Vliegtuigonderhoud afgekeurd Vrouwtjesolifanten komen en gaan in Blijdorp Doof al het licht op 5 april '97' Griepprikcampagne weer begonnen van MARWIJK KRAANMACHINISTEN van MARWIJK UW HUIS VERDIENT EEN SCHUIFPUI VAN LIEFTINK Iets anders dan gewone gordijnen? Randstad Aardgas op Schiphol 1 VRIJDAG 27 OKTOBER 1995 den haag anp De Nederlandse Influenza Stichting heeft gisteren het startschot gegeven voor de griepprikcampagne 1995. Ou deren, hart-, nier-, en carapa- tiënten, diabetici en mensen met een verlaagde afweer wor den opgeroepen om de griep prik bij de dokter te halen, jaarlijks sterven er gemiddeld ruim 2000 mensen aan influ enza, ruim 20.000 belanden in het ziekenhuis. Gezonde mensen hebben in het algemeen weinig van de griep te vrezen. In Nederland leven ongeveer 2 miljoen men sen met een verhoogde kans op complicaties bij griep. Ruim 40 procent van hen laat zich jaarlijks vaccineren. De Nederlandse Influenza Stichting wil dit aantal fors omhoog brengen. Griep wordt veroorzaakt door het influenza virus. Wan neer een met het griepvirus besmet persoon hoest of niest, komen er in de lucht kleine druppeltjes te zweven die het virus bevatten. Nadat iemand besmet is geraakt, duurt het een tot twee dagen tot de ziek te doorbreekt. Gemiddeld wordt per winter 6 procent van de mensen door de griep geveld. KRAANVERHUUR BV VERHUUR VAN: WEGTERREINKRANEN, AUTOKRANEN, RUPSKRANEN, MOBIELE KATKRANEN EN VERREIKERS Binnen ons bedrijf kunnen wij enkele plaatsen die in het bezit zijn van een geldig hijsbewijs of personen die met enige technische basiskennis dit vak zouden willen leren. Het werk bestaat uit het bedienen van een hydraulische kraan c.q. mobiele katkraan, waarmee hoofdzakelijk werkzaamheden worden uitgevoerd in de bouw. Degenen die belangstelling hebben, moeten in het bezit zijn van een groot rijbewijs. Leerling kraanmachinisten moeten bereid zijn een tweejarig cursus te volgen voor een hijsbewijs. Geïnteresseerden kunnen uitsluitend telefonisch een afspraak maken van maandag t/m vrijdag tussen 8.00-17.00 uur. KRAANVERHUUR BV Produktieweg 36 2382 PC Zoeterwoude Tel. 071-5899344 Een schuifpui van Lieftink is van onovertroffen kwaliteit, maar toch betaalbaar. Hij is gemaakt uit profielen van het klassemerk Schüco, naar keus in oersterk en onderhoudsarm aluminium of kunststof in diverse mooie kleuren. Ideaal voor het renoveren van uw woning. Uw schuifpui wordt door onze vakmensen perfect op maat gemaakt en afgewerkt met inbraakwerend veiligheidsbeslag. In onze showroom ziet en hoort u alles. Welkom! SCHUIFPUIEN VAN SCHITTERENDE KWALITEIT Aluminium en kunststof ramenfabriek Lieftink B.V. Produktieweg 15-17, 2404 CC Alphen a/d Rijn tel. (0172) 43 26 21 - fax (0172) 44 01 39 Showroom serres en zonwering Energieweg 45 (Ind. terrein Rijnhaven) tel. (0172) 44 27 08 Wij hebben voor u vele andere sfeervolle mogelijkheden zoals: Lamellen in kunststof en stof jalouzieën (Luxaflex e.a.) Rolgordijnen (met en zonder sierranden) Verosol plissé gordijnen Dit alles is te verkrijsen enz- in véle kleuren! Geopend: ma. t/m vr. 8.30- 12.30 uur 13.3a- 17.00 uur Donderdagavond op afspraak! Lageweg 93 (Ind.tern, 't Heen] Katwijk a/Zee Tel. 01718 - 92731 Zonneschermen- en Dekzeilenfabriek Oudshoorn van Egmond Personeel KLM loopt door werkdruk en mislukte reorganisatie op laatste benen rotterdam anp Voor Diergaarde Blijdorp in Rotterdam breken drukke en spannende tijden aan. De komende maanden ver trekken maar liefst drie Rotterdamse olifanten naar an dere dierentuinen, drie komen ervoor terug. Het gaat om vrouwtjesolifanten die gedekt moeten worden. De eerste olifantekoe die verkast is publiekslieveling Bernhardine. Volgende week al vertrekt zij naar de die rentuin in de Duitse stad Münster, waar de olifantebul Alexander de Rotterdamse ster tegemoet kan zien. Bernhardine blijft zeker een half jaar weg. Die periode kan uitlopen tot anderhalf jaar. Dat hangt af van het tijdstip waarop de elfjarige dame zwanger raakt. Het vertrek van Bernhardine valt Blijdorp zwaar. ..Maar in het kader van het fokprogramma van Indische olifanten is het absoluut noodzakelijk", benadrukt Ku- no Bleijenberg van de Rotterdamse diergaarde. Bleijen- berg is hoofd grote zoogdieren en coördineert het fok programma voor Indische olifanten in Europese die rentuinen. „Bernhardine kan niet in Rotterdam worden gedekt. Ons enige volwassen mannetje Ramon is haar vader. Onze andere bul Ben is nog te jong, want hij is pas zes jaar oud. Vijf jaar geleden kwam hij uit Frankrijk naar Rotterdam", zegt Bleijenberg. De twee andere olifanten die vertrekken zijn Raja en Anka. Zij hebben nooit echt goed in de Rotterdamse kudde gepast. Het is evenmin gelukt met deze twee koeien te fokken. Blijdorp is nog op zoek naar een die rentuin waar de twee beter gedijen. Voor de drie verhuizende olifantevrouwen komen twee seksegenoten terug uit Rhenen en één uit Amers foort. De eerst twee dieren komen waarschijnlijk al in november en de Amersfoortse koe komt in het voor jaar. De vrouwtjes komen om te worden gedekt door Ramon. Ze gaan weer naar huis zodra ze drachtig zijn. In vergelijking met andere dierentuinen is Blijdorp. succesvol met het fokken van Indische olifanten. Ook dit jaar is in Rotterdam een olifantje geboren, Indira. Temidden van haar soortgenoten kwam zij ter wereli wat voor een Europese dierentuin een primeur bet( kende. De bijna natuurlijke bevalling in de kudde w; mogelijk, omdat de dieren sinds vorig jaar hun gez; menlijk verblijf Taman Indah bewonen. Mede door d< ze verhuizing en de geboorte van Indira, lag het fokpn gramma in Rotterdam tijdelijk stil. De Rotterdams publiekstuin stevent overigens vo< het vijfde jaar in successie af op een nieuw bezoeker record. Dat is ondermeer te danken aan de geboort van Indira en de tentoonstelling 'eXtra eXtra Large: wa vissen in Rotterdam'. Naar verwachting zullen dit ja< 1,2 miljoen bezoekers naar Blijdorp komen. De tei toonstelling wordt volgende week ontmanteld. Wie c walvissen en Bernhardine nog wil zien, kan komenc zaterdag voor vijf gulden in Blijdorp terecht. De die gaarde heeft tot deze geste besloten, nadat de 'knakei dag' deze zomer letterlijk in het water viel door h( slechte weer. Amateur-astronoom Piet Koning wil 'ouderwetse' sterrenhemel' Nog steeds files op het Clauspleii den haag gpd loenen/leiden gpd Op zaterdagavond 5 april 1997 moet op z'n minst half Neder land een poosje in het donker zitten. Straat- en wegverlichting uit, reclamelichten uit, de 'groeilampen' in de kassen uit geschakeld en alle overbodige lampen binnenshuis gedoofd. En dan allemaal naar buiten om naar de sterrenhemel te kijken, waar op dat moment onder meer de komeet Hale-Boop zichtbaar is. Dat is de droom van Piet Koning, amateur-ster renkundige uit het Gelderse Loenen, die morgen, zaterdag 28 oktober, in Leiden de dr. J. van der Biltprijs ontvangt. Bij die feestelijke gelegenheid, georganiseerd door de Neder landse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (die ook de prijs heeft toegekend), zal Ko ning het idee lanceren voor het instellen van een 'nacht voor de natuur'. In Brisbane in Australië werd een soortgelijk project on langs al met redelijk succes uit gevoerd. „in de afgelopen decennia is de lichtvervuiling enorm toege nomen". zegt Koning (61). „De grote steden, de uitgebreide be bouwing, de verlichting van snelwegen, de beveiliging van industrieterreinen en niet te vergeten de kassen zorgen voor een enorme achtergrondver lichting." Daardoor weten veel mensen volgens hem nauwe lijks meer hoe de sterrenhemel er in werkelijkheid uitziet. Koning groeide op in Amster dam. Zijn belangstelling voor astronomie stamt uit de oor logsjaren, toen geen streepje licht vanuit de huizen buiten zichtbaar mocht zijn. „Ik herin ner me dat de sterrenhemel een enorme indruk op me maakte: ik zal toen een jaar of tien zijn geweest." Als 14-jarige knutsel de hij van brilleglazen een ster renkijker in elkaar. Later pro beerde hij ook anderen voor zijn hobby te enthousiasmeren. onder meer 'door het organise ren van 'astrokampen' voor de jeugd en het houden van lezin gen. Hij was mede-oprichter van de volkssterrenwacht in Bussloo, tussen Deventer en Zutphen. „Ik denk dat de jongeren van vandaag in Nederland nauwe lijks meer de kans hebben de sterrenhemel te zien die ik in m'n jeugd zag. Door de lichtver vuiling is bijvoorbeeld de Melk weg in Nederland nauwelijks meer zichtbaar. Voor een 'ou derwetse' sterrenhemel moet je naar het buitenland. Hele gene raties groeien op zonder dat ze weten wat duisternis is." De amateur-sterrenkundige beseft dat een terugkeer van echt duistere nachten een illu sie is. „In de VS is geconstateerd dat de achtergrondverlichting van een stad tot meer dan hon derd kilometer afstand wordt waargenomen. Veel licht is on ontbeerlijk: voor de veiligheid, bewaking en dergelijke. Het heeft dan ook geen zin het ex periment in de Randstad uit te voeren: zelfs als de helft daar meewerkt heeft dat nog nauwe lijks effect. Daarom stel ik voor de proef te nemen in Midden- Nederland: op de Veluwe, in Flevoland en in de IJsselvallei; wie verder mee wil doen is ui teraard welkom. Massale deel name op die vijfde april 1997, tussen 22'en 24 uur, is een voor waarde. Doet bijvoorbeeld Har derwijk niet mee, dat zal de ko meet Hale-Boop vanuit Apel doorn al nauwelijks zichtbaar zijn, want hij vertoont zich aan de noordwestelijke hemel. Koning gelooft niet dat het in brekersgilde tot de meest en thousiaste ondersteuners van zijn initiatief zullen behoren. „Ik heb veel meer het idee dat het werk hen door de overmati ge buitenverlichting wel erg ge makkelijk wordt gemaakt. Wan neer iemand met een zaklan taarn zwaait wordt dat veel eer der opgemerkt." Het verkeer op het Prins Clau plein in Den Haag, de kruisir van de A12 en de A4, loopt in c spitsuren nog steeds vast. LRi nieuwe viaducten die Rijkswi terstaat heeft aangelegd om fo verkeersstromen uit elkaar i halen voldoen niet. Met nan {aze het verkeer dat vanuit Df Haag en Utrecht richting Ro det terdam moet, ondervindt hie vetl van hinder. Doordat er verschi 'esl lende keren rijbanen wordt [iad samengevoegd ontstaat eefen soort trechter-effect, woordvoerder van Rijkswate staat stelt dat het verkeer nt I' moet 'wennen' aan de nieuv Ie f situatie. Bovendien is de recoi 'e I structie van het vlakbij gelege not verkeersplein Ypenburg en h erd verbreden van de A4 nog nil klaar. Eerder constateerde c ;on Haagse architect H. Sijsling °er dat de zogeheten 'breiwerkei tussen Ypenburg en het Pril aat? Clausplein niet kloppen omdi ran er toch nog punten overblijvt 'ers waar het verkeer moet 'wever 'aar Zijn voorstel om dit te verbet! 'ijk ren wordt nog door Rijkswate )l""c staat onderzocht. Pat Na Het vliegtuigonderhoud bij KLM wordt niet goed gecon troleerd, zo blijkt uit een vertrouwelijk rapport van de Rijksluchtvaartdienst (RLD). 'De Technische Dienst (TD) voldoet niet aan de eisen van JAR-145, de Europese kwa liteitsnorm. Deze norm is opgesteld om klanten en auto riteiten het vertrouwen te geven dat de geleverde pro- dukten aan de (luchtwaardigheids) eisen voldoen.' Oor zaak van de problemen is onder meer de enorme werk druk waar de TD onder gebukt gaat en een lopende reor ganisatie die op mislukking lijkt uit te lopen. De situatie bij de KLM dreigt uit de hand te lopen als de directie niet onmiddellijk ingrijpt. Vlie gers, cabinepersoneel, grondaf- handelingspersoneej en vlieg tuigmonteurs lopen op hun laatste benen. De KLM is de laatste jaren sterk gegroeid en heeft nauwelijks extra personeel in dienst genomen. Deze situa tie en een lopende reorganisatie heeft er bij de TD toe geleid dat de kwaliteitszorg voor het on derhoud van vliegtuigen in het slop is geraakt. De RLD heeft het onderzoek in juli verricht en de resultaten medio september gerappor teerd aan R. Groenewoud, hoofd van de 4500 man sterke TD. In het rapport wordt de lei ding van de TD zwaar onder vuur genomen. Op 1 november loopt de JAR-145 erkenning van de KLM af. Het is niet waar schijnlijk dat de RLD de vergun ning van de KLM om vliegtui gen te onderhouden intrekt, omdat daardoor de complete vloot aan de grond zou moeten blijven. De RLD heeft overigens ook een samenvatting van het rap port aan de directie van de KLM gestuurd. Daarin staat dat van de vijf onderzochte business units binnen de TD er slechst één een positieve indruk achter laat. Punten van kritiek zijn dat het kwaliteitsbeleid en de be drijfsprocessen nog niet goed zijn vastgelegd. Van interne kwaliteitscontrole op het onder houd is nauwelijks sprake. Het is evenmin duidelijk wie waar voor verantwoordelijk is. De af deling die op de totale kwali teitszorg toeziet is volgens de RLD kwalitatief en kwantitatief onderbezet. Door de opvoering van het aantal vluchten in het zoge noemde blokkensysteem is het aantal incidenten verdubbeld van 125 in 1993 tot 250 in 1994. Er is onvoldoende personeel om incidenten te onderzoeken. Ook werkt de KLM met toeleveran ciers en onderaannemers, die allang niet meer aan de KLM kwaliteitsnormen voldoen. Zij zijn hun licentie kwijtgeraakt. Het ontbreekt de TD verder aan goed omschreven werkpro cessen, mede door de invoering van een decentrale organisatie. Er is meer verantwoordelijkheid naar de werkvloer is gegaan. Bij de uitvoering van het onder houd wordt niet voldoende re kening gehouden met voor schriften. De technische docu mentatie vertoont volgens de RLD op vele plaatsen gebreken. Dit laatste was onlangs voor de machtige Amerikaanse FAA (zusterorganisatie van de RLD) aanleiding om te dreigen de vergunning voor onderhoud aan Amerikaans geregistreerde toestellen in te trekken. De KLM werkt nu met een tijdelijke ver gunning. De RLD zegt dat veel tekon komingen in een eerdere fas bij de KLM aan het licht zijn komen. Maar dikwijls is er niel met deze aan- en opmerkinge gedaan. Een aantal interne on derzoeken van de KLM zelf, di voor 1994 op de agenda ston den, zijn niet uitgevoerd doo de hoge werkdruk binnen d TD en door de toename van h( aantal incidenten in verban met vliegtuigonderhoud. Tot slot merken de RLD-on derzoekers op dat er binnen d top van de TD nauwelijk draagvlak is voor een g kwaliteitszorg. „Het wordt met de mond beleden, de invul ling in de pratijk laat te wense over. Juist het contact tusse werkvloer en management ov< kwaliteit wordt door veel KLIV medewerkers node gemist." Aanbidder belandt achter de tralies den haag gpd Een 32-jarige Haagse vrouw die door een 20-jarige jongeman ruim een half jaar werd be stookt met brieven, foto's en bezoeken, heeft haar aanbidder laten gijzelen. Via een kort ge ding had ze een straatverbod geëist en gekregen. De jonge man overtrad dat straatverbod keer op keer en is nu in totaal 25.000 gulden aan dwangsom men verschuldigd. Die kan hij niet betalen en nu zit hij op kos ten van de vrouw sinds 6 okto ber in het huis van bewaring. In een kort geding dat giste ren bij de Haagse rechtbank diende, eiste hij uit het huis van bewaring te worden gelaten. Hij wil zijn leven beteren. De raadsvrouw van de Haag se, mr. J. Wladimiroff, stelde dat een oplossing zou zijn de jonge man op te laten nemen in een gesloten inrichting. In ieder ge val zou er een psychiater aan te pas moeten komen. De advoca te zag ook wel in dat gijzeling geen oplossing is. De suggestie van een psychiater wees de gij zelaar echter resoluut van de hand: „Ik ben niet gek". Vice-president mr. D. von Maltzahn had er een hard hoofd in dat de aanbidder zich in de toekomst aan de straatverboden zal houden. Niets in zijn gedrag wijst daarop. Vooruitlopend op de uitspraak van volgende week donderdag zei Von Maltzahn dat hij de neiging heeft de man in het huis van bewaring te la ten zitten. Een oplossing en het initiatief daartoe moeten van hemzelf komen. t" v0\t--v schiphol» Schiphol heeft weer een primeur. Als eerste luchthaven in Europa beschikt Schiphol over een aardgassnelvulstation. Het station is voorlopig alleen in gebruik voor bedrijfswagens van de luchthaven. Vanaf 1997 kunnen ook particulieren met aardgasauto's er tanken. FOTO DIJKSTRA FRED STEENMAN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 16