t De Stemming Leiden Kerk Samenleving 'Taal van bloemen leren verstaan' Monseigneurs en managers VRIJDAG 27 OKTOBER 1995 POLITIEKE RUBRIEK Waarin deze week: wethouder Jan Laurier zichzelf en de politiek blij maakt met een dooie mus, zijn collega Pex I^ngenberg de 'sound of silence' ten gehore brengt en niet alleen Frans Hoogeveen zijn broek laat zakken. Blij, blij, blij was de raadscommissie wijkbeheer. De afval verwerking aan de Gabriel Met- zustraat blijft na 1 januari 1996 nog anderhalf jaar open. Maar geen bezwaarschrift was er te vrezen. Dat had het wijkcomité Groenoord toegezegd na een goed gesprek met Jan Laurier, de GroenLinkse wethouder voor werk, sociale zaken, wijkbeheer en vuilnis. Nou is er niets waar een wet houder de gemeenteraad zo blij mee kan maken als met "over eenstemming met de wijk'. Be zwaarschriften en juridische procedures zijn het zand in de politieke machine en als je dat hij een kop koffie en een koekje eruit kunt blazen ben je als wet houder een hele Piet. Dus licht te de commissie wijkbeheer zwierig de hoed voor Laurier. Bij nadere bechouwing echter blijkt cfat de commissieleden iets te vroeg van hun stoel zijn gesprongen om hoera te roe pen. Want Laurier heeft hele maal geen overeenstemming met de wijk. Hij heeft overeen stemming met het wijkcomité. Ln dat comité vertegenwoordigt de wijk volgens secretaris W. Dijkerman 'onvoldoende', en volgens de opgestapte voorzit ter K. Los 'niet of nauwelijks'. Zoals er een kloof bestaat - houdt de gemeente ons dat niet immers voor? - tussen politiek en burger, zo is er in Groenoord - en wie weet in welke wijken nog meer - kennelijk een gat tussen het wijkcomité en de wijk. Van een wethouder zou je toch mogen verwachten dat hij die mogelijkheid onderkent en Wethouder Jan Laurier gaat, hup, de wijk FOTO LOEK ZUYDERDUIN »en twee slok ken koffie door even naar vraagt alvorens de vlag te hijsen over de losgepeuterde toezegging dat er geen bezwaar zal worden ge maakt. Bij zijn aantreden werkten on derhandelaars van de college partijen PvdA, D66, CDA en GroenLinks maandenlang aan wat zij noemden het 'basisdocument', wat een soort van nieuwspraak is voor een collegeprogramma. Laurier was lid van de delegatie van Groen Links. En gezien zijn welhou- dersportefeuille lijkt het voor de hand te liggen, dat hij een vin ger in de pap heeft gehad bij het opstellen van de paragraaf De betrokkenheid i>an de burgers bij de dagelijkse leefomgeving. En wat staat daar? „Besluit vorming binnen de wijken dient zorgvuldig te zijn, dat wil zeg gen rekening houdend met de verschillende belangen en op vattingen binnen dc wijk." En hoe kloin een wijk óok is, er zijn altijd verschillende belangen en opvattingen. Dus is het dom dat Laurier in Groenoord dacht, dat hij met een bezoekje bij het wijkcomité klaar was. Nota's kan cultuur wethouder Pex Lan- genberg (D66) in één handomdraai overleggen. De geplastificeerde kaften van stukken over de Leidse popmu ziek, de tram, de Stadsgehoor zaal, de fiets, de Lakenhal en bestuurlijke vernieuwing glan zen je tegemoet. Anderhalf jaar is hij nu wethouder en hij heeft niet stilgezeten. Maar net als veel van zijn colle ga-wethouders wordt hem in toenemende mate verweten dat er zo weinig van dat papier af komt. Je kan veel van hem le zen, maar je hoort en ziet zo weinig van Langenberg. De cul tuurwethouder maakt louter toekomstmuziek en hoe ver je de volumeknop ook opendraait, op dit moment dringt er niets van door. Veel van de projecten die hij onder zijn hoede heeft, hebben nog geen einddatum of krijgen pas gestalte in de volgende eeuw. dus na de huidige colle geperiode als hij zelf misschien wel geen wethouder meer is. Ga maar na, de tram rijdt pas na 2000 door de Breestraat, de behandeling van de popnota is onlangs uitgesteld, de tweede zaal van de Stadsgehoorzaal is afhankelijk gesteld van sponsor bijdragen en dus ook nog hoog uit in een glazen bol te zien, het binnenkort dakloze Cultureel Centrum de X zou hij best een toekomst willen geven maar hij weet niet hoe en met de Laken hal, zo bleek eerder deze week, is hij nog geen stap verder dan PvdA-wethouder Hennie Koek in de vorige collegeperiode al was gekomen. Het waren Huib Kruijt van het CDA en Paul Duyvensz van GroenLinks die het gegoochel van Langenberg met de tegen woordige, onvoltooid verleden en vooral toekomstige tijd aan de kaak stelden. Langenberg presenteerde in de raadscom missie een 'startnotitie project plan Lakenhal/Lammermarkt'. De twee wilden weten waarom na al het voorwerk de wethou der nu nog met een 'startnotitie' op de proppen meende te moe ten komen. „Het is eigenlijk een herstartnotitie", verzon hij ter plekke een naam voor een sta peltje oude stukken met een nieuw nietje erdoor. Maar het werd nog erger: „Dat is hele maal geen drama. Zelfs op Zandvoort, waar alles heel snel gaat, moet wel eens worden herstart." Hans Baaijens van de PvdA was zijn emo ties niet meer de de raadscommissie fi- CDA-wethouder Joop Walenkamp (financiën) wanhopig zijn geklungel met de onroerende-zaakbelasting pro beerde recht te praten. „Hier zakt m'n broek vanaf', riep de PvdA'er in de microfoon. Met een rood hoofd keek hij na zijn eruptie de zaal in. Hij voelde de reactie al aankomen: „Nee hè, niet weer één." ARTSEN Aarlanderveen, Zwammerdam F. vd Kooy, Dorpsstraat 10, Ac derveen, tel. 0172-571308 Mie de praktijk van Beekhuis/Beek- van Dijk, Brock/Roelen, Van o, Saeys, Sleeuw/Verbeek: n Borst. baas i 17.00 Sleeuw/K. Verbeek. R. van Rijnsingel 15. Roelofarendsveen. tel. 071 - 3317272. Alphen Groep 1 voor de praktijk van Boss. Eradus, Hertzberger. Klein Haneveld, Luining, Van Selm en Wijnmaalen: za: P. Wijnmaalen, Wilhelmmalaan 36, tel. 472079. zo: Th. Eradus, Rembrandtlaan 31, tel. 472072. Groep 2 /oor de praktijk van Van Engelen, Van Gemeren. Hoogen- doorn, Nijessen, Rakers. Vieira en Visser za: R. Visser, Zeewinde 106, tel. 422088. zo: K. Vieira, Aïdaplein 34, tel. 445161. Groep 3 - voor de praktijk van Eysink Smeets, De Johg-van Leeuwen/Gebel, Nobel/vd Velden, Plag, Smid-Oosten dorp en Varkevisser: za M. Smid-Oostendorp, J. de B. Kemperstraat 22, tel. 445371. zo: J. Eysink Smeets, Grebbeberg 68, tel. 432059. Groep 4 voor de pr Overbeek en Vletter: za en zo: R. Overbeek, Prins Clauska de 35, tel. 472858. Hazerswoude, Koudekerk R. Uhlenbeck, Breitnerlaan 32. Ha- zerswoude-dorp, tel. 0172-589281 na telefonische afspraak, maken tus- Groep 1 - Voor de praktijk v, Henneman, Ten Hove. Lodder. Mee- wisse, Pool, Roos en Schonenberg: F. Dijk, Voorstraat 131, Katwijk, tel. 4076752. Groep 2 - Voor de praktijk van Berg man, H. van Duyn, L. van Duyn. Hue- ting, C. en H. Moolenburgh en Tim- g 41. Katwijk, tel 4024004. Groep 3 - Voor de praktijk van Van Delft, Priester, Rietbroek, Verhage en Van de Water: C. van de Water, Rapenburg 2, Rijns burg, tel. 4021818. Langeraar, Nieuwveen, Tèr Aar, Wou- brugge za en zo: A. Ooms/W. Vreijling, H. de Boerstraat 1, Woubrugge. tel. 0172- 518104; alle behandelingen na tele fonische afspraak. medische hulp). Groep 1 - Alkema, Baars, Groene- Van der Meer, Meyer. J. de Ruiter. Van Schie. Verhage en Vis: 3.00 u 3.00 u er/C. vd Meer, Zwartemeerlaan z tel. 5225757. zo 8.00 uur tot 24.00 uur: A. Visser. Pluimgras 44. tel. 5225757. Groep 2 - Bakker, Bergmeijer, Gos- linga, Kruis, De Lange, Van Luyk, Ne- zo 8.00 uur tot 24.00 uur: W de Ruijter. tel. 5213546. Groep 3 - Birme, Boels, De Bruyne. Delver, Fogelberg, Huibers, Jurgens, Lely, Van den Muijsenbergh en Schaaf: za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: J Del ver. tel. 5130177. zo 8.00 uur tot 24.00 uur; F Hui- i, Burggravenlaan 102, tel. Kanter, Lahr, Lodder. Nie Paulides, Van Rijn, Van Wingerden, J.G. Zaaijeren R.E. Zaaijer: Noordwijkerhout za 9.00 uur tot ma 8.30 uur: L van Vliet, Duindoornstraat 1, tel. 372910-, spreekuur (uitsluitend voor spoedgevallen) om 12.00 en 17.00 Oegstgeest za 8.00 uur tot ma 8.00 uur: mw. J. vd Salm/mw. E. Roelofs, H. An- driessenlaan 31. tel. 5156200. Sassenheim vr 17.30 uur tot zo 17.30 uur.-V. Muller, Pr. Hendriklaan 1, tel. 213344, spreekuur van 10.00- 10.30 uur en van 17 00-17.30 uur, na telefonische afspraak. Voorhout, Warmond Huisartsenpraktijk Oosthout, Anijs- weg38, Voorhout, tel. 0252- 5120347. zo 8 00 uur tot 24.00 uur: J. de Kan ter. T. Mansholtstraat 3, tel. 5311414 Groep 5 - Crul, A. Hammerstein, D Hammerstein, De Lorm, De Jong, Kooijman, Prince, Reinders en Wiers- za 8.00 uur tot zo 8.00 uur: D. Ham merstein, tel. 5315186. zo 8 00 uur tot 24.00 uur: H. Wiers- I. Haagweg60, tel. 5315186. ter, Gezondheidscentrum Stevenshof, T. Mansholtstraat 5/a, tel. 071- 5236837 (dokterstelefoon). Voor de praktijk van Van Kempen: P.C.M van Kempen, Lammen- schansweg 71, tel. 071-5123001. Leiderdorp za vanaf 8.00 uur: J. v/d Leden, Hoofdstraat 8, tel. 5894539; zo tot 24.00 uur: R. van Velzen, C. Gordijn singel 3c. tel. 5412360; spreekuur (uitsluitend voor spoedgevallen) van 12.30 tot 13.00 uur. Lardenoije: vr 17.00 uur tot ma 01.00 uur: J. Lardenoije, Dr. Stapenseastraat 6, De weekenddienst' begint zaterdag om 10.00 uur en eindigt maandag om 8.00 uur. voor spoedgevallen raadplege men het antwoordapparaat Noordwijk za tot zo 8.30 uur: J. Steenvoorden, Nieuwe Zeeweg 11. tel. 071- 3612333, zo v.a. 8.30 uur: Huisart senpraktijk Vinkeveld, Bonmkeplein 33, tel. 071-3620277. 230697; consult leg. Voorschoten De dienstdoende tel. 5610503. Uv doorverbonden. Wassenaar P. Smits, Hofcampweg 65. Apotheek Alkemade. Weteringlaan 1, Oude Wetering. 12.30-13.00, 17.30- 18.00 uur, tel. 071-3319100. Voor spoedeisende recepten buiten de ope ningstijden bereikbaar via telefoonnum mer of deurbel. Alphen Apotheek De Herenhof, Herenhof 6, tel. 0172-431288. Bloembollenstreek Via uw eigen apotheek kunt u verne men wie de weekenddienst waar neemt. Hazerswoude, Koudekerk Apotheek Meerburg, van 11.00- 12.00 uur; spoedgevallen tel. 071- 3415555.- Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg za 8.00 uur tot ma 8.00 uur: Apo theek Rijnsoever, Hoornesplein 121- 125, Katwijk, tel. 071-4026457. Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voor- Apotheek De Aloë, Levendaal 161, Leiden, tel. 5120502; Apotheek Lin naeus, Kempenaerstraat 31Oegst geest, tel. 5173330; Apotheek De Meidoorn, Voorstraat 59, Voorscho ten, tel. 5613350. Noordwijk en Voorhout Apotheek aan Zee, Parallelboulevard 214 A, Noordwijk, tel 071- 3613068. Woubrugge A. van den Akker. Berkenstra phen a/d Rijn. tel 0172-47220Q Bloembollenstree W. Hooftman, Vivaldistraat 67/b, se, tel. 0252-413885. Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg G- van Beelen. Wassenaarsewi Katwijk, tel. 071-4024853; spre W. Nieuwland, Mauritssingel 70- Leiderdorp, tel071 - 5894 513; spreekuur om 13.00 uur. J. Scalé, Nieuwe Offemweg 10, t 071-3610779. Voorschoten, Wassenaar. Zoeterwoi Ph Wayenberg, Van Beethovc DIERENARTSEN Alphen Dierenkliniek, tel. 0172-42020( G.J. Lette, Schuberthof 4 442807; mevr. Graveland-Wolte: beek, Leeuwenhorst 4, tel. 0172 444333. Katwijk W.J. Snel. Frederiksdreef 14, Ka wijk, tel. 071-4074781; spreeki za. van 11.00-12.00 u Leiden en omstreken Voor de praktijk van Helder, Moe en Roest: G. Roest. Ockenrc Leiderdorp, tel. 071 -5890405. ir de praktijk van Koster, Vestj en Van der Wouw: R. Koster, weg 229, Voorschoten, 5613836. ir de praktijk 071- h Stibbc Stibbe, Bronkhorststraat 13, Leu tel. 071-5218393. alleen op t< nische afspraak. Voor de praktijk van Duijn. Brar R.J.W. Duijn, Pres. Kennedylaan 260, Oegstgeest, tel. 071-5156 of D J. Brandt, Homanstraat 1, R burg, tel. 071-5156161 Voor eigen praktijk: B.G Heemsl De Kempenaerstraat 21Oegstgi tel. 071-5176761. Leiderdorp Dierenkliniek Winkelhof, Reaal (Statenhof), tel. 071-5896868 Be WIJKVERPLEGING Stichting Thuiszorg Groot Rijnland. werkgebieden Alphen, dorp, Rijnstreek en het Plassengebi Schuttersveld 1, Leiden, tel. 07' 5161415. Uitleencentrale: Lei< Burggravenlaan 250, 5121894, mat/m vr 9.30-17.01 uur, za 15.00-17 00 uur; Alphei Wilhelminalaan 21, tel. 0172- 474952, ma t/m za 10.00-13.0 Kruiswerk Rijn Duin "s Avonds en in het w 52701363 (alleen voor spoedge 1 Particuliere verpleging, gezms- kraamzorg, tel. 071-5128070, ij r per dag. e J KORTWEG Kerke veiling De rooms-katholieke paro chie H. Joannes de Doper in Katwijk aan den Rijn houdt vanavond de jaarlijkse kerke- vciling. De opbrengst van het evenement is bestenul voor de aanschaf van liturgische gewaden en de vervanging van de verwanningsinstalla- tie van de kerk. De veiling wordt gehouden in dc grote zaal van het parochiehuis aan de Kerkstraat 68 in het Rijndorp en begint om 20.00 Bazaar In de hal en de consistorie ruimten van de Lutherse Kerk in Leiden wordt morgen een bazaar gehouden. I let publiek kan van 10.00 tot 17.00 uur terecht in het ge bouw aan de Hooglandse Kerkgracht 26. Er staan kraampjes met onder meer curiosa, kleding, boeken en speelgoed en op de zolder wordt een 'Waterloopplein- achtige snuffelmarkt' inge richt. (feliandicapten 'Als kind op zoek'. Dat is het thema van een interkerkelij ke dienst met en voor ver standelijk gehandicapten in de Alpheuse Adventskerk. Voorganger is ds. M. Hoge- birk en de dienst begint om 17.00 uur. Muzikale mede werking wordt verleend door een combo uit de Jostiband. Lofstem Het 90-jarig bestaan van de chr. gem. zangvereniging 'De Lofstem' uit Woubrugge wordt morgenavond gevierd vormde kerk van Woubrug ge. De Lofstem krijgt tijdens deze uitvoering versterking van het Tsjechisch gemengd koor 'Slavik', uit Pacov. Door de koren apart worden onder andere uitgevoerd geestelijke liederen en Tsjechische volksliederen, en gezamen lijk worden delen uit de Mes- se Solenelle van Gounod ten gehore gebracht. Hoogte punt van hét concert is Psalm 42. een meesterstuk van Mendelssohn-Bartholdy Het concert begint om 20.15 uur. De toegang is gratis, maar er is wel een collecte aan de uitgang. Ds. C. Schokker (links) overhandigt het boekje aan P. Leijh. FOTO LOEK ZUYDERDUIN LEIDEN CARINE D Bloemen kunnen praten, is de stellige overtuiging van drs. T. Brugge. Als blocmschikster was zij de afgelopen twee jaar verantwoordelijk voor de bloemstukken die in het Stiltecentrum van het Academisch Ziekenhuis Leiden te zien waren. Fo to's hiervan zijn met begeleidende teksten ge bundeld in het boekje 'Bloemen spreken in stilte'. I let eerste exemplaar hiervan overhandigde ds. C. Schokker, het hoofd van de dienst geestelijke ver zorging van het AZL, gisteren officieel aan dr. P. Leijh, lid van de Raad van Bestuur van het zie kenhuis. De opbrengst van het boekje komt ten goede aan de bouw van een orgel in de AZL-kerk- „De taal van de bloemen is het gevoel dat ze bij de mensen losmaken", zei Brugge, die onder haar opdrachtgevers de NGRV, de Floriade in Zoeter - meer en zelfs het Vaticaan schaart. Aan de hand van dia's liet ze zien hoe de bloemarrangementen geduid dienden te worden. Zo versierde zij een doopvont met witte bloemen die het bezoedelde begin' van het gedoopte kind uit drukken. Een Pinksterbloemstuk was in het rood uitgevoerd om de 'geest van de liefde' te laten zien. Wie goed wil leren bloemschikken moet de taal van de bloemen begrijpen, vond Brugge. „Dat betekent zeeF aandachtig naar de bloemen kijken en oog krijgen voor hun zeggingskracht." Ook de voorbereiding van het bloemschikken vindt zij belangrijk, voor haar is het een vorm van verdieping. „Zo communiceer je met planten. Bovendien kunnen zij een stem geven aan ver driet dat niet in woorden is uit te drukken." Daar om zijn haar bloemarrangementen niet zomaar bloemstukjes maar ware 'kunstuitingen, die een zorgvuldiger en meer respectvolle omgang tussen mensen onderling tot gevolg zullen hebben', al dus de bloemschikster. Op het Leidse Plein van het AZL worden de ko mende periode twee exposities ingericht waarin bloemen centraal staan. Vandaag wordt op deze plek ook een bloemenmarkt gehouden. Moeilijke vragen in het evangelisatiewerk Moeilijke vragen die je als christen tegenkomt in het (evangelisatie- )wcrk komen volop aan de orde tijdens een cursus van het Missio nair Stadswerk in Leiden. Vier avonden lang staat 'het getuige-zijn van kerk en-christendom' centraal. Behalve aan vragen waarmee een christen in de praktijk wordt geconfronteerd, wordt ook aandacht besteed aan onderwerpen als 'Hoe komt een mens tot geloof en de opbouw en de kwaliteit van een geloofsgemeenschap. De cursus wordt gehouden in wijkge- bouw 'De Goede Herder aan de Oude Vest 13 in Leiden en begint op maandag 30 oktober. De overige data zijn 13 november, 8 en 22 januari. De bijeenkomsten duren van 20.00 tot 22.00 uur en de kos ten bedragen 10 gulden. Voor inlichtingen en opgave kan contact worden opgenomen met het Missionair Stadswerk, p/a De Bakkerij. Oude Rijn 44c, Lei den (tel.: 071-5133008/5316684). BEROEPINGSWERK Les Chaux, 01220 Divonne-L bams. Frankrijk. GEREFORMEERDE KERKEN Benoemd: tot pastoraal assistent te Oostburg en tot pastoraal werker in het Antoniusziekenhuis en het ver pleeghuis De Stelle te Oostburg: J. Riesebos. pastoraal assistent te Wijk bij Duurstede, die deze benoemingen heeft aangenomen. Beroepen: te Anjum: drs. A.J. Bouwk negt te De Knm. Beroepbaar: Ors. A. Lunshof. I I E R. te Arapoti Brmk.es 13. 7863 TM Gees. 0524-582127. BOEKBESPREKING heel De Rooms-Katholieke Kerk en oliemaatschappij Shell beho ren tot de machtigste multina tionals ter wereld. Dat is niet de enige overeenkomst tussen de twee wereldwijde organisa ties. De gepensioneerde Shell- medewerker dr.ir. F. Nieuwen- huis, praktizerend rooi tholiek, schreef er ee: boek over. 'Monseig neurs en managers, de Kerk van Rome en de Shell verge leken'. is de titel van dit werk, verschenen bij uitgeverij Ad Donker. Nieuwenhuis (62) heeft jiamens Shell op vele plaatsen in de wereld gewerkt. In welk Shell- kantoor hij ook kwam, hij voelde zich er meteen thuis. Diezelfde ervaring had hij bij het binnengaan van een nieu we kerk. „Je voelde je thuis, je herkende de gebaren, de ri tuelen, de teksten, de ge dachten - hoe verschillend in details die ook konden zijn." Het inspireerde hem tot een experiment dat nog niet eerder is uitgevoerd. zijn omgeving die vonden dat dit toch echt niet kon. De overeenkomsten de organisaties echter te aardig om zo maar te laten liggen, be dacht de voormalig Shell-manager. Beide behoren tot de 'zeer multinationale multinationals'. De Kerk heeft officiële verte genwoordigin gen in 200 lan den; Shell in ongeveer 130. De organisaties zijn 'uiterst machtig' in politiek, sociaal, economisch en financieel op zicht. In de Kerk ligt 'formidabele macht' bij de paus. bij Shell is die in handen van het comité van groepsdirecteuren. Een van hun belangrijkste wapens is de benoeming van topkader. In de Kerk betreft dat ongeveer 4000 bisschoppen en kardina len, bij de oliemaatschappij ongeveer vijftig topfunctiona- De curie in Rome werkt zoals het centraal kantoor van Shell, dat twee vestigin gen heeft, de een in Den Haag. de ander 'n Londen. In het eerste zenuwcen trum zijn het nog steeds vooral Ita lianen die de dienst uitmaken, de andere vooral de Nederlanders en de Britten. Nieuwenhuis trekt ook paral lellen tussen kardinalen en co ördinatoren, bisschoppen en algemeen-directeuren, de mis sionarissen en de buitenland se employés en gelovigen en klanten. Hoewel Shell heel wat beter naar zijn klanten luistert dan de Kerk, hebben ook de gelovigen hun in vloed. Als zij maar stug vol houden, zal de kerkelijke I hiërarchie op een gegeven moment moeten luisteren. i\ De positie van vrouwen 1\ binnen de Kerk heeft lange l\ tijd geleken op die van hun seksegenoten binnen Shell. Ook zijn er parallel len tussen het gebruik Latijn in de kerk en Engels binnen de oliemaat schappij. Een hoofd stuk over geld, het slijk der aarde, heeft Nieu wenhuis niet geschreven. Wel wil hij kwijt dat de financiële topmensen bij Shell zeer deskundig zijn, en dat dat van hun collega's in het Vati caan niet kan worden gezegd. Rooseveltstraat82 Postadres: Postbus 54. 2300 AB Leiden ABONNEESERVICE Abonnementen 071-5128030 Geen krant ontvangen? Bel voor nabezorging: G, P. Arnold (adjunct), J. Kiel (adjunct) HOOFDREDACTIE J.G. Majoor, F. Nypels, G. van der Post (adjunct) PUBLIC RELATIONS W. H. C. M. Steverink 071-5356356 OMBUDSMAN R.D.Paauw 071-5356215 Tel. dag. 9.30 -11.30 uur of per post REDACTIE G.J. Visser, chef redactie nieuwsdienst/kunst H.W van Egmond, chef red. Groot Leiden A J.B.M. Brandenburg, chef eindredactie regio F. Blok, chef eindredactie algemeen Hoofdredactie: C ADVERTENTIES Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17 ui ABONNEMENTEN bijvooruitbetaling: per maand (acceptgiro) per maand (autom. betaling) per kwartaal (acceptgiro) per kwartaal (autom betaling) per jaar (acceptgiro) per jaar (autom. betaling) VERZENDING PER POST per kwartaal (NL) ftchai LEIDSCH DAGBLAD OP CASSETTES/ Voor mensen die moeilijk lezen, slecht^- hebben of blind zijn (of een andere Ic dicap hebben), is een samenvatting v.. regionale nieuws uit het Leidsch Dagbieid I geluidscassette beschikbaar Voor info* 0486-482345 (Centrum voor Gesprokeigj^ tuur, Grave), Dagbladuitgeverij Dam K N H U I Z E woensdag 13.00 t/m vrijdag 13.00; Diaconessenhuis: maandag t/m 8.00 tot 17.00 en vanaf dinsdag 17.00 tot woensdag 8.00; St. Elisabet kenhuis: dagelijks. BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS (tel 071-5178178): dagelijks 14 30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. Kraam- en zwangerenafdeling: buiten de gewone bezoektijden, v ners bovendien van 10.30 -11.15 uur en van 19.45 - 21.00 uur Special Care Unit: 10 30-11 00 uur. 15.00 - 15.30 uur en 19.00-19 30 na overleg met de dienstdoende verpleegkundige Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur, na overleg met de dienstdoend pleegkundige. Jongerenafdeling: 14.30-15.15uuren 19.00-19.45 uur. RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging St. Elisabeth (tel 071-5454545): dagelijks 14 00-15.00 uur en 18.30-19.30 uur, en II daarnaast ook 11.15—12.00 uur. Kraamafdellng: 14.30-15.30 uur en 18.30-19.30 uur (voor vaders t uur). Kinderafdeling: 14.30-19.00 uur (voor ouders de gehele dag). Afdeling hartbewaking (CCU)en intensive care (IC): 14.00-14.30 18.30-19.OOuur Spoedeisende hulp: dag en nacht geopend RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging Rijnoord (tel 0172-463131) dagelijks 14 00-15 00 uur en 18 30-19 3C en II daarnaast ook 1115-12.00 uur. Geen spoedeisende hulp meer mogelijk ACADEMISCH ZIEKENHUIS (tel. 071-5269111): alle patiënten (behalve kinderen) 14.15-15.00 18.30-19.30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.15-19.00 uur, 19.00-20.00 leen Partners/echtgenoten met kinderen. Voor zwangeren: zaterdag en zondag van 10.00 tot 11.00 uur, uitsl voor partners/echtgenoten en eigen kinderen. Kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen is er zoek mogelijkheid in overlee met de hoofdverpleegkundige. Voor ancfere bezoekers geleien de volgende tijden: keel-, neus kunde en neurologie: 14.15-15.00 uur en 18.30-19.30 uur oogl heelkunde 14.15-15.00 uur en 18.30-19 00 uur. Kinderkliniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen: 15.1 uur; babyzaal en boxenafdeling: volgens afspraak.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 14