Leidsch Dagblad Grote opknapbeurt voor Volkenkunde s kopen? Dikte zit in de genen en de hormonen a LEOLUX BIJ CASBA WONEN SINTSHOPPING IS OP DE RIJNEKE BOULEVARD Personeelsbeleid bij LWO leidt tot wantoestanden cas3a BEL: 071-128030 Boutros-Ghali wil troepen terugtrekken GOED NIEUWS DONDERDAG 1 DECEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40635 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Asielbeleid 3 Koortsachtig overleg gisteravond in het to rentje van de premier. Nu eens niet over Borssele maar over het asielbeleid. Kernafval Russen 7 Het internationale atoombureau IAEA mag in Rusland kernafval komen inspecteren. Secularisatie A CL Theologen en kerk- I O leiders moeten vol gens humanist dr. P. Cli- teur de secularisatie einde lijk eens serieus nemen. Leids museum krijgt 53 miljoen van ministerie Het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden wordt nog voor de eeuwwisseling grondig verbouwd. Vanmid dag maakte J. Riezenkamp bekend dat het museum voor de opknapbeurt in totaal 53 miljoen gulden krijgt van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen (OCW). De directeur-generaal zei dit bij de opening van de tentoonstelling Djenné, mooiste stad van Afrika in Vol kenkunde. LEIDEN LETTY STAM Geroosterde Nieuw-Guinea, Japanse shusi of dim sums uit Thailand. Wat de keuken voor kaart voert, is nog niet bekend maar wel dat Lei den nog voor de eeuwwisseling exotisch kan eten op het terrein van Volkenkunde. Het restau rant maakt deel uit van de grootscheepse opknapbeurt van het complex aan de Steenstraat. „Fantastisch", reageert een meer dan opgetogen directeur dr. S.B. Engelsman. Met het geld kan hij Volkenkunde klaarstomen voor de volgende eeuw. „Het is een godswonder dat in een tijd, waarin OCW grote klappen moet uitdelen, 3 dit toch heeft wil len en kunnen doen." Eerder al kreeg Engelsman 15 miljoen gulden van toenmalig minister H. d'Ancona. Met de 38 miljoen gulden die vandaag zijn toege zegd, kan het museum aan de slag. Volkenkunde zit sinds 1937 in de oude gebouwen van het Aca demisch Ziekenhuis aan de Steenstraat. Die ruimten zijn nooit ingrijpend verbouwd om ze geschikt te maken als muse um. Ook de buitenkant krijgt straks een facelift. Volkenkunde ligt straks in een park dat over dag gratis te bezoeken is. De openbare wandelpaden langs het water zoals de gemeente zo graag wilde, zijn van de baan. Donderdag 1 én vrijdag 2 december zijn wij open tot 9 uur 's avonds. Welkom! LEIDEN HANS KOENEKOOP 'Wantoestanden' zijn er bij het herplaatsen van personeel in de nieuwe Leidse Welzijnsorgani satie (LWO). Aldus beweren Medezeggenschapscommissie en Ondernemingsraad van de LWO, de instelling die moei zaam tot stand is gekomen na een fusie van SKIL (sociaal-cul tureel werk in Leiden), de Stich ting Welzijn en de Vrijwillig- gerscentrale. Veel werknemers zouden verbitterd zijn over de manier waarop ze hun nieuwe, vaak niet geambieerde functie in de organisatie hebben gekre gen en zullen daardoor op 1 ja nuari gedemotiveerd beginnen aan hun nieuwe baan. Ondernemingsraad (OR) en medezeggenschapscommissie (MZC) willen zo snel mogelijk een gesprek met de directie de LWO. Inzet van dat vormt een brief met somming van de den' die leden van de inspraak organen de afgelopen tijd ter ore zijn gekomen. Directeur A. Flapper van de LWO is woedend over de be schuldigingen. Volgens hem wordt de zaak door OR en MZC zwaar overtrokken: „Bij een operatie waarin je 150 mensen een nieuwe functie moet geven, gaat er wel eens wat fout. Niet iedereen is ook tevreden, dat weet ik. Maar van massale on vrede is geen sprake. Dan zou ik veel meer signalen hebben op gevangen." Pagina Leiden: 'Onzekerheid neemt nu in rap tempo af. De complete "LEOLUX' collectie vindt u bij CASBA Wonen. Ook het allernieuwste model "Sarafina" kunt u nu al bij CASBA Wonen bewonderen. Aanbieding: 2- en 2,5 zits —g-.g-. in leder met alcantara 995 Hoge Rijndijk 315 LL? tel. 071 - 89 93.46 Nog geen abonnee „Het wordt een bestem mingspark en is niet bedoeld voor doorgaand verkeer", legt Engelsman uit. „We willen in het park bijvoorbeeld Japanse theeceremonies houden. Dat heeft een heel aparte sfeer en die verbreek je als daar allemaal mensen langslopen met de fiets aan de hand." In de voormalige dienstwo ning komt mettertijd het restau rant met een kaart die aansluit bij dat wat het museum te bie den heeft: kunst en cultuur uit zo grofweg de hele wereld. „Indonesisch is niet zo origi neel", vindt Engelsman. „Japan kan heel goed, maar ook ge roosterde wormen uit Nieuw- Guinea ^ijn een mogelijkheid. Ik zoek nog een partner om dat te exploiteren. Zakenlui uit Ja pan hebben interesse getoond. Dat besluit wordt pas ergens in 1998 genomen want tijdens de verbouwing is de dienstwoning doorlopend in gebruik." Pagina 21: Tweederde van col lectie Volkenkunde naar depot Breda. Twintig man op ontvoering De politiekorpsen van Alphen en Leiden hebben een team van twintig man geformeerd, dat zich bezighoudt met de ontvoe ring en mishandeling van een 21-jarige inwoner van Alphen. Hoewel de verdachten in deze zaak - vier zijn er aangehouden, de andere twee hebben zich bij de politie in Cuijk (Noord-Bra bant) gemeld - weinig loslaten, bestaat het sterke vermoeden dat er meer aan de hand is dan alleen problemen rond de ver koop van een auto. De Nijmegenaar, die tijdelijk in Alphen woont, werd dinsdag avond door zes mannen in een portiek van een flat aan het To paasplantsoen overvallen en ontvoerd. De man raakte ern stig gewond. Enkele dagen daarvoor werd er op de Door nenburg ook al op de man ge schoten. Toen bleef hij onge deerd. Het slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed en is aanspreekbaar. Brute roof in flatwoning Een jong Leids stel is gister avond op brute wijze in zijn flatwoning beroofd van 250 gul den. Bij de man (23) en de vrouw (20) werd om half twaalf aangebeld. Nadat de vrouw had opengedaan, drongen twee mannen gewapend met messen naar binnen. Een van de twee zette zijn mes op de keel van een van de bewoners en eiste geld. Zijn partner ging alle kas ten in de woning af. Vlak voor dat ze de woning verlieten, sne den ze de telefoonkabel door. Behalve het geld, namen ze ook het telefoontoestel mee. De politie vermoedt dat een derde man op de uitkijk heeft gestaan. Ze roept getuigen op zich te melden. Keeper Van Dijk *5 Q van u'* 2 -7 Voorhout was de grote man bij Feyenoord dat via strafschoppen Wil lem II versloeg. 'Nederland gekgemaakt met nieuwe Beatles-CD' LEIDEN RUDOLF KLEUN EN MONICA WESSELING Precies 25 jaar geleden vielen The Beatles uiteen, maar giste ren lag hun nieuwste CD, Live at the BBC, in de winkels. Alsof de groep gisteren nog bestond, snellen de kopers naar de pla tenzaak. Ten minste twee win kels in Leiden hielden vorige week al speciale 'luistersessies', waar de ldanten ook alvast een exemplaar konden reserveren. Het is niet voor het eerst dat de platenmaatschappij van The Beatles met dit bijltje hakt. Ook van de heruitgave van de be roemdste elpee van de groep, Sergeant Peppers Lonely He art's Club Band, werd indertijd een media-feest gemaakt. Dat werd nog eens herhaald met de heruitgave van twee verzamel platen, vanwege de hoeskleur bekend als 'de rode en de blau we CD'. Toch vindt de verkoper bij de Free Record Shop aan de Leid- Uitgedost als Shakespeare-acteur maakt Paul McCartney deze week e voorde kunsten in Liverpool. se Haarlemmerstraat dat de za ken anders liggen dan toen. „Deze CD is voor de meeste mensen verrassender." Hij is meer dan tevreden over de ver koop, maar het is nog te vroeg om te zeggen of het net zo hard gaat als eerdere keren. Elpee aan de Vismarkt en Velvet Music aan de Nieuwe Rijn in Leiden waren de zaken die vorige week luistersessies hielden. Deze importzaken bie den het album ook het goed koopst aan: 49,95 gulden voor twee CD's met 140 minuten muziek en dialoog. Elders kan dat oplopen tot 65 gulden. Bij Velvet stroomden de met bestelbriefjes gistermiddag bijna letterlijk de zaak binnen. Ook Elpee deed goede zaken. „Maar ze hebben de CD dan ook in een heel goede periode uitgebracht." Je kunt dat ook anders uitleg gen. Een woordvoerder van platenzaak Disque in De Aar hof in Alphen noemt alle publi citeit 'je reinste manipulatie' „Nederland wordt gekge maakt." Niettemin pikt ook hij een graantje mee. „Ik was in een dag uitverkocht en heb na tuurlijk wel bijbesteld. Je moet wel." Elders in de regio is minder te merken van een opleving van Beatlemania Music House in Lisse meldde gisteren slechts één exemplaar te hebben gesleten. „Maar de rode en blauwe CD deden het hier ook niet best". En hoewel CD ID in Katwijk goed verkocht, had men daar toch ook meer ver wacht. Ook al omdat er in Kat wijk meer dan voldoende 'ou dere jongeren' wonen die voor The Beatles de deur uitgaan. Maar misschien horen zij tot de fanatieke liefhebbers die de BBC-opnamen van The Beatles al jaren in huis hebben, op ille gale (bootleg) CD's en platen. HET WOORD IS AAN Paul Tillich De eerste plicht van de liefde is luisteren. VANDAAG Binnenland3,5 Buitenland—9 Cultuur.21,22,23,25 Economie/Beurs- - 8 Familieberichten4 Feiten en meningen2 Info27 Religie Sport VANDAAG OOK VRIJE TIJD PAGINA 10 HET WEER Weersverwachting van het KNMI Wolkenvelden Vannacht enkele opklaringen en kans op mist. Minimumtempera tuur van 4 graden vlak aan zee tot min 1 plaatselijk in het binnen land. Middagtemperatuur onge veer 6 graden. Tumult in Noordwijkse politiek NOORDWUK CEES VAN DER BENT Een knallende ruzie tussen de Noordwijkse wethouder van toerisme en welzijn F. van der Veen en het Verenigd Noord- wijk-raadslid N. Six Dijkstra leidde gisteravond tot een bi zarre ontknoping van een com missievergadering. De bijeen komst in het raadhuis eindigde waar hij begon: bij de behande ling van de notulen van de ver gadering van oktober. Anderhalf uur bakkeleiden de twee politici over de verslagleg ging, waarna een meerderheid van de commissie maar besloot de rest van de vergadering te schorsen. De belangstellenden die voor de werkelijke gespreks onderwerpen waren gekomen - de toekomst van het sociaal cul tureel werk in Noordwijk stond op de agenda - konden onver- richterzake huiswaarts keren. Demonstranten Karadzic spreekt niet met VN-topman Nederlanders zitten nog vast Lcidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Diep beledigd door de Bosnisch-Servische leider Ka radzic, heeft topman Boutros- Ghali van de Verenigde Naties gedreigd de 24.000 man sterke VN-troepenmacht uit Bosnië te rug te trekken. Boutros-Ghali was gisteren in Sarajevo om tus sen de strijdende partijen te be middelen. De Bosnische presi dent Izetbegovic ontving hem voor een gesprek, maar de Ser vische lpider Karadzic weigerde naar Sarajevo te komen om met de VN-topman te praten. De ge gijzelde Nederlandse blauwhel- nog altijd niet door de Serviërs vrijgelaten. Boutros-Ghali was naar de Bosnische hoofdstad gereisd om de moslims en de Serviërs te bewegen een staakt-het-vu- ren in acht te nemen en de vre desonderhandelingen te hervat ten. Ook wilde hij bereiken dat de strijdende partijen nauw sa menwerken met de VN. Maar de VN-baas kreeg geen enkele garantie. De Bosnische regering is al leen bereid een bestand na te leven, als de Serviërs alsnog ak koord gaan met het voorstel van de Contactgroep over de verde ling van Bosnië. In dat voorstel krijgen de Serviërs 49 procent van het Bosnische grondgebied, dat is voor de Serviërs, die nu zo'n zeventig procent van het land bezetten, onaanvaardbaar. Boutros-Ghali reageerde he vig teleurgesteld op de uitkomst van zijn bezoek. „Als beide par tijen weigeren garanties te ge ven, wordt het voor mij onmo gelijk de Veiligheidsraad te overtuigen dat de VN-troepen in Bosnië moeten blijven". Op dit moment wil Boutros-Ghali nog geen voorstel doen aan de Veiligheidsraad om de VN-troe- pen terug te trekken. Maar een dergelijk besluit zou niet nieuw zijn. dreigde hij. „Voor Somalië hebben we al zo'n beslissing ge nomen". Volgens VN-ambassa- deurs in New York staat Bout ros-Ghali met zijn dreigement vooralsnog echter alleen. De twee konvooien van Ne derlandse VN-militairen in Bos nië worden nog steeds tegenge houden. Uit contacten die de crisisstaf van het ministerie van defensie vanochtend had, bleek dat de negentig blauwhelmen nog niet in beweging zijn geko- i Ja, dat Is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. Tel:. ole bczor«lngJ Wetenschappers in New York: Overgewicht eerder medisch dan gedragsprobleem I tl.v.n Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29,30) j Per kwartaal via acceptgiro 85.55) I automatisch 84.55) Nr. bank/girt LONDEN TOM WILKIE THE INDEPENDENT Dikte wordt nietjn de eerste plaats veroorzaakt door te veel eten, maar zit in de genen en de hormonen. We tenschappers van de Rockefeller-universiteit in New York hebben een ontdekking gedaan die miljarden dol lars kan opbrengen: een gen dat verantwoordelijk is voor dikte bij muizen en mensen. De ontdekking zal de diëten, die zo geliefd zijn bij tijdschriften en boeken over gezondheid, overbodig maken. Het gen vormt de sleutel tot de eerste echte pil die gegarandeerd kan zorgen voor gewichtverlies. Bijna eenderde van de Amerikaanse volwassenen is twintig procent of meer te zwaar. Dikte is in alle wester se landen een algemeen gezondheidsprobleem, dat in verband wordt gebracht met ziektes als diabetes en ver schillende soorten kanker. ,Het opgespoorde gen bevat het biochemische 're cept' voor een hormoon, dat wordt uitgescheiden door de vetcellen van het lichaam. Dit hormoon regelt het li chaamsgewicht. Volgens dr. Timothy Rink, topman van het Californi- sche biotechnologische bedrijf Amylin Pharmaceuti cals, waren eerdere pogingen om de eetlust en het ge wicht te controleren net zoiets als „het beheersen van diabetes voordat er insuline was." De ontdekking „vertaalt zich direct in medische en Of bel 071-128030 commerciële programma's. Veel bedrijven die in stof- j wisseling zijn geïnteresseerd, zullen daar belangstelling voorhebben." Abonnee .ervicc.Anlw Dikte bij mensen wordt veroorzaakt door een one venwichtigheid in het hormoonstelsel. Het is eerder een medisch dan een gedragsprobleem, aldus Rink, al zijn er natuurlijk ook mensen die doodgewoon te dik zijn doordat ze veel te veel eten en snoepen. „Bij dikke mensen niet de eetverslaafden lopen pogingen om gewicht kwijt te raken met een dieet vaak op niets uit, doordat de bepalende factor aan de basis hen tegenwerkt. Dikke mensen houden hun gewicht in de hand, maar op een manier waar ze zich niet lekker bij voelen", aldus Rink.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1