Leidsch Dagblad Bouwbond verlaat pad loonmatiging Zes vissers vermist na aanvaring Het extraatje van Verkade. LS£LL Sint komt niet: De Engel op stelten 'Fergie' brengt bliksembezoek aan Noordwijk BEL: 071-128030 Overval op AH Katwijk Eis half jaar cel na fraude Leiderdorpse ambtenaar PEUGEOT Kunst op Leidse gevels in opspraak Serie over 'Leids Goed' in Lakenhal 26 DINSDAG 8 NOVEMBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40615 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Reumapatiënten 3 Een belangrijke door braak op reumagebied. Door toediening van eiwit verdwijnen gewrichtspij- neivtijdelijj<i_i_____<i_ Oecumene <4 De oecumenedes- I Z kundigen aan de I top van de kerken kunnen best een toontje lager zin- Krajicek /t q Richard Krajicek ligt I .7 al na de eerste ron de uit het tennistoernooi van Antwerpen na verlies tegen Delaitre. De Waal: loongolf niet onmogelijk Werkgevers willen praten De werkgevers zijn aan zet. Als zij niet bereid zijn in de collectieve arbeidsovereenkomsten afspraken te maken over werkgelegenheid, dan is een loongolf niet onmoge lijk. Dat zei de arbeidsvoorwaardencoördinator van de FNV, L. de Waal, vandaag in reactie op de uitkomsten van de bondsraad van de Bouw- en Houtbond FNV. Het 'parlement' van de Bouw- en Houtbond FNV legde giste ren in feite een 'bodem' in de looneisen van 2,25 procent (de prijscompensatie), den haag gpd-anp de vertegenwoordigers in de Bondsraad had zelfs een looneis van minimaal 3,5 procent willen stellen. De stemming in de Hout- en Bouwbond FNV (162.000 le-, den), staat haaks op de plannen van de vakcentrale FNV en het kabinet om de lonen te mati gen. De vakcentrale vindt dat de aangesloten FNV-bonden werk gelegenheid op de eerste plaats moeten zetten," ook als dat de nullijn betekent. Maar dat vindt de FNV-achterban in de bouw Indien tijdens de onderhande lingen blijkt dat werkgevers niet bereid zijn keiharde werkgele- genheidsafspraken te maken, dan kan de eis oplopen tot 3,5 procent, de door de FNV veron derstelde onderhandelings ruimte. Die stellingname gaat verder dan hetgeen de FNV als beleid heeft gekozen. De Hout- en Bouwbond FNV zegt de loonmatiging dus vaar wel. Ook werkgevers zijn bereid te praten over meer loon. Daar mee zijn de eerste scheuren in het front van de loonmatiging een feit. De sfeer tijdens de Bondsraad liet niets aan duidelijkheid te wensen over. De leden willen geld zien. ,,Men gelooft er niet meer in. We matigen nu tien jaar of langer onze looneisen. Maar we zien weinig of geen concrete resultaten wat betreft de werkgelegenheid", aldus een woordvoerder van de bond. Naar schatting 45 procent van te mager. Bovendien had de FNV de aangesloten bonden aan een maximum looneis wil len binden van 2,25 procent. Maar dat gaat nu dus niet door. In de bouw wordt 3,5 procent geëist als de werkgevers niet over de brug komen met werk gelegenheidsplannen. „Wij zijn de eerste grote CAO die straks van start gaat. Ik denk dat we met deze uitkomst de trend zetten. Ook in andere sec toren wordt gemord over de loonmatiging. In de industrie bijvoorbeeld is men ontevreden over de werkgelegenheidsaf- spraken die er gemaakt zijn en die nog gemaakt kunnen wor den", aldus een woordvoerder van de bond. De Bouw- en Houtbond FNV onderhandelt onder meer over een nieuwe CAO voor de Bouwnijverheid (230.00 werknemers). Dat over leg begint op 17 november. noordwijk» Lady Sarah Ferguson heeft gisteren een bliksembezoek aan Noordwijk gebracht. 'Fergie' voor de royaltykenners, is bijna geschei den van de Britse prins Andrew. In het Noordwijkse Hotel Oranje opende ze een driedaags internationaal congres over de dodelijke spierziekte ALS. De hertogin van York is voorzitter van een Britse vereniging voor spierziekten. Pagina 15: Fergie kan hier rustig drinken, foto dick ho cewoninc Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Gustave le Bon De wetenschap schept meer raad selen dan zij opheldert. VANDAAG Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Info Religie Sport HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Bewolkt en later regen Vannacht plaatselijk mist. Overdag bewolking en later regen, Middag- temperatuur 11 graden. Wind uit zuidoost, matig, aan de kust toe nemend tot krachtig, 6. Kotter zinkt ten noorden van Schiermonnikoog Al vele dagen voor zijn aan komst in Nederland, heeft de goedheiligman voor opschud ding gezorgd in buurtschap De Engel bij Lisse. De ohderne- mersvereniging heeft besloten de intocht van de sint slechts in het Lissese centrum te houden, om de opknapbeurt daar te vie ren. De Engel laat hij die dag verder links liggen. Een aantal boze buurtbewo ners pikt dit niet. Ze vinden dat De Engel toch al een onderge schoven kindje is. „Een muziek korps hebben we hier nog nooit gezien. En toen de sint drie jaar geleden hier kwam, was hij mooi door al zijn strooigoed heen", aldus inwoners van het buurtschap. Ze hebben in aller ijl een actie voor de sint op touw gezet. Die heeft binnen enkele dagen 500 handtekenin gen opgeleverd. Het bestuur van de onderne mersvereniging peinst er echter nog niet over om sinterklaas toch naar De Engel af te vaardi gen. „Wij ondernemers werken voor ons eigen brood." Voor de tweede keer in een half jaar is gisteren een overva'l ge pleegd op de Albert-Heijnvesti- ging aan het Hoomesplein in Katwijk. Daarbij is een 56-jarige Katwijker bedreigd met een mes. De politie heeft inmiddels twee verdachten aangehouden: een 22-jarige man uit Katwijk en een 29-jarige Noordwijker- houter. Bij de overval is onge veer duizend gulden buitge maakt. De 56-jarige Katwijker werd bedreigd toen hij de overvaller op zijn vlucht probeerde tegen te houden. De man bleef onge deerd. Op aanwijzing van getui gen is de 22-jarige Katwijker kort daarna aangehouden in een van de nabijgelegen flats. Op het moment van de arres tatie was hij in gezelschap van een 29-jarige Noordwijkerhou- ter. De Katwijkse man had een bedrag bij zich, dat volgens de politie uit de geldla afkomstig zou kunnen zijn. Beide mannen zijn meegenomen naar het bu reau, waar zij nog steeds wor den verhoord. schiermonnikoog anp Hoewel vanmorgen de zoekac tie is voortgezet, moet worden aangenomen dat de zes opva renden van de Britse visserskot- ter FD 141 Larissa, die gisteren avond ten noorden van Schier monnikoog is overvaren door het Maltezer buikschip Hero, zijn omgekomen. De vissers boot is gezonken, waarschijnlijk tot een diepte van 25 meter. Het gaat om zes Nederlanders, on der wie vier Urker vissers. De andere twee komen uit Lemmer en IJmuiden. Twee Urkers zijn vader en zoon. Er kwam in de loop van de avond een grootscheepse zoekactie op gang, waaraan deelnamen de Koninklijke Ma rine, de loodsboot Wega van de loodsdienst van de Eemshaven, vier particuliere (twee Neder landse en twee Duitse) red dingsboten een coaster van onbekende nationaliteit en het buikschip zelf. De Koninklijke 3" N B- V Marine kwam ter plaatse met een he likopter, een met in frarood speurend patrouillevliegtuig van het type Orion en enkele vaartui gen. De meeste ac ties werden rond middernacht stop gezet. Een andere heli kopter bracht dui kers van de marine omstreeks half twaalf ter plaatse. Zij werden aan een kabel op de mijnen- jagers De Zierikzee en de Delfzijl neer gelaten. Vanaf deze schepen deden de marineduikers hun werk. Uit Delfzijl, waar de kotter vandaan kwam, De Hero was vertrokken uit vertrok nog een particuliere Gent. Op dat schip namen poli duikersploeg naar de plek des tiefunctionarissen nog in de onheils vertrokken. Maar nam nacht verhoren af, onder ande niet aan de zoekactie deel. ren van de kapitein. Hoe het ongeluk is ontstaan, is nog vol strekt onduidelijk. De vrij dichte mist kan niet echt de oorzaak zijn, aldus de woordvoerder van het Kustwachtcentrum. Het on geluk gebeurde omstreeks 18.00 uur, ongeveer twaalf mijl (twin tig kilometer) boven Schier monnikoog. Dat is nog net bin nen de grenzen van de Neder landse wateren. Het maritiem politieteam van het Korps Landelijke Politie Diensten is aan boord van de 150 meter lange bulkcarrier Hero gegaan om foto's te ma ken en verhoren af te nemen. De Hero ligt voor anker nabij de plaats van de aanvaring. Uit de voorlopige gegevens lijkt de Hero een correcte koers in het verkeersscheidingsstelsel ten noorden van de Waddeneilan den te hebben gevaren. De ver ongelukte kotter heeft deze rou te waarschijnlijk gekruist, wat binnen bepaalde voorrangsre- gels is toegestaan. Het gezonken vissersschip heeft een geringe hoeveelheid olie verloren, maar voor het milieu hoeft waarschijnlijk niet te worden gevreesd. Wat het buikschip vervoert, was gister avond nog niet duidelijk. De Hero is niet beschadigd. De lokatie van het gezonken schip was vrij eenvoudig te be palen. Behalve de olie waren nog luchtbellen te zien en twee lege zogenoemde dinky's, rub beren reddingssloepen. De Larissa werd in 1975 ge bouwd en aanvankelijk Goeree 31 gedoopt. Het schip werd in 1987 met vijf meter tot veertig meter verlengd. Het ging toen ook onder Britse vlag varen en kreeg als thuishaven de Engelse plaats Fleetwood. Het is de tweede keer in een week dat Urk wordt opgeschrikt door een visserij-ongeval. Vorige week kwam een Urker visser bij een bedrijfsongeluk op zijn kotter om het leven. den haag/leiderdorpje oftewel 'Buismanpotje' wer- judy nihof den gestopt. Daarvan werd dan iets voor de afdeling gekocht, een kerstboom of iets lekkers. Ook werd een koffiezettappa- raat aangeschaft. Zij ontkenden dat er geld achterover werd ge drukt door inkomsten niet op de kassa aan te slaan. De advocaten van de vier vroegen vrijspraak. Volgens hen kan de verduistering absoluut niet hard worden gemaakt. De verklaringen waarop de officier zijn eis baseerde, zouden door rancune zijn ingegeven. De af deling burgerzaken zou name lijk lange tijd verdeeld zijn ge weest in twee 'kampen', die el kaar het leven zuur maakten. De politierechter doet 21 no vember uitspraak. GRATIS WINTERCONTROLE GRATIS STARTGARANTIE U bent met uw Peugeot hartelijk welkom voor een gratis Wintercontrole. Wij inspecteren uw Peugeot op maar liefst 25 punten. Indien uw auto door ons in orde is bevonden dan geven wij u tijdens de openingsuren van onze werkplaats startgarantie aan - huis tot 1 april f995. IaKTIEPERIOJP®* van donderdag 10 E GEZAMENLIJKE tot en met zaterdag 'EUGEOTDEALERS. 1 19 novemberi^_ JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT. Van Suttana genietje op elk mo mentvan elke dag in elk seizoen. En van de winter zul je dat zéker doen. Al was het alleen maar om dat Je kans maakt op een van de den heerlijke wintersportva kanties. IZIe de verpakking! Deze week Is Sultana bij Albert Heijn Verkade Sultana, ook nog extra voordelig En. er naturel, volkoren, appel QQQ zitten 5 gratis wlntersport-an- of cassis tos® A9fT .3.J3 slchtkaarten bij. Iseen voorraadje Gratis 5 schitterende misschien een goed idee? wintersport-ansichtkaarten. Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 12 november as. Deze week alleen bij Albert Heijn. Cfl De schilderingen aan de Van Anrooystraat waar niet iedereen notenbalkjes in ziet. foto loekzuyderduin leiden loman leefmans Zijn ze mooi en kunstig of lelijk en obsceen? Op de kopgevels van de huizen aan de Van An rooystraat in heiden zijn twee grote, abstracte schilderingen aangebracht. Een bewoopster van de Diepenbrocklaan die daar op uitkijkt, herkent in een van de grote werken duidelijk de afbeelding van mannelijke geslachtsdelen. 'Geen gezicht', is haar oordeel. „Het aanbrengen van de schilderingen was een idee, van de bewonerscommissie, aldus woordvoerder E. Koopmans van Woningbouw vereniging Leiden (WBL). „De huizen van de WBL aan de Van Anrooystraat hebben net een kleine renovatie ondergaan en in het kader van de verfraaiing van de buurt is toen besloten tot het beschilderen van de kopgevels. Voor de uitvoering werd een beroep gedaan op de Leidse kunstenaar P. Zuur en de beno digde verf werden geschonken door een schil dersbedrijf. Zo moest een geslaagde verbetering van de leefomgeving van dat deel van Zuid- West worden geregeld. Aangezien het om een deel van de componistenwijk gaat, zou het the ma van de kunstwerken muziek zijn, voorge steld door abstracte notenbalken. De bewoonster van de flat aan de Diepenb- rocklaan, die liever anoniem wil blijven, zag tot haar grote schrik dat Zuurs vrije interpretatie van de muzieknoot wel erg veel weg heeft van een penis. Om niet van een dirty mind te wor den beschuldigd, raadpleegde zij andere be woonsters, die eveneens toegaven dat het daar wel erg op lijkt. Ze belde de WBL en nog gistermiddag gingen Koopmans en Zuur een kijkje nemen. „Alle ontwerpen zijn door de bewonerscommissie bekeken en toen was er geen commentaar. Het gaat om fragmenten van bladmuziek. Maar ze zijn nog niet af. Als het klaar is, denk ik dat alle associaties zijn weggenomen, aldus Zuur. Zes maanden gevangenisstraf eiste officier J. van Ek gisteren tegen een 49-jarige voormalige ambtenaar grondzaken van de gemeente Leiderdorp. De man zou begin jaren tachtig vijftig vierkante meter grond bij zijn woning in de wijk Buitenhof hebben getrokken zonder daar voor te hebben betaald. Daarbij zou hij hebben 'gerommeld' in de stukken die nodig waren voor de overdracht van het stuk grond. Tegen vier ambtenaren van de afdeling burgerzaken, die ervan worden verdacht geld achterover te hebben gedrukt, werd 500 gulden boete geëist. De ontslagen ambtenaar grondzaken beweerde dat hij het stuk grond er van de ge meente gewoon had bijgekre- gen. „Het beleid was, om rest- stukken bij de uitgegeven per celen te voegen. Flier vroeg en vraagt de gemeente nooit geld Volgens de man was dit 'de normale gang van zaken' bij de gemeente Leiderdorp. Het zou wel vaker zijn gebeurd dat de gemeente 'stukken grond van 20 tot 40 vierkante meter' weg gaf. Officier Van Ek stelde dat dit misschien opging voor 'strookjes van een halve meter, maar niet voor een half voetbal veld'. Van Ek beoordeelde de zaak tegen de vier ambtenaren bur gerzaken, van wie er drie zijn ontslagen, veel milder. „We hebben hier niet met crimine len te maken, maar met ambte naren die een scheve schaats hebben gereden." Hij achtte voldoende bewezen dat de ambtenaren tussen 1 januari 1986 en eind september 1993 in totaal ongeveer 2.000 gulden aan kasgelden achterover had den gedrukt. De ambtenaren, van wie er een om medische redenen niet op de zitting was, hielden ech ter vol dat ze nooit kasgelden hadden verduisterd. Ze gaven wel toe dat ze soms kleine fooi en aannamen, die dan in on dermeer een kasverschillenpot- In Stedelijk Museum De laken hal is onder de titel 'Leids Goed' een expositie te zien over de ge schiedenis van de Leidse textiel nijverheid. Deze krant wijdt de komende weken een reeks arti kelen aan de verschillende as pecten van deze expositie. Vandaag in de eerste afleve ring op pagina 17: de biljarter Raymond Ceulemans: „Goed laken is veerkrachtig en toch sterk." KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Tglng) Na de eerste 2 weken I betaal Ik rnijn abonnement: j Her maand automatisch I 29,30) J Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) I J Nr. bank/giro: I Handtekening:. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1