WIJ DOEN U EEN AANBOD VAN NIKS. FAMILIEBERICHTEN WAGEMAKER il» DAEWOO Ook dit sportieve toermodel huur je bij Trof ijt Keukens DONDERDAG 28 SEPTEMBER 1995 Opgave per telefoon 023-150370 Opgave per fax 023-317337 of 023-320216 Sluitingstijd: dag voor plaatsing 12.00 uur. Voor de maandageditie: vrijdag 15.00 uur. Bedroefd maar dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven, geven wij ken nis dat op 24 september j.l. is overleden onze lieve broer, zwager en oom HENDRIK JACOBUS VAN HAARLEM leeftijd van 75 jaar. C. P. REINDERS- VAN HAARLEM G. REINDERS J. VAN HAARLEM G. A. M. A. VAN HAARLEM- HOOGEBOOM nichten Neven er Leiden. Smidsteeg 32 Correspondentieadres Meerburgerkade 71 2314 VS Leiden DANKBETUIGING Door de overweldigende belangstelling is het ons onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. Daarom willen wij langs deze weg onze op rechte dank betuigen voor het hartverwar mende medeleven welke wij van u mochten ontvangen middels uw persoonlijke aanwe zigheid, het sturen van een kaartje, brief of uw telefoontje, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn innig geliefde man en onze lieve zorgzame vader Corn el is Guijt Dat u zich zo betrokken voelde bij dit vo> ons zo zware verlies heeft ons getroost e gesterkt. Het Bestuur van de Kopersvereniging van Bloemenveiling Roelofarendsveen heeft met verbijstering kennis genomen van het plotselinge overlijden van haar be stuurslid HANS VAN DIJK Sinds de oprichting, 2 jaar geleden, heeft Hans met veel inzet zijn bestuursfunctie vervuld. Zijn overlijden betekent voor ons een groot verlies. Veel groter is echter het leed voor zijn ge zin, die wij bij het dragen daarvan veel sterkte wensen. Namens het Bestuur van de Kopersvereniging van Bloemenveiling Roelofarendsveen H. VAN TOL, voorzitter Roelofarendsveen, 28 september 1 995 Grafmonumenten Kenauweg 31, Leiden, Tel. 071 - 760455 b.g.g. 01719 -10497 WAXJASS E N KINDERWAXJAS 7Q va. 4 jr. w; STANDAARD WAXJAS "7Q - de echte Engelse kwaliteit 3) WAXBODYWARMERS 1 flf) 1e klas Lupra kwal. I UU| LANGE WAXJAS 17C tot op de kuiten I Vf WINTERWAXJAS 1 1 Q - gew. superwarm I I CAMOUFLAGE WAXJAS 1 OC iets aparts! I fLiWij LEGERDUMP HALLENWEG11 - LEIDEN, NAAST GROENOORDHALLEN TEL. 071-230184 FAX 071-230186 WORDT SCHOONHEIDSSPECIALIST(E) Rijkserkend (Stivas) vestigingsdiplom raktijk. gelijk. SPOEDCURSUS SLECHTS 9 MAANDEN! Kwaliteitsonderwijs in kleine groepen Laag cursusgeld, maandelijkse termijnen Geen verplicht leermiddelenpakket Een betere school is er niet Nu inschrijven, beperkte plaatsing, start oktober Ook opleidingen PEDICURE/CHIROPODIE tB4.m4HJ.I4E7iliTÉi? Bij exploit van mij, Jan Hutten, kandidaat-deur waarder werkzaam ten kantore van ondervermel- de deurwaarder, d.d. 25 september 1995 is ten ver zoeke van het College van Burgemeester en Wethou ders van de Gemeente Leiden, zetelende te Lei den, aan: ZIJ DIE VER BLIJVEN IN HET PER CEEL DIAMANTLAAN 44 TE LEIDEN betekend een lastgeving d.d. 21 sep tember 1995, ingevolge artikel 125 van de Ge meentewet, met gelijktij dig bevel om aan de in houd van de betekende lastgeving te voldoen en mitsdien het perceel Dia mantlaan 44 te Leiden voor de in mijn exploit ge noemde datum en tijdstip te ontruimen en te verla ten, met al de zijnen/- haren en het zijne/hare en ter vrije beschikking van requirante te stellen, met aanzegging dat bij gebre ke van voldoening de be tekende lastgeving op de in mijn exploit genoemde datum en tijdstip zal wor den tenuitvoergelegd door alle middelen rech tens, zonodig met behulp van de sterke arm van po- Afschrift van dit exploit is aan onderstaand adres te verkrijgen. J. M. van Belle Gerechtsdeurwaarder Zaalbergweg 11c Leiden bieden hebben, doen ïer u voor I november staande een i koopt en hem ber door ons laat registreren. Dan mag u namelijk rekenen op een kre- protection, airbag en kreukelzones voor diet waarmee uw nieuwe Daewoo voor de volle 100% wordt gefinan- ook met een aantrekkelijk krediet. Kom cierd. En waarbij u zelfs negen maanden lang uitstel van betaling krijgt. Waar we u normaal gesproken nogal vandaag een aanbod van niks. Althans Zonder rente uiteraard, want ook een aktie van niks doen Alles daarentegen, mag u verwachten van de Daewoo Nexia en Daewoo Daewoo Espero. Neem nu de standaard stuurbekrachtiging, het in hoog- 29 decern- te verstelbaar stuur en de anti-diefstal startonderbreker. Side impact achter. En nu dus tijdelijk s langs, maak een proefrit. En profiteer van het niks. Geen rente en geen aflossing. Financieringsvoorbeeld (niet doorlopend krediet) Effectieve rente op jaarbasis Loopti|d Verstrekt krediet Termijnbedrag per maand betalen Krediet vergoeding Voorbeeld 1 0% 9 maanden f 25.000,- f 0,- f 25.000,- f 0,- Voorbeeld 2 10,7% 48 maanden f 25.000,- f637,05 f30.578,40 f 5.578,40 U BENT TOE AAN 'N DAEWOO VAN: LEITHON CARS, Maredijk 175/Kruising W. de Zwijgerlaan/Schipholweg/Oegstgeesterweg, Leiden, 071 - 212911 kookplaat oven, afzuigkap, werk blad en spoelbak. f an(K) Sandtlaan 56 Katwijk aan de Rijn Eigen service en montage dienst 1 Openingstijden: Ma. gesloten. Di.t/mVr. 09.00-17.30 uur. Do. koopavond 19.00-21.00 uur. Zo. 09.30-16.00 uur. Tel. 01718-77244 Wie Je ambitie beeft om te presteren in liet leven is veel onJerweg. En Jan mag je zeker eisen stellen aan comfort, luxe en veiligbeiJ. Daarom introJuceert Cbrysler Je Stratus 2.0i 16V LE, Jie stanJaarJ is uitgerust met: Jubbele airbag, dwarsbalken in de por- tieren, verwarmJe buitenspiegels, airconJitioning en snelbeiJsafliankelijke stuurbekrachtiging (tegen meerprijs leverbaar met ABS). Ook ket interieur speelJe bij Je ontwikkeling een belangrijke rol. Wat Jacbt u van een in koogte verstelkare stuurkolom, elektrisck keJienkare zijramen, een stereo installatie met vier speakers en centrale JeurvergrenJelinj Of van Je enorme bagageruimte van 416 liter Jie r eens extra ruim worJt Joor Je neerklapbare acbterbar StanJaarJ, wel te verstaan. Het is Jan ook niet vrcemJ Jat Cbrysler met Stratus (tevens leverbaar in een 2.5i V6 L ie) Je nieuwe stanJaarJ bepaalt. Maak Jaaror afspraak met uw Jealer. De motor is al gestart. Vanaf f49.995,- CHRYSLER HOLLANDSE AUTO IMPORTMIJ H.A.I. B.V. Floralaan 2, Rijnsburg. Telefoon 01718 - 2 92 24. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur. Zaterdag 10.00 -16.00 uur. Chrysler Stratus LE. vanaf 49.995,-.Prijzen inch B T.W., af importeur, excl hosten njhlaar maken en verwijderingsbijdrage. Lease vanaf I 1300,- per maand 8 mnd., 20.000 km. p/j, full operational lease; excl. BTW en brandstof). Wijzigingen voorbehouden. Chrysler Import Holland B V. Telefoon: 03473 - 6 34 00.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 4