Leidsch Dagblad JEZUS Enclave Bihac op iet punt te vallen is Tot morgen in Amsterdam. i-vantilVtmn Rhema Wéét U eigenlijk wel wie Tien Leidse restaurants beginnen eigen busdienst VANR0YC.S. GOED NIEUWS Opeens duiken overal handgranaten op DESIGN zonder eeees ■M1 Bacchanaal in Alphen Kerstkind van Nürnberg ATERDAG 26 NOVEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40631 LOSSE NUMMERS ƒ1,80 Man van heftruck geslingerd Vlak naast zijn woning aan de Rijnlanderweg in Nieuw- Vennep is gisteravond een bestuurder van zijn heftruck ge slingerd, toen een personenauto met volle vaart achterop De man, die over zijn stuur op de weg viel, is overge bracht naar het VU-ziekenhuis in Amsterdam. Hij is daar geopereerd. Gisteravond laat was zijn toestand nog kritiek, meldde de politie. Aard van het letsel noch de leeftijd van de man, zijn vrijgegeven. Volgens een woordvoerder van de politie zag de automo bilist de open heftruck over het hoofd omdat het voertuig zonder verlichting de polderweg opdraaide, terwijl een fel verlichte landbouwmachine in een naastgelegen weiland alle aandacht trok. De automobilist, een 49-jarige man uit Noordwijk, man keerde niets. Wel is zijn auto totaal vernield. Beide voertui gen reden rond kwart voor zes in de richting van de Lisser- weg, de verbindingsweg tussen Oude Wetering en Lisser- broek. Op de Rijnlanderweg geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Waddenzee 2 Milieuorganisaties ver wachten niet veel van de conferentie over de Waddenzee, komende woensdag in Leeuwarden. Groot vervuiler 3 Nederland is door zijn landbouw de grootste vervuiler van alle landen aan de Noordzee, aldus Milieudefensie. Kampen Zaïre 5 Zaïrese soldaten heb ben gisteren Rwandese vluchtelingen in een kamp bij Goma beschoten. Er vielen vier doden. Kardinalen In Rome worden I Z vandaag dertig kar dinalen gewijd. De be kendste is de Belgische aartsbisschop Jan Schotte. Tien Leidse restaurants beginnen op 3 december hun eigen busdienst vanaf de parkeerplaats bij molen De Valk. Iedere vrijdag en zaterdag tussen 19.00 en 23.00 uur kunnen gasten daar hun auto kwijt om vervolgens gratis door het busje naar een van de tien eetgelegenheden in de binnenstad te worden gebracht. De ge meente Leiden, die de actie steunt, zorgt voor een apart haltebord. ,,Ik heb het idee een beetje afgekeken van Den Haag. Daar loopt een pendel dienst vanaf het Malieveld het centrum in. Vervolgens heb ik tien restaurants in de binnenstad benaderd en die reageer den allemaal positief', aldus initiatiefne mer Leo Kamphues. Parkeren in de Leidse binnenstad is en blijft een heikel onderwerp. Het steekt met name restaurant-eigenaars dat als ze hun best hebben gedaan om het klanten naar de zin te maken, dat door een bon van de parkeerpolitie binnen enkele seconden weer teniet is gedaan. Tien eetgelegenheden denken daar nu wat op gevonden te hebben. Het gaat om La Cloche en Fabers in de Kloksteeg, de Koekop aan de Lange Mare, Scarlatti aan de Stille Pylare, Annie's Verjaardag onder de Hoogstraat, Bacchus aan de Breestraat, Panacé aan het Rapenburg, Camino Real in de Doelensteeg, de Gro te Beer aan de Rembrandtstraat en Le Forestier aan het Noordeinde. De restaurant-express rijdt vier uur lang af en aan tussen de parkeerplaats en de tien deelnemers. Volgens Kamp hues zijn wachttijden van meer dan vijf tien minuten uitgesloten. De terugreis kan vooraf met de chauffeur worden af gesproken of er wordt gebeld vanuit de genoemde restaurants. De opstapplek zal worden gemarkeerd door een spe ciaal ontworpen verkeersbord. „Voorlopig hebben we een proeftijd van vier maanden afgesproken. Daarna bekijken we of we langer doorgaan. Ik denk dat het en groot succes wordt", al dus Kamphues. Zangeres —j De Zangeres zonder I Naam kan de aan dacht weer richten op de toekomst, maar echte plannen heeft ze niet. ADVOCATEN Tel. (071) 122362 HET WOORD IS AAN Hazrat Inayat Khan Heb allen lief en vertrouw op r mand. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info 11,13,14 Religie VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 29 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Eerst wat regen Veel bewolking en in de ochtend nog wat regen. Later van het noordwesten uit opklaringen. Mid- dagtemperatuur ongeveer 10 gra den. Wind uit west tot noordwest, zwak tot matig, rond kracht 3. Morgen rustig en droog herfstweer. Pronk trekt 23 miljoen uit voor Bosnië Minister Pronk voor ontwikke lingssamenwerking heeft giste ren 23 miljoen gulden beschik baar gesteld voor noodhulp aan de bevolking van Bosnië-Her- cegovina. Ontwikkelingssamenwerking draagt een deel van het geldbe drag (ruim 16 miljoen) over aan het Internationale Rode Kruis, de VN-vluchtelingenorganisatie Unhcr en Artsen zonder Gren zen. Met het resterende bedrag steunt Nederland onder meer de aanleg van een noodwater- leidingnet in Sarajevo en de ombouw van verwarmingske tels in de Bosnische hoofdstad. l.eiclsch Dagblad AU'liul ïïWlUlliriVÜUï «r irr l NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i1 i ja, dat is goed nieuws I Dus neem ik i nu een abonnement, i Tel:. I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j Per maand automatisch 29,30) J Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030 ■IllHIM HiiiKMH BIJ VAN TIL Kenners en liefhebbers opgelet! Om plaats te maken voor de geplande Kerst-exposities en tal van nieuwe modellen, ruimen wij nu een deel van onze exclusieve collecties modern, klassiek en slaapkamerdesign. Deze opruiming is even kort als spectaculair. Op tal van wereldberoemde ontwerpen geven wij tijdelijk kortingen tot 70%!!! U kunt kiezen uit modellen van o.a. LEOLUX - ROLF BENZ - DESEDE - HÜLSTA - HARVINK - PASTOE - MONTIS - YOUNG - BW - HELDENSE - KOEKOEK - THÖRMER EN DIVERSE ITALIAANSE TOPMERKEN!!! Een unieke kans om een klasse-interieur te kopen voor een fractie van de normale prijs! DESIGNCENTRUM BEDRIJVENCENTRUM Europalaan - Alphen a/d Rijn jiv Tauro Te huur: Kantoren - Showwinkels - Bedrijfsruimtes Informatie: Tauro Info/Beheer, 01720-77851 van de Meent makelaardij 01720-72602 De handel in handgranaten uit voormalig Joegoslavië en het gebruik van deze projectielen in Nederland is de laatste tijd ex plosief gestegen. Dit blijkt uit cijfers van de Centrale Recher che en Informatiedienst (CRI). Werden in 1992 nog veertien handgranaten gevonden, in 1993 waren.dat liefst 107. Vrij wel allemaal (103) kwamen de ze projectielen uit ex-Joegosla- vië. Het aantal granaten dat daadwerkelijk werd gebruikt, steeg van twee vorig jaar naar twaalf dit jaar. ,,Het is duidelijk dat Neder land er een gevaarlijk nieuw fe nomeen bij heeft", zegt een woordvoerder van de politie in Rotterdam. Alleen ai in de afge lopen paar weken deden zich verschillende gewelddadige in cidenten voor waarbij handgra naten werden gebruikt. Het laatst gebeurde dit donderdag avond in Weert, waar overval lers bij een overval op een be drijf een handgranaat lieten ontploffen in de hal. Het explo sief richtte een grote ravage aan. Dezelfde dag werd in Amster dam een aanslag gepleegd op de kunstenaar Rob Scholte. Ook hier is zeer waarschijnlijk een handgranaat gebruikt. De politie van Rotterdam komt de granaat steeds vaker tegen. Begin deze maand ont ploften op één dag drie grana ten op straat. In augustus legde een cafébezoeker na een ruzie een granaat voor een café aan de Nieuwe Binnenweg. I Christen Gemeente IKEA Amsterdam is zondag 27 november geopend van 10.00-17.00 uur. De overige vestigingen zijn gesloten. VAVO-vliegtuigen zoeken vergeefs naar Servische doelen NAVO-gevechtstoestellen hebben gisteravond vluchtén uitgevoerd boven het strijdterrein in de Bonische mos lim-enclave Bihac, maar zijn niet overgegaan tot bom bardementen. Duisternis en slechte weersomstandighe den zouden hebben verhinderd dat de toestellen de op gegeven Bosnisch-Servische doelen konden lokaliseren. hun actie bestookt met SAM-6 raketten, maar deze troffen geen doel. Als gevolg van de voortduren de gevechten rond Bihac, waar SeiVische eenheden de buiten wijken hebben bereikt, is een vluchtelingenstroom op gang gekomen in noordelijke rich ting. In de stad is de wanhoop van de achtergebleven burgers groot, zo meldde een woord voerster van het VN-vluchtelin gencommissariaat die Bihac gisteren bezocht. Een VN-zegsman verklaarde dat Bihac nu helemaal is over geleverd aan de genade van de Serviërs. De stad zou nog slechts worden verdedigd door vierhonderd moslimsoldaten, de rest zou Bihac hebben verla- iferslaggever actie werd uitgevoerd op jrerzoek van de VN, nadat bleek de Serviërs de stad Bihac ppnieuw beschoten, ondanks ben wapenstilstand die eerder pp de dag was afgesproken. De NAVO-toestellen werden tijdens Frank Govers, de koning van de Nederlandse couture. ,,Ik ben uiterst tevreden over mezelf. Een opmerkelijke expositie: de vorstelijke dierentuin van Willem V. Skeletten en prenten in Teylers Museum. „Misschien is dit het laatste millennium. Ik denk het." Filosoof Verhoeven over '2000'. Denkwijzen Vaders kunnen moeilijk vrienden van hun zonen zijn. Ex-provo Luud Schimmelpenninck wil maar niet moe worden van zijn optimisme. De plannenmolen draait door. Onze Taal: De kuitenflikker. Vissen sterven in Hoofdvaart na lozing afvalwater ten om zich noordelijk te her groeperen. Servische eenheden waren gisteravond tot op min der dan een kilometer genaderd van het hoofdkwartier van de Bosnische verdedigers. Tijdens hun opmars hebben ze ver scheidene dorpen in de buurt van de stad platgebrand. De Servische commandant generaal Manojlo Milovanovic deed gisteravond een 'laatste oproep' aan het Bosnische Vijf de Legerkorps om zich over te geven. Eerder op de dag waren onderhandelingen over een wa penstilstand in de regio in onze kerheid geëindigd. De com mandant van de VN-troepen in Bosnië, luitenant-generaal Mi chael Rose, verklaarde dat de strijdende partijen een monde ling staakt-het-vuren waren overeengekomen voor Bihac. De Serviërs eisten echter dat de moslims terrein moeten terug geven dat ze vorige maand her overden in het midden van Bos- Zaterdags Bijvoegsel: Zagreb vreest De Onvermijdelijke Oorlog. alphen aan den rijn Een uitgebreide Romeinse maaltijd, begeleid door muzikanten en toneelspelers, en een Romeins bad toe. Tachtig genodigden van de Amsterdamse uitgeverij Domus waren gisteren te gast op het eerste bacchanaal in het Alphense attractiepark Archeon. De bezoekers waren in Archeon ter gelegenheid van de presentatie van het boek 'Rond de tafel der Romeinen' van Patrick Faas. Zoals het in vroeger tijden toeging, moest de kok het aanvankelijk ontgelden, Hij wist zweepslagen te ontlopen door beter voedsel te In de Hoofdvaart in Haarlem mermeer zijn duizenden vissen het slachtoffer geworden van de lozing van honderdduizend liter afvalwater door een Hoofd dorps bedrijf. Het Hoogheem raadschap Rijnland stelt een onderzoek in naar de identiteit van de vervuiler. Tot dat onder zoek is afgerond, wil het Hoog heemraadschap geen namen van verdachte bedrijven noe- Gezien de aard en de omvang van de vervuiling, aardappel- meelderivaten en vetten, be staat het vermoeden dat het be drijf in kwestie de aardappelver werkingsfabriek van McCain is. Rijnland noch het Waterschap Groot Haarlemmermeer wil dat bevestigen. Bronnen van deze krant stellen echter dat McCain als enige verdachtq in het on derzoek wordt genoemd. Woordvoerder Van Rijn van McCain ontkent elke betrok kenheid bij de lozing. was gisteravond opgetuigd als kerstkind tijdens de opening bekendheid geniet als 's wereld grootste markt van kerstattributen en i jaarlijks zo'n twee miljoen bezoekers trekt. foto reuter wolfgang rattay Non (90) wint BMW Een 90-jarige religieuze heeft de hoofdprijs gewonnen in een prijsvraag van het Beierse mi nisterie van verkeer. Serafika Spengler uit het klooster Maria Ward in Günzburg won daar mee een BMW 316i. Moeder overste Ehrenfrieda Delsing toonde zich ingenomen met de nieuwe wagen. Het klooster be schikt over een dertien jaar ou de auto, die al ruim 130.000 ki lometer heeft gereden. Hema-klant verlost van vals alarm bunnik gpd Hema-klanten kunnen weer met een gerust hart andere win kels bezoeken zonder dat zij daar vals alarm veroorzaken. De Utrechtse rechtbank bepaalde dat het omstreden Ultramax- beveiligingslabel niet verder op de markt mag worden gebracht zo lang het storingen bij andere beveiligingssystemen veroor zaakt. De leverancier heeft nu een nieuw label ontwikkeld. (71 HOUTWERF HIJ KEUKENS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1