'Mijn liedjes helpen mensen er weer bovenop' Plattèl ontbreekt het aan 'soul' oop van den En de erug op Broadway met 'Victor/Victoria' Schilderen in een oud )egstgeester pompstation Cultuur&Kunst Reclame op station voor Leidse musea Levenslang voor moord op zangeres Mauritshuis krijgt schilderij Honthorst Exposities verlengd .andré voegt niets toe aan gemeen stuk Vermeer verhuist naar de VS i/RIJDAG 27 OKTOBER 1995 'Iran trekt fatwa tegen Rushdie in' 1 Stockholm* Iran zou van plan zijn de 'fatwa' in te trekken vvaar- I in alle moslims worden opgeroepen om de Britse schrijver Sal- Iman Rushdie om het leven te brengen. Dat heeft de Zweedse I minister van ontwikkelingshulp Pierre Schori gisteren gezegd. I Rushdie zelf, die op bezoek is in Zweden, reageerde gelaten op Ide mededeling. Volgens Schori hebben Iraanse gezagsdragers I hem vorige week verteld dat ze een oplossing willen van de zaak iu al bijna zeven jaar duurt. De Iraanse minister van buiten- I landse zaken, Ali Akhbar Velayati, heeft tegen Schori herhaald Idat Iran niemand op Rushdie af zal sturen om hem i ■den. Onderzoek fusie maritieme musea rotterdam De beoogde fusie tussen het Maritiem Museum Prins Hendrik in Rotterdam en het Scheepvaartmuseum in Am sterdam, waarmee een nieuw nationaal maritiem cultuurcen trum zou moeten onstaan, is een stap naderbij gekomen. De ge meente Rotterdam en het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen laten onderzoeken of de gewenste samenwer king haalbaar is. Daartoe zal een bureau worden ingeschakeld, zo heeft een woordvoerder van de gemeente Rotterdam donder dag bekendgemaakt. Pionier ontwerper postzegels overleden den haag Simon Lodewijk Hartz, de eerste postzegelontwerper van Nederland, is gisteren op 83-jarige leeftijd in Haarlem over leden. Hartz ontwierp honderden postzegels van de koningin nen Wilhelmina, Juliana en Beatrix, van president Sukarno van Indonesië en van onder anderen de groothertog van Luxemburg. Hij liet iedereen voor zich poseren, omdat hij geen genoegen nam met werken van foto's. Naast ontwerper van postzegels was hij actief als boek-illustrator, maakte hij ex-librissen en ontwierp hij bankbiljetten. verli ook wyork gpd 5. Co, ij na twee jaar nadat hij met de biet ïheel Nederlandse musical .yrano' vergeefs probeerde bezomer'ka te veroveren, is Joop cht oin den Ende terug op Broad- ay. Deze week ging de nieuwe, jiaar tegelijk oude en bekende ïusical 'Victor/Victoria' in pre- Als de eerste recensies in e pers een maatstaf zijn, dan il dit Endemol-project v\ :r lot beschoren zijn dan 'Cyra- o', die het na minder dan alf jaar voor gezien moest hou- Dat is dan volgens de critici jheel te danken aan superster die Andrews, die 'Victor/Victo- a' letterlijk en figuurlijk op het jf is geschreven. De musical is amelijk de eerste theaterop- Dering van de gelijknamige lm, waarmee Andrews in 1982 irore maakte. Zowel het ver- Niaal als de regie van film en ïusical zijn van de hand van lake Edwards, niet alleen be an komische films als de 'ink Panther'- serie, maar ook Andrews' echtgenoot. 'Victor/Victoria' is een geza- ïenlijke produktie van dwards, Tony Adams, het Ne- rlandse Endemol Theater :oductions en Polygram, de itertainment-tak van Philips, n produktie dus met een Ne- rlandse inbreng, al is dat Njechts op zakelijk gebied. Crea- ef gaat het om een zeer Ameri- produkt, maar ook de Amerikaanse critici hebben er de nodige moeite mee. Volgens de recensenten van The New York Times, The Washington Post en New "York Newsday blijft 'Victor/Victoria' immers alleen dankzij Andrews over eind. Het verhaal is hetzelfde als dat van de film: over een meisje dat zich verkleedt als jongen die op zijn beurt weer een meisje speelt. Maar dan verliefd wordt op een man, die juist weer al leen geïnteresseerd is in de jon gen. De liedjes, van Henri Man- cini en Leslie Bricusse, worden door de recensent van The New York Times 'druilerig' genoemd en de teksten banaal. Het is een algemene klacht van de critici. „Zonde van het talent van Julie Andrews", schrijft The Was hington Post, die zelfs vindt dat zij af en toe 'lachwekkend' is. Maar over de amusements waarde van de musical zijn alle critici het eens. 'Victor/Victoria' is dan ook al een half jaar lang uitgeprobeerd in Minneapolis en Chicago, zeg maar de Amerikaanse provin cie. En daar liep de show zo goed dat er in de voorverkoop al voor 15 miljoen dollar aan kaartjes zou zijn verkocht. Aan het commerciële Broadway- succes van de musical waar in totaal 8,5 miljoen dollar is ge stoken hoeven Joop van den Ende en John de Mol dan ook niet te twijfelen. !gstgeest monica wesseling ijk nd, kenen, schilderen en kunst- schiedenis bestuderen in een id pompstation. Dat kan sinds Oegstgeest. De Nieuwe unstschool, onderafdeling van Vrije Academie Kennemer- heeft onlangs de steven Voorhout naar Oegstgeest :wend. Het atelier in Voorhout te duur en dus is voor een het voormalige Texaco-sta- aan de Terweeweg ge- lurd. ,Een prima locatie. Een lichte mte die nog vierkant is ook. aardoor kunnen we in een ng werken en dat is heel pret- Het model middenin, de te- naars er omheen. Bovendien parkeren geen enkel pro- John Denver geeft concert in Rotterdam Onder de kroonluchters ligt in een baal hooi een paardezadel: het decor voor de komende perscon ferentie. Hier zal hij dade lijk plaatsnemen: John Denver. De man van on dermeer 'Thank God, I'm a countryboy'. Denver is te rug van weggeweest op de internationale podia. Op 4 november zal hij 'Ahoy' in Rotterdam zal aandoen. De persconferentie en de inter views blijkt hij te beschouwen als iets waar 't in het leven niet om gaat. Niettemin kan hij het niet laten een paar van zijn, kennelijk hem parten spelende, frustraties verder uit de doeken te doen. Zoals over de platen maatschappij waarvoor hij sinds jaar en dag platen en cd's maakte en die hem in de steek heeft gelaten. „Want hoe gaat dat? Er ko men jonge mensen bij je pla tenmaatschappij. Van de oude ren neemt niemand de moeite de fakkel over te dragen. En die jongeren zijn niet meer geïnte resseerd in mensen die iets hebben opgebouwd en die wil len voortbouwen op het funda ment dat ze hebben gelegd." John Denver zou het zich overigens kunnen permitteren geen dag meer voor zijn brood te hoeven werken. Zijn hits 'An nie's Song', 'Calypso', Leaving on a jetplane' moeten hem vol doende geld opleveren. Maar waarom gaat hij zo'n tournee nog aan? Het antwoord is simpel: „Ge zien mijn werk voor het behoud van het milieu en de functies die ik in diverse organisaties heb, heb ik ja gezegd tegen het maken van een dubbel-cd, waarvan een deel van de op brengst ten goede komt aan de New York Zoological Society, die nauwe banden heeft met de Conservatory Society, die, hoe wel sommige instanties anders beweren de enige zijn die de aandacht hebben gevestigd op het behoud van de panda." „Het is de platenmaatschap pij Sony geweest, die het heeft aangedurfd de weergave van dat concert wereldwijd uit te brengen. De tournee die ik nu doe, is ter ondersteuning van dit project. Tevens, omdat ik dus zonder platenmaatschappij riëren van funk tot ja// en bal lads. Aan de band ligt het even min, want die beschikt inet Alex Buiting en Tom Barlage over ruimekwaliteiten. Het is die zo ondefinieerbare 'soul' die je mist in het geluid van Plattèl. Ze zingt over vei driet en liefde, maar slaagt er niet in die gevoelens op het pu bliek over te brengen. De zan geres doet enorm haar best, maar blijft op afstand. Haar beste momenten zijn die waarop ze alleen achter de piano haar liedjes zingt. Maar ook dan klinken de ballads nog te weinig 'naturel', te weinig 'ei gen'. Ze blijft een vreemde op het podium, die danst met hou terige pasjes en er tussen de nummers door ook niet in slaagt contact te maken met het publiek. recensie erna straatsma 'Crazy like a fox' door Plattèl (zang. pia no) Muzikanten Paddy van Rijswijk (bas). Kim Weemhoff (drums), Alex Butting (gi taar). Tom Barlage (toetsen, saxofoon) Gezien 26/10schouwburg, Leiden I let basismateriaal is er. Plattèl heeft een krachtige, heldere stem met een groot bereik, zo wel laag als hoog. Zo eentje waarmee je de sterren van de hemel kunt zingen. Maar toch ontbreekt er iets aan het nieuwe programma van Plattèl. Het ligt niet aan de nummers die ze schreef voor haar theatertournee 'Crazy like a fox', want die hebben vol doende potentie. Achttien af wisselende songs, waarvan een cover van Tracy Chapman: 'Wo man's work'. Nummers die va- A koevoet Dat in Leidse musea meer dan de helft van de Nederlandse collecties is te zien, moet al bij de entree van de stad worden duidelijk gemaakt. Het ver nieuwde station Leiden Cen traal is de entree van de stad. Vandaar dat het stedelijk muse um De lakenhal, Leidse rijks musea, de gemeente en de NS plannen maken om op en bij het station bekendheid te geven aan de aanwezigheid van de ve le musea in de Sleutelstad. Volgens lakenhal-directeur H. Bolten-Rempt zal dat 'op drie niveaus' gebeuren: aan de gevelzijde van net station, in de hal en op de perrons. Voor de buitenkant worden nog nader te bepalen kunstopdrachten ver leend. „Ik kan nu absoluut nog niet zeggen hoe die kunstwei ken eruit gaan zien." Op de perrons komen repli ca's te staan van in Leiden ten toongestelde cultuurschatten in de stationshal komen mupi affiches te hangen. John Denver: „Alles wat er bij die tournee's hoort komt me de strot uit. ben, ne baat or wereld, em ik de gelegenheid te me weer overal op de waar al die fans van me zitten, te laten horen." Koude rillingen Later, tijdens het concert 's avonds in de Hoechsthalle, zal Denver geheel op zijn gemak zijn. Hij zal er z'n prachtige songs zingen, omgeven door rasmuzikanten in een show die koude rillingen en tranen af dwingt en het besef: dit moet een aardig mens zijn, anders schrijf je zulke liedjes niet en kan je ze niet zo vertolken. „Ik krijg nog steeds brieven Ze schrijven me dat ze dankzij mijn liedjes crises in hun leven te boven zijn geko men. Voor die mensen doe ik het. Het zijn er miljoenen over de hele wereld. Wat weten die jonge mensen bij de platen maatschappijen daarvan? Ik heb besloten te bewijzen dat mijn muziek nog steeds een functie heeft." „Buiten dat: zelfs platenmaat schappijen kunnen een mens niet verplichten te veranderen. Natuurlijk componeer ik nog steeds. Ik heb de laatste jaren vier of vijf cd's in eigen beheer uitgebracht. Het nadeel echter foto GPD van het uitbrengen in eigen be heer is, dat de distributie je op breekt. Mensen in Europa heb ben m'n laatste albums niet kunnen horen. En dan is 't voor hen net of je niks meer doet. Maar ik durf te zeggen dat een paar van de beste nummers die ik ooit heb geschreven op die albums staan." „Het is niet dat ik geen plezier heb in het maken van muziek, de concerten", zegt hij, „maar alles wat erbij hoort, komt me meer dan de strot uit: de hotels, het reizen, de interviews. Ik ben moe en ik heb last van mijn bleem. Er kunnen heel wat au to's onder de luifel staan", zegt een woordvoerder van de kunstschool. De kunstopleiding richt zich op de serieuzere studenten. „Mensen die zich echt willen verdiepen in de kunst. Geen ge zellige naaikransjes dus." Oegstgeest bevalt beter dan Voorhout omdat de locatie veel centraler is. Het Kunstcentrum heeft nog niet bij de gemeente geïnformeerd naar mogelijkhe den om in het dorp te blijven, maar gaat dit op korte termijn wel doen. Er volgen nu zo'n tachtig leerlingen dag- of avondcursussen in de school en naar verwachting wordt dit in januari flink meer. de hele collectie in beslag. De schilderijen verdwenen naar Parijs. Een deel keerde na de slag bij Waterloo terug, maar de drie Honthorsts bleven achter. Museumdirecteur drs. F. Du- parc is enthousiast over de aan winst. „Een uiterst welkome voorziening in een lang als pijn lijk ervaren leemte in de collec tie." De Vioolspeelster noemde hij heel charmant. „De Luit- en Gitaarspeelster zijn niet zo aan trekkelijk als de 'onze'." Honthorst beeldde de dame af met licht geopende lippen. Met haar lichtblozende wangen, ge waagde jurk en wiegende plui men op het hoofd, kijkt ze ons vrolijk aan. amsterdam Het Mauritshuis in Den Haag heeft een nieuw schilderij. De Vioolspeelster'van de 17e eeuw- se schilder Gerrit van Honthorst is een schenking van De Onder linge Levensverzekering-Maat schappij "s Gravenhage' ter ge legenheid van haar 100-jarig be- Gisterene droeg het bedrijf het werk over aan staatssecreta ris Nuis van cultuur. Als voor waarde stelt de maatschappij dat de Staat het schilderij niet mag verkopen. Het moet per manent te zien zijn in het Mau ritshuis. Het Haagse museum bezit vijf staatsieportretten van Honthorst. Een genrestuk zoals de Vioolspeelster uit 1626, ont brak. Tweehonderd jaar geleden was dat nog niet het geval. De voorloper van het Mauritshuis - het kabinet van stadhouder Wil lem V - had drie schilderijen, waaronder de Luitspeelster en de Gitaarspeelster. Na de Fran se inval in 1795 nam Napoleon Het Stedelijk Museum in Amsterdam verlengt twee tentoonstellin gen in het kader van het 100-jarig bestaan. Wild Walls, de expositie met werk van jonge Europese kunstenaars, is nog tot en met 5 no vember te zien. Dat geldt ook voor de presentatie 100 jaar, die aan de hand van het drukwerk de geschiedenis van het museum illu streert. Aanvankelijk zou het werk voor het laatst te zien zijn op 29 oktober. De derde eeuwfeest-tentoonstelling Goed modern werk wordt niet verlengd. Ook Moving Out, de fototentoonstelling van de Amerikaan Robert Frank, is voor het laatst te zien op 29 oktober. Een jury in Houston heeft giste ren de 35-jarige Yolanda Saldi- var tot levenslang veroordeeld wegens de moord op de Ameri kaans-Mexicaanse zangeres Se lena, de „koningin van de teja- no-muziek". De straf is de hoogste die onder de Texaanse wet mogelijk is. Saldivar zal ze ker dertig jaar achter slot en grendel blijven. De jury, die in twee dagen tijd in totaal tien uur nodig had om tot een straf maat te komen, had haar vorige week al schuldig bevonden. De jury bestond uit zeven blanken, vier latino's en een neger. Saldivar en haar ouders hoor den het opleggen van de straf huilend aan. Op de vraag van de rechter of ze nog iets wilde zeg gen, schudde ze met maar hoofd „nee". Aanklagers beschuldigden Saldivar. voormalig voorzitter van de fanclub van Selena, er van dat zij de 23-jarige Selana erge QuintaniJla Perez op il in koelen bloede had i schoten. De twee haddj enigheid gekregen ovet een i kelijke kwestie. Enkele uren i de dood van de zangeres vc klaarde Saldivar in tranen t genover de politie dat zij ni Selana, maar zichzelf had will, doden. De twee ontmoetten i Christi in de dediging be aat Texas. De vei eerde dat Selena htoffer van een ongeluk was en had om een voorwaardelijke Mnil gMMgd. Selena ontving in 1994 een Grammy voor Selena live, waai in invloeden van Amerikaanse pop en Mexicaanse volksmu ziek te vinden zijn. Na haar dood groeide haar ster alleen nog maar, zowel bij liet Spaanstalige als Engelstalige publiek. Sinds 1991 verkocht Selena 2,7 miljoen platen, waar van alleen dit jaar al 2,2 miljoen exemplaren. Gerrit van Honthorst (1590- 1656) was tussen 1637 en 1652 hofschilder in Den Haag. Voor hij de Vioolspeelster schilderde verbleef hij in Italië waar hij on der de indruk raakte van Cara- vaggio en zijn navolgers. Zijn spel met licht en donker leverde hem de naam op van Gherardo delle Notti. SM os recensie susanne lammers stelling 'Gezelschap' van Samuel ckett Spel: Lou Landré Regie Peter tburgt Gezien: 24/10. Schouwburg. Leiden (première). toneel kadaver van een rat, on- tabbare jeuk. „Wat een gezel- hap zou dat zijn", observeert acteur die helemaal alleen ïzelschap' van Samuel Bec^ !tt speelt. Lou Landré speelt de an die in een slapeloze nacht in stem over zijn leven hoort Ttellen. De korte, soms dier- meestal wrange, herinne ringen zijn intermezzi. Deze lange nacht, die 's mans laatste lijkt te zijn, gaat heen met zin geving van het zinloze, het dui den van een bestaan, dat uit het niets kwam en nergens heen ging. Een heel zwak geluidje dat al snel wegstierf. Landré speelt eigenlijk niet. Hij leest voor. In een prettig versleten leren rookfauteuil op het randje van het podium zegt hij de tekst over eenzaamheid, isolement, onmacht en leegte. Twee lichtstralen vangen hem en voor de rest is er grote leegte. Het is een akelig kil stuk en het beeld dat op het toneel op geroepen wordt, is bepaald toe passelijk. Landré en regisseur Peter Verburgt kozen de enige manier om dit stuk op te voe ren, maar boeien blijft het niet. Met geweld moet je je concen treren op wat er op het podium gezegd wordt, op de tekst die. afgezien van de concrete herin neringen, niets heeft uit te staan met een gewone-mensen-wer kelijkheid. Ingewikkelde zins constructies die je twee keer zou moeten lezen, willen na een keer terloops gezegd te zijn, niet altijd hun betekenis prijsgeven. De vele herhalingen werken al snel als magische formules: ze laten zogezegd je geest vrij zwe ven. Bovendien verminderen ze de waarde van de andere mede delingen, die daardoor ook gaan rondzingen. Beckett schreef in zijn nada gen een gemeen stuk. Een léés- stuk, waarin alleen plaats is voor tekst en verder helemaal niets. Als acteur kun je er weinig tot niets aan toe voegen. Dat doet Landré dus ook niet. Het gevolg is dat de eenzaamheid vanaf het podium de zaal in kruipt en je volledig omkapselt. den haag Medewerkers van het Mauritshuis in Den Haag pakken het schilderij 'Diana en haar nimfen' van Johannes Vermeer in doek wordt, evenals andere schilderijen van Hollandse meesters, vervoerd naar Washington. Daar opent koningin Beatrix begin n speciale tentoonstelling gewijd aan de Nederlandse schilderskunst

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 19