Leidsch Dagblad Bloedbad Harnas FC Lisse wellicht satelliet van Ajax auto's bij Albert Heijn cfi Greenpeace ruziet over snoeiplan Handen af van De Zijl Geldschieters woest over boek 'Rijnsburg, portret van een dorp' Ontvoering eindigt in Leidse flat Major moet ythe royalsvoor nog meer schade behoeden BEL: 071-128030 GOED NIEUWS 2 VOENSDAG 19 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR 40598 LOSSE NUMMERS 1,60 (Asielzoekers 3 Opsluiten mag maar ze moeten uiteindelijk wel het land uit. Dat zegt de Kamer over 9.000 uitge- arocedeerde asielzoekers. amsterdam gpd Greenpeace is in grote proble men gekomen. Een plan voor ïorse bezuinigingen heeft geleid tot een interne machtsstrijd lover de koers van de internatio- |nale milieu-organisatie. Aan de 'vooravond van de jaarvergade ring op 29 oktober in Tunesië itwisten de medewerkers of moet worden bezuinigd op de uitgedijde bureaustaf of op de internationale acties, waarmee Greenpeace groot is geworden. De directie van Greenpeace International, de overkoepelen de organisatie met 43 kantoren i dertig landen, heeft een in grijpend bezuinigingsplan ge lanceerd. Greenpeace is in grote financiële problemen gekomen doordat wereldwijd het aantal donateurs terugloopt. Een woordvoerster van Greenpeace Nederland wijt dit aan de slech ter draaiende economieën in veel landen, waardoor veel mensen, instellingen en bedrij en bezuinigen op giften. Door de bezuinigingen moe ten volgens de Greenpeace-di- rectie volgend jaar wereldwijd honderd arbeidsplaatsen wor den geschrapt, vooral op het hoofdkantoor in Amsterdam. Greenpeace heeft over de gehe le wereld duizend vaste mede werkers in dienst. De directie wil echter vooral bezuinigen op de internationale actiecampagnes. De campagne coördinatoren zijn daar fel te gen. De bezuinigingen leggen de al langer bestaande spanningen bloot tussen de actievoerders en de 'bureaucraten'. De actievoer ders leggen de nadruk op het werk waarmee Greenpeace in de jaren zeventig en tachtig groot is geworden: harde acties tegen onder meer kernproeven, chloortreinen en zeehonden- jacht. De andere groep vindt het belangrijker om fondsen te wer en te lobbyen. Pagina 7: Midlife-crisis ver deelt Greenpeace. leiden Over belangstelling had de actiegroep Handen af van zwembad De Zijl gisteravond niet te kla gen bij haar demonstratieve optocht door de Leidse wijk De Kooi. Ouders en geschminckte kinderen, ge wapend met spandoeken en lampions, trokken de wijk in. Maar het doel van de optocht, het inzamelen van handtekeningen om een referendum over het zwembad te kunnen aanvragen, kwam nauwelijks uit de verf. De intekenlijst in buurtkrant De Kooiklok was de meeste buurtbewoners niet opgevallen. „Waar om gooien mensen die buurtkrant ook altijd gelijk weg?", mopperde één van de actievoersters. Pagina Leiden: Gezellig maar chaotisch actievoeren in De Kooi. foto holvast/marklamcrs WOONMAANDAANBOD Ajax gaat mogelijk intensief sa menwerken met FC Lisse.. De Amsterdamse voetbalorganisa tie wil zogeheten satellietclubs instellen, waar jonge talentvolle spelers worden gestald en in de gaten gehouden. Het gaat dan om kinderen die nu bij een klei ne club spelen en te ver van Amsterdam wonen om de trai ningen bij Ajax te volgen. „In een groep met meer goe de spelers ontwikkelen talenten zich beter", aldus Co Adriaanse, directeur opleidingen van de landskampioen. Gistermiddag zei hij tijdens de Ajax-talenten- dag op sportpark Ter Specke in Lisse dat er nog geen clubs zijn benaderd. „Maar het ligt voor de hand dat de clubs die we se lecteren voor een talentendag een kans maken." Ajax organiseert in deze herfstvakantie drie dagen waar op jonge spelers worden beoor deeld. Gisteren waren er op Ter Specke ruim 250 actief. De an dere twee 'talentenjachten' zijn in Zaandam en Hilversum. Ajax heeft voor deze drie plaatsen gekozen omdat ze binnen dertig kilometer van de hoofdstad lig gen. Dat de keuze onder meer op Lisse viel, heeft te maken met de goede accommodatie. Bovendien kent Adriaanse Lis- se-trainer Mark Wotte nog uit de tijd dat ze beiden bij FC Den Haag in dienst waren. Behalve de talentendagen bij clubs, die Ajax voor het derde seizoen houdt, zijn er ook de traditionele talentendagen bij de profclub zelf. „We zijn met deze nieuwe activiteit begon nen om nóg meer talenten te zien. Hoe meer jongens we zien, hoe meer talenten we te genkomen." En hoe jonger ze zijn, hoe beter het is. „Het is be langrijk dat ze zo jong mogelijk bij ons komen, des te langer kunnen wij ze opleiden", aldus Adriaanse. Noors meisje dood door de kou Lijkschouwing heeft uitgewe zen dat het 5-jarige Noorse meisje dat zaterdag door drie 6-jarige jongetjes werd mis handeld, door onderkoeling om het leven is gekomen. Silje Marie Redergard werd zater dag gevonden in Trondheim. Volgens kranten hadden de jongetjes haar doodgeslagen. Verfbom tegen huis directeur Gene Pharming LEIDEN CEES VAN HOORE De Voorschotense woning van commercieel directeur O.H. Postma van het Leidse bedrijf Gene Pharming is door het Earth Liberation Front (ELF) met verfbommen beklad. Bo vendien werd het slot van de voordeur dichtgekit. Het ELF is een activisten-organisatie, die zich op militante wijze inzet voor het behoud van het milieu. Gene Pharming houdt zich be zig met de genetische manipu latie van koeien en is het bedrijf achter de inmiddels beroemde stier Herman. Postma en zijn vrouw toonden zich vanmorgen ernstig geschokt. Postma heeft aangifte gedaan bij de politie in Leiden. Bij de redactie van deze krant werd een brief bezorgd waarin het ELF de actie uitlegt: 'Als de wetenschappers hun gang kun nen blijven gaan, dan mogen we binnenkort koeien met blond haar en blauwe ogen ver wachten.' Akkoord Syrië 7 Syrië zal het vredesak koord tussen Israël en Jordanië niet in de weg Nieuw-Cuinea yt a Frans en Karin 11 Zandstra zijn voor de internationale Wycliff- staan ook al is het land het I organisatie naar Nieuw- oneens met Jordanië. I Guinea afgereisd. runsburg brenda filippo Zijn geldschieters zijn woest op hem. Met zijn boek Rijnsburg, portret van een dorp heeft Volks krant-journalist Gijs Zandbergen beroering ver oorzaakt onder leden van de Vereniging Onder nemend Rijnsburg. „Dit is een misselijke streek. Bij ondernemers komen bedelen om geld voor een boek en in datzelfde boek mensen zo naar beneden trappen", vindt voorzitter W. Maruk. Vooral de opmerkingen over de 'gierigheid' van de schatrijke ondernemer Cor van Duyn zijn de Rijnsburgse zakenlui in het verkeerde keelgat ge schoten. Naast notaris Maruk hebben zo'n tien tot twaalf ondernemers een Financieel steentje bijge dragen aan de verschijning van het boek. „We hebben van tevoren geen inzage gevraagd, omdat we zijn benaderd door iemand die we vertrouw den. Het leek ons een leuk idee: een boek waarin Rijnsburgers over vroeger vertellen. Maar goed. est. Volgende keer wil ik eerst de tekst zien voordat er ook maar één cent wordt uitgetrokken." Maruk weet zeker dal veel Rijnsburgers boos zijn om het boek. „Hij schrijft neerbuigend over Rijnsburg in het algemeen. Ik vind dat niet zo netjes, maar ieder zijn meug. Wat me echt tegen de borst stuit, is dal hij mensen met naam en toe naam noemt, zonder dat ze zich kunnen verdedi gen. Waarom is dat nu nodig?" Zandbergen zegt dat hij bewust niet om weer woorden heeft gevraagd. „Dat past niet in het beeld, in de vorm van het boek. Het zijn portret ten waarin mensen aan het woord zijn." Zand bergen had de commotie 'wel een beetje inge schat'. „Ach. ik denk dat het best wel meevalt. Rijnsburgers hebben veel gevoel voor humor, zo lang het maar wel over een ander gaat. Maar als je van zo'n dorp houdt, moet je niet alleen 'halle luja' roepen, vind ik." Ten minste zeventien doden door bomaanslag in Tel Aviv Ten minste zeventien mensen zijn vanmorgen om het leven gekomen bij de explosie van een zware bom in het centrum van Tel Aviv. Er zijn zeker 42 gewonden, van wie er twee in levensgevaar verkeren. De islamitische verzetsbe weging Harnas zegt de aanslag te hebben uitge voerd. TEL AVIV AD BLOEMENDAAL CORRESPONDENT Een vertegenwoordiger van de islamitische Harnas belde van morgen Israëlische en Palestijn se radiostations met de mede deling dat de aanslag het werk was van zijn organisatie. De Israëlische regering sloot in reactie op de aanslag de Ga- zastrook en de Westelijke Jor- daanoever af. Oppositieleider Benjamin Netanyahu haalde vanmorgen fel uit naar premier Rabin. Volgens hem had de Ga- zastrook afgesloten moeten blij ven na de bloedige incidenten van vorige week. De meeste slachtoffers waren passagiers van een autobus. Volgens onbevestigde berichten was een van hen een Palestijn. Het vermoeden bestaat dat hij de explosieven bij zich droeg, mogelijk vastgebonden aan zijn lichaam. De bom ontplofte op het Di- 4* Ti de meeste slachtoffers vielen, werd door de bomaanslag De bus totaal verwoest, zengoff-plein, in het hartje van Tel Aviv, vlak bij een druk over dekt winkelcentrum. Ooggetui gen spraken van een slagveld. Bloedige lichaamsdelen en ver koolde lichamen lagen her en der verspreid. Binnen een kwar tier waren vijftien ziekenauto's bij de plaats van de aanslag. Po litiemensen en ambulance-per soneel werkten met tranen in de ogen. Een aantal lijken zat vast in het totaal verkoolde restant van de bus. Een tweede bus, die op het moment van de ontplos- sing passeerde, raakte zwaar beschadigd. I'ot ver in de omge ving sneuvelden ruiten en win kelpuien. „Dit is zeer slecht nieuws", zei premier Rabin vanmorgen voor de BBC-radio. „Het is de voortzetting van een aantal ac ties door de vijanden van de foto sven nackstrand vrede, de extremistische islami tische terreurgroepen, de Ha rnas en de Islamitische lihad." Rabin keerde aan het begin van de middag vervroegd in Israël terug van een bezoek aan Lon den. Achmed Tibi, een naaste me dewerker van PLO-leider Jasser Arafat, sprak vanmorgen zijn af schuw uit over de explosie. „Wij zijn absoluut tegen de moord op onschuldige mensen. Zon der twijfel is dit gericht tegen het vredesproces", zei hij. De vredesbesprekingen tussen Is raël en de PLO in de Egyptische hoofdstad Cairo gaan voorals nog gewoon door. De bomaanslag komt twee dagen na de voorlopige onder tekening van een vredesverdrag tussen Israël en Jordanië. LEIDEN/ZWOLLE. HENNYV Een 33-jarige Zwollenaar is gistermiddag in een fiat aan het Leidse Jacques Urlusplantsoen mis handeld, nadat hij eerder in zijn woonplaats was ontvoerd. De man werd ontvoerd door zijn ex- vriendin, een 36-jarige vrouw die inmiddels in Leiden woont, en drie tot nog toe onbekende mannen. De vrouw is gisteravond laat aangehou den door de Leidse politie en zit nog vast. De man ligt nog in het Academisch Ziekenhuis in Leiden (AZL). Hij was tot bloedens toe geslagen en heeft een hersenschudding. Rond half elf werd de man in Zwolle onder be dreiging van een vuurwapen gedwongen in zijn eigen auto te stappen, zo heeft hij inmiddels ver klaard. Drie mannen en zijn ex-vriendin namen hem mee naar Leiden, waar hij in de flat op een stoel werd vastgebonden. De Zwollenaar werd mishandeld. Bovendien dreigden de ontvoerders ook zijn kinderen 'te pakken'. Na een tijdje gin gen de ontvoerders weg. De man kon loskomen en klom over de balkons van de vijfde naar de derde vërdieping. Via de balkondeuren kwam hij een woning binnen, waar de bewoners de politie Deze week In onze grotere winkels staat nu een fantastische wagen: de nieuwe Volkswagen Polo. En In al onze winkels kunt u een wed strijdformulier halen waarmee u kans maakt op f 5000.- of de moge lijkheid één van de vijf Polo's te verdienen. Bovendien maakt u ook nog kans op één van de 100 AH boodschappencheques tw.v. f 50,- Zie de folder In de winkel voor de wedstrljdvoorwaarden. 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. LONDEN/PARUS AFP/Rtr De Britse premier Major staat onder druk om een be slissing in de echtelijke twist tussen prins Charles en prinses Diana te forceren. De al jaren durende 'soap opera' van hun via de media uitgevochten ruzie en de publikatie van boeken met schokkende onthullingen begint een bedreiging te vormen voor het voortbe staan van de Britse monarchie. Vanuit alle politieke partijen werd gisteren in het Lagerhuis opgeroepen tot een snelle scheiding van de Britse troonopvolger en zijn van hem vervreemde echtgenote, die sinds 1992 al gescheiden leven. Het vragenuurtje in de Britse Tweede Kamer stond geheel in het teken van de koninklijke perikelen, naar aanlei ding van een door de Britse pers overgenomen bericht uit het Franse weekblad Voici, waarin stond dat Char les en Diana het eens zijn geworden over een regeling voor een scheiding. Volgens het blad krijgt Diana bij de scheiding, vol gend jaar maart, ruim veertig miljoen gulden plus een woning in Londen en een huis in Wales of Frankrijk. Officieel ontkenden advocaten van het prinselijk paar en Buckingham Palace dat een scheiding op handen is. De advocaat van de prins, Henry Boyd-Carpenter, en die van de prinses, Lord Mishcon, zeiden in een gezamenlijke verklaring dat de berichten 'geen waar heid' bevatten. Maar zelfs Conservatieve parlementsleden zeiden dat premier Major aan koningin Elizabeth zou moe ten 'adviseren' in te stemmen met een officiële schei ding van het gescheiden levende paar om op die ma nier de schade voor het koningshuis te beperken. Het blad Voici zei zich bij zijn onthullingen te base ren op het nieuwe boek van Andrew Morion, Diana: haar nieuwe leven, dat volgende maand uitkomt. Het is het tweede boek van Morton over Diana (na Diana: haar ware verhaat) en het zal zeker opnieuw dyna miet onder de verhoudingen binnen de koninklijke fa milie leggen. Vooral na de publikaties het afgelopen weekeinde uit een nieuwe biografie van Charles, waarin onder andere staat dat hij door zijn vader werd gedwongen tot een huwelijk (met Diana) zonder lief de. t het Fr i tegen tijdschrift de uitspraken van Dia ver de auteur samen onder de kop: 'Ik ben de meest misbruikte vrouw ter wereld'. Diana zou over zichzelf spreken als 'PW'. Daarmee doelt zij niet op haar officiële titel Princess of Wales, maar noemt ze zich Prisoner (gevangene) of Wales. De onthulde uittreksels uit het boek over Diana leidden gisteren tot een gerechtelijk verhoor van Voi- ci-journalist Luis Gomez, die enkele uren werd vastge- houden door de Franse politie. De uitgever van het boek beschuldigt hem ervan het manuscript te heb ben gestolen toen hel op weg was naar de drukkerij. Met de publikatie zijn grote sommen gemoeid. Pagina 2: Het korhoendergeslacht gedraagt zich schunnig. Nog geen abonnee I Kunstuitleen a De Kunstuitleen a. I boert uitstekend want het aantal Leidenaars dat een werk leent, is ver dubbeld. HET WOORD IS AAN Tucholsky Vrouwen hebben het vaak moei lijk, maar wij moeten ons scheren. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Programma Randstad Regio RTV Show Sport VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 9 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Wolkenvelden Wolkenvelden en overdag in het westen mogelijk wat regen Mini mumtemperatuur omstreeks 7 graden, middagtemperatuur onge veer 14 graden Zuidoostenwind, matig kracht 4, aan de kust en op het IJsselmeer af en toe krachtig, 6, in het Waddengebied enige tijd hard, 7 EUROPA CUP OP TV chen, rechtstreeks. 20.00-22.25 Ned 3 Studio Spon: recht streeks verslag van Austria Salzburg Ajax in de Champions League. 20.30-22.15 BRT 2 Spon I xlra recht streeks verslag van llajduk Split-An derlecht in de liamplons I eague 21.00-23.15 RTL Highlights: voethal magazine, hoogtepunten van de wed strijden in de t hampions IX'ugue. 22.43 23.33 Ned 3 Studio Sport: s.i menvattingen van de wedstrijden in de 22.45 00.00 BRT 2 Voethal samenvat tingen van de wedstrijden in de Cham pions league. Morgen zendt de NOS de Euro pacup II-wedstrijd Feyenoord- Werdcr Bremen rechtstreeks uit, vanaf 19.55 uur op Neder land 2. i ambulance belden. De Zwollenaar nam Tiet zijn kinderen om te kijken of alles goed was. De man verblijft in het AZL, waar hij gistermid dag werd verhoord door de politie. Hij wist te ver tellen dat zijn ex-vriendin een van de ontvoerders was en kon de politie tevens melden waar zij in Leiden verbleef. „Duidelijk is dat de ex-vriendin naar Leiden was gekomen om weg te zijn van de man in Zwolle. Ze had de flat aan het Jacques Ur lusplantsoen gehuurd, maar verbleef nog op een ander adres omdat de woning nog niet gereed was. Daar is zij laat in de avond aangehouden aldus de Leidse politiewoordvoerder R. Blom De politie tast nog in het duister over de motie ven achter de ontvoering. „Wc hebben de vrouw nog maar kort kunnen verhoren. Ze heeft nog niet bekend bij de ontvoering betrokken te zijn. In feite hebben we dus alleen het verhaal van het slachtoffer." In de loop van de dag wordt de vrouw opnieuw verhoord. Pagina Leiden: 'We dachten, daar komt de gla- I eidsch 1 1 Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. T |a, dat is goed nieuws Dus neem ik i nu een abonnement. (I.v urging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch f 84,55) Nr. bank/girt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1