De derde keer 'Oranje boven' Rijnsburgse Boys zet Kiebert op de keien Dubbele Roda-wave op De Krom Klopjacht Van Vlaanderen bekroond met tweede plaats BAANDAG 24 APRIL 1995 Slechts kleine kans op Bergkamp i noordwuk» De kans dat Dennis Bergkamp woensdag met het Nederlands elftal tegen Tsjechië speelt, is uiterst klein. De aan- I valler van Inter bleek agèlopen weekeinde nog steeds koorts te jhebben. Bergkamp, nog thuis in Milaan, is al een aantal dagen. [De klachten zijn nog niet verminderd, wel is hij inmiddels drie I kilo afgevallen. Het is zeker dat hij zich niet meer bij de selectie j van Oranje in Nederland zal melden. In het gunstigste geval reist I hij vandaag rechtstreeks uit Italië naar Praag. Bondscoach Hid- ■4 dink haalt in het geval Bergkamp afvalt, Patrick Kluivert bij de j selectie. Deze maakt nu nog deel uit van het olympisch team, j dat dinsdag een eveneeens belangrijk duel in Tsjechië speelt. Kemkers dichtbij contractverlenging i den haag Gerard Kemkers is bijna rond met de Amerikaanse I bond. De Drent onderhandelt over de verlenging van zijn con- I tract als bondscoach van de schaatsploeg van de Verenigde Sta- i. Voor de mannenkernploeg was Kemkers dé kandidaat om de ontslagen Wopke de Vegt op te volgen. Hij heeft de belang stelling uit Nederland tot nu toe nooit als concreet beschouwd. I ,,Ik heb alleen een telefoontje van sectiebestuurslid Jan Augusti- s gekregen waarin hij vroeg of ik geïnteresseerd was in een I] oriënterend gesprek. Daar had ik op dat r a brouwer de koning Toch nog onverwacht heeft het jestuur van Rijnsburgse Boys lob Kiebert de laan uitge vuurd. Vrijdagavond laat, aan le vooravond van de belangrij ke thuiswedstrijd tegen Volen- lam (2-4), kreeg de oefenmees- er te horen dat op zijn diensten onmiddellijke ingang geen mjs meer werd gesteld. Het be- ,tuur van Rijnsburgse Boys ver kocht oud-trainer Arie Kurver le resterende competitieduels le technische leiding op zich te ïeri. Voor volgend jaar zoe- de Rijnsburgers een ni.euwe jefenmeester. ,,We zijn in onderling overleg lit elkaar gegaan", zei secretaris Gerard van Zuylen na de wed- trijd tegen Volendam. De trai ler hield er een andere lezing >p na. „Misschien dat ze dat in lijnsjpurg onderling overleg ïoemen", reageerde Kiebert cy- tisch. Na een lang voetballoos weekeinde was hij nog steeds aangeslagen door zijn plotselin- itslag. „Het heeft me over vallen. Ik heb het nu allemaal :n rijtje gezet, maar wil pas later het hele verhaal naar bui- brengen. De spelers weten wat de oorzaak is. Het heeft in elk geval niets te maken met de verstandhouding tussen spe lersgroepenspelers." Rijnsburgse Boys had Kiebert, e in 1993 als opvolger van Kurver werd aangetrokken, in november 1994 vastgelegd voor het komende seizoen. Van Zuy- „Zakelijk hebben we het netjes afgewikkeld." De reden het ontslag, al dan niet met wederzijdse instemming, wil hij niet geven. „Dat is een zaak tus- het bestuur en Kiebert." oor Aanvoerder Dick Heemskerk, die na het gesprek vrijdagavond op de hoogte werd gesteld, staat de toedracht tot het vertrek van Kiebert vast. Voor de derde maal oranje boven in Katwijk. De selectie v een lang seizoen. i de plaatselijke w viert feest op het balkon v „Ik heb hem vanmorgen zelf nog opgebeld. Hij heeft de zak gekregen." Ook volgens Heems kerk was de relatie tussen trai ner en spelersgroep niet de re den van het ontslag van Kiebert. „Er zijn altijd wel spelers, die moeite hebben met een trainer, bijvoorbeeld omdat zij op de bank zitten. Maar dat is niet de oorzaak van de slechte resulta ten van Rijnsburgse Boys. Het gaat om de band tussen de jon gens onderling, die laat te wen sen over. Niet dat het onderling slaande nizie is, maar de spelers opereren te veel als aparte BV'tjes." Trainer Arie Kurver, die zich als adviseur van het bestuur steeds meer ging bemoeien met het eerste elftal, ontkent te heb ben aangedrongen op het weg sturen van Kiebert. „Vandaar dat ik ook geen schokeffect door deze maatregel had verwacht. Daarvoor zit het probleem bij Rijnsburgse Boys veel te diep." Kurver, die het na de wedstrijd niet nodig vond om de spelers in de kleedkamer lang gezel schap te houden, is het in grote lijnen eens met Heemskerk. „Dan hoor ik spelers zeggen dat ze volgend seizoen wel elders, bijvoorbeeld bij Scheveningen, gaan voetballen." Hoewel de trainer uit Berg- schenhoek twijfelt aan het nut van -zijn inspanningen, lijkt hij zijn oude liefde Rijnsburgse Boys niet te willen laten vallen. „Al besef ik dat ik mijn reputatie op het spel zet. Ik ben nog nooit Kampioen gaat nu op jacht naar puntenrecord van rivaal Quick Boys Op de tribune begonnen balorige Scheveningers te zin gen: 'Wat zijli die boeren stil.' De verwende Katwijk-sup porter keek verward achterom. Dat was-ie niet gewend, de thuisploeg die een 2-0 voorsprong uit handen geeft en aanhangers die zich op De Krom durfden te roeren waar ze zich normaliter schuilhouden, bang voor een afstraf- fing. rob onderwater Kiebert rekent er niet meer op dat hij volgend seizoen bij een andere club aan de slag kan. „Daarvoor is het-te laat in het seizoen. Maar ik heb mijn cur sussen nog en mijn scout-werk zaamheden bij Sparta. Daar voor kan ik nu wat meer tijd vrijmaken." Vervolg op pagina 17. Dat 'vreemde' gevoel duurde precies tien minuten, want toen bezorgde Carlo van Zeist de w Katwijk een 3-2 voorsprong en de uiteindelijke zege. En wer den de in grote hoeveelheden meegetorste radio's weer aan de oorschelp genageld. Niet Kat- wijk-Scheveningen, maar ARC- Quick Boys had met die stand de volle aandacht. De blauwwit te rivaal moest een puntje ver spelen. Dat werden en zelfs twee (1-0) en voor de derde maal achtereen was het Oranje hoven bij de w Katwijk. Dat gebeurde niet na een grootse wedstrijd, maar wie zal Katwijk daarop aankijken na zo'n seizoen. Met negen punten voorsprong de titel grijpen, het zegt veel over de suprematie. De formatie van Kees Guyt speelde zaterdag echter met het lood in de schoenen. „Mis schien waren het wel de zenu wen, het elftal was geblok keerd", zei de trainer nader hand. Niettemin keek Katwijk na 45 tegen een 2-0 voor sprong aan. Uit twee kansen scoorden de oranjehemden twee keer tegen het verbouwe reerde Scheveningen. Die ploeg speelde gedurfd en gedreven (er was immers nog een periodeti- tel te verdienen), maar liep toch tegen twee tegentreffers aan van Hans Zwaan (40) en Marco van der Plas (een beauty op slag van rust). Het was illustrerend voor het Katwijk van nu. Niet altijd mooi, maar wel effectief. En als er dan toch tegenvallers geïncasseerd worden, dan is er altijd nog het karakter. Na de rust nivelleer den de gebroeders Marcel en Ron de Jager de score en moest de thuisformatie onverwacht de leunstoel verlaten, waarin het sedert het theeintermezzo ver toefde. Zonder te verblikken of te verblozen schakelde Katwijk over op een hogere versnelling. Zoals wel vaker was gebeurd in dit seizoen. Het winnende doel punt was al even typerend voor de landskampioen. Uit een tot in de finesses ingestudeerde corner legde Marco van der Plas de bal bij de tweede paal. Marco de Ridder veerde op en legde het leder panklaar voor Carlo van Zeist. De verdediger legde van dichtbij aan voor zijn acht ste treffer. Katwijk draaide de wedstrijd op slot en verlegde de aandacht naar Alphen aan den Rijn. Twee radioverslaggevers hielden toe schouwers en technische staf op de hoogte en de polonaise werd ingezet op het moment dat op De Zegersloot bij een 1-0 score voor ARC werd afgefloten. Het feest was minder uitbun dig en werd iets minder massaal gevierd. Na drie keer is dat be grijpelijk. Op De Krom wordt een titel als de gewoonste zaak van de wereld beschouwd. Niet door de spelers en technische staf. In de kleedkamer was de vreugde puur en intens en be leefde Kees Guyt zijn tweede en Katwijk's derde titel op zijn ma nier. Stilletjes in een hoekje met een flesje bier. „De derde titel is de mooi ste", vond de ex-prof van Vo lendam. De trainer kende op weg het kampioenschap nau welijks tegenslag. De enkeling die geblesseerd raakte (Voge laar, Krayenoord) werd zonder enkel probleem vervangen door Toine l'Ami en Steef Roodak- kers. Na de derby tegen Quick Boys (het werd 3-3) wist Guyt het zeker: de buit was binnen en het aftellen kon beginnen. Tot zaterdag morsten de oranje hemden slechts vijf punten. En wie denkt dat Katwijk er zich met een Jantje van Leiden af gaat maken, kent de club slecht. Niks 'uithollen', maar een ver beten jacht op het puntenre cord van 44 van Quick Boys, neergezet in seizoen 9Q-91. Guyt eist zelfs 47 punten van zijn ploeg. Dat zijn nog drie overwinningen uit drie wedstrij den tegen Haarjansdam, Mar ken (beide uit) en Zwart Wit. Het zegt iets over de instelling van Guyt en Katwijk. Waar an dere clubs versagen na een kampioenschap, toont deze ver eniging zich nog gretig als een jonge hond. Guyt heeft zijn ploeg op De Krom al twee sei zoenen lang niet zien verliezen: „Alles heeft te maken met het simpele feit dat ik een goede se lectie heb. Ze hebben weinig nodig om scherp te zijn. Dat zit er gewoon in. En je moet spe lers het vertrouwen geven." Die laatste uitspraak staat in huize Guyt met hoofdletters ge schreven. Guyt: „Lagendijk ging op die manier met de spelers om en wie ben ik om dat te wij zigen. Ais je spelers het vertrou wen geeft, krijg je er altijd wat voor terug." Met graagte wijst Kees Guyt naar Wilfred Kwestro. De verde diger bracht vier jaar het geduld op en kwam 'aan de beurt' toen Johan de Kroon en Henry Pouw afzwaaiden. „Als ik kies voor katwuk rob onderwater Ze konden e van krijgen, keer ette een speler doe ik dat voor een lange periode. Dan mag hij drie wedstrijden achtereen falen." Kwestro heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een volwaardige kracht bij de w Katwijk. Guyt: „Ik geef zo'n jongen wat en hij geeft mij voldoening terug. Het werkt gewoon van twee kan- Volgens Guyt is de voorraad spelers nog lang niet uitgeput. De leemtes die Langemaat, Krayenoord en Zwaan achterla ten worden in eerste instantie uit eigen gelederen opgevuld. En mocht Pim Langeveld kiezen voor het profavontuur, dan staat zijn opvolger klaar: Seger Oudshoorn, 18 jaar en veelbelo vend volgens de kenners. Guyt stort zich met volle overgave aan dat karwei. Geen blonde haar op zijn hoofd die aan ver trekken denkt. „Ooit zal er een tijd komen dat ik wegga. Maar voorlopig heb ik het hier naar m'n zin. Ik had me kunnen op gegeven voor de cursus betaald voetbal, maar ik heb het nog veel te druk bij Katwijk. Ik ben hier nog lang niet klaar." Er wacht nog een lange, hete zomer. De trainer, stoïcijns: „Maar daar had ik aan het begin van het seizoen al rekening mee gehouden." Katwijk: Van Duyvenbode; Van Zeist, Langemaat, Vogelaar, Kwestro; Braaf, Langeveld, Van der Plas; Roodakkers (Krayenoord), Zwaan, De Ridder. r maar geen genoeg Voor de zoveelste en lint oranjehem- Roda JC naam heeft geaakt. Twee elftallen hand in hand zwalkten schaterlachend over De Krom. Inderdaad, twee elf tallen. Niet alleen het eerste, maar ook de Al-junioren deel den mee in de feestvreugde. Even verderop lurkte Arie La gendijk, de technisch manager, tevreden aan zijn sigaartje. Dat Katwijk-een voor de derde keer achtereen kampioen was ge worden, had uiteraard zijn goedkeuring. Maar dat de Al volgend seizoen uitkomt in de landelijke derde divisie, dat vond de Leidenaar net zo be langrijk, misschien belangrijker. Lagendijk is immers een man van de lange termijn. „Typisch Lagendijk, die denkt alweer aan morgen", zei Henk Langemaat, de met een liesblessure uitge vallen aanvoerder. Henk Langemaat is zeven jaar deelgenoot van de Katwijk-fa milie. Van een anonieme bin nenkomer, afkomstig van het Katwijkse onderdeurtje MVKV schopte de Leidse politieagent het tot een gewaardeerd aan voerder. Volgend jaar speelt Langemaat in het roodzwart van ARC. „Katwijk is een prach tige club, ik besef dat ik straks genoegen moet nemen met minder. Wat dat betreft doet het pijn»" Wat is nu het geheim van de club, die zaterdagmiddag een prachtige serie neerzette. „Het zijn allemaal winners. Mensen die wat karakter betreft bij el kaar passen." Langemaat, werd door de mentaliteit gegrepen. En groei de uit tot een van de waardevol le krachten in de defensie van de vv Katwijk. Weinig spitsen hebben het genoegen van een doelpunt mogen smaken van wege de stringente dekking van de ex-inwoner van I loogeveen. Langemaat had dit jaar min dere prestaties verwacht. „Om dat we de hele zomer zijn door gegaan. Dan kunnen zaken als vermoeidheid en schorsingen de doorslag gaan geven." Maar niets van dit alles. Kat wijk startte met een overtuigen de te kloppen ploeg. Na de win terstop pakte de W weer zes overwinningen op rij. Lange maat: „Dan krijg je iets onver- winnelijks over je. Zo van: kom op, ïakt het bekende verhaal van deze ploeg. Het is een eenheid, dettes." Straks is Katwijk tegen stander van Langemaat en ARC. „Ik weet zeker dat deze club straks weer meedoet voor de prijzen. Inderdaad, een stapje terug, want ARC is een club in opbouw. En ik heb verschrikke lijk veel zin om aan dat karwei te beginnen. Maar eerst de zaak hier netjes afmaken." Dat kon nog wel eens lang gaan duren. Rousseau past voor hellevaart rotterdam gpd De zon als boodschapper van het slechte nieuws. Ter wijl 10.000 lopers zich koesterden in een heerlijk voorjaarszonnetje, groeide bij de Belgische superaüeet Vincent Rousseau de nervo siteit. Rousseau, vorig jaar winnaar in Rotterdam met een eindtijd van 2.07.51, kreeg het door de snel stij gende temperatuur Spaans benauwd. „Mijn gestel ver draagt geen warmte." Pal voor de start was er een zekere paniek bij de Belg. Tien minuten voor het start sein was het zelfvertrouwen zodanig gedeukt dat hij het weloverwogen besluit nam om uit te stappen. Dus nog voor er een meter was gelo pen. „Het was geen gemak kelijke beslissing. Ik voelde me ook even ellendig. Dezon brandde echter' op mijn hoofd. Het had gewoon geen zin om te lopen." Rousseau kent zijn fysiolo gische beperkingen. Hij is dan wel een rare kwibus, maar hij weet wat hij kan en niet kan. Rousseau is hyper gevoelig voor warmte. Alom repect daarom van de orga nisatie vanwege het besluit. „Al was men er niet bepaald enthousiast over," bekende Rousseau. „Ik wil echter geen slecht werk afleveren. FRANS DREISSEN GPD-VERSLAGGEVER Een onvoorwaardelijk en heilig geloof in eigen kunnen hadden Bert van Vlaanderen al vroeg in de ochtend in een euforische stemming gebracht. De krachtige longen barstensvol zuurstof en een heerlijk zonnetje boven Rotterdam. „Dit wordt mijn dag." En de marathonloper stelde zichzelf niet teleur. De dertigjarige techneut liet zijn op Lanzarote gebruinde stelten ruim 42 km lang in een zeer regelmatig tempo over het asfalt draven en zorgde voor een schitterende marathonexhibi tie. De klopjacht op de internationale vedetten mondde uiteindelijk uit in een bewonderens waardige tweede plaats en een persoonlijk record (2.10.36). Alleen de Spanjaard Martin Fiz (2.08.57) bleef buiten bereik van de gretige loper uit Tien hoven. „Ik wil eens een grote marathon winnen," dag droomde Fiz. De groothandelaar in fitness-appa- ratuur en eigenaar van een discobar in Vitorio, wilde bovendien het Spaans marathon record heroveren. Fjz (31) voegde de daad bij het woord. Een marathon op maat. De profatleet, die jaar lijks voor zo'n 60.000 gulden op de loonlijst staat van de Spaanse bond, ging met de armen the atraal wijdgespreid als eerste over de finish. „Mijn volgende doel is WK-goud," gooide hij alle bescheidenheid van zich af. De nuchtere Bert van Vlaanderen zal jaloers zijn op zoveel Spaans perfectionisme. Hij gedijt in Nederland immers vooral bij de gratie van veel talent, geluk en goodwill. Niet dat Van Vlaande ren daar wakker van ligt. Hij trekt zijn eigen plan en laat zich door niets en niemand daarvan aflei den. Zelfs als het heet wordt onder de zolen weet Van Vlaanderen het hoofd doorga: den. Zo bleek eerder tijdens de wt s koel te hou- eldkampioen- i ik 's morgens uit schappen in Stuttgart, waar het brons her deel viel. „Ik loop graag ii heugd toen ik de zon za het raam keek." Van Vlaanderen liep als een metronoom. Zelf verzekerd en constant. „Hij is niet voor niets de man met het hoogste marathon-IQ," meent manager Lukkien. Van Vlaanderen liep op 'crui- se-control'. „Het draaide makkelijk en ik weet dat het nog sneller kan." Voorlopig zal Van Vlaande ren zich echter beperken tot (contractueel) tem- powerk op de baan. „En na Atlanta gaan we op plaats lopen in topmarathons." Tot Atlanta zal er nog flink gebuffeld worden. Bij Van Vlaanderen, die het WK in Gothenburg links laat liggen, brandt het olympisch vuur. „Ik wil vlammen in Atlanta." Hel zou van gezond verstand getuigen wanneer de KNAU; in casu het NOC'NSF, Van Vlaanderen tot Atlanta'96 een 'status aparte' zou toekennen en hem het ver trouwen zou schenken. Opdat de atleet zich on gestoord op de Spelen kan voorbereiden. Nu nog wordt een limiet-eis gesteld. „We zullen eens met de bestuurderen rond de tafel gaan zitten en de problematiek bespreken," zegt bondscoach Gene Janssen. „Maar eerst ga ik met Van Vlaanderen praten. Kijken wat hij wil, wat zijn plannen zijn." Dat Bert van Vlaanderen de onvoorwaardelijk steun van de KNAU en het IOC verdiend is zon neklaar. In Rotterdam stond immers een abso luut topveld aan de start. „En Nederland heeft al zo weinig topsporters. De weinigen die er zijn moeten daarom gekoesterd en goed begeleid worden," sloeg ex-collega Gerard Nijboer de spij ker op z'n kop.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 15