telefoon kado m r FAMILIEBERICHTEN Towi ACTIVA Loodsverkoop \H7 T^lij WAGEMAKER Grenen en rieten meubelen ƒ50,- Barbara '1295,- 995,- '1075,- VRIJDAG 27 OKTOBER 1995 901 Opgave per telefoon 023-5150370 Opgave per fax 023-5317337 of 023-5320216 Sluitingstijd: dag voor plaatsing 12.00 uur. Voor oe maandageditie: vrijdag 15 00 uur. Overlijdensberichten geboorteadvertenties Tot het laatste toe moedig en vol vertrou wen in het leven, heeft zij ons zorg. liefde en veiligheid gegeven, in goede, maar vooral ook in moeilijke tijden. Wij zullen haar in die hoedanigheid voor altijd in ons hart sluiten. Onze moeder, schoonmoeder en oma PETRONELLA FRANKEN-HEEMSKERK 4 januari 1914 t 22 oktober 1 995 aan den Rijn: FRANS en MARJA MARTIJN, DERK-PIETER WETTE en ELVIS SANDER en SANDRA Leiden: BRAM en ANNEKE Voorzien van het H. Sacrament der Zieken, hebben we haar, naar eigen wens. in klei ne kring herdacht en naar haar laatste rustplaats begeleid. Verwerp mij niet in den tijd des ouderdoms verlaat mij niet. terwijl mijn kracht vergaat. Psalm 71 Bedroefd geven wij kennis dat na een lief devolle verzorging in Huize "de Wilbert' is overleden onze geliefde tante en oud AAGJE BOESAARD- VAN DUIJN in de gezegende ouderdom van 94 jaar. Neven en nichten Correspondentieadres: J.Hus-van Duijn, Baron van Wijkersloothstraat 4, 2223 EW Katwijk Tante Aagje ligt opgebaard in het rouw- centrum ..Maranatha", Poolster 2 te Katwijk aan Zee, alwaar gelegenheid zal zijn tot condoleren op zaterdag 28 oktober i 19.00 - 20.00 uur. GEEN BLOEMEN De rouwdienst zal gehouden worden D.V. naandag 30 oktober om 10.30 uur in het Jeugdhuis. Voorstraat 72 te Katwijk aan Zee. waarna de begrafenis zal plaatsvin den ca. 1 1.30 uur op de oude begraafplaats aan de Zuidstraat te Katwijk aan Zee. Diegenen die wij vergeten zijn een rouw kaart te sturen kunnen deze advertentie als zodanig beschouwen. Wij namen kennis van het overlijden op 24 oktober 1995 van ons oud-bestuurslid en erelid J. P. (KOOS) OUWERKERK W|j verliezen in hem een echte UVS-er, die jarenlang onze club in z|jn functie van pen ningmeester deskundig bestuurde. Wij zullen hem In herinnering houden als een uitstekend clubman. Ons medeleven gaat uit naar z|jn nabe staanden. Na een langdurig, moedig gedragen lijden is in vrede ontslapen m|jn lieve vrouw, on ze zorgzame moeder, schoonmoeder en ADRIANA ANTONIA VAN LEEUWEN-JANSSEN in de leeftijd van 73 jaar. B. VAN LEEUWEN PIET en JOLANDA BAREND en JANNEKE WILLY en HENK ANNEKE MARTIN en kleinkinderen 25 oktober 1 995 Schubertlaan 70 2324 CZ Leiden M|jn vrouw en onze moeder is overge bracht naar het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179 te Leiden, alwaar geen bezoek. De begrafenis zal plaatsvinden maandag 30 oktober om 10.00 uur op de begraaf plaats ,.Rh|jnhof". Laan te Rhjjnhof (in gang Haagse Schouwweg) te Leiden. Van ons is heengegaan onze dierbare schoonzoon, zwager en oom WIM HEEMSKERK E. C. CAVÉ LIEN en HENK THEO STIEN en NICO MARJAN en JAN ELLY en TON JAN en INGE FER en EEF IVONNE en JOS ANGENETTE en THEO Neven en nichten Als ik de dingen niet meer weet als ik de namen niet meer ken en wat ik weet meteen vergeet zodat ik onherkenbaar ben. begin dan maar een heel oud lied dan zing ik mee en aarzel niet. Na een liefdevolle verzorging in ..Leythen- rode" en voorzien van het Heilig Sacra ment der Zieken is rustig van ons heenge gaan onze lieve moeder, schoon-, groot- en overgrootmoeder JOHANNA CORNELIA BAKKER in de leeftijd van 83 jaar. MARTHIE en GOOF JOOP MARCEL en MARGA JOHN en KARIN JEANNET ELLY en HENK WONNE en AAD DENISE, RUTGER RENÉ en JACQUELINE NATASJA BIANCA en ED TREES en GERARD MIRANDA SANDRA Leiderdorp. 26 oktober 1 995 Correspondentieadres: H. C. Uljee Populierenstraat 42 2371 SG Roelofarendsveen Mam is opgebaard in het mortuarium van Huize St. Jacobus, Noordeinde 189 te Roelofarendsveen. Bezoektijden van 15.30 tot 16.15 uur en van 19.30 tot 20.15 uur. Zondag 29 oktober a.s. om 19.00 uur wordt de Avondwake gehouden in de paro chiekerk van St. Petrus Banden. De gezongen uitvaartmis zal worden opge dragen op maandag 30 oktober om 10.30 uur in bovengenoemde kerk. waarna wij haar begeleiden naar haar laatste rust plaats op het kerkhof aldaar. Gelegenheid tot condoleren zondag na de Avondwake. Door de vele blijken van medeleven en be langstelling en deelneming, die u heeft ge toond na het overlijden van onze moeder, oma en overgrootmoeder Maartje Anna v.d. Horst- Schavemaker zijn wij ontroerd. Uw betrokkenheid heeft ons goed gedaan. Wij zijn u hiervoor zeer dankbaar. Warmond, oktober 1995 Grafmonumenten Kenauweg 31, Leiden. Tel. 071-5760455 b.g.g. 071-3610497 Thomas van Bloemboetiek Stevenshof te Leiden jouw bloemwerk tijdens onze aktiedagen was tof en ook een bron van inspiratie voor de collega 's. Veel succes en bedankt! Bloemenveiling Roelofarendsveen de GROOTSTE pullover-keuze Een reversible pulljack van LACOSTE, een zware schippers merino pullover van BLUE DRAKE, een IERS Shetland vest of een lamswollen van PRINGLE, een keuze in modellen en types, de GROOTSTE collectie in ZUID-HOLLAND KLAASSENS BREESTRAAT 114 ab LEIDEN \~7 TOWI'S WEEKAANBIEDING Set Canvasboards m- Morsstraat 22 2312 BM LEIDEN Tel. 071-5133972 Fax 071-5133277 I Set Canvasboards (voor olie- en acrylverf) 24x30 3,75 30x40 5,20 40x50 7,70 Van 16,65 NU SLECHTS ƒ10,- Deze aanbieding is geldig tot 3 november. Breestraal 119 HANS VINK ~i'2&r Mn,,v 11,1,1 (nabij parkeergarage) MJIJMIVr PEDICURE/CHIROPODIE Een halve dag of één avond per week gedurende 8 maanden. Start nov. Laag cursusgeld, subsidie op instrumenten. Vraag informatie en studiegids, ook 's avonds en in het weekeinde, telefonisch bij: COLLEGE DE PARIS Bel nu: 070 - 363 21 88 ACCOUNTANCY - BEDRIJFSADVIEZEN De Bruin Van der Voet B.V., Administratiekantoor B B V Accountantskantoor B.V. Accountants-Administratieconsulenten Zandvliet B B V Accountantskantoor B.V. Registeraccountants Van der Wal Partners B.V. Belastingadviseurs Accountancy en Bedrijfsadviezen op alle niveau's „ACTIEF VOOR ONDERNEMERS" Leiden, Zoeterwoudsesingel 14, tel. 071-5127705 Hoofddorp, Wieger Bruinlaan 102, tel. 023-5614787 Erica, Pannekoekendijk 30, tel. 0591-302400 Utrechtse Jaagpad 76 F Tel. 071-5.414.639 Leiden Geopend: do. 10.00-21.00 uur, vrij en za. 10.00-17.00 uur vy om Tn&iA&t ae&Ate Zve/iAe/t Felicitaties bedankjes worden dagelijk in onze bladen geplaatst. Uitsluitend vo particulieren om uw familie, vrienden er Kennissen te bedanken of te feliciteren. 1 koloms advertentie ƒ25, 2 ƒ45, 2 koloms advertentie (incl. foto, tekst 1 koloms) De tekst kan worden opgegeven bij on Leidsch Dagblad Rooseveltstraat 82 Leiden telefonisch: 071 -51 435^ per fax: 071-53235(1 Of zenden naar: Leidsch Dagblad t.a.v. Afd. Sleutels Postbus 507 2003 PA Haarlem Felicitaties 16-jarige leeftijd Op 6 oktober 1995 zijn door de echtgenoten JACOB BIEMOND en QUIRINA ELISABETH MARIA VERMEULEN, wonende te Leiderdorp, Grotiuslaan 43, huwelijks voorwaarden staande hu welijk gemaakt, welke zijn ingeschreven in het huwelijksgoederenregis ter te 's-Gravenhage op 9 oktober 1995 onder num mer 67058. Mr. F. C. Bakker notaris te Leiderdorp Welkom in onze royale showroom KOETSIERSWEG 7, SASSENHEIM TEL 0252-230481 FAX 0252-230563 n KEUKEN (ME 'S MAANDAGS GESLOTEN RUIME E IMJIIMJ8H iomhm u»««agi mn:tw 80 luxe keuken 30 badkamers en een ruime keus: buro's bedden kasten tafels/stoelen In het faillissement van PIM REVALIDATIE EN AUTOSERVICE B.V. voorheen Dorus Rijkers- weg 21 te Leiden, alsmede aan de Hoorn 7a te Ede, deelt de curator mede, dat de slotuitdelingslijst van af 30 oktober 1995 gedu rende 10 dagen ter koste loze inzage is gedepo neerd ter Griffie van het Kantongerecht te Leiden aan het Rapenburg 19; het Kantongerecht te Wage- ningen aan het Bow- lespark 1, alsmede ter Griffie van de Rechtbank te Arnhem aan de Wal burgstraat 2. Mr I.J. G. H.Hage, curator Hage Advocaten Berkenlaan 22 6711 RN Ede Tel. 0318-619054 Fax 0318-617219 ad sanctos begrafenissen crematies lammermarkt 43 leiden 071-5126618 4^ De P.T.T. verandert alle telefoonnummers in Nederland en Colijn meubelen verandert zijn prij zen in de -oktober woonmaand- en geeft u boven dien bij aankoop vanaf fl. 1500,- een draadloze telefoon kado t.w.v. fl. 150,- (max. 1 per klant), of de helft van de winkelwaarde in kontanten. 2 Zitsbank 'Bali' Eert greep uil onze romantisch wonen afdeling. Nostalgisch pitriet gecombineerd met gezellige stoffen. 2 Zitsbank 'Tornado' Oerdegelijke rundlederen bank met een optimaal zitcomfort leverbaar in een skala van kleuren, van f 1495,- Nu tijdelijk Romantische eethoek Een tijdloze combinatie grenen en pitrie Complete eethoek. INTERIEUR WAARBORG Zeer groot assortiment Gratis parkeren voor de deur Videocorner voor de kinderen Gratis een kopje koffie Interieur Waarborg garantie Lekker bellen vanaf de bank of ergens anders in huis. Dit fantastische kado van Colijn Meubelen is: -optimaal beveiligd -heeft een automatisch 12 kanalen systeem -heeft 9 nummer geheugens -heeft ruisonderdrukking -heeft een intercom -en is goedgekeurd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. pgeli ;eh( MEUBE LEN Verdamstraat 6 (hoekHoge Rijndijk) .Leiden Telefoon (071) 5142 421 Dat zit wel goed!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 4