Leidsch Dagblad 16.98i Oegstgeest tegen grenswijziging BEL: 071-128030 GOED NIEUWS Katwijks bedrijf koopt Bolsfabriek en terrein Voorschoten wil voetbalfusie VERRASSEND NIEUW Het extraatje van Libero. Paniek in Kremlin over roebel Journaliste LD uren vast na ontruiming Sassenheimse agent krijgt vier maanden na meineed 'Oranje' koopt Beach Hotel Protest tegen de lijdensweg van slachtpaarden WOENSDAG 12 OKTOBER 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 Nog geen abonnee HET WOORD IS AAN Petrarca Hoe meer ik de wereld bereis, hoe minder zij mij bevalt. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur- Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Natuur en rr Programma' Randstad Regio Religie RTV Show - ilieu - VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 9 HET WEER Verwachting van het KNMI voor morgen. Mist later zon Vannacht op uitgebreide schaal mist en minimumtemperatuur van 7 graden aan zee tot 2 plaatselijk in net binnenland. In de loop van de dag zonnig. Middagtempera- tuur ongeveer 15 gradenWeinig wind, kracht 3 of minder. Vooruitzichten voor vrijdag tot en met maandag. Rustig weer met zonnige perioden en grote kans op mist. Middag- temperatuur ongeveer 14 graden VOETBAL OP TV 17.35-20.00 Did 2 Sport Extra: voet bal, Hongari|o Duitsland, 18.39-18.47 Ned 2 Sportjournaal. 19.30-21.30 RTL 5 Sport: voetbal, EK kwalificatiewedstrijd Noorwegen Neder 20.00-20.25 BRT 2 Sport Extra: over zicht van Champions League 21.30-22.00 RTL 5 Sport voetbal, na beschouwing op de EK kwalificatiewed strijd Noorwegen Nederland. 22.16-22.34 Ned 3 Sportjournaal. 22.25-00.05 BBC 1 Sporlsnight: voet bal, (Engeland Roemenie, Schotland FaroÖr, Noord lcrland-Oostenruk en Wales Moldaviè). 23.00-01.00 EURO Voetbal: EK kwali ficatieronde (Estlapd Italië, Macedonië Spanje, Noorwegen Nederland). 23.30-00.20 RAI UNO Mercoledl IIHISIII D.igblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. i Voorieti Adres: ■oir he •rglng) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch (ƒ84,55) j Nr. bank/giro: I Handtekening:. Of bel 071-128030 Het Katwijkse bedrijf De Raad Bouw BV heeft de fabriek van Bols aan de Lucas Bolsstraat in Nieuw-Vennep gekocht. Ook zes hectare braakliggende grond, grenzend aan de drank fabriek, is eigendom van De Raad geworden. De fabriek wordt, na het vertrek van de drankproducent naar Zoeter- meer, omgevormd tot een be drijfsverzamelgebouw. Over verkoop van het terrein is De Raad zo goed als akkoord met 'een groot bedrijf dat zich daar wil vestigen. Bols maakte al eerder bekend de produktie in Nieuw-Vennep te staken en over te hevelen naar Zoetermeer. Eind 1995 moet de verhuizing zijn vol tooid. De Raad Bouw is door de aankoop om welk bedrag het gaat, wil directeur P. Brandjes niet kwijt in bezit gekomen van 60.000 vierkante meter op stallen. Het grootste deel daar van, 54.000 vierkante meter, is bedrijfshal. Het bedrijf dat zijn oog heeft laten vallen op de zes hectare grond naast Bols is volgens Brandjes 'een grote jongen'. ,,Ik kan alleen vertellen dat het zo goed als rond is. Ik verwacht binnen enkele weken de defini tieve contracten te kunnen te kenen. Ook weet ik dat het be drijf grote plannen heeft met het stuk grond. Er zal een pand worden neergezet waarmee een investering van rond de 45 mil- 'joen gulden is gemoeid. Het be drijf zal van grote betekenis zijn voor de werkgelegenheid in Nieuw-Vennep." De drie Voorschotense voetbalclubs hebben fu sieplannen. De besturen van SV Voorschoten, SVLV en Randstad Sport stellen hun leden nog deze maand voor om een nieuwe vereniging te vormen. Deze fusieclub, met circa 800 spelende leden, zou op een vernieuwd sportpark Adegeest gaan spelen. Het samengaan zou voor de start van de competitie 1996-1997 rond moeten zijn. Het initiatief tot deze fusie is uitgegaan van de gemeente Voorschoten. Die heeft eind vorig jaar af plannen ontwikkeld om tot een effectiever ge bruik van de grond in Voorschoten te komen. On derdeel daarvan was de totstandkoming van een nieuw voetbalcomplex op het bestaande sport park Adegeest. Het plan betekent dat SVLV moet verhuizen. Op het terrein van die voetbalclub is woningbouw gepland. Pagina 25: Voorzitters enthousiast. De nieuwe najaarskollektie van Proveste Mannenmode is ronduit verrassend. Hoogste tijd voor iets nieuws? U vindt het bij Proveste. PROVESTE mannenmode Haarlemmerstraat 149 Leiden Tel. 071-121075 Jeltsin ontslaat minister en president centrale bank Libero Boy of Girl (In diverse maten], zorgt voor droge en dus voor vrolijke babies. En.de prijs zorgt voor vrolijke moeders. Zéker deze week. Deze week alleen bij Albert Heijn. 0(1 Libero Boy of Girl, diverse maten, per pak JA98" Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 15 oktober as CORRESPONDENT De Russische president jeltsin heeft vanmorgen in verband met de vrije val van de roebel minister van financiën Doebinin en president Gerasjtsjen- ko van de Centrale Bank ontslagen. Jeltsin kon digde de ontslagen aan tijdens een spoedzitting van de presidentiële Veiligheidsraad. Jeltsin stelde vanmorgen meteen een onder zoekscommissie in, die wordt geleid door de chef van de geheime dienst Stepasjin en de voorzitter van de Veiligheidsraad Lobov. Die keuze duidt aan dat Jeltsin vermoedt dat er is gemanipuleerd met de roebel. Gisteren ontstond enorme paniek in Moskou door een grote koersval van de roebel ten opzich te van de Amerikaanse dollar. Premier Tsjerno- myrdin onderbrak onmiddellijk een korte vakan tie voor spoedoverleg in het Kremlin. Eergisteren was de roebel al door de magische grens gebroken van drieduizend stuks voor een dollar en noteerde 3081. Die notering hield geen stand. Op de valutamarkt in Moskou en bij de banken werden gisteren massaal roebels aange boden. Om een nog grotere ramp te voorkomen werd de handel afgebroken en de koers bepaald op 3926, een val van ruim 27 procent. In sommi ge commerciële banken werd echter voor een dollar meer dan vijfduizend roebel betaald. Van morgen herstelde? de officiële koers iets en werd vastgesteld op 3736. De roebelcrisis zal vandaag ongetwijfeld door de oppositie worden aangegrepen voor felle aan vallen op de regering. Woordvoerders zeggen dat de roebelcrisis bewijst dat de regering alle contro le op de economie is verloren. Premier Tsjerno- myrdin zegt echter dat de speculanten achter de koersval zitten. Vliegtuigje stort neer: twee doden Een 42-jarige inwoner van Was senaar en een 43-jarige Rotter dammer zijn om het leven ge komen toen hun tweemotorig vliegtuigje maandag neerstortte in de l-ranse Alpen. De oorzaak van het ongeval is nog niet be kend. Het Nederlandse toestel was, met de Rotterdammer als pi loot, maandagavond om zes uur opgestegen van het vliegveld van Clannes voor een vlucht naar Rotterdam. Een uur later verzond de piloot driemaal een noodsignaal. Daarna verdween het vliegtuigje van het radar scherm. Hulpploegen konden het wrak door het slechte weer pas gisterochtend lokaliseren. Bij de ontruiming van een ge kraakt pand aan de Havenka de in Leiden zijn gisteravond tien personen aangehouden. Onder hen bevond zich een 31-jarige journaliste van deze krant. Ze is na de ontrui mingsactie bijna vijf uur vast gehouden op het politiebu reau aan de Langegracht. Zes van de tien krakers zitten ove rigens nog vast omdat zij hun identiteit niet bekend willen maken. De journaliste was in het pand aanwezig om verslag te doen van de kraakactie. Ze raakte toevallig betrokken bij de ontruiming, gisteravond rond zes uur. De verslaggeef ster werd aangehouden on danks vertoon van haar offi ciële politieperskaart. Op ver denking van 'huisvredebreuk' werd zij bijna vijf uur vastge houden. Na fouillering en en- kele uren opsluiting in een cel, kon zij een verklaring af leggen. Daarna is zij weer vrij gelaten. De hoofdredactie zal in een brief aan burgemeester Goe- koop, hoofd van de politie, een krachtig protest laten ho ren en om opheldering vra gen. „Er zouden formele re denen kunnen zijn om een journalist die zich wellicht wederrechtelijk in een kraak pand bevindt aan te houden. Maar om een journaliste, die zich met een landelijk geregi streerde politieperskaart heeft geïdentificeerd, vervolgens vijf uur op het bureau vast te hopden is buiten proportie. Op geen enkele wijze is reke ning gehouden met het feit dat het ging om iemand die haar functie uitoefende, om iemand die om een andere reden in het kraakpand aan wezig was. De politie heeft daarmee de pers ernstig be lemmerd in haar werkzaam heden", aldus de hoofdredac tie van deze krant. Au-pairs 2Au-pairs worden in de VS gebruikt als kinder meisje en schoonmaakster. Naar een opleiding wordt niet gekeken. Betuwelijn 3 De onderbouwing van de Betuwelijn is te rooskleurig. Aanleg kost I geen 7,4 maar 20 miljard, zegt econoom Muller. Franse politie 7 De Franse politie is schietgraag, slecht op geleid en handelt regelma tig uit racistische motieven, 1 aldus Amnesty. j Vertraging Fiet Samen op I 2 Weg-proces van de protestantse kerken on dervindt opnieuw vertra- I ging van een jaar. I Nic Jonk dood <3 Nic Jonk, de beeld- 12 J houwer die wat be- 1 kendheid betreft Kees Ver kade naar de kroon stak, is overleden. Provincie wijst Broek- en Simontjespolder toe aan Leiden De bouwlocatie Broek- en Simontjespolder wordt toege wezen aan Leiden. Gedeputeerde staten van Zuid-Hol land besloten gisteren de grenswijziging ten koste van Oegstgeest door te zetten. Oegstgeest wil de polder zelf bebouwen en is niet van plan zich neer te leggen bij de grenswijziging. „Nu die procedure wordt doorgezet, kun je van ons alleen maar juridisch verzet verwachten", zegt een strijdlustige wethouder F. Lisman (Leefbaar Oegst geest/ ruimtelijke ordening) leiden/oegstgeestbouwing van de Broek- en Si- aad rietveld/loman leefmans montjespolder te garanderen. Na jaren van onderhandelen Het provinciebestuur is van me- bereikten de provincie, Leiden, ning dat een grenswijziging de Oegstgeest en Warmond in enige manier is om snelle be- 1993 een akkoord over de bouw van zo'n 1.100 huizen in de pol der. Maar sinds de enorme ver kiezingswinst van de partij Leef baar Oegstgeest dit voorjaar verzet de gemeente Oegstgeest zich tegen dat plan. Oegstgeest ontwikkelde zelf een bouwplan voor de polder. Die gemeente slaagde er echter niet in met Leiden, Warmond en de provincie opnieuw tot overeenstemming te komen. Af gelopen maandag moesten bur gemeester en wethouders van Oegstgeest de provincie meede len, dat het overleg met de twee buurgemeenten was stukgelo pen. Met name op het punt van de verbinding van de wijk met de Leidse Merenwijk en de inte gratie van veertig standplaatsen voor woonwagens in het plan kon geen akkoord worden be reikt. „De provincie heeft nu duide lijkheid geboden", zegt dé Leid se wethouder T. van Rij. „Ik hoop dat wij op basis daarvan verder kunnen praten en dat Oegstgeest niet gaat proberen dit besluit van gedeputeerde staten om zeep te helpen. Die polder wordt toch bebouwd. Waar we nu voor moeten zor gen, is dat we die locatiesubsi die van tien miljoen gulden voor de woningbouw niet ver spelen." Van Oegstgeest hoeft Leiden echter geen medewerking verwachten bij het verder 01 wikkelen van bouwplannen, blijkt uit de woorden van L „Ik v t het i preci maar als wij de gren aanvechten gaat dat heel lang duren", zegt de Oegstgee wethouder. „Ik vermoed ook dat de locatiesubsidie van tien miljoen gulden nu naar de knoppen is." Pagina 15: 'Leiden en provin cie speelden geen zuiver spel letje'. Dat een 40-jarige in Sassenheim wonende hoofdagent van het korps Hollands Midden met de inhoud van een proces-verbaal heeft gesjoemeld, is hem gister middag duur komen te staan. In een rechtszaal vol agenten ver oordeelde rechter R. van der Heide de Sassenheimer tot vier maanden cel wegens meineed. Advocaat R. van der Hoeven kondigde aan dat de man in ho ger beroep gaat. Voor dezelfde kwestie legde burgemeester C. Goekoop de politieman twee weken geleden al een disciplinaire straf op. Hierbij kreeg de Sassenheimer voorwaardelijk ontslag met een proeftijd van twee jaar. Politierechter Van der Heide zette gisteren vraagtekens bij die handelwijze. „Ik vind het ui terst merkwaardig dat Goekoop niet veertien dagen kon wach ten", aldus Van der Heide. Kri tiek die door de korpsleiding van de hand wordt gewezen. „Disciplinaire maatregelen moeten worden los gezien van een strafrechtelijke procedure"', aldus politiewoordvoerder F. Vergeer. Overigens zal de Alge meen Christelijke Politiebond (ACP) Goekoops beslissing aan vechten. In september 1993 assisteerde de politieman als hondegeleider bij een aanhouding in het Noordwijkerhoutse bungalow park Sollasi. Eén van de herrie schoppers was een oude beken de van de politie. Hoewel de ar restant officieel geen klacht in diende, vertelde hij wel 'dat die hondeman een trap tegen rhijn kloten en een klap op mijn hoofd heeft gegeven'. Later be vestigden enkele politiemannen dit verhaal. Welke definitieve maatrege len de korpsleiding tegen de agent neemt nu de rechter hem heeft veroordeeld, is nog ondui delijk. „Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf kan reden voor ontslag zijn. Het is aannemelijk dat ontslag ernstig in overwe ging wordt genomen, maar ik kan natuurlijk niet op de stoel van de korpsleiding gaan zit ten", aldus Vergeer. Pagina 13: Hoofdagent weet van de prins geen kwaad. noordwuk paul de vlieger Het Beach Hotel aap de Konin gin Wilhelminaboulevard in Noordwijk is gekocht door A. Mol en C. de Boer, de directie van Hotel Oranje en het Boule vardhotel. Hierdoor ontstaat een combinatie van drie grote hotels die samen de grootste hotel- en conferentie-accom modatie van de Npderlandse kust vormen. De koop is gister avond definitief rondgekomen. Het personeel van Beach Ho tel is direct na de bezegeling van het koopcontract op de hoogte gebracht. De verkoop heeft voor hen geen gevolgen. Ze blijven allen in dienst onder de huidige contractvoorwaar den. Rijnsburger C. van Duijn van Waardzicht Holding bv, die het Beach Hotel de laatste jaren in bezit had, blijft gedurende een overgangsperiode in dienst als commercieel directeur van Beach Hotel. Pagina 13: 'De jonge generatie den haag De dierenbescherming heeft gisteren met vijftig paarden en ruiters een protest- staan soms twee, drie dagen opeengepakt in een veewagen zonder eten en drinken krijgt nu de-kans'. actie gehouden, op het Binnenhof in Den Haag tegen de erbarmelijke omstandigheden van ze bij het slachthuis aankomen. Ze komen meer dood dan levend aan." slachtpaarden in Europa. Inspecteur Y. Kwast van de dierenbescherming heeft afgelopen foto zomer in Italië schokkende beelden van paardetransporten op video vastgelegd. „Paarden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1