ZATE R DAGS BIJVOEGSEL Handelaars I in illusies 991 ZATERDAG 1 JUL11995 Rijnsburgs bedrijf Jora levert 'sferen en werelden'op bestelling 'WwiiiwiiaaaHaaaaBfl^M handelen in illusies. Maken j droomwerelden en sprookjesbossen. Geven I Nederland tropische een wouden en koraalbaden, rar je tussen de haaien kunt emmen. Zogenaamd, dan. Vorige week maakte het ^aderland kennis met hun nieuwste geesteskind: de wratende boom in de afval- I winkel. Weereen typisch rodukt van de mannen van Jora uit Rijnsburg. Volgens het telefoonboek is Jora een bedrijf in planten van kunst zijde. Een bezoekje aan de show room op bedrijventerrein Flora maakt duide lijk dat dat wat al te bescheiden is. Op de paar beschikbare vierkante meters schreeu wen halve oerwouden, flinke rotspartijen, joekels van palmbomen, reuzeficussen, on eindige plantenslingers en Flintstone-stoelen om de aandacht van de argeloze bezoeker. Diep in het 'oerwoud' heeft directeur Hans Imanse (31) zijn favoriete plekje. Daar verzint hij hoe palmbomen kokosnoten kunnen droppen, of studeert hij op een vreselijk lugu ber bos voor een bedrijf dat laserwedstrijden organiseert. Vaak ook worstelt hij met ideeën van opdrachtgevers, die geregeld 'wat vaag zijn'. „We zeggen nooit nooit. Niets is te maf', meldt Imanse monter. Om toch wat bezorgd op te merken dat zijn Rijnsburgse oerwoud de laatste tijd wel wat kaal is geworden, na het weghalen van wat camouflagenetten vol weelderige begroeiing. Kale, bakstenen mu ren zijn tevoorschijn gekomen. De mystiek is weg. Als hij erin zit, is hij er niet helemaal meer uit. En om dat 'uit'-zijn draait het nu juist. Al is het maar voor eventjes. Of, zoals mede-direc teur Jan-Maarten de Raad het noemt: „We willen mensen helpen om zich los te maken van hun dagelijkse beslommeringen." Een enkel keertje doen de heren iets engs, maar meestal houden ze zich bezig met het aange name. Het leuke. Je hoeft maar in een tropisch bad van Cen ter Pares te gaan zwemmen, bij de Efteling door het sprookjesbos te wandelen of bij Duinrell in het oerwoud met de botsautootjes te stappen, of je ziet wat de heren en de le den van hun denktank bedoelen. Zielig De Raad (29), zoon van de bouwer uit Noord- wijk, begon in de droogbloemen. Kocht die in bij de Rijnsburgse fabrikanten en ging er in een gehuurd busje het land mee door, samen met mede-pionier Peter Jongejan (28). Over dag dan, want 's avonds deed bij de MEAO. „Een zielig verhaal", zegt hij nu. De vraag naar droogbloemen daalde begin jaren tach tig drastisch. De concurrentie bleek moor dend. Hans Imanse (zittend) en zijn mede-directeur Jan-Maarten de Raad: „We zeggen nooit nooit. Niets is te maf." FOTO DICK HOCEWONING Een buurman op bedrijventerrein Flora vroeg waarom de jonge zakenman niets met kunstplanten deed. Die hadden immers de toekomst: ze waren niet duurder in aanschaf dan gewone planten, vergden geen onder houd en hadden zo'n beetje het eeuwige le ven. Zelfs op tochtige of doorrookte plekken voelden ze zich prima. Cafés en restaurants wilden wel wat bakjes afnemen, maar dat zette natuurlijk geen zo den aan de dijk. De Raad bedacht de chique term 'projectbeplanting' en bouwde daar wervende brieven omheen. 'Wij leveren pre cies de planten die een ruimte nodig heeft', heette het. 'Niet van echt te onderscheiden'. Natuurlijk, wie de blaadjes omdraait, ziet het verschil. „Maar dan heeft men zich al minstens afgevraagd of het nu echt is of niet", zegt Imanse, die de directie drie jaar geleden kwam versterken. Zelf zweren de Jo- ra-heren bij het woord replica. De Raad: „Onze spullen zijn zeker geen nep. Het zijn gedroogde planten of het zijn kopieën, afge leid van echte bomen." Imanse: „Toen we in de hal van het sjieke Arastel Hotel vier meter hoge ficussen moesten vervangen door onze replica's, moesten we dat 's nachts doen. De gasten mochten het niet merken. En ze mérkten het ook niet." Als ze een proefplant bij een weifelend be drijf neerzetten, bleek na een week dat de on derhoudsploeg hem net zoveel water had ge geven als de echte planten, en bleek de direc tie overtuigd. Toch hadden de eerste planten ook hun kinderziekten: ze verkleurden in de zon en bleken niet 'hufterproofMet andere woorden: echte vandaaltjes wisten de plan ten lelijk uit elkaar te trekken. Hufterproof is nu standaard leverbaar, ze ker wanneer de planten op drukke en kwets bare plekken komen te staan. Bijvoorbeeld in één van de vele zwembaden die de heren hebben opgevrolijkt, sinds ze acht jaar gele den in de Leidse 'Zijl' begonnen en direct ge meente-ambtenaren achter zich kregen. Met alle contacten vandien. Haaien Inmiddels hebben ze de 'recreatiemarkt' ont dekt. Ze leverden kunstrotsen en vier meter hoge ficussen voor het Oegstgeester zwem bad Poelmeer, maar 'deden' ook hét nieuw ste koraalbad in de Center Parks-vestiging bij Almere. Een bad waarin je tussen groen, rots en èn haaien zwemt. Tenminste, die illusie wekt Center Pares graag. In werkelijkheid zwemmen de haaien veilig achter glas, in een tweede bad. Imanse: „De bungalowparkenmarkt is een beetje verzadigd. Er is veel concurrentie. En dus zijn de zwembaden een belangrijke trek ker. Daar investeren de parken in. Ze moeten zichzelf èn elkaar namelijk elk jaar overtref fen." Tot groot genoegen van Jora: je zult maar moeten wachten tot je onverwoestbare produkt is verwoest... Vandaar ook dat het bedrijf nieuwe trends koestert en ontwikkelt. Zoals de trend dat decors actief gaan mee doen. Dat je waterkanonnen kunt laten spui ten, bijvoorbeeld. Of dat je de rotsen bijgele verd krijgt om stroompjes af te dammen, zoals Jora in een Duits zwembad realiseerde. Centraal staat daar een 'echt' Romeins aqua duct met watervalletjes en geultjes. Ook Sportfondsen Nederland BV wil iets actiefs voor de veertig aangesloten baden: drie typen decoraties met bijbehorende spel len. Er moeten nog wat brainstormsessies volgen, maar Imanse spuit alvast wat sugges ties: „Een 'Romeinse setting' bijvoorbeeld. Met Romeinse bogen langs de kant, een am foor waarin je botten kunt gooien en een ke tel waaruit toverdrank komt. En tegen slui tingstijd kroon je een Caesar." Nogmaals: niets is te maf voor de heren, die ook de zeven vaste personeelsleden en het kordon van freelancers aardig weten te foppen. Met vreemde stemmen doen ze de meest vreemdsoortige bestellingen, ze plak ken telefoons af of verwisselen telefoonaan sluitingen. „We doen hier gek, moéten hier wel gek doen", legt Imanse uit. Al blijft het daar heus niet bij: „Het verzinnen van maffe of leuke dingen kan iedereen vaak wel, tot op zekere hoogte. Het komt er op aan dat je ze ook concreet weet te maken." Ziektekiemen Ziekenhuizen, bejaardenhuizen en psychia trische inrichtingen kennen het Rijnsburgse bedrijf van een meer serieuze kant. Neem het Academisch Ziekenhuis in Leiden (AZL), het Academisch Medisch Centrum in Amster dam of de Van den Berghstichting in Noord- wijk: tot in de behandelkamers staan planten van Jora. „Er komen geen schimmels en ziek tekiemen vrij en onze planten zijn brandver tragend", meldt Imanse wervend. Mét kerst is het helemaal raak: alleen het AZL al bestelt jaarlijks 600 'nep-kerstbomen'. Geheel opgetuigd, zoals veel bedrijven vra gen. Ook andere seizoenen mag Jora zien te 'vangen' in sommige bedrijfsrestaurants. Via winter- paas- en voorjaarssfeer zijn de deco rateurs inmiddels aangekomen bij de' zomer- stijl, compleet met zomerbloemen, bijen, vlinders en draperieën. Hoewel er nooit Jora op het werk staat dat zou immers alles verraden weten steeds meer opdrachtgevers het bedrijf te vinden. Alleen al de gekke projecten, sinds een jaartje ondergebracht in een aparte BV, halen een omzet van een miljoen gulden. Net als de gewone beplanting. De mond-tot-mond reclame blijkt overi gens wel hoge verwachtingen te wekken. Zo kwam een vertegenwoordiger van de organi satie achter de afval-winkels, de Retourrettes, tijdens een van de vele beurzen op Imanse af met de woorden: „U maakt pratende bomen, hè?" Helemaal waar was dat niet, want voor het sprookjesbos van de Efteling maakten ze wel de nieuwste bomen, planten en bloemen, maar het attractiepark leverde de mechanis men. Omdat ze bij Jora niet graag 'nee' zeggen, maalden al snel de creatieve geesten in Rijns burg. En vervolgens gingen de creatieve han den aan de slag in het gigantische atelier in het Brabantse Sprang, waar de grond goed koop is en de Efteling nabij. Resultaat werd een boom die kan praten. Gooi, na het inleveren voor hergebruik van je oude schoenen, medicijnen, kleding, plastic, blikjes of biertinnetjes, een stuiver in een gleuf, en de boom vertelt een verhaaltje over de organisatie waar de stuivers naartoe gaan. Het is een boom met een vriendelijk, lachend gezicht. Een uitnodigende boom. Een boom kortom, waar je als kind uren naar kunt kij ken. Die intrigreert. De Raad: „Op het eerste gezicht lijkt het een boom, maar het wordt toch een beetje een mensje door de bewe gende mond en de rollende ogen." Vorige* week opende de eerste Retourrette haar deu ren, en De Raad verwacht dat dat nog lang niet de laatste is: „Het is de bedoeling dat in elk winkelcentrum een vestiging komt." Biotopen Toen Imanse nog kind was, keek hij urenlang naar de muts van Merlijn de tovenaar in de Efteling. „In die wereld wil ik leven", dacht hij toen. Nu médkt hij werelden, die hij liever 'biotopen' noemt: „We zorgen niet alleen voor bloemen of planten, maar voor alles wat erbij hoort." Kale ruimtes worden omge toverd tot Noordpool of woestijn. Één ding hebben de werelden gemeen: Imanse wil er graag leven. Het is er goed. Neem nu de allernieuwste snoezelmuren: muren in zachte tinten, met allerlei uitgekerf- de rondjes, bloempjes en andere dingetjes, waarvan je heerlijk rustig wordt. Waarvan je gaat 'snoezelen', zoals dat in de medische wereld heet. Want ook in die wereld is meer te doen dan 'gewone' planten neerzetten. De kantorenmarkt wordt binnenkort be stookt via het 'Hotel van de toekomst'. In dit project van Chriet Titulaer verzorgt Jora de rotsen, vijvers en andere aardigheidjes voor sauna en zwembad. En nu maar hopen dat zakenlieden enthousiast doorvertellen wat ze nu weer hebben gezien in het prestigieuze, supersonische, educatieve en futuristische hotel, dat de komende maanden in het Utrechtse Houten verrijst. Imanse: „Neem die entreepartijen van Nationale Nederlanden, een Philips of een PTT. Ze moeten status en sfeer uitademen, en daarom is er veel geld uitgegeven aan marmeren vloeren en kunstwerken. Ik zeggen: neem een vijverpartij en een twintig meter hoge eik van ons. Je bent goedkoper uit dan met een kunstwerk, maar je maakt veel meer indruk. Zo'n boom groeit ook nooit door het dak heen. En je kunt de stam net zo dik krijgen als je wilt." Imanse weet ook precies hoe hij kerken vol moet krijgen: „Een waterbassin in rotsen voor een baptistenkerk, een preekstoel van rotsen of een oerbos uit de tijd van de eerste hagepreken, met stukken ruïne waarop de dominee kan staan. En vertrouw er maar op dat Jora voor een ingetogen invulling zorgt. Dus: heus .geen hakkende spechten die de aandacht van de preek afleiden, hoewel daar wel voor kunnen zorgen." „We denken in plaatjes", stelt Imanse. „En in sferen", vult De Raad aan. „Sferen zijn ontzettend belangrijk. Vaak horen we: 'Hé, het lijkt wel of ik op vakantie ben of in een sprookje ben beland'." Jora als weldoener, die de gewone man sferen laat proeven waar hij anders alleen maar van kan dromen? „Nou eh... Nee, we hebben niet echt een so ciale doelstelling", zegt De Raad. „Maar we weten dat mensen verrast willen worden, dat ze hun dromen willen laten uitkomen." Schuim Naast hun ervaring hebben de Jora-mensen daarbij twee belangrijke steunen. Eén: in drukken en filmbeelden. Het lijkt wel of hun video-camera's tijdens de vele buitenlandse reizen automatisch elke gekke boom filmen. En twee: schuim en kunststof dat ze naar hun eigen hand kunnen zetten. Planten kunnen ze kant en klaar in het Verre Oosten bestel len, maar ze passen 'ze vaak aan. Rotsen, vij- vers en andere sfeermakers maken ze hele maal zelf. Wil een opdrachtgever een kopie van de boom waarin hij veertig jaar geleden zijn eer ste liefdesverklaring kerfde?,Geen probleem: medewerkers maken een mal van de boom, vullen die met kunststof en maken er een ste vige laag op die de kleinste details toont. Van de ingekerfde naam tot de jaarringen in afge zaagde takjes. Het inkleuren zorgt vervolgens voor precies de juiste, natuurlijke pigmenten. Rotte plekken en mos zijn evenmin een pro bleem. Het is allemaal zo natuurgetrouw dat het Nationaal Natuurhistorisch Museum laatst nog wat doopvontschelpen bestelde: zeer grote schelpen die niet meer verhandeld mogen worden, maar toch bestudeerd moe ten worden. De grootte van de opdrachten varieert. Van een nagebouwde Grand Canyon met een veertig meter hoge bergrug, een veertig meter lang bad, stranden, watèrvallen en hangbrug gen tot een eenvoudig rotsmuurtje. Uitgere kend die laatste opdracht zette de Jora-man- nen op het spoor van een nieuw project: saaie of gewone dingen een totaal nieuwe vorm geven. Immers, de man die zo'n mooi rotswandje bestelde, bedoeld als afscheiding tussen twee tuinen, had van die hele gewone tuinstoelen staan. De Raad: „Van die dingen waar je mee doodgegooid wordt. We dachten toen: waarom maken we geen Flintstone- stoelen? Dat past toch veel beter bij zo'n rots wand?" Samen met het Innovatiécentrum in Den Haag bekijken de heren nu of dergelijke aar digheidjes betaalbaar kunnen worden als je er flinke aantallen van' produceert. Voor bungalowparken, zwembaden en steengrill restaurants, maar misschien ook wel voor de gewone man. Heeft-ie ook zijn illusie thuis. afcvSre mi >ratende boom' in de maak. PR-FOTO

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 31