Leidsch Dagblad MORGEN GEOPEND Collegegeld fors hoger Rhemê OPEN PLEIN ZONDAG 11 DECEMBER!!!! Zweedse traditie in residentie Toestand van prins Bernhard 'stabiel' EU wil blauwhelmen in Bosnië houden VANR0YC.S. Kunstgebit in kabeljauw blijkt grap «88» ZATERDAG 10 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40643 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 Spanning Kaukasus 5 De Russische regering wil koste wat kost de orde in de Kaukasus her stellen. Oorlog lijkt nu vrij wel onvermijdelijk. AZC Dewaterpoloërs van het Alphense j AZC hadden een makkie I in de eerste ronde van de EuropaCup II. In de gezondheidstoestand van prins Bernhard heeft zich giste ren nauwelijks verandering voorgedaan. Volgens de laatste gegevens van de Rijksvoorlich tingsdienst (RVD) was de ge zondheidstoestand gisteravond nog steeds zorgwekkend maar stabiel. De behandelend artsen van het Academisch Ziekenhuis in Utrecht hebben volgens de RVD de hoop dat de prins er weer bovenop komt. De artsen zien op dit moment geen aanleiding om de medica tie van de prins aan te passen. Hij wordt nog steeds beademd (17 HOUTWERF LIJ KEUKENS ie Lammenschans weg 130 Leiden BEDRIJVENCENTRUM Europalaan - Alphen a/d Rijn Je zaa GROEIT IN TAVRO Te huur: Kantoren - Showwinkels - Bedrijfsruimtes Informatie: Tauro Info/Beheer, 01720-77851 W van de Meent hbbb makelaardij 01720-72602 Zondag 11 december geopend Hans Verkerk Keukens in Alphen a/d Rijn is zondag 11 december geopend. En dat vieren wij deze week met een spetterende actie. Als u deze week een complete keuken koopt krijgt u: 5 apparaten gratis OVEN - KOOKPLAAT KOELKAST - AFZUIGKAP VAATWASSER of de helft van de geldwaarde als extra korting. Kom snel langs bij de Keukenspecialist met meer dan 30 jaar ervaring en 50 filia len in Nederland Artsen sluiten genezing niet uit op de intensive care-afdeling, waar prinses Juliana hem gister middag opnieuw een bezoek bracht. Over de toestand van zijn hart en andere organen doet de Rijksvoorlichtingsdienst geen uitspraak. Volgens het behandelend me disch team reageert prins Bern hard beter op de derde behan deling met medicijnen, dan op de twee voorgaande kuren. Eer dere behandelingen met anti biotica hadden niet het ge wenste resultaat, waardoor de koorts als gevolg van zijn long ontsteking aanhield. De prins werd twee weken geleden in het AZU geopereerd aan een kwaadaardig gezwel in de dikke darm. De Rijksvoorlichtingsdienst voorziet nog steeds een lang zaam proces voordat Bernhard weer op eigen kracht kan ade men. Toch noemt de RVD het genezingsproces 'niet kansloos'. KLM wil extra mensen in dienst nemen De KLM wil de komende maan den 400 tot 500 stewards en ste wardessen extra in vaste dienst nemen. De luchtvaartmaat schappij heeft dit personeel no dig in verband met de toene mende drukte. Het is de bedoe ling dat de stewards en steward essen voor juni volgend jaar zijn aangenomen. Dat heeft een KLM-woordvoerder gisteren be vestigd Met de wervingsactie door breekt de maatschappij de va caturestop. Als gevolg van een wankele financiële positie nam het bedrijf enkele jaren nauwe lijks nieuwe mensen aan. Voor het cabinepersoneel gold bij voorbeeld verleden jaar een al gehele vacaturestop. In het voorjaar vroeg de KLM zelfs nog collectief ontslag aan voor 139 werknemers van de technische dienst en KLM Helicopters. De laatste tijd gaat het de luchtvaartmaatschappij echter een stuk beter. De winsten ne men fors toe en hët aantal pas sagiers groeit. Ook heeft de KLM stewards en stewardessen nodig omdat steeds meer men sen in deeltijd gaan werken. Naast de fulltime banen biedt de luchtvaartmaatschap pij ook nog werk aan mensen die tijdelijk in de drukke zomer maanden als steward of stewar dess willen inspringen. Ook dit is een omslag in het beleid van de KLM, die enkele jaren lang geen zomerkrachten in dienst heeft genomen. De woordvoerder van de KLM zei dat het bedrijf de werkgele genheid voor mensen die direct met de klant te maken hebben (de frontline-medewerkers) voortaan gaat aanvullen en eventueel uitbreiden. Voor het overige personeel, zoals dat op het hoofdkantoor en in de tech nische dienst, blijft de KLM nog een voorzichtig aannemingsbe- leid voeren. den haag Gekleed in lange witte jurken en gekroond met kaarsen zongen gisteren in het perscentrum Nieuwspoort enkele Lucia's het traditionele Lucialied. De Zweedsen brengen dezer dagen een bezoek aan de residentie. De figuur Lucia is verbonden aan de viering van de langste nacht, 21 december en de naam is afkomstig uit het Latijn; lux betekent licht. foto anp sander van der torren Studenten woedend over akkoord bezuiniging hoger onderwijs De studenten zijn woedend over het akkoord tussen mi nister Ritzen van onderwijs en de universiteiten en hoge scholen over de bezuinigingen. De studenten vinden dat zij de miljoenen-kortingen betalen, doordat het college geld met 1.000 gulden omhoog gaat. Het hoger onderwijs krijgt van het kabinet meer tijd en geld voor de ingrepen. De studenten waren niet betrokken bij het in het geheim hervatte overleg. Ze voelen zich in de steek gelaten door de onderwijsbestuurders en hebben voor komende week al nieuwe massale acties aangekondigd. praten, zolang de korting niet van tafel was. Gistqren bleek dat al weer enkele weken 'infor meel' gepraat werd. Het collegegeld wordt vol gend jaar 2.250 gulden, voor '96 was 2.450 gulden voorzien. Daar komt nu in '96 ongeveer 500 gulden bij, in 1997 wordt de extra 1.000 gulden bereikt. Stu denten met ouders met een in komen tot 60.000 gulden (onge- Het verrassende akkoord over de problematische korting van 500 miljoen gulden op het ho ger onderwijs, werd gistermid dag bekend gemaakt. Dat ge beurde nadat de HBO-raad en de VSNU (universiteiten) hun handtekening hadden gezet. Beide instellingen zeiden steeds dat ze niet met Ritzen wilden veer de helft) krijgen dat geld volledig gecompenseerd via de aanvullende beurs. De andere helft moet het zelf betalen. De verhoging van het colle- geld levert de overheid na af trek van de compensatie voor de lagere inkomens een be zuiniging van 200 miljoen per jaar op. Ritzen haalt verder geld binnen doordat de studieduur een half jaar bekort wordt tot gemiddeld 4,2 jaar. Dat scheelt 60.000 tot 80.000 'studentenja ren'. Ook perst Ritzen nog wat geld uit zijn eigen begroting, terwijl hij uit een wachtgeldpot je van het kabinet de komende vier jaar ruim 500 miljoen gul den krijgt. Het hoger onderwijs hoeft zo doende pas in 2001 geld (50 miljoen) in te leveren. Dat be drag loopt op tot 200 miljoen per jaar in 2004. De scholen en universiteiten krijgen nu een malig 500 miljoen gulden (ver deeld over drie jaar) om zich voor te bereiden op de zoge noemde stelselwijziging. Volgens staatssecretaris Nuis wordt het hoger onderwijs al met al „korter en krachtiger", omdat er per student meer geld komt. Ritzen erkende dat er „■een zware wissel" getrokken wordt op de studenten. Maar volgens hem hebben ook de twee andere partijen (het kabi net en het hoger onderwijs) moeten inleveren. De PvdA noemt het 'knap' dat Ritzen op deze manier snel uit de problemen is gekomen. Ook D66 is positief, maar de WD hikt aan tegen de extra 1.000 gulden collegeld. Die treft im mers de hogere inkomens. Ook het CDA, dat vindt dat studen ten nu de 'nationale melkkoe' zijn, heeft bezwaren. 2 A Politie en justitie krijgen klappen. Spartelende Octopus beukt in op het imago van de wetsdienaren. 'Ik ben altijd nerveus, onrustig'. In gesprek met Remco Campert. Noorderkwartier eist oplossing voor jongerenprobleem. Geduld en begrip raken op. 'In een half uur was hij grijs'. Het vergeten bombardement van Leiden. 'Mijn zoon en ik'. Een boek over leven met een verstandelijk gehandicapt kind. Onze Taal: Tolerante intolerantie. Op wèg naar Bosnië. Dutchbat 3 bereidt zich voor. Twijfels bij een vredesmissie. Denkwijzen Carmen of de hartstochtelijke braafheid. essen «gpd blijven. De EU wil dat een staakt-het-vuren wordt afge sproken door de strijdende par tijen, dat de hulpkonvooien vrije doorgang krijgen en er geen blauwhelmen meer gegij zeld worden. In Engeland en Frankrijk gin gen de afgelopen weken steeds meer stemmen op om Unprofor snel uit Bosnië terug te trekken, nadat meer dan 400 blauwhel men onder wie zo'n honderd Nederlanders waren gegij zeld. Pagina 5: Nederland bezorgd over hoge contributie aan EU. Gewichtig maar weinig elegant: de Belgische eerste minister Jean-Luc Dehaene hijst zijn broek op, terwijl bondskanselier Kohl hem verwel komt op de Europese top in Essen. foto Reute De Europese landen willen hun VN-blauwhelmen in Bosnië houden. Tenminste zo lang de militairen er hun humanitaire missie kunnen voortzetten. Dat bleek gisteravond in het Duitse Essen, waar de Europese Unie bijeen is voor de halfjaarlijkse topconferentie. Premier Kok heeft met succes geprobeerd de discussie over een terugtrekking van de VN- macht te smoren. Ook de Fran se president Mitterrand schaar de zich uiteindelijk achter het handhaven van Unprofor. Het overgrote deel van de 23.000 blauwhelmen in voormalig Joe goslavië zijn namelijk Fransen. Diplomaten uit de twaalf EU- landen bogen zich tot diep in de nacht over een verklaring over Bosnië. Daarin moeten de rege ringsleiders vandaag uitspreken dat de VN-macht Unprofor nog zo lang mogelijk in Bosnië moet beerd via eei naar binnen t was hij ADVOCATEN Rapenburg 55. 2311 GH Leiden Tel. (071) 122362 HET WOORD IS AAN Michel van der Plas Verdriet is als een kleine, bange vogel die fladderend in een vijver tranen ligt. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Religie - Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 25 HET WEER Man in Den Haag geëlektrocuteerd Een 48-jarige man uit Den Haag is gistermiddag om het leven gekomen in een transformator station van het GEB op een sloopterrein in de Tweede Lu- lofsdwarsstraat. Hij had gepro- geforceerd luik komen. Daarbij raking gekomen met de elektrische installatie waarop hoogspanning stond. Hij was op slag dood. Werknemers van een sloop bedrijf zagen benen uit het bo- venluik steken. Toen zij de man tevoorschijn wilden trekken, voelden ze dat hij onder stroom stond. GEB'ers schakelden de stroom uit. De politie had de man eerder deze week vanaf het gesloten sloopterrein wegge stuurd. Toen verzamelde hij waarschijnlijk koperdraad. Er zaten waarschuwingsborden op het huisje, aldus de politie. Verwachting van het KNMI Bewolkt en vrij zacht In de loop van de ochtend toene mende bewolking en in de middag vooral in het noorden af en toe wat regen of motregen. Tempera tuur oplopend tot ongeveer 10 graden. Zuidwestenwind, toene mend tot matig of vrij krachtig, 4 of 5, aan de kust en op het IJssel- meer tot hard, 7, in het Wadden gebied mogelijk enige tijd storm achtig, 8 Komt u niet tot uw recht Leeft u on der een donkere wolk Laat u vrij maken in JEZUS naam Kom naar onze dienstWant Hij heeft ons macht gegeven om te tre den op de gehele legermacht van de vijand Halleluja Bijbel; Lucas 10:19 Christen Gemeente Zondag's 1 O uur LHazenbosln i oi Q e 9 s t Q e e s t WOONCENTER WOONCENTER WOONCENTER WOONCENTER zondag 11 december 1994 LEIDERDORP» ERIC DEJAGER Even was het groot nieuws. Bij astochtje op zee sloeg een hengelaar een kabeljauw met een kunstgebit aan de haak. Het werd opgeëist door een andere visser, die het gebit een maand je eerder op zee had verloren. Volgens de Leiderdorpse taxi- WINKELCENTRUM WINKELHOF IN LEIDERDORP IS ZONDAG 11 DECEMBER GEOPEND VAN 11.00-17.00 UUR met Coca-Cola Ski-show kerstmuziek met het duo Bonne Chance gezellig terras loterij met grandioze prijzen, gepresenteerd door Tony Bodar Fries paard met arreslee en kerstman GRATIS PARKEREN RUIM 70 WINKELS ONDER ÉÉN DAK WINKEISHQF LEIDERDORP chauffeur Klaas Reinders berust het hele gebeuren op een dood gewone grap. Het zat zo: op 27 november stond voor Reinders en zijn vriendenclubje een dagje zee vissen op de agenda. Zijn vriend Roel Pool, taxichauffeur in Am sterdam, besloot voor die dag iets bijzonders te doen: „Ik zag bij het tandenpoetsen het reser vegebit van mijn vrouw liggen en dacht: 'Die neem ik mee!' We gaan wel vaker vissen en een geintje hoort daar gewoon bij." Toen een derde maat een ka beljauw van ruim een meter aan boord haalde, zag de Am sterdamse chauffeur zijn kans schoon en voorzag de vis in een onbewaakt ogenblik van het kunstgebit. Bij het schoonma ken van de kabeljauw deed de trotse vanger de historische ontdekking. Zijn verbazing sloeg over naar het olijke duo, toen ene Cor Stoop uit Heerhugowaard zich na een radio-uitzending meld de. Een paar weken eerder werd deze man op dezelfde vissers boot zeeziek. Zijn maaginhoud, maar ook zijn bovengebit ver dwenen in de golven. De pech vogel hoorde van het gevangen gebit en wist het zeker: dat wa ren zijn tanden! Verbijstering maakte zich van de grappenmakers meester toen de man het gebit kwam opeisen en wist te vertellen dat de pro these als gegoten zat. „Ik snap nog steeds niet hoe dat gebit bij die kerel kan passen", roept Klaas Reinders vertwijfeld uit, „dat gebit is gewoon van me vrouw Pool, de papieren ervan liggen in het VU-ziekenhuis!" De ongebruikelijke gebeurte nis werd opgepikt door tèlevisie en kranten. Zelfs de Amerikaan se nieuwszender CNN maakte er melding van. „Het is letterlijk een wereld- grap geworden, maar nu is het leuk geweest. De waarheid mag nu boven water komen. En ik zweer dat dit de waarheid is. Wij hebben dat gebit in die ka beljauw gestopt. Bovendien wil de eigenares haar. reservegebit graag terug hebben. Op deze manier is zij ongewild het slachtoffer van onze geintjes", vertelt de Leiderdorper. Bij de vinder van het gebit wil het verhaal van de beide taxi chauffeurs er niet in. „Ik heb die vis gevangen, ik heb hem open gesneden en niemand anders", reageert de Amsterdamse hen gelsporthandelaar Hugo Slamat. „Trouwens, dat gebit past pre cies, hoe willen de heren dat verklaren? Nee hoor, het verhaal van Pool en Reinders is pure onzin. Ik weet zeker dat mijn Tapl)rrar«l<t van, der meer regeer alle woonideeën bij de watertoren ir^fmeubel 1 Meubelplein Leiderdorp ligt pal AAFI IRFI PI FIN aan de A4 tussen Rotterdam en Amster rirvrnr\Ann dam, afslag Leiderdorp. LEIDERDORP f V 1 In verwachting? Zondag vrij? |Zie advertentie^^^15

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1