Van Poppel is definitief uitgefietst Jk Rousseau laat zich verleiden ot halve marathon Egmond Sport Van der Veen Meerstadt voorziet vertrek Lansink }hn Bosman na kopstoot iderzocht in ziekenhuis illy Granada-Dakar orbij voor Tijsterman IAG 9 JANUAR11996 CHEF WILLEMSPIERDIIK.071 5356464, PLV CHEF ROB ONDERWATER, 071 5356461 nerink en Krajicek veliezen uur Jan Siemerink en Richard Krajicek hebben de eerste steiiifJvan het tennistoernooi in Sydney niet overleefd. Sieme- aaron»gVende geplaatst, verloor in twee sets van de Canadees La- uufe p 4,7-5. Krajicek, nummer twee, moest na twee tiebreaks |i voor de Brit Rusedski. rtin Verkerk uitgeschakeld ingeveT zo ïqjRNE» Tennisser Martin Verkerk is uitgeschakeld in een in- [^"'pönaal jeugdtoernooi in Melbourne. De Alphenaar won in tste ronde zijn partij, maar in de tweede schifting verloor p de Australiër Martin Lee, de nummer vier van de wereld- senIjst tot en met 18 jaar. Verkerk doet over twee weken mee je Australian Open voor junioren, laleotj ik de Velde hervat zeilrace JaapS^ 17 u,QN. Henk de Velde wil morgen of woensdag zijn solozeil- tervatten. De 46-jarige zeezeiler heeft in de afgelopen da an cuijn catamaran Cl000 weer in orde gemaakt. Als het weer in 6ent>on goed is, hervat hij zijn race. Bij vertrek uit Portugal t opnieuw getimed, sen-id ii Es en Neijens winnen NK Super-G !L*uBram van Es (22) en Lara Neijens (16) hebben in het i7 uu»nrijkse Flachau de Nederlandse skititel op de Super-G ver- 1. Beiden eindigden gisteren tijdens de open NK op grote irstand van de winnaars, maar bleven wel hun landgenoten m T*Bij de mannen won de Oostenrijker Norbert Holzknecht in )4. Van Es finishte als 45ste in 1.41,38. Na hem eindigden uis.kiWareman (1.41,63) en Harald de Man (1.42,12) als respec- Hem,jjjk tweede en derde. Bij de vrouwen ging de zege naar de za efikaanse Katie Monahan in 1.42,47. Neijens kwam als 63e tie streep in 1.56,06. Chantal Hees en Shoshanna Vos wer- 5S p][|veede en derde. )len rugbyclubs werken aan profliga jftfj Ui Elf rugbyclubs uit Engeland, Wales, Frankrijk en Italië en een organisatie (Europese Professionele Rugby Clubs opgericht die een internationale profliga moet gaan op- Op 26 januari worden in Londen de definitieve plannen ;<tidgemaakt. SCOREBORD LEIDERDORP CERT-JAN ONVLEE Het zou Diederik van der Veen Meerstadt niet verbazen als Ad Lansink het binnen afzienbare tijd voor gezien houdt als voorzitter van het bestuur amateurvoetbal van de KNVB. Van der Veen Meerstadt, de eerste man van de KNVB Afdeling Leiden, sprak die verwachting gisteravond in het Leiderdorpse bondsbureau uit tij dens de traditionele nieuwjaarsreceptie. De Alphenaar baseert die visie op de wijze waarop de kandidaatstelling van de leden voor het nieuwe bestuur amateurvoetbal tot nu toe verloopt. Slechts twee van de huidige bestuursleden kunnen op een plaats in het nieuwe bestuur rekenen. Dit alles door een vorige maand tot stand gekomen een-tweetje tussen de ver trouwenscommissie (die zich bezighoudt met de for matie van het nieuwe amateurbestuur), de afgevaardig den en de grote districten (Noord, Oost en Zuid 1). Een niet alleen voor Lansink c.s. onverteerbare gang van zaken (zij hadden zich allen op verzoek herkiesbaar gesteld), maar ook voor Van der Veen Meerstadt. „Het oude bestuur heeft de laatste jaren op vele fronten ge faald, maar zo ga je niet met mensen om," Tevens zette hij de nodige vraagtekens bij de handelwijze van de af gevaardigden: „Het is op zijn minst merkwaardig dat zij zonder overleg met de eigen achterban, de clubs, nu al hun steun hebben gegeven aan een nieuw college dat onder voorzitterschap van de Fries Lesterhuis komt te staan." Van der Veen Meerstadt liet gisteravond weten zelf door enkele districten benaderd te zijn om zich kandi daat te stellen. Hij wilde dat slechts overwegen als hij kon rekenen op voldoende steun van de districten. „Want daar draait het nu allemaal om. De macht in de KNVB is een zaak van enkele districten geworden. Noord, Oost en Zuid 1, het grote Brabant, hebben straks de meerderheid en dus de macht in handen. Het complete westen is buitenspel gezet. Van de uitgangs punten van de nieuwe, geherstructureerde KNVB, was door het gehannes van het zittende bestuur amateur voetbal al niet veel meer over. En nu is ook van het be ginsel gelijke invloed van de districten, het meer in vloed geven aan de basis, niets meer overgebleven." Duidelijke uitspraken tijdens een bijzondere nieuw jaarsreceptie. Immers: terwijl onder normale omstan digheden wordt vooruitgeblikt op twaalf maanden, kon Van der Veen Meerstadt zich in dit geval beperken tot de periode van een half jaar. Op 1 juli houdt de Leidse afdeling op te bestaan en begint Leiden' met de Haag se voetbalbond als District West 3 aan een nieuw hoofdstuk. Lotto: ïrste js: 2 v PRIJSVRAGEN nnaars elk brtito 600.000 gulden, tweede prijs: geen win naar, derde pri|S: 96 winnaars elk brUto 1166,60, vierde pri|s 3897 winnaars elk 28,70, vi|fde pri|S: 56.536 winnaars elk 5,00 Cijferspel: eerste pri|S: geen winnaar, twee de prijs: 4 winnaars, derde pri|S: 24 win naars, vierde prijs: 212 winnaars, vi|fde pr.|S: 2438 winnaars. Lucky Ten. trekking van maandag 8 janua ri: 4-10-12 16 19 - 26 33 34 40 - 42 - 44 - 47 - 50 - 57 - 61 - 63 - 72 - 73 75-77 (onder voorbehoud) Sprinters zijn voor niemand bang. Sprinters zijn bluffers. Het zijn de macho's van het peloton. Eén teken van men selijke zwakte en een sprinter is nergens meer. Geen knecht meer die zich uit de naad wil rijden voor een 'lo ser'. 3"V.A Bosman gaat vandaag in nestf Sint Annaziekenhuis in n i4jsel onder de scanner. De ewaafvan Anderlecht heeft mo- een blessure aan het juk- i. Hij liep de kwetsuur op -17J1S een toernooi in het 30)kkaanse Casablanca, waar seertpoord de zege greep, njfde wedstrijd om de derde js tegen Raja Casablanca Bosman zondag een kop- van zijn tegenstander, bij mijn oor zit een kuil in het gezicht", aldus de aanvaller, die twee keer scoorde tegen Ra- ja. „Zondag had ik enorm veel pijn, maar gisteren ging het al beter. Onderzoek in een Marok kaans ziekenhuis wees uit dat ik een scheurtje heb in mijn juk been,-maar voor de zekerheid laat ik ook nog foto's maken in Brussel." Mochten de artsen in België tot de dezelfde conclusie ko men, dan moet Bosman een kleine ingreep ondergaan. Hij is dan twee weken uitgeschakeld. sjxVEI ■EN/ZOUERAT GPD ,i[eiees Tijsterman is de rally 3Kiqa-Dakar ten einde. De Inxvener viel in de achtste Tiiei naar Atar uit vanwege ''scjerschrijding. Tijsterman 30 ekel de andere leden van tehJnon-Ginaf team, die nog race zijn, steunen als ser vet was een kwestie van ^ïiten stellen", aldus Tijs- "n Tl. „Ik ben ingehuurd om b te verlenen. Na de crash 11®i Belgen Joost van Cau- 0 ïirge en Mare de Vos zijn eteen te hulp geschoten. Bafcvolgend zijn we zelf in men op onze kant gegaan, var|oor we te laat binnenkwa- isefeondag 14 januari hoopt 1 jddinxvener Dakar te be- osi. Zijn teamgenoten hopen "ldlk, want Tijsterman heeft voor vier teams onderdelen aan boord. Hij noemt de omstan digheden, waarin de rally moet worden gereden, 'extreem'. Tijs terman: „Sommige trajecten waren voor servicetrucks nau welijks begaanbaar. Ik heb op een gegeven moment aan Wil lem Tijsterman en Eric Steen- huisen gevraagd om uit te stap pen. Uiteindelijk is het nog aar- Tijsterman kan bij de Belgen niets meer fout doen. Van Cau- wenberge en De Vos bedankten hem voor zijn snelle hulp. „Ze crashten met grote snelheid te gen een rotsblok en werden als het ware gelanceerd. Hun Toyo ta was een rokend wrak. Die jongens waren totaal ontred derd. Ze hebben een potje staan janken. De door mij ontwikkel de en zelf gebouwde stalen vei- ligheidskooi heeft gelukkig ern stig letsel voorkomen." POPPEL GOVERT VAN VEEN GPD-VERSLAGGEVER Gisteren deed Jean-Paul van Poppel dat masker van on schendbaarheid af. Hij had de knoop doorgehakt. Het had geen zin meer. Zijn carrière zit erop. Het was triest, op deze manier, maar zelfs 'JP' had niet alles in de hand. Graag had hij nog een jaar doorgereden. Maar en weer kwam die typische sprintersbluf bovendrijven hij hield de wereld voor dat nie mand medelijden met hem hoefde te hebben. Hij was im mers gefortuneerd genoeg. Toen Van Poppel nog reed, elf seizoenen lang, was hij ook zo. Zelfverzekerd, een beetje schamper haast, overzag hij dan de troepen. Hij keek naar bo ven, zag naar de blauwe lucht, keek naar het rimpelloze profiel van de rit van die dag en wist dat het goed was. De uit Tilburg afkomstige 'JP' als de zonneko ning, heerser bij mooi weer van Frankrijk (negen Touretappes) en Spanje (even- zovele Vuelta-ritten). In het voorseizoen kwam hij moeilijk op gang, in het naseizoen was hij vaak al te moe. Wankelen Maar zelfs ip die perioden ver loor hij nooit iets van zijn on overwinnelijkheid. Hij was ten slotte JP en stond boven alle partijen. Pas vorig seizoen be gon zijn koninkrijk te wankelen en vertoonde de vorst steeds meer menselijke trekjes. Bij Fes- tina hadden ze hem geloosd, ondanks etappezeges in Vuelta en Tour en zelfs ondanks winst in het eindklassement van een rittenwedstrijd, de Ster van Bes- sèges. JP dacht op 32-jarige leef tijd nog één mooie slag te slaan. Hij had het zijn manager André Boskamp goed laten uitzoeken en tekende een tweejarig con tract bij Le Groupement. Het was het begin van het einde. Het .einde van de ploeg, het einde van het winnen, het einde van een roemruchte car rière die in 1985 direct al met zes overwinningen begon bij Skala-Gazelle en die hem langs Superconfex, Panasonic, PDM en Festina voerde naar 94 prof zeges en een pamares om U te gen te zeggen. Schijn Al was het wel de schijn die be droog. Vorig jaar nog, in een vlaag van openhartigheid,: „Als mensen denken dat ik binnen ben, dan hebben ze het mis. Sprinters worden lang niet zo dik betaald als klassementsren ners. Wij moeten ons elke keer weer bewijzen. Winnen we niet, dan zijn we direct waardeloos geworden. Bij etapperenners ligt dat anders. Ik kan het wel even uitzingen, maar binnen ben ik niet." Daarom had hij nog graag de twee seizoenen volgemaakt bij Le Groupement. Hij was ge waarschuwd. Negatieve publici teit in met name de Franse kranten tegen de network-mar- king-strategie van het bedrijf, dat prompt werd vergeleken met een sekte. En negatieve pu bliciteit over de technische lei ding van het team, manager Valcke en sportbestuurder Mol- let. Twee mannen met een be smetverleden. Hoerenkast Maar wie heeft dat niet in de wielrennerij. „Ik heb alles laten uitzoeken, ik rijd liever voor zo'n bedrijf dan voor een hoe renkast en de pers moet niet zeuren." Zo was het verweer van Van Poppel begin 1995 nog. Maar allengs werd de druk op de ploeg groter en vlak voor de Tour barstte de bom. Dinsdag voor de start in Saint Brieuc kre gen de renners te horen dat het over was. Voor de tweede achtereenvol gende keer was de financiële 'afwikkeling' van een contract een ramp. De problemen met Jean-Paul van Poppel: „Zet me niet achter een computer, want ik weet niet wat ik ermee moet doen." foto Festina waren nog niet eens op gelost. of die met Le Groupe ment kwamen erbij. Nooit maakte de Franse ploeg na mei nog een salaris over. Gelukkig voor Van Poppel verdeelde de Franse bond de door de UCI ge eiste bankgarantie onder de 'ar men' en 'behoeftigen'. Zo ont ving JP nog voor drie maanden geld. Waarmee voor hem de kous af was. „Meer zit er toch niet in." Australië In de zomer deed Van Poppel nog wat wedstrijden in de Vere nigde Staten, omdat hij de Tour letterlijk niet kon aanzien. Zijn afscheidstournee bestond uit criteriums. Boxmeer was de eer ste, Pijnacker de laatste. Zijn slotkilometers in het Groupe- ment-shirt reed hij evenwel in Australië. In kleinere ploegen, die zich de laatste maanden wel degelijk aanboden, had hij geen trek meer. Het Foreldorado-team van Frits Schür bijvoorbeeld, dat nog wel Eddy Bouwmans inlijfde, was hem te min. Nie mand die hem dat kwalijk nam. Van Poppel wilde nog één jaar rijden voor een goede ploeg die verzekerd was van Tour-deelna me. Om dat ene doel. die tien overwinningen in de Ronde van Frankrijk, te kunnen verwezen lijken en zo in de voetsporen van Jan Raas, Genie Knete- mann en Joop Zoetemelk te kunnen treden. Maar het zat er niet in. Zoals er ook nooit een klassieker voor hem heeft ingezeten. Waaierrij den, erin kletsen bij slecht weer, tochten over hellewegen vol glimmende kasseien en verra derlijke Poggio's waren niet aan hem besteed. „Ik ben wat ge makzuchtig", gaf hij toe. „Eigenlijk is alles me komen aanwaaien. Ik ben niet te verge lijken met een werkpaard van het type Adri van der Poel." Zo heeft Van Poppel met een enigszins wrange smaak af scheid moeten nemen van het milieu. Een tweede carrière zit er niet in. Om meerdere rede nen niet. Want: „Ik kan niets, behalve fietsen. Zet me niet achter een computer, want ik weet niet wat ik ermee moet doen." Aanjakkeren De begeleiding van jonge ren ners, daar voelt hij wel voor. Hij meldde zich inmiddels aan voor een trainerscursus bij de wieler bond. Dat hij jong talent wat kan bijbrengen, toonde Jeroen Blijlevens vorig jaar aan. Maar ploegleider, Van Poppel moet er niet aan denken. „Ik ga niet weer achter het peloton aanjak keren. Honderdduizend kilome ter per jaar. Ik kijk wel uit. Daar heb ik een bloedhekel aan." AUTOSPORT Rally Granada - Dakar Negende etappe, Zouerat - El Mreiti, 638 kilometer (waarvan 629 km klasse mentsproef) Auto's: 1 W.imbergue/Gallagher (Fra/GBr) Citroen 6.12.26, 2. Vatanen/Pic ,ird (Fin Fra) Citroen 2,19, 3. Servia/Puig (Spa) Ci troen 5.54, 4. Lartigue/Perin (Fra) Citroen 6 19, 5 Masuoka/Schulz (Jap/Dui) Mitsubishi 7.07. Klassement: 1 Lartigue 38 11.08. 2 Wambergue 44.40, 3. Ma suoka 1.41.51, 4 Vatanen 1.49.04. 5 Fontenay/Musmarra (Fra) Mitsubishi 2 08 35 Motoren: 1 Arcarons (Spa) KTM 7 08.45, 2 Orioli (Ita) Yamaha 1 01. 3 Trolli (Ita) Cagiva 203, 4 Magnaldi (Fra) KTM 15.23, 5 Esqu.rol (Fra) Cagiva 19.44 Klassement: 1 Orioli 42.00 49, 2. Area rons 41.42, 3. Trolli 52.45, 4 Magnaldi 2.03.29,5. Esquirol 3.20.56 DAMMEN Leeuwarden. Grandmasters'96. Derde set, eerste partij: Ts|i/|Ov (Rus) Bal|akin (WRu) 1-1 SKI Flachau (Oos). Open NK. Super-G: 1 Hol/ knecht (Oos) 1 36,94, 2 Uzmk (Oos) 1 37,05, 45. Van Es 1.41.38 NK: 1 Van Es, 2. Wareman 1.41,63, 3. De Man I 42,12. Vrouwen: 1 Monahan (VSt) 1.42.47. 2 Fieldavl.e (Noo) 1 43,14, 63 Neiiens 1.56.06 NK 1 Neijens, 2. He»». I 56,64. 3 Vos 1 58,94 TENNIS Jakarta, 550.000 gulden Eerste ronde: Schalken (5) Van Herck (Bel) 6-4 6 7 6 0, Tillstróm (Zwe) Javier Sanchez (Spa/3) 6 4 7-6, Joyce (VSt) Santoro (Fra) 7 6 6-1, Ogorodov (Oez) Apell (Zwe) 6-2 3-6 6 4, Hadad (Col) Suwandi (Indo) 2-6 7 6 7-5 Auckland. Mannen, 524.800 gulden Eerste ronde: Ruud (Noo) Hunt (NZe) 3 6 6 3 6-1. Rikl (Tsj) Hlasek (Zwi/4) 7 6 6 2. Pescosolido (Ita) Spadea (VSt) 6-2 6- 4. Washington (VSt/2) Carlsen (Den) 6 3 6 3, Forget (Fra) Meligeni (Bra) 6 0 6 2, Gumy (AreSteeb (Dui) 4-6 7-5 7 6, Cal vet (Spa/7) Downs (NZe) 6 4 6 3, Corre tja (Spa/6) Greenhalgh (NZe) 7 5 6-2. Sydney. 1,2 miljoen gulden Eerste ronde: Martin (VSt/5) Sinner (Dui) 6-1 6-2, Fromberg (Aus) Boetsch (Fra/3) 4 6 6-3 6 3, Carlos Costa (Spa) Ulihrach (Tsj) 6 4 5 7 6 4, Furlan (Ita) Rios (Chl) 6-1 7-6, Stoltenberg (Aus) Dewulf (Bel) 6 26 3 Vrouwen, eerste ronde: Bradtkc (Aus) No wak (Pol) 6 1 6 1, Coet/er (ZAt) Stubbs (Aus) 6 2 6 0. De Swardt (ZAf) Appel mans (Bel) 6 7 7-6 6-5 opgave Appel mans, Carlsson (Zwe) Sukovu (Tsj) 4-6 6 3 7-5, Frazier (VSt/7) Gavaldon (Mex) 7-5 5, Rubin (VSt/4) McNeil (VSt) 6-2 6 2 Ranglijst: 1 Sampras (VSt) 4842, 2. Ag;r. si (VSt) 4765, 3 Muster (Oos) 44 74, 4 Becker (Dui) 3325. 5 Chang (VSt) 321 1 6. Kafelnikov (Rus) 2660, 7 Enqvist (Zwej 2505. 8 Courier (VSt) 2339, 9 Ferreira (ZAF) 2144, 10 Ivanisevic (Kro) 1861, II Kraiicek 1684, 18 Haarhuis 1266. 21 Siemerink 1190, 45, Eltingh 7 79, 69 Schalken 635, 167. Winmnk 249, 194 Groen 205 Vrouwen: 1 Graf (Dui)/Seles (VSt) 337,07, 2. Martinez (Spa) 255,60, 3. Sanchez (Spa) 228,77, 4 Pierce (Fra) 159,83, 5. Date (Jap) 153,33, 6. Magdalena Maleeva (Hul) 14-1,1.3. ..ilj.jt im (Ar,;) 1-1 H Majoli (Kro) 135,31, 9 Huber (Dui) 129,64, 10 Mary Joe Fernandez (VSt) 126,90, 13 Schuit/ 99,94, 34 BooRort 40,61, 39 Oremans 35,45, 98 Kamstra 16,40 Dubbel: 1 '.-li.. (Sp,.) 4. f I' I votna (Tsj) 445,32, 3 Giri Fernandez (VSt) 438,34, 8 Bollegraf 215,45, 12. S( huit/192,76 SCHOTLAND: Hibernian Aberdeen 1-2 Oefenwedstrijden FC Den Bosch FC Utrecht 0-2 (0-0) Doel punten. Van Kessel en Vierklau Bijzonder ■eden FC Utre Nieuwkerk van Scheven jaar gecontracteerd. De 0 ZAALVOETBAL Cordoba (Spa). EK Groep A: Span|e Belgie 2-1 (1-0) 19 Vicentin 10, 29. Beqers 2-0 (eigen doel), '.4 I I Gu.r 2 1 Stand: 1 Sparqe 1 2 Nederland 0 0, 3. Belgie 1 0 Groep B: Rusland Oekraïne 3 2 (2-0) 1 Oor in I 0, 14 I rnmenkij 2 O. 2», 0»-v..ik ovski 2-1, 33. Vorynikov 2 2, 35. Alekber ov 3 2. Stand: I Rusland I 2. Italic n 0, 3. Oekraïne I 0 '.buut op het strand voor Belg )ND AAN ZEE. GPD 24ste halve marathon van lond krijgt op papier wel- weer een Belgische win- Vincent Rousseau. Maar pschiedenis leert dat in Eg- id niets zeker is. Komende lag maakt Rousseau zijn -Hut op het strand. Het is of Et op het eerste gezicht, of eert nooit meer terug in itdhollandsebadplaats. e halve marathon van Eg- id is geliefd bij velen. Topat- 0 hebben vaak een haat-lief- fcrhouding met deze klassie- .Het rulle zand, de zee. de ed die de lopers altijd tegen m te hebben, de kou, regen nfcms ook sneeuw. De 21 ki- •^terloop door de duinen en f het strand is geen pretje. «is geen cross, het is geen Ivedstrijd. Egmond is Eg- Dd. Je moet hem gelopen ;r»>en om te weten wat de de cte marathon van le Cham- eé werkelijk inhoudt. kilo loper "pseau heeft er nooit zin in Pd, alhoewel hij altijd een 4e veldloper is geweest en lis marathonatleet bijna on geëvenaard is. Immers, geen at leet ter wereld heeft kunnen presteren wat deze Belg wel is gelukt: als eerste en enige de marathon twee keer binnen de twee uur en acht minuten lo pen. Het organisatiebureau van Jos Hermens heeft Rousseau toch overgehaald om in Eg mond te starten. De Belg be reidt zich voor op de marathon van Tokyo, die hij ziet als 'op warmer' voor de marathon van Londen in april. Zijn keuze voor de wedstrijd betekent een te leurstelling voor de organisato ren van de Rotterdam Mara thon, die een week na Londen op het programma staat. In de Maasstad hadden ze Vincent Rousseau graag als één van de favorieten gepresenteerd. Zeker nadat de Belg in de laatste afle vering vlak voor de start was uitgestapt omdat hij het bij na der inzien toch te warm vond. Tessema Voornaamste concurrent in Eg mond is Getaneh Tessema, die startnummer één krijgt als win naar van de vorige editie. Tesse ma, nog altijd Ethiopiër, maar knokkend voor de Nederlandse nationaliteit, heeft de capacitei ten om het Rousseau moeilijk te maken. Bert van Vlaanderen is ook een grote naam, maar zal zondag niet bij de besten te vin den zijn. Immers, hij stond bij na een half jaar op non-actief door een rugblessure. Van Vlaanderen Van Vlaanderen heeft weer ver trouwen in de toekomst. Hij kan weer voluit trainen, maar mist nog snelheid en tempohard heid. In tegenstelling tot Rous seau is Van Vlaanderens doel voor dit jaar wel de olympische marathon. Vrijwel zeker loopt hij 28 april de marathon van Rotterdam. Marco Gielen, Te- keye Gebrselassie, Aiduna Ait- nafa, Tadesse Woldemesekel, Luc Kr'otwaar, Gerard Kappert en misschien René Godlieb zijn de atleten die mogelijk ook een rol van betekenis kunnen spe len. Blikvanger Blikvanger bij de vrouwen is Te- gla Loroupe, die Egmond drie keer op rij afgetekend won. De Kenyaanse atlete heeft zich de afgelopen jaren geschaard bij de absolute wereldtop. Van Gaal in beeld bij Barcelona PARUS ANP/AFP Louis van Gaal, de 'witte raaf' die Barcelona zoekt. archieffoto anp Barcelona wil Louis van Gaal aantrekken als trainer. Het i ranse voetbalblad Fran< e l ootball heeft de hand ge legd op een geheime notitie waarop een lijstje staat van trainers die met of zonder Jo- han Cruijff de Spaanse kam pioen volgend seizoen moe ien leiden. Officieel heefi Barcelona nog geen actie on dernomen, maar officieus is Van Gaal de 'witte raaf naar wie de club zoekt. Achter de coach van we reldkampioen Ajax heeft Bar celona haar oog laten vallen op Luis Fernandez van Paris Saint Germain, Arrigo Sacchi, bondscoach van Italië, de Braziliaan Tele Santana en Fabio Capello van AC Milan, die ook bij aartsrivaal Real Madrid in de belangstelling staat. Cruijff hoeft niet weg van voorzitter Nunez. De praeses wil de succesvolle trainer zelfs een nieuw contract voorschotelen. Maar verster king van de technische staf is volgens het geheime rapport wel gewenst. Weah nu ook de beste van de wereld MILAAN AFP George Weah van AC Milan is gisteren in Milaan gekozen tot beste voetballer van de wereld ui» 1995. De wereldvoetbalbond FIFA had de bondscoaches de stemmen laten uitbrengen. Drie spelers waren genomineerd voor de Gouden Bal: de Liberi aan George Weah, de Italiaan Paolo Maldini en de Duitser Jürgen Klinsmann. Weah kreeg 170 punten, zijn ploeggenoot Maldini 80 en Klinsmann van Bayern München 58. Weah is de vijfde winnaar van de Gouden Bal. Lothar Matt- haüs, Marco van Basten, Rober to Baggio en Romario gingen de Afrikaan voor. Eerder werd Weah, die zaterdag met Liberia aan de Afrika Cup begint, Euro pees en Afrikaans voetballer van nel jaar. Hei is voot he) eerst dat een speler deze drie prijzen in één jaar wint. De top tien ziet er als volgt uil i Weah (Lib) 170 punten, 2. Maldini (Ita) 80, 3. Klinsmann (Dui) 58, 4. Romario (Bra) 50, 5. Roberto Baggio (Ita) 49, 6 Stoitsjkov (Bul) 37, 7. Zamorano (Chi) 36, 8. Juninho (Bra) 28, 9. Sammer (Dui) 23, 10. Michael Laudrup (Den) en Zola (Ita) 20. SPORT OP TV 7.00-17 15 Did 2 Sport H 7 00-18.OOEURO Avontu ittPaUi 9.00-18.15 Sportnet. Tour 18.43 18.51 Ned 2. Sport jour 18.45-19.10 RTI Sport 19.00-20.00 EURO: Boksen. I 19.30-19 58BRT 1 Sport 20.00-21 30 EURO: Speedwo 21,30 22.00 EURO: Rally Raid E> 22 14 Ned 3 Sport|Oürna, 3 23 3', Rtl 4 Sport 0 00 01.00 EURO: Body building Miv lister Universe vanuit Birmingham (Grc nttanniC) Merh 1 00-01.30 EURO: Rally Raid: Granad. LURO Mot r>d (Ouitsla iif'O J 13.00 EURO: Eui

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1996 | | pagina 17