Leidsch Dagblad rij spraak ambtenaren WITLOF EN KIPPEBOUT. 2.99 Qh «Vier gedetineerden ntsnapt in Hoorn Harnas ontkent kkoord met PLO Puck laat snel dure vlaai vallen BEL: 071-128030 Verf] staven en stenen voor CP'ers in Lis se Gasexplosie verandert schuur in puinhoop GOED NIEUWS Honderd Ajax-supporters opgepakt in Utrecht I/IAANDAG21 NOVEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40626 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 pntslagpremie I Verzekeraar Aegon I geeft chefs een forse leloning als ze meewer- |en aan het ontslag van londerden werknemers. Balkan-crisis 1 De NAVO stond klaar om bommen op posi- I ties van de Serviërs te gooien. Het weer gooide roet in het eten. Leefwereld 8 De Hervormde Kerk heeft onvoldoende grip op de leefwereld van jongeren. De synode wil dat veranderen. Artistieke handen /t /i Van kantklossen tot I kalligrafie: alle j denkbare hobby's op de beurs Artistieke Handen, 1 gisteren in de Pieterskerk. feebler laat weinig heel van bewijsmateriaal in Leiderdorpse zaak fnl ren. [a(J ler ambtenaren van de Leiderdorpse afdeling burgerza- m zijn vanmorgen door de Haagse politierechter vrijge- roken van verduistering van gemeentegelden. Een btenaar grondzaken kreeg een voorwaardelijke gevan- [enisstraf van drie maanden omdat hij gemeentegrond lad toegeëigend en met stukken had gerommeld. ,_N HAAG/LEIDERDORP JUDY NIHOF zingtf h 'C0Jegen ^er arnbtenaren oeraajurgerzaken was twee weken eleden door officier van justitie P®!jan Ek vijfhonderd gulden boe- geëist. De 49-jarige ambte- ar grondzaken moest volgens officier zes maanden de cel gemeente Leiderdorp *ïeed vorige zomer aangifte van liefstal door de ambtenaren burgerzaken. In zes jaar tijd jouden ze tweeduizend gulden hebben gestolen. Drie van hen werden ontslagen, de vierde kreeg een salariskorting. Hoe wel de commissie beroep- en bezwaarschriften had geadvi seerd de maatregelen ongedaan te maken omdat de feiten niet aannemelijk waren gemaakt, 'laat staan bewezen', besloot het college van B en W onlangs de straffen te handhaven. Politierechter Van der Heide liet, net als de commissie be roep- en bezwaarschriften, van morgen weinig heel van de be- i gevangenen hebben gis- ;ravond geprobeerd te ont- tappen uit de gevangenis De Hoorn. Vier van slaagden daarin. Ze zijn .og voortvluchtig. De zeven for- perden de tralies en een ijzeren a de toi- op de benedenverdie- I Twee mannen werden gepakt net buiten het venster Jtonden, een derde werd aange houden nadat de politie met londen het terrein rond de ge vangenis afzocht. Op de came- a's van de centrale bewakings- lost hebben bewaarders vier ntsnapten zien verdwijnen. Imstreeks half elf gisteravond taakte de politie de zoektocht, i De (eftijd 1 i 23 tot 40 jaar. Vol- islamitische verzetsbewe- ing Harnas heeft vanmorgen gengesproken dat zij een ak koord met PLO-leider Arafat teeft gesloten over beteugeling n het geweld in de Gaza- itrook. Eerder vanmorgen laakte een van de bemidde- de Palestijn Mohammad ïarakeh, melding van een ak- ;oord. Harnas eist dat het Palestijnse [ezag in de Gazastrook (PNA) :ich schuldig verklaart aan het iloedbad van afgelopen vrijdag, lij botsingen tussen Hamas- tanhangers en de Palestijnse lolitie kwamen toen vijftien iensen om het leven. Bij optre- •n van het Israëlische leger op Westelijke Jordaano&ver en de Gazastrook werden het af- [elopen weekeinde nog eens Irie Palestijnen gedood. Een Is- ftëlische soldaat werd dodelijk ;etroffen toen zijn post in de iazastrook vanuit een rijdende onder vuur werd geno- ;eerdf 'an nel andi Kippebout, IO.k9Cr4.99 30 gram 39T "biedingen gelden t/m zaterdag 2 Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. wijsvoering. Hij stelde vast dat veel verklaringen die in deze zaak zijn afgelegd tegenstrijdig zijn. Zo hadden collega's uit rancune bij de politie uiterst be lastende verklaringen afgelegd over de vier ambtenaren. Later werden die verklaringen bij de rechter-commissaris genuan ceerd, aldus Van der Heide. Hij constateerde dat de officier van justitie zich vooral had geba seerd op de politieverklaringen. Behalve die verklaringen was er voor de diefstal geen enkel be wijs, stelde de rechter vast. In de zaak van de ambtenaar grondzaken had Van der Heide wel voldoende bewijsmateriaal gevonden om hem te veroorde len. Hij besloot echter de eis van de officier van zes maanden onvoorwaardelijke celstraf niet te volgen. Volgens Van der Hei de is de ambtenaar door zijn ontslag, de'grote publiciteit over de fraude en de grote gevolgen voor zijn gezin al gestraft. Hij vond daarom een geheel voor waardelijke celstraf van drie maanden op z'n plaats. L. de Milliano, advocaat van een van de verdachte ambtena ren, reageerde vanochtend ver heugd op de uitspraak van de politierechter. ,,Dit is nu geluk kig achter de rug. De officier van justitie kan nog in hoger be roep, maar ik verwacht dat niet. Nu blijft alleen de ambtenaren rechter nog over, maar ik ver wacht dat we die zaak ook zul len winnen." Bij de gemeente Leiderdorp wilde noch wethouder C. Ker- ner (CDA/personeelszaken) noch wethouder C. Huigen (WD/financiën) reageren. Koe Puck had nog nooit zo iets mafs meegemaakt. Onder aanmoediging van honder den omstanders moest zij gistermiddag op het handbalveldje van de Hoogmadese handbalvereni ging MMO (Met Moeite Opgericht) haar behoefte doen. Eigenlijk had ze niet zo'n zin in de 'Schijt je rijk' actie van de handballers. Dus liet ze na nog geen minuut al een vlaai vallen. Precies in vakje nummer 328, dat werd gesponsord door een gara gebedrijf uit Oegstgeest. Dat won dankzij Puck vijfhonderd gulden. Handbalvereniging MMO heeft met de ludieke actie 7.580 gulden binnengehaald. Voor 758 van de achthonderd vakken op het handbalveld heb ben de handballers sponsors kunnen vinden. Het geld heeft de vereniging nodig voor een 65.000 gulden kostende opknapbeurt van het handbal veld. De overige kosten worden ondermeer be taald uit een subsidie van de gemeente. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in het voorjaar beginnen. De handbalvereniging was wel een beetje te leurgesteld dat Puck al zo snel op een vakje poep te. „Het had van mij wel iets langer mogen du ren", aldus Gerda Elstgeest, bestuurslid van de vereniging. „De koe had al in de kar gescheten, dus ik dacht dat het niet zo snel zou gaan. Maar ja, ze stond er nog geen minuut of ze liet al wat val len. Niks aan te doen." foto henkbouwman I Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN C. Buddingh' Xaunie wete warrom wudde spel ling niessauwe vreenvauddigge. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Info RTV Show14 Sport17 t/m 28 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Meer zon en droog In de nacht en ochtend plaatselijk mist en minimumtemperatuur om streeks 6 graden Overdag droog, vrij zonnig en middagtemperatuur ongeveer 12 graden Zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest, rond kracht 3. gens gevangenisdirecteur J. Teule gaat het niet om gevaarlij ke criminelen. De ontsnapten hebben een straf van nog geen maand uit te zitten. De zeven zaten in dezelfde zaal. De ge vangenis ligt op een schierei land in het Usselmeer en wordt ook wel 'Alcatraz' genoemd. In Oostereiland zitten 120 ge straften. Teule beschrijft de in richting als 'de minst beveiligde gesloten inrichting van Neder land'. In december 1992 was er voor het laatst een ontsnapping. „Wij hebben niet de mensen voor wie je ingrijpende beveili gingsmaatregelen neemt. Maar ontsnappen is iets wat bij ons constant in de lucht hangt." Na de laatste ontsnapping werd het gebouw aangepast. „Maar als ze opnieuw een gaatje zien, gaan ze. Het is nu onze beurt om dit weer te blokkeren." Bejaarde Hillegommer (83) gewond HILLEGOM PAUL D Een exploderende gasfles heeft zaterdagmiddag voor een enor me ravage gezorgd bij een wo ning aan de Van den Endelaan in 1 lillegom. Een 83-jarige man raakte daarbij gewond. De ont ploffing werd veroorzaakt door dat een slang van een soldeer- apparaat niet goed was beves tigd aan een met butaan of pro paan gevulde gasfles. Toen de bejaarde Hillegommer na een korte pauze zijn soldeerklusje wilde hervatten en daartoe in het schuurtje een lucifer aans treek, volgden een enorme klap en een steekvlam. Door de klap werd het uit as best platen bestaande dak van Nieuw medicijn succesvol bij chemotherapie LISSABON GPD De politie en de leden van Harnas geven elkaar de schuld van het bloedvergieten. De mensen van Arafat zeggen dat de Palestijnse demonstranten het vuur hebben geopend. Ha rnas daarentegen zegt dat de politie als eerste heeft gescho ten. Veel van de slachtoffers zijn volgens Arafat door plastic ko gels om het leven gekomen. Hij acht het om die reden waar schijnlijk dat 'buitenstaanders' het geweld hebben ontketend. „Wie heeft er plastic kogels, wie gebruikt dumdum-kogels", vroeg de PLO-leider zich tijdens een toespraak in Gaza af. „De Israëli's", antwoordde zijn ge hoor in koor. Als teken van goede wil liet Arafat vanmorgen tien extre mistische Palestijnen vrij. Deze leden van de fundamentalisti sche Jihad-beweging hebben volgens hun woordvoerders'tien dagen vastgezeten. Gisteren ontsloeg Arafat al 31 leden van Harnas uit de gevangenis. Een groep demonstranten verzamelde zich afgelopen zaterdag bij restaurant De Engel in Lisse, wist een confrontatie tussen beide groepen te voorkomen. het schuurtje weggeblazen. Ook de kozijnen vlogen uit de wan den en van het huis van de Hil legommer sneuvelden enkele ruiten. De buurvrouw die op het moment van de explosie bij het geopende keukenraam stond, werd door de klap naar achte ren gedrukt. De onfortuinlijke Hillegom mer bleef in de ravage die van zijn schuur overbleef achter en moest door politie en omwo nenden uit zijn benarde positie worden bevrijd. Hij is met brandwonden aan handen en gezicht overgebracht naar het Spaarne Ziekenhuis in Heem stede. Doordat asbestdeeltjes in de wijde omtrek van het schuurtje zijn beland, is een aantal tuinen door de politie af gesloten. Een gespecialiseerd bedrijf heeft vandaag het kan kerverwekkende goedje opge ruimd. Een forse politiemacht heeft za terdagmiddag in Lisse een con' frontatie voorkomen tussen aanhangers van de Centrum partij '86 en anti-racistische be togers. De extreem-rechtse par tijleden hadden zich onder val se voorwendselen in Wegres taurant De Engel verzameld voor hun jaarvergadering. Aanvankelijk zou de vergade ring in Zoetermeer worden ge houden, maar ze werd daar door de burgemeester verbo den. Nadat zo'n honderd aanhan gers van CP'86 zich op het sta tion van Den Haag hadden ver zameld, werden zij zowel door de politie als demonstranten achtervolgd. Via het NS-station van Leiden zetten de CP'ers koers naar De Engel. Hier bleef een confrontatie uit omdat de politie eerder ter plaatse was dan de demonstranten. Een cordon van agenten hield de ruim honderd anti-racisten voor de ingang van het wegres taurant tegen. Op verzoek van de politie en de eigenaar werd de jaarvergadering van CP'86 na verloop van tijd beëindigd. Alle agendapunten waren op dat moment al afgehandeld, maar enkele spreekbeurten gingen niet door. Tijdens hel congres werd besloten de naam CP'86 te wijzigen in Nationale Volkspar- tij/CP'86. Om te voorkomen dat de be togers en de ongeveer honderd congresgangers slaags zouden raken, regelde de politie voor de CP'ers twee bussen. „Als we ze zo naar buiten laten gaan, zijn er vier verliezers: zaaleigenaar, politie, demonstranten en CP'ers". aldus politiecomman- dant j. Muller. Nadat met ME-busjes een scheiding was aangebracht, konden de extreem-rechtse congresgangers het restaurant rustig verlaten. Toen de streek bussen zich onder politiebege leiding in gang zetten om de CP'ers af te voeren, vlogen de projectielen over en weer. Anti racisten en extreem-rechtsen bekogelden elkaar met flessen verf, staven en stenen. Niemand raakte gewond, maar de bussen liepen aanzienlijke schade op. Na het vertrek van de CP'ers werden de demonstranten nog enige tijd door de politie vastge houden om de bussen een rui me voorsprong te geven. De po litie verrichtte geen arrestaties. W. Juffermans, mede-eige naar van De Engel, voelde zich door CP'86 bedrogen. Onder de naam Jan Willemse had een ka derlid van de extreemrechtse partij de avond tevoren de zaal gereserveerd. „Het is niet spor tief. Ze hadden kenbaar moeten maken dat ze van de Centrum partij waren. Wij kunnen hier niets aan doen." Ook burge meester G. van der Kroft van Lisse was verrast door de bij eenkomst van CP'86. „Wij heb ben extreem-rechts niet graag op ons grondgebied." CP-voorzitter en raadslid in Zwolle H. Ruitenberg gaf toe dat er bewust is gelogen om een zaal te reserveren. „Wij kunnen anders niet rustig vergaderen. Het is niet eerlijk ten aanzien van de zaaleigenaar, maar wij worden wel verplicht om te lie gen." Ruitenberg had geen goed woord over voor de demon stranten. „Zij zijn bang dat als wij aan de macht komen ze aan het werk moeten. Het zijn werk lozen en studenten in kraak panden, die ons voortdurend achtervolgen." Een woordvoerder van de an ti-racistische demonstranten was na afloop boos op de poli tie. Hij vond dat de CP'ers 'erg veel ruimte kregen om hun ver gadering af te maken'. „De CP heeft geen recht op vergadering. Zij gunnen dat immers ook niet aan anderen." Pagina Leiden: 'En dat in ons rustige Lisse'. UTRECHT/ENSCHEDE Honderd supporters van Ajax hebben .gisteren de wedstrijd van hun club in en tegen Utrecht (0-0) gemist. Zij hielden' zich ruim voor het duel op in een café aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Toen de ME daar rond het mid daguur naar binnen ging om mensen met en zonder kaartje te scheiden, sloeg de vlam in de pan. De politie hield ter plaatse zeventig relschoppers aan, dertig anderen werden even later ingerekend. De arrestanten zijn aan het begin van de avond vrijgelaten, nadat ze waren voor geleid aan de officier van justitie. Het is nog niet bekend tegen hoeveel relschop pers proces-verbaal is opgemaakt. Tij dens en na dit doelpuntloze duel werden in en rond stadion Nieuw Galgenwaard nog eens vier Utrecht-snpporters aange houden. Na afloop van FC Twente-Feyenoord (5-1) is een 19-jarige inwoner van het Duitse Gelsenkirchen neergestoken. De dader is nog niet achterhaald. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar. Vijf supporters zijn opgepakt, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het duel was in Enschede met de nodi ge spanning tegemoet gezien. Burge meester J. Mans verbood de wedstrijd vorige maand uit vrees voor rellen. Het zag er toen naar uit dat aanhangers van de FC Groningen samen met die van de Rotterdamse club de confrontatie zou den zoeken met de Twentenaren. Die zouden op hun beurt steun krijgen van bevriende supporters van Schalke' 04 uit Gelsenkirchen. Het duel werd daarom verplaatst naar gisteren. middel Taxotere is het meest effectieve medicijn tijdens chemotherapie om kan ker te behandelen. Taxotere re ageert zeer actief op de tumo ren van met name borst- en longkankerpatiënten waardoor de overlevingskans toeneemt. Ook bij de behandeling van ei erstok- en maagkanker heeft Taxotere veel effect. „Ik heb bij chemotherapie nog nooit een medicijn gehad dat zo goed werkt", aldus dr. W. ten Bokkel Huinink, internist oncoloog in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Am sterdam. Hij maakte zijn onder zoeksresultaten afgelopen weekeinde bekend tijdens een internationaal congres over chemotherapie in Lissabon. Taxotere is nog niet verkrijg baar. Het nieuwe middel heeft veel bijwerkingen en moet na der worden onderzocht. De far maceutische industrie verwacht dat het medicijn eind volgend jaar op de markt komt. De Amsterdamse AIDS-spe- cialist Danner maakt vandaag op een congres in Glasgow de hoopvolle resultaten bekend van een nu drie maanden du rende proef met een nieuwe AIDS-remmer. Door het middel neemt het aantal afweercellen toe en stabi liseert het aantal virusdeeltjes. Of het middel ook op langere termijn werkzaam blijft en in hoeverre de patiënt voor ziekte verschijnselen gespaard blijft, is nog onduidelijk. Danner, ver bonden aan het AMC, bena drukt dat met het middel ABT- 538 geen geneesmiddel tegen AIDS is gevonden. Pagina 2: Kankermedicijn wekt enthousiasme en scepsis. Pagina 3: 'Nieuwe AIDS-rem mer stap vooruit, maar geen remedie'. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. T Ia, dat is goed nieuws "I Dus neem ik i nu een abonnement, i I Voorletters:. Tel:. I I (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j Per maand automatisch I 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro:. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1