Denksport ilia II! ui 111 Ml 111 h 101 ill ilium 10 in ifll llllll Si HI III 1 III 01 III 101 A 0 Iftli llllll III 111 llllll 01 01 VRIJDAG 3 MAART 1994 965 BRIDGE Ton Schipperheijn PUZZEL 'Wat bij jullie allemaal kan, on gelooflijk'. De Engelsen staan paf als ze de deelnemerslijst zien van de Forbo-teamtoer- nooi. Een soort Wimbledon of bridge. En dat spreekt tot de verbeelding; de buitenlandse toppers stonden bij Elly Ducheijne in de rij of ze alsje blieft mochten meedoen. Het jonge Deense team van Mads en Niels Krojaard toonde zich sterker dan een hele rij gerepu teerde grootmeesters en won afgetekend. De beste Neder landse prestatie kwam op naam van de Amsterdams/Utrechtse combinatie jaap van der Neut- /Gert Jan Paulissen met Bas Oosthoek en Chris ten Kate die, met Engeland, gedeeld tweede werden. Voorafgaand aan het toernooi had het traditionele treffen plaats tussen parlementariërs en parlementaire pers en een groot aantal genodigden. De politici gaven hun schrijvende vakbroeders met 410-390 het nakijken. Bij de genodigden scoorden Marja Kleinheren- brink en ondergetekende het hoogst (diagram 1): B2 V87 B943 VB74 H 10 9 4 4. V 7 6 5 3 A 10 6 2 t B 9 4 3 H7 *953 w «-J-* I A 5 Diagram 1 Zuid (niemand kwetsbaar) was gever en vond de hand te mooi om met lRu te openen; dat zou bij de herbieding problemen kunnen opleveren. Een kleine ruiten bij de hartens leidde tot een creatieve oplossing: ISA. Nu bestaat er voor de tegenpar tij een prima conventie, Multi Landy, om in een dergelijke si tuatie de hoge kleuren aan te geven. Door 2K1 te bied, net als Stayman dus, nodigt men part ner uit om 2Ha of 2Sch te bie den. Toppenjagers zullen dat als west, of als oost, wellicht doen, maar zowel west als oost von den in de praktijk hun hand daarvoor niet mooi genoeg en ISA werd dan ook het eindcon- tract. En nu bleek hoe groot soms de factor geluk kan zijn. Schoppenstart leidde tot één down, maar west koos voor Ha2. Zuid nam met HaH en in casseerde nu eerst vier klave renslagen. Het is altijd goed een lange kleur te incasseren; de te genpartij moet dan afgooien (diagram 2): B2 V 8 B943 W 4h Diagram 2. Zowel west als oost gooiden schoppen af, waarmee de angel uit het tegenspel was. Zuid speelde ruiten na, west aan slag, waarna weer harten volgde. Na HaV volgde weer ruiten en zuid maakte in die kleur nog twee slagen, met SchA goed voor ne gen in totaal en een top. De toppenjagers zouden het gelijk overigens aan hun zijde hebben gehad; 2Sch zit erin en zelfs 3Sch heeft een goede kans. (diagram 3) A93 10953 1084 H72 *876542 N V B ¥4 t A H 8 6 2 9 6 5 w H"* 0 B 7 V95 Z +10643 H 10 V B 7 AHV32 A B 8 Diagram 3. Zuid, allen kwatsbaar, opende na driemaal pas met 2SA. Noord kan nu, afhankelijk van het systeem, drie dingen doen: 3K1 als Stayman; 3K1 als Nie- meijer, waarbij zowel naar vier- kaart als naar een vijfkaart in de hoge kleuren wordt gevraagd, en 3SA omdat een 4-3-3-3-ver- delirig nu eenmaal niet aantrek kelijk is voor een troefcontract. Hoe dan ook, het eindcontract zal altijd 3SA worden. De werk- kleur is harten! De leider neemt de uitkomst, test eerst de rui tens door RuA en RuH te incas seren en jaagt dan HaA en HaH eruit. Hij maakt zo altijd elf sla gen. Wie op KIV snijdt neemt een overbodig risico en heir wordt dat direct gevoelig afge straft. Tien slagen betekende een score ver onder het gemid delde. RECTIFICATIE: IN het derde diagram van vorige week is bij het overzetten een fout geko men. Hier volgt de goede dia gramstand: B8752 B 10873 H 3 m +1064 H B 8 J 7652 VB1095S *~l'H8642 Joker Productions Nummer9 Horizontaal: 1. leuze; 5. pa pierbal; 8. afnemer; 12. gereed; 14. vrouw; 15. wilsbeschikking; 18. door middel van; 19. deel van het lichaam; 20. slee; 21. schrijfgerei; 22. vragend vnw.; 23. kwalijke reuk; 25. keukenge rei; 27. Japanse parelduikster; 29. baardje; 30. dominee; 31. overblijfsel; 33. gauw; 35. toe spraak; 37. vruchtje; 38. deel van een jas; 40. persoonlijk vnw.; 42. smalle strook; 45. bamboebeer; 47. haarkrul; 49. pantoffel; 50. intens; 52. mo ment; 53. oefentijd; 56. hol; 58. nota bene; 59. landloper; 61. deel van een schip; 62. grote houten hamer; 64. club van schilders; 65. denkbeeld; 67. heilige; 68. jongensnaam; 70. oppervlaktemaat; 72. appel soort; 74. plaats in Senegal; 76. deel van een etmaal; 78. muur holte; 80. persoonlijk vnw.; 81. herkauwer; 82. grap; 83. be roep; 86. insekt; 88. aandeel; 89. vogelaarstok; 90. hartelijk; 91. worstelgreep. Verticaal: 1. kaliumcarbo- naat; 2.-takje; 3. familielid; 4. verlichtingsmiddel; 5. autopech; 6. knaagdier; 7. deel van de bij bel; 8. toegangsbewijs; 9. voor zetsel; 10. voortdurend; 11. or gelregister; 13. aaneenschake ling; 14. projectieplaatje; 16. delfstof; 17. vaartuig; 18. ge meen; 22. ouderloos kind; 24. trotse houding; 26. deel van een trap; 28. bekend maken; 30. dorsvloer; 32. 'buisverlichting; 33. plaats in de Ardennen; 34. bier; 36. zuurdeeg; 39. hoger beroep; 41. vaartuig; 43. duw; 44. kreet; 46. koorhemd; 48. zuivelprodukt; 51. droogplaats; 54. opening; 55. grondsoort; 57. rumoer; 60. onmeetbaar getal; 61. Europeaan; 63. waagstuk; 64. beroep; 66. werpanker; 67. nauwgezet; 69. Chinese deeg waar; 71. drinkgelag; 73. gewel dig; 75. argument; 77. vluchtige stof; 79. signaal; 83. mosselnet; 84. ankerplaats; 85. vogel; 87. United Kingdom; 88. familielid. Oplossingen, per briefkaart, dienen uiterlijk dinsdag a.s. in ons bezit te zijn. Indien per post wordt ingezonden, als volgt adresseren: Redactiesecretari aat, Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad b.v., Postbus 54, 2300 AB Leiden. Oplossing nummer 8 De set potloden gaat naar S. Hoogervorst, Floraweg 53, 2371 AL Roelofarends- veen (kruiswoord) en naar D. Aniba, Etta Palmstraat 34, 2331 MG Leiden (cryp togram). Cryptogram nummer 9 Horizontaal: 4. Niet zonder reden in de verf gezet (7); 6. Aanmanen is een kwestie van optellen (8); 8. Verrukkelijk ge bied (11); 11. Hij gaat naar de beurs om wat op z'n brood te krijgen (8); 13. Daar hebben edelen tuinlieden voor (6); 14. Het grootste stuk van een roof dier (10); 15. Vogel van honderd piek (4); 16. Schoolslag? (12); 18. Verscheidenheid aan bloem (4); 20. Verrassend sluitijzer (7); 21. Deel van de inzet om je rug te krabben (9). Verticaal: 1. Al paffend vaal worden (11); 2. Prijs de staat van mensen bij de voorstelling! (15); 3. Beneden in het kippen hok zijn ze schrijvers van dienst (12); 5. Aardige Zwitserse plaats (4); 7. Heen en weer slingerende deugniet (6); 9. Eigenzinnige vlotter (11); 10. Door tussen komst rijk geworden (9); 12. Ge ruchtmakende gelei (9); 17. Breekt inferieur af (6); 19. Neem 'm weg van de wond! (4). ©Joker Productions Oplossing cryptogram 8 Horizontaal: 5. bruinbrood; 7. slingerapen; 10. besteden; 11. tippen; 12. jongedame; 14. reep; 15. naaktrecreant; 18. berg; 19. prijsgeven; 21. lotge noot; 22. inlijven. Verticaal: 1. krullenjongen; 2. dienstingang; 3. komaan; 4. ad dertje; 6. beeldje; 8. Sparta; 9. bezetting; 13. averijagent; 16. taptoe; 17. regenrijk; 20. violet. SCHAKEN A Ill III IH1 A ill A A M. - i I 1 i i i i |U| w j.i x. X W A i A III! Hi A llllll i 1 01 llllll i 01 HI A w A 01 H ,al, 111 Hi HI A ill A i IIS Vorige week zagen we hoe Kamsky overtuigend Salov uit schakelde in de halve finale van het FIDE-wereldkampioen- schap. Gelijktijdig met dit duel had de andere halve finale plaats tussen de huidige titel houder, de Rus Anatoly Karpov en Boris Gelfand uit Wit-Rus- land. Na twee remises nam Gelfand onverwacht de leiding, maar in de vierde partij nam Karpov wraak. Na een remise in de vijf de partij sloeg Karpov in de zes de partij opnieuw toe waardoor hij voor het eerst de leiding nam. De zevende partij werd in eerste instantie afgebroken in de volgende stand. (Zie dia gram 1). Gelfand, met wit spe lend, had 61. Ldl afgegeven. Dit eindspel met gelijke lopers staat vanwege de kwetsbaarheid van de pionnen op de damevleugel en pion h5 gunstig voor zwart. Dit te meer omdat zwart altijd over de doorbraakmogelijkheid d5-d4 kan beschikken. Karpov is er de man niet naar om zich zo'n kans te laten ontnemen. Er volgde: 61. Lh3; 62. Lf3 Lf5; 63. Kcl Ld7; 64. Kd2 a4; 65. bxa4 Lxa4; 66. Le2 Lc6; 67. Lf3 Le8; 68. Ldl d4; 69. Kd3 Lb5+; 70. Ke4 d3; 71. Kf5 Lc4; 72. Ke4 d2; 73. f5 Lxa2; 74. Kd3 Lbl+; 75. Kxd2 Lxf5; 76. Le2 Le4; 77. Kcl Kd6; 78. Kb2 Ld5; 79. Ld3 Lf7; 80. Le2 Ke5 en wit gaf het op. Voordat deze afgebroken partij was uitgespeeld was de achtste partij al in remise geëin digd. Karpov miste in dit duel een uitstekende winstkans maar revancheerde zich in de negen de partij. Ofschoon Karpov baat had bij een (snelle) puntende- ling zocht hij de strijd en ver koos hij een tamelijk agressieve opstelling tegen het Engels. GELFAND - KARPOV 1. c4 e5; 2. g3 Pf6; 3. Lg2 Pc6; 4. Pf3 Lc5; 5. 0-0 d6; 6. Pc3 0-0; 7. d3 a6; 8. a3 Pd4; 9. Pd2 c6; 10. b4 La7; 11. Lb2 Lf5; 12. e3 Pe6; 13. Pf3 h6; 14. Db3 Dd7; 15. Tadl Lg4; 16. Td2 Tad8; 17. Tel Lxf3; 18. Lxf3 d5; 19. cxd5 cxd5; 20. Pa4 d4; 21. Pc5 De7; 22. Tdc2 dxe3; 23. fxe3. (Zie diagram 2). 23. e4; 24. Lxf6 gxf6; 25. Lxe4 Pg5; 26. Lxb7 Lxc5; 27. bxc5 Dxe3+; 28. Khl Txd3; 29. Dc4 Tfd8; 30. Tfl T8d4; 31. Dxa6 Pe4; 32. Tg2 Tdl; 33. Lxe4 Dxe4; 34. Dxf6 Dd5; 35. Kgl Txfl+; 36. Kxfl Tdl+. Wit geeft op. Daar mee bracht Karpov de stand op 6-3 in zijn voordeel wat ook het einde van de droom van Gelfand betekende. Afgelopen zondag bracht ik een bezoek aan het door het 100-jarige LSG georganiseerde Noteboomtoernooi. Nauwelijks had ik het zalencomplex van de Rembrandt scholengemeen schap in Leiden betreden of van meerdere kanten werd ik er op attent gemaakt dat mijn jeugdi ge clubgenoot Dennis de Vreugt een fraaie zege had behaald op grootmeester Loek van Wely. De prestatiecurve van Dennis ondergaat nog wel eens schom melingen wat natuurlijk niet verwonderlijk is voor een jon gen van 14 jaar. Dat we echter met een bijzonder talent te ma ken hebben leidt geen twijfel. De partij tegen Loek van Wely werd in alle opzichten een spektakelstuk. DE VREUGT - VAN WELY 1. e4 c5; 2. Pf3 d6; 3. d4 cxd4; 4. Pxd4 Pf6; 5. Pc3 a6; 6. f4. In de voetsporen van GM John Nun die deze variant adviseert in zijn boek Beating the Sicilian. 6. e6. Er zijn meerdere antwoor den mogelijk. De tekstzet leidt tot een overgang naar het com plexe Scheveninger systeem. 7. Df3 Db6; 8. Pb3. Een belangrijk alternatief vormt 8. a3. (8. Dxd4?; 9. Le3). 8. Dc7; 9. g4 b5; 10. Ld3 Lb7; 11. g5 Pfd7; 12. Le3 Pc5; 13. h4 Pbd7; 14. h5 b4; 15. Pe2 d5; 16. Pg3 dxe4; 17. Pxe4 Tc8; 18. Th2 h6; 19. Tf2 Pxd3+; 20. cxd3 hxg5; 21. Tel Dd8; 22. Txc8 Dxc8 Voor de hand ligt nu 23. fxg5. Daarop is echter 23. Pe5 ver velend voor wit. De nu komen de complicaties zijn mogelijk enigszins onderschat door de grootmeester. 23. Ld4 f5. Dit wint een stuk. De kwetsbare po sitie van de zwarte koning biedt wit echter goede compensatie. 24. £xg5 Kd8; 25. h6!. (Zie dia gram 3). Zeer fraai gespeeld. Er blijkt voor de opgerukte h-pion een glansrol te zijn weggelegd. 25. £xe4; 26. Dxf8+Ü. De schitterende pointe van het voorgaande. Dennis heeft zeer goed gezien dat hij de daii rugkrijgt waarna een gewo eindspel resulteert. 26. 27. Txf8+ PxiB; 28. hxg7 29. Lc5!. Opnieuw fraa speeld en nog beter dan a middellijke promotie, a Kf7; 30. gxf8D+ DxfB; 31, Kxf8; 32. Pc5. Dit eindsj gewonnen voor wit, daar dert zelfs een GM niets ai volgde nog: 32.Ld5; 33] Lxa2; 34. Pxa6 Lbl; 35. ej 36. Kd2 Kg6; 37. Ke3 Kfi Kd4 b3; 39. Pc5 Lc2; 4 Kxg6; 41. Pxe6 Kf7; 42i Ke7; 43. Pd4 Ldl; 44. efl 45. Ke5 Ldl; 46. Pc6+ Kei Kd6 Le2; 48. Pd4 Lc4; 4| Zwart geeft op. Een partij I te lijsten! Dennis is troy een ijverig schaakstuden zijn schoolopleiding be niet verwaarloost. Zijn o en zijn school (het Fiorett lege in Lisse) steunen hei veel mogelijk bij de ontw ling van zijn (schaak)talenj GAVE VORIGE WEEK (Wit: Kf7, Tc6, La4, b6. Z Kb4, Tb2, d3. Wit aan zet Oplossing: 1. b7 Ka5; 2. Txb5; 3. Tc5! en wint. Na Ka3; 2. Lb3! Txb3; 3. Tc3! staat een soortgelijke positil NIEUWE OPGAVE: De stand van Diagram 4 stond in een partij Losev telu uit 1952. Zwart speeldt Tbl. Was dat een goed idee DAMMEN Gecompliceerde stellingen laten zich vaak moeilijk doorgronden. Het onderkennen en berekenen van de mogelijke varianten vergt inzicht en tijd. Dat moest uw damredakteur onlangs weer eens ondervinden tijdens de competitie-wedstrijd Witte van Moort-IJmuiden. De opstelling koppelde mij aan de uit Frankrijk afkomstige Gil Salomé, die hier bekend staat als een speler met een ori ginele en scherpe stijl van dam men. Salomé is dan ook de meest produktieve speler van zijn club en met die wetenschap moest ik een taktisch spelplan zien te bedenken. Van mijn strategie kwam niets terecht, want binnen twintig zetten stond er een explosieve stelling op het bord. De Fransman bediende zich van een 'Partie Bonnard' die goed beschouwd niet deugde. Mede door een gebrek aan tijd kon ik dit in de partij niet bewij zen. De analyse die ik naar aan leiding van een cruciaal mo ment, in de partij maakte wil ik de lezer echter niet onthouden. We beginnen in het midden spel (zie diagram 1). Met zwart speelde ik in deze stand 19. 12-17. Veel scherper is 21-26 33-28 12-17 39-33 18-22 27x18 23x12 met goed spel voor zwart. In de partij greep wit z'n kans: 20. 37-31 21-26 21. 42-37 17- 22 22. 48-42 22-28 23. 33x22 7- 11 24. 22-17. Wit moet wel te- S s S 0 s 1, 9 0 0 is 3 S 3' HI 0 3 Hill O CÏ Q a1 3 o o o III! llllll! 3 i:i SI 111 0 31 Ill jlj'jj A 1 111 h'i1 3' 0 111 g s s 1(1 i 9: ii ii Hi, 3 - 3 llllll llllll 111 - 9 d1 C? Diagram 1 ruggeven want elke andere zet levert zwart een dam op (biiv. 39-33 23-28 32x14 13-19 etcj 24. 11x22 25. 39-33 8-12 26. 33-28 22x33 27. 43-39 12-17. Remise is 23-28 32x14 12-17 39x28 (helaas kan nu 17-22 4-10 en 9-14 niet omdat wit over schijf 18 slaat) 18-23 28x8 3x12 14x3 17-21 3x17 21x41 36x47 26x48. Partij: 28. 39x28. Om de nu ontstane stand draait het al lemaal: met nog een mime mi nuut bedenktijd speelde ik 28. 17-21 en verloor na 27-22 18x27 31x22 een schijf en de partij. In plaats van 17-21? heeft zwart een veel beter alternatief in 28. 18-22! Er kan dan vol gen: A) 27x18 13x33 29x18 20x29 34x14 9x20 38x29 25x12 met winst. Of B) 29x18 20x29 34x14 22x33 38x29 25x12 14-10 9-14 10x8 2x13 27-22 of? 17x28 32x23 met een zeer kansrijke stelling Diagram 2 voor zwart. Mijn teamgenoot René Boulonois gaf in plaats van 28. 18-22 nog de volgen de mogelijkheid aan: 28. 1-6 en nu A) 27-22 18x27 31x11 6x17 29x18 13x33 24x13 9x18 38x29 20-24 30x19 25-30 34x25 15-20 25x14 3-9 14x3 2-7 3x21 16x47 met winst. En na B) 27-21 volgt 16x27 31x11 6x17 36-31 2-7 31-27 (en nu niet 18-22 wegens 29x18 22x33 38x29 13x31 24x13 9x1.8 en 29-24 met dam; of 18-22 29x18 22x31 32-27! 13x33 38x29 31x22 24x13 9x18 en weer 29-24 met dam) 7-11 27-21 11-16 21x12 18x7 29x18 13x33 24x13 9x18 38x29 18-22 met kansen voor zwart. Een leuke analyse toch? Uit dezelfde wedstrijd een fragment uit de partij Sterel- Wesselink (zie diagram 2). In de partij werd gespeeld: 60. 25- 20 36-41 61. 20x29 47x20. Ach teraf gaf Sterel de WK-finalist Diagram 3 Wesselink aan dat 61. beter is wegens het mooie antje: 8-2 41-47 2-16 47-2! 32 29-23 32-46 24-29 35-31 20!! en nu is 30-24 verhin wegens de zogeheten Ti slag naar veld 34. Hoe Steri nadelige eindspel nog in wist om te zetten zal u i twijfeld vanuit de diagrams benieuwen: 60. 25-20 36-41 20-29 47x20 62. 8-2 19-2; 35-30 41-47 64. 30-25 2 65. 39-34 23-28 66. 2-16 67. 16-43 33-24 68. 43-39 32 69. 25-20 14x25 70. 3 25x43 71. 48x41 met w Kassa! Tijd: 2.45/2.59 uur. Het laatste fragment uit rubriek dient als huiswerk diagram 3). Het is vooral doeld voor de beginnende mer aan wie bovenstaande lyses (nog) niet besteed zij. speelt en wint. FILATELIE IN 1956 werden door zes landen (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Neder land) in 'gezamenlijkheid' de eerste Europa-zegels uitgege ven met een gemeenschappelijk motief: Europa in de steigers. Dit jaar beleven de Europa-ze- gels de 40ste editie en deze heeft als gemeenschappelijk thema 'Vrede en vrijheid'. Dit om het einde van de Tweede Wereldoorlog, vijftig jaar gele den, te herdenken. Voor het volgend jaar is door de inmiddels ter ziele gegane CEPT (Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications) nog gekozen voor het thema 'beroemde vrouwen'. Of met die emissie dan ook een einde komt aan het tijdperk 'Europa- op-postzegels' is (ons) niet be kend. Wat wel bekend is, is dat Nederland het vorige jaar al heeft afgehaakt. PTT Post vond het welletjes. De CEPT bestond niet meer en dat werd een mooie gelegenheid gevonden om een punt achter deze lange emissie-reeks te zetten. Het merendeel van de voor malige CEPT-landen is de pos tale Europese gedachte echter wel trouw gebleven: het vorige jaar (thema: ontdekkingen en uitvindingen), dit jaar (vrede en vrijheid) en het volgend jaar (beroemde vrouwen) LIECHTENSTEIN is altijd een van de eerste landen geweest dat met zijn Europa(CEPT)-ze gels kwam. Ook dit jaar weer. Op 6 maart worden ze gepre senteerd. Twee stuks in waar den van 80 rappen en 1,00 frank. Op beide zegels een duif met een vredestakje in de sna vel en een tekst van de enige ja ren geleden overleden vorst Franz JoseflI. Voor 6 maart staan nog drie zegels gepland: 60 rp., 50 jaar Rode Kruis in Liechtenstein (afb. vluchtelingetjes met prin ses Marie), 1,80 fr., 50 jaar Vere nigde Naties (de VN-vlag met het getal 50 en een boeket bloe men) en 3,50 fr., de Alpen, Eu ropees jaar van het landschap (de bron van een rivier). LUXEMBURG is dit jaar Cul turele hoofdstad van Europa. En dat willen ze weten ook, want de gehele uit acht zegels be staande emissie van 6 maart is aan deze gebeurtenis gewijd. De set bestaat uit drie delen: een losse zegel, een serie van drie en

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1995 | | pagina 18