T Reparatiesf i Radio Televisie Zaterdag 'Rancuneuze veteranen bepalen de agenda van de koningin' Wolff ni<i 'krimi' Be rV; 1 -o 4 071 - 32 34 34 11 van der gr eft II ZATERDAG 12 AUGUSTUS 1995 radio q selectie VANDAAG leder heel uur nieuws. 11.05 Trace. 12.07 VARA Radio 1 zaterdageditie 14.05 Langs de lijn, sport en muziek. 17.07 NCRV's Hier en nu. 18.00 Ver volg Hier en nu. 19.04 Kruispunt. 19.30 Langs de lijn, sport en muziek. 23.07 Met het oog op morgen. 00.04 Easy listening 02.02 AVRO Nacht dienst 06.06-07.OOVan-nacht naar morgen MORGEN leder heel uur nieuws. 07.07 De an dere wereld van zondagmorgen08.10 Vroege vogels. 10.050 V T 12.07 AVRO Radiojournaal. 14.05 Langs de lijn, sporten muziek. 18.10AVRO Ra diojournaal. 22.04 Het hek van de dam. 23.07 Met het oog op morgen 00.04 Volgspot. 01.02 Tussen giste ren en morgen 06.06-07.00 NCRV's Hier en nu onderweg. radio q VANDAAG leder heel uur nieuws. 09.04 Cap puccino. 12.04Zomerspijkers. 14.04 KRO'sGoudmijn. 16.04 Dartell. 18.00 Vervolg Dartell. 19.04 Route 66 21.04 Rode rozen 22.04-24.00 Volgspot-I ive-zomertheater MORGEN leder heel uur nieuws. 06.04 Dag zon dag. 09.04 De Sandwich. 10.04 AVRO's Muziekmozaïek. 11.04 De Sandwich 12.04 Vakantie-adres. 14.04 Het steenen tijdperk. 17.04 An dermans veren. 18.04 Toppers van toen 19.04 KRO's Country time. 20.04 Ararat 22.04 Podium van de Nederlandse lichte muziek 23.04- 24.00 The Bands. radio radio o radio 0 In 'Zo vader, zo zoon' maken de panelleden uit wie de enige echte moeder van Lucia Rij ker is. (Nederland 1, 20.31 uur) VANDAAG leder heel uur nieuws. 10.04 D'Rob of d'ronder. 12.04 Evers in het wild 14.04 Mega top 50 17.04 De Robert Jensen vijf uur show. 18.04 Kans. 19.04 De Raad van Plate. 20.04 Villa 65+. 21.04 Twee meter de avond in. 22.04 Het verhaal van de popmuziek. 23.04 Rave radio 00.04-06.00 Kink FM, 12 2 4 6 uur langde bete re popradio. MORGEN leder heel uur nieuws 06.04 TROS 3 draai. 09.04TROS Gouden uren 12.04 TROS Somertijd 15.04 TROS Wereldhits. 19.04TROS Dancetrax. 21.04 Poster. 22.04 Leidsekade live. 00.04TROS Nachtwacht. 02.02 Papa is wakker 04.02-06.00 Pyjama FM. VANDAAG 11.00 Het zondagochtendconcert, ca. 12.35 Platenzaak. Verkiezing AVRO's CD van het jaar. 14.00 Middagcon cert. Radio Symf. Ork. en Gr. Om roepkoor met orgel. 16.00 De Neder landse musici. Nederlands Kamer koor. 17.00 Het witte doek. Honderd soundtracks. 18.04 Leo Boudewijns' Langspeelplaats. 19.00 Folio. 20.02 Het avondconcert. EBU Opera Sei zoen. Ermione, opera van Rossini. Koor en Ork. van Theater de Munt o.l v. Steven Mercurio. 23.00 NPS Jazz op vier. 00.00-01.00 Vincent na middernacht. MORGEN 07.02 Ochtendstemming. 09.04 Mu ziek voor miljoenen. 11.00 Het och tendconcert. I. Borodin Kwartet. II. 11.33 Radio Filharm. Ork. 13.04 Edison winnaars klassiek 1995. 14.15 Het middagconcert (Pauze: Pratan over muziek) 16.00 De Neder landen. 17.00 Duel met de kardinaal,, hoorsp. 18.04 Muziek uit duizenden 19.00Continu klassiek. 20.02 Speci aliteiten a la carte 22.00 VPRO Jazz op vier. 00.00-01.00 Vincent na mid dernacht. On our own Vanavond de eerste afle vering van deze nieuwe serie, die gaat over het leven van zeven weeskinde ren die, met alle problemen vandien. proberen elkaar op te voeden en uit handen van de bemoeizuchtige kin derbescherming te blijven. Zes van de zeven hoofdrollen worden gespeeld door de broers en zusters Smollett. RTL 4 19.05 Sail 1995 Terugblik op de vandaag gehouden evenementen tijdens Sail 95 Amsterdam. Met beelden van de grachtentocht, ringsteken vanaf his torische boten en de feestelijkheden in Amsterdam. Haye Thomas spreekt aan boord van de Europa met Kaap Hoornvaarder Wout van Greuns. Nederland 3 23.29 Nieuwe oogst: 'De steen' Korte film van studenten van de Nederlandse Filmacademie. Scenario-, MahnazTa- mizi. De Iraniër Sirus, politiek vluch teling, wordt gekweld door de herin nering aan de steniging van zijn vrouw/vriendin, waarbij hij gedwon gen werd toe te kijken. Hij vlucht naar Nederland en huurt een kamer bij een zekere Annet, een jonge vrouw. Annet en haar vriendinnen zien in de aan trekkelijke Sirus wel een interessante partner. Maar Sirus schrikt van hun oppervlakkige gesprekken, ervaringen en westerse genoegens, zoals een va kantie naar Turkije. Nederland 3 23.49 Kunst... omdat het moet Jacques (offi cieel Jakoff Lipchitz, 1891-1973) was een Litouws-Franse beeldhou wer. Aanvankelijk werkte hij zuiver kubistisch, maar in de loop der tijd ontstond een hoogst persoonlijke ver werking van het kubisme in zijn mo numentale beelden met symbolische inhoud. In deze documentaire, die voornamelijk op lokatie in Pietrasanta (Noord-ltalië) werd opgenomen, spreekt hij uitvoerig over zijn leven en werk en blijkt Lipchitz een gepassio neerd en charismatisch mens te zijn. Hij vertelt mede aan de hand van archiefopnamen over zijn jeugd in Litouwen, zijn jaren in Parijs en New York, waar hij in 1941 naar toe vluchtte. Nederland 2 00.01 Nieuwe oogst: 'De vader van Najib' Korte film van studenten van de Ne derlandse Filmacademie. Scenario: Arend Jan Steenbergen. Najib en zijn moeder zijn min of meer toevallig in Nederland terecht gekomen, nadat de vader van Najib in de gevangenis werd gezet. Zonder zijn vader pro beert hij, samen met zijn moeder, een nieuw leven op te bouwen. Hij tracht de merkwaarige Nederlandse taal on der de knie te krijgen en tevergeefs probeert hij zich de Nederlandse ge woonten eigen te maken. Totaal on verwacht ziet hij zijn vader terug. Het leven lijkt er ineens een stuk roos kleuriger uit te zien en Najib verwacht nu toch gelukkig te worden. Nederland 3 00.22 ne der la nd q nederlandnederland rtlQ 16.27 16.34 17.11 18.00 18.40 18.52 20.00 20.24 20.31 VANDAAG leder heel uurt/m 18.00 nieuws. 11.03 Het interview. 12.02 Meer dan een lied alleen. 12.44E0-Metter- daad. 12.45 Vragen naar de weg. /13.08 De verandering. 14.02 TEMA 15.02 Op Verhaal. 16.02 Suriname 17.08 Radio U IT. 17.45 De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen. 18.02 Margreet Dol man staat open. 18.10 Het roze rijk 19.00Tambu. 19.30Suara Maluku. 20.00 Jubilate. 20.30 Laat ons de rustdag wijden. 21.14EO-Metter- daad .21.15 Reflector 21.35 Ge- schiedenis van de zending. 22.00 Een ontmoeting. 23.00 Zaterdagavonduur. MORGEN leder heel uur t/m 18.00 nieuws. 06.45-06.50 Mededelingenrubriek met uitgebreid weerbericht en scheepvaartberichten. 07.02 Praise op zondag. 08.08 Groot nieuws. 08.55 Waterstanden. 09.02 Woord op zon dag. 09.30 Te deum laudamus. 10.02 Verhalen vooraf. 10.10 Kerkdienst. 10.58 Wilde ganzen KRO/11.02 Eu charistieviering. 12.02 Een zondags pak voor alledag (herh) 13.08 Het bestaan. 14.02 De andere wereld van zondagmiddag. 15.02 De wereld zingt Gods lof. 15.51 Tekst en uitleg. 16.02 Zorgen hoop. 17.02 Kerkdienst. 17.58 Wilde ganzen 18.08 Bonne fooi. 18.35 Drieluik. 19.30 Klein ver haal. 20.00 Het meest gevraagd 20.44 EO -Metterdaad. 20.45 Ik zou wel eens willen weten. 21.15 Populai re orgelbespeling. 21.40 De bijbel open 22.00 Zicht op Israël. 22.20 The best of brass. 22.40 Studenten aan het woord. BRTN 1 17.30 Regionale televisie. 18.00 Jour naal 18.10 Dad's army, comedyserie. 18.40 Vlaanderen vakantieland: toeristi sche portretten uit binnen- en buiten land. 19.20 Joker- en Lottotrekking. 19.27 Paardenkoersen. 19.30 Journaal en sport. 19.57 Weerbericht'. 19.59 KE- NO-uitstagen. 20.00 The Bob Morrison Show, familieserie. 20.24 Winstverde- ling Joker en Lotto. 20.25 Weekendfilm: The Wimbledon poisoner, komische tv- film. 22.25 Tips voor trips, toeristische informatie. 22.40 Journaal. 23.20 Nachtfilm: I love you to death, Ameri kaanse komedie. 00.52 Einde. BRTN 2 12.50Sport extra- Atletiek. 18.00Tik Tak. Afl.224. 18.05 Samsonclip. 18.10 Disney Festival, tekenfilms. 18.40 Mik punt. 18.45 Vlaanderen vakantieland, toeristisch magazine. 19.30 Journaal en sport. 19.58 Weerbericht 20.00 Sport extra: WK Atletiek uit Gotenborg. 21.05 Tips voor trips, toeristische informatie. 21.15 100 jaar film: MGM Cartoons, te kenfilms. 21.25 100 jaar film: Alice, ko medie. 23.10 Film kort, serie korte films. 23.40 Einde. DUITSLAND 1 10.00 Tagesschau. 10.03 Nobody is per fect, spelprogramma. 10.30The Mun sters, serie. 11.00 Tagesschau. 11.03 Disney Club, kindermagazine met gas ten, muziek, tekenfilm-en avonturense- ries. 12.30 Highlights, amusementspro gramma. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.05 Europamagazin. 13.30 ARD-Sport extra: WK Atletiek. 19.10Tagesschau-Telegramm. 19.15 ARD vor acht, met Sportschau. 19.50 Ziehungder Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Spass ohne Grenzen, amusementsprogramma. 21.40 Tages- themen. 22.00 Das Wort zum Sonntag. 22.05 Double deception, thriller. 23.35 Tagesschau. 23.45 Invitation to a gun- fighter, western. 01.15Zuschauen - Ent- spannen - Nachdenken: Frankische Mi niaturen. 01.20 Einde. DUITSLAND 2 10.00 Tagesschau. 10.03 Zuflucht Mo- ritzburg, documentaire. 10.35 ARD-Rat- geber: Unterwegs - Das Reisemagazin, toeristisch magazine. 11.00 Tagesschau. 11.03 Supergran - Die Oma aus dem 21Jahrhundert, jeugdserie 11.30 Siebenstein, poppenserie. 11.55 ÓkoAktiv, milieutip. 12.00Tao Tao, te kenfilmserie. 12.25 Herr Pappenheimer, korte verhalen. 12.30 Die Kinder von Marca<;ao, jeugdserie. 12.55 Presse schau. 13.00 Tagesschau 13.05Diese Woche. 13.25 Le grand blond avec une chaussure noire, komedie. 14.50 Reis- elust, toeristisch magazine 15.25 Der Mann im Salz, tv-film. 16.58 Anders Fernsehen 3sat. 17.00 Heute. 17.05 Lënderspiegel 17.45 Mach mit, balans van Aktion Sorgenkind. 18.00 Die Schwarzwaldklinik, doktersserie. 19.00 Heute 19.20 Weerbericht. 19.25 Voll erwischt, programma met de verborgen camera. 20.15 Das Traumschiff, Duitse serie. 21.50 Heute-journal. 22.05 Das aktuelle Sport-Studio. 23.25 One shoe makes it murder, Amerikaanse misdaad film. 00.55 Heute. Ol.OOJede Menge Leben, Duitse serie. 01.45 Die Elixiere des Teufels, speelfilm 03.35 Einde. DUITSLAND 3 18.15 Gott und die Welt. religieuze re portages. 18.45 Aktuelle Stunde. 19.15 Hier und Heute unterwegs, regionale ac tualiteiten vanaf lokatie 19.45 lm Reich der Echsen, natuurreportage. 20.15 Ta- tort, misdaadserie. 21.40 WDR aktuell. televisie buitenland 21.50 tyistallwasser -Tauchen in Flori- das Quellflüssen, natuurreportage. 22.35 N8chtschicht, amusementspro gramma. 23.20 Ein Tor zur Freihfeit, re portage over de vrouwen in Algerije. 01.05 Tagesschau vor 20 Jahren. 01.20 Die WDR-Rocknacht, Blues-festival Bonn. BBC 1 09.30 Fully booked, kindermagazine. 11.20 Sweet Valley High. Amerikaanse jeugdserie. 11.43 Weerbericht. 11.45 Grandstand, sportprogramma, met om: 11.50 Cricket. 14.00 WK Atletiek uit Go tenborg. 14.15 Nieuws. 14.20 Auto sport. 14.25 Atletiek. 14.55 Paar- desport. 15.10 Atletiek. 15.25 Paar- desport. 15.40 Atletiek. 16.25 Paar- desport. 16.40 Atletiek. 17.50 Final sco re. 17.55 Nieuws en weerbericht. 18.05 Regionaal nieuws en weerbericht. 18.10 Grandstand - World athletics cham pionships. 20.20 Pets win prizes, amu sementsprogramma. 21.00 The National Lbttery live. 21.15 Casualty, Engelse ziekenhuisserie. 22.05 Nieuws, sport en weerbericht; Aansl.: National Lottery update. 22.25 Bob Monkhouse on the spot. amusementsprogramma. 22.55 Bull Durham, Amerikaanse thriller. 00.40 Cricket. 01.20Cagney and Lacey, Amerikaanse tv-film. 02.55 Weerbe richt. 03.00 Einde BBC 2 13.15 Watch out, dierenmagazine. 13.35 What the magazines say, actueel weekbladenoverzicht. 13.50Ava Gard ner, portret van de Amerikaanse filmster Ava Gardner. 14.40 Cricket. 19.30 Bards on the beach, verslag van het jaarlijkse culturele festival in Wales: de National Eisteddfod met muziek, poëzie, toneel, zang en dans. 20.05 Nieuws, sport en weerbericht. 20.20 Atletiek, verslag van het WK Atletiek in Göteborg. 21.15 Summer dance, serie dansprogramma's, twee dansen: 1. Outside in van Victoria Marks, 2. White bird featherless van Siobhan Davies. 22.00 A night of Won der, muziekspecial met een live-optre- den van Stevie Wonder en zijn band in deTeddington Studios. 23.05 Seinfeld, Amerikaanse comedyserie. 23.30 Lord of the flies, Amerikaanse speelfilm. 00.55 African political broadcast. 01.00 African summer: Samba Traore, speel film van Iddrissa Ouedraogo. 02.25 Un cut Africa. 03.00 Einde. CNN 10.30 Future watch. 11.30 Travel guide. 12.30 Your health. 13.30 World sport. 14.30 Inside Asia. 15.00 Larry King live. 15.300.J. Simpson special. 16.30 World sport. 17.00~Future watch. 17.30 Your money 18.30 Global view. 19.30 Inside Asia. 20.00 World business this week 20.30 O.J. Simpson special. 21.00 CNN presents. 22.30Computer connection. 23.00 Inside business. 23.30 World sport. 00.00 The world today. 00.30 Diplomatic licence 01.00 Pinnacle. 01.30 Travel guide. 02.00 Pri me news. 02.30 Inside Asia. 03.00 Larry King Weekend. 05.00 Both sides with Jesse Jackson. 05.30 Evans Novak. MTV 10.30 The Zig Zag Show. 11.00 The big picture. 11.30 Hit list UK. 13.30 First look. 14.00 Maria Guzenina. 16.30 Reggae soundsystem. 17.00 Dance. 18.00 The big picture. 18.30 News: Weekend edition 19.00 European top 20 countdown. 21.00 First look. 21.30 Eden Harell. 23.30 The Zig& Zag Show. 00.00 Yo! MTV Raps. 02.00 The worst of Most wanted. 02.30 Beavis Butt-head 03.00 Chill out zone. 04.30 Night vi- NOS-Nieuws voor doven en slechtho renden Hints. Spelprogramma. Presen tatie: Frank Kramer Studio op stelten. Kinderprogramma. Aan sl.: Noddy, animatieserie. Aansl.: Nijntje, tekenfilm serie. Aansl.: De kiosk, 3- dimensionale animatiese rie Confetti zomermix. Compilatie van de Confet- ticlub. Aansl.: Captain Cockpit, kinderprogram ma. Aansl.: Klimrekkwizz, spelprogramma voor scho lieren. Aansl.: Kinderen van Waterland, jeugdserie Kinderen van Waterland. Vervolg Passie voortuinen. Tuinmagazine Kookgek. Culinair amusementspro gramma. Presentatie: Joop Braakhekke Startrek, the next genera tion. Amerikaanse sf-serie. AfIMenage Troi NOS-Journaal NOS-Weeroverzicht Zo vader, zo zoon. Spelprogramma. Gast: Lucia Rijker met moeder. Panel: Conny Vandenbos, Henk Mouwe en Mi- noesch Jorissen. Presen tatie: Gregor Bak Breaking the silence. Amerikaanse tv-film uit 1991 van Robert Iscove. Met: Gregory Harrison, Stephanie Zimbalist, Chris Young e.a. Birds of a feather. Engelse comedyserie. Do- rien beklaagt zich tegen over Tracey en Sharon er over, dat de tienerdochter van haar nicht Fay een poosje bij haar komt loge ren. Dorien kan echter niet weigeren, aangezien Fay Dorien ooit heeft be trapt in een compromitte rende situatie met een au tomonteur. Afl. 11: East Side story Travelling man. Amerikaanse speelfilm uit 1989 van Irvin Kershner. Met: John Lithgow, Jo nathan Silverman, John Glovere.a. NOS-Journaal deos. 08.30 Einde. RTL TELEVISION 10.05 Wundertüte, talkshow met inte ressante gasten. 10.35 Entdeckungsrei- se, reportages. 10.45 Bio-Top, natuur films. 10.50 Gewinnspiel. spelprogram ma. 10.55 Goof Troop, tekenfilmserie. 11.15California Dreams, Amerikaanse comedyserie. 11.40 The fresh prince of Bel-Air, Amerikaanse comedyserie. 12.05 Full House, Amerikaanse come dyserie. 12.30 Step by step, Amerikaan se serie. 12.55 Formel I - Training, ver slag van de kwalificatie voor de Grand Prixvan Hongarije. 14.10240-Robert, Amerikaanse serie. 15.05 Knight Rider, Amerikaanse actieserie. 15.55 The A- team, Amerikaanse actieserie. 16.55 Beverly Hills, 90210, Amerikaanse se rie. 17.50Westerdeich, Duitse serie. 18.45 RTL aktuell, nieuws, sport en weerbericht. 19.10 Explosiv. Weekend, magazine. 20.15 Back to the future. Amerikaanse sf-komedie. 22.30 Wie bit- te?! Satirisch consumentenmagazine. 23.30 RTL Samstag Nacht, comedy, sa tire en muziek. 00.30 Bounty tracker, actiefilm. 01.55 RTL KmoTip: Making of Don Juan. Reportage over de tot standkoming van de speelfilm Don Juan. 02.20 Madonna: Body of eviden ce, Amerikaanse thriller. 04.00 Wes- terdeich, Duitse serie. 04.45 Beverly Hills 90210, Amerikaanse serie. NBCSUPER CHANNEL 10.00 Rolonda. Talkshow. 11.00 Super shop. 12.00 NBC News magazine. 13.00 Today. Actualiteitenrubriek. 14.00 Honkbal, hoogtepunten uit de Major League Baseball-wedstrijd. 15.00 Golf, Volvo PGA European Tour: Scandinavian Masters. 16.00 Beach Volleybal, verslag uit Chicago. 17.00 Golf, WPG European Tour: Schotse open. 18.00 Today, actu aliteitenrubriek. 19.00 ITN World news. 19.30 Ushuaia, avontuurlijke documen taires. 20.30 Dateline. 21.3b Talkin' jazz, jazzmagazine. 22.00 ITN World news. 22.30 The tonight show. Talk show. 23.30 Late night, talkshow. 00.30 The golden age of rock 'n roll. 01.30The tonight show, talkshow. 02.30 Real per sonal. 03.00 Straight forward, talkshow. 04.00 Dateline, nieuwsmagazine. 05.00 Holiday Destinations. TV5 10.15 Quelle histoire, spelprogramma. 10.40 Nieuwsflits. 10.45 Sport Africa. 11.15 Performance. 11.45 Claire Lamar- chie. serie gesprekken. 12.25 Corres- pondances, kijkerspost. 12.40 Météo des cinq continents. 12.45 Frans nieuws. 13.05 Horizons. 13.30Taratata, amusementsprogramma. 14.45 Intéri eur nuit, magazine. 15.30 Méditerraneo, magazine. 16.00 Nieuws. 16.10Génies en herbes. spelprogramma voor scholie ren. 16.45 Lesdébrouillards, magazine. 17.15 Evasions, toeristisch magazine. 17.45 Questions pour un champion, spelprogramma. 18.15 Sept jours en Afrique, Afrikaans persoverzicht. 18.30 Nieuws en weerbericht. 19.00 Y a pas match, magazine. 19.25 Météo des cinq continents. 19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Le Lyonnais, serie 21.30 Avoir 16 ans, serie documentaires over de bele vingswereld van jongeren. 21.55 Météo des cinq continents. 22.00 Frans nieuws met internationaal weerbericht. 22.30 N'oubhez pas votre brosse a dent, amu sementsprogramma in het kader van va kantie. 00.30 Nieuws en weerbericht. 00.55 Visions d'Amérique. 01.15Tarata- ta. 02.30 Interieur nuit. 03.15Télétexte. 04.00 Notre siècle, documentaireserie over de 20e eeuw Nouvelle vague. 05.00 Horizons. 05.30Télétourisme. 10.45 11.15 11.53 12.01 12.32 13.00 13.07 14.07 14.37 15.07 15.52 16.00 16.09 17.58 18.00 18.15 18.40 18.48 18.51 22.04 23.02 23.42 23.51 23.56 Antenne De keuze Spoor-7 tv De verandering Ik weet het beter NOS-Journaal Close-up: Voorheen Neder- lands-lndië Het kinderziekenhuis Wereld van verschil Hoogtepunten uit Het elfde uur Spoor-7 tv NOS-Journaal Nathalie Tekenfilmserie Het zevende venster. Kindermagazine Danger Bay. Canadese jeugdserie. Afl.: Oppas gevraagd. Herh Niet te geloven. Jongerenprogramma. Afl. 6: William - Soldaat met de bijbel 2 Vandaag NOS-Journaal Actualiteiten NOS-Sportjournaal Wekelijkse lottotrekking NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer Bert's yellow cab. Programma voor jongeren tussen de acht en veertien jaar Het kinderziekenhuis. 8-delige documentairese rie over het Sophia Kin derziekenhuis in Rotter dam. Afl. 5: Urologie. Herh Feyenoord - Chelsea. Rechtstreeks verslag van deze vriendschappelijke wedstrijd Taptoe Breda. Hoogtepunten. Herh De keuze. 9-delige serie program ma's waarin drie bekende Nederlanders praten over keuzes die zij in hun leven maakten. Afl. 7: Humber- toTan, Aad Rietdijken Nicolien de Kroon. Pre sentatie: Bert van Leeu wen Lied NOS-Journaal NOS-Nieuws voor doven en slechtho renden Kunst... omdat het moet. Vandaag een portret van de Litouws-Franse beeld houwer Jacques Lipchitz. Afl.: Jacques Lipchitz 12.00 NOS-Nieuws voor doven en slechtho renden 12.07 Einde 13.55 NOS-Studio sport. Rechtstreeks verslag van Wielrennen: Ronde van Sebastian en WK Atletiek in Göteborg 18.15 Sesamstraat. Kleuterprogramma. Afl.: Samen 18.30 NOS-Jeugdjournaal 18.40 WK Atletiek. Rechtstreeks verslag van het WK Atletiek in Göte borg 20.15 Het zonnetje in huis. Nederlandse comedyse rie. Als Piet een belangrijk etentje verstoort van Cat- harina en Erik, is voor Ca- tharina de maat vol. Zij verlaat het huis. Afl. 6: Crisis 20.45 Het terras. Gevarieerd zomerpro- gramma, bij toerbeurt ge presenteerd door onder meer Jack Spijkerman, Felix Meurders, Kees Driehuis en Astrid Joosten 21.30 Per seconde wijzer. Spelprogramma. Presen tatie: Kees Driehuis 21.56 Trekking dagelijkse lotto 22.00 NOS-Journaal 22.16 NOS-Studio sport 23.01 Nova. Actualiteitenprogramma. Presentatie: Paul Witte- man 23.29 Sail 1995. Verslag van ditzeilfestijn in Amsterdam. Presenta tie: Annette van Trigt 23.49 Nieuwe oogst: De steen. Korte film van Mahnaz Tamizi. Met: Syrus Sora- bi, Smadar Monsinos, Azad M. Sourani e.a. De Iraniër Sirus heeft een verhouding met een ge trouwde vrouw. Dit is ver boden door de Islam en de vrouw moet sterven 00.22 Nieuwe oogst: De vader van Najib. Korte film van Arend Steenbergen. Met: Bart Gabrielse, Truus te Selle, Reinier Heideman e.a. Stel je voor dat je ge vlucht bent en alles hebt achter gelaten. Hoe zou je je dan voelen in een ander land met een onbegrijpe lijke taal in een totaal vreemde cultuur? 12.00 13.00 14.20 16.05 17.00 19.30 19.50 20.00 Now or never. Gevarieerd. Herh Doet ie 't of doet ie 't niet. Spelprogramma. Herh The inspector general. Amerikaanse speelfilm uit 1939 van Henry Koster. Met: Danny Kaye, Walter Slezak, Barbara Bates, El- sa Lanchester, Alan Hale e.a. Jenny Jones. Amerikaanse talkshow Disney Festival. Jeugdprogramma. Herh Zes uur nieuws Medics. Engelse serie On our own. Amerikaanse comedyserie Half acht nieuws Weer Moppentoppers. Showprogramma Ernest goes to camp. Amerikaanse filmkomedie uit 1987 van John R. Cherry III. Met: Jim Var- ney, Victoria Racimo, John Vernon, Lyle Alzado e.a. Nieuws en weer The silent partner. Amerikaanse thriller uit 1978 van Darryl Duke. Met: Elliott Gould, Christopher Plummer, Susannah York, Celine Lomeze.a. i Nachtprogramma 14.00 15.00 17.30 18.15 19.05 20.00 rtl ©,fc Training GP H ve-verslag 1 Einde RTL Text De wereld van Franse serie nalj mentaires van filmer Jacquesl Miami vice. Amerikaanse Herh MacGyver. Amerikaanse Herh The dirty dozen mission. Amerikaanse oc uit 1987 van Lij zin. Met: TellyLgg Ernest BorgninLgS naway, Hunt Bl) thew Burton e Nieuws. Kort nieuws Bex Blanche. Belgische detf RTL Sport: Buitenlands Playboy late nij Erotisch maga; Confessions of Duitse miniserii Liebe, Tod und Duitse speelfili van Gert Steinl dev NOS (NCR iMin lag: iOj; Oud-Indiëganger prof. Hueting over staatsbezoek: HILVERSUM* ANP HILVERSUM ANP Prof. dr. Hueting, de man die Nederland in 1969 in opschud ding bracht door op TV wanda den van Nederlandse militairen in Indië te onthullen, vindt het een „historische blunder" dat koningin Beatrix pas op 21 au gustus voor een staatsbezoek in Indonesië arriveert. Ze had er op de dag van de onafhankelijk heid, de zeventiende, moeten zijn. Dat zei Hueting donderdag in de KRO-studio, waar hij aanwe zig was bij een voorvertoning van Brandpunt. Deze actualitei tenrubriek toont morgen hoe Hueting, zelf oud-Indiëganger, teruggaat naar Oost-Java. Hij gelooft niets van de offi ciële verklaring voor de keuze van de 21ste, namelijk dat de onafhankelijkheid een intern Indonesisch feestje is en dat Nederland daar met de konin gin oververtegenwoordigd zou zijn. „Een zeer ongeloofwaardig verhaal", zegt de hoogleraar psychologie in ruste. Hij denkt dat een kleine groep „rancuneuze veteranen de agenda bepaalt. Wie is deze lob by, die ministers en zelfs een socialistische premier op de knieën dwingt?" Huetings TV-optreden in 1969 bij de VARA leidde destijds tot de Excessennota, die nu weer in de belangstelling staat. Het document spreekt wel van Rawagedeh, maar niet van de meer dan 400 inwoners die daar destijds door Nederlanders zijn gedood. Hueting zegt dat de no ta slechts het topje van de ijs berg weergeeft. Prof. dr. C. Fasseur, die het stuk destijds mede opstelde, kan daar volgens Hueting niets aan doen. „Ze zijn toen in drie maanden door de archieven ge- raust. Dan kun je geen volledig heid verwachten. Bovendien zijn patrouillerapporten ge bruikt, waar lang niet alles in vermeld werd." De excessennota had moeten leiden tot vervolgonderzoek, vindt Hueting. Dat dat nooit ge beurd is verbaast hem tot op heden. „De pers stond niet lang daarna wel bol van verontwaar diging over het Vietnamese My Lai." Hueting heeft zelf nog wel ar tikelen over het Nederlandse militaire optreden in de toen malige kolonie geschreven, maar een boek is uitgebleven. „Daarvoor had ik geen tijd." Hueting is nu met Brandpunt voor het eerst naar Indonesië teruggeweest. „Eerder had ik genoeg aan mijn herinneringen en mijn documentatie. Boven dien had ik geen zin de vete raan uit te hangen." Hij heeft het moeilijk gehad op de plek ken van weleer, vertelde hij. In het programma bezoekt hij plekken waar hij getuige was van misdragingen. Ook zelf heeft hij geen schone handen. „We trapten deuren in en gin gen naar binnen, met de vinger aan de trekker. Dat verklaart de ongelukken die er gebeurd zijn, het schieten op een vrouw of een kind. Dat is geen leuke er varing, maar het gebeurde wei eens. Ik wil zelf geen rekensom maken. Misschien voor mezelf, maar voor niemand anders. Het is een geheimpje tussen mij en mezelf en de Lieve Heer." De reis van Hueting naar Indonesië heeft onder andere veteranen alweer voor onrust gezorgd. Bij de KRO komen veel telefoontjes binnen. De omroep probeert de bellers zo goed mo gelijk te woord te staan of, als ze hulp nodig hebben, door te ver wijzen. (Brandpunt, zondagavond om 20.52 uur op Nederland 1). Een nieuwe Duitse met ingang van 15 ajd blo kelijks twee keer op -F) Bi Detective Andreas k( de serie op RTL 4 de de komende weken en dinsdag op (20.2 id 2 ingang van septeml rie alleen op dinsdaj Net als andere Di zijn de afleveringei afgeronde verhalen, ve (gespeeld door Ji lenry rich) heeft Berlijn al terrein. Gevaar drefrom hoek. De problem! je rel de eenwording van ontstonden, zijn nJech enne In tegenstelling - -8 speurders als Derrie te heeft Wolff een Zijn tienderdochter dine Seiffert) bezoi grotere problemen tiewerk. Wolff wordt bij iijevisii zaamheden bijgesta watzki (Klaus Pönitz malige Oostduitse preutse en békrom iancii maakt. Verder werk ve samen met Peter Wameling), de offic tie, die zich ondersjg, zijn gevoel voor hun Hugo Van op SBS Ongeloo AMSTERDAM ANP 'l nvan Vid ior reparatie en service van alle merken 1 Televisies Videorecorders Autoradio's Compact Discs eocamera's Platenspelers Hifi en high-end Bandrecorders Satellietontvangers DAT-recorders Cassetterecorders mroepinstallaties Computers Autotelefoons Magnetrons ---- consumenten elektronica services Fruitweg 60, Leiden, (Bij spoorwegovergang Herenstraat) Hugo van Rhijn ga ma's maken voor d ntPai levisiezender SBS, Chrii gustus in de luchi jSj>f Rhijn, die voor he ^.ei naai en RTL 5 werk lting" trokken voor Onge programma behan een mededeling va "tol die onverklaarbaar wel gebeurd. Het wordt elke dinsda uur uitgezonden. Gallyon van Vessi Peterzon presen nieuwsprogramma der de naam Het I derland brengt. Zij eerste vrouwelijke b. duo. Beiden hebbe pe: der meer voor dl werkt. Het Hart va it0 komt van maanda ijkrij

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 6