtige dieren voortgezet. De katten verzetten zich hevig en konden met moeite in een kooi worden gestopt. der handen hadden genomen. Maar bij de negen katten, die nu naar buiten zijn gekomen, zaten niet de vijf die we vorig jaar onder handen hebben ge nomen. We hadden er geen idee van dat er zoveel katten in het huis zaten", aldus Schot meijer. „We hebben toen ge daan wat we konden, maar we mochten de woning niet in. De bewoner was overigens, hoewel naar onze maatstaven nogal zonderling, een uiterst vriende lijke man." De kattenvangst en de ontrui ming van het pand duurden bij elkaar zo'n vierenhalf uur. De foto holvast/mark lamers bewoner was bij leven een ver zamelaar van alles wat los en vast zat. Uiteindelijk moest er een tweede vuilniswagen aan te pas komen om het materiaal mee te nemen. De enorme hoe veelheden troep in de woning bleken een grote hindernis bij de kattenvangst.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 11